Avukatlık Hukuku Sempozyumu

26 Mayıs 2023
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
ISBN: 9786050516524
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Serhat SARISÖZEN
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 297

26 Mayıs 2023 tarihinde Gazimağusa’da Ada Kent Üniversitesi Hukuk

Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Avukatlık Hukuku Sempozyumu” gerçekleştirdik. Bu sempozyuma gerek Türkiye’den gerekse KKTC’den başta Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Gerek konferans

salonuna gelerek gerekse online olarak sunumlarını yapan değerli sunum sahiplerinin eserlerini bu kitapta topladık.

Sempozyumun ilk oturumunda Hakan Eriş, “Avukatların KVKK Karşısındaki Konumunun Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları Işığında Değerlendirilmesi”; Münci Özmen, “Avukatın Bürosunun Aranması”; Güven

Süslü, “Avukatların Sosyal Medya Paylaşımlarının Disiplin Hukuku Açısından İrdelenmesi”; Dr.Öğr.Üy Gözde Erkin, “Yapay Zeka ve Avukatlık” konularını sundu.

İkinci oturumda Arş.Gör. Rufat Sharifli Sayın, “KKTC’de Avukatlık ve

Meslek Etiği”, Dr.Öğr.Üy. Gülnur Erdoğan Kurpınar, “Savunma Hakkı ve

Avukatlık Mesleğinin Güncel Sorunları”; Dr.Öğr.Üy. Özcan Günergök, “Avukatlık Sözleşmesinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi Durumunda Avukatlık

Ücreti” konularını sundu. Benim de sunum sahibi olduğum ikinci oturumdaki

sunum konum, “Avukatın Duruşma Disiplini İçindeki Konumu” idi.

Üçüncü oturumda Medeni Usul ve İcra – İflas Hukukçularının sunumları

gerçekleşti. Bu kapsamda Dr.Öğr.Üy.Ozan Tok, “Fransız ve Alman Hukuklarındaki Temyiz Avukatlığı Kurumuna İlişkin Değerlendirmeler”; Prof.Dr.

Cumhur Rüzgaresen, “Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü”; Dr.Öğr.Üy. Ertan Yardım, “Hukuk Yargılamasında Karşı Taraf Avukatlık Ücretinin Paylaşılması”; Doç.Dr. Barış Toraman, “Avukatın Bilgi Edinme Yetkisi; Nereye Gidiyorsun? Dosya Alacağının Haczi ve Cüzi İcrada Pasif Sorgu Özelinde Bazı

Tespit ve Değerlendirmeler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumda desteklerini gördüğüm Dr.Öğr.Üy.Gülnur Erdoğan’a,

Dr.Öğr.Üy. Gürkan Pamukçu’ya ve Yetkin Yayınevi’nin değerli çalışanlarına

ve Sn.Muharrem Başer’e özel olarak teşekkür ederim. Bu sempozyum kitabının Avukatlık Hukuku külliyatımıza katkı sunmasını diler, sempozyuma iştirak eden kıymetli katılımcılara tekrar şükranlarımı sunarım.

Prof.Dr. M. Serhat SARISÖZEN

20.8.2023 / İstanbul

İÇİNDEKİLER

BİLİM KURULU............................................................................................5

SEMPOZYUMA KATKIDA BULUNANLAR.............................................7

ÖNSÖZ ...........................................................................................................9

GÜRKAN PAMUKÇU’NUN AÇILIŞ KONUŞMASI................................13

SERHAT SARISÖZEN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI....................................17

BİRİNCİ OTURUM

AVUKATLARIN KVKK KARŞISINDAKİ KONUMUNUN

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI

IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ...........................................................21

Av. M. Hakan ERİŞ

AVUKATIN BÜROSUNUN ARANMASI .................................................45

Av. Münci ÖZMEN

AVUKATLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ

DİSİPLİN HUKUKU AÇISINDAN İRDELENMESİ.................................53

Dr.Öğr.Üy.Güven SÜSLÜ

YAPAY ZEKA VE AVUKATLIK ..............................................................89

Dr.Öğr.Üy.Gözde Erkin

1. OTURUM : SORU - CEVAP .................................................................105

İKİNCİ OTURUM

KKTC’DE AVUKATLIK VE MESLEK ETİĞİ........................................117

Arş. Gör. Rufat SHARIFLI SAYIN

12

SAVUNMA HAKKI VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN

GÜNCEL SORUNLARI ............................................................................139

Dr.Öğr.Üy. Gülnur ERDOĞAN KURPINAR *

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN ÖLÜM NEDENİYLE

SONA ERMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ.......................157

Doç.Dr. Özcan Günergök (*)

AVUKATIN DURUŞMA DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ KONUMU..................185

Prof.Dr. M. Serhat Sarısözen

2. OTURUM : SORU - CEVAP .................................................................215

ÜÇÜNCÜ OTURUM

FRANSIZ VE ALMAN HUKUKLARINDAKİ TEMYİZ

AVUKATLIĞI KURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER .........225

Dr.Öğr.Üy. Ozan Tok

AVUKATLARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...........................239

Prof.Dr. Cumhur RÜZGARESEN

HUKUK YARGILAMASINDA KARŞI TARAF

AVUKATLIK ÜCRETİNİN PAYLAŞTIRILMASI..................................255

Doç.Dr. Ertan YARDIM

AVUKATIN BİLGİ EDİNME YETKİSİ;

NEREYE GİDİYORSUN?............................................................................275

Doç. Dr. Barış TORAMAN

3. OTURUM : SORU - CEVAP .................................................................293

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.