Anayasa Yargısı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050507294
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 504

“Evvel Allah sonra Yüksek Mahkeme”[1] de denilen anayasa yargısı yerlerini odağa alan bu çalışma, daha önce kaleme aldığımız Anayasa Hukukunun[2] ilgili bölümlerinin geliştirilmiş, 2020 yapılandırmaları ile güncellenmiş, değiştirilmiş ve ekler yapılmış olan dördüncü baskısıdır.

Anglo-Sakson dünyasında değil de, Kıta Avrupa’sında Anayasa hukukunun üçüncü evresi sayılabilen[3] anayasa yargısının uygulama alanına girmesi ve anayasa mahkemesine bireysel başvurunun kabulü, gelecek açısından uzun bir süre umut verici sayılabilir. Daha sonra belki de, geleceğin seçmeni, gelişen teknoloji sonucu, doğrudan demokrasiyi uygulayacak, elindeki akıllı telefonlarla oy veya görüşünü bildirebilecektir. Belki gelecekte doğrudan demokrasiye dönüşüm olacak, parlamentolar, siyaset üreten bir danışma kuruluna dönüşebilecektir. Belki gelecekte halk, kanunu doğrudan yapacak, yüzyıllar öncesi yazılan teoriler yetersiz kalacaktır. Teknolojinin bu hızı, yürütmenin daha hızlı olmasını gerekli kılacak, özellikle yasama ve yargıda halkın doğrudan katılımı mümkün olabilecektir. Belki de yasama ve yargılama zamanla bu anlamda özelleşecektir.

Anayasa Yargısı isimli bu kitapta her bir bölümün başına temel kavramlar, özet ve ana hatlar şeklinde 3 farklı tablo eklenmiştir. Her bölümün başında sunulan temel kavramlar, test şeklinde sorulacak sorular için de önemlidir. Her bölümün başında geçen Özet ve Anahatlar bölüm hakkında genel bir bilgi vermektedir. Her bölüm içerisinde önemli görülen paragraflar, tablo içerisine alınmıştır. Ayrıca her bölümün sonuna metin soruları ve bir okuma parçası konulmuştur. Anayasa ve kanun maddeleri metin içerisinde kalın harfle yazılarak dikkat çekilmek istenmiştir. Örneğin 1982/41, 1982 Anayasasının 41 inci maddesi demektir. Bununla okuyucu kanun maddesini daha rahat algılayabilecektir, Yaşamla İlişkilendir parçaları ise genel anayasa kültürünü geliştirmeyi amaçlamıştır. Anayasa Yargısının bir amacı, öğrenciye –anayasa yargısı açısından- Dünya’yı ve Türkiye’yi tanıtmaktır. Anayasa Yargısı, bir bakıma anayasal açıdan bir Dünya ve Türkiye seyahatidir. Çalışmada sadece öğretici değil, eğitici konulara da yer verilmiştir. İçtihat niteliğinde olan Anayasa Mahkemesi Kararlarının K harfi kalın harfle yazılarak dikkat çekilmiş, ayrıca ilgili mahkeme kararı dipnotta gösterilirken § işareti kullanılmış, yüksek mahkeme kararlarına verilen önem gösterilmiştir. Bununla teori ile uygulamayı bir araya getirmek ve bunları bağdaştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca dipnotlarda yüksek mahkeme kararlarının sadece bir cümle ile çok kısa özeti yine kalın harflerle yazılmıştır. Dipnotlarda yüksek mahkeme karar özetleri dışında hiçbir şekilde kalın harf kullanılmayarak yüksek mahkeme içtihatlarının açıkça görünümü sağlanmıştır. Böylece okuyucu yüksek mahkeme içtihatlarının özetini, oldukça pratik olarak, sadece dipnotlardaki kalın yazılan cümlelerde bulabilecek, zamanı olmayan okuyucunun, bunları, ayrıca metin içerisinde aramasına gerek kalmayacaktır. Bilindiği gibi ABD Federal Yüksek Mahkemesi kararlarında birinci rakam cilt numarasını, ikinci rakam ise sayfa numarasını gösterir. United States Reports adlı dergide ABD Yüksek Mahkemesinin tüm kararları yayınlanmaktadır. Bu kitapta adı geçen tüm kanunların yürürlüğe giriş tarihi, kanunun hemen yanında belirtilmiştir.

Bu çalışmanın faydalı olması en büyük dileğimizdir. Yapılan hataların hoşgörüyle karşılanması ve tarafımıza iletilmesi telafisi açısından önemlidir. Bu çalışma nedeniyle üzerimde katkısı olanlara teşekkürler. Kerim-Ulviye, Rabia ile Hocalarıma şükran borçluyum. Teşvikleri için Müzeyyen, M. Zeki, Sebahat, Fethi, Ahmet, Eyüp’e; Bekir-Zeynep-Kerem, Salih-Hande-Ali, Mehmet-Büşra-Yüsra’ya; anayasa hukuku araştırma görevlilerimize; Fakültedeki yakın mesai arkadaşlarıma; Yetkin Yayınevi yetkilisi Muharrem Başer’e ve çalışanlarına teşekkürler.

Prof. Dr. M. Servet İnci ve ekibine, Prof. Dr. M. Ruhi Onur’a, Prof. Dr. Erdoğan İlkay’a, Prof. Dr. Enver Atalar’a ve Prof. Dr. Fazıl Tuncay Akı’ya teşekkürler.

Dördüncü baskıda Kitap, tamamen gözden geçirilmiş, 2020 değişiklikleri işlenmiş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ile ilgili tüm seçkin içtihatlarının önemli olanları işlenmiş, konu genişletilmiştir. Bu kitabı tüm öğrencilerime ithaf ediyorum.

Yazdıklarını okuyucuyla paylaşmak isteyen yazar, bilime olası bu küçücük katkısında, hatalarının hoşgörü ile karşılanmasını ummaktadır.[1]      Bu niteleme, ABD Federal Yüksek Mahkemesi ve benzeri bazıları için açıkça kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesindeki anayasa mahkemeleri, o ülkede “halkın en güvendiği kurum” olarak kabul görmektedir.

[2]      Yetkin Yayınları, 8 inci Baskı, Ankara, 2020.

[3]      ABD hukukunda Marbury/Madison kararı (1803) ile anayasa yargısı başlamış kabul edilir.

ANAYASA YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM
YARGI

       I.  KAVRAMLAR......................................................................... 14

      II.  YARGI FONKSİYONU KAVRAMI......................................... 30

     III. YARGILAMA ÇEŞİTLERİ....................................................... 37

     IV.  TÜRK ANAYASALARI VE YARGI........................................ 39

      V.  HÂKİMLER VE SAVCILAR (YÜKSEK) KURULU VE
           GEÇMİŞİ.................................................................................. 43

     VI.  1982 ANAYASASI DÖNEMİ VE HÂKİMLER VE SAVCILAR
           (YÜKSEK) KURULU (HSYK)................................................. 45

   VII.  BATI’DA HÂKİMLERİN SEÇİLMESİ VE ATANMASI.......... 50

  VIII.  HÂKİM VE SAVCILARIN AZLİ............................................. 53

     IX.  YARGININ KORUNMASI....................................................... 54

      X.  HÂKİM-SAVCI GÜVENCESİ.................................................. 54

     XI.  YARGININ DENETİMİ............................................................ 59

   XII.  YARGILAMA FAALİYETİNİN JÜRİ TARAFINDAN
           DENETİMİ............................................................................... 61

  XIII.  YARGI’NIN YARGI TARAFINDAN DENETİMİ.................... 62

  XIV.  TÜRK YARGISI VE İLERLEME RAPORLARI....................... 64

   XV.  YARGILAMA HUKUKU ÇEŞİTLERİ..................................... 65

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-1:  ASSESMENT OF OMBUDSMAN ROLE BETWEEN THE CIVIL SOCIETY AND AUTHORITIES........................ 73

İKİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI

       I.  GİRİŞ........................................................................................ 76

      II.  ANAYASA YARGISININ ÜÇ ÖN KOŞULU........................... 85

     III.  ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU....................................... 87

     IV.  DALGALAR............................................................................. 89

      V.  ANAYASA YARGISI MODELLERİ........................................ 89

     VI.  ANAYASA MAHKEMELERİNİN GENEL OLARAK
           GÖREV VE YETKİLERİ.......................................................... 92

   VII.  ANAYASA MAHKEMELERİNİN ÜÇ GÖREVİ...................... 94

  VIII.  ANAYASA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU...................... 96

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-2:  SİSTEM TARTIŞMALARI.............. 102

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ANAYASA YARGISININ MEŞRUİYETİ VE
ANAYASAL AKTİVİZM

       I.  ANAYASA YARGISININ MEŞRUİYETİ.............................. 106

      II.  GENEL OLARAK VESAYET VE ANAYASAL AKTİVİZM. 110

     III.  TÜRKİYE’DE ÇIKIŞ GÜVENCELERİ, VESAYET,
           JÜRİSTOKRASİ VE ANAYASAL AKTİVİZM...................... 116

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-3:  ABD’NİN KURULUŞU................... 130

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISININ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

       I.  TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISININ KURULUŞU VE
           TEŞKİLATI............................................................................ 135

      II.  ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ....................... 141

     III.  TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ............. 141

     IV.  TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUSU................... 143

      V.  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ...................... 145

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-4:  İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
MEKÂNLARI.................................. 152

BEŞİNCİ BÖLÜM:
ANAYASA YARGISI VE YÜRÜTMENİN
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ

       I.  GİRİŞ...................................................................................... 154

      II.  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ İLE
           İLGİLİ TARTIŞMALAR......................................................... 154

     III.  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN
           SOMUT NORM DENETİMİ (DEF’İ) YOLUYLA
           ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETİMİ......... 158

     IV.  CBK’NIN SINIRLARI............................................................ 161

      V.  OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ................................ 182

      V.  OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ANAYASA YARGISI............. 187

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-5:  AZINLIK HAKLARI:
HEYBELİADA RUHBAN OKULU. 192

ALTINCI BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI

       I.  YENİ SİSTEMDE GENEL OLARAK YÜRÜTMENİN
           DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ.................................................. 196

      II.  TBMM İÇ TÜZÜĞÜNÜN DENETİMİ (ŞEKİL VE ESAS)...... 207

     III.  ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİMİNE TABİ
           OLMAYAN NORM VE İŞLEMLER....................................... 207

     IV.  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ....... 211

      V.  ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMA VE
           YARGILAMA USULÜ........................................................... 215

     VI.  ANAYASALLIK BLOKU...................................................... 217

   VII.  UYGUNLUK DENETİMİ NASIL YAPILACAKTIR?............ 221

  VIII.  ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ
           DURDURMASI...................................................................... 224

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-6:  TURKISH CONSTITUTIONS
BEFORE 1982................................. 227

YEDİNCİ BÖLÜM
ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN ÇEŞİTLERİ
(SOYUT VE SOMUT NORM DENETİMİ)

       I.  SOYUT NORM DENETİMİ (İPTAL DAVALARI)................. 230

      II.  SOYUT NORM DENETİMİNE ÖRNEK
           TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI................... 234

     III.  SOMUT NORM DENETİMİ (İTİRAZ VEYA DEFİ YOLU)... 238

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-7:  AMERİKA’DA EŞİTLİK................. 242

SEKİZİNCİ BÖLÜM:
İNGİLTERE VE ABD’DE ANAYASA VE ANAYASA YARGISI

       I.  İNGİLİZ ANAYASA HUKUKU............................................. 247

      II.  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ANAYASA VE
           ANAYASA YARGISI............................................................. 260

     III.  ABD FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİNİN İÇTİHAT
           DEĞİŞTİRMESİ (HÜKÜM DEĞİŞMESİ, ANAYASAL
           DEĞİŞME).............................................................................. 268

     IV.  FRANSA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 312

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-8:  AMERİKA’DA İNSAN HAKLARI. 314

DOKUZUNCU BÖLÜM:
ABD’DE ANAYASA YARGISI: FEDERAL YÜKSEK
MAHKEMENİN BAZI ÖNEMLİ KARARLARI

       I.  GENEL OLARAK.................................................................. 318

      II.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN
           BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ KARARLARI.................. 324

     III.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
           İLE İLGİLİ KARARLARI....................................................... 329

     IV.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN SEÇİM DÖNEMİ
            KARARLARI......................................................................... 332

      V.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN KOMÜNİZM
           PROPAGANDASI İLE İLGİLİ KARARLARI......................... 333

     VI.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN LAİKLİKLE İLGİLİ
           KARARLARI......................................................................... 335

   VII.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN YARGI İLE İLGİLİ
           KARARLARI......................................................................... 337

  VIII.  FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN MÜSTEHCENLİK İLE
           İLGİLİ KARARLARI............................................................. 338

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-9:  TERÖRÜN AMACI VE MEDYA.... 345

ONUNCU BÖLÜM:
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

       I.  GİRİŞ...................................................................................... 350

      II. BİREYSEL BAŞVURUYU KABUL EDEN ÜLKELER.......... 353

III. TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU VE YÖNTEMİ       357

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-10: 1982 CONSTITUTION OF TURKEY 367

ONBİRİNCİ BÖLÜM:
BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-I:
TEDBİR, KABUL EDİLEMEZLİK, AYRIMCILIK VE
YAŞAM HAKKI

       I.  TEDBİRE İLİŞKİN KARARLAR........................................... 370

      II.  KABUL EDİLEMEZLİK KARARLARI.................................. 372

     III.  AYRIMCILIĞA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 375

 

     IV.  YAŞAM HAKKINA (1982/17-1) İLİŞKİN ANAYASA
           MAHKEMESİ KARARLARI.................................................. 376

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-11: BİREYSEL BAŞVURU HAKKI...... 387

ON İKİNCİ BÖLÜM:
BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-II:
MADDİ VE MANEVİ VARLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ,
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE VE KİŞİ GÜVENLİĞİ HAKKI

       I.  MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE
           GELİŞTİRME HAKKINA İLİŞKİN AYM KARARLARI....... 391

      II.  İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE (EZİYET) YASAĞINA
           İLİŞKİN AYM KARARLARI................................................. 395

     III.  KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKINA İLİŞKİN
           ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.............................. 401

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-12: ANAYASA MAHKEMESİ
İÇTÜZÜĞÜNE GÖRE BİREYSEL
BAŞVURU
...................................... 410

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-III:
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, HABERLEŞME HÜRRİYETİ,
DİN HÜRRİYETİ, DÜŞÜNCEYİ YAYMA HÜRRİYETİ VE
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI

       I.  ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE AİLE HAYATINA
           SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKINA İLİŞKİN
           ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.............................. 420

      II.  HABERLEŞME (İLETİŞİM) HÜRRİYETİNE İLİŞKİN
           ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.............................. 424

     III.  DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNE İLİŞKİN
           ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.............................. 425

     IV.  DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA, YAYMA, İFADE VE
           BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 427

      V.  TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME
           HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 437

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-13: ÇOCUK ASKER.............................. 439

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-IV:
LKİYET, ADİL YARGILANMA, SUÇ VE CEZA, EĞİTİM, SENDİKA, SEÇME-SEÇİLME VE SİYASİ ÖRGÜTLENME HAKKI

       I.  MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 444

      II.  ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN
           ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.............................. 448

     III.  SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 457

     IV.  EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 458

      V.  SENDİKA HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 458

     VI.  SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA
           HAKLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
           KARARLARI......................................................................... 460

   VII.  SİYASİ ÖRGÜTLENME HÜRRİYETİ................................... 461

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR-14: BİLİM YOLCULARINA................. 461

 

KAVRAM İNDEKSİ.......................................................................... 467

KAYNAKLAR................................................................................... 481

ÖZGEÇMİŞ........................................................................................ 503

A.F.Pollard : The Evolution of Parliament, Second Edition, New York, 1964.

Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by)

: Economic, Social and Cultural Rights,             A Textbook, Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, The Nederlands, 2001. (Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by), Economic, Social and Cultural Rights).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2012-2013, Ankara 2015, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2012-2013).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2014, Ankara 2015, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2014).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2015, Ankara 2016, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2015).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2016/1, Ankara 2017, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2016/1).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2018/1, Ankara 2019, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2018/1).

Anayasa Mahkemesi : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale, Ankara, 2017. (kıs: AYM, 55 Yıl, 55 Makale).

Anayasa Mahkemesi : Yıllık Rapor 2017, AYM Yayınları, Ankara, 2018.

Anayasa Mahkemesi : Yıllık Rapor 2018, AYM Yayınları, Ankara, 2019. AYM, Yıllık Rapor 2018 (2019).

Andrew Hill and Anthony Whichelow:

: What’s Wrong with Parliament? Penguin Books, England, 1964.

Andrew Beale : Solving Problems in Constitutional and Administrative, London 1995, ss.1+204. 

Anita Usacka : “International Criminal Court: An And to Impunity for International Crimes”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, ss. 383-407.

Anthony W. Bradley and Keith D. Ewing:

: Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, Pearson Education Limited, Printed in Malaysia 2003, (ss. Ixvi+812) (Bradley-Ewing: Constitutional and Administrative Law).

Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, No. 3376, 23 Mayıs 1987, RG: 28 Mayıs 1987/19473.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Resmi Gazete, 12 Temmuz 2012/28451. Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, ss. 492-546.

Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi. 

Anayurt, Ömer : ”Referandumlar Üzerinde Anayasallık Denetimi Sorunu”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, 2008, s. 21-58.

Altay, Evren, : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Yürürlüğün Durdurulması”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 359-400.

Altıparmak, Kerem : “İşkence ve Kötü Muamele”, Anayasa Yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (kıs: Altıparmak, “İşkence ve Kötü Muamele”).

Avrupa Konseyi-Anayasa Mahkemesi Ortak Projesi :

  : Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar, Ankara 2017, 1+911 sayfa. (kıs: Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar-2017).

Arend Lijphard : Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun, Ersin Onulduran, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, ty.

Ardıçoğlu, M. Artuk : (2017). “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 3, Ankara: Ankara Barosu Yayını.

Aristoteles : Politika, Çeviren, Niyazi Berkes, İstanbul, 1944.

Aron, Raymond : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren, Vahdi Hatay, İst. 1976.

Arslan, Zühtü : Anayasa Teorisi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.

Atar, Yavuz : Türk Anayasa Hukuku, 5 nci Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2009.

Atay, Ender Ethem : “Anayasaların Hazırlanması ve Değiştirilmesine İlişkin Temel Yöntemler ve Sorunlar”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Kitap 1. (Atay, 2012).

Atay, Ender Ethem :(2018). İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınları.

Başgil, Ali Fuat : (1960). Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt: Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, 1. Fasikül, İstanbul: Baha Matbaası.

Başlar, Kemal : ”Anayasa Yargısında “Davaya Bakmakta Olan Mahkeme” Kavramı”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 219-258.

Becker, Lawrence C : Property Rights, Phılosophıc Foundations, USA, 1977.

Bıçak, Vahit-Arslan, Zühtü : Constitutionl Law: Turkey, 2004, Kluver Law International, ss.1+234.

Bradley, Anthony W./Ewing, Keith D.:

: (2003). Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, Malaysia. 

Bilir, Faruk : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi, Adalet, 2 inci Baskı, Ankara 2012. (Bilir, AİHM).

Ch. Rumpf : “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği”, Anayasa Yargısı, Sy. 10, Ank. 1993, s. 25-48.

Corvin, Edward S. : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Coşkun, Ayşegül : “İstinaf Yargılaması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 30, Sayı 135, Mart-Nisan 2018, s. 261 vd.

Conor O’Mahony : (Prof. Dr. University College Cork): “Bringing The Living Constitution To The Life: Interpreting Constitutional Rights In Changing Societis”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012, C. II., ss. 104-108. (Conor O’Mahony, “The Living Constitution”).

Corvin, Edward S : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Chu, Vivian S./Garvey,Todd : (2014). Executive Orders: Issuance, Modi-

fication and Revocation, Congressional Researh Service (CRS), ss. 1-10. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/1262/ (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Contrubis, John : (1999). Executive Orders and Proclama

tions, CRS Report for Congress, ss.1-26. https://fas.org/sgp/crs/misc/95-772.pdf  (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Covıngton, Megan : (2012). Executive Legislation and the 

Expansion of Presidential Power, Humanities and Social Science, Spring 2012, Cilt 8, ss. 1-8. https://ejournals.library. vanderbilt.edu/index.php/vurj/article/view/3556  (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Çolak, Çağrı D. : (2017). “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Yetkisinin Amerikan Sistemi Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi”, Stratejik Public Management Journal, Vol. 3, Special Issue, ss. 51-65. http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/395026 (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Çağlar, Bakır : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa Yargısı, 7, Ankara, 1990.

Çağlar, Bakır : “Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı Analizin Katkıları”, Anayasa Yargısı, 1986, C.II.

Çelik, Abdullah : Adil Yargılanma Hakkı Rehberi, AYM Yayınları, AYM Araştırma ve İçtihat Birimi, Ankara 2014.

Çelikyay, Hakan : “Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilen¬mesi”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 177-205. (Çelikyay, Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi”).

Dahl, Robert A. : Demokrasi ve Eleştirileri (orijinal adı: Democracy and its Critics), Çeviren Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ank. 1993.

D. C. M. Yardley : Introduction to British Constitutional Law, Seventh Edition, London-Dublin-Edinburg, 1990, 188 sayfa. (Yardley, British Constitutional Law).

David Pimentel : (Prof. Dr. USA): “Independence and Accountability as a Product of Constitutional Structure”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II.

Devlet Personel Başkanlığı :  Fransız Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi, Ankara 2018.

Doğru, Osman : “Anayasa mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Biçim Yönünden Değerlendirilmesi”, Anayasa yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (Doğru, Bireysel Başvuru Kararlarının Biçim, 2015).

Duverger, Maurice : Seçimle Gelen Krallar, Çeviren Necati Erkut, İstanbul, 1986, Kelebek Yayınları.

Edwin Meese III, David F. Forte, Matthew Spalding:

: The Heritage Guide to the Constitution, The Heritage Foundation, Washington D.C, U.S.A, ss. ix+475, 2005.

Ekinci, Hüseyin-Sağlam, Musa: 

: 66 Soruda Bireysel Başvuru, AYM yayını, Ankara, 2015.

Emanuel, Steven L. : Constitutional Law, Twenty-Ninth Edition, Wolters Kluver, USA, 2011.

Eryılmaz, Bilal : Kamu Yönetimi, 3. Baskı, 2010, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010 (XIII+338).

Ervin Chemerinsky : Constitutional Law, Princeples and Policies, Fourth Edition, Wolters Kluver Law and Business, Aspen Student Treatise Series, Professor Law, University of California, Printed in USA, 2011, s. ix-1401. (Ervin Chemerinsky, Constitutional Law, 2011).

Feyzioğlu, Turhan : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de, Ankara 1951, AÜSBFY, ss.1+384. (Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de). 

Fleıshman, Joel L./Aufses, Arthur H. :

: (1976). Law and Orders: The Problem of  Presidential Legislation, Law and Contemporary Problems, Cilt 40, Sayı 3, ss. 1-45. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Fendoğlu, Hasan T. : “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), 29 Mart 2010.

Fendoğlu, Hasan T. : “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (Anaya¬sa’¬nın 13. maddesi)”, 2001 Yılında Yapılan Anayasa Değişikliklerinin Hak ve Özgürlüklere Yansımaları, Bildiri, Antalya, 26–27 Nisan 2002, Anayasa Yargısı, C. 19, Ankara, 2002. 

Fendoğlu, Hasan T. : “Liberty and The Turkish Constitution of 1982”, “International Conference of Lawyers”, Strasbourg-France, 5th- 8th of February, 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : “Özgürlükçü Anayasa Üzerine”, Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı, Yayınlayan: Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını No. 8, Ankara 1999, ss. 245-275.

Fendoğlu, Hasan T. : “Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak Hâkim Akademileri”, Yargıtay Dergisi, C. 29, Ocak-Nisan-2003, Sy. 1-2, ss. 5-16.

Fendoğlu, Hasan T. : “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ‘Bağımsız Ölçü Norm’ veya ‘Destek Ölçü Norm’ Sorunu”; AYM’nin 38. Kuruluş Yıldönümü, Anayasa Yargısı Sempozyumu, Ankara, 2000, AYM Yayını,            ss. 363-384.

Fendoğlu, Hasan T. : “Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış Garantileri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir, 2000, ss. 79-91.

Fendoğlu, Hasan T. : “Assesment of Ombudsman Role Between the Sivil Society and Authorities”, Conference of Ombudsman Culturel Dialogue and Human Rights in a Changing Society, Cairo, 17-18 Decembre, 2009.

Fendoğlu, Hasan T. : “Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılan¬malar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. Yılında TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 2013, s. 531-557.

Fendoğlu, Hasan T. : “HSYK Bürokratik Oligarşi Kurumu Gibi”, Stratejik Düşünce, Aylık Uluslararası İlişkiler ve Strateji Dergisi, Yıl 1, Sayı 9, Ağustos 2010, sh. 11-13.

Fendoğlu, Hasan T. : Constitution and Human Rights, 2 nci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

Fendoğlu, Hasan T. : “Liberty and Turkish Constitutions”, article, IJAS (International Journal of Arts and Sciences) International Conference for Academic Disciplines, 27-31 May 2012. This Conference is organised annually by IJAS on the Harvard Campus in Cambridge, Massachuetts. (Fendoğlu, Liberty and Turkish Constitutions).

Fendoğlu, Hasan T. : “Turkish constitutions and towards a new constitution”, Social and Educational Studies, 2013 Volume (issue) 5 (3), s. 2147–2158; Paper summitted at: 5-8 Şubat 1999, European Hotel, “International Lawyers Conference”, Strabourg.

Fendoğlu,  Hasan T. : “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Özel Sayı, Sayı 25, Yıl 7, 2016, s. 1-20.

Findley, C. V. : “Mahkama-The Ottoman Empire-The Reform Era (1789-1922)”, The Encyclopedia of İslâm, New Edition, Volume VI, Leiden 1991.

Forewein, J. A.veM. E.Villiger: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Raporu”, 7; Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 27 Nisan 1987, Lizbon, ss. 207- 243.

Friedman, W. : Legal Theory, Stevens-Sons Limited, London, 1947. Gerhard Loewenberg (edited by):

: Modern Parliaments, Change or Decline?, Chicago, 1971.

Gianni Buquicchio and Schnutz Rudolf Dürr:

: “The Venice Commission’s Action in Africa”, Essays in Honor of Ergun Ozbudun, Ankara, Yetkin, 2008, ss. 165-174

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987 by Chatham House Publishers, inc. ve Tercümesi: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamustafaoğlu, Mehmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara, 1996, (s. 1+590).

Giovanni Sartori : Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği: Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, Çeviren Ergun Özbudun, Ankara, 1997, Yetkin Yayınları.

Gökcan, Hasan Tahsin :”Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi ve Denetim Yetkisinin Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2018, Yıl 30, Sy. 135, s. 9-76. 

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa, 2018: Ekin Yayınevi. 

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Bursa, Eylül 2010, 1. Baskı, Eylül 2010, Ekin Yayınevi. (Gözler).

Göztepe, Ece : “Anayasa mahkemesinin Bireysel başvuruya İlişkin İki Buçuk Yıllık İçtihadının Kısa Bir Değerlendirmesi”, Anayasa Yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (kıs: Göztepe, “…İki Buçuk Yıllık … “, 2015).

Grand National Assembly of Turkey First International Symposium on Constitutional Law:

: Reforms Realised and Planned to be Realised in the Constitution of the Republic of Turkey in the Framework of Harmonisation with EU, 22-24 April 2003, Papers, Discussions, Evaluations. Editor: Zafer Gören, ss. 1+494.

Güneş, Turan : “Devlet Başkanı-Meclis Çatışması”, AYM, 55 Makale,

Giritli, İsmet : Hükümet Tasarrufları, İÜHFY, 1958.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, (HSYKK), No. 6087, 11 Aralık 2010, RG. 18 Aralık 2010/27789.

Hakyemez, Y. Ş. : Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin, Ankara, 2009.

Hans Kelsen : General Theory of Law and State, Translated By Anders Wedberg, Cambridge, Massachusetts, USA, Third Printing, The 20th Century Legal Philosophy Series, Harvard Universty Press, 1949, ss. xxxiii+516. (Kelsen, General Theory of Law and State).

H. Lammens : İslâm Beliefs and Institutions, Translated from French by Sır E. Denison Ross, New Delhi, ty, Oriental Books Reprint Corporation.

Henry D. Aiken : The Age of Ideology, Chicago, 1963.

Samuel P. Huntington, : Political Order in Changing Societies, New Haven and London, 1968, Yale University Pres.

Human Rights Law Journal (HRLJ).

İba, Şeref : Meclis İçtüzük Metinleri, Ankara 2007, TBMM Basımevi Müdürlüğü.

İnceoğlu, Sibel : “Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisine Yönelik Gözlemler”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 524-545.

İnceoğlu, Sibel (Editör) : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Avrupa Konseyi Ankara, 2013. (kıs: İnceoğlu, Bireysel Başvuru, 2013).

İnceoğlu, Sibel : Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2018.

Jean-Mrc Coicaud, Michael W. Doyle, Anne-Marie Gardner (Editörler):

: İnsan Haklarının Küreselleşmesi, United Nations Universty Press, Türkçesini yayımlayan İHAD, Ankara, 2007 (1+200 s.).

Jean Blondel-Richard Sinnott And Palle Svensson:

: People and Parliament in the European Union, Participation, Democracy and Legitimacy, Clarendon Pres, Oxford, 1998.

Jeffrey Goldsworthy (edited by) : Interpreting Constitutions, A Comparative Study, Oxford Universıty Press, U.S, 2006,   ss. 1+353.

Jeffrey E. Thomas : “Understanding Rule of Law/Supremacy of Law and Underlying Obstacles in Turkey and Around the World”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012, C. II. (Jeffrey E. Thomas, Rule of Law/Supremacy of Law, 2012).

John Stuart Mill : Prefaces to Liberty, (Selected Writings), Edited by Bernard Wish, USA, 1959.

John S. Gibson : International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights, New York, 1991,    ss. 1+266. (Gibson, International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights).

John Henry Barrows : The World’s Parliament of Religions, Vol. II, London, 1893.

John Bell : French Constitutional Law, Clarendon Press, Oxford, first published 1992, reprinted 1998. (John Bell, French Constitutional Law).

Joseph A. Schumpeter : Capitalism, Socialism and Democracy, Third Edition, 1962.

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Yargısı, Demokrasi Kavramının Dönüşümü Üzerine, İmge Kitabevi, İstanbul, 1994. (kıs: Kaboğlu: Anayasa Yargısı).

Kaboğlu, İbrahim Ö.-Eric Sales :

: Darbe ve Demokrasi Sarkacında Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2018. 

Karaman, Ebru : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha, İstanbul 2013. (Karaman, Bireysel Başvuru). 

Kamu Hukukçuları Platformu : Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, 29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği Yayını, no 236, Ankara-2013. (Kamu Hukukçuları Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum).

Kaplan, Recep-Sağlam, Musa-Gülener, Serdar (Editörler):

: Bireysel başvuru İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara, 2015.

Karan, Ulaş : ”Bireysel Başvuru kararlarında Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi”, Anayasa Yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (kıs: Karan, Ayrımcılık Yasağı, 2015).

Karl Doehring : Genel Devlet Kuramı, Çeviren Ahmet Mumcu, İkinci Baskı, İnkılap Yayınevi, İstanbul 2002.

Karan, Ulaş : İfade Özgürlüğü, Ankara 2018.

Karan, Ulaş : Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü, Ankara 2018.

Karagülmez, Ali : ”İptal Davaları ve İtiraz Başvurularında İlk İnceleme Aşaması”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006,            s. 191-218. 

Kadıgil, Ülkü Müge : ”İtiraz Başvurularında “Davada Uygulanacak Kural” Sorunu”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 259-290.

Kılınç, Bahadır : ”Common Law (Ortak Hukuk) Sistemine Sahip Ülkelerden ABD ve İngiltere’de Anayasa Kavramı ve Yargısal Denetim”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 113-148. (kıs: Kılınç, Yargısal Denetim, 2006).

Kılınç, Bahadır : “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği”, Anayasa Yargısı, 25, Ankara, 2008, s. 20-59. 

Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel, Editor: Robert Bray:

: Constitutional Law of the European Union, Second Edition, Thomson, 2005, published in London, s. 1+970.

Klaus Von Beyme : “The German Constitutional Court- A Model for New Democracies? (in: Democracy and the Judiciary, 2005). (Klaus Von Beyme, The German Constitutional Court).

Küçük, Adnan : İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu, Avrupa Komisyonu, Ankara, 2003, ss. 1+78. 

Lawson, Gary : (2005). Due Process Clause, The Heritage Guide to the Constitution, Editors: Edwin Meese, Matthew Spalding, David Forte, Published in the U.S by Regnery Publishing Inc. Washington, s. 337-341.

L. H. LaRue : Constitutuional Law as Fiction: Narrative in the Rhetoric of Authority, Pennsylvania State University, 1995, 1+158. 

Laurence H. Tribe (Professor of Constitutional Law):

: American Constitutional Law, Second Edition, 1988.

Lijphart, Arend : Parliamentary Versus Presidential Government, Oxford 1992 (Lijphart, 1992).

Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by):

: Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad, Columbia University Press, New York, 1990, 1+462. (Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by), Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad).

Lucas Prakke and Constantijn Kortmann (Editors):

: Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluver, Deventer, 2004. (Lucas Prakke and Constantijn Kortmann, Constitutional Law).

M.J.C.Vile : Constitutionalism and the Separation of Powers, Second Edition, Indianapolis: Liberty Fund, 1998.

M.E.Beggs Humphres and D.W.Humpreys:

: The Story of Parliament, London, 1962.

Martin L. Fausold and Alan Shank (edited by)

: The Constitution and the American Presidency, Published by State University of New York, USA, 1991.

Marina Angel : (Temple University, Prof., USA): “American Observations on the Turkish Constitution With Some References to Burden of Proof”, UAK, C. IV, s. 12 vd. 11-14 Mayıs 2011, Cilt 1-4, İst. 2012. (Marina Angel, “American Observations on the Turkish Constitution, UAK, C. IV, s. 12 vd.).

Maden, Mehmet : ”Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Bakımından Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Delil Yasakları”, Anayasa yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (kıs: Maden, Delil Yasakları).

Mauro Cappelletti and William Cohen:

: Comparative Constitutional Law, Cases and Materials, 1979, Printed in USA, ss. xxvi+628. (Cappelletti-Cohen, Comparative Constituti-onal Law, Cases and Materials, 1979).

Metin, Yüksel : Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin, Ankara, 2002, ss.1+263. (Metin, Ölçülülük İlkesi).

Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by):

: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, U.K, 2012. 1+1396. (Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law).

Mill, John Stuart : On Liberty, Edited with an Introduction by Currin v. Shields, The Liberal Arts Press, New York, 1956.

Morlan, Robert L. : (1975). American Government, Policy and Process, Second Edition, USA: Boston. 

Mohammad Habibi Mojandsh: “The International Law Obligation to Constitutionalize Human Rights”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Cilt 2. İst. 2012.

N. W. Barber : The Constitutional State, Oxford Universty Press, U. K., 2010, Oxford Constitutional Theory, ss. 1+200. (Barber, The Constitutional State).

Nalbant, Atilla : ”Avrupa İnsan hakları Mahkemesi ve Anayasal Bireysel Başvuru”, Anayasa Yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, 423-442.

Neil, Benjamin A. : Presidential Executive Orders: Laws Without Legislation, ty., Journal of Criminal Justice Research, http://www.aabri. com/manuscripts (Erişim tarihi: 22.12.2018). 

Norman Redlich, John Attanasio, Joel K. Goldstein

: Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York, 2004, Publishing of LexisNexis, (Redlich- Attanasio- Goldstein: Constitutional Law).

