Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ferhat CİMBAR
Ürün Kodu: DNM712
ISBN: 978-605-762-212-9
Stok Durumu: Stokta var
40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ferhat CİMBAR
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

Ferhat CİMBAR

2019/03 1. Baskı, 330 Sayfa

ISBN 978-605-762-212-9

Çalışmamızda, avukat ile iş sahibi arasında kurulan sözleşmenin unsurları, nitelikleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir. Konuya ilişkin tespit edilen eksikliklere yönelik atılması gereken adımlar yasal ve bilimsel çalışmalardan faydalanılmak suretiyle izah edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, özellikle avukatlık sözleşmesinin ücrete ilişkin unsuru ön planda tutulmuş, ücret konusunda detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır.(GİRİŞTEN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ 
   KONUNUN ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI, TEMEL KAVRAMLAR ve TARİHİ GELİŞİMİ 
   I. Konunun Önemi
   II. Konunun Sınırlandırılması
   III. Konuya İlişkin Temel Kavramlar
   IV. Avukatlık Ücretinin Tarihsel Gelişimi

    Birinci Bölüm 
    AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, KURULMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
    §1. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Kurulması
    I. Avukatlık sözleşmesinin tanımı 
    II. Avukatlık sözleşmesinin kurulması
    §2. Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
    I. Genel olarak
    II. Hukuki niteliğe ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi 
    §3. Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliğini Belirleyen Unsurlar
    I. Danışmanlık edimi
    II. Ücret unsuru
    III. İvazın kanun gereği belirlenmesi

     İkinci Bölüm 
     AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN BELİRLENMESİ VE KAPSAMI 
     §1. Avukatlık Sözleşmesi İle Ücretin Belirlenmesi
     I. Vekaletname olmaksızın yapılan işlerde ücret
     II. Yazılı sözleşme bulunması halinde ücret
     III. Yazılı sözleşme bulunmaması halinde ücret
     IV. Taraflar arasında kararlaştırılan maktu ücret 
     V. Başarıya göre kararlaştırılan ücret
     VI. Taraflar arasındaki sözleşmenin değiştirilmesi halinde ücret
     VII. Ceza koşulu kararlaştırılması halinde ücret
     VIII. Sabit danışmanlık halinde ücret
     §2. Ücretin Avukatlık Sözleşmesi Dışında Belirlenmesi
     I. Hakim tarafından belirlenen ücret
     II. Kanun gereği belirlenen ücret
     III. Tarife gereği belirlenen ücret
     §3. Ücrete İlişkin İlkeler
     I. Ücretin serbestçe kararlaştırılması
     II. Ücretin belirli bir işle sınırlanması
     III. Ücretsiz dava alınmaması ve istisnası
     IV. Dava sonucuna katılma yasağı
     V. İhtilaflı şeyin avukata ücret olarak devri yasağı
     §4. Avukatlık Ücretinin Kapsamı
     I. Ücret dolayısıyla sorumluluk
     II. Ücret dolayısıyla avukatın hapis hakkı
     III. Ücret dolayısıyla avukatın rüçhan hakkı
     IV. Tevkil halinde ücret
     V. İş sahibinin işi başka avukata vermesinde ücret
     VI. Avukatın azil ve istifasında ücret

      Üçüncü Bölüm 
      AVUKATLIK ÜCRET BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT VE AVUKATLIK ÜCRETİ BORCUNUN SONA ERMESİ 
      §1. Avukatlık Ücretinin İfasında Temerrüt
      §2. İfa İle Sona Erme
      I. Para borcunun ifası
      II. Para dışı edim 
      §3. İfa Dışı Sona Erme
      I. Takas
      II. İbra
      III. Feragat
      IV. Yenileme
      V. Temlik
      VI. Zamanaşımı
      SONUÇ

       KAYNAKLAR

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.