Avrupa Vergi Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tuncay GÖRGÜLÜ
ISBN: 978-605-05-0648-8
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuncay GÖRGÜLÜ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avrupa Vergi Hukuku

Prof. Dr. Tuncay GÖRGÜLÜ

2020/09 1. Baskı, 194 Sayfa

ISBN 978-605-05-0648-8

ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti Hukuk ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri’nde Avrupa vergi hukuku kürsüleri bulunmadığı için Avrupa Vergi Hukuku kesinlikle yetersiz ve henüz ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığından dolayı, bilimsel ve yasal temel Avrupa vergi hukuku kavramı bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olarak bu uzmanlık gerektiren bir konuda ve ileride bu gibi araştırma ve çalışmaların artması ile bu çalışmanın örnek bir çalışma ve bilimsel bir araştırma olması düşüncesiyle Hukuk Fakülteleri’nde, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri’nde ders ağırlığı ve zorunluluğuna yer vererek yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır.

Sevindirici olarak Hukuk Fakülteleri’nde bu çalışma özünde alan ağırlığı olarak Avrupa Birliği düzeyinde vergi hukuku danışmanlığı yapmak isteyen, Öğretim üyelerinin, Yükseköğrenim öğrencilerinin yanında Serbest meslek ve Şirket sahiplerinin, Avukatların, Mali müşavirler, Şirket Sahipleri ile Şirket Yöneticilerinin Avrupa vergi hukukuna önem vermeye başladıkları görülmektedir.

Ticaret sektöründe Türkiye’de ve Avrupa’daki kuruluşlar ile yöneticilerin artması, vergi dairelerinin gerekli mevzuata uygunluğu için Malî Danışmanların, Malî Müşavirlerin, Denetçilerin, Muhasebecilerin, Avukatların, Hukuk Müşavirlerinin, Diplomatların, Profesyonellerin Avrupa Birliği ile antlaşmalardan doğan global ve küresel dünya çapında şirketlerin artması sebebi ile Avrupa Vergi Hukukunda konuya hakim olma isteği bu çalışmaya ve araştırmaya bir ışık tutacaktır.

Avrupa Vergi Hukuku Ticaret Sektöründe, Uluslararası İlişkilerde, Hukuk ve İktisadî Bilimler Fakülteleri’nin Avrupa vergi hukuku üzerine değerini çok önemli bir şekilde arttırdığı için, geleceğin senfonisi olan Avrupa Birliğine üye ülkeler içinde vergisel düzenlemelerde ve gelişmelerde Avrupa vergi hukuku ve Türk vergi hukuku yapılarını karşılaştırıp, vergi sistemleri ve vergisel yapılarının bu çalışmada incelenmesi ile Avrupa vergi hukukunun yasal ve vergisel kavramlarını irdelenmesi ile anlaşılabilir olması imkânı bu çalışma sunmaktadır.

Ortak Avrupa Birliği’nin vergi hukuku ancak ulusal vergi hesaplamalarının birleştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu yüzden Ticaret Sektörü, Hukukçular, Mali Müşavirler, Üniversiteler ve Öğretim üyeleri de giderek Avrupa Vergi hukukuna odaklanmanın başlanması için acilen ulusal ve uluslararası vergisel değerleri, prensipleri, kavramları ve gelişmeleri öğrenmeye çalışmalıdır.

Avrupa vergi hukuku ve uluslararası vergi hukuku ileride tek başına kıtalar üzerinde vergisel bir rolü üstlenmeye çalıştıkları ve çalışacakları için kıtalar üstü bu gelişmenin zorunlu bir tarif edilebilir yanını bu çalışmada görebileceksiniz.

Avrupa vergi hukuku yeterliliği orijinal anlamda bir birleşik vergi hukukuna hala çok uzaktadır, fakat uzun vadede uluslararası vergi hukukunun bir alternatifi olma yoluna girmesine rağmen, her durumda ve bugünkü koşullarda Avrupa Birliği içindeki ülkelerin işveren ve çalışanlarının kendi ülkelerinde herhangi bir sebeple vergisel olarak ilgisi bulunan özel ve tüzel şahısların uluslararası temel vergi hukuku bilgisi ve öğretisi olmasa da, Avrupa Birliği birleşik ülkelerinde kendi vergisel sorunlarını kendi içinde çözebilir ve bunun yanında üye ülke vatandaşlarının temel vergi bilgilerine sahip olunmasının hiç gerekli olmadığını ve gerektirmediğini söyleyebiliriz, hatta bir Avukat, Malî Müşavir, Denetçi olarak çalışanlarında uluslararası vergi temel hukuk bilgi ve kavramlarına sahip olmasının gerektirmediğini görmekteyiz.

Fakat bir girişimci, müteşebbis, şirket yöneticisi ve işveren olarak Avrupa vergi hukuku ile ilgili olarak ilgilenmemiz, anlayabilmemiz ve uğraşmamız gerektiğini çok iyi bir şekilde bilmeliyiz.

Küresel ticaretin çok arttığı bu süreçte ve zaman diliminde orta ölçekli hiçbir işletmede günlük ve yabancı ülkelerle ilişkisi ve ticarî alışverişi olmayan bir şirket neredeyse yok gibidir.

Bu çalışma ve araştırma aynı zamanda bu konular için bir yol gösterici ve vergisel yöneylem olup temel Avrupa vergi hukukunun yasal alt ve üst yapısını açıklar.

Fakat bu çalışmada şahsen bilinç altında da olsa vurgu ve sistem üzerindeki değerlerin anlaşıla bilirliği üzerine çok büyük bir efor ve gayret sarf edilmiştir. Bu çalışmada detayların zenginliği zarar görmüş olsa bile, uzmanlık alanı isteyen Avrupa Birliği’ndeki vergilendirmenin ana hatları ve kavramları, kavramların anlaşıla bilirliği ön plana çıkartılmıştır.

Avrupa Vergi Hukukundaki uzmanlık konuları kısmî olarak ele alınıp, esaslar daha ilerideki süreçlerde ve zaman dilimleri içerisinde bu alanla ilgili gelişmeler daha fazla dikkate alınması ve daha fazla detaylıca incelenmesi zorunludur.

Bu eserde Avrupa vergi hukuku küçük bir aralık olarak kalabilir. Fakat bu araştırma ve çalışma ile bu özgün yapıt öncelikli olarak Hukuk ve İktisadî Bilimler Fakülteleri’nin Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerinin sınav ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Aynı zamanda Meslek Mensubu, Malî Müşavir, Avukatlar, Denetçiler, Şirket sahipleri, Şirket Yöneticileri ve Profesyoneller tarafından da bir kazanç olarak okunup Avrupa vergi hukuku uygulayıcıları tarafından da değerlendirilmelidir.

Bu kitap Vergi Danışmanları, Malî Müşavirler, Muhasebeciler, Şirket Yöneticileri ve genç profesyoneller için özellikle çok doğru ve çok iyi bir yol göstericidir. Uygulama içinde pratik olarak verilen 50 örnekli çalışmayla, metin yorumları verileri sunularak, örnek pratik uygulamaları ve referanslarıyla ölçülüp, karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Hukuku ve çeşitli vergi yükümlülüklerinin, kişisel ve maddî vergi yükümlülüklerinin farklı üye ülkelerdeki, vergi verilerinin ve hassas noktalarının kazanılması, yabancı vergi kanunları, tüm ülkelerde birlikte olan transfer fiyatları ile çifte vergilendirme anlaşmalarının hükümleri ve Avrupa vergi hukuku (Burada vurgulanmak istenen ulusal vergi normlarının Avrupa Birliği Topluluğu içinde hangi sıralamayı alacağıdır.) karşılaştırılıp değerlendirilmesi de gerçekleşmiştir.

Tabiî ki Ulusal ve Avrupa vergi hukuku baz alınmadan, önbilgi ve temel bilgiler olmadan Avrupa Vergi Hukukunu anlamak hiçbir zaman mümkün değildir.

Bu yüzden Rudolf Streinz Cilt 12 Avrupa Hukuku, Dieter Birk Cilt 17/3 Avrupa Vergi Hukukunda ilke olarak bu çalışmaya hâkim olmayı aracılık etmektedir.

Bu konularda yapılan araştırmalar, çalışmalar Avrupa vergi hukukunun odak noktası olduğu var sayılır, bu alandaki ağırlık notlarındaki veriler ile bu çalışmanın dipnotlarında belirtilen ve incelenerek başvurulan kaynaklar bu eserin ana temellerini oluşturur. Bu konular araştırmada tekrar edilmiş olarak gözükse de bu konudaki vergisel kavramlar ve düşünsel açılımlar bu eserin içindedir.

Öğretim üyeleri, Yükseköğrenim Öğrencileri, Müteşebbisler, Şirket Sahipleri, Şirket Yöneticileri, Profesyoneller, Hukukçular, Malî Müşavirler, Muhasebeciler Avrupa vergi hukuku gibi karmaşık bir konu ile uğraşmak için istekli ve arzulu ise, yabancı dillere yaklaşımları ile Avrupa’nın Anglosakson ortamına entelektüel bir meydan okuma olan bu çalışma ve eser (Avrupa Vergi hukukunda çalışma dili ingilizce olan) bu şahıslar için vergisel değil aynı zamanda kültürel ve yaşamsal bir umut doğurabilir, fakat bununla birlikte uzun süreli işsiz kalmayı ve İş görmezlikten kurtulmayı da aynı zamanda bu çalışma ve bu eser sağlayabilmelidir.

12. Mart 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu Bakanlar Kurulu Kurumlar Vergisi Reformu ile şahıs ve tüzel şirketlerin belirli ölçülerde temel vergisel esasları değiştirebileceği düşünülüyor, fakat yabancı sermaye yatırım hissedarları için hemen, hemen hiç kontrol sağlanmaması, Kurumlar Vergisi Kanunu’n § 8 a maddesinin kaldırılmasının acilen gerekli olduğu görülmektedir.

Avrupa Birliği’nin Vergi sistemi Uluslararası Vergi hukuk sistemine ancak kurumsal vergi reformlarını kaldırarak geçebileceği düşüncesinde olduğundan burada ilk adım olarak tüzel ve özel şirket vergi reformlarını hayata geçirerek oluşturabileceği, vergi sistemi katı ve totaliter olan Avrupa Birliği’ne üye ülkeler içindeki devletlerin ulusal mevzuatının uyumlaştırılmasını, uluslararası düzeyde sağlayıp vergi yürürlüklülerinde olan kanunların anlaşıla bilirliğini kolaylaştırıp, halk ve toplum üzerindeki hegemonyasını kırarak bir başlangıç reformu olan vergi devrimini ve vergi değişimini de aynı zamanda sağlayabilir.

Bu eserde, araştırmada ve çalışmada bununla ilgili olarak Avrupa Vergi hukuku ve Ulusal Vergi karşılaştırmalarına pür dikkat çekilmektedir. Bununla birlikte bu vergisel karşılaştırmaların güncelliğini, sıcaklığını, devamlılığını ve sürekliliğini koruyabilmesi için gerekli olan finansal etkinlik, teşvik ve sübvansesi Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca da kesinlikle sağlanmalıdır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER.................................................................................... 9

KISALTMALAR LİSTESİ................................................................ 17

GİRİŞ.................................................................................................. 27

§ 1 AVRUPA VERGİ HUKUKU

A – TEMEL ESASLAR................................................................... 31

1... Avrupa Vergi Hukuku ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin
Vergi Egemenliği........................................................................... 31

1.1... Dolaylı Vergiler..................................................................... 33

1.2... Dolaysız Vergiler.................................................................. 34

1.3... Bakış Açıları.......................................................................... 36

2... Avrupa Birliği Topluluk Hukukunun Uygulanması ve
Yorumlanması................................................................................ 38

2.1... İlkelerin Uygulama Önceliği................................................. 38

2.2... Tasarım İlkeleri...................................................................... 42

2.3... Avrupa Birliği Topluluk Hukukunun Uygulanması.............. 44

2.3.1.. Avrupa Adalet Divanı ve Asliye Mahkemesi............ 44

2.3.2.. Başvuru Ön İncelemesi (Mak. 267 ABDS)............... 46

2.3.3.. Anayasa Mahkemesi’nin Rolü................................... 47

B – AVRUPA’DA BİRİNCİL HAK:
TEMEL ÖZGÜRLÜKLER
....................................................... 49

1... Tetkik Sıralaması........................................................................... 49

2... Temel Özgürlüklerin Kapsam Alanı.............................................. 50

2.1... Genel Temel Özgürlük Doktrinleri........................................ 50

2.1.1.. Kişisel Temel Hak ve Özgürlükler Uygulama
Alanının Kapsamı...................................................... 51

2.1.2.. Maddî Uygulama Alanı............................................. 53

2.1.2.1.. Bir Temel Özgürlük Kapsamında
Ekonomik Faaliyet....................................... 53

2.1.2.2.. Sınır Ötesi Başvuru...................................... 54

2.1.3.. Alan Kapsamı............................................................ 55

3... Bireysel Özgürlükler...................................................................... 56

3.1... Örnek Dava -1-..................................................................... 56

3.2... Ürünlerin Serbest Dolaşımı (Mak. 28 ABDS)...................... 56

3.3... İş gücünün Serbest Dolaşımı (Mak. 45 ABDS).................... 57

3.4... Şirket Temsilcilerinin Serbest Dolaşımı
(Mak. 49 ve 54 ABDS)......................................................... 58

3.5... Dava çözümü -1-................................................................... 60

3.6... Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (Mak. 56 ABDS)................... 62

3.7... Sermayenin Serbest Dolaşımı (Mak. 63 ABDS)................... 63

4... Temel Hak ve Özgürlükler Arasındaki Genel Ayrımcılık
Yasağı İlişkilerinin Önceliği (Mak. 18 ABDS).............................. 64

5... Temel Hak ve Özgürlüklerin Hukukî İlişkisi................................. 66

6... Temel Hak ve Özgürlüklerin Zarar Görmesi.................................. 69

6.1... Ayrımcılık Yasağı Olarak Temel Hak ve Özgürlükler.......... 69

6.2... Örnek Dava -2-..................................................................... 69

6.3... Dava Çözümü -2-.................................................................. 73

6.4... Kısıtlı Yasaklar Olarak Temel Hak ve Özgürlükler............... 74

7... Bozulmanın Hukukî Gerekçesi...................................................... 75

7.1... Örnek Dava -3-..................................................................... 75

7.2... Önemli Hususlar.................................................................... 76

7.3... Avrupa Ekonomik Topluluğu Dışındaki Anlaşmalarının
Yazılı Gerekçeleri.................................................................. 78

7.4... Yargıçların Yasal Olarak Geliştirdikleri Gerekçeler.............. 79

7.4.1.. Kamu Yararına Geçersiz Kılma................................. 79

7.4.2.. Önemli Özellikteki Gruplar........................................ 81

7.4.2.1.. Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele................... 81

7.4.2.2.. Malî Denetimin Etkinliği............................. 83

7.4.2.3.. Vergi Sisteminin Tutarlılığı.......................... 84

7.4.2.4.. Dava Çözümü -3-........................................ 85

7.4.2.5.. Marks & Spencer ve Sonuçları: Vergilendirme Gücünün Dağılımı         87

 

8... Orantılı Tetkik Kontrol.................................................................. 89

8.1... Avrupa Birliği’nin İkincil Vergi Hukukun Doğrudan
Vergileme Alanı.................................................................... 90

8.2... Birleşme Yönergesi............................................................... 90

8.2.1.. Amaç ve Süreç........................................................... 90

8.2.2.. Tanım: Yurt Dışı Ücret Dönüştürme İşlemlerinin
Temel Esasları............................................................ 91

8.3... Alt/Üst Yönergesi................................................................. 94

8.3.1.. Amaç.......................................................................... 94

8.3.2.. Şahsî Uygulama Alanı............................................... 95

8.3.3.. Maddî Uygulama Alanı............................................. 96

8.3.4.. Türk Hukuk Sistemine Aktarılmasının
Hukukî Sonuçları....................................................... 97

9... Tasarruf Vergi Yönergesi.............................................................. 98

9.1... Amaç..................................................................................... 98

9.2... Kişisel Kapsamı..................................................................... 99

9.3... Maddî Kapsamı................................................................... 100

9.4... Türk Hukuk Sistemine Aktarılmasının Hukukî Sonuçları... 101

10. Faiz Telif Yönergesi.................................................................... 103

10.1. Amaç................................................................................... 103

10.2. Kişisel Kapsamı................................................................... 104

10.3. Maddî Kapsamı................................................................... 105

10.4. Türk Hukuk Sistemine Aktarılmasının Hukukî Sonuçları 106

§ 2 VARLIK VE ULAŞIMIN
ÇİFTE VERGİLENDİRİLMESİ

A – ÖNEMLİ HUSUSLAR............................................................. 109

B – VARLIK (SERVET) VERGİSİ................................................ 109

1... Veraset ve Hediye Vergisi........................................................... 109

1.1... Vergilendirmenin Temel Özellikleri.................................... 109

1.1.1.. Şahsî Yükümlülük.................................................... 110

1.1.1.1.. Genişletilmiş Sınırsız Vergi Yükümlülüğü
(§ 2 Fkr. 1 Nr. 1 und 2 ViHvK)................ 110

1.1.1.2.. Sınırlı Vergi Yükümlülüğü
(§ 2 Fkr. 1 Nr. 3 ViHvK)........................... 112

1.1.1.3.. Genişletilmiş Sınırlı Vergi Yükümlülüğü
(§ 4 YDVK).............................................. 112

1.2... Maddî Vergi Yükümlülüğü................................................. 114

1.2.1.. Genişletilmiş Sınırsız Vergi Yükümlülüğü
(§ 2 Fkr. 1 Nr. 1 und 2 ViHvK)............................... 114

1.2.2.. Sınırlı Vergi Yükümlülüğü
(§ 2 Fkr. 1 Nr. 3 ViHvK)......................................... 114

1.2.3.. Genişletilmiş Sınırlı Vergi Yükümlülüğü
(§ 4 YDVK)............................................................. 117

2... Çifte vergilendirmenin Önlenmesi............................................... 118

2.1... Tek taraflı Önlemler............................................................ 118

2.2... Örnek Dava -4-................................................................... 118

2.3... Dava Çözümü -4-................................................................ 120

2.4... Çift Taraflı Önlemler........................................................... 122

3... Emlak Vergisi.............................................................................. 125

3.1... Vergilendirmenin Temel Özellikleri.................................... 125

3.2... Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi..................................... 126

3.2.1.. Tek Taraflı Önlemler................................................ 126

3.2.2.. Çift Taraflı Önlemler............................................... 127

C – ULAŞIM VERGİSİ................................................................... 128

1... Katma değer Vergisi.................................................................... 128

1.1... Vergilendirmenin Temel Özellikleri.................................... 128

1.1.1.. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi.......................... 132

1.1.1.1.. Tek Taraflı Önlemler.................................. 132

1.1.1.2.. Çift Taraflı Önlemler................................. 135

2... Arazi alım Satım Vergisi.............................................................. 138

2.1... Vergilendirmenin Temel Özellikleri.................................... 138

2.2... Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi..................................... 139

2.2.1.. Tek Taraflı Önlemler................................................ 139

2.2.2.. Çift Taraflı Önlemler............................................... 139

3... Sigorta Vergisi............................................................................. 143

 

ALFABETİK DİZİN....................................................................... 145

Dipnotlar........................................................................................... 145

Kaynaklar.......................................................................................... 183

Yazar Özgeçmiş................................................................................ 191

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.