Ceza Hukuku


Sırala:
Göster:
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)
YM02/1m TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)   6638 (İç Güvenlik Yasası)  ve  6639 (Torba Yasa)  sK'la Değişik TCK, TCKUK, KK, TerMK, AteşliSK, SGAÖK, KaçMK, UMMK, UMK, KParaK, SporMK, PVSK, AsayişK, KBK, TGYK,BasınK, İnternetK 2015/04 3. Baskı,  770 Sayfa ISBN 978-975-464-930-7 Türk Ceza Kanunu ( TCK )  (6638 sK'la değişik m. 188, 191, 272 (AYM'nin 14.1.2015 t. E. 2014/116, K. 2015/4 s.K  ) ) TCK’nun Yürürlük ve Uyg. Şekli Hk K. ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele K. ( TerMK )  )  (66...
10,00 TL
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
28,00 TL
Bilişim Suçları ve Adli Bilişim
Yazar: Mesut ORTA
CH936 Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Elektronik Delillerin Toplanması, Muhafazası, Değerlendirilmesi ve Sunulması Dr. Mesut ORTA 2015/07 Baskı, 354 Sayfa ISBN 978-975-464-980-2 ...
70,00 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Doğan SOYASLAN
CH233 Ceza Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 2018/09 12. Baskı, 840 Sayfa ISBN 978-605-05-0342-5...
84,00 TL
Türk Ceza Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
CH973 Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ 2016/04 Baskı, 2 Cilt Toplam 3536 Sayfa Citli ISBN  978-605-05-0044-8 (Tk)          978-605-05-0045-5 (1.C)          978-605-05-0046-2 (2.C)  1. Cilt m. 1-149,    1740 Sayfa 2. Cilt m. 150-345 1820 Sayfa ...
417,00 TL
ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza
Yazar: İbrahim GÜL
ST090 ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza Dr. İbrahim GÜL 2015/04 Baskı, 474 Sayfa ISBN 978-975-464-961-1  Türk hukukundaki tazminatın birincil olarak telafi işlevine hizmet edeceği anlayışının aksine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukukunda tazminatın hem telafiye hem de önleme ve cezalandırmaya hizmet edeceği kabul edilmektedir. Bu düşüncenin temelinde sorumluluk hukukunun işlevleri yatmaktadır. Bu nedenle sorumluluk hukukunun işlevleri ile haksız fiilin yaptırımı olan tazminatın işlevleri ar...
70,00 TL
Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Ücretsiz Kargo
Yazar: Nejdet ŞATIR
ST093 Emsal Kararlar Işığında Kamu ve Özel Hastahanelerde Çalışan Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Nejdet ŞATIR 2018/10 2.Baskı, 638Sayfa   ISBN 978-605-05-0310-4  ...
116,00 TL
Vergi Ceza Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH469 Vergi Ceza Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2016/01 Baskı, 372 Sayfa ISBN 978-605-05-0032-5 Vergi Usul Kanunu ’nda, vergi kanunlarına aykırı fiiller, iki ana grup olarak düzenlenmektedir. Bunlardan bir kısmı, kabahat olarak nitelendirilmekte; bir kısmı ise, ceza hukuku anlamında suç oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu ’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar, vergi ziyaı , usulsüzlük ve özel usulsüzlük ; ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilen hukuka aykırılıkl...
61,00 TL
4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Yazar: Salih KOCALAR, E. Ahsen KOÇ
CH265 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Açıklamalı – Gerekçeli) Salih KOCALAR – E. Ahsen KOÇ 2003 Baskı, 292 Sayfa  ISBN 978-975-464-272-8...
14,00 TL
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (TCK m. 102-105)
Yazar: S. Sinan KOCAOĞLU
CHA30 Yargı Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (TCK m. 102-105)  Yrd. Doç. Dr. iur. S. Sinan KOCAOĞLU 2016/06 Baskı, 608 Sayfa ISBN 978-605-05-0076-9 ...
84,00 TL
Kriminoloji
Yazar: Doğan SOYASLAN
CH121 Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri) Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 2018/09 3. Baskı, 308 sayfa  ISBN 978-975-464-240-7 ...
38,00 TL
İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu
Yazar: Çağla ERDOĞAN
İS581 İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu Çağla ERDOĞAN 2016/07 Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-05-0117-9  İşçilerin yaşam hakkının çalışma hayatında korunabilmesi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasına, yani işverenlerin bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmesine ve bu yükümlülüklerin denetiminin devletçe yapılmasına bağlıdır. Türkiye’de işverenlerin ve devletin söz konusu yükümlülüklerini gereğince yerine getirmemesi, sürekli olarak iş kazalarının mey...
51,00 TL
Suç ve Ahlak
Yazar: Ömer ÖMEROĞLU
CH913 Suç ve Ahlak Dr. Ömer ÖMEROĞLU 2015/04 Baskı, 196 Sayfa ISBN 978-975-464-953-6 ...
42,00 TL
Kalkışma Suçları
Yazar: Ezgi AYGÜN EŞİTLİ
CH990 Kalkışma Suçları Yrd. Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ 2016/04 Baskı, 262 Sayfa ISBN 978-605-05-0090-5  KİTABIN KONU BAŞLIKLARI SUÇ GENEL TEORİSİNDE KALKIŞMA SUÇLARI SUÇ GENEL TEORİSİ BAKIMINDAN KALKIŞMA SUÇLARINDA FİİL KALKIŞMA SUÇLARINDA HAREKETİN YÖNELDİĞİ TEMEL KURUM VE DEĞERLER BAKIMINDAN FİİL KALKIŞMA SUÇLARINDA HUKUKA AYKIRILIK, KUSURLULUK VE SUÇLARIN İŞLENİŞ BİÇİMLERİ CEZA, CEZA MUHAKEMESİ VE HÜKMÜN İNFAZI  ...
65,00 TL
Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması
Yazar: Özge BÖLÜKBAŞI
CH912 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması Özge BÖLÜKBAŞI 2015/04 Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-464-950-5 ...
42,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1048 (70 Sayfa)