Genel Hukuk Kitapları

Sırala:
Göster:
Kişisel Verilerin Korunması Ücretsiz Kargo
Yazar: Elif KÜZECİ
Kişisel Verilerin Korunması Dr. Elif KÜZECİ 2020/05 4. Baskı, 644 Sayfa ISBN 978-625-7953-85-6, Ciltli Veri etkinliklerinin yaygınlaşması, yeni uygulamalar ile gelişmesi; bilişim teknolojilerinin gittikçe yaşamımızı daha çok sarmalaması kişisel verilerin korunması alanında yeni soruları ve çetin sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlara çözüm arayışı hukuk alanında da yeniliklere gereksinim duyulmasına neden olur. Bir akademik alan olarak kişisel verilerin korunması yeni düzenlemeler, kararla...
125,00 TL
Futbol Menajeri Eğitimi Futbol Menajeri Nasıl Olunur? Rehber Kitap
Yazar: Erkut SÖĞÜT
Futbol Menajeri Eğitimi Futbol Menajeri Nasıl Olunur? Rehber Kitap Dr. Erkut SÖĞÜT LLM., Jack Pentol-Levy, Charlie Pentol-Levy 2020/05 2. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-625-708-829-9 Belirtmek gerekir ki, futbol menajerleri1 (ki aracı/ intermediare olarak da bilinirler) genel olarak toplumda kötü bir üne sahiptir. Onlar, bir başkasının yeteneğinden hayatlarını kazanan aç gözlü iş insanları olarak nitelendirilir. Bu düşünce haksız ve yanlış olmamakla birlikte, esasen bu durum, sizi, bu büyüyen meslekt...
38,00 TL
-10%
Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar
Yazar: Süleyman YILMAZ
Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar Doç. Dr. Süleyman YILMAZ 2020/05 1. Baskı, 437 Sayfa ISBN 978-605-05-0594-8 Bilişim Hukuku Güncel Sorunlarbaşlığını taşıyan bu kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 ile2019-2020 eğitim ve öğretim yılı doktora öğrencilerimin hazırlamış oldukları ödevlerinmakale olarak yayınlanması taleplerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Buçalışmada, bilişim özel hukukuna ilişkin bazı önemli konular etraflıca incelenmişve ortaya çıkan sorunlara ışık tutulmaya ...
85,00 TL 76,50 TL
-10%
Kişisel Verileri Koruma Hukuku
Yazar: Süleyman YILMAZ, Gökçe Filiz ÇAVUŞOĞLU
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Gökçe Filiz ÇAVUŞOĞLU 2020/05 1. Baskı, 229 Sayfa ISBN 978-605-05-0586-3 “Kişisel Verileri Koruma Hukuku” ismini verdiğimiz bu kitabı,hukuk fakültesi öğrencileri ve sosyal bilimlerin başka alanlarında üniversiteeğitimi alan öğrenciler başta olmak üzere aynı zamanda kişisel verileri korumahukukunu öğrenmek ve bu konuda temel oluşturmak isteyen herkese yönelik olarakhazırlamış bulunmaktayız. Amacımız, gün geçtikçe önem kazanan kişisel verile...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Lilith'ten Günümüze Kadın
Yazar: Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Lilith'ten Günümüze Kadın ( 6284 Sayılı Kanun'un Şiddeti Önlemedeki Rolü) Ayşegül DALKIR KAHVECİ 2020/04 1. Baskı, 536 Sayfa ISBN 978-605-05-0552-8 Yaratılış efsanelerinden biri Yahudi Talmud’da geçen Adem’inilk eşinin Havva olmayıp eşit koşullarda yaratılan Lilith olduğudur. Lilith,Adem’e boyun eğmeyi reddedip eşit olduklarını ileri sürmesiyle cennettenkovulur. Lilith’in dönmemesi üzerine Havva Adem’in kaburga kemiğinden ona itaatetmesi için yaratılır. Lilith Tanrı’ya baş kaldıran dişi şeytandı...
45,00 TL 40,50 TL
Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu
Yazar: Canan İMANÇLI
Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu Av. Canan İMANÇLI 2020/04 1. Baskı, 316 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-80-1 Kişisel verilerin korunması, ülkemizde geç de olsa hızla gelişen ve üzerinde sürekli olarak tartışılan bir alan haline gelmiştir. Bu hızlı gelişimi gerek akademik çalışmalardan gerekse içtihatlardan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından görmek mümkündür. Kişisel sağlık verilerinin korunması meselesi ise, hasta mahremiyeti ekseninde uzun...
85,00 TL
Legal English with 14 Lectures and Practical Tips
Yazar: Yusuf ÇALIŞKAN,Ahmet DÜLGER
Legal English with 14 Lectures and Practical Tips Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN, Av.Ahmet DÜLGER 2020/04 2. Baskı, 280 Sayfa ISBN 978-625-7953-59-7 Bu kitap Hukuk İngilizcesi öğrenmek, var olan bilgisini geliştirmek isteyen herkese yönelik hazırlanmıştır. Temel seviyede İngilizce bilgisi olan herkesin kitabın yapısını kolayca takip etmesi mümkündür. Amacımız ve yöntemimiz okuyucuların yalnızca sözlük okur gibi kelimelerin Türkçesini ezberlemeye çalışmaları değil, hukuk terminolojisini ve cümle yapıla...
35,00 TL
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar
Yazar: Bora GEMİCİOĞLU, Zeynephan GEMİCİOĞLU
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar Av. Bora GEMİCİOĞLU, Av. Zeynephan GEMİCİOĞLU, 2020/04 2. Baskı, 670 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-66-5 Günümüzde kişisel verilerin hukuken korunmasının zorunluluk haline gelmesi ve konunun öneminin anlaşılması ile birlikte "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar" adlı kitabımız yoğun ilgi görmüş ve ilk baskısı çok kısa bir süre içinde tükenmiştir. Mevzuattaki değişiklikleri de di...
90,00 TL
Osmanlı Hukukunda Dilekçe Hakkı
Yazar: Mehmet AYKANAT
Osmanlı Hukukunda Dilekçe Hakkı Dr. Mehmet AYKANAT 2020/03 2. Baskı, 332 Sayfa ISBN 978-605-300-994-8 Osmanlı Hukukunda Dilekçe Hakkı başlıklı bu çalışma, yoğun ve keyifli bir sürecin sonunda, hukuk tarihi deryası içinden bir katre olarak önünüze gelmiş bulunmaktadır. Elbette her çalışmanın zorlukları bulunmakla birlikte, çalışmayı okuyucusuna sunmanın getirdiği saadet hepsini unutturmaktadır. Dilekçe hakkı, dünya anayasalarının hemen tümünde yer verilen bir hak olarak yer bulmuşken; tarihte ben...
80,00 TL
Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları
Yazar: Selman ESKİLER
Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Selman ESKİLER 2020/03 1. Baskı, 311 Sayfa ISBN 978-605-300-991-7 Hukuk devletinin en önemli şartlarından birisi bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Ülkemizde bağımsız ve tarafsız bir yargının temini için yasalarda ve Anayasa’da yargı mensuplarına bir takım güvenceler tanınmıştır. Ancak kendilerine tanınan bu güvenceler,  hâkim ve savcıların hiçbir sorumluluklarının olmayacağı ve keyfi davranabilecekleri anlamına gelmez. Nitekim ka...
72,00 TL
Yaşam Sevinci
Yazar: Ümit AKTAŞ
Yaşam Sevinci Dr. Ümit AKTAŞ 2020/03 1. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-605-038-189-4 Kitapları yüzbinlerce satışa ulaşan Ümit Aktaş’tan yine çok satacak, yine çok konuşulacak bir yaşam rehberi!.. Yaşam sevinci, sağlıklı yaşamla mümkün! Bu kitabı sofrasını gerçek besinlerle, şifayla, sağlıkla donatmak isteyen, ama nereden başlayacağını, önce hangi adımı atacağını bilmeyenler için yazdım. Hepimiz sağlıklı olmak, uzun ve mutlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Yaşam Sevinci kitabı ile “sağlıklı yaşam” bir kav...
29,00 TL
Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Kişilik Hakkı İhlalleri
Yazar: Gönül AKYASAN BİRSEN
Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Kişilik Hakkı İhlalleri Av. Gönül AKYASAN BİRSEN 2020/03 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-5992-0 İnternetin günlük yaşamın bir parçası halinde gelmesi, cepte-çantada kişilerin her an yanında olması, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın iletişim kurulabilmesine imkân vermesi; insanlar arası-toplumsal iletişimin ve ağırlıklı olarak kişilik hakkı ihlallerinin "gerçekleşme şeklinin" değişmesine neden olmuştur. Günümüzde internet üzerinden iletişimin sağ...
55,00 TL
Peace and Justice Seeking for wisdom of life
Yazar: Mehmet Aykut CIHANGIR
Peace and Justice Seeking for wisdom of life Mehmet Aykut CIHANGIR 202/03 1. Baskı, 179 Sayfa ISBN 978-605-300-999-3 How revealed "PEACE AND JUSTICE: Seeking for Wisdom of Life" In 2015-16, I was in the United Kingdom. I lived in the City of Liverpool for one year. It was a brilliant experience for me. Actually I have been studying English since I was eleven. However, going abroad, living in a foreign country is a fantastic opportunity enabling an individual not only improving language skills bu...
30,00 TL
Kişisel Verilerin Korunmasında Blok Zinciri Modeli: Vaatler ve Hukuki Engeller
Yazar: Yusuf Mansur ÖZER
Kişisel Verilerin Korunmasında Blok Zinciri Modeli: Vaatler ve Hukuki Engeller Yusuf Mansur ÖZER 2020/02 1. Baskı, 292 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-24-5 Blok zinciri ilginç bir varlık. Özü anlaşıldığında muazzam bir kıymet kazanıyor, yüzeysel incelendiğindeyse çoğu kimse için hiçbir değer ifade etmiyor. Dahası blok zincirinin en temel vaatlerinden biri olan mahremiyet, çoğu kez onu çevreleyen finansal bağlamının gölgesinde kalıyor. Mahremiyeti vadetmesine rağmen blok zincirinin, kişisel veril...
70,00 TL
KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu Mevzuatı
Yazar: Bülent ÖZ
KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu Mevzuatı Dr. Bülent ÖZ 2020/02 1. Baskı, 202 Sayfa ISBN 978-625-7983-74-7 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kişisel Verilerin İşlenmesi Haklar ve Yükümlülükler YÖNETMELİKLER Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar KURUL KARARLARI Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler...
23,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 770 (52 Sayfa)