Aile Hukuku

Katalog Kodu: ME

Sırala:
Göster:
Aile Hukuku
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME193 Aile Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2011/05 Baskı, 1718 Sayfa Ciltli 150,00 TL ISBN 978-975-464-590-3 Kitap, Aile Hukukuna ilişkin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz, geniş kapsamlı ve yürürlükte olan tüm değişiklikler işlenerek hazırlanmış, kapsamlı bir kaynaktır. Kitabın Konu Başlıkları: Genel Hükümler Aile Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Evlilik Hukuku Evliliğin Kurulması Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler Evlenmenin Maddi Koşulları Evlenmenin Şekli Koşulları Türk Vatandaşı Olmayanların Tür...
150,00 TL
Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası
Yazar: Mehmet Ali UÇAR
ME075 Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası Dr. Mehmet Ali UÇAR 2003 Baskı, 215 Sayfa 20,00 TL ISBN 978-975-295-274-4 ...
20,00 TL
Aile Konutu Yargıtay Uygulaması
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME298 Aile Konutu Yargıtay Uygulaması (Bilimsel Açıklama – En Son İçtihatlar) Ömer Uğur GENÇCAN 2017/04 Baskı, 486 Sayfa Ciltli  125,00 TL ISBN 978-605-05-0138-4 ...
125,00 TL
Aile Mahkemeleri
Yazar: Selma BAKTIR
ME073 Aile Mahkemeleri Doç. Dr. Selma BAKTIR 2003 Baskı, 212 Sayfa 20,00 TL ISBN 978-975-464-279-9...
20,00 TL
Aile Mahkemesi Davaları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME202 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2016/04 2.Baskı, 1550 Sayfa Ciltli 175,00 ISBN 978-605-05-0052-3  8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiş...
175,00 TL
Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi
Yazar: Seçkin TOPUZ
ME205 Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Seçkin TOPUZ 2012/08 Baskı, 210 Sayfa 30,00 TL ISBN 978-975-464-621-4 Bu çalışmada, kesinleşen boşanma kararının ve devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi incelenmiştir. I- Eşin mirasçılığı ve mirasçılık sıfatını kaybetmesi II- Kesinnleşen boşanma kararının eşin mirasçılığına etkisi (TMK 181/1) III- Devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi (TMK 181/2) IV - Devam eden boşanma davasında eşin mirasçılık sı...
30,00 TL
Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME127 Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2017/08 7. Baskı, 1518 Sayfa, Ciltli, 195,00 TL ISBN 978-605-05-0205-3 Kitabın Temel Konu Başlıkları Birinci Kısım:  Genel Hükümler İkinci Kısım:  Özel Boşanma Sebepleri Üçüncü Kısım:  Genel Boşanma Sebepleri Dördüncü Kısım:  Boşanma Davasının Konusu Beşinci Kısım:  Boşanma Davalarında Geçici Önlemler Altıncı Kısım:  Boşanma Kararının Sonuçları Yedinci Kısım:  Yabancı Unsurlu Bo...
195,00 TL
Mal Rejimleri Hukuku
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME048 Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 5. Baskı, 1360 Sayfa, Ciltli 195,00 TL ISBN 978-605-05-0263-3 Mal rejimleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için konu ile görevli Yargıtay Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun içtihatlarını da kapsayan özgün bir eser sunulması amacı ile bu çalışma hazırlanmış. Mal rejimleriyle ilgili Yargıtay'ın kararları incelenerek emsal özelliği taşıyanlar değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı ...
195,00 TL
Mal Rejimleri ve Tasfiyesi
Yazar: Yusuf ULUÇ
ME242 Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Yusuf ULUÇ 2014/07 Baskı, 1754 Sayfa, Ciltli 165,00 TL ISBN 978-975-464-848-5 743 sayılı TKM’si döneminde yasal mal rejimi olarak MAL AYRILIĞI rejimi kabul edilmişti. Mal birliği ve mal ortaklığı ise seçimlik mal rejimleri arasında sayılmıştı. Bu Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla, bunun yerine yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK ile yasal mal rejimi olarak Edinilmiş Mallara Katılma rejimi, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimleri ise; seçiml...
165,00 TL
Milletlerarası Özel Hukukta Nafakaya İlişkin Yeni Sistem
Yazar: Mesut AYGÜN
MH524 Milletlerarası Özel Hukukta Nafakaya İlişkin Yeni Sistem Yrd. Doç. Dr. Mesut AYGÜN 2017//08 Baskı, 242 Sayfa 55,00 TL ISBN 978-605-05-0168-1...
55,00 TL
Miras Hukuku
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Mİ034 Miras Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2016/10 3.Baskı, 1576 Sayfa, Ciltli, 175,00 TL ISBN 978-605-05-0121-6 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile zenginleştirilmiş uygulayıcılara yol gösterici nitelikteki kitap; akdi ve kanuni mirasçılık, saklı pay, mirasın taksimi, ölüme bağlı tasarruflar ve iptali gibi konuları ayrıntılı olarak incelenip okurlara geniş kapsamlı ve güncel bir çalışma sunulmuştur. Kitabın Konu Başlıkları Genel hükümler Miras hukukunun kapsamı Miras hukuku sistemleri Mirasçı...
175,00 TL
Roma Hukukunda Evlenme (Matrımonium)
Yazar: Selda GÜNEŞ CEYLAN
HY875 Roma Hukukunda Evlenme (Matrımonium) Doç. Dr. Seldağ (GÜNEŞ) CEYLAN 2010 Baskı, 188 Sayfa 25,00 TL ISBN 978-975-464-454-8...
25,00 TL
Türk Aile Mahkemeleri
Yazar: Süha TANRIVER
UH211 Türk Aile Mahkemeleri Prof. Dr. Süha TANRIVER 2014/03 Baskı, 118 Sayfa, 12,50 TL ISBN 978-975-464-825-6  İnceleme konumuzu, Türk hukuk sisteminde, bir uzmanlık yargı yeri olarak ilk derece yargılaması bağlamında, önemli bir işlevi yerine getiren “aile mahkemeleri” oluşturmaktadır. Sözü edilen mahkemeler, şahısvarlığı haklarını konu alan dava ve işlerin büyük bir çoğunluğunu teşkil eden ve vesayet dışında kalan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları konu alan davalar ile işlere bakmaktadır. B...
12,50 TL
Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka
Yazar: Gonca Gülfem BOZDAĞ
ME257 Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka Dr. Gonca Gülfem BOZDAĞ 2015/04 Baskı, 322 Sayfa 55,00 TL ISBN 978-975-464-966-6 ...
55,00 TL
Velâyet Hukuku
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME261 Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2015/06 Baskı,  786 Sayfa Ciltli 125,00 TL ISBN 978-975-464-973-4...
125,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 67 (5 Sayfa)