5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ali BOYRACI
ISBN: 9786257899765
44,10 TL 49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali BOYRACI
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu

Ali BOYRACI

2020/07 1. Baskı, 177 Sayfa

ISBN 978-625-7899-76-5

Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148/2. maddesinde düzenlenen senedin yağması suçu oluşturmaktadır. Çalışma giriş ve sonuç olmak üzere iki kısım ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konu ile ilgili kavramlar olan; mal ve malvarlığı kavramları ele alınmış, senedin yağması suçu ile ilgili olarak 765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK'da yer alan düzenlemeler arasındaki farklar incelenmiş ve suçun, bazı suçlarla benzer ve farklı yönlerine değinilerek karşılaştırma yapılmıştır. İkinci bölümde, suçla korunan hukuki değer, suçun unsurları ve nitelikli halleri inceleme konusu yapılmıştır. Bu çerçevede suçun maddi ve manevi unsuru ile hukuka aykırılık unsuru, öğretide yer alan görüşler ve Yargıtay kararları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise kusurluluk, suçun özel görünüş biçimleri, kovuşturma usulü ve yaptırım konuları ile ilgili kurallar ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR, MALVARLIĞI KAVRAMI VE SENEDİN YAĞMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
   1.1. Malvarlığına Karşı Suçlar
   1.1.1. Malvarlığı Kavramı
   1.1.2. Malvarlığına Karşı Suçlar
   1.2. 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenen Senedin Yağması Suçlarının Karşılaştırılması
   1.3. Senedin Yağması Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması
   1.3.1. Senedin Yağması Suçu ile Malın Yağması Suçunun Karşılaştırılması
   1.3.2. Senedin Yağması Suçu ile Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun Karşılaştırılması
   1.3.3. Senedin Yağması Suçu ile Hırsızlık Suçunun Karşılaştırılması
   1.3.4. Senedin Yağması Suçu ile İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Karşılaştırılması
   1.3.5. Senedin Yağması Suçu ile Dolandırıcılık Suçunun Karşılaştırılması
   1.3.6. Senedin Yağması Suçu ile Şantaj Suçunun Karşılaştırılması


    İKİNCİ BÖLÜM
    SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER, SUÇUN UNSURLARI VE NİTELİKLİ HALLERİ
    2.1. Suçla Korunan Hukuki Değer
    2.2. Suçun Maddi Unsurları
    2.2.1. Fail
    2.2.2. Mağdur
    2.2.3. Suçun Konusu
    2.2.4. Suçun Hareket Unsuru
    2.2.5. Suçun Netice Unsuru
    2.2.6. Suçun Nitelikli Halleri
    2.2.7. Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılan Cebrin Kasten Yaralamanın Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerine Neden Olması
    2.3. Suçun Manevi Unsuru
    2.4. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     KUSURLULUK, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, KOVUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM
     3.1. Kusurluluk
     3.2. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
     3.2.1. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme
     3.2.2. İçtima
     3.2.3. İştirak
     3.3. Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Etkin Pişmanlık
     3.3.1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri
     3.3.2. Etkin Pişmanlık
     3.4. Yaptırım, Muhakeme Usulü ve Zamanaşımı
     3.4.1. Yaptırım
     3.4.2. Muhakeme Usulü
     3.4.3. Dava Zamanaşımı
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar