100 Soruda Muris Muvazaası ve İnançlı İşlem Hukuksal Sebebine Dayalı Tapu İptal Tescil Davaları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Hüseyin KOVAN
ISBN: 9786257277167
Stok Durumu: Stokta var
126,00 TL 140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin KOVAN
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 648

Ülkemizde miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla muvazaalı işlem yapmasına bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu sebeple muris muvazaası hukukumuzda her zaman önemini ve güncelliğini koruyan ve bununla birlikte yargısal iş yükünün de önemli bir kısmını işgal eden hukuki bir kurumdur.

Ancak kanun koyucu, böylesine pratik ve teorik önemi haiz olan bir hukuksal kurumu düzenleme konusunda sadece Türk Borçlar Kanunu’nun 19. maddesi (Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun m. 18) ile yetinmiştir. Dolayısıyla hukukumuzun kısmen sükût ettiği bu alanda toplumsal ihtiyaçlara cevap verme ve ortaya çıkan sorun ve uyuşmazlıkları en uygun şekilde çözüme kavuşturma vazifesi öğreti ve uygulamaya düşmüştür.

İşte elinizdeki bu kitapla öğretinin ve Yargıtay içtihatlarının ışığı altında uygulamada en sık karşılaşılan sorunlar başarılı bir şekilde tespit edilmiş ve her sorunun çözümü güncel Yargıtay içtihatları çerçevesinde ele alınmıştır. Kendisi de uygulamanın bizzat içinde yer alan müellif Hâkim Hüseyin Kovan, bilgi ve tecrübesiyle bu alanda önemli bir esere imza atmış, birbiri ile iç içe geçen ve karmaşık bir görünüm arz eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yalın ve basit bir şekilde ele almıştır. Kitabın formatının “100 Soruda” biçiminde belirlenmesi yöntemsel açıdan sorunların ve çözümlerin tespitini de kolaylaştırmıştır. Bu sebeple eserin, uygulamada ortaya çıkan sorunların hızlı ve hukuka en uygun şekilde çözüme kavuşturulmasında etkin bir işleve sahip olacağı ve Türk Hukukuna önemli bir katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyorum.

ÖNSÖZ ................................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................9

100 SORUDA MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI

TAPU İPTAL VE TESCİL - TAZMİNAT DAVALARI İLE İNANÇLI İŞLEM HUKUKSAL

NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL -TESCİL-TAZMİNAT DAVALARI

SORU – 1 MURİS MUVAZAASI NEDİR? ........................................................................19

SORU – 2 TAPUDAKİ SATIŞ DEĞERİ İLE DAVAYA KONU TAŞINMAZIN GERÇEK

DEĞERİ ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMASI, MUVAZAA İÇİN TEK

BAŞINA YETERLİ MİDİR? ..............................................................................21

SORU – 3 MUVAZAALI İŞLEM TARİHİNDE MİRASÇI OLMAYAN VEYA MURİS İLE

EVLİ BULUNMAYAN VEYA SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇILAR

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE

TESCİLİ DAVASI AÇABİLİRLER Mİ?................................................................34

SORU – 4 DAVACI MİRASÇI, MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI

OLARAK AÇACAĞI TAPU İPTAL TESCİL DAVASINDA NEYİ TALEP

EDECEKTİR. ..................................................................................................41

SORU – 5 MİRASÇILARDAN BİR TANESİNİN KENDİ MİRAS PAYI İÇİN AÇMIŞ

OLDUĞU MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU

İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI AÇILDIKTAN SONRA, DAVA AÇMAYAN BİR

MİRASÇININ ÖLMESİ HALİNDE, DAVACI, ÖLEN MİRASÇIDAN GELEN

MİRAS PAYI YÖNÜNDEN AYNI KİŞİYE KARŞI MURİS MUVAZAASI

HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

AÇABİLİR Mİ?...............................................................................................49

SORU – 6 MURİS MUVAZASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVALARINDA KADASTRO KANUNUNUN 12/3 MADDESİ

UYGULANIR MI? ..........................................................................................51


SORU – 7 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL-

TESCİL DAVASINDA DAVALININ YARGILAMA SIRASINDA SUNDUĞU,


DAVACININ DAVADAN FERAGAT ETTİĞİ VE YA SULH OLDUKLARINA

DAİR BELGENİN HATA VE HİLE İLE ALINDIĞINI, DAVACI, DAVANIN

HER AŞAMASINDA İLERİ SÜREBİLİR Mİ?.....................................................53

SORU – 8 MEHİR OLARAK VERİLEN TAŞINMAZ NEDENİYLE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDİNİNE DAYALI TAPU İPTAL- TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ? ...............................................................................57

SORU – 9 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI VE TENKİS DAVASI AYRI AYRI AÇILABİLİR Mİ? .....................64

SORU – 10 KİŞİ TAPUDA KENDİ ADINA ASALETEN VEYA VELAYETEN YAPTIĞI

İŞLEMİN MUVAZAALI OLDUĞUNU İDDİA EDEBİLİR Mİ? .............................66


10 İçindekiler

SORU – 11 MİRASÇILARDAN BİR TANESİ MURİSTEN GELEN MİRAS PAYINI

DİĞER BİR MİRASÇIYA TEMLİK EDERSE, TEMLİK EDENİN

MİRASÇILARI MURİS MUVAZAASI İDDİASINDA BULUNABİLİRLER Mİ? ....... 70

SORU – 12 MURİS MUVAZAASI HUKAKSAL NEDENİNE DAYALI AÇILAN TAPU

İPTAL VE TESCİL DAVASINDA DAVACILARIN BİR KISMI DAVASINI

TENKİS OLARAK ISLAH EDERLERSE NE OLUR?............................................. 77

SORU – 13 MURİSİN İNTİFA HAKKINI KENDİ ÜZERİNDE BIRAKARAK

TAŞINMAZIN ÇIPLAK MÜLKİYETİNİ SATMASI HALİNDE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ?............................................................................... 86

SORU – 14 MURİSİN KENDİ PARASI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN, MİRASÇILARDAN

BİRİ ADINA TAŞINMAZ SATIN ALMASI HALİNDE MURİS MUVAZAASI

HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

AÇILABİLİR Mİ?............................................................................................ 92

SORU – 15 MAHKEME, YARGITAY BOZMA İLAMINDAN SONRA ÖNCEKİ

GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİREREK ÖNCEKİ KARARIN AYNISINI VERİR İSE

BU KARAR DİRENME KARARI SAYILIR MI? ................................................ 102

SORU – 16 MURİSİN KENDİNE AİT TAŞINMAZI GAYRİ MEŞRU BİR İŞ İÇİN

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ VEYA MİRASÇILARA GİZLİ BAĞIŞ

HALİNDE, MİRASÇILAR O KİŞİ ALEYHİNE MURİS MUVAZAASI

HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK TENKİS DAVASI AÇABİLİRLER

Mİ?............................................................................................................ 105

SORU – 17 TENKİS DAVASI REDDEDİLEN BİR KİŞİ AYNI OLAY NEDENİYLE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYANARAK TAPU İPTALİ VE

TESCİL DAVASI AÇABİLİR Mİ?.................................................................... 113

SORU – 18 EŞLER ARASI BAĞIŞ, ŞUFA HAKKININ KULLANILMASINI ENGELLER

Mİ?............................................................................................................ 116

SORU – 19 EŞİNDEN BOŞANAN KİŞİNİN KATILMA ALACAĞINA İLİŞKİN EŞİNİN

KENDİSİNDEN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI OLARAK

TAŞINMAZI DEVRETTİĞİ İDDİASI İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

AÇABİLİR Mİ? ............................................................................................ 121

SORU – 20 20.03.1957 TARİH 1956/12 ESAS, 1957/2 KARAR SAYILI İÇTİHADI

BİRLEŞTİRME KARARININ UYGULANABİLMESİ İÇİN DEVREDEN VE

DEVRALAN KİŞİNİN MİRASÇILIK İLİŞKİSİ BULUNMASI GEREKİR Mİ?

YOKSA AKRABA OLMASI YETERLİ MİDİR? ................................................ 128

SORU – 21 TRAMPA HALİNDE ŞUF’A HAKKI KULLANILABİLİR Mİ? TRAMPA

EDİLEN MALLAR ARASINDAKİ DEĞER FARKI TEK BAŞINA İŞLEMİN

TRAMPA OLMADIĞININ İSPATI İÇİN YETERLİ MİDİR? ............................... 135

SORU – 22 TAPUDAKİ MALİKLERDEN BİR TANESİ HİSSESİSİNİ EŞİNE

BAĞIŞLAMASI HALİNDE DİĞER MALİKLER ANILAN TEMLİKİN

MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASIYLA ŞUFA HAKKI NEDENİ İLE TAPU

İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇABİLİR Mİ? .................................................... 144


İçindekiler 11

SORU – 23 MALİK VEKALET VERDİĞİ KİŞİNİN. BU VEKALETE DAYANARAK

TAŞINMAZINI 3. KİŞİLERE SATMASI HALİNDE VEKALET GÖREVİNİ

KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASIYLA TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

AÇILABİLİR Mİ? ..........................................................................................147

SORU – 24 VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA VE MURİS MUVAZAASI

HUKUKSAL İDDİASI AYNI DAVA İÇİNDE BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLEBİLİR

Mİ? ............................................................................................................152

SORU – 25 MURİSİN MİRASÇILARI ARASINDA MAL PAYLAŞTIRMAK AMACI İLE

TAPUDA YAPTIĞI MUVAZAALI İŞLEMLER HAKKINDA 01/04/1974

GÜN 1/2 YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI UYGULANABİLİR

Mİ? ............................................................................................................162

SORU – 26 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE

TESCİL DAVALARINDA, EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI

İDDİASI BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?...................................................167

SORU – 27 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVASINDA MUVAZAA İDDİASIYLA BİRLİKTE HİLE VE EHLİYETSİZLİK

İDDİALARI AYNI DAVA İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?...........................174

SORU – 28 MURİSİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE VEYA MİRASÇI İLE YAPMIŞ OLDUĞU

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ KARŞILIĞI OLARAK TEMLİK ETTİĞİ

TAŞINMAZ NEDENİ İLE, MİRASÇILARIN, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VEYA AKİT

YAPILAN MİRASÇININ MURİSLERİNE BAKMADIĞI VE EDİMİNİ YERİNE

GETİRMEDİĞİ İDDİASI İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

AÇABİLİRLER Mİ? .......................................................................................182

SORU – 29 MURİSİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA MİRASÇILARDAN BİRİSİ İLE YAPMIŞ

OLDUĞU ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ KARŞILIĞI OLARAK

TAŞINMAZLARDAN BİR TANESİNİ VEYA BİR KISMINI VEYA

TAMAMINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VEYA MİRASÇILARDAN BİRİSİNE TEMLİK

ETMESİ HALİNDE, MİRASÇILAR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI YADA TEMLİK

YAPILAN MİRASÇIYA KARŞI MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL

NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇABİLİRLER Mİ?........185

SORU – 30 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI SONUNDA, DAVANIN KABULÜ YÖNÜNDE VERİLEN

KARAR KESİNLEŞMEDEN ÖNCE DAVACI, DAVADAN FERAGAT EDER

İSE, MAHKEMECE NASIL BİR KARAR VERİLMELİDİR?.................................197

SORU – 31 TAPUDA KAYITLI OLMAYAN BİR TAŞINMAZ HAKKINDA MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ? .............................................................................200

SORU – 32 A) TAPUDA SATIŞ İŞLEMİ OLARAK GÖRÜLEN BİR GAYRİMENKULÜN

ALICISI VEYA SATICISI BU İŞLEMİN GERÇEKTE SATIŞ OLMADIĞINI VE

MUVAZAALI OLDUĞUNU İDDİA EDEBİLİR Mİ? ..........................................204

B) TARAFLAR ARASINDAKİ SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKTE SATIŞ

OLMADIĞINI, MUVAZAALI OLDUĞUNU ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLERİ

SÜREBİLİR Mİ? ...........................................................................................216


12 İçindekiler

SORU – 33 MURİSİN, İŞLEM TARİHİNDE TEK MİRASÇISI OLAN KİŞİ İLE YAPTIĞI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ KARŞILIĞI OLARAK TEMLİK ETTİĞİ

TAŞINMAZLAR NEDENİ İLE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL

NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ? ........ 217

SORU – 34 MUVAZAALI İŞLEMLERDE TAPUYA GÜVEN İLKESİ KORUNUR MU? .......... 221

BİR BAŞKA DEYİŞLE MUVAZAALI ŞEKİLDE BİR GAYRİMENKULÜ

TEMLİK ALAN KİŞİDEN, BU GAYRİMENKULÜ SATIN ALAN İYİ NİYETLİ

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İKTİSABI KORUNUR MU?


“KÖTÜ”NİYET İDDİASI BİR DEF’İ MİDİR YOKSA İTİRAZ MI?

MAHKEME’NİN BU DURUMU RE’SEN DİKKATE ALMASI GEREKİR Mİ?

SORU – 35 MUVAZAA İDDİASI NASIL İSPAT EDİLEBİLİR? ............................................ 227

SORU – 36 TAPUDA RESMİ ALIM SATIM İŞLEMİ YAPAN TARAFLARDAN BİR

TANESİNİN DAHA SONRA ÖLMESİ HALİNDE, ÖLEN KİŞİNİN

MİRASÇILARININ, TAPUDAKİ RESMİ İŞLEMİN MUVAZAALI (İNANÇLI)

OLDUĞU HUSUSUNU, İŞLEMİN DİĞER TARAFINA KARŞI, İLERİ

SÜRMELERİ MÜMKÜN MÜDÜR? MÜMKÜN İSE İSPAT ŞEKLİ NASIL

OLMALIDIR?.............................................................................................. 278

SORU – 37 VERMİŞ OLDUĞU BİR PARA BORCUNA TEMİNAT AMACI İLE İNANÇLI

OLARAK TAPUDAN GAYRİMENKULÜ TEMLİK ALAN KİŞİ,

GAYRİMENKULÜ, ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK EDERSE................................... 284

A) GAYRİMENKULÜ BORCUNA TEMİNAT AMACI İLE İNANÇLI

OLARAK TEMLİK EDEN GERÇEK MALİK, SON TAPU MALİKİNE KARŞI

TAPU İPTAL DAVASI AÇABİLİR Mİ?............................................................ 284

B) GAYRİMENKULÜNÜ BORCUNA TEMİNAT AMACI İLE İNANÇLI

OLARAK TEMLİK EDEN MALİK, İNANÇLI İŞLEMİN DİĞER TARAFINA

KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ? AÇABİLİR İSE MAHKEME

NASIL BİR KARAR VERECEKTİR? ................................................................ 284

SORU – 38 MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE AÇILACAK TAPU İPTALİ VE TESCİL

DAVALARINDA DAVA AÇMAK İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ HERHANGİ BİR

ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR? ......................... 293

SORU – 39 MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE TAŞINMAZLARI TEMLİK ALAN

KİŞİNİN TAŞINMAZLARI İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATMASI

HALİNDE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA VEYA HİÇ SATIŞ

OLMAKSIZIN İLGİLİLER TARAFINDAN AÇILACAK TAZMİNAT

DAVALARINDA, DAVA AÇMAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN HERHANGİ BİR

ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR? .............................. 297

SORU – 40 MUVAZAALI İŞLEMİN ÜZERİNDEN UZUN YILLAR GEÇTİKTEN SONRA,

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE

TESCİLİ DAVASI AÇILMASI HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK

DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?........................................................................ 302

SORU – 41 TAPUDAKİ MUVAZAALI İŞLEMİ VELAYETEN YAPAN KİŞİNİN O İŞLEMİN

MUVAZAALI OLDUĞUNA DAYANARAK HAK İDDİA EDEBİLİR Mİ? ..................307


İçindekiler 13

SORU – 42 TAPUDA MUVAZAALI İŞLEM YAPAN MURİS, BU İŞLEMİ GİZLEMEK

İÇİN TEMLİK TARİHİNDEN SONRA ADİ YAZILI BELGE İLE TAPUDAKİ

İŞLEMİN AMACINI AÇIKLAYAN BİR YAZILI BİLDİRİMDE BULUNMASI

TAPUDAKİ MUVAZAALI İŞLEMİN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ? ...................312

SORU – 43 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

BİR TAPU İPTAL DAVASINDA YAPILAN YARGILAMASI SONUCUNDA

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN DEĞİL DE ALACAKLILARDAN

MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAA OLGUSUNUN SAPTANMASI

HALİNDE GENEL MUVAZAA HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR VERİLMESİ

MÜMKÜN MÜDÜR? ..................................................................................314

SORU – 44 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVASININ YEMİN İLE ÇÖZÜME

KAVUŞTURULMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...................................................320

SORU – 45 MUVAZAALI OLARAK BOŞANDIĞI GEREKÇESİ İLE ÖLÜM AYLIĞININ

SGK TARAFINDAN KESİLMESİ ÜZERİNE, KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ VE

KESİLEN ÖLÜM AYLIKLARININ FAİZİ İLE İSTENMESİ HALİNDE DAVACI

NEYİ NASIL İSPAT ETMELİDİR?...................................................................323

SORU – 46 MUVAZAA HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ

DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN DAVA AÇAN KİŞİNİN ALACAĞININ NE

ZAMAN DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR?........................................................348

SORU – 47 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA DAVACI DAVASINI ISLAH

EDEREK TENKİS TALEBİNE DÖNÜŞTÜRÜR İSE MAHKEME NASIL BİR

KARAR VERECEKTİR? .................................................................................359

SORU – 48 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYANILARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ

NEYE GÖRE BELİRLENECEKTİR? .................................................................372

SORU – 49 MURİSİN KOOPERATİF HİSSESİNİ TEMLİK ETMESİ HALİNDE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ ? ............................................................................381

SORU – 50 MURİSİN EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA YENİDEN EVLENMEYİ TEMİN

AMACI İLE VEYA KENDİSİ ÖLDÜKTEN SONRA EŞİNİ KORUMA ALTINA

ALMA AMACI İLE İKİNCİ EŞİNE TAŞINMAZ TEMLİK ETMESİ HALİNDE

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESÇİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?.................................................................392

SORU – 51 MURİSİN İKİNCİ EŞİNE TEMLİK ETTİĞİ BİR TAŞINMAZI, EŞİNİN

SATARAK YERİNE BAŞKA BİR TAŞINMAZ SATIN ALMASI HALİNDE

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?.................................................................400

SORU – 52 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL DAVASINDA DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ VE

BU KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI HALİNDE BİR BAŞKA MİRASÇI

TARAFINDAN AYNI PARSEL HAKKINDA YENİ BİR DAVA AÇILIR İSE

MAHKEME NASIL BİR YARGILAMA YAPIP, ESAS HAKKINDA NE TÜR

BİR KARAR VERECEKTİR? ...........................................................................406


14 İçindekiler

SORU – 53 MURİSE AİT TAPUSUZ TAŞINMAZ, MURİS TARAFINDAN, KADASTRO

TESPİTİNDEN ÖNCE OĞLUNA SATIP ZİLYETLİĞİNİ OĞLUNA DEVİR

ETSE KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA BU TAŞINMAZ MURİS İN OĞLU

ADINA TESPİT GÖREREK TAPULU HALE GELMESİ HALİNDE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?............................................................................ 411

SORU – 54 MURİS SAĞLIĞINDA MİRASÇILARDAN BİRİSİ ADINA BANKAYA PARA

YATIRSA LEHİNE PARA YATIRILAN MİRASÇI ALEYHİNE MURİS MUVAZAASI

HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI İPTAL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?........................ 418

SORU – 55 MURİS TEMLİK ETTİĞİ BİR TAŞINMAZ HAKKINDA, DAHA SONRA

SAĞLIĞINDA TEMLİK ETTİĞİ KİŞİYE KARŞI O TEMLİKİN HATA VEYA

HİLE İLE YAPILDIĞI İDDİASI İLE TAPU İPTAL DAVASI AÇMIŞ İSE, KİŞİ

ÖLDÜKTEN SONRA MİRASÇILAR BU TEMLİK'İN MUVAZAALI

OLDUĞU İDDİASI İLE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AÇABİLİRLER Mİ ? ............................. 423

SORU – 56 MURİSİN EVLİ İKEN BİR BAŞKA BAYAN i İLE İLİŞKİSİNİ DEVAM

ETTİRMEYE YÖNELİK OLARAK ONA BİR TAŞINMAZ TEMLİK ETMESİ

HALİNDE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİDE DAYALI TAPU

İPTAL TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ? ...................................................... 426

SORU – 57 MURİSİN TORUNUNA TAŞINMAZ TEMLİK ETMESİ NEDENİ İLE

AÇILAN MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU

İPTAL TESCİL DAVASINDA, MURİSİN MİRASÇILAR ARASINDA MAL

PAYLAŞTIRMA AMACI İLE BU TEMLİKİ YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ

? ................................................................................................................ 430

SORU – 58 MİRASÇILARDAN BİR KISMI,MURİSİN, TEMLİK TARİHİ İTİBARİYLE FİİL

EHLİYETİNE HAİZ OLMADIĞI VE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL

SEBEBİNE DAYALI OLARAK MİRAS PAYLARI ORANINDA TAPU İPTAL

VE TESCİL DAVASI AÇMALARI HALİNDE, MURİSİN TEMLİK

TARİHİNDE FİİL EHLİYETİ OLMADIĞI YARGILAMA SIRASINDA ADLİ

TIP RAPORU İLE TESPİT EDİLİR İSE,MAHKEME,MURİS MUVAZAASI

KOŞULLARI YÖNÜNDEN BİR İNCELEME YAPACAK MIDIR,

YAPMAYACAK İSE NASIL BİR KARAR VERECEKTİR. .................................... 437

SORU – 59 MİRASÇILARDAN BİR KISMI MURİSİN TEMLİK TARİHİ İTİBARİ İLE FİİL

EHLİYETİNE HAİZ OLMADIĞI VE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL

NEDENİNE DAYALI OLARAK MİRAS PAYLARI ORANINDA TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI AÇMALARI HALİNDE YAPILAN YARGILAMADA MURİSİN

TEMLİK TARİHİ İTİBARİ İLE FİİL EHLİYETİNE HAİZ OLDUĞUNUN ADLİ TIP

RAPORU İLE ANLAŞILMASI HALİNDE, MAHKEMECE DAVACILARIN

DAYANDIKLARI İKİNCİ HUKUKİ SEBEP OLAN MURİS MUVAZAASI

YÖNÜNDEN İNCELEME YAPMAYA DEVAM EDEBİLECEK MİDİR?................... 450

SORU – 60 MURİS İKİ TAŞINMAZINI MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMACI İLE İKİ

AYRI KİŞİYE TAPUDA SATIŞ ŞEKLİNDE TEMLİK ETSE, MİRASÇILARDAN

BİR KISMI, TAŞINMAZIN BİRİSİ YÖNÜNDEN AÇTIĞI DAVAYA,DİĞER

TAŞINMAZ MALİKİNİ DE DAVAYA DAHİL EDEBİLİRLER Mİ ?.......................... 456


İçindekiler 15

SORU – 61 MURİS KENDİSİNE AİT BİR TAŞINMAZI SATARAK TAŞINMAZIN SATIŞ

BEDELİ İLE DİĞER BİR MİRASÇIYA BAŞKA BİR TAŞINMAZ SATIN ALSA,

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESÇİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?.................................................................459

SORU – 62 DAVANIN ISLAH EDİLMESİ HALİNDE TENKİS DAVASINDAKİ HAK

DÜŞÜRÜCÜ SÜRE YÖNÜNDEN DAVA TARİHİ Mİ YOKSA ISLAH TARİHİ

Mİ DİKKATE ALINIR? ..................................................................................465

SORU – 63 MİRAS BIRAKAN KENDİ TAŞINMAZLARINI SATARAK BAZI MİRASÇILAR

ADINA BANKAYA PARA YATIRSA YADA TAŞINMAZ SATIŞ BEDELLERİNİ

BU MİRASÇILARA ELDEN VERSE MURİS MUVAZAASI OLUR MU? ...............469

SORU – 64 EVLAT EDİNENDEN ÖNCE ÖLEN EVLATLIĞIN MİRASÇILARI EVLAT

EDİNEN ALEYHİNE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AÇABİLİRLER Mİ ?..............................472

SORU – 65 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

HALİNDE, DAVA AÇAN MİRASÇI VEYA MİRASÇILARIN DAVAYI TAKİP

YETKİSİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU ? ....................................................474

SORU – 66 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASININ YARGILAMASI SIRASINDA DAVALI, DAVACI İLE

SULH OLDUKLARINI VE BU NEDENLE DAVACININ DAVADAN

FERAGAT ETTİĞİNE İLİŞKİN DİLEKÇEYİ MAHKEMEYE SUNAR İSE,

DAVACI BU SULH SÖZLEŞMESİNİN HİLE İLE ALINDIĞINI BEYAN EDİP

FERAGATIN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI VE DAVAYA DEVAM ETMEK

İSTEDİĞİNİ BELİRTİR İSE MAHKEME NE KARAR VERECEKTİR. ....................478

SORU – 67 MURİS TARAFINDAN DİĞER MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK

AMACI İLE TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZ DAHA SONRA İMAR GÖRÜR

İSE VEYA BİR BAŞKA PARSEL İLE BİRLEŞİR İSE İPTAL EDİLECEK TAPU

MİKTARI NASIL BELİRLENECEKTİR. ............................................................484

SORU – 68 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL, TESCİL DAVALARINDA, DAVA AÇILMADAN ÖNCE

MURİSTEN TAŞINMAZ TEMLİK ALAN KİŞİ ÖLMÜŞ İSE ÖLMÜŞ KİŞİNİN

MİRASÇILARI DAVAYA DAHİL EDİLEBİLİR Mİ ? MİRASÇILARIN DAVAYA

DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL İSE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ

HALİNDE MİRASÇILAR KENDİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİRMİŞ İSE

MİRASÇILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİR Mİ ?.........................489

SORU – 69 TENKİS DAVASI KABUL EDİLEN MİRASÇI AYNI OLAY NEDENİ İLE

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK İLGİLİ

KİŞİ ALEYHİNE TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AÇABİLİR Mİ ?.........................497

SORU – 70 MURİSİN EŞ VEYA ÇOCUKLARINDAN BİRİNE VEYA BİR KAÇINA

TAŞINMAZINI TAPUDA BAĞIŞ YOLU İLE TEMLİK ETMESİ HALİNDE,

BU İŞLEMİN DİĞER MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMACI İLE

YAPILDIĞI İDDİASI İLE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?.................................500


16 İçindekiler

SORU – 71 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

DAVA SONUCUNDA VERİLEN,VE KESİNLEŞEN KARARDA,DAVACININ

MİRAS PAYI YANLIŞ YAZILMIŞ İSE BUNUN TAVZİHİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ ? ....... 503

SORU – 72 MURİS, MİRASÇILARDAN BİR TANESİ İLE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA

SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞI BİR TAŞINMAZINI ONA TEMLİK ETMİŞ

ANCAK TAPUDA HENÜZ İŞLEM YAPILMAMIŞ İSE, DİĞER

MİRASÇILAR, MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?........................................ 508

SORU – 73 KENDİSİ LEHİNE MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ YAPILAN

KİŞİ,MİRASTAN FERAGAT EDEN KİŞİNİN MİRAS HAKKININ DA

KENDİSİNE VERİLMESİ İÇİN,MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI OLARAK TAPU İPTAL TESCİL DAVASI AÇABİLİR Mİ ?............................510

SORU – 74 MURİS KENDİSİNE AİT BİR ARACI SATIŞ YOLU İLE BİR BAŞKA KİŞİYE

TEMLİK ETSE MİRASÇILAR ARACI SATIN ALAN KİŞİYE KARŞI MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK ARAÇ SATIŞ

SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İLE KENDİ ADLARINA MİRAS PAYI ORANINDA

TESCİL DAVASI AÇABİLİRLER Mİ ? ............................................................. 515

SORU – 75 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

BİR DAVADA DAVACI DAVASINI ISLAH EDEREK TAZMİNATA

DÖNÜŞTÜRÜR VEYA DOĞRUDAN TAZMİNAT DAVASI OLARAK

AÇARSA,HÜKME ESAS ALINACAK TAZMİNAT MİKTARI NASIL

BELİRLENECEKTİR...................................................................................... 528

SORU – 76 MURİSİN KIZININ EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İÇİN VEYA DAMADINI

EKONOMİK ÇIKMAZDAN KURTARMAK AMACI İLE YAPTIĞI

TEMLİKLERE KARŞI MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI OLARAK TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? .............. 534

SORU – 77 MURİSİN LİMİTED ŞİRKET HİSSELERİNİ TEMLİK ETMESİ HALİNDE

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI HİSSE DEVRİNİN

İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?.................................................................. 537

SORU – 78 DAHA ÖNCE AÇILAN VE USULDEN RED EDİLEN BİR DAVA YENİ

AÇILAN DAVADA KESİN HÜKÜM TEŞKİL EDER Mİ ? .................................. 544

SORU – 79 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA BİRDEN FAZLA DAVALI

BULUNMASI HALİNDE DAVANIN KABULÜ NEDENİ İLE DAVACIYA

VERİLECEK OLAN VEKALET ÜCRETİ NASIL VE NEYE GÖRE

BELİRLENECEKTİR?.................................................................................... 547

SORU – 80 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA BİRDEN FAZLA DAVACI

BULUNMASI HALİNDE VEKALET ÜCRETİ NASIL VE NEYE GÖRE

BELİRLENECEKTİR?.................................................................................... 550

SORU – 81 MURİSİN TAPU TAHSİS BELGESİNDEKİ HAKLARINI TEMLİK ETMESİ

HALİNDE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU

İPTAL TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ? ...................................................... 553


İçindekiler 17

SORU – 82 MURİS TARAFINDAN TAŞINMAZIN MİRASÇI VEYA ÜÇÜNCÜ BİR

KİŞİYE MİNNET DUYGUSU İLE TEMLİK EDİLMESİ HALİNDE MURİS

MUVAZAASI HUKUKUSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL

DAVASI AÇILABİLİR Mİ ? ............................................................................560

SORU – 83 MURİS TARAFINDAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

GEREĞİ TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZ VEYA TAŞINMAZLAR,BİR EDİM

KARŞILIĞI OLMAKLA MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI AÇILAN DAVALAR RED Mİ EDİLMELİ ? YOKSA GÖZETİLECEK

BAŞKACA İLKELER VARMI DIR ? .................................................................568

SORU – 84 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ

BULUNMASI VE TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLERDE AYRI AYRI

DAVA AÇILMASI HALİNDE BU DAVALAR BİRLEŞTİRİLMELİ Mİ YOKSA

DAVALAR AYRI AYRI TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLERDE

GÖRÜLMEYE DEVAM MI EDİLMELİDİR ? ...................................................574

SORU – 85 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA DOSYADAKİ VERASET İLAMI

GERÇEĞİ YANSITMASA,YADA TAPU KAYDI İFRAZ GÖRMÜŞ OLSA

HAKİM MEVCUT VERASET İLAMINA GÖRE VE ESKİ TAPU KAYDINA

GÖRE Mİ HÜKÜM KURMALI YOKSA DOĞRU MİRAS PAYINA VE

TAPUNUN EN SON PARSEL NUMARASINA GÖRE Mİ HÜKÜM

KURMALIDIR? ............................................................................................579

SORU – 86 MURİS TARAFINDAN MİRASÇILARDAN BİRİSİNE VERİLEN VEKALET

İLE MURİSE AİT BİR TAŞINMAZIN SATILARAK PARASININ BİR KISIM

MİRASÇILARIN HESABINA YATIRILMIŞ OLMASI HALİNDE MURİS

MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK TAZMİNAT

DAVASI AÇILABİLİR Mİ? .............................................................................584

SORU – 87 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU

İPTAL TESCİL DAVALARININ YARGILAMASI SIRASINDA DAVALI TAŞINMAZI

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK EDERSE MAHKEME NE YAPMALIDIR ? ......................587

SORU – 88 MURİS SAĞ İKEN OĞLUNA TAPUDAN SATIŞ ŞEKLİNDE TEMLİK ETTİĞİ

İKİ ADET TAŞINMAZIN GERÇEKTE BAĞIŞ OLDUĞU İDDİASI İLE AÇMIŞ

OLDUĞU DAVANIN YARGILAMASI SIRASINDA ÖLÜR İSE

MİRASÇILARDAN BİR TANESİ,MURİSİN SAĞ İKEN AÇMIŞ OLDUĞU

BU DAVAYI ISLAH EDİP,MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

OLARAK DAVAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ ?...................................................590

SORU – 89 MURİSİN SAĞLIĞINDA AÇIP RED EDİLEN MUVAZAA NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVASI MİRASÇININ AÇMIŞ OLDUĞU

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI YÖNÜNDEN KESİN HÜKÜM TEŞKİL EDER Mİ ? ..................592

SORU – 90 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI AÇAN MİRASÇI YARGILAMA SIRASINDA DAVASINI

“TAPU İPTAL TESCİL OLMADIĞI TAKTİRDE TENKİS “ OLARAK ISLAH

EDEBİLİR Mİ ? ............................................................................................595


18 İçindekiler

SORU – 90 MURİS TARAFINDAN EŞİNE TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI

TEMLİK EDİLMESİ İŞLEMİNE KARŞI MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL

NEDENİNE DAYALI İPTAL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?.................................... 601

SORU – 92 MURİSİN KADASTRO TESPİT ÇALIŞMASI SIRASINDA KENDİSİNE AİT

TAŞINMAZI, SATTIĞINI VE KULLANAN KİŞİ ADINA TESCİL

EDİLMESİNE MUVAFAKAT ETTİĞİNİ BEYAN ETMESİ İŞLEMİNE KARŞI

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESCİL DAVASI AÇILABİLR Mİ ? ................................................................. 606

SORU – 93 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL

TESCİL DAVALARINDA TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN TEDBİRİN,

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İPOTEKLERE ETKİSİ NEDİR ? ............................... 614

SORU – 94 MURİSİN ÇOK SAYIDAKİ TAŞINMAZINI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA

SÖZLEŞMESİ UYARINCA TORUNUNA TEMLİK ETMESİ HALİNDE BU

KİŞİ ALEYHİNE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI

TAPU İPTAL VE TESÇİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ?........................................ 620

SORU – 95 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL

TESÇİL DAVALARINDA TARAFLARA SON SÖZLERİ SORULMADAN

HÜKÜM KURULUR İSE BU BOZMA NEDENİ OLUR MU ............................. 623

SORU – 96 MURİS MUVAZAASI HUKAKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN

TAPU İPTAL TESÇİL DAVASINDA, MURİSİN TEMLİK ETTİĞİ ARSA

ÜZERİNE DAVALI MİRASÇI, BAĞIMSIZ BÖLÜMLER YAPMIŞ İSE

MAHKEME HANGİ DEĞERLERİ DİKKATE ALACAK, DAVANIN KABULÜ

HALİNDE NASIL BİR HÜKÜM KURACAKTIR................................................ 626

SORU – 97 MURİS TARAFINDAN TAŞINMAZIN EŞİNE EVLİLİK HEDİYESİ OLARAK

VERİLMESİ HALİNDE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL TESÇİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ ? ............................... 639

SORU – 98 DAVACI TARAFINDAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

GEREĞİNCE TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN MURİS TARAFINDAN

DİĞER MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA KASTI İLE TEMLİK EDİLDİĞİ

İDDİASI İLE AÇILAN DAVADA DAVA KONUSU TAŞINMAZIN Ö.B.S.

GEREĞİNCE DEĞİL DE SATIŞ ŞEKLİNDE DAVALIYA TEMLİK

EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE MAHKEME NASIL BİR KARAR

VERECEKTİR?............................................................................................. 642

SORU – 99 TENKİS DAVASINDA FAZLAYA DAİR HAKLARINI SAKLI TUTAN

DAVACI,SONRA AÇTIĞI BAKİYE ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN

ÖNCEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE HÜKÜM KURULABİLİR Mİ ? ............ 645

SORU – 100 MURİS SAĞ İKEN ÇOCUKLARI KENDİ ARASINDA MİRAS PAYLARINI

BİRBİRLERİNE DEVİR EDEBİLİRLER Mİ? ..................................................... 646

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar