6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Nahide SİLLER
ISBN: 978-975-2449-47-3
Stok Durumu: Tükendi
30,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nahide SİLLER
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması

Av. Nahide SİLLER

2019/11 1. Baskı, 196 Sayfa

ISBN 978-975-2449-47-3

Ticari hayatın vazgeçilmezi ve günlük hayatın bir rutini haline gelen elektronik ticaret çok çeşitli hukuki problemleri bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu durum hukuk alanında çalışmaların yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu problemlerin temelinde elektronik ticaretin temeli olan elektronik vasıtalarla kurulan sözleşmeler yer almaktadır. Elektronik vasıtalarla kurulan sözleşmeler, elektronik iletişim araç ve yöntemleriyle kurulan sözleşmelerdir. Klasik sözleşmeler gibi tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanları ile kurulur. Elektronik vasıtalarla kurulan sözleşmeler, uygulamada en çok bir tarafın tüketici, diğer tarafın satıcı veya sağlayıcı olduğu ve genellikle web sitesi vasıtasıyla kurulan sözleşmeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamız da bu sebeple 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Kurulan Sözleşmeler konusu ele alınmış ve hukuki düzenlemelerin başlamasının önemine binaen kuruluş aşaması incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ


    BİRİNCİ BÖLÜM
    ELEKTRONİK TİCARET VE TÜKETİCİ KAVRAMI
    I. GENEL OLARAK
    II. ELEKTRONİK TİCARET
    A. TANIMI
    B. ELEKTRONİK TİCARETİN UNSURLARI
    C. ELEKTRONİK VASITALARLA KURULAN SÖZLEŞMELER
    III. TÜKETİCİ
    A. GENEL OLARAK
    B. TÜKETİCİ TANIMI
    C. TÜKETİCİ KAVRAMININ KAPSAMI


     İKİNCİ BÖLÜM
     6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA WEB SİTESİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ
     I. GENEL OLARAK
     II. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA YAPILAN BİR SÖZLEŞME OLMASI
     A. GENEL OLARAK
     B. WEB SİTESİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERDE DURUM
     III. KATILMALI (İLTİHAKİ) BİR SÖZLEŞME OLMASI VEYA GENEL İŞLEM ŞARTLARINI İÇEREN BİR SÖZLEŞME OLMASI
     IV. MESAFELİ SÖZLEŞME OLMASI
     A. GENEL OLARAK
     B. TANIMI
     C. UNSURLARI
     D. KONUSU
     E. TARAFLARI
     F. ŞEKLİ
     G. KAPSAM DIŞINDA KALAN SÖZLEŞMELER
     H. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
     I. TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE SONUÇLARI


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA WEB SİTESİ VASITASIYLA SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
      I. GENEL OLARAK
      II. SÖZLEŞMENİN KURUCU UNSURLARI
      A. İRADE BEYANLARININ BİRBİRİNE UYGUN OLMASI
      B. UYGUNLUĞUN KAPSAMI
      C. İRADE BEYANLARININ KARŞILIKLI OLMASI
      III. WEB SİTELERİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN İRADE BEYANLARININ GERİ ALINMASI
      IV. WEB SİTESİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERİN KURULDUĞU ZAMAN VE YERİ
      A. WEB SİTESİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERİN KURULUŞ ZAMANI
      B. WEB SİTESİ VASITASIYLA KURULAN SÖZLEŞMELERİN KURULUŞ YERİ
      V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ
      VI. SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
      A. YÜKÜMLÜLÜKLER
      B. YÜKÜMLÜLÜĞE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
      SONUÇ


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar