Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar ve Hukuka Uygunluk Nedenleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Aysun ALTUNKAŞ
ISBN: 9786050511475
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aysun ALTUNKAŞ
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 686

Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar ve Hukuka Uygunluk Nedenleri

Dr. Aysun ALTUNKAŞ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR XI

GİRİŞ 1

A. GENEL OLARAK 1

B. ÇALIŞMANIN AMACI VE PLANI 8

BİRİNCİ BÖLÜM

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR

A. GENEL OLARAK 11

B. BASIN SUÇU KAVRAMI, TÜRLERİ, UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 14

I. Basın Suçu Kavramı 14

II. Basın Suçu Türleri 15

1. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlar 16

a. Dar Anlamda (Salt) Basın Suçları 16

b. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar 22

2. Basının Yönetsel Düzenine İlişkin Suçlar (Basın Zabıtası Suçları) 23

III. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçların Özel Kurucu Unsurları 24

1. Basılmış Eser Unsuru 25

2. Yayım Unsuru 28

IV. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçların Özel Görünüş Şekilleri 33

1. Teşebbüs 35

2. İçtima 40

C. DİĞER YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR, UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 49

I. Diğer Yayın Araçları 49

1. Sesli ve Görsel Yayın Araçları 49

2. Dijital Yayın Araçları 54

II. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Özel Kurucu 

Unsurları 57

1. Düşünsel İçerik Unsuru 57

2. Yayın Unsuru 58

III. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Özel Görünüş 

Şekilleri 61

1. Teşebbüs 62

2. İçtima 64

D. BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARIN İŞLENDİĞİ ZAMAN, YER VE YARGILAMA REJİMİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 70

I. Suçların İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 70

1. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 71

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman 71

b. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 72

2. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamana- şımı ile Olan İlişkisi 80

a. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman 80

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 84

II. Yargılama Rejimine İlişkin Özel Hükümler 87

1. Görevli Mahkemeler 88

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Görevli Mahkemeler 88

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Görevli Mahkemeler 91

2. Yetkili Mahkemeler 92

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Yetkili Mahkemeler 92

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Yetkili Mahkemeler 94

3. Hapis Cezasına Çevirme Yasağı 97

4. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygu- lama Alanı Bulan Tedbirler 99

a. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarda Uygulama Alanı Bulan Ortak Tedbir Olarak Tutuklama 99

aa. Tutuklamanın Koşulları 104

i. Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 107

ii. Tutuklama Nedeninin Bulunması 113

iii. Tutuklamanın Ölçülü Olması 117

iv. Tutuklamanın Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetimi: Gerekçeli 

Karar 123

bb. Tutukluluk Süresi 127

b. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygulama Alanı Bulan Tedbirler 133

aa. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma 133

bb. Dağıtımın Önlenmesi 138

cc. Dağıtımın ve Satışa Sunumun Yasaklanması 148

dd. Toplatma 152

c. Radyo ve Televizyon Yayınları Yoluyla İşlenen Suçlar Bakı- mından Uygulama Alanı Bulan Tedbirler 156

aa. Yayının Durdurulması 156

bb. Yayın Yasakları 161

d. İnternet Yayınları Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygulanan Tedbirler: İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 166

aa. 5651 Sayılı Kanun Madde 8 Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 172

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 175

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 176

iii. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararların Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 178

iv. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararların 

Süresi 180

v. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararlara Karşı Kanun Yolu 182

vi. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararların Verilme ve Yerine Getirilmesi Usulü 183

vii. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararların Süresi 187

viii. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararlara Karşı Kanun Yolu 187

bb. 5651 Sayılı Kanun Madde 8/A Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 187

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 188

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 189

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 194

iv. Tedbir Kararının Süresi 196

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 196

cc. 5651 Sayılı Kanun Madde 9 Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 198

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 199

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 203

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 205

iv. Tedbir Kararının Süresi 211

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 212

vi. Unutulma Hakkı ve Kişinin Adının İnternet Adresi İle İlişkilendirilmemesi 216

dd. 5651 Sayılı Kanun Madde 9/A Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 222

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 223

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 223

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 225

iv. Tedbir Kararının Süresi 226

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 228

5. Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 229

a. Genel Olarak 229

b. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında ve Mukayeseli Hukukta Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 231

c. Türk Hukukunda Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 237

aa. Basılmış Eserlerde Haber Kaynağının Gizliliğinin Korun- ması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 238

bb. Diğer Yayınlarda Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 245

6. İzin 247

7. Düzeltme ve Cevap Hakkı 249

a. Genel Olarak 249

b. Tarihi Gelişim 250

c. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında ve Ulusla- rarası Metinlerde Düzeltme ve Cevap Hakkı 252

d. Türk Hukukunda Düzeltme ve Cevap Hakkı 255

aa. Basılmış Eserlere Karşı Düzeltme ve Cevap 

Hakkı 256

bb. Radyo ve Televizyon Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı 272

cc. Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı 279

dd. İnternet Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap 

Hakkı 287

İKİNCİ BÖLÜM

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

A. GENEL OLARAK 291

B. HAKKIN KULLANILMASI 295

I. Genel Olarak 295

II. Kişiye Tanınmış ve Doğrudan Doğruya Hak Sahibinin Kendisi Tarafından Kullanılabilen Bir Hakkın Olması 296

1. Kişiye Tanınmış ve Doğrudan Doğruya Hak Sahibinin Kendisi Tarafından Kullanılabilen Hak Olarak Basın Özgürlüğü 296

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Basın 

Özgürlüğü 300

b. 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü 303

2. Hakkın Kullanılması Kapsamında Dayanılabilecek Basın Özgürlüğü ile Bağlantılı Diğer Özgürlükler 307

a. İfade Özgürlüğü 309

b. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 313

3. Basın Özgürlüğünün Kapsamı 316

a. Bilgi Edinme Hakkı 317

b. Yorumlama ve Eleştiri Hakkı 322

aa. Genel Olarak 322

bb. Yorum veya Eleştirinin Muhatabının Kimliği veya Niteliği Uyarınca Hakkın Kapsamı 327

i. Cumhurbaşkanına Yönelik Eleştiriler 332

ii. Devletin Kurum ve Organlarına Yönelik Eleştiriler 336

cc. Yorum veya Eleştirilerde Kullanılan İfadelerin Niteliği Uyarınca Hakkın Kapsamı 343

c. Haber Verme (Yayma) Hakkı 349

aa. Genel Olarak 349

bb. Haberin Gerçek ve Güncel Olması 352

i. Haberin Gerçek Olması 352

ii. Haberin Güncel Olması 368

cc. Haberin Verilmesinde Kamu Yararı Bulunması 371

dd. Haberin İçeriği ile Haberin Verilişi Arasında Düşünsel Bağ Bulunması 378

d. Yaratma Hakkı 382

III. Hakkın Sınırları İçerisinde Kullanılması ve Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmaması 383

1. Basın Özgürlüğünün Sınırları 386

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Basın Özgürlüğünün Sınırları 387

b. 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğünün Sınırları 390

aa. Anayasa Madde 26 Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 390

bb. Anayasa Madde 27 Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 395

cc. Genel Değerlendirme 397

c. İlgili Mevzuatında Basın Özgürlüğünün Sınırları 401

aa. 5187 sayılı Basın Kanunu Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 402

bb. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 404

cc. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 407

dd. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen- lenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 409

2. Hakkın Kötüye Kullanılmaması 409

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 410

b. 1982 Anayasası’nda Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağı 414

IV. Hakkın Sınırları İçerisinde Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti: Çatışan Haklar Arasında Dengeleme 417

1. Basın Özgürlüğünün Sınırları Kapsamında Koruma Altına Alınan Hukuki Değerler 418

a. Başkalarının Şöhret ve Haklarının Korunması 418

b. Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması 419

aa. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının 

Korunması 420

bb. Haberleşmenin Gizliliğinin Korunması 428

cc. Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması 432

dd. Aile Hayatının Korunması 433

c. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünün Korunması 435

d. Devlet Sırrı Olarak Usulünce Belirtilmiş Bilgilerin Korunması 439

e. Genel Ahlakın Korunması 442

2. Basın Özgürlüğü ile Çatışan Haklar Arasındaki 

Dengeleme 445

a. Onur, Şeref ve Saygınlık ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 446

aa. Hakaret Suçunda Dengeleme 448

i. Genel Olarak 448

ii. Tüzel Kişiler ve Kişi Topluluklarına Yönelik Kullanılan İfadeler Bakımından Dengeleme 466

iii. Karikatürler Bakımından Dengeleme 471

bb. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Dengeleme 472

cc. Gizliliğin İhlali Suçunda Dengeleme 475

dd. Basın Kanunu Madde 21 Bakımından 

Dengeleme 485

ee. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 492

i. Genel Olarak 492

ii. Kişilerin Ölümünün Ardından Yapılan Yayınlar Bakımından Dengeleme 503

iii. Adli Haberler Bakımından Dengeleme 505

b. Özel Hayatın Gizliliği ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 509

aa. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda 

Dengeleme 510

bb. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunda 

Dengeleme 516

cc. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunda Dengeleme 520

dd. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçlarında Dengeleme 526

ee. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 533

c. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 547

aa. Ayrılıkçı Terör Örgütü Propagandası Bakımından Dengeleme 550

i. Terör Örgütü Propagandası (TMK m. 7/2) Suçunda Dengeleme 556

ii. Terör Örgütlerinin Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Meşru Gösterme, Övme, Bu Yöntemlere Baş- vurmayı Teşvik Eden Bildiri veya Açıklamaları Basma veya Yayma (TMK m. 6/2) Suçlarında Dengeleme 562

bb. Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerinin Kimliklerinin Açıklanması, Yayınlanması veya Bu Yolla Kişilerin Hedef Gösterilmesi (TMK m. 6/1) Suçunda Dengeleme 564

cc. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 566

d. Devlet Sırrının Korunması ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 576

aa. Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrını Korumaya Yönelen Suçlarda Dengeleme 576

bb. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 588

e. Genel Ahlakın Korunması ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 595

aa. Müstehcenlik Suçunda Dengeleme 595

bb. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 610

C. İLGİLİNİN RIZASI 615

I. Genel Olarak 615

II. Hukuki Temeli 615

III. Hukuki Niteliği 617

IV. Koşulları 625

1. Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edilebilecek Bir Hak Olması 626

2. Rıza Gösterenin Rıza Ehliyetine Sahip Olması 634

3. Serbest İradenin Ürünü Olan Rızanın Usulüne Uygun Olarak Açıklanmış Olması 639

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 645

KAYNAKÇA 665


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR XI

GİRİŞ 1

A. GENEL OLARAK 1

B. ÇALIŞMANIN AMACI VE PLANI 8

BİRİNCİ BÖLÜM

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR

A. GENEL OLARAK 11

B. BASIN SUÇU KAVRAMI, TÜRLERİ, UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 14

I. Basın Suçu Kavramı 14

II. Basın Suçu Türleri 15

1. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlar 16

a. Dar Anlamda (Salt) Basın Suçları 16

b. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar 22

2. Basının Yönetsel Düzenine İlişkin Suçlar (Basın Zabıtası Suçları) 23

III. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçların Özel Kurucu Unsurları 24

1. Basılmış Eser Unsuru 25

2. Yayım Unsuru 28

IV. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçların Özel Görünüş Şekilleri 33

1. Teşebbüs 35

2. İçtima 40

C. DİĞER YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR, UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 49

I. Diğer Yayın Araçları 49

1. Sesli ve Görsel Yayın Araçları 49

2. Dijital Yayın Araçları 54

II. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Özel Kurucu 

Unsurları 57

1. Düşünsel İçerik Unsuru 57

2. Yayın Unsuru 58

III. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Özel Görünüş 

Şekilleri 61

1. Teşebbüs 62

2. İçtima 64

D. BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARIN İŞLENDİĞİ ZAMAN, YER VE YARGILAMA REJİMİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 70

I. Suçların İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 70

1. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 71

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman 71

b. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 72

2. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman, Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamana- şımı ile Olan İlişkisi 80

a. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Zaman 80

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Muhakeme Şartı Olarak Dava Süreleri ve Zamanaşımı ile Olan İlişkisi 84

II. Yargılama Rejimine İlişkin Özel Hükümler 87

1. Görevli Mahkemeler 88

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Görevli Mahkemeler 88

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Görevli Mahkemeler 91

2. Yetkili Mahkemeler 92

a. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Yetkili Mahkemeler 92

b. Diğer Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçları Yargılamakla Yetkili Mahkemeler 94

3. Hapis Cezasına Çevirme Yasağı 97

4. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygu- lama Alanı Bulan Tedbirler 99

a. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarda Uygulama Alanı Bulan Ortak Tedbir Olarak Tutuklama 99

aa. Tutuklamanın Koşulları 104

i. Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 107

ii. Tutuklama Nedeninin Bulunması 113

iii. Tutuklamanın Ölçülü Olması 117

iv. Tutuklamanın Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetimi: Gerekçeli 

Karar 123

bb. Tutukluluk Süresi 127

b. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygulama Alanı Bulan Tedbirler 133

aa. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma 133

bb. Dağıtımın Önlenmesi 138

cc. Dağıtımın ve Satışa Sunumun Yasaklanması 148

dd. Toplatma 152

c. Radyo ve Televizyon Yayınları Yoluyla İşlenen Suçlar Bakı- mından Uygulama Alanı Bulan Tedbirler 156

aa. Yayının Durdurulması 156

bb. Yayın Yasakları 161

d. İnternet Yayınları Yoluyla İşlenen Suçlar Bakımından Uygulanan Tedbirler: İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 166

aa. 5651 Sayılı Kanun Madde 8 Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 172

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 175

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 176

iii. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararların Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 178

iv. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararların 

Süresi 180

v. Koruma Tedbiri Niteliğindeki Kararlara Karşı Kanun Yolu 182

vi. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararların Verilme ve Yerine Getirilmesi Usulü 183

vii. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararların Süresi 187

viii. İdari Tedbir Niteliğindeki Kararlara Karşı Kanun Yolu 187

bb. 5651 Sayılı Kanun Madde 8/A Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 187

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 188

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 189

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 194

iv. Tedbir Kararının Süresi 196

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 196

cc. 5651 Sayılı Kanun Madde 9 Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 198

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 199

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 203

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 205

iv. Tedbir Kararının Süresi 211

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 212

vi. Unutulma Hakkı ve Kişinin Adının İnternet Adresi İle İlişkilendirilmemesi 216

dd. 5651 Sayılı Kanun Madde 9/A Uyarınca İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 222

i. Tedbirin Hukuki Niteliği 223

ii. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları 223

iii. Tedbir Kararının Verilme ve Yerine Getirilme Usulü 225

iv. Tedbir Kararının Süresi 226

v. Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu 228

5. Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 229

a. Genel Olarak 229

b. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında ve Mukayeseli Hukukta Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 231

c. Türk Hukukunda Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 237

aa. Basılmış Eserlerde Haber Kaynağının Gizliliğinin Korun- ması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 238

bb. Diğer Yayınlarda Haber Kaynağının Gizliliğinin Korunması ve Tanıklıktan Çekinme Hakkı 245

6. İzin 247

7. Düzeltme ve Cevap Hakkı 249

a. Genel Olarak 249

b. Tarihi Gelişim 250

c. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında ve Ulusla- rarası Metinlerde Düzeltme ve Cevap Hakkı 252

d. Türk Hukukunda Düzeltme ve Cevap Hakkı 255

aa. Basılmış Eserlere Karşı Düzeltme ve Cevap 

Hakkı 256

bb. Radyo ve Televizyon Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı 272

cc. Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı 279

dd. İnternet Yayınlarına Karşı Düzeltme ve Cevap 

Hakkı 287

İKİNCİ BÖLÜM

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

A. GENEL OLARAK 291

B. HAKKIN KULLANILMASI 295

I. Genel Olarak 295

II. Kişiye Tanınmış ve Doğrudan Doğruya Hak Sahibinin Kendisi Tarafından Kullanılabilen Bir Hakkın Olması 296

1. Kişiye Tanınmış ve Doğrudan Doğruya Hak Sahibinin Kendisi Tarafından Kullanılabilen Hak Olarak Basın Özgürlüğü 296

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Basın 

Özgürlüğü 300

b. 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü 303

2. Hakkın Kullanılması Kapsamında Dayanılabilecek Basın Özgürlüğü ile Bağlantılı Diğer Özgürlükler 307

a. İfade Özgürlüğü 309

b. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 313

3. Basın Özgürlüğünün Kapsamı 316

a. Bilgi Edinme Hakkı 317

b. Yorumlama ve Eleştiri Hakkı 322

aa. Genel Olarak 322

bb. Yorum veya Eleştirinin Muhatabının Kimliği veya Niteliği Uyarınca Hakkın Kapsamı 327

i. Cumhurbaşkanına Yönelik Eleştiriler 332

ii. Devletin Kurum ve Organlarına Yönelik Eleştiriler 336

cc. Yorum veya Eleştirilerde Kullanılan İfadelerin Niteliği Uyarınca Hakkın Kapsamı 343

c. Haber Verme (Yayma) Hakkı 349

aa. Genel Olarak 349

bb. Haberin Gerçek ve Güncel Olması 352

i. Haberin Gerçek Olması 352

ii. Haberin Güncel Olması 368

cc. Haberin Verilmesinde Kamu Yararı Bulunması 371

dd. Haberin İçeriği ile Haberin Verilişi Arasında Düşünsel Bağ Bulunması 378

d. Yaratma Hakkı 382

III. Hakkın Sınırları İçerisinde Kullanılması ve Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmaması 383

1. Basın Özgürlüğünün Sınırları 386

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Basın Özgürlüğünün Sınırları 387

b. 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğünün Sınırları 390

aa. Anayasa Madde 26 Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 390

bb. Anayasa Madde 27 Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 395

cc. Genel Değerlendirme 397

c. İlgili Mevzuatında Basın Özgürlüğünün Sınırları 401

aa. 5187 sayılı Basın Kanunu Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 402

bb. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 404

cc. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 407

dd. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen- lenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Basın Özgürlüğünün Sınırları 409

2. Hakkın Kötüye Kullanılmaması 409

a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 410

b. 1982 Anayasası’nda Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağı 414

IV. Hakkın Sınırları İçerisinde Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti: Çatışan Haklar Arasında Dengeleme 417

1. Basın Özgürlüğünün Sınırları Kapsamında Koruma Altına Alınan Hukuki Değerler 418

a. Başkalarının Şöhret ve Haklarının Korunması 418

b. Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması 419

aa. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının 

Korunması 420

bb. Haberleşmenin Gizliliğinin Korunması 428

cc. Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması 432

dd. Aile Hayatının Korunması 433

c. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünün Korunması 435

d. Devlet Sırrı Olarak Usulünce Belirtilmiş Bilgilerin Korunması 439

e. Genel Ahlakın Korunması 442

2. Basın Özgürlüğü ile Çatışan Haklar Arasındaki 

Dengeleme 445

a. Onur, Şeref ve Saygınlık ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 446

aa. Hakaret Suçunda Dengeleme 448

i. Genel Olarak 448

ii. Tüzel Kişiler ve Kişi Topluluklarına Yönelik Kullanılan İfadeler Bakımından Dengeleme 466

iii. Karikatürler Bakımından Dengeleme 471

bb. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Dengeleme 472

cc. Gizliliğin İhlali Suçunda Dengeleme 475

dd. Basın Kanunu Madde 21 Bakımından 

Dengeleme 485

ee. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 492

i. Genel Olarak 492

ii. Kişilerin Ölümünün Ardından Yapılan Yayınlar Bakımından Dengeleme 503

iii. Adli Haberler Bakımından Dengeleme 505

b. Özel Hayatın Gizliliği ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 509

aa. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda 

Dengeleme 510

bb. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunda 

Dengeleme 516

cc. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunda Dengeleme 520

dd. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçlarında Dengeleme 526

ee. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 533

c. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 547

aa. Ayrılıkçı Terör Örgütü Propagandası Bakımından Dengeleme 550

i. Terör Örgütü Propagandası (TMK m. 7/2) Suçunda Dengeleme 556

ii. Terör Örgütlerinin Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Meşru Gösterme, Övme, Bu Yöntemlere Baş- vurmayı Teşvik Eden Bildiri veya Açıklamaları Basma veya Yayma (TMK m. 6/2) Suçlarında Dengeleme 562

bb. Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerinin Kimliklerinin Açıklanması, Yayınlanması veya Bu Yolla Kişilerin Hedef Gösterilmesi (TMK m. 6/1) Suçunda Dengeleme 564

cc. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 566

d. Devlet Sırrının Korunması ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 576

aa. Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrını Korumaya Yönelen Suçlarda Dengeleme 576

bb. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 588

e. Genel Ahlakın Korunması ile Basın Özgürlüğü Arasındaki Dengeleme 595

aa. Müstehcenlik Suçunda Dengeleme 595

bb. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yaklaşımı 610

C. İLGİLİNİN RIZASI 615

I. Genel Olarak 615

II. Hukuki Temeli 615

III. Hukuki Niteliği 617

IV. Koşulları 625

1. Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edilebilecek Bir Hak Olması 626

2. Rıza Gösterenin Rıza Ehliyetine Sahip Olması 634

3. Serbest İradenin Ürünü Olan Rızanın Usulüne Uygun Olarak Açıklanmış Olması 639

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 645

KAYNAKÇA 665


AKAL, Cemal Bali, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara 2012. 

AKBULUT, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayıne-vi, Ankara 2020. 

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Türk Mede-ni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Cilt: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2020. 

AKKAYA KİA, Rukiye, “Devlet Sırrı, Kimin Sırrı?”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hu-kuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı, 749-755. 

AKKURT, Sinan Sami, Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlaller Karşı-sında Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020. 

AKYÜREK, Güçlü, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: III, Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kizi-roğlu/Ali Kemal Yıldız/Hamide Zafer/Eylem Aksoy Retor-naz/Güçlü Akyürek/Ali Hakan Evik/Hasan Sınar/Sinan Al-tunç/Asuman Aytekin İnceoğlu/Barış Erman/Fulya Eroğlu Er-man, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, 611-626. 

AKYÜREK, Güçlü, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Seçkin Ya-yıncılık, Ankara 2014. 

ALEXANDER, Larry, İfade Özgürlüğü Hakkı Var mı?, ARA-lık Yayınları, İzmir 2006.

ALPASLAN, M. Şükrü, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygula-masında Düşünce ve Basın Özgürlüğü”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999, 27-35. 

ALTUNÇ, Sinan, Cevap ve Düzeltme Hakkı, Galatasaray Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Yayımlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2004. 

ALTUNÇ, Sinan, “5187 Sayılı Basın Kanunu Kapsamında Düzeltme ve Cevap Hakkı ile Haber Kaynaklarının Korunması Hakkında Değerlendirmeler”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 59-68.

ARSLAN ÖNCÜ, Gülay, “Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı”, içinde; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnce-leme, (Ed. Sibel İnceoğlu), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2013, 301-332. 

ARTUK, M. Emin, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Or-ganlarını Aşağılama Suçu (5237 sayılı TCK m. 301)”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Haziran 2007, 3-35.

ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020. 

ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2021.

ATALAY, Akın, “Basın Kanunu ve Uygulama Sorunları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağı-tım, İstanbul 2007, 69-76.

ATALAY, Esra, “Sanat Özgürlüğü Temel Hakkının Kapsamı ve Di-ğer Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 6, Sayı: 2, 43-66. 

AVCI, Artun, Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü, Legal Yayın-cılık, İstanbul 2013. 

AYDIN, Devrim, “Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı, 879-918. 

AYDIN, Murat, TCK’nın Genel Hükümleri Açısından Basın Suçla-rında Sorumluluk, Adalet Yayınevi, Ankara 2010. 

BAŞTÜRK, İhsan, “Basın Kanunu’nda Kimlik Açıklama Yasağına Aykırılık Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 86, Ocak 2009, 121-167.

BAYKAN, Metin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

BAYRAKTAR, Köksal, “İletişim Özgürlüğü ve Yasal Düzenleme-lerden Bir Kesit”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Temmuz 2003, 3-13.

BAYRAKTAR, Köksal, “Özel Yaşamın Gizliliğine Saygı İlkesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Haziran 2007, 111-124. 

BAYRAKTAR, Köksal, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Huku-ku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55.

BAYRAKTAR, Köksal, “Basın Mevzuatı Yönünden Mevcut Sorun-lar ve Çözüm Önerileri”, içinde; Türk Ceza Adalet Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, (Ed. Hasan Sınar), On İki Levha Yayın-cılık, İstanbul 2012, 67-76.

BAYRAKTAR, Köksal, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verilmesi, Ele Geçirilmesi ve Yok Edilmemesi”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: III, Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kiziroğlu/Ali Ke-mal Yıldız/Hamide Zafer/Eylem Aksoy Retornaz/Güçlü Akyü-rek/Ali Hakan Evik/Hasan Sınar/Sinan Altunç/Asuman Aytekin İnceoğlu/Barış Erman/Fulya Eroğlu Erman, On İki Levha Yayın-cılık, İstanbul 2018, 627-654.

BELSEY, Andrew, “Mahremiyet, Aleniyet, Siyaset”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 102-119. 

BELSEY, Andrew/CHADWICK, Ruth, “Önsöz”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chedwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 9-12. 

BELSEY, Andrew/CHADWICK, Ruth, “Medyada Etik ve Siyaset: Kalite Arayışı”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chedwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 13-29.

BIÇAK, Vahit, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, An-kara 2018. 

BİNGÖL, Bilge, “Sanat Özgürlüğü”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 1, Sayı: 2, 92-139. 

BOSTANCI BOZBAYINDIR, Gülşah, “Çocukların Cinsel İstisma-rı”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: II, Kişilere Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kiziroğlu/Ali Kemal Yıldız/Pınar Memiş Kartal/Sinan Altunç/Gülşah Bostancı Bozbayındır/Barış Erman/Fulya Eroğlu Erman/Gülşah Kurt/Hasan Sınar, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, 491-536. 

BOSTANCI, Gülşah/SINAR, Hasan, “AİHM Pratiğinde Siyasetçile-re Yönelik Eleştiri Hakkı ve Sınırları”, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Aralık 2009, 47-50.

BURNET, David, “İfade Özgürlüğü, Medya ve Hukuk”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 70-84.

CENTEL, Nur, “Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından Demokra-si Kültürü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergi-si, Cilt: 49, No: 3-4, Ankara 1994, 57-72.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2021. 

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2021. 

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2021. 

CEYHAN, Murat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Ön-leyici Gözaltı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. 

CEYHAN, Murat, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu (TCK m. 301)”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı, 1781-1802. 

COŞKUN, Atilla, Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2002. 

ÇAKMAK, Ufuk Ramazan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Basın Özgürlüğü ve Devletin Yükümlülükleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. 

ÇALIŞKAN, Nurcan, “5187 Sayılı Basın Yasası’nın Uygulanmasın-da Yaşanan Sorunlar”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmala-rı: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 77-81.

ÇANKAYA, Özden/BATUR YAMANER, Melike, Kitle İletişim Özgürlüğü, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. 

ÇETİN, Erol, Açıklamalı – İçtihatlı Basın Hukuku, Seçkin Yayıncı-lık, Ankara 2004. 

ÇETİNTÜRK, Ekrem/TÖNGÜR, Ali Rıza, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020. 

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayın-cılık, Ankara 2021. 

DOĞAN, Pınar Bahar, “Çatışan İki Değer: Haber Verme Hakkı ve Kişilik Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/4, 477-493. 

DOĞAN YÜZER, Şehnaz, “Basın Yasasının Bazı Maddelerine İliş-kin Görüşler”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 201-203. 

DONAY, Süheyl, “Türk Ceza Hukukunda Müstehcenlik Kavramı”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1968, Cilt: I, Sayı: 2, 129-145.

DÖNMEZER, Sulhi/BAYRAKTAR, Köksal, Basın Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2016. 

DÖNMEZER, Sulhi,/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Huku-ku, Genel Kısım, Cilt: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1997. 

DÖNMEZER, Sulhi,/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Huku-ku, Genel Kısım, Cilt: II, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1997. 

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku, Cilt: II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper, Türk Özel Huku-ku, Cilt: III, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.

DÜLGER, Murat Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Huku-ku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. 

DÜLGER, Murat Volkan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Hukuk Akademisi, İstanbul 2021.

EKER KAZANCI, Behiye, “Kişilerin İzinsiz Görüntülerinin Alınma-sının TCK m. 134 Çerçevesinde Korunması”, Dokuz Eylül Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Cilt: 9, Sayı: 1, 131-164. 

EKİCİ ŞAHİN, Meral, Ceza Hukukunda Rıza, On İki Levha Yayın-cılık, İstanbul 2012. 

EREM, Faruk, Hürriyet ve Suç, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1952. 

ERMAN, Sahir, “Türkiye’de Kitle İletişim Özgürlüğü”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstan-bul 1999, 13-25. 

ERMAN, Sahir, Hakaret ve Sövme Suçları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İstanbul 1989.

ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin, Açıklamalı Basın Kanunu, Alfa Ya-yıncılık, İstanbul 2000. 

EVİK, Vesile Sonay, “Basın Kanununa İlişkin Düşünceler”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağı-tım, İstanbul 2007, 83-90. 

FAITHAIG, Ronan, “The Recognation of a Right of Reply Under the European Convention”, Journal of Media Law, 2012, Volu-me: 4, Issue: 2, 322-332. 

FOREMAN, Gene, The Ethical Journalist, Wiley – Blackwell Publi-cation, 2010. 

FRISCH, Wolfgang, “Ceza Muhakemesinde Devlet Sırlarının Ko-runması”, (Çev. Mehmet Aslan), içinde; Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, Cilt: I, (Ed. Adem Sözüer), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, 231-251. 

GEMALMAZ, Mehmet Semih, “İnsan Hakları Hukuku Açısından İfade Özgürlüğü”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Al-fa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999, 287-341. 

GERGER, Haluk, “Sunuş”, içinde; Basın Özgürlüğü Üzerine, Karl Marx, Dipnot Yayınları, Ankara 2012, 7-16. 

GILBERT, Paul, “Yayıncılığın Oksijeni: Terörizm ve Habercilikte Sınırlandırmalar”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/ Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Anka-ra 2011, 169-187. 

GİRGİN, Atilla, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul 2008. 

GÖKCEN, Ahmet/BALCI, Murat/ALŞAHİN, M. Emin/ÇAKIR, Kerim, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2021. 

GÖKTÜRK, Neslihan, “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan ‘Hukuka Aykırılık’ İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 1, 407-450. 

GÖKTÜRK, Neslihan, “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenme-si ve Kayda Alınması Suçu (TCK m. 133)”, Türkiye Adalet Aka-demisi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 24, Ocak 2016, 149-198.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Haberleşme Hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1970. 

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Basım Ya-yım Dağıtım, Bursa 2017.

GÖZLER, Kemal, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağı-tım, Bursa 2017.

GÜLSOY, M. Tevfik, “Haberleşme Hürriyetinin Anayasal Çerçeve-si”, içinde; Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum, 8 Ekim 2010, (Ed. M. Tevfik Gülsoy), 25-39.

GÜRAN, Sait, “Özel Yaşam ve İfade Özgürlüğü”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999, 401-404.

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, “Özel Hayata ve Ha-yatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2009/4, 9-22. 

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem, “Türk Ceza Huku-kunda Devlet Sırrına Genel Bir Bakış”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/1, 21-30. 

HAKERİ, Hakan, “Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Bir Ka-rarı Işığında Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Kollektif Haka-ret”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Ya-yım Dağıtım, İstanbul 1999, 405-451. 

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 

HARARI, Yuval Noah, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Kolektif Kitap, İs-tanbul 2018. 

HARRIS, Nigel G. E., “Gazeteciler İçin Davranış Kodları”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 85-101. 

İÇEL, Kayıhan, “Basılmış Eserlerin Toplatılması”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, İstanbul 1979, 113-120. 

İÇEL, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2018.

İÇEL, Kayıhan, Kitle İletişim Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2018.

İÇEL, Kayıhan, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1985.

İÇEL, Kayıhan/ÜNVER, Yener, Kitle İletişim Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2012. 

İLKİZ, Fikret, “Gazetecilerin Haber Kaynakları Gizlidir”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 86, Sayı: 3, Mayıs 2012, 24-38. 

İLKİZ, Fikret, “Basın Mevzuatı Yönünden Mevcut Sorunlar ve Çö-züm Önerileri”, içinde, Türk Ceza Adalet Sisteminin Basın Öz-gürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, (Ed. Hasan Sınar), On İki Levha Yayıncılık, İs-tanbul 2012, 77-91.

JACKSON, Jennifer, “Araştırmacı Gazetecilikte Dürüstlük”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2011, 120-140. 

KANGAL, Zeynel, Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010. 

KANGAL, Zeynel, “Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza”, Gazi Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: XV, Sayı: 4, 223-251. 

KARAKEHYA, Hakan, “Yazılı Haber Medyasında Suçun Temsili”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Fü-sun Sokullu Akıncı’ya Armağan (2. Cilt), Yıl: 2013, Cilt: 71, Sa-yı: 1, 731-744. 

KARAN, Ulaş, “İfade Özgürlüğü Hakkı”, içinde; İnsan Hakları Av-rupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, (Ed. Sibel İnceoğlu), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2013, 355-379. 

KATOĞLU, Tuğrul, “Basın Yoluyla Hakaret Kavramı”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı, 735 -748. 

KATOĞLU, Tuğrul, “Sır Kavramının Adil Yargılamaya Etkileri”, içinde; Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014, 8 Ocak – 10 Ocak 2014, (Ed. Gökhan Candoğan), Sarıyıldız Ofset Kağıt Ambalaj Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Ankara 2014, 261-269. 

KATOĞLU, Tuğrul, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003. 

KATOĞLU, Tuğrul, Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygu-lanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008. 

KATOĞLU, Tuğrul, Kesintisiz Suç (Mütemadi Suç), Seçkin Yayın-cılık, Ankara 2022. 

KAZAN, Turgut, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55. 

KELEP, Tuba, “Türk Ceza Kanunu m. 301’in İfade Özgürlüğü Bağ-lamında Değerlendirilmesi: AİHM’in Akçam Kararı Neler Dü-şündürüyor?”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan (2. Cilt), Yıl: 2013, Cilt: 71, Sayı: 1, 757-776.

KERR, Pauline, “The Evolving Dialectic Between State-Centric and Human-Centric Security”, RSPAS Australian National Univer-sity, Working Paper 2003/2, Canberra 2003.

KINDHAUSER, Urs, “Ceza Muhakemesinin Basın Yayın Yoluyla İh-lali (Yayın Yoluyla Soruşturmanın Gizliliğinin, Masumiyet Kari-nesinin İhlali ve Muhakemeyi Etkileme)”, (Çev. Serdar Talas), içinde; Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kong-resi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, Cilt: I, (Ed. Adem Sözüer), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, 39-51.

KNIGHTLEY, Philip, The First Casualty: The War Correspondent as Hero, Propagandist and Myth Maker, Londra, Quartet, 1982. 

KOCA, Mahmut, “Tutuklamada Oranlılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının ‘Adli Kontrol’ Tedbirinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 2, Yıl: 2003, 109 – 142. 

KOCA, Mahmut, “Haberleşmenin, Konuşmanın ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m. 132-134)”, içinde; Ceza huku-kunun Güncel Sorunları, Kolokyum, 8 Ekim 2010, (Ed. M. Tev-fik Gülsoy), 63-115. 

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hü-kümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hü-kümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.

KOCASAKAL, Ümit, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55.

KOCASAKAL, Ümit, “5187 sayılı Yeni Basın Kanunu ile Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışma-ları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 3-27. 

KUÇURADİ, İonna, “Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?”, içinde; İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu Türk Felsefesi ya da Simurg Dizisi: 8, Ankara 2007, 99-111. 

KÜÇÜKALİ, Rıdvan/KOÇ, Mustafa, “Galileo’nun İki Büyük Dün-ya Sistemi Hakkındaki Diyalogları ve Bilime Etkisi”, Kaygı Ulu-dağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Bahar 2016, Sayı: 26, 121-130. 

KÜHNE, Hans Heiner, “Yargı ve Medya - Savcılıkların ve Ceza Mahkemelerinin Kamu Çalışması”, (Çev. Ahmet Mithat Gü-neş/Özdem Özaydın), içinde; Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hu-kuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, Cilt: I, (Ed. Adem Sözüer), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, 15-23.

LEDERMAN, Eli, “Protecting Confidential State Information thro-ugh Criminal Law”, içinde; Dünyada ve Türkiye’de Ceza Huku-ku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, Cilt: I, (Ed. Adem Sözüer), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, 267-284. 

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Basın Yayına İlişkin Bazı Hükümlerin Genel Olarak Değerlendi-rilmesi”, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 14, Ocak 2011, 14-30.

MAZICI, Nurşen, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’de Basın Özgürlüğü”, içinde; Türk Ceza Adalet Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Öneri-leri Sempozyumu, (Ed. Hasan Sınar), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, 27-41. 

McCHESNEY, Robert W./SCOTT, Ben, “Introduction”, içinde; Our Unfree Press, (Ed. Robert W. McChesney/Ben Scott), The New Press, New York 2004, 1-30.

ODER, Bertil Emrah, “Basın Özgürlüğünün Anayasal Çerçevesine İlişkin Gözlemler ve Öneriler”, içinde; Türk Ceza Adalet Siste-minin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, (Ed. Hasan Sınar), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, 15-24.

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Filiz Kitabevi, İstan-bul 2020.

O’NEILL, John, “Piyasada Gazetecilik Yapmak”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 30-50. 

ÖZBEK, Veli Özer, Müstehcenlik Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009. 

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar, Türk Ce-za Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar, Türk Ce-za Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

ÖZEK, Çetin, “Basılmış Eserlerin Toplatılması”, İstanbul Üniversite-si Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXXIV, Sayı: 1-4, 1969, 617-634. 

ÖZEK, Çetin, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul Üniver-sitesi Yayınları, İstanbul 1972.

ÖZEL, Cevat, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55. 

ÖZEL, Cevat, “Yeni Basın Kanunu Maddelerinin İrdelenmesi”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 91-113.

ÖZEN, Muharrem/GÜNGÖR, Devrim/OKUYUCU ERGÜN, Gü-neş, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/4, 181-187. 

ÖZEN, Muharrem/BAŞTÜRK, İhsan, Bilişim – İnternet ve Ceza Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2011. 

ÖZEN, Mustafa, “Hakaret Suçu ve İnternet Yoluyla İşlenmesi”, TBB Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 75, 94 – 108. 

ÖZEN, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 

ÖZEN, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 

ÖZEN, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 

ÖZGENÇ, İzzet, “Haberleşmenin, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları”, içinde; Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum, 8 Ekim 2010, (Ed. M. Tevfik Gülsoy), 116-145.

ÖZGENÇ, İzzet, “Soruşturma İşlemlerinin Gizliliğini İhlal ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçları”, içinde; Ceza Huku-kunun Güncel Sorunları, Kolokyum, 8 Ekim 2010, (Ed. M. Tev-fik Gülsoy), 146-171.

ÖZGENÇ, İzzet, “Devlet Sırrı ve Ceza Hukuku”, içinde; Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs – 4 Haziran 2010, Cilt: I, (Ed. Adem Sözüer), On İki Levha Yayıncı-lık, İstanbul 2013, 285-307. 

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Ya-yıncılık, Ankara 2021. 

ÖZTÜREL, Önder, “Basın Yasası Üzerine”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 115-117.

ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hu-kuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ SIRMA GEZER, Özge/SAYGILAR KIRIT, Yasemin F./ALAN AKCAN, Esra/ÖZAYDIN, Özdem/ERDEN TÜ-TÜNCÜ, Efser/ALTINOK VILLEMIN, Derya/TOK, Mehmet Can, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.  

ÖZTÜRK, Bahri/EKER KAZANCI, Behiye/SOYER GÜLEÇ, Se-sim, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

RAZMETAEVA, Yulia, “The Right to be Forgotten in the European Perspective”, Baltic Journal of European Studies, Volume: 10, Issue: 1, 2020, 58-76. 

SAĞLAM, Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üni-versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.

SANCAR, Türkan, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Ad-liyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuv-vetlerini” Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları (Eski TCK m. 159/1 – Yeni TCK m. 301/1-2), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006. 

SINAR, Hasan, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55.

SINAR, Hasan, “Basın Kanununun Güncel Sorunları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İs-tanbul 2007, 119-125.

SINAR, Hasan, “İntihara Yönlendirme”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: II, Kişilere Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Ki-ziroğlu/Ali Kemal Yıldız/Pınar Memiş Kartal/Sinan