Anonim Şirketlerde Kâr Payı Avansı

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ercan GEÇGEL
ISBN: 9786051527963
20,83 TL 23,15 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ercan GEÇGEL
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Anonim Şirketlerde Kâr Payı Avansı

Arş.Gör.Ercan GEÇGEL

2018/04 1.Baskı,142 Sayfa

ISBN 978-605-152-796-3

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kar payı avansı dağıtımına ilişkin önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliğe göre, daha önce halka açık anonim şirketler için geçerli olan kar payı uygulaması yeni düzenlemeyle birlikte halka kapalı anonim şirketler için de geçerli hale getirilmiştir. Çalışmamızda, kar, kar payı ve kar payı avansı kavramları incelendikten sonra kar payı avansı uygulamasının avantajları ve karşılaştırmalı hukuktaki durumu ele alınmıştır. Çalışmamızın temeli olan kar payı avansı dağıtımı ise Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler ve doktrindeki görüşler doğrultusunda incelenmiştir. Ayrıca kar payı avansı dağıtımında ortaya çıkabilecek sorumluluğa da yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   § 1. Kar, Kar Payı ve Kar Payı Avansı Kavramları 
   1. KAR KAVRAMI
   1.1. Genel Olarak 
   1.2. Kar Kavramı
   1.3. Kar Çeşitleri
   2. KAR PAYI
   2.1. Kar Payı Kavramı
   2.2. Kar Payı Hakkı 
   2.3. Kar Payı Hakkının Hukuksal Niteliği
   2.4. Kar Payı Hakkına Hakim Olan İlkeler
   2.5. Kar Payı Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
   3. KAR PAYI AVANSI KAVRAMI
   3.1. Kar Payı Avansının Tanımı
   3.2. Kar Payı Avansının Ara Kar ile Karşılaştırılması
   3.3. Kar Payı Avansının Sağladığı Avantajlar
   3.4. Karşılaştırmalı Hukukta Kar Payı Avansı

    İkinci Bölüm 
    § 2. Halka Kapalı ve Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansı 
    1. HALKA KAPALI ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI AVANSI
    1.1. Halka Kapalı Anonim Şirketler
    1.2. Kar Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler 
    1.3. Kar Payı Avansı Dağıtılabilecek Kişiler
    1.4. Kar Payı Avansının Dağıtılma Şartları
    1.5. Dağıtılacak Kar Payı Avansı Tutarının Hesaplanması 
    1.6. Kar Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Organının Görevleri
    1.7. Kar Payı Avansının İadesi Gereken Haller 
    1.8. Kar Payı Avansı ve Faiz Ödenmesi
    2. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI AVANSI
    2.1. Halka Açık Anonim Şirketler
    2.2. Kar Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler
    2.3. Kar Payı Avansı Dağıtılabilecek Kişiler
    2.4. Kar Payı Avansının Dağıtılma Şartları
    2.5. Dağıtılacak Kar payı Avansı Tutarının Hesaplanması ve Ödenmesi

     Üçüncü Bölüm 
     § 3. Kar Payı Avansı Dağıtımında Sorumluluk ve İptal Davası 
     1. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA SORUMLULUK 
     1.1. Genel Olarak
     1.2. Kar Payı Avansı Dağıtımında Hukuka Aykırılık ve Sonuçları
     1.3. Hukuka Aykırı Kar Payı Avansı Dağıtımında Hukuki Sorumluluk
     1.4. Sorumlu Tutulacak Kişiler ve Sorumluluk Esasları
     1.5. Haksız ve Kötüniyetle Dağıtılan Kar Payı Dağıtımından Doğan İade Yükümlülüğü
     2. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA İPTAL DAVASI
     SONUÇ

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.