Atatürk ve Kooperatifçilik

Yeni Bir İnceleme - Yorum - Değerlendirme - Yazılar
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ziya Gökalp MÜLAYİM
ISBN: 9786050512519
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ziya Gökalp MÜLAYİM
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 280

Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLÂYİM

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .............................................................................. 7

İÇİNDEKİLER .............................................................. 11

BİRİNCİ BÖLÜM ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK KONUSUNDA YENİ BİR İNCELEME

Giriş ................................................................................. 17

1920-1923 Cumhuriyetin İlanına Kadar Atatürk ve Kooperatifçilik ........................................................... 25

1. Atatürk’ün Hazırladığı 1920 Tarihli Kooperatif Şirketler Kanun Tasarısı ......................................... 27

2. İzmir 1. İktisat Kongresinde Atatürk ve Kooperatifçilik ........................................................ 34

3. Atatürk’ün Yazdığı 1923 Tarihli Kooperatif Şirketler Kitapçığı .................................................. 36

4 1923 Tarihli İstihsal, Alım ve Satım Ortaklık Kooperatifleri Nizamnamesi (Tüzüğü) ................... 47

1923-1933 Cumhuriyetin İlk On Yılında Atatürk ve Kooperatifçilik ................................................................ 49

5. Atatürk Döneminde Kara Ticaret Kanununda 1924 Tarih ve 396 Sayılı Yasayla Yapılan Değişiklik .... 51

6. 1924 Tarihli İtibari Zirai Birlikler Kanunu............. 53

7. 1925 Yılında Ankara’da Bir Tüketim Kooperatifi Kurucusu Atatürk ................................................... 53

12

8. Atatürk ve Makine Kullanma Kooperatifleri ......... 60

9. 1926 Tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda Kooperatifçilik ....................................................... 62

10. Atatürk ve 1929 Tarih Ve 1470 Sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu ............................................ 64

11. Atatürk’ün 1930-31 Yılı Ege Gezisinde Kooperatifçilik ....................................................... 65

12. Atatürk ve Halk Fırkasının 1931 Programında Kooperatifçilik ....................................................... 71

13. Atatürk’ün Türk Kooperatifçilik Kurumu’nu Kurdurması ............................................................. 74

1933- 1938 Atatürk Döneminin Son Beş Yılında Atatürk ve Kooperatifçilik ............................................ 79

14. Atatürk Döneminde Üniversitede Kooperatifçilik ....................................................... 81

15. Atatürk Döneminde Kooperatifçilikte En Verimli Yıl 1935 .................................................................. 87

16. Atatürk ve 1935 CHP Programında Kooperatifçiliğin Geniş Olarak Yer Alması ....................................... 92

17. 1936 Yılında Bir Tarımsal Kooperatif Kurucusu Atatürk .................................................................... 96

18. Atatürk’ün 1 Kasım 1936 Meclis Açış Konuşmasında Kooperatifçilik ............................. 100

19. Atatürk’ün Tarımsal Kooperatifçilik Devrimi ..... 103

20. 1937 Tarihli T.C. Ziraat Bankası Kanunu’nda Kooperatifçilik ..................................................... 106

21. Atatürk’ün 1 Kasım 1937’de Mecliste Kendi Sesinden Yaptığı Son Açış Konuşmasında Kooperatifçilik ..................................................... 107

13

22. Atatürk’ün 1 Kasım 1938 Meclis Açış Konuşmasında Kooperatifçilik ............................. 110

GENEL YORUM VE DEĞERLENDİRMELER ..... 113

YARARLANILAN KAYNAKLAR .................................

İKİNCİ BÖLÜM ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK KONUSUNDA YAYIMLANMIŞ YAZILARIM

1- Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Gazete Makalelerim .................................................................. 135

Örnek Kooperatifçi ..................................................... 137

Atatürk’ün Kooperatifçilik Düşün ve Eylemleri ........ 145

Atatürk, CHP ve Kooperatifçilik ................................ 151

Atatürk’ün Meclis Açış Konuşmalarında Kooperatifçilik ........................................................... 156

Atatürk ve Tarımsal Kooperatifçilik .......................... 161

2. Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Bir Konferansım ................................................................. 167

Atatürk ve Kooperatifçilik ......................................... 169

3.Kooperatifçilik Ders Kitabımda Atatürk ve Kooperatifçilik .............................................................. 197

4. Atatürk ve Kooepratifçilik Konusunda Katıldığım Açık Oturumlar ............................................................ 215

Atatürk ve Kooperatifçilik ......................................... 217

Atatürk ve Cumhuriyetin Temel Kurumları: Kooperatifçilik ........................................................... 222

5. Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Benimle Bir Söyleşi ............................................................................ 237

14

Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim’le Atatürk ve Kooperatifçilik Üzerine Bir Söyleşi ........................... 239

6. Senatör Kitabımdan Atatürk ve Kooperatifçilikle İlgili İki Anım ............................................................... 261

Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Bir Konferans Vermek Üzere 1981 Yılında Moskova’ya Gitmem ...................................................................... 263

Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Yazılarım, Konferanslarım ve Kitabım........................................ 271

Ek:1 Atatürk’ün Kooperatifçisi ................................ 277


Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik kitabımı 2006 yılında yayımladığımda bazı arkadaşlar, hocam keşke Ata-türk bölümünü ayrı bir kitap olarak yayımlasaydın; çünkü Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik kitabında 70 sayfa Kooperatifçi Atatürk, 150 sayfa ise sadece Kooperatifçilik var demişlerdi.

Ben o zaman Kooperatifçi Atatürk bölümünü ayrı ya-yımlamayı düşünmüştüm. Fakat Yetkin Yayınevi 70 sayfa-lık bir Kooperatifçi Atatürk kitabı olmaz demişdi. Ben de bunun üzerine kitabı genişletmek için ona 150 sayfalık Ko-operatifçilik bölümünü eklemiş ve böylece kitabı ‘‘Koope-ratifçi Atatürk ve Kooperatifçilik’’ diye yayımlamıştım.

Ama kitabım yeni haliyle de beğenilmişti.

Daha sonra da araya başka yayımlarım girdi. 2014’ te “İsmet İnönü’ den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar’’ ki-tapçığını yayımladım. Bu çok beğenildi ve ısrar üzerine tüm anılarımı yazmaya başladım. Bunun yazılması 4-5 yılımı aldı. Bu arada Kooperatifçilik kitabımın 7’nci baskısı bitti. Onu yenileyip 2019 yılında 8. baskısını yayımlamak duru-munda kaldım. 2019 yılı sonunda, tamamlamış olduğum anılarım da Senatör adı altında Cumhuriyet Kitaplarından çıktı.

2019 yılında bu iki kitabı yayımladığımda 88 yaşını bul-muştum. Artık yeni bir kitap yazmayı düşünmüyor; yayım hayatım sona erdi diyordum.

8

Özellikle Senatör kitabımın imza günleri, okuyucularla buluşma ve kitabı tartışma ile uğraşırım; belki biraz da re-sim yaparım (çünkü Senatör kitabımı yazarken 4 yıl resim yapmayı bırakmıştım) diyordum. Ama Şubat 2020’de ülke-mizde de korona salgını başladı. 65 yaş üstündekilerin (tabi benim de) evden olabildiğince dışarı çıkmamamız önerildi ve hatta yasaklandı.

Bunun üzerine Senatör kitabımı okuyanlarla telefonda sohbet etmeye başladım. Ama sadece sohbet etmek bana yetmiyordu. Yeniden bir şeyler üretmeyi istemeye (özle-meye) başlamıştım.

Bu durumda hadi biraz resim yapayım dedim. 4 yıl ara verdiğim resme yeniden başladım. Epeyce yeni suluboya resim de ürettim. Bir sergilik resmim oluştu. Ama pandemi nedeniyle sergi açma olanağım da yoktu.

Böylece geldik 2021 yılına. Baktım ki, korona’ dan do-layı kısmi ev hapsi 2021’ de de sürecek. O zaman 2006’ daki “Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik’’ kitabımı yayımladığım zamanki tartışmaları anımsadım ve müstakil bir “Atatürk ve Kooperatifçilik” kitabı yayımlamaya karar verdim.

Niçin şimdi bir Atatürk ve Kooperatifçilik kitabı yayım-lamaya karar verdim…

Çünkü:

1- Benim için Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda ça-lışmak, yazmak başlı başına büyük bir mutluluk aracı.

2- Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda bir inceleme yapmanın, bir kitap üretmenin büyük bir mutluluk aracı

9

olmanın dışında, benim ömrümü de uzatacağını düşünüyo-rum.

Atatürk 1938’ de öldüğünde 6 yaşında idim. Şimdi dü-şünüyorum da 6 yıl Atatürk’le aynı havayı solumuşum. Ne mutlu bana.

Atatürk öldü diye o zaman çok ağlamıştım. 1939’da okula başladıktan sonra Atatürk’ün esasında ölmediğini, fi-kirleriyle ve eserleriyle daima yaşadığını gördüm.

Ben 89 yaşını bitirdiğim halde hala Atatürk konusunda çalışıyorum; “Atatürk ve Kooperatifçilik’’ konusunda bir kitap yazmaya uğraşıyorum. Bu kitabı yazarken ölecek olursam öldüğümü hiç hissetmeyeceğim.

Ağaçlar ayakta ölür diyeceğim.

Yok ölmeden bu kitabı bitirebilirsem, Atatürk ve Koo-peratifçilik, özellikle de Atatürk konusunda çalışmamın ömrümü uzattığını düşüneceğim. Bu düşüncelerle Atatürk ve Kooperatifçilik kitabımı yayıma hazırladım. Bu arada 90 yaşını da buldum; hatta 90 yaşında ciddi bir kitap yazmanın mümkün olduğunu gördüm ve gençlere de göstermiş ol-dum.

Böylece ömrümün son yıllarında eşsiz insan Atatürk li-teratürüne ufacık bir katkı yapabildiysem ne mutlu bana.

Bu kitap iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölümde Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda yeni yaptığım özgün bir inceleme yer almaktadır. Bu ince-lemedeki yorum ve değerlendirmelerimin büyük ilgi çeke-ceğini düşünüyorum.

10

İkinci Bölümde ise Atatürk ve Kooperatifçilik konu-sunda daha önce yayımlanmış yazılarım yer almaktadır.

Son olarak yazdıklarımı okuyup bazı düzeltmeler ya-pan, görüşlerini bildiren Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Kemal NEHRUZOĞLU, Hüseyin POLAT, Omur YAZGAN, kı-zım Elif BAŞMAN ve torunum Zeynep BAŞMAN’a ve bu kitabımı da yayınları arasına alarak kısa sürede yayımlayan Yetkin Yayınevi sorumlusu Sayın Muharrem BAŞER’e te-şekkür ederim.

Ankara Haziran 2022

Ziya Gökalp MÜLÂYİM

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar