Aşırı Yararlanma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İrem APAYDIN
ISBN: 978-605-05-0568-9
Stok Durumu: Stokta var
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İrem APAYDIN
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Aşırı Yararlanma

İrem APAYDIN

2020/04 1. Baskı, 116 Sayfa

ISBN 978-605-05-0568-9

Bu çalışmanın temelini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Yüksek Lisans Programı nezdinde hazırlanan, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Aşırı Yararlanma” adlı yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Tez, 24.05.2019 tarihinde, Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR, Prof. Dr. Mehmet DEMİR ve Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR’den oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.

Tezlerin kabul edildiği şekliyle yayımlanması bir gelenektir. Ben de metnin orijinaline sadık kalarak bu esasa uymak istedim.

Öncelikle danışmanlığımı üstlenerek beni onurlandıran, bu süreçte ilgi ve desteğini esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR’a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilgi ve tecrübeleriyle çalışmama katkıda bulunan değerli hocalarım Prof. Dr. Mehmet DEMİR ve Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR’e müteşekkirim.

Tezin kitap haline gelmesinde ve basımında özenli ve özverili çalışmalarından dolayı, başta Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer olmak üzere emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Son ve en özel teşekkürü ise canım aileme borçluyum. Hayatımın her anında yanımda olduğunuz için ne kadar şükretsem azdır. Size layık olabilmek benim için en büyük gurur. İyi ki varsınız

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM

AŞIRI YARARLANMA KAVRAMININ TANIMI,

TARİHİ GELİŞİMİ VE YABANCI HUKUK DÜZENLERİNDEKİ YERİ

§1.AŞIRI YARARLANMA KAVRAM VE TANIMI17

§2.AŞIRI YARARLANMANIN TARİHİ GELİŞİMİ22

I.Genel Olarak22

II.Roma Hukuku24

III.İslam Hukuku28

§3. YABANCI HUKUK DÜZENLERİNDE AŞIRI YARARLANMANIN YERİ31

I.Alman Hukuku31

II.Avusturya Hukuku32

III.İngiliz Hukuku34

IV.İtalyan Hukuku36

V.Fransız Hukuku36

VI.İsviçre Hukuku38

§4.MİLLETLERARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN UNIDROIT İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE AŞIRI YARARLANMA41

İKİNCİ BÖLÜM

AŞIRI YARARLANMA KAVRAMININ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ DÜZENLENİŞİ VE 

HUKUKÎ NİTELİĞİ

§5.TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE AŞIRI YARARLANMA43

I.818 Sayılı Borçlar Kanunu43

II.6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu44

§6.AŞIRI YARARLANMA KAVRAMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ48

I.Genel Olarak48

II.Aşırı Yararlanmanın Hukukî Niteliğine İlişkin Görüşler49

A. Sözleşme Özgürlüğüne Getirilen Bir Kısıtlama Olması49

B. İrade Bozukluğu Hâllerinden Biri50

C. Ahlâka Aykırılık51

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AŞIRI YARARLANMANIN UNSURLARI

§7.GENEL OLARAK AŞIRI YARARLANMANIN UNSURLARI53

§8.OBJEKTİF UNSUR55

I. Tarafların Edimleri Arasında Açık Bir Oransızlığın Varlığı55

II. Karşılıklı Edimlerin Değerlerini Tespit Anı57

III. Açık Oransızlığın Tayin ve Takdiri59

A.Edimlerin Değerlerinin Belirlenmesi59

1.Para Edimi Söz Konusu İse61

2. Para Dışındaki Bir Edim Söz Konusu İse61

B.Oransızlığı Takdir Etmeye Yetkili Merci63

§9.SÜBJEKTİF UNSUR66

I. Genel Olarak66

II. Sömürülen Bakımından Sübjektif Unsur67

A. Zor Durumda Olma Hâli67

B. Düşüncesizlik Hâli71

C. Deneyimsizlik Hâli73

D. TBK m.28’de Anılan Sübjektif Şartların Sınırlı Sayıda Olup Olmadığı Hususu75

III. Sömüren Bakımından Sübjektif Unsur: Aşırı Yararlanma

 Kastı77

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AŞIRI YARARLANMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI

§10.GENEL OLARAK81

§11.SÖZLEŞMEYİ İPTAL HAKKI83

I. Genel Olarak83

II.İptal Hakkının Hukukî Niteliği83

III.İptal Hakkının Kullanılması86

IV.İptal Hakkının Kullanılmasının Sonuçları90

A. Edimlerin İadesi90

B. Kullanma Menfaatinin İadesi91

C. Tazminat92

§12. SÖZLEŞMENİN UYARLANARAK EDİMLER ARASINDAKİ ORANSIZLIĞIN GİDERİLMESİNİ

TALEP HAKKI95

I. Talebin Hukukî Niteliği97

II. Talebin Kullanılması ve Hukukî Sonuçları98

§13.AŞIRI YARARLANMADA UYGULANACAK 

SÜRELER101

I. Genel Olarak101

II. 1 Yıllık Süre102

III. 5 Yıllık Süre103

SONUÇ105

KAYNAKÇA107

ÖZET115

ABSTRACT116Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.