6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde İmtiyaz

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: İpek OKUCU TAFTALI
ISBN: 9786057542953
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İpek OKUCU TAFTALI
Baskı Tarihi 2018/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde İmtiyaz

Av. İpek OKUCU TAFTALI (LL.M.)

2018/12 1. Baskı, 252 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7542-95-3

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile imtiyazlı paylara ve imtiyazlı paysahipleri özel kuruluna ilişkin önemli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketlerde hakimiyet kurulmasında oldukça önemli rol oynayan ve kar payı, oy hakkı, rüçhan hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı gibi haklarda tanınan imtiyazlar hem Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hem de bu alanda verilen Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Yukarıdakilerin yanı sıra imtiyaz kavramı, paysahipliği sözleşmeleri çerçevesinde ön alım hakkı, satım hakkı, alma hakkı, veto yetkisi gibi kavramlar açısından incelenmiş ve uygulamada karşılaşılan durumlar değerlendirilmiştir. Kanunda yer almayan sözleşmesel haklarda imtiyaz yaratılıp yaratılamayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın bir diğer odak noktası ise imtiyazlı paysahipleri özel kuruludur. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulunun şirket sermaye arttırımlarında olumsuz etki yaratabildiği durumlar ele alınmış ve kanunun uygulanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur. Kitapta imtiyazların aynı zamanda yeni Sermaye Piyasası mevzuatı açısından görünümü de incelenmiştir. İmtiyaz ve imtiyazlı paysahipleri özel kuruluna ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar, kanunların farklı yorumlanmasından doğan tartışmalar ve şirketler için uygulamadaki etkileri ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   İMTİYAZ KAVRAMI 
   1.1. GENEL BAKIŞ
   1.1.1. Pay kavramı
   1.1.2. İmtiyazlı pay kavramı
   1.2. İMTİYAZLI PAYIN AMACI
   1.3. ORANSALLIK İLKESİ VE EŞİTLİK İLKESİ AÇISINDAN İMTİYAZ
   1.4. MÜKTESEP HAK KAVRAMI AÇISINDAN İMTİYAZ
   1.4.1. İmtiyazın müktesep hak niteliği
   1.4.2. İmtiyaz yaratılmasının müktesep haklara etkisi
   1.5. İMTİYAZA BENZER KAVRAMLAR VE FARKLARI
   1.5.1. İntifa hakkı
   1.5.2. İntifa senedi
   1.6. İMTİYAZ TANINMASININ BAŞLICA SONUÇLARI
   1.6.1. İmtiyazın kaldırılması halinde imtiyazlı paysahiplerinin onayı
   1.6.2. Esas sözleşme değişikliği halinde imtiyazlı paysahiplerinin onayı
   1.6.3. Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye arttırımı halinde imtiyazlı paysahiplerinin onayı
   1.6.4. Bağlam hükümlerinin etkisizleşmesi 
   1.6.5. Esas sözleşmeyi değiştiren ve imtiyaza aykırı olan kararların uygulanamaz olması
   1.7. TTK'NIN GETİRDİĞİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
   1.7.1. İmtiyaz ile ilgili değişiklikler
   1.7.2. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu ile ilgili değişiklikler
   1.8. KANUNDA YER ALAN PAYSAHİPLİĞİ HAKKINDA İMTİYAZ
   1.8.1. Malvarlığı haklarında imtiyaz
   1.9. KANUNDA YER ALMAYAN YENİ BİR PAYSAHİPLİĞİ HAKKINDA İMTİYAZ
   1.9.1. Paysahipliği hakkının şahsa tanınması 
   1.9.2. Paysahipliği hakkının paya tanınması 
   1.9.3. Tek borç ilkesi ve sözleşmenin nispiliği
   1.9.4. Bağlam hükümleri
   1.9.5. Diğer düzenlemeler
   1.9.6. Altın pay kavramı
   1.10. İMTİYAZ SİSTEMİNİN İSTİSNALARI
   1.10.1. İmtiyaz tesis edilemeyecek durumlar
   1.10.2. İmtiyazın etkisiz olacağı durumlar

    İKİNCİ BÖLÜM 
    İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU 
    2.1. TANIM
    2.2. AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
    2.3. TOPLANMASINI GEREKTİREN DURUMLAR
    2.3.1. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının imtiyazlı paysahiplerinin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olması
    2.3.2. Birleşme bölünme ve tür değişikliği açısından
    2.3.3. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler açısından
    2.3.4. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulunun toplanmasını gerektirebilecek diğer özel durumlar
    2.4. İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN TOPLANMASI
    2.4.1. İhlal değerlendirmesinin yapılması
    2.4.2. Yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı
    2.4.3. İmtiyazlı paysahipleri tarafından yapılacak çağrı
    2.4.4. Çağrının şekli ve içeriği
    2.4.5. Toplanma süresi
    2.4.6. Toplantı ve karar nisabı
    2.5. İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN KARAR ALMASI
    2.5.1. Karar alma prosedürü
    2.5.2. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu kararının hukuki niteliği
    2.5.3. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu tarafından onanmayan genel kurul kararının geçerliliği
    2.6. İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ SAKATLIĞI
    2.6.1. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu kararlarının genel hükümler uyarınca sakatlığı
    2.6.2. İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu kararlarının alınmamış sayılması
    2.6.3. İmtiyazlı paysahiplerinin onamama kararına karşı açılacak iptal davası

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     YÜRÜRLÜK KANUNU'NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

      SONUÇ

       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar