100 Soruda Yapı Ruhsatı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
ISBN: 978-975-02-6126-8
Stok Durumu: Tükendi
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

100 Soruda Yapı Ruhsatı
İlker Hasan DUMAN 
2020/09 2. Baskı, 434 Sayfa,
ISBN 978-975-02-6126-8

İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bile sözleşmelerinde imar düzeni kurallarına aykırı hükümlere yer veremezler. Ruhsat alınmadan veya ruhsatı alınmış olsa da o ruhsata uygun yapılmayan inşaat uygulamadaki deyimi ile "Kaçak İnşaat"tır. Yapının bağlı olduğu imar düzeni kurallarına uygun yapılması zorunlu bulunduğundan, kamu düzenine ilişkin bu kurallar sebebiyle taraflar dileseler bile sözleşmede bunun aksini kararlaştıramaz. Çünkü, imar düzeni; bir arsa üzerine yapılacak olan resmi ve özel nitelikli, değişik çeşitte ve değişik amaçlara özgülenecek yapıların çeşidine ve amacına göre hangi özellikleri taşıması gerektiğini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Ruhsatsız veya ruhsatı olsa da ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılara uygulanacak yaptırımın ne olduğu ise İmar Kanunu'nun 32/son maddesinde gösterilmiştir. Projesine ve ruhsata uygun biçimde yapmamışsa inşaat durdurulur ve projede yapılan değişiklik onaylanıncaya kadar inşaatın yürütülmesine izin verilmez. Ruhsata göre yapılan değişiklik imar mevzuatına aykırı ve bunu düzeltme olanağı yoksa yapının yıktırılması gerekir.

Konu Başlıkları
Yapı Ruhsatı Almanın Koşulları
Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler
Belgelerin İncelenmesi ve Ruhsat Verilmesi
Mülkiyet Hakkına Sahip Olmak Şart mıdır?
İnşaat Ruhsatının Kapsamı ve Etkisi Nedir?
İnşaat Ruhsatı Yapıya Dokundurmama Hakkı Verir mi?

İçindekiler

SUNUŞ  7

Kısaltmalar  21

Birinci Bölüm

SORU 1: YAPILAŞMAYI İZNE BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR?  23

SORU 2: YAPI RUHSATININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?  27

ikinci Bölüm

RUHSAT ZORUNLULUĞU

SORU 3: KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLERDE İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  29

SORU 4: DEVLETİN GÜVENLİK VE EMNİYETİ İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN HAREKÂT VE SAVUNMASI BAKIMINDAN GİZLİLİK ARZEDEN YAPILAR İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  29

SORU 5: GECEKONDU ALANLARI, ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR VE BENZERİ ALANLARDA YAPILACAK YAPI VE TESİSLER İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  30

SORU 6: BAKANLAR KURULUNCA YETKİLENDİRİLEN ALANLAR İLE MERKEZİ İDARENİN YETKİSİ İÇİNDEKİ KAMU YATIRIMLARINA, MÜLKİYETİ KAMUYA AİT ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNDE YAPILACAK YAPILARA İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  30

SORU 7: MEVZUATA AYKIRILIKLARDA BAKANLIĞIN YETKİSİ VAR MIDIR?  32

SORU 8: SİT ALANLARINDA YAPILAŞMA NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR?  33

Yargı Kararları  39

SORU 9: KIYILARDA YAPILAŞMA NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR?  42

Yargı Kararları  46

SORU 10: KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  52

Yargı Kararları  54

SORU 11: ENERJİ, SULAMA, TABİİ KAYNAKLAR, ULAŞTIRMA VE BENZERİ HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLER VE MÜŞTEMİLATININ İNŞASINDA İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  57

üçüncü Bölüm

YETKİLİ İDARE

SORU 12: İNŞAAT İZNİNİ HANGİ İDARE VERECEKTİR?  59

Dördüncü Bölüm

RUHSAT ALMA KOŞULLARI

SORU 13: MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLMAK İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSUNDA BULUNMA ŞARTI MIDIR?  65

Yargı Kararları  71

SORU 14: İNŞAAT RUHSATI ALABİLMEK İÇİN UYGULAMA İMAR PLANINCA ARAZİYE YAPILAŞMA HAKKI TANINMASI ŞART MIDIR?  75

Yargı Kararları  78

SORU 15: İMAR PLANI SINIRLARI İÇİNDEKİ TAŞINMAZLARDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEBİLMESİ İÇİN İMAR PARSELLERİNİN OLUŞTURULMASI NİÇİN ÖNEMLİDİR?  85

