Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mustafa ERKAN
ISBN: 978-625-7953-76-4
Stok Durumu: Tükendi
60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ERKAN
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi

Doç. Dr. Mustafa ERKAN

2020/04 1. Baskı, 405 Sayfa

ISBN 978-625-7953-76-4

Bu çalışmada, milletlerarası niteliğe sahip arabuluculuk anlaşma belgelerinin bir başka akit devlette icrasını ve kesin delil etkisi konusunu düzenleyen Singapur Sözleşmesi detaylı incelenerek Türk hukukuna katkı sağlanmak istenmiştir. Çalışmaya başlanıldığında henüz Türk hukukunda konu hakkında yazılmış bir eser söz konusu değildi. Kitabın yazımı sürecinde konu hakkında makale çalışmaları yayımlanmıştır. Ancak, henüz konu hakkında yayımlanmış bir kitap söz konusu değildir. Bu sebeple, elinizdeki çalışma Singapur Sözleşmesi'nin kapsamlı bir şekilde kitap olarak incelendiği ilk eser niteliğindedir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   I. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
   II. Genel Olarak Arabuluculuk
   III. Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin İcrası ve Singapur Sözleşmesi
   IV. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Çalışma Planı


    BİRİNCİ BÖLÜM
    GENEL OLARAK ARABULUCULUK
    I. Genel Olarak
    II. Temel Kavramlar
    III. Arabuluculuğun Uzlaştırma ve Tahkimden Farkı
    IV. Arabuluculuğun Türleri
    V. Türk Hukukunda Arabuluculuk
    VI. Uluslararası Alanda Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler
    VII. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İçeriği ve Hukuki Niteliği
    VIII. Sınır Ötesi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin "Yabancı" veya "Milletlerarası" Olması Meselesi


     İKİNCİ BÖLÜM
     GENEL OLARAK SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ, UYGULAMA ALANI ve İCRA USULÜ
     I. Genel Olarak
     II. Singapur Sözleşmesi'nin Amacı
     III. Tanıma ve Tenfiz Kavramının Singapur Sözleşmesi'nin Yaklaşımı İçerisinde Değerlendirilmesi
     IV. Singapur Sözleşmesi'nin Uygulama Alanı
     V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İcra Usulü


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKEN USULİ ŞARTLAR
      I. Genel Olarak
      II. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Yazılı Olması
      III. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Taraflarca İmzalanmış Olması
      IV. Taraflar Arasındaki Anlaşmanın Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Elde Edildiğine İlişkin Belge Sunulması
      V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin, İcrasının Talep Edildiği Devletin Diline Çevrilmesi
      VI. Singapur Sözleşmesi'nin Şartlarının Yerine Getirildiğine İlişkin Belge Talebi
      VII. Sözleşme'ye Dayanarak İleri Sürülen Talebin İvedilikle Sonuçlandırılması
      VIII. Sözleşme m. 4'te Yer Alan Şartlara Uyulmaması


       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
       ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN İCRASINA VE KESİN DELİL ETKİSİNE YÖNELİK TALEPLERİN RET SEBEPLERİ
       I. Genel Olarak
       II. Ehliyetsizlik
       III. Geçersizlik
       IV. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde Yer Alan Yükümlülükler Kapsamında Değerlendirme
       V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Kapsamında Yardım Talebinin Mümkün Olmaması
       VI. Arabulucunun Standartlara Aykırı Davranması, Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı Sorunu
       VII. Kamu Düzenine Aykırılık
       VIII. Arabuluculuğa Elverişlilik


        BEŞİNCİ BÖLÜM
        SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ'NİN DİĞER HÜKÜMLERİ
        I. Paralel Başvurular veya Talepler
        II. Akit Devletin Kanunları veya Milletlerarası Sözleşmeler
        III. Çekinceler
        IV. Sözleşme'nin Arabuluculuk Anlaşma Belgelerine Etkisi ve Tevdi Makamı
        V. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Örgütlerinin Katılımı
        VI. Birleşik Olmayan Hukuk Sistemleri
        VII. İmza, Yürürlüğe Girme ve Ayrılma
        VIII. Singapur Sözleşmesi'nde Yapılacak Değişiklikler


         SONUÇ
         I. Genel Olarak
         II. Temel Kavramlar
         III. Sözleşme'nin Uygulanması
         IV. HUAK'ın ve Diğer Mevzuatların Güncellenmesi Meselesi
         V. Singapur Sözleşmesi'nden Beklentiler


          EKLER
          KAYNAKÇA


          Yorum Yap

          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
          İlgili Yayınlar