Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sırrı DÜĞER
Ürün Kodu: İD323
ISBN: 978-605-05-0415-6
Stok Durumu: Stokta var
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sırrı DÜĞER
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İD323
Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi
Dr. Sırrı DÜĞER
2019/04 1. Baskı, 229 Sayfa, 
ISBN 978-605-05-0415-6


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHİ GELİŞİM, KARŞILAŞTIMA VE TEŞKİLAT

I.TARİHÎ GELİŞİM11

A.KRALLIK VE PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜ11

B.İNGİLTERE’DE İDARE HUKUKUNUN

VARLIĞINA DAİR14

C.ABD VE İNGİLTERE’DE YARI-YARGISAL

KURULUŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI17

II.ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI20

A.FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ20

B.ALMAN İDARİ YARGI SISTEMİ22

C.ANGLOSAKSON İDARİ YARGI SISTEMİ23

1.Genel Olarak23

2.Common Law’un Tanımı ve Özellikleri24

3.Değerlendirme 25

D.DEĞERLENDİRME31

III.İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE GÖREVLİ

TEŞKİLAT34

A.TARİHÎ SÜREÇ37

B.İDARE MAHKEMESİ40

C.İDARİ KURULLAR41

1.Tanım45

2.Özellikleri46

3.Hukuki Nitelikleri ve Organ Olarak Yerleri48

4.Yapıları ve Uyguladıkları Usul Kuralları50

D.2007’DE KURULAN YENİ SİSTEM53

E.TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA57

F.ABD’DE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE

GÖREVLİ MAKAMLAR64

G.DEĞERLENDİRME69

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE USULÜ

I.YARGISAL DENETİMİN KONUSU79

A.GENEL OLARAK79

B.YARGISAL DENETİMİN NİTELİĞİ82

1.Genel Olarak82

2.Yargısal Denetim ile İdari Denetim

Arasındaki Farklar 84

C.YARGISAL DENETİMİNİN AMACI VE İŞLEVİ88

D.YARGISAL DENETİM VE İDARİ USUL90

1.APA Öncesi Dönem (APA’yı Doğuran Nedenler)90

2.APA’nın Hazırlanması ve Kabulü92

3.APA’nın Uygulanması ve Eleştiriler94

4.İdari Usul İlkeleri95

5.Değerlendirme96

E.YARGISAL DENETİMİN KAPSAMI 99

1.Düzenleyici İşlem - Bireysel İşlem Ayrımı100

2.Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Kamu Hukuku -

Özel Hukuk Ayrımı102

3.Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetleri Açısından

Yargısal Denetim Usulü105

F.YARGISAL DENETİMİNİN SINIRLARI111

1.Genel Olarak111

2.Yerindelik Denetimi Yasağı112

3.Kanunla Yargı Denetimi Dışında Bırakılan

Alanlar ve Kraliyet İmtiyazı118

4.Hükümet Tasarrufları (Yargı Kısıntısı) 119

G.DEĞERLENDİRME124

II.YARGISAL DENETİM USULÜ126

A.GENEL OLARAK126

B.YARIGAL DENETİMİN SON ÇARE OLMASI127

C.YARGISAL DENETİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU129

D.İZİN AŞAMASI132

E.SÜRE136

F.DAVA EHLİYETİ (STANDING - LOCUS STANDI)139

G.DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ 141

H.İSTİNAF BAŞVURUSU 142

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ VE YARGISAL DENETİM YOLLARI

V.HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ (YARGISAL

DENETİMİN DAYANAKLARI)143

A.HUKUK KURALININ YANLIŞ UYGULANMASI144

1.Hukuka Aykırı Yetki Devri

(Unlawful Sub-Delegation )144

2.Hukuki Hata 145

3.Konuyla İlgili Hususları Dikkate Almamak149

4.Takdir Yetkisinin Kullanılmaması

(Fettering Discretion) 150

5.Ultra Vires Olması151

6.İdarenin Yetkisini Aşması

(Dar anlamda Ultra Vires) 155

7.Haklı Beklentiler160

B.MAKUL OLMAYAN (MANTIKSIZ, İRRASYONEL)

KARAR ALMA164

C.USULE AYKIRILIK 168

1.Mevzuatta Belirtilen Usul Kurallarına Aykırılık169

2.Tarafsızlık170

3.Dinlenilme Hakkı171

4.Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 177

E.DEĞERLENDİRME178

VI.YARGISAL DENETİM YOLLARI

(MAHKEME EMİRLERİ)180

A.GENEL OLARAK180

B.HUKUKİ ÇÖZÜMLERİN MAHKEMENİN

TAKDİRİNDE OLMASI186

C.DEKLARASYON189

D.YARGISAL EMİR VE GEÇİCİ YARGISAL EMİR193

E.ZORLAYICI EMİR 198

F.İPTAL EMRİ 203

G.YASAKLAYICI EMİR 206

H.DEĞERLENDİRME207

İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHİ GELİŞİM, KARŞILAŞTIMA VE TEŞKİLAT

I.TARİHÎ GELİŞİM11

A.KRALLIK VE PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜ11

B.İNGİLTERE’DE İDARE HUKUKUNUN

VARLIĞINA DAİR14

C.ABD VE İNGİLTERE’DE YARI-YARGISAL

KURULUŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI17

II.ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI20

A.FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ20

B.ALMAN İDARİ YARGI SISTEMİ22

C.ANGLOSAKSON İDARİ YARGI SISTEMİ23

1.Genel Olarak23

2.Common Law’un Tanımı ve Özellikleri24

3.Değerlendirme 25

D.DEĞERLENDİRME31

III.İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE GÖREVLİ

TEŞKİLAT34

A.TARİHÎ SÜREÇ37

B.İDARE MAHKEMESİ40

C.İDARİ KURULLAR41

1.Tanım45

2.Özellikleri46

3.Hukuki Nitelikleri ve Organ Olarak Yerleri48

4.Yapıları ve Uyguladıkları Usul Kuralları50

D.2007’DE KURULAN YENİ SİSTEM53

E.TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA57

F.ABD’DE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE

GÖREVLİ MAKAMLAR64

G.DEĞERLENDİRME69

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE USULÜ

I.YARGISAL DENETİMİN KONUSU79

A.GENEL OLARAK79

B.YARGISAL DENETİMİN NİTELİĞİ82

1.Genel Olarak82

2.Yargısal Denetim ile İdari Denetim

Arasındaki Farklar 84

C.YARGISAL DENETİMİNİN AMACI VE İŞLEVİ88

D.YARGISAL DENETİM VE İDARİ USUL90

1.APA Öncesi Dönem (APA’yı Doğuran Nedenler)90

2.APA’nın Hazırlanması ve Kabulü92

3.APA’nın Uygulanması ve Eleştiriler94

4.İdari Usul İlkeleri95

5.Değerlendirme96

E.YARGISAL DENETİMİN KAPSAMI 99

1.Düzenleyici İşlem - Bireysel İşlem Ayrımı100

2.Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Kamu Hukuku -

Özel Hukuk Ayrımı102

3.Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetleri Açısından

Yargısal Denetim Usulü105

F.YARGISAL DENETİMİNİN SINIRLARI111

1.Genel Olarak111

2.Yerindelik Denetimi Yasağı112

3.Kanunla Yargı Denetimi Dışında Bırakılan

Alanlar ve Kraliyet İmtiyazı118

4.Hükümet Tasarrufları (Yargı Kısıntısı) 119

G.DEĞERLENDİRME124

II.YARGISAL DENETİM USULÜ126

A.GENEL OLARAK126

B.YARIGAL DENETİMİN SON ÇARE OLMASI127

C.YARGISAL DENETİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU129

D.İZİN AŞAMASI132

E.SÜRE136

F.DAVA EHLİYETİ (STANDING - LOCUS STANDI)139

G.DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ 141

H.İSTİNAF BAŞVURUSU 142

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ VE YARGISAL DENETİM YOLLARI

V.HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ (YARGISAL

DENETİMİN DAYANAKLARI)143

A.HUKUK KURALININ YANLIŞ UYGULANMASI144

1.Hukuka Aykırı Yetki Devri

(Unlawful Sub-Delegation )144

2.Hukuki Hata 145

3.Konuyla İlgili Hususları Dikkate Almamak149

4.Takdir Yetkisinin Kullanılmaması

(Fettering Discretion) 150

5.Ultra Vires Olması151

6.İdarenin Yetkisini Aşması

(Dar anlamda Ultra Vires) 155

7.Haklı Beklentiler160

B.MAKUL OLMAYAN (MANTIKSIZ, İRRASYONEL)

KARAR ALMA164

C.USULE AYKIRILIK 168

1.Mevzuatta Belirtilen Usul Kurallarına Aykırılık169

2.Tarafsızlık170

3.Dinlenilme Hakkı171

4.Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 177

E.DEĞERLENDİRME178

VI.YARGISAL DENETİM YOLLARI

(MAHKEME EMİRLERİ)180

A.GENEL OLARAK180

B.HUKUKİ ÇÖZÜMLERİN MAHKEMENİN

TAKDİRİNDE OLMASI186

C.DEKLARASYON189

D.YARGISAL EMİR VE GEÇİCİ YARGISAL EMİR193

E.ZORLAYICI EMİR 198

F.İPTAL EMRİ 203

G.YASAKLAYICI EMİR 206

H.DEĞERLENDİRME207

 

SONUÇ209

KAYNAKLAR215

İNTERNET KAYNAKLARI229

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.