Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi'nde Yer Alan Koruma Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin Türk Hukukundaki Yeri

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Yavuz ERDOĞAN
ISBN: 9786053152231
115,20 TL 128,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yavuz ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2018/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi'nde Yer Alan Koruma Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin Türk Hukukundaki Yeri

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ERDOĞAN

2018/02 1. Baskı, 349 Sayfa

ISBN 978-605-315-223-1

İçindekiler

Teşekkür V

Kısaltmalar Xı

Giriş 1

Birinci Bölüm

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi

1.1. Sözleşme’nin Tarihçesi 13

1.2. Sözleşme’nin Amacı Ve Önemi 22

1.3. Sözleşme’nin İçeriği Hakkında Genel Bilgiler 32

1.4. Sözleşme Kapsamında Temel Kavramlar 36

1.4.1. Adli Bilişim Kavramı 37

1.4.2. Siber Suç (Bilişim Suçu – Sanal Suç) Kavramı 49

1.4.3. Bilgisayar Sistemi Kavramı 54

1.4.4. Bilgisayar Verisi Kavramı 56

1.4.5. Hizmet Sağlayıcı Kavramı 62

1.4.6. Trafik Verisi Kavramı 65

1.4.7. Özel Hayatın Ve Haberleşmenin Gizliliği Kavramları 66

1.5. Sözleşme’nin İç Hukukumuzdaki Yeri 75

1.6. Sözleşme Kapsamında Uluslararası İşbirliği 77

İkinci Bölüm

Koruma Tedbirleri

2.1. Kavram Olarak Koruma Tedbiri 92

2.2. Koruma Tedbirlerinin Amaçları 95

2.3. Koruma Tedbirlerinin Genel Özellikleri 99

2.3.1. Kanunla Düzenlenmiş Olmak 99

2.3.2. Geçici Olmak 108

2.3.3. Araç Olmak 109

2.3.4. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 110

2.4. Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları 110

2.4.1. Gecikmede Tehlike Bulunması 110

2.4.2. Haklı Görünüş 112

2.4.3. Orantı Bulunması (Ölçülülük İlkesi) 115

2.4.4. Bir Karara Dayanmalı 118

2.4.5. Geçmişte İşlenmiş Bir Suçun Bulunması 120

Üçüncü Bölüm

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’nde Yer Alan Koruma Tedbirleri Ve Bu Tedbirlerin

Türk Hukukundaki Yeri

3.1. Sözleşme’de Yer Alan Muhakeme Hukukuna İlişkin

Ortak Hükümler 142

3.2. Sözleşme’de Yer Alan Koruma Tedbirleri Ve Bunların

Türk Hukukundaki Yeri 148

3.2.1. Depolanmış Bilgisayar Verilerine İlişkin Hükümler 149

3.2.1.1. Depolanmış Bilgisayar Verisinin Hızlı Şekilde

Korunması 149

3.2.1.1.1. Sözleşme’deki Uygulama 152

3.2.1.1.2. Türk Hukukundaki Uygulama 162

3.2.1.2. Depolanmış Trafik Verisinin Hızlı Şekilde

Korunması Ve Kısmen Açıklanması 164

3.2.1.2.1. Sözleşme’deki Uygulama 167

3.2.1.2.2. Türk Hukukundaki Uygulama 171

3.2.1.3. Üretim Siparişi 175

3.2.1.3.1. Sözleşme’deki Uygulama 176

3.2.1.3.2. Türk Hukukundaki Uygulama 180

3.2.1.4. Depolanmış Bilgisayar Verilerinin Aranması Ve

Bunlara Elkonması 183

3.2.1.4.1. Sözleşme’deki Uygulama 186

3.2.1.4.1.1. Bilgisayarda Arama 188

3.2.1.4.1.2. Uzaktan Erişim Yoluyla (Online) Arama 192

3.2.1.4.1.3. Bilgisayar Ve Verilere Elkonma 201

3.2.1.4.1.4. Uygulanan Tedbirler Hakkında Bilgisi Olan

Herhangi Bir Kişiden, Makul Ölçüde Gerekli

Bilgileri Temin Etme 205

3.2.1.4.1.5. Arama Ve Elkonmada Genel Hükümler Olan

14 Ve 15’inci Maddelerin Tatbiki 206

3.2.1.4.2. Türk Hukukundaki Uygulaması 207

3.2.1.4.2.1. Bilgisayarda Arama 209

3.2.1.4.2.1.1. Bilgisayarda Arama 210

3.2.1.4.2.1.2. Bilgisayarda Basit Arama 232

3.2.1.4.2.1.3. Bilgisayarda Uzaktan Erişim Yoluyla

Arama 234

3.2.1.4.2.2. Bilgisayar Ve Verilere Elkonma 238

3.2.1.4.2.3. Uygulanan Tedbirler Hakkında Bilgisi Olan

Herhangi Bir Kişiden, Makul Ölçüde Gerekli

Bilgileri Temin Etme 250

3.2.1.4.2.4. Elkonan Veri Ve Araçların Korunması 250

3.2.2. İletişim Sürecindeki Bilgisayar Verilerine İlişkin

Hükümler 252

3.2.2.1. Trafik Verisinin Gerçek Zamanlı Toplanması 257

3.2.2.1.1. Sözleşme’deki Uygulaması 257

3.2.2.1.2. Türk Hukukundaki Uygulaması 264

3.2.2.1.2.1.Sinyal Bilgisi Ve Sinyal Bilgilerinin

Değerlendirilmesi 270

3.2.2.1.2.2. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 278

3.2.2.1.2.3. İletişimin Tespiti 280

3.2.4.2. İçerik Verilerinin Takibi 290

3.2.2.2.1. Sözleşme’deki Uygulama 291

3.2.2.2.2. Türk Hukukundaki Uygulaması 295

3.2.3. Kendiliğinden Bilgi Verme ( Spontan Bilgi) 311

3.2.3.1. Sözleşme’deki Uygulama 312

3.2.3.2. Türk Hukukundaki Uygulaması 315

Sonuç 321

Kaynakça 329


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar