6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hüseyin Melih ÇAKIR
Ürün Kodu: DNM827
ISBN: 978-605-7622-38-9
Stok Durumu: Stokta var
35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin Melih ÇAKIR
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih ÇAKIR

2019/03 1. Baskı, 226 Sayfa

ISBN 978-605-7622-38-9

Bilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu edinen bu çalışma bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ise, bu ihtiyacın karşılanmasına vesile olmuştur. Zira yargılama faaliyetinin önemli bir parçasını oluşturan bilirkişilik müessesesi hakkında yapılan çok sayıda çalışma içerisinde, bilirkişinin disiplin sorumluluğunu konu alan bir eser yer almamaktadır. Bu çalışmayla bilirkişilerin hangi tutum ve davranışlarının, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılıklar sebebiyle hangi yaptırım(lar)a tabi tutulacakları ortaya konulmak istenmiştir. Böylece, genel olarak idare hukukuna yabancı olan, denetimi yapacak bölge kurulları ile bilirkişilere ve yargının diğer paydaşlarına yol gösterilmek istenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   I. Bilirkişi ve Bilirkişilik
   II. Bilirkişilik Teşkilatı
   III. Bilirkişilik Faaliyetinin Hukuki Niteliği

    Birinci Bölüm 
    BİLİRKİŞİNİN DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI 
    I. Disiplin Suçları
    A. Bilirkişiliğe Kabul Şartlarının Kaybedilmesi veya Sicile Kabul Tarihinde Gerekli Şartların Bulunmadığının Sonradan Tespit Edilmesi
    B. Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Bilirkişilik Yapmaktan Kaçınılması veya Raporun Belirlenen Süre İçinde Mazeretsiz Olarak Verilmemesi
    C. Bilirkişilik Görevi ve Bu Görevin Gerektirdiği Etik İlkelerle Bağdaşmayan, Güven Duygusunu Sarsıcı Tutum ve Davranışlarda Bulunulması
    D. 3. Maddede Belirtilen Temel İlkelere Aykırı Olarak Bilirkişilik Faaliyetinde Bulunulması
    II. Disiplin Cezaları
    A. Bilirkişi Hakkında Uygulanacak İdari Tedbirler
    B. Disiplin Cezası Türleri

     İkinci Bölüm 
     BİLİRKİŞİNİN DENETİMİ ve YAPTIRIMLARIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 
     I. Denetim Türleri 
     A. Denetimi Yapan Makama Göre Bilirkişinin Denetlenmesi
     B. Yapılış Usulüne Göre Bilirkişinin Denetlenmesi 
     II. Denetimin Kapsamı 
     A. Kişi Bakımından Denetimin Kapsamı 
     B. Konu Bakımından Denetimin Kapsamı
     III. Denetim (Soruşturma) Usulü
     A. İncelemeye Başlanması
     B. İnceleme Raporunun Hazırlanması 
     C. İncelemenin Süresi 
     IV. Yaptırım Usulü
     A. İnceleme Raporunun Değerlendirilmesi
     B. Bilirkişinin Savunmasının Alınması 
     C. Yaptırıma İlişkin Kararın Alınması ve Bildirilmesi
     D. Yaptırımın Uygulanması ve Sonuçları
     E. Bölge Kurulu Kararına Karşı Başvuru Yolları
     F. Zamanaşımı
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar