TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında

Avukatlık Meslek Kuralları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: M. Lamih ÇELİK
ISBN: 9789750267871
65,70 TL 73,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Lamih ÇELİK
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 400

Avukatlık meslek kuralları; avukatlık mesleğinin toplumsal saygınlığını sağlamak ve geliştirmek amacıyla konulan, bir avukatta bulunması gereken niteliklerin zaman içerisinde kaybolmamasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan kurallardır.

Meslek kuralları bir avukatın hukukçu kimliğiyle, kendiliğinden etik olarak kabul edip uyacağı değerlerin kurallaştırılmış biçimidir. Tüm avukatların özellikle avukatlık mesleğine yeni başlayanların ve mesleği sürdürenlerin bilmesi gereken meslek kuralları kitapta, örnek olayların yer aldığı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları ve Danıştay Kararları ışığında anlaşılır ve sade bir biçimde ele alınıp incelenmiştir.

Bu kitapta cevabını bulacağınız sorulardan bazıları;
* Avukatların uymak zorunda oldukları meslek kuralları nelerdir?
* Avrupa Birliği meslek kurallarıyla farklılıkları, benzerlikleri nelerdir?
* Disiplin kovuşturması nasıl yapılır?
* Avukata verilebilecek disiplin cezaları nelerdir?
* Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinin disiplin işlemlerine etkisi nedir?
* Avukat disiplin cezasına karşı nasıl itiraz edebilir?
* Yargıtay ve Danıştay kararlarına konu olan meslek kuralları nelerdir?
* İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına konu olmuş uygulamalar nelerdir?
* Disiplin işlemlerine yön veren yürürlükteki genelgeler nelerdir?

Konu Başlıkları
Avukatlık Meslek Kuralları
Disiplin Hukuku
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEK KURALLARI
I. MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  19
A. Avukatın Baroya Bilgi Verme Yükümlülüğü  20
1. Meslek Kuralı m. 13  20
2. Meslek Kuralı m. 15  20
3. Meslek Kuralı m. 21  21
TBB Disiplin Kurulu Kararları  21
4. Meslek Kuralı m. 23  21
TBB Disiplin Kurulu Kararları  23
5. Meslek Kuralı m. 27/2  23
B. Avukatın Müvekkile Bilgi Verme Yükümlülüğü  28
1. Meslek Kuralı m. 31  28
TBB Disiplin Kurulu Kararları  29
2. Meslek Kuralı m. 34  33
TBB Disiplin Kurulu Kararları  33
3. Meslek Kuralı m. 42  34
TBB Disiplin Kurulu Kararları  35
Yargı Kararları  39
4. Meslek Kuralı m. 43  40
TBB Disiplin Kurulu Kararları  41
Yargıtay Kararları  47
5. Meslek Kuralı m. 45  56
TBB Disiplin Kurulu Kararları  57
Yargı Kararları  63
C. Avukatın Avukata Bilgi Verme Yükümlülüğü  64
1 Meslek Kuralı m. 30  64
2. Meslek Kuralı m. 32  64
TBB Disiplin Kurulu Kararları  65
3. Meslek Kuralı m. 39  67
TBB Disiplin Kurulu Kararları  67
Yargıtay Kararı  71
II. MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  74
1. Meslek Kuralı m. 3  78
TBB Disiplin Kurulu Kararları  79
Yargıtay Kararları  91
Anayasa Mahkemesi Kararı  103
2. Meslek Kuralı m. 4  104
TBB Disiplin Kurulu Kararları  105
Yargı Kararları  115
3. Meslek Kuralı m. 41  116
TBB Disiplin Kurulu Kararları  116
Yargıtay Kararı  117
4. Meslek Kuralı m. 46  119
5. Meslek Kuralı m. 33  121
6. Meslek Kuralı m. 37  121
TBB Disiplin Kurulu Kararları  126
Yargı Kararları  127
7. Meslek Kuralı m. 22  131
8. Meslek Kuralı m. 10  131
TBB Disiplin Kurulu Kararları  131
III. MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN İŞİ RED YÜKÜMLÜLÜĞÜ  132
1. Meslek Kuralı m. 2  133
TBB Disiplin Kurulu Kararları  135
Yargıtay Kararı  136
2. Meslek Kuralı m. 18  137
Anayasa Mahkemesi Kararı  137
TBB Disiplin Kurulu Kararları  138
Danıştay Kararı  139
3. Meslek Kuralı m. 35  140
4. Meslek Kuralı m. 36  141
Anayasa Mahkemesi Kararı  142
TBB Disiplin Kurulu Kararları  142
Yargıtay Kararları  156
5. Meslek Kuralı m. 38  161
TBB Disiplin Kurulu Kararları  162
Yargıtay Kararı  164
6. Meslek Kuralı m. 14  165
7. Meslek Kuralı m. 29  165
TBB Disiplin Kurulu Kararları  167
Yargıtay Kararları  168
V. MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  168
1. Meslek Kuralı m. 37  168
2. Meslek Kuralı m. 30  174
TBB Disiplin Kurulu Kararları  175
Yargıtay Kararı  178
VI. MESLEK KURALLARINDA REKLÂM YASAĞI  180
1. Meslek Kuralı m. 7  180
TBB Disiplin Kurulu Kararları  182
Danıştay Kararı  194
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararı  196
2. Meslek Kuralı m. 8  198
3. Meslek Kuralı m. 9  198
TBB Disiplin Kurulu Kararları  198
4. Meslek Kuralı m. 12  202
TBB Disiplin Kurulu Kararları  205
5. Meslek Kuralı m. 40  207
TBB Disiplin Kurulu Kararları  208
Yargıtay Kararları  208
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararı  209
VII. MESLEK KURALLARINDA AVUKAT –MAHKEME İLİŞKİLERİ  209
1. Meslek Kuralı m. 17  209
TBB Disiplin Kurulu Kararları  211
2. Meslek Kuralı m. 23  215
TBB Disiplin Kurulu Kararları  215
Yargıtay Kararları  218
Anayasa Mahkemesi Kararı  225
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları  226
3. Meslek Kuralı m. 25  228
4. Meslek Kuralı m. 24  228
TBB Disiplin Kurulu Kararları  228
5. Meslek Kuralı m. 19  229
TBB Disiplin Kurulu Kararları  230
Yargı Kararları  232
6. Meslek Kuralı m. 20  232
Anayasa Mahkemesi Kararı  234
Danıştay Kararı  239
VIII. MESLEK KURALLARINDA MESLEKTAŞLAR ARASI İLİŞKİLER  242
1. Meslek Kuralı m. 5  242
TBB Disiplin Kurulu Kararları  243
2. Meslek Kuralı m. 6  245
TBB Disiplin Kurulu Kararları  246
3. Meslek Kuralı m. 26  248
TBB Disiplin Kurulu Kararları  248
4. Meslek Kuralı 27  249
TBB Disiplin Kurulu Kararları  249
5. Meslek Kuralı m. 30  255
TBB Disiplin Kurulu Kararları  255
Yargıtay Kararı  256
İkinci Bölüm
DİSİPLİN HUKUKU
I. DİSİPLİN SORUŞTURMASI USULÜ  257
II. DİSİPLİN KOVUŞTURMASI USULÜ  261
III. DİSİPLİN CEZALARI  268
A. Meslekten Çıkarma Cezası Verilen Durumlar  270
B. Tedbiren İşten Yasaklama  283
III. DİSİPLİN CEZALARIN SİLİNMESİ  284
IV. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ZAMANAŞIMI  286
V. DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ YOLLARI  290
VI. ADALET BAKANLIĞININ ONAYI  294
VII. İDARİ YARGI YOLU  295
VIII. TBB DİSİPLİN KURULU KARARLARI  295
IX. DANIŞTAY KARARLARI  299
EKLER
 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI  307
 TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI  313
 AVRUPA BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEK KURALLARI  321
 AVRUPA KONSEYİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA TAVSİYE KARARI  334
  AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER
(Havana Kuralları)  339
 HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOŞUL (Morelia Şartı)  345
 AVUKATLIK KANUNU  347
 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLÂM YASAĞI YÖNETMELİĞİ  371
 AVUKATLAR HAKKINDA YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN İŞLEMLERİ HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ  378
 AVUKATLAR HAKKINDA YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ  383
 BARO DİSİPLİN KURULLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR  389
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  396
Yazarın Özgeçmişi ve Eserleri  399

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar