40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
ISBN: 978-975-02-6125-1
Stok Durumu: Tükendi
55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)
İlker Hasan DUMAN
2020/09 3. Baskı, 316 Sayfa,
ISBN 978-975-02-6125-1

Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve imar mevzuatına göre yapılmıştır. Yapı tamamlanmıştır. Yapının; Fen ve sağlık açısından kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır. İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir.

Konu bu şekilde ortaya konulunca, yapı kullanma iznindeki kullanım şeklinin (ticaret/mesken), kullanma izninin alınmasından sonra değiştirilmiş olması yapı kullanma izninin iptaline neden olmayacaktır.

Açıktır ki, yapı iznini hangi makam vermişse, yapı kullanma iznini de o makam verecektir.

Yapı kullanma izni yapının inşasının tamamlandığına karine ise de, bu karinenin aksi ispat edilebilir.

Örneğin bu belgeye rağmen yapı veya bağımsız bölümler fen ve sağlık bakımın¬dan kullanmaya uygun değilse, örneğin eksiklik, bozukluk ve aykırılık varsa, yapı kullanma izninin alınmasıyla hukuksal sorunlar sona ermeyecektir. Kaldı ki Yapı kullanma izni verilmiş olması ruhsata aykırılıktan doğacak olan sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Kitap, Yapı Kullanma Başvurusu Nasıl incelenir, Dilekçeye Hangi Belgeler Eklenir, Yapı Kullanma izni Alma Yükümlülüğü Kimindir; Yapı Kullanma izni iptal Edilebilir mi?, Yapı Kullanma izninin Verilmiş Olması Devletin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır mı ?, Yapı Kullanma izni Ceza Sorumluluğunu Etkiler mi gibi karmaşık sorunların çözümlerini pratik bir şekilde 40 soruda cevaplamaktadır.

Konu Başlıkları
İmar Barışı Kanunu, Yapı Kullanma İzninin Saltanatına Son mu Verdi?
Tamamlanmış Yapıların Kullanılmasına Niçin İzin Alınır?
Yapı Kullanma İzninin Yasal Dayanağı Nedir?
Yapı Kullanma Başvurusu Nasıl Yapılır ve Nasıl İncelenir?
Yapı Kullanma İzni Alma Yükümlülüğü Kimindir?
Ne Kadar Harç Alınır?
İnşaatın Beş Yıl İçinde Tamamlandığı Nasıl İspat Edilir?
Yapı Kullanma İzni İptal Edilebilir mi?

İçindekiler

SUNUŞ  7

Kısaltmalar  13

SORU 1: YAPI KULLANMA İZNİNİN TANIMI NASIL YAPILMALIDIR?  15

Yargı Kararları  17

SORU 2: NİÇİN İZİN ALINMAKTADIR?  20

SORU 3: İZİN VERİLMEKLE DENETİM SONA ERER Mİ?  24

Yargı Kararları  25

SORU 4: İDARE “İZİN VERME” YETKİSİNİ “İZİN VERMEME” ŞEKLİNDE KULLANABİLİR Mİ?  31

Yargı Kararları  37

SORU 5: YAPI KULLANMA İZNİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?  39

Yargı Kararları  40

SORU 6: YAPI KULLANMA İZNİNİN İŞLEVİ NEDİR?  44

SORU 7: YAPI KULLANMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN YAPININ TAMAMLANMASI ŞART MIDIR?  46

SORU 8: YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİNE HANGİ BELGELER EKLENECEKTİR?  51

Yargı Kararları  53

SORU 9: YAPI KULLANMA BAŞVURUSU NASIL İNCELENİR?  54

SORU 10: YAPI İZNİ İLE YAPI KULLANMA İZNİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?  58

SORU 11: KULLANMA İZNİ VERİLMEYEN/ALINMAYAN YAPILARDA KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA OLANAĞI VAR MIDIR?  61

Yargı Kararları  62

SORU 12: ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?  72

SORU 13: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEBİLMESİ İÇİN HARÇ ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR?  74

Yargı Kararları  76

SORU 14: YAPI KULLANMA İZNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİMİNDİR?  91

Yargı Kararı  91

SORU 15: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİ HANGİ İDARE VERECEKTİR?  93

SORU 16: CİNS TASHİHİ YAPILMASI ZORUNLU MUDUR?  98

Yargı Kararları  99

SORU 17: KAMU ALANLARINDA YAPILACAK YAPILARDA KULLANMA İZNİ GEREKLİ MİDİR?  101

SORU 18: İMAR BARIŞI KANUNUNDA (3194 SAYILI İMAR KANUNU GEÇİCİ MADDE 16) YAPI KULLANMA İZNİ NASIL DÜZENLENMİŞTİR?  106

SORU 19: İNŞAATIN 5 YIL İÇİNDE TAMAMLANDIĞI NASIL İSPAT EDİLİR?  109

SORU 20: YAPI KULLANMA İZNİ İSTEMİ KONUSUNDA 30 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLMEMESİ DURUMUNDA DAVA AÇILABİLİR Mİ?  111

SORU 21: YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMİŞ OLMASININ RUHSATA AYKIRILIKTAN DOĞACAK OLAN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRIR MI?  112

SORU 22: BEŞ YIL İÇİNDE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  114

SORU 23: KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULU YAPI KULLANMA İZNİ VEREBİLİR Mİ?  116

SORU 24: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPILAR İÇİN YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR?  117

SORU 25: YAPI DENETİM SERTİFİKASI NEDİR?  119

SORU 26: KAT İRTİFAKINA GEÇİŞTE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ZORUNLU MUDUR?  120

SORU 27: YAPI KULLANMA İZNİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?  121

Yargı Kararları  123

SORU 28: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN ALINMASI KAZANILMIŞ HAK SAĞLAR MI?  131

Yargı Kararları  137

SORU 29: İŞYERİ AÇMA (İŞLETME) RUHSATI İÇİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ MİDİR?  172

Yargı Kararları  174

SORU 30: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA YAPI KULLANMA İZNİ NE KADAR ÖNEMLİDİR?  187

Yargı Kararları  189

SORU 31: YAPI KULLANMA İZNİ KAT MÜLKİYETİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR?  223

Yargı Kararları  225

SORU 32: YAPI KULLANMA İZNİ ALINMIŞ BİR YAPI DEPREMDE YIKILMIŞSA ZAMANAŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR?  240

SORU 33: EVİ TERKEDEN EŞ, YAPI KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ EVE DAVET EDİLDİĞİNDE DAVETE UYMAK ZORUNDA MIDIR?  247

SORU 34: PLANSIZ ALANLARDA YAPILAN BİNALAR İÇİN YAPI KULLANMA İZNİ ALMAK GEREKLİ MİDİR?  249

Yargı Kararları  252

SORU 35: YAPI KULLANMA İZNİNİN VERİLMİŞ OLMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRIR MI?  260

Yargı Kararları  263

SORU 36: YAPI KULLANMA İZNİ ALDIKTAN SONRA, RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER HAKKINDA İMAR KANUNU MD. 32 UYGULANIR MI?  291

Yargı Kararları  293

SORU 37: YAPI KULLANMA İZNİ CEZA SORUMLULUĞUNU NASIL ETKİLER?  297

SORU 38: DAYANAK İMAR PLANININ İPTALİ YAPI RUHSATININ VE YAPI KULLANMA İZNİNİN İPTALİNİ GEREKTİRİR Mİ?  302

SORU 39: YAPI KULLANMA İZNİ, YAPININ KULLANMA AMACINI BELİRLER Mİ?  303

SORU 40: YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN ZORUNLU STANDART VAR MIDIR?  304

Kaynakça  307

Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  309

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.