Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II

Yayınevi: Ekin Yayınları
Yazar: Kemal GÖZLER
ISBN: 9786257090032
576,00 TL 640,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kemal GÖZLER
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II
Kemal GÖZLER
2020/03 2. Baskı, 2210 Sayfa İki Cilt
ISBN 978-625-709-003-2

KİTABIN BÖLÜMLERİ
CİLT I
Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı
Bölüm 3: Anayasa Kavramı
Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu
Bölüm 5: Anayasanın Yorumu
Bölüm 6: Kurucu İktidar
Bölüm 7: Devlet Kavramı
Bölüm 8: Devletin Unsurları
Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet
Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet
Bölüm 11: Federasyon (Federal Devlet)
Bölüm 12: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Bölüm 13: Hükûmet Sistemleri
Bölüm 14: Başkanlık Sistemi
Bölüm 15: Parlâmenter Sistem
Bölüm 16: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm
Bölüm 17: Demokrasi Kavramı
Bölüm 18: Doğrudan Demokrasi
Bölüm 19: Temsili Demokrasi
Bölüm 20: Yarı Doğrudan Demokrasi
Bölüm 21: Oy Hakkı
Bölüm 22: Seçim Sistemleri
Bölüm 23: Yasama Organı
Bölüm 24: İki Meclislilik
Bölüm 25: Parlâmento Üyeleri
Bölüm 26: Parlâmentoların İç Yapıları
Bölüm 27: Yasama Fonksiyonu
Bölüm 28: Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

CİLT II
Bölüm 29: Yürütme Organı
Bölüm 30: Başkanlık Sisteminde Yürütme Organı
Bölüm 31: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı I: Devlet Başkanı
Bölüm 32: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı II: Bakanlar Kurulu (Hükûmet)
Bölüm 33: Yürütme Fonksiyonu
Bölüm 34: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 35: Yargı
Bölüm 36: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 37: Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Bölüm 38: Uluslararası Andlaşmalar
Bölüm 39: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar