2017 Anayasa Değişiklikleri ile Uyumlu

Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Özlem ÇELİK - Murat AÇIL
ISBN: 9786257277945
44,10 TL 49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özlem ÇELİK, Murat AÇIL
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 332

2017 Anayasa Değişiklikleri ile Uyumlu Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇELİK , Arş. Gör. Murat AÇIL

Öğrencinin derslerde edindiği teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisini geliştirmeyi amaçlayan pratik çalışmalar, hukuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Pratik çalışmalar ile öğrenci, mevcut bilgi birikimini genişletip içselleştirebildiği gibi soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanması, hukuk kurallarının yorumlanması, yargı kararlarının tahlili gibi konularda da deneyim kazanır. Bu sayede, eğitimini tamamlayıp meslek hayatına atıldığında, karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek için gerekli donanımı kazanmış olur ve uygulamaya yabancılık çekmez.

Başlangıçta dar bir zümreyi ilgilendiren, soyut bir hukuk dalı olarak algılanan anayasa hukuku, anayasa yargısının yaygınlaşması ile hem içtihadî bir karakter kazanmış hem de normlar hiyerarşisindeki konumu nedeniyle diğer hukuk dallarını da şekillendiren pozitif bir hukuk dalı haline gelmiştir. Yargısallaşma olgusu, anayasa hukukunu gündelik hayatla temas eden, kanlı canlı bir hukuk dalına dönüştürmüştür. Özellikle somut norm denetimi ve bireysel başvuru yollarının varlığı nedeniyle, anayasa hukukunun temel kavram ve kurallarını bilmek ve gerektiğinde bu kuralları uygulamaya taşımak, hukuk uygulayıcıları için pratik bir zorunluluktur.

Bu eser, hukuk fakültelerinde okutulan anayasa hukuku derslerinde yardımcı kaynak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hukuk fakültesi öğrencilerinin anayasa hukuku derslerinde öğrendiği teorik bilgileri pekiştirmek, bu bilgileri uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmek temel amaç olarak benimsenmiştir. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, otuz adet cevaplı pratik çalışmaya yer verilmiştir. İkinci bölümde yer alan altmış adet pratik çalışma, öğrencinin kendini denemesi ve daha sonra derslerde tüm öğrencilerin birlikte çözümlemesi amacıyla cevapsız bırakılmıştır. Üçüncü bölüm, sınav formatında hazırlanan yüz yetmiş beş adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Son bölümde ise cevaplı pratik çalışmaların çözümünde yararlanılan yirmi dört adet yargı kararı özeti yer almaktadır.

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ................................................................................................................... 5

ÖNSÖZ.................................................................................................................................................. 6

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................ 7

KISALTMALAR...................................................................................................................................15


BİRİNCİ BÖLÜM

CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR


OLAY 1................................................................................................................................................17

Kanunların Yapımı, Geri Gönderme

OLAY 2................................................................................................................................................19

Milletvekili Seçilme Yeterliliği

OLAY 3................................................................................................................................................22

Ara Seçim, Milletvekilliğinin Sona Ermesi

OLAY 4................................................................................................................................................25

Ara Seçim

OLAY 5................................................................................................................................................26

Türk Seçim Sistemi

OLAY 6................................................................................................................................................28

Türk Seçim Sistemi

OLAY 7................................................................................................................................................31

Türk Seçim Sistemi

OLAY 8................................................................................................................................................34

Yasama Dokunulmazlığı, Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Milletvekilliğinin

Sona Ermesi

OLAY 9................................................................................................................................................39

Yasama Dokunulmazlığı, Milletvekilliğinin Sona Ermesi

OLAY 10.............................................................................................................................................42

Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı

OLAY 11.............................................................................................................................................47

Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı, Siyasi Partilerin Kapatılması

OLAY 12.............................................................................................................................................53

Siyasi Partilerin Kapatılması


8 İçindekiler

OLAY 13.............................................................................................................................................56

Siyasi Partilerin Kapatılması, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 14.............................................................................................................................................58

Genel ve Özel Af İlanı, Kanunların Geri Gönderilmesi

OLAY 15.............................................................................................................................................60

Anayasa Değişikliği

OLAY 16.............................................................................................................................................72

Cumhurbaşkanının Seçimi, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Meclis

Soruşturması, Seçimlerin Yenilenmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

OLAY 17.............................................................................................................................................80

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

OLAY 18.............................................................................................................................................84

Seçimlerin Yenilenmesi, Cumhurbaşkanının Görev Süresi, TBMM’nin

Toplantıya Çağırılması, Parlamento Kararları

OLAY 19.............................................................................................................................................87

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, Somut Norm Denetimi,

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

OLAY 20.............................................................................................................................................95

Olağanüstü Hal Rejimi, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

OLAY 21.......................................................................................................................................... 102

Kanunların Yapımı, Soyut Norm Denetimi, Somut Norm Denetimi

OLAY 22.......................................................................................................................................... 106

Somut Norm Denetimi, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının

Yürürlüğünün Ertelenmesi

OLAY 23.......................................................................................................................................... 109

Somut Norm Denetimi

OLAY 24.......................................................................................................................................... 114

Kanunların Yapımı, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Soyut Norm Denetimi

OLAY 25.......................................................................................................................................... 119

Somut Norm Denetimi, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının

Yürürlüğünün Ertelenmesi

OLAY 26.......................................................................................................................................... 125

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Somut Norm Denetimi, Temel Hak ve

Hürriyetlerin Sınırlandırılması

OLAY 27.......................................................................................................................................... 130

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 28.......................................................................................................................................... 133

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru


İçindekiler 9

OLAY 29.......................................................................................................................................... 135

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 30.......................................................................................................................................... 139

Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm

İKİNCİ BÖLÜM

CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR


OLAY 1............................................................................................................................................. 143

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

OLAY 2............................................................................................................................................. 143

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

OLAY 3............................................................................................................................................. 144

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

OLAY 4............................................................................................................................................. 144

Hükümet Sistemleri

OLAY 5............................................................................................................................................. 145

Kanunların Yapımı

OLAY 6............................................................................................................................................. 145

Seçimlere İlişkin Anayasal İlkeler

OLAY 7............................................................................................................................................. 146

Seçim Sistemleri

OLAY 8............................................................................................................................................. 146

Türk Seçim Sistemi

OLAY 9............................................................................................................................................. 147

Seçimlerin Yenilenmesi, Seçim Kanunlarının Değiştirilmesi, Türk Seçim

Sistemi

OLAY 10.......................................................................................................................................... 148

Ara Seçim

OLAY 11.......................................................................................................................................... 148

Ara Seçim

OLAY 12.......................................................................................................................................... 149

Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Milletvekilliğinin Sona Ermesi

OLAY 13.......................................................................................................................................... 150

Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Yasama Dokunulmazlığı, Milletvekilliğinin

Sona Ermesi

OLAY 14.......................................................................................................................................... 151

Milletvekilliğinin Sona Ermesi


10 İçindekiler

OLAY 15.......................................................................................................................................... 151

Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı

OLAY 16.......................................................................................................................................... 152

Milletvekilliğinin Sona Ermesi

OLAY 17.......................................................................................................................................... 152

Yasama Dokunulmazlığı, Milletvekilliğinin Sona Ermesi

OLAY 18.......................................................................................................................................... 153

Yasama Dokunulmazlığı

OLAY 19.......................................................................................................................................... 153

Yasama Sorumsuzluğu

OLAY 20.......................................................................................................................................... 154

Yasama Dokunulmazlığı

OLAY 21.......................................................................................................................................... 154

Yasama Dokunulmazlığı

OLAY 22.......................................................................................................................................... 155

Yasama Dokunulmazlığı, Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 23.......................................................................................................................................... 156

Siyasi Partilerin Kapatılması

OLAY 24.......................................................................................................................................... 157

Siyasi Partilerin Kapatılması, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 25.......................................................................................................................................... 157

Siyasi Partilerin Kapatılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği

OLAY 26.......................................................................................................................................... 158

Siyasi Partilerin Kapatılması

OLAY 27.......................................................................................................................................... 159

Bütçe Kanunu, Soyut Norm Denetimi, Kanunların Geri Gönderilmesi

OLAY 28.......................................................................................................................................... 160

Milletlerarası Anlaşmalar

OLAY 29.......................................................................................................................................... 160

Milletlerarası Anlaşmaların İç Hukuktaki Yeri

OLAY 30.......................................................................................................................................... 161

Anayasanın Değiştirilmesi, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

OLAY 31.......................................................................................................................................... 162

Anayasanın Değiştirilmesi


İçindekiler 11

OLAY 32.......................................................................................................................................... 163

Anayasanın Değiştirilmesi

OLAY 33.......................................................................................................................................... 164

Anayasanın Değiştirilmesi

OLAY 34.......................................................................................................................................... 165

Cumhurbaşkanının Seçimi, Seçimlerin Yenilenmesi

OLAY 35.......................................................................................................................................... 166

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, Seçimlerin Yenilenmesi

OLAY 36.......................................................................................................................................... 167

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Soyut Norm Denetimi

OLAY 37.......................................................................................................................................... 168

Olağanüstü Hal Rejimi, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

OLAY 38.......................................................................................................................................... 169

Olağanüstü Hal Rejimi, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

OLAY 39.......................................................................................................................................... 170

Meclis Soruşturması

OLAY 40.......................................................................................................................................... 171

Tüzük ve Yönetmelik

OLAY 41.......................................................................................................................................... 171

Siyasi Partilere Üyelik, Soyut Norm Denetimi

OLAY 42.......................................................................................................................................... 172

Kanunların Yapımı, Soyut Norm Denetimi

OLAY 43.......................................................................................................................................... 172

Soyut Norm Denetimi

OLAY 44.......................................................................................................................................... 173

Hâkimlik ve Savcılık Teminatı, Soyut Norm Denetimi

OLAY 45.......................................................................................................................................... 174

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği, Soyut Norm Denetimi

OLAY 46.......................................................................................................................................... 174

Soyut Norm Denetimi, Organ Davası

OLAY 47.......................................................................................................................................... 175

Seçme Hakkı, Soyut Norm Denetimi

OLAY 48.......................................................................................................................................... 176

Somut Norm Denetimi

OLAY 49.......................................................................................................................................... 177

Somut Norm Denetimi, Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar


12 İçindekiler

OLAY 50.......................................................................................................................................... 178

Somut Norm Denetimi

OLAY 51.......................................................................................................................................... 179

Somut Norm Denetimi, Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

OLAY 52.......................................................................................................................................... 180

Somut Norm Denetimi

OLAY 53.......................................................................................................................................... 180

Somut Norm Denetimi

OLAY 54.......................................................................................................................................... 181

Somut Norm Denetimi

OLAY 55.......................................................................................................................................... 181

Yüksek Seçim Kurulu, Somut Norm Denetimi

OLAY 56.......................................................................................................................................... 182

Somut Norm Denetimi

OLAY 57.......................................................................................................................................... 182

Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel

Başvuru

OLAY 58.......................................................................................................................................... 183

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 59.......................................................................................................................................... 184

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

OLAY 60.......................................................................................................................................... 184

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEST SORULARI


ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI I ............................................................................................ 185

ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI II ........................................................................................... 196

ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI III.......................................................................................... 207

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI I ......................................................................................... 217

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI II ........................................................................................ 231

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI III....................................................................................... 242

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI IV....................................................................................... 253

CEVAP ANAHTARI......................................................................................................................... 266


İçindekiler 13


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖRNEK YARGI KARARLARI


KARAR 1.......................................................................................................................................... 267

Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık Tedbirinin Seçilme Hakkı Üzerindeki Etkisi

KARAR 2.......................................................................................................................................... 268

Milletvekili Adayı Olamayan Hâkimin Tekrar Mesleğe Dönememesi

Nedeniyle Seçilme Hakkının İhlal Edilmediği

KARAR 3.......................................................................................................................................... 271

“Anayasanın 14’üncü Maddesindeki Durumlar” Kavramının Kapsamına

Giren Suç Tipleri

KARAR 4.......................................................................................................................................... 273

“Anayasanın 14’üncü Maddesindeki Durumlar” Kavramının Kapsamına

Giren Suç Tipleri

KARAR 5.......................................................................................................................................... 275

Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Fiilleri Nedeniyle Milletvekillerinin

Tazminat Sorumluluğunun Bulunup Bulunmaması

KARAR 6.......................................................................................................................................... 277

Milletvekilinin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığının Seçimlerden

Sonra Anlaşılması

KARAR 7.......................................................................................................................................... 281

Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Fiillerin Siyasi Parti Kapatma

Davalarında Delil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilememesi

KARAR 8.......................................................................................................................................... 283

Anayasa Değişikliği Sürecindeki Oylamalarda Karar Yeter Sayısı

KARAR 9.......................................................................................................................................... 289

İvedilikle Görüşme Yasağı

KARAR 10....................................................................................................................................... 292

1961 Anayasası Döneminde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

KARAR 11....................................................................................................................................... 293

1982 Anayasası Döneminde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

KARAR 12....................................................................................................................................... 295

Anayasa Değişikliklerinin Şekil Bakımından Denetiminin Kapsamı

KARAR 13....................................................................................................................................... 297

TBMM Tarafından Alınan Seçimlerin Yenilenmesi Kararının Anayasa

Mahkemesince Denetimi

KARAR 14....................................................................................................................................... 299

Eylemli İçtüzük Değişiklikleri


14 İçindekiler

KARAR 15....................................................................................................................................... 301

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim İlanı Kararlarının Danıştay Denetimine

Tabi Olup Olmayacağı Meselesi

KARAR 16....................................................................................................................................... 303

Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ve

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Yargısal Denetimi

KARAR 17....................................................................................................................................... 311

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Yargısal Denetimi

KARAR 18....................................................................................................................................... 314

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Yargısal Denetimi

KARAR 19....................................................................................................................................... 318

Olağanüstü Hal Süresinin Uzatılmasına Dair TBMM Kararının Yargısal

Denetimi

KARAR 20....................................................................................................................................... 320

Kanunların Şekil Bakımından Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı

KARAR 21....................................................................................................................................... 322

Somut Norm Denetimi Yolunda On Yıllık Süre Kuralı

KARAR 22....................................................................................................................................... 325

İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Tarihin Ertelemesi Durumunda İptaline

Karar Verilen Hükmün Uygulanabilirliği Meselesi

KARAR 23....................................................................................................................................... 327

Somut Norm Denetimi Yolunda Bakılmakta Olan Dava Kavramı

KARAR 24....................................................................................................................................... 329

YSK Kararları Aleyhine Bireysel Başvuru Yapılıp Yapılamayacağı Meselesi

KAYNAKLAR................................................................................................................................. 331

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.