19.YY.Alman Hukuk Teorisinin Tarih Bilinci Bağlamında Oluşumu ve Etkileri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Serhan YILDIRIM
Ürün Kodu: DNM106
ISBN: 978-605-7542-30-4
Stok Durumu: Stokta var
30,56 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Serhan YILDIRIM
Baskı Tarihi 2018/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

19.YY.Alman Hukuk Teorisinin Tarih Bilinci Bağlamında Oluşumu ve Etkileri

Serhan YILDIRIM

2018/10 1.Baskı,172 Sayfa

ISBN 978-605-7542-30-4

Tarihçi hukuk okulu 19. yüzyıl Kıta Avrupasında hakim hukuk okulu konumundaydı. Zikredilen okulun Roma hukuku kaynaklarını temel alması, ayrıca 19. yüzyıl Alman hukukçuları arasındaki Roma hukukunun değeri ve konumuna yönelik tartışmalar nedeniyle; Roma-Germen İmparatorluğu'nun Roma hukukunu tedrici iktibası önem arz etmektedir. Bu bakımdan eserin ilk bölümünde Alman hukukunun tarihsel kökenleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Alman medeni hukukunun teorik temelleri, tarihçi hukuk okulunun kuramsal çerçevesi bağlamında izah edilmiştir. Genel hatlarıyla tarihçi hukuk okuluna mensup Romacı ve Germenci hukukçuların, Roma-Germen hukuk sisteminin oluşumundaki rollerine değinilmiştir. Son olarak Alman hukuk teorisinin genele yayılmaya elverişli neticeleri İsviçre ve Türk hukuku ile sınırlandırılarak, etkileri bağlamında irdelenmiştir. Özetle çalışma umumi hukuk tarihi ve hukuk felsefesiyle ilgilenen araştırmacıların ilgisini çekecektir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   Alman Hukuk Teorisinin Tarihsel Arka Planı 
   1.1. Alman Hukukunun Tekamül Safhalarına Genel Bir Bakış
   1.2. Roma Hukukunun Yeniden Canlandırılması: Corpus Iuris Civilis ve Skolastik Tin
   1.3. Almanya'da İktibas Öncesi Siyasal ve Hukuki Durum
   1.4. İktibas Sürecinin Tetkik Usulü
   1.5. Roma Hukukunun Almanya'da İktibası
   1.6. 16. Yüzyılda İktibasın Seyri ve Milli Hukukun İnhitatı
   1.7. 16. ve 17. Yüzyıl Hümanist Roma Hukuku Öğretisi
   1.8. Pandekt Hukuk İlmi


    İkinci Bölüm 
    Tarihçi Hukuk Okulu Bağlamında Hukukun Dönüşümü 
    2.1. Giriş
    2.2. Tarihçi Hukuk Okulunun Teşekkül Safhası 
    2.3. Savigny İle Teorik İnşa
    2.4. Tarihçi Hukuk Okulunun Yapısı ve Germenci Temayüller
    2.5. Roma Hukukunun Değeri ve Konumu
    2.6. 19. Yüzyıl Alman Hukuk Bilimi Açısından Roma Hukukunun Değeri
    2.7. Savigny'nin Hukuk Teorisinin Çözümlemesi
    2.8. Hegel'in Hukuk Felsefesinin Konumu ve Etkileri
    2.9. BGB'nin Teşekkülü


     Üçüncü Bölüm 
     Alman Hukukunun Etkileri 
     3.1. Pandekt Hukuk İlminin İsviçre Özel Hukukuna Etkileri
     3.2. Genel Hatlarıyla Osmanlı'da Hukuk
     3.3. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Hukukta Modernleşme Hareketleri 
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar