Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mesut Serdar ÇEKİN
ISBN: 978-625-7899-67-3
Stok Durumu: Stokta var
80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut Serdar ÇEKİN
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

2020/07 3. Baskı, 317 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7899-67-3

Gerek kişisel veriler alanında yaşanan güncel gelişmeler, gerek ise kitabın ikinci baskısının kısa zamanda tükenmiş olması, bu baskının hazırlanmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle güncel kararlar ve literatür, imkanlar dahilinde işlenmiş, kitaba yeni bir bölüm eklenmiş ve bazı bölümler genişletilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Dair Temel Bilgiler
   §.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi
   §.2. Kişisel Verilerin Korunması İçin Öngörülen Farklı Yöntem ve Konseptler
   I. Amaca Bağlılık İlkesi
   II. Veri Güvenliği İlkesi
   III. Mahremiyeti Teşvik Eden Teknolojiler (Privacy Enhancing Technologies)
   IV. Sorumluluk/Hesap Verilebilirlik İlkesi
   §.3. Kişisel Verilerin Korunmasının Temel Hak ve Özgürlükler (Anayasal) Boyutu
   I. Anayasal Menfaatler Dengesi
   II. Dikey ve Yatay İlişki Sorunu
   III. Veri Üzerinde Mülkiyet Hakkı Mümkün mü?


    İKİNCİ BÖLÜM
    6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
    §.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Koruma Altına Alınan Hukuki Menfaat
    §.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kapsamına Dair Değerlendirmeler
    I. Kanun'un Kişi Açısından Uygulama Alanı
    II. Kanun'un Konu Açısından Uygulama Alanı
    III. Kanun'un Yer Açısından Uygulama Alanı
    §.6. Tüzük'ün Uygulama Alanı
    I. Genel Olarak
    II. Mülkilik İlkesi
    III. Pazar İlkesi
    IV. AB Veri Koruma Temsilcisi
    §.7. Kanun'da Kullanılan Bazı Temel Kavramlar
    I. Kişisel Veri
    II. Kişisel Verilerin İşlenmesi
    III. Veri Sorumlusu
    IV. Veri İşleyen
    §.8. Kanun'da Esas Alınan Temel İlkeler
    I. Kişisel Veri İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması İlkesi
    II. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
    III. Amaca Bağlılık İlkesi
    IV. Şeffaflık İlkesi
    V. Doğru ve Güncel Olma
    VI. İşlendikleri Amaçla Sınırlı ve Ölçülü (Asgari Miktarda) Veri İşlenmesi
    §.9. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
    I. Açık Rıza
    II. Kanun'da Öngörülen Hukuka Uygunluk Sebepleri
    §.10. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
    I. Verilerin Üçüncü Kişiler Tarafından İşlenmesi
    II. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı
    §.11. Uyum (Compliance)
    I. Giriş
    II. Uyum Yükümlülüğünün Unsurları
    §.12. İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
    I. İlgili Kişinin Hakları
    II. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
    III. Tüzük'e Mahsus Düzenlemeler: Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer DPO) ve Veri Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu (Data Protection Impact Assessment)
    §.13. Sicil Başvurusu
    I. Veri Sorumluları Sicilinde Esas Alınan İlkeler
    II. Sicile Sunulması Gereken Bilgiler
    III. Veri Sorumlusu, Temsilcisi ve İrtibat Kişisinin Yükümlülükleri
    IV. Kurulun İstisna Öngörme Yetkisi
    §.14. Yaptırımlar
    I. Suçlar
    II. Kabahatler
    III. Güncel Yaklaşımlar
    §.15. Otoritelerle İşbirliği İçinde Öz Denetim Yöntemleri: Davranış Kuralları ve Sertifikalar
    I. Regulated Self-Regulation/Co-Regulation Yöntemi
    II. Davranış Kuralları
    III. Sertifikalar
    §.16. Veri Koruma Hukuku Açısından Güncel Teknolojiler
    I. Cloud Computing
    II. Çerez (Cookies) Kullanımı
    III. Davranışsal Reklam; özellikle Real Time Bidding
    IV. Big Data Uygulamaları
    V. Blockchain
    §.17. Sektörel Açıdan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
    I. Kişisel Sağlık Verileri
    II. İşçi-İşveren İlişkilerinde Kişisel Verilerin Korunması
    III. Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması
    IV. Elektronik Haberleşme
    V. E-Ticaret
    SONUÇ YERİNE HUKUK POLİTİKASI AÇISINDAN KISA BİR DEĞERLENDİRME


     95/46/EC YÖNERGESİ, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE 2016/679/EU SAYILI GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
     AVRUPA ADALET DİVANI'NIN 95/46/EC NO.LU YÖNERGEYE İLİŞKİN VERDİĞİ EMSAL KARARLAR LİSTESİ
     BİBLİYOGRAFYA
     KAVRAM İNDEKSİ

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
     İlgili Yayınlar