Oder, Bertil Emrah : Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Hukuksal Yöntembilime Dayalı Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Beta, İstanbul Kasım 2010, (XII+332 s.). (Oder, Yorum Yöntemleri).

Onar, Erdal : ”Türkiye’de Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Alanında Öncüler”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, s. 1-40. 

Oran Doyle : Constitutional Equality Law, Dublin-Ireland, 2004, ss. 1+282. (Doyle, Constitutional Equality Law).

Ortaylı, İlber : Some Observations on the Institution of Qadi in the Ottoman Empire, Bulgarian Historical Rewiev, Sofia, 1982, pp. 57-68.

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin, Ankara 2003.

Okşar, Mustafa :  (2018). Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları.

Öktem, Niyazi : “Anayasa Yargısı ve Hukuk Felsefesi”, Ana¬yasa Yargısı, 29. Yıl, Ank. 1991, C. 8,               ss. 265- 275.

Özbudun, Ergün : “Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy”, (Symposium, 2005).

Özbudun, Ergun : Türkiye’nin Anayasa Krizi (2007-2009), Liberte Yayınları, Ankara, 2009, ss.1+252. (Özbudun, Türkiye’nin Anayasa Krizi). 

Özbudun, Ergun  : "İngiliz Hukukunda Hükümet Tasarrufları", AÜHFD, Sy. 1-4, 1961. 

Özbudun, Ergün : Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 17. Baskı, Ankara, 2017. (Özbudun, 2014). 

Özbudun, Ergün : Anayasalcılık ve Demokrasi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019. (Özbudun, 2019). 

Özdemir, Ali Murat : “Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 381-393.

Özay, İl Han : “Evvel Allah.. Sonra Yüksek Mahkeme”, İHİD, İst., 1985, Yıl-6, S. 1-3.

Özkaya, Kadir : “Sınırlama Sorunu ve Davada Uygulanacak Kural” Kavramıyla İlişkisi”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 291-328.

Paul Q. Hirst : Law, Socialism and Democracy, London, 1986, Allen and Unwin, 1+167.

Philip Norton (edited by) : National Parliaments and the European Union, Frank Cass, London, 1996.

Philip Lynch, Nanette Neuwahl and G. Wyn Rees:

: Reforming the European Union-from Maastricht to Amsterdam, Longman, London, 1998.

Ran Hirschl : Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Printed in U.S, 2004, ss. 1+286. (Hirschl, Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism).

Raymond Aron : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren Vahdi Hatay, Kültür Bakanlığı Yayını, I. B., İst. 1976.

Redlich, Norman/Attanasio, John/Goldstein, Joel K. (2004).

  : Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York: LexisNexis Publication. 

Ritchie, A. D., : British Philosophers, Longman Publisher, 1950.

Richard Bellamy (Editor) : (University College London) Constitutionalism and Democracy, U.K, 2006, xlviii+574. (Bellamy, Constitutionalism and Democracy, 2006).

Richard Corbett, Francis Jacobs and Michael Shackleton:

: The European Parliament, 4th edition, London, 2000.

Robert L. Morlan : American Government, Policy and Process, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 1975 (Morlan, American Government).

Robert A. Dahl : Polyarchy: Participation and Opposition, New haven, Yale University Press, 1971.

Robert Elgie : (Dublin City University) Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3, December 2007, No. 2: 53-71. (Elgie, Varieties of Semi-Presidentialism, 2007).

Roland Pennock & David G. Smith: 

Political Science, An Introuction, The MacMillan Company, 1964.

Ronald M. Dworking : “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”, Anayasa Yargısı, C. 28, (2011). www.anayasa.gov.tr (Dworking, “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”).

Rousseau, Jean Jacques : Toplum Anlaşması, Vedat Günyel çev, İstanbul 1989. 

Russell, Bertrand : The History of Western Philosophy (and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day), Third Edition, London, 1948.

Sağlam, Fazıl : “Günümüz Bakış Açısından II. Meşrutiyetin Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 518-524.

Sağlam, Musa : “Bireylerin Anayasa Mahkemesine Başvurusu”, TBBD, Sy. 60, 2005.

Sağlam, Fazıl                         :  “Anayasa Şikâyeti Kurumunun Türk Hukukuna Kazandırılması İle İlgili Sorular ve Çözüm Olanakları”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 71-112. (kıs: Sağlam, “Anayasa Şikâyeti”).

Sağlam, Musa-Ekinci, Hüseyin: 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, (Not: Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Projesi Kapsamında basılmıştır), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2012.

Sam Atkinson (Senior Editor): The Philosophy Book, Dorling Kindersley Limited (Published in Gerat Britain, London, 2011.

Samuel P. Huntington : Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çeviren Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, (Huntington (1996).

Schmitt, Gary J. and Shulsky, Abram N.:

: The Theory and Practice of Separation of Powers: The Case of Covert Action, in The Fettered Presidency, USA, 1989.

Sir Courtenay Ilbert : Parliament, Its History, Constitutuion and Practice, Oxford University Press, London, 1964.

Sotiries A. Barber and Robert P. George (Edited by):

: Constitutional Politics, Essays on Constitution Making, Maintenance and Change, Princeton University Press, 2001.

Stern K. : Constitutionalism Movements and New Constitutions, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak, ss. 1033-1402, Ank. 2001.

Steven L. Emanuel : Constitutional Law, Emanuel Law Outlines, Volters Kluver, 29 Edition, USA, 2011.

Steven Anzovin and Janet Podell (Edited by):

: The U.S. Constitution And The Supreme Court, The H.W. Wilson Company, New York 1988, ss. 1+246. 

Susan H. Williams (Editor: Indiana Universty):

: Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law, Cambridge University Press, New York, 2009, ss. 1+362. (Williams, Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law).

Şahin, Engin : Kurucu İktidar, Politik Bir Yaklaşım,                 12 Levha, İst. 2013.s. 1+226. (Şahin, Kurucu İktidar).

Şirin, Tolga : ”Anayasa Mahkemesinin Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Kararlarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme”, Anayasa yargısı, Cilt 32, 2015, 53. Kuruluş Yıldönümü, (kıs: Şirin, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü). 

Şirin, Tolga :Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Ankara 2018.

Tamir Moustafa : (University of Wisconsin): The Struggle for Constitutional Power, Law, Politics, and Economic Develpment in Egypt, Cambridge Universty Press, Printed in U.S, 2007,                ss. 1+328. (Moustafa, The Struggle for Constitutional Power).

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş 16 ıncı Baskı, Beta, İstanbul 2013, (Teziç).

The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus. Published by the Printing Office of the Turkish Faderated State of Cyprus, ty., ss. 1+54.

Turan, Hüseyin-Kaplan, Recep (Editörler):

: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri, AYM Yayını, Ank. 2015.

Suzie Navot : The Constitutional Law of Israel, Kluver Law International, Wolters Kluver, The Netherlands, 2007, ss. 1+380.

Söyler, Yasin : (2018). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı:

: (2020), 6 ncı Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, (Anayasa Hukukçuları Derneği Yayını).

Türkiye Büyük Millet Meclisi:

: Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri), Ankara, Kasım 2014, ss. XV+243 (TBMM, Yarı-Başkanlık Sistemi, 2014).

Türkiye Büyük Millet Meclisi: TBMM’de Temsil Edilen Partilerce TBMM Başkanlığına Sunulan Anayasa Değişikliği Konusundaki Görüş ve Öneriler, Ankara, 1993. 1+172.

TRUMP, Donald John : (2018). Executive Orders, Wikisource, The 

Free Online Library, (https:/en.wikisource.org/wiki/Author:Donald_John_Trump/Executive_Orders),  ss. 1-5, (erişim tarihi: 22.12.2018).

T. R. S. Allan : Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford University Press, 2001, Published in USA, ss. x+332. (Allan, Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, 2001).

Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (Editors):

: Comparative Constitutional Law, 2011 USA, ss. x+668. (Ginsburg-Dixon, Comparative Constitutional Law, 2011).

Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (Editors):

: Constitutionalisation of Private Law, 2006, The Netherlands, ss. 1+viii+134. (Barkhuysen- Lindenbergh, Constitutionalisation of Private Law, 2006).

Turhan, Mehmet : “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara, 1991.

Turhan, Mehmet : Anayasal Devlet, Genişletilmiş 2 nci baskı, Naturel, Ankara, 2003, 212 sayfa. (Turhan, Anayasal Devlet).

Turhan, Mehmet : ”Anayasa Yargısının Demokratik Hukuk Devletindeki İşlevi ve Meşruluğu”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, s. 41-70. (kıs: Turhan, “Anayasa Yargısının Meşruluğu-2006”).

Turhan, Mehmet : “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı”, AÜSBFD, C. 62, Sy 3, Prof. Dr. Yavuz Sabuncuya Armağan, Temmuz-Eylül 2007.

Turhan, Mehmet (Tülen, H. : Anayasa Yargısı İncelemeleri, Ankara 2006, Anayasa Mahkemesi Yayını. 

Turhan, Mehmet-Tülen, H.  : Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006.

Tülen, Hikmet : ”Türk Anayasa Yargı Sisteminin Başlıca Özellikleri ve Sistemde Reform Arayışları”, Anayasa Hukuku İncelemeleri-1, AYM Yayını, Ankara 2006, 149-190.

Tunç, Hasan : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı ve Organları), Yetkin, Ankara, 1997. (Tunç, Anayasa Yargısı).

Tunç, Hasan : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2018.

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Çağdaş Dünya ve Anayasa Hukuku, İstanbul 2000, s. 1+125.

Tufts, James Hyden : The Individual and His Relation to Society, M. Kelly Publishers, New York, 1970.

Tuğ, Salih : İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, XIX. ve XX. Asırlar, İstanbul, 1969.

Türmen, Rıza : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırlamaları”, Yargıtay Dergisi, C. 28, Ocak-Nisan 2002, Sy. 1-2, 192-213.

Union of Turkish Bar Associations: Democracy and the Judiciary, International Symposium, Ankara 4-6 January 2005, Editor Ozan Ergül, First Edition, 2006. (Democracy and the Judiciary, 2005).

Uzun, Cem Duran : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikâyeti), Beklentiler ve Riskler, Seta Analiz, Şubat, 2012.

Wolfgang Benedek-Matthias C. Kettemann:

: İfade Özgürlüğü ve İnternet, Avrupa Konseyi, Ankara, ty.

Wayne D. Moore : Constitutuional Rights and Powers of the People, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2. B., 1998, ss. 1+296.

W. Ivor Jennings : Parliament, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.

William A. Schabas : “Crime Against Humanity and Genocide”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, s. 472-481.

Vicki C. Jackson and Mark Tushnet:

: Comparative Constitutional Law, Second Edition, Foundation Press, 2006.

Von Kremer : Culturgeschıchte des Orients, Translated by S. Khuda Bukhsh, The Orient Under the Caliphs, Delhi-India, ty., İdarah-ı Adabiyat-ı Delhi.

Vivian S. Chu/ Todd Garvey : “Executive Orders: Issuance, Modification and Revocation”, Washington, DC: Congressional Research Service, 2014.

Yazıcı, Serap : Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul 2009, Bilgi Üniversitesi Yayını. (Yazıcı, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine). 

Yeni Türkiye, : İnsan Hakları Özel Sayısı, Sy. 21, Mayıs- Haziran, 1998, Yıl 4, C. I. ss. 1–672; C.II, ss. 1–1535.

Yeni Türkiye, : Türk Demokrasisi Özel Sayısı, Eylül-Ekim 1997, Sayı, 17, ss. 1- 722.

Yıldız, Mustafa : “AİHM nin İşlevsel Konumu”, Anayasa Yargısı, 35. Yıl, 1997, C. 14, ss. 255- 332.

Yıldız, Mustafa : Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, Beta, İst. 1998, ss. 1+184. (Yıldız, Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı). 

Zengin, Mehmet Ali : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ekseninde Yargısal Aktivizm Doktrini, Adalet Yayınevi, 2014, s. XIV-264.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: anayasa yargısı
İlgili Yayınlar