Alman Ceza Hukuku Açısından TCK'nın Kusur İlkesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gunnar DUTTGE - Yener ÜNVER
ISBN: 9789750224089
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gunnar DUTTGE, Yener ÜNVER
Baskı Tarihi 2013/06
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH792
Alman Ceza Hukuku Açısından TCK'nın Kusur İlkesi
(Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar)
Prof. Dr. Gunnar DUTTGE - Prof. Dr. h.c. Yener ÜNVER (Editörler)
2013/06 Baskı, 322 Sayfa  
ISBN 978-975-02-2408-9

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ile özellikle kusur ilkesinin daha önce olduğundan daha tutarlı bir şekilde uygulanması amaçlanmıştı. Reform ihtiyacı, her şeyden önce (kaçınılamaz) yasak hata düzenlemesi ve ayrıca netice nedeniyle ağırlaşmış suç ile eylem gerçekleştirilmeden kusurlu biçimde alkol tüketimi nedeniyle kusur yeteneğinin ortadan kalkması sorunu (“actio libera in causa”) açısından geçerliydi. Osman İsfen, bu konudaki esaslı çalışmasında, kusur ilkesinin yeni Türk Ceza Kanunu aracılığıyla ne ölçüde Türk Ceza Hukuku’nun sağlamlaşmış, temel parçalarından birisi olabildiği konusunda başlıca gelişmeleri ve başka bakış açılarından bakıldığında ortaya çıkan reform gerekliliklerini ortaya koymuştur. Kusur ilkesi sadece yalın biçimsel olarak değil, ayrıca maddi, yani suçun tüm kapsama alanına değinilmesi anlamında ele alındığında, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri altında birçok klasikleşmiş konunun kabul görmüş suç sistematiğine göre “kusur” kategorisinin dışında kaldığı göze çarpmaktadır.

Bu nedenle, önümüzde bulunan kitap reform ihtiyacına göre bilhassa seçilmiş ve tanınmış sorunlar alanını ele almakta ve ayrıca hukuka aykırılık ve fiili işlemeye başlamanın (‘teşebbüs’, ‘hazırlık’) bakış açılarını da buna dâhil etmektedir. Bunun dışında üç basamaklı suç sistematiğinin devamı ve özellikle haksızlık ve suç ilişkisi hakkında sorular ele alınmaktadır. Ancak tabii ki, ön planda, doğrudan doğruya kusur sorununu ilgilendiren (kusur ehliyetinin yokluğu, alic) veya karmaşık yanılma öğretisi ile suçun manevi tarafını ilgilendiren konular bulunmaktadır. Tebliğler, kısmen Türk kısmen ise Alman perspektifinden ele alınan konuları aydınlatmaktadırlar. Tebliğler bu yolla, her iki tarafa da benzerlikleri ve farklılıkları göstermektedirler. Alman ceza hukuku bir taraftan referans olarak işlev görmekte, ancak aynı zamanda ceza hukuku sistemlerinin karşılaştırılması ile daha belirgin şekilde fark edilebilen açıklar vermektedir. Önümüzde bulunan tebliğler, ortak bir çalışma olan ve Göttingen’de 2012 yılının Nisan ayında akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılmış Alman-Türk Ceza Hukuku Semineri kapsamında sunulmuşlardır. (Önsöz'den)

Kitabın Konu Başlıkları

  • Temel Esaslar – Grundlagen
  • Kanunlaştırılan Sorumluluğu Kaldıran Nedenler: Meşru Savunma, Zorunluluk Hali, Hakkın İcrası – Kodifizierte Ausschlussgründe: Notwehr, Notstand, Rechtsausübung
  • Suçun Sübjektif Kısmı ve Yanılgı Öğretisi – Subjektive Tatseite und Irrtumslehre
  • Teşebbüs ve Fiile Hazırlık – Versuch und Tatvorbereitung
  • Kusur Yeteneğine İlişkin Esaslar – Grundfragen zur Schuldfähigkeit

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar