Avrupa birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Şehriban İpek AŞIKOĞLU
Ürün Kodu: DNM463
ISBN: 978-605-7542-97-7
Stok Durumu: Stokta var
60,19 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şehriban İpek AŞIKOĞLU
Baskı Tarihi 2018/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Avrupa birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri

Şehriban İpek Aşıkoğlu

2018/12 1. Baskı, 254 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7542-97-7

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler hayatın bütün noktalarına temas ederken; büyük veri -Big Data- uygulamalarının ekonomiye ve insana olan etkileri hemen her alanda tartışılmaktadır. Konunun kişisel verilerin korunması düzenlemeleri kapsamında Avrupa Birliği hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans tezi olarak kaleme alınmış olan bu eser dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde öncelikle kişisel veri ve büyük veri kavramları açıklanmış; kişisel verilerin korunması korunan menfaat ile ortaya konulmaya çalışmış; konunun tarihsel gelişimine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde ise Avrupa Birliği ve Türk hukukunda genel olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ve düzenlemelerde yer alan kavramlar incelenmiştir. Son bölümde ise büyük veri uygulamaları bakımından önem arz eden profilleme ve otomatik karar mekanizmalarına ilişkin düzenlemeler ile büyük veri uygulamaları kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri genel ilkeler ve hukuka uygunluk sebepleri perspektifinden değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler

   Giriş
   1. Konunun Önemi ve Takdimi
   2. Çalışmanın Sınırlandırılması
   3. Çalışmanın Planı

    Birinci Bölüm 
    Kavramlar ve Tarihsel Gelişim 
    1. Kişisel Veri ve Büyük Veri Kavramları
    1.1. Genel Olarak Kişisel Veri Kavramı
    1.2. Genel Olarak Büyük Veri Kavramı
    2. Kişisel Verilerin Korunması
    2.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Korunan Menfaat
    2.2. Kişisel Verilerin Kişilik Hakkı Olarak Korunması
    2.3. Günümüzde Hızla Gelişen Teknolojiler Işığında Artan Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacı
    3. Kişisel Verilerin Korunmasının Tarihsel Gelişimi
    3.1. OECD Rehber İlkeleri
    3.2. Avrupa Konseyi Düzenlemeleri
    3.3. Birleşmiş Milletler
    3.4. Amerika Birleşik Devletleri Yaklaşımı

     İkinci Bölüm 
     Avrupa Birliğinde Kişisel Verilerin Korunması 
     1. Genel Olarak
     2. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi
     2.1. Amaç
     2.2. Kapsam
     2.3. Yürürlükten Kalkma
     3. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü
     3.1. Kapsam ve Uygulama Alanı
     3.2. Genel Kavramlar
     3.3. Veri Sorumlularının Uyması Gereken Temel İlkeler
     3.4. Kişisel Verilerin İşlenmesini Meşru Kılan Hukuka Uygunluk Nedenleri
     3.5. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile Getirilen Yenilikler

      Üçüncü Bölüm 
      Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 
      1. Genel Olarak
      1.1. 1982 Anayasası 
      1.2. Türk Medeni Kanunu
      1.3. Türk Ceza Kanunu 
      1.4. Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç
      2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
      2.1. Amaç ve Kapsam
      2.2. Genel Kavramlar
      2.3. Veri Sorumlularının Uyması Gereken Genel İlkeler
      2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesini Meşru Kılan Hukuka Uygunluk Nedenleri

       Dördüncü Bölüm 
       Büyük Veri Uygulamaları Bakımından Kişisel Verilerin Korunması 
       1. Genel Olarak
       1.1. Büyük Veri Uygulamaları ve İktisadi Menfaat
       1.2. Büyük Veri Uygulamalarında Yer Alan Algoritmalar
       1.3. Büyük Veri Uygulama Örnekleri
       2. Büyük Veri Uygulamaları Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
       2.1. Otomatik Karar Alma Mekanizmaları
       2.2. Profilleme
       3. Büyük Veri Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
       3.1. Büyük Veri Uygulamaları ve Genel İlkelere Uygunluğu
       3.2. Büyük Veri Uygulamaları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri
       3.3. Büyük Veri Uygulamalarına Getirilen Düzenlemeler
       Sonuç

        Kaynakça

        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
        İlgili Yayınlar