Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
ISBN: 9786257334037
Stok Durumu: Tükendi
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 342

Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bugün sadece teknoloji meraklıları ve Bitcoin ile işlem yapan kişiler tarafından değil, farklı çevreler tarafından ekonomik, teknik, hukuki ve felsefi açılardan incelenmekte ve tartışılmaktadır. Akıllı sözleşmelerin işlem maliyetlerini ve aracılara duyulan ihtiyaçları azaltarak ve ödeme sürecini hızlandırarak uluslararası ticaretin gelişmesinde etkin bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Akıllı sözleşmeler hukukun birçok alanını ilgilendirmekle birlikte, akıllı sözleşmelerin sözleşme hukuku düzleminde nereye oturtulacağının tespit edilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada akıllı sözleşmelerin bir sözleşme niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle hukuki işleme ilişkin borçlar hukuku kurallarının akıllı sözleşmelere nasıl uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Mevcut sözleşme hukuku kuralları, akıllı sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunları çözmek için yeterli midir? Yoksa akıllı sözleşmelere özgü yeni kuralların konulması gerekecek midir?(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   AKILLI SÖZLEŞMELERİN TEKNİK TEMELİ, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   §1. DİJİTAL TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER VE BLOKZİNCİR
   I. Dijital Teknolojideki Gelişmelerin Sözleşme Hukuku Üzerindeki Etkisi
   II. Akıllı Sözleşmelerin Temeli: Blokzincir, Bitcoin, Ethereum ve Benzeri Kavramlar
   §2. AKILLI SÖZLEŞMELER
   I. Kavram
   II. Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri
   III. Akıllı Sözleşmelerin Kullanılabileceği Alanlar
   §3. AKILLI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   I. Genel Olarak
   II. Akıllı Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmeler
   III. Akıllı Sözleşmenin Hukuki Niteliğine İlişkin Ara Sonuç


    İKİNCİ BÖLÜM
    AKILLI SÖZLEŞMELERİN KURULMASI AŞAMASINDA ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
    §4. AKILLI SÖZLEŞMENİN KURULMASI
    I. Genel Olarak
    II. Akıllı Sözleşmeler ile Geçerli Bir İrade Beyanında Bulunulması Sorunu
    III. Akıllı Sözleşmelerin "Öneri-Kabul" Modeliyle Sözleşme Kurulması
    §5. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERİN AKILLI SÖZLEŞME İLE KURULMASI
    I. Genel Olarak
    II. Adi Yazılı Şekle Bağlı Sözleşmeler
    III. Resmi Şekle Bağlı Sözleşmeler
    IV. Akıllı Sözleşmelerle Gerçekleştirilen İşlemlerde Şekil Şartlarının Sağlanabilmesi İçin Yapılan Çalışmalar
    V. Akıllı Sözleşmelerde Şekle Aykırılık
    §6. AKILLI SÖZLEŞMENİN TEMELİNDE YER ALAN YAZILIM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İRADE BEYANLARININ KİME İSNAT EDİLECEĞİ SORUNU
    I. Genel Olarak
    II. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler
    §7. AKILLI SÖZLEŞMELER VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI
    I. Genel Olarak
    II. Akıllı Sözleşme Genel İşlem Şartı Sayılabilir mi?
    III. Yürürlük Denetimi
    IV. Yorum Denetimi
    V. İçerik Denetimi
    VI. Tüketicilerin Taraf Olduğu Akıllı Sözleşmelerde Genel İşlem Şartları Denetiminin Gerçekleştirilmesi
    §8. AKILLI SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
    I. Akıllı Sözleşmelerin Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)
    II. Akıllı Sözleşmelerin İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     AKILLI SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, UYARLANMASI VE DENETİMİ
     §9. AKILLI SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
     I. Sözleşmelerin Yorumlanmasına İlişkin Genel İlkeler
     II. Akıllı Sözleşmelerin Geleneksel Sözleşmeler Gibi Yorumlanması Mümkün Müdür?
     §10. AKILLI SÖZLEŞMELER, SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI
     I. Sözleşmelerin Tamamlanması
     II. Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması
     III. Akıllı Sözleşmelerde Tamamlama ve Uyarlamanın Nasıl Gerçekleştirileceği Sorunu
     §11. AKILLI SÖZLEŞMELERİN EX ANTE DENETİMİ
     I. Genel Olarak
     II. Akıllı Sözleşmelere Özgü Hukuki Çareler
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bugün sadece teknoloji meraklıları ve Bitcoin ile işlem yapan kişiler tarafından değil, farklı çevreler tarafından ekonomik, teknik, hukuki ve felsefi açılardan incelenmekte ve tartışılmaktadır. Akıllı sözleşmelerin işlem maliyetlerini ve aracılara duyulan ihtiyaçları azaltarak ve ödeme sürecini hızlandırarak uluslararası ticaretin gelişmesinde etkin bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Akıllı sözleşmeler hukukun birçok alanını ilgilendirmekle birlikte, akıllı sözleşmelerin sözleşme hukuku düzleminde nereye oturtulacağının tespit edilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada akıllı sözleşmelerin bir sözleşme niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle hukuki işleme ilişkin borçlar hukuku kurallarının akıllı sözleşmelere nasıl uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Mevcut sözleşme hukuku kuralları, akıllı sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunları çözmek için yeterli midir? Yoksa akıllı sözleşmelere özgü yeni kuralların konulması gerekecek midir?(ARKA KAPAKTAN)


       İÇİNDEKİLER


        GİRİŞ
        BİRİNCİ BÖLÜM
        AKILLI SÖZLEŞMELERİN TEKNİK TEMELİ, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
        §1. DİJİTAL TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER VE BLOKZİNCİR
        I. Dijital Teknolojideki Gelişmelerin Sözleşme Hukuku Üzerindeki Etkisi
        II. Akıllı Sözleşmelerin Temeli: Blokzincir, Bitcoin, Ethereum ve Benzeri Kavramlar
        §2. AKILLI SÖZLEŞMELER
        I. Kavram
        II. Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri
        III. Akıllı Sözleşmelerin Kullanılabileceği Alanlar
        §3. AKILLI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
        I. Genel Olarak
        II. Akıllı Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmeler
        III. Akıllı Sözleşmenin Hukuki Niteliğine İlişkin Ara Sonuç


         İKİNCİ BÖLÜM
         AKILLI SÖZLEŞMELERİN KURULMASI AŞAMASINDA ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
         §4. AKILLI SÖZLEŞMENİN KURULMASI
         I. Genel Olarak
         II. Akıllı Sözleşmeler ile Geçerli Bir İrade Beyanında Bulunulması Sorunu
         III. Akıllı Sözleşmelerin "Öneri-Kabul" Modeliyle Sözleşme Kurulması
         §5. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERİN AKILLI SÖZLEŞME İLE KURULMASI
         I. Genel Olarak
         II. Adi Yazılı Şekle Bağlı Sözleşmeler
         III. Resmi Şekle Bağlı Sözleşmeler
         IV. Akıllı Sözleşmelerle Gerçekleştirilen İşlemlerde Şekil Şartlarının Sağlanabilmesi İçin Yapılan Çalışmalar
         V. Akıllı Sözleşmelerde Şekle Aykırılık
         §6. AKILLI SÖZLEŞMENİN TEMELİNDE YER ALAN YAZILIM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İRADE BEYANLARININ KİME İSNAT EDİLECEĞİ SORUNU
         I. Genel Olarak
         II. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler
         §7. AKILLI SÖZLEŞMELER VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI
         I. Genel Olarak
         II. Akıllı Sözleşme Genel İşlem Şartı Sayılabilir mi?
         III. Yürürlük Denetimi
         IV. Yorum Denetimi
         V. İçerik Denetimi
         VI. Tüketicilerin Taraf Olduğu Akıllı Sözleşmelerde Genel İşlem Şartları Denetiminin Gerçekleştirilmesi
         §8. AKILLI SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
         I. Akıllı Sözleşmelerin Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)
         II. Akıllı Sözleşmelerin İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali


          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
          AKILLI SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, UYARLANMASI VE DENETİMİ
          §9. AKILLI SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
          I. Sözleşmelerin Yorumlanmasına İlişkin Genel İlkeler
          II. Akıllı Sözleşmelerin Geleneksel Sözleşmeler Gibi Yorumlanması Mümkün Müdür?
          §10. AKILLI SÖZLEŞMELER, SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI
          I. Sözleşmelerin Tamamlanması
          II. Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması
          III. Akıllı Sözleşmelerde Tamamlama ve Uyarlamanın Nasıl Gerçekleştirileceği Sorunu
          §11. AKILLI SÖZLEŞMELERİN EX ANTE DENETİMİ
          I. Genel Olarak
          II. Akıllı Sözleşmelere Özgü Hukuki Çareler
          SONUÇ


           KAYNAKÇA

           Yorum Yap

           Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.