Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ayşegül ÖZKURT
Ürün Kodu: TM156
ISBN: 978-605-152-715-4
Stok Durumu: Stokta var
42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşegül ÖZKURT
Baskı Tarihi 2018/03
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

TM156
Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
Av. Ayşegül ÖZKURT
2018/03 2.Baskı, XVIII+286 Sayfa,   
ISBN 978-605-152-715-4

İncelememizin konusunu ortaklar tarafından kişi ve mal ayrılığı ilkesinin hakkaniyete aykırı olarak kötüye kullanıldığı hallerden tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına en çok ihtiyaç duyulan alan olan bankacılık hukukundaki düzenlemeler oluşturmaktadır. İkinci basıda TTK'nunda gerçekleşen düzenlemeler ETK ile birlikte karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. Ayrıca Ancak 09.02.2017 Tarihinde 29974 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.01.2017 Tarihli ve 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4'üncü maddesinde yer alan düzenleme konu ile doğrudan ilgili olması nedeniyle değerlendirilmiştir. Yine 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. Maddesine eklenen son iki fıkranın Anayasa Mahkemesince iptaline dair karar da hukuk düzleminde önemli bir karar olup güncellemeler bu kapsamda yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına ilişkin güncel Yargıtay kararları Birinci Bölüme eklenilmiştir.(GİRİŞTEN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 
   I. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI
   A. Tanım 
   B. Unsurlar 
   II. TÜZEL KİŞİLİĞE HAKİM İLKELER ve İSTİSNALARI
   A. Sınırlı Sorumluluk İlkesi
   B. Ortaklık Malvarlığının Korunması İlkesi 
   C. Kamuyu Aydınlatma İlkesi
   III. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 
   A. Dürüstlük Kuralı
   B. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisinin Ortaya Çıkışı
   C. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının Anlamı
   D. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılarak Sorumlu Kılmanın Söz Konusu Olabileceği Özel Durumlar
   IV. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİ KALDIRARAK SORUMLU KILMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
   A. Öncelikle Tüzel Kişiliğin veya Üyenin Sorumluluğu
   B. Öncelikle Diğer Sorumluluk Halleri
   C. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Halleri
   D. Konulan Haczin Geçerliliğini Sağlama Yolu İle Sorumlu Kılma
   E. Tüzel Kişilik Perdesini Tersten Kaldırarak Yararlandırma
   V. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI KONUSUNDAKİ TEORİLER 
   A. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Konusundaki Teoriler
   B. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisinin Türk Hukukundaki Yeri

    İkinci Bölüm 
    BANKACILIK HUKUKUNDA KANUNEN TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 
    I. BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI SÜRECİ
    A. Bankacılık Hukuku Ana İlkeleri
    B. İflas Eden ve Fon'a Devredilen Bankalar ve Yaşanan Süreç
    C. Bankaların İflasının veya Fon'a Devrinin Sosyo-ekonomik Nedenleri
    II. HAKİM ORTAKLARIN BANKA KAYNAKLARINI AKTARIM YÖNTEMLERİ
    A. Gerçeğe Aykırı Kayıt ya da Kayıt Dışılık
    B. Banka Hisselerinin Alınmasında ya da Satılmasında Banka Kaynağı Kullanımı 
    C. Krediler Kullanılarak Gerçekleştirilen Banka Kaynağının Aktarım Yöntemleri
    D. Bankanın veya İştiraklerinin Kaynak Aktarımında Kullanılması 
    E. Off-shore Bankalarla Yapılan İşlemler 
    F. Karmaşık İşlemler ve Bankanın İç İşleyişinin Kötüye Kullanılması
    G. Değerlendirme 
    III. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASINDAKİ ROLÜ
    A. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Hukuki Niteliği
    B. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasındaki Rolü
    C. Dürüstlük Kuralı ve İspat Yükünün Yer Değiştirmesi 
    IV. BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
    A. Önleyici Düzenlemeler
    V. BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KANUNEN KALDIRILDIĞI DÜZENLEMELER 
    A. Banka Kaynaklarının İstismarı ve İade Tazmine Konu Edilmesi
    B. Fon'nun Mahkeme'den Tedbir Talepleri
    C. Şahsi Sorumluluk 
    D. 6183 s. AATUHK ile Perdenin Kaldırılması
    E. Sorumluluk Davalarına İlişkin İstisnai Yetkiler 
    F. Fon' un Alacaklarının Tahsilini Teminen Tüzel Kişiler İle İlgili Olarak Tanınan Yetkiler
    G. Mevduat Sigortası ve Katılım Fonu Tutarının Eksik Ödenmesi Halinde Takip 
    SONUÇ


     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.