Medeni Hukuk


Sırala:
Göster:
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 Baskı, 1100 Sayfa ISBN 978-605-05-0259-6...
209,00 TL
Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME255 İstinaf Hüküğmlerine Göre Hazırlanmış Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması, Bilimsel Açıklama, En Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 3. Baskı, 1710 Sayfa ISBN 978-605-05-377-7  KİTABIN KONU BAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER VASİLİK KAYYIMLIK YASAL DANIŞMANLIK VESAYET DAİRELERİ VESAYET HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU...
255,00 TL
Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Zeynep DÖNMEZ, Ünsal DÖNMEZ
ME288 Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ - Dr. Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 3. Baskı, 248 Sayfa ISBN 978-605-05-0380-7...
42,00 TL
Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME211 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Genel Bilgiler - Başlangıç Hükümleri - Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatler Ömer Uğur GENÇCAN 2013/01 Baskı, 1284 Sayfa ISBN 978-975-464-686-3 Medeni Hukuk, mahkemelerde çok fazla uygulanan davaları bünyesinde barındırır. Medeni Hukuk, özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Kitap-dostlarımın bildiği üzere aralıksız olarak yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) çalışmakta olduğum Y...
163,00 TL
Paylaşma (Ortaklığın - Paydaşlığın Giderilmesi ve Paydaşlıktan Çıkarma) Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Müslim TUNABOYLU
HY220 Paylaşma (Ortaklığın - Paydaşlığın Giderilmesi ve Paydaşlıktan Çıkarma) Davaları Müslim TUNABOYLU 2013/01 5. Baskı, 1016 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-705-1 Paylaşma davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi taşınır, taşınmaz ve haklarda paydaşlar yada ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren davalardır. Diğer davalardan farklı olarak iki taraflıdır ve taraflar için benzer sonuçlar doğurur. Hukuk davaları içinde önemli bir yeri vardır. Maddi hukuktaki ilk kanuni dayana...
139,00 TL
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME079 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Bilimsel Açıklama – İçtihatlar – İlgili Mevzuat Ömer Uğur GENÇCAN 2007 Genişletilmiş 2.Baskı, 4896 Sayfa, 3 Cilt,Takım  ISBN 978-975-464-389-3...
371,00 TL
1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Şebnem AKİPEK ÖCAL, Özge YÜCEL, Ahmet AYAR, Zeliha Gizem SAYIN, Nesli Şen ÖZÇELİK
ME299 1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Medeni Kanun’nun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 17-18-19-20 Şubat 2016 Editörler: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL - Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI - Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR - Ar. Gör. Zeliha Gizem ÖZÇELİK - Ar. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK 2017/04 Baskı, 2 Cilt Toplam 1516 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0180-3 (Takım) 978-605-05-0181-0 (1. Cilt) 978-605-05-0182-7 (2. Cilt)...
371,00 TL
Önalım (Şuf'a) Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Müslim TUNABOYLU
HY252 Önalım (Şuf'a) Davaları Müslim TUNABOYLU 2013/01 5. Baskı, 1060 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-702-0 Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarından olan önalım (şuf'a) hakkı, yenilik doğuran bir hak olup paylı mülkiyet kurulduğu anda doğar, payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Bu hak yönünden paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlar doğuştan kısıtlı sayılır, yenilik doğuran bir hak niteliğindedir, kullanılması ile hak sahibi paydaş ile payı satın alan üçüncü kişi arasınd...
139,00 TL
Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7)
Yazar: Hüseyin ALTAŞ
ME246 Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7) Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ 2018/10 Baskı, 396 Sayfa ISBN 978-975-464-882-9  Bu çalışma, özel hukukun hatta bazı hallerde kamu hukukunun dahi temelini teşkil eden, hukuk, hak, hukuki olay, hukuki işlem gibi temel kavramlar ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini (TMK. mad. 1-7) incelemektedir. Bu eserde, medeni hukukun temel kavramları açıklandıktan sonra tüm hukuk uygulamasında önemli olan, hukukun (özellikle medeni hukukun) kaynakla...
47,00 TL
Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı Ücretsiz Kargo
Yazar: Yusuf ULUÇ
HY795 Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı (Açıklamalı - İçtihatlı) Yusuf ULUÇ 2014/10 2. Baskı, 1765 Sayfa, Ciltli 165,00 TL  ISBN 978-975-464-909-3    Kitabın Konu başlıkları Osmanlı Dönemi Vakıfları TMK’na Göre Kurulan Vakıflar 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Cemaat Vakıfları Vakıf ve Vakıf Mallarına Karşı İşlenen Suçlar Bu kitap hem konuya ilgi duyan sıradan okuyucunun hem de ‘uygulayıcı’nın ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşabileceği kapsamlı bir çalışmadır. Vakıflar hukukunu İslam’dan Önceki Türk Huku...
232,00 TL
Velâyet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME261 Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2015/06 Baskı,  786 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-973-4...
163,00 TL
Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar
Yazar: Vedat BUZ
ME113 Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar Vedat BUZ 2005 Baskı, 532 Sayfa  ISBN 978-975-464-349-7...
56,00 TL
Türk Medeni Kanunu'nda Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi
Yazar: Vehbi Umut ERKAN
ME219 Türk Medeni Kanunu'nda Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi (TMK m.722-723-724) Dr. Vehbi Umut ERKAN 2013/09 Baskı, 244 Sayfa ISBN 978-975-464764-8...
42,00 TL
Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
Yazar: Çağrı ŞENGÖZ
ME325 Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Çağrı ŞENGÖZ 2018/05 Baskı, 146 Sayfa ISBN 978-605-05-0292-3 Çalışma da, bu hükümler ve genel mülkiyet hukuku ilkeleri kapsamında, paylı mülkiyetin neyi ifade ettiği, kaynağını nerelerden aldığı, bu mülkiyet ilişkisinin yönetiminin nasıl yapıldığı, sona erme çeşitlerinin neler olduğu, tüm bu süreçlerde ne gibi hukuksal sorunların meydana gelebileceği ve bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği hususları üzerinde durulmuş. Çal...
42,00 TL
Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları
Yazar: Cihan Yüksel HATİPOĞLU
ME081 Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları Cihan Yüksel Hatipoğlu 2004 Baskı, 170 Sayfa  ISBN 978-975-464-285-8...
24,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 241 (17 Sayfa)