SORU 16: PARSELİN BÜYÜKLÜK VE EBATLARI, YAPILAŞMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR?  88

SORU 17: İMAR PLANINDA İZİN VERİLMEMİŞSE TAŞINMAZA İKİNCİ BİR YAPI YAPILABİLİR Mİ?  92

SORU 18: BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNE TEK BİR YAPI YAPILABİLİR Mİ?  93

SORU 19: CEPHE HATTINA UYULMASI ZORUNLU MUDUR?  94

SORU 20: BİNA İNŞAAT HARCI RUHSAT ALMA ŞARTI MIDIR? ŞART İSE MİKTARI NE KADARDIR?  97

Yargı Kararları  100

SORU 21: İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN DİLEKÇEYLE BAŞVURMAK ZORUNLU MUDUR?  102

SORU 22: YAPI RUHSATI İÇİN BAŞVURU YAPILDIĞINDA, KENDİSİNDEN, KANUNDA YAZILI OLANDAN BAŞKA BELGE İSTENEBİLİR Mİ?  102

SORU 23: İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİNE HANGİ BELGELERİN EKLENMESİ GEREKİR? BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BELGELER NASIL İNCELENECEKTİR?  103

Beşinci Bölüm

TANIMLAR

SORU 24: TANIMLAR  113

SORU 25: ÇATI ARALARINDA BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILABİLİR Mİ?  118

SORU 26: BELEDİYE, YAPILARIN ESTETİĞİ, RENGİ, ÇATI VE CEPHE KAPLAMASINA MÜDAHALE EDEBİLİR Mİ?  119

SORU 27: TABAN ALANI NE DEMEKTİR?  120

SORU 28: STRATEJİK KENT PLANLAMASI NE DEMEKTİR?  120

SORU 29: İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE HANGİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILMASI YASAKTIR?  121

SORU 30: İMAR UYGULAMASININ MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ İNŞAAT SÜRECİNİ NASIL ETKİLER?  121

SORU 31: PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE AMAÇ NEDİR?  122

SORU 32: BOĞAZİÇİNDE ÇEKME KATIN TAM KATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖZELLİK ARZEDEN BİR DURUM MUDUR?  122

SORU 33: DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI NE KADARDIR?  123

SORU 34: GENEL VE KAMU HİZMET ALANLARI NELERDİR?  123

SORU 35: RUHSATA TABİ İLAVE, ESASLI TAMİR VE TADİLLERDE PROJE MÜELLİFLERİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKLİ MİDİR?  124

SORU 36: KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS) (EMSAL) NE DEMEKTİR? NİÇİN ÖNEMLİDİR?  125

SORU 37: KAT YÜKSEKLİĞİ AŞILABİLİR Mİ?  129

SORU 38: BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI NE DEMEKTİR?  129

SORU 39: BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI NE DEMEKTİR  130

SORU 40: BİNALARA NİÇİN VE NASIL KOT VERİLİR?  130

SORU 41: BİNA YÜKSEKLİĞİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?  134

Altıncı Bölüm

İNŞAAT RUHSATININ İÇERİĞİ

SORU 42: İNŞAAT RUHSATININ KAPSAMINDA NE VARDIR?  137

SORU 43: GELİŞTİRME ALANLARINDA YAPI RUHSATI NASIL DÜZENLENİR?  142

SORU 44: İNŞAAT RUHSATININ ETKİSİ NEDİR?  144

SORU 45: İNŞAAT RUHSATININ NİTELİĞİ NEDİR?  149

SORU 46: İNŞAAT RUHSATI YAPIYA DOKUNDURMAMA HAKKI VERİR Mİ?  150

SORU 47: YAPI YAPMA HAKKI İNŞAAT RUHSATIYLA MI SAĞLANMAKTADIR?  150

Yargı Kararları  151

Yedinci Bölüm

İNŞAAT RUHSATININ SÜRESİ

SORU 48: YAPI İZNİNİN 30 GÜN İÇİNDE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? VERİLMEZSE BAŞVURU REDDEDİLMİŞ Mİ SAYILIR?  153

SORU 49: İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT RUHSATI İDARECE GERİ ALINABİLİR Mİ?  154

SORU 50: RUHSAT SÜRESİYLE İLGİLİ TEMEL İLKELER NELERDİR?  155

Yargı Kararları  161

SORU 51: RUHSAT SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?  166

SORU 52: RUHSAT SÜRESİNE UYMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR?  169

SORU 53: TADİLAT RUHSATI ASIL RUHSATA AYKIRI OLABİLİR Mİ?  170

SORU 54: TADİLAT RUHSATLARINDA SÜRE NE KADARDIR?  173

SORU 55: SÜRESİ BİTEN YAPI RUHSATI YENİLENİR Mİ?  174

SORU 56: YAPIM FAALİYETİNE BAŞLAMA ANI, İNŞAAT RUHSATININ ALINDIĞI TARİH MİDİR?  176

SORU 57: MEVCUT YAPILARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER İÇİN YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  179

Sekizinci Bölüm

KAZANILMIŞ HAK

SORU 58: YAPI İZNİ ALINMASI KAZANILMIŞ HAK SAĞLAR MI?  183

I. Genel Olarak  183

II. Kapsam  189

A. İmar Mevzuatı Hükümlerine ve İmar Planlarına İlişkin Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  189

B. Yapı Ruhsatı İle İlgili Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  190

C. İmar Planı veya Yönetmeliğinin Değiştirilmesi  193

D. İki Yıl İçinde İnşaata Başlanması ve Beş Yıl İçinde Bitirilmesi  196

III. Kazanılmış Hak Sayılmayan Durumlar  198

Yargı Kararları  199

Dokuzuncu Bölüm

ÇEŞİTLİ KONULAR

SORU 59: FENNİ SORUMLULUK DURUMU NEDİR?  209

Yargı Kararları  213

SORU 60: ENGELLİLERİN YAPI YAPMA SÜRECİNDE GÖZETİLMESİ GEREKEN HAKLARI NELERDİR?  214

SORU 61: İDARE, YAPI RUHSATI BULUNAN VE RUHSATA UYGUN YAPILAN YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI VEREBİLİR Mİ?  218

SORU 62: YAPI RUHSATI ŞANTİYE BİNASI VE DEPO BİNALARI YAPMA HAKKI VERİR Mİ?  218

SORU 63: GENEL HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE GEÇİCİ YAPILAR İÇİN GEÇİCİ RUHSAT VERİLEBİLİR Mİ?  219

SORU 64: YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN İDARECE YIKILMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?  222

SORU 65: İNŞAAT YAPILIRKEN İMAR DÜZENİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER NELERDİR?  224

SORU 66: YAPI RUHSATI BELGESİ İÇİN ZORUNLU STANDART VAR MIDIR?  226

SORU 67: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İNŞAAT RUHSATI HANGİ KOŞULLARDA DÜZENLENİR?  228

I. İmar Planı Esasları  228

II. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar  230

III. Tesislere kot verilmesi ve emsal hesabı  234

IV. Özel OSB’lerde yer seçimi, imar planı ve değişiklikleri  235

V. İmar planı onayı  235

VI. İmar planı değişiklikleri ve onayı  236

VII. Tevhit ve ifraz  236

VIII. Düzenleme sınırının geçirilmesi  238

IX. Tapu kayıtlarının ve haritaların elde edilmesi  238

X. Parselasyon planının ve eklerinin hazırlanması  238

XI. Parselasyon planlarının onayı  238

XII. Ruhsat Verme ve Denetleme  239

A. Ruhsat ve izin yetkisi  239

B. Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri  239

C. İlave esaslı tamir ve tadil ile proses değişikliği  242

D. Projelerin teslimi ve ruhsat verilmesi  243

E. Ruhsat süresi  244

SORU 68: GECEKONDU KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?  244

Yargı Kararları  246

SORU 69: DENETLEME GÖREVİNİ İHMAL EDEN İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR MIDIR?  247

SORU 70: HER PROJE İÇİN SİCİL DURUM BELGESİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  249

SORU 71: HUKUKA AYKIRI OLARAK PLAN YAPAN VE BU PLANA GÖRE RUHSAT VEREN İDARENİN, YIKIM KARARI VERMEDEN ÖNCE, YAPI SAHİBİNE BİNA BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  250

SORU 72: YAPI RUHSATI VE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İÇİN AÇILACAK DAVADA DAVA AÇMA SÜRESİ HANGİ TARİHTEN BAŞLAR?  256

SORU 73: YAPI ADASINDA UYGULANAN KAT SINIRLAMASINA UYULMAKSIZIN YAPI RUHSATININ VERİLMESİ ONU GEÇERSİZ KILAR MI?  257

SORU 74: PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMADAN YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ?  259

SORU 75: BİNALARDA ISI YALITIMI ÖNEMLİ MİDİR?  260

SORU 76: ASANSÖR KULLANIMININ ESASLARI NEDİR?  264

SORU 77: İMAR PLANLARINDA YER ALAN “ALAN KULLANIMLARI”NDAN NE ANLAMAK GEREKİR?  266

Yargı Kararları  269

SORU 78: ORMAN ALANLARINDA YAPILAŞMA MÜMKÜN MÜDÜR?  270

SORU 79: BİNALARDA SIĞINAK YAPIMI ZORUNLU MUDUR?  273

SORU 80: BİNALARDA OTOPARK YAPIMI ZORUNLU MUDUR?  281

SORU 81: KAPICI DAİRELERİ, BEKÇİ ODALARI VE KONTROL KULÜBELERİ NASIL DÜZENLENMİŞTİR?  283

SORU 82: MÜŞTEMİLATLAR NASIL VE NEREDE DÜZENLENMELİDİR?  283

SORU 83: YAPI DENETİM KANUNU’NDA YAPI RUHSATININ YERİ NEDİR?  284

SORU 84: 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İÇİN YAPI RUHSATININ ÖNEMİ NEDİR?  285

SORU 85: İMAR BARIŞI KANUNU İNŞAAT RUHSATINI NASIL ETKİLER  290

Yargı Kararları  292

Onuncu Bölüm

RUHSATA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI

SORU 86: YAPININ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMASININ YAPTIRIMI NEDİR?  303

I. Genel Olarak  303

II. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar  308

A. Sözleşmenin Bozulması  308

B. İnşaatın Yapımının Durdurulması  310

C. İnşaat Ruhsatının (Yapı İzninin) İptali  313

D. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmemesi  314

E. Yapının Yıktırılması  314

1. Genel Olarak  314

2. Yapı ve Yapımların Yıkılması  318

a. Yıkım Kararını Verecek Makam  318

b. Yıkım Karının Muhatabı  319

c. Yapı Tatil Tutanağı  320

d. Yıkım Kararının İçeriği  321

e. Mail–i İnhidam  322

f. Yıkım Kararının Yargısal Denetimi  323

g. Yıkım Sırasında Yaşayan ve Çalışanların Korunması  324

h. Kaçak Yapının Yıkılması Zamanı  325

ı. Yıkım Giderleri  326

F. Yüklenicinin Yetki Belgesinin İptali  326

G. Kaçak Yapının Ekonomik Değerinin Olmaması  327

Yargı Kararları  329

SORU 87: İMAR YASASINDA YÖNETSEL YAPTIRIMLAR NASIL DÜZENLENMİŞTİR?  349

Yargı Kararları  354

Onbirinci Bölüm

SORU 88: İNŞAATTA YASALLIK KAZANDIRMASI İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VE YETKİ VERMEK GEREKİR Mİ?  359

I. Genel Olarak  359

II. Sözleşmenin veya Davanın Tarafına Süre Verilmesi  359

III. Davanın veya Sözleşmenin Tarafına Yetki Verilmesi  360

Yargı Kararları  362

Onikinci Bölüm

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI

SORU 89: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İNŞAAT RUHSATINA NASIL BAKILMAKTADIR?  365

Yargı Kararları  367

SORU 90 YAPININ TABİ OLACAĞI (İMAR PLANI), (YÖNETMELİK), (RUHSAT) VE (EKLERİ) KURALLARI ARASINDA HİYERARŞİ VAR MIDIR?  386

SORU 91–DEĞER ARTIŞ PAYI NEDİR?  389

SORU 92: PARSELASYON PLANI YAPILIRKEN KAT MÜLKİYETİNE KONU ALANLAR NASIL DİKKATE ALINIR?  390

SORU 93 KORUNMASI GEREKEN YAPILAR VE ALANLAR NASIL BELİRLENMİŞTİR?  391

SORU 94: DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI NEDİR?  392

SORU 95: YAPI YÜKLENİCİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI  399

SORU 96: PARSELLERİN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ  408

Onüçüncü Bölüm

İDARENİN TAKDİR HAKKI

SORU 97: İMAR PLANLARINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE İDARENİN TAKDİR HAKKI VAR MIDIR?  411

SORU 98: İMAR PLANININ HAZIRLANMASINDA, UYGULANMASINDA, YAPI RUHSATINDA VE YAPI KULLANMA İZNİNDE BAKANLIĞIN SAHİP OLDUĞU YETKİLER  412

SORU 99: 2981 SAYILI YASAYA TABİ YAPILARIN KORUNMA KOŞULLARI NEDİR?  415

Ondördüncü Bölüm

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU

SORU 100: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU NASIL OLUŞUR?  417

I. Genel Olarak  417

II. Md. 184’ün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  418

III. Md. 184’ün Yer Bakımından Uygulanma Alanı  419

IV. Fail: Yapan/Yaptıran  421

V. Suçun Konusu  423

A. Yapı Değil Bina  423

B. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina  424

VI. Verilecek Cezalar  426

Yargı Kararları  426

Kaynakça  431

Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  432

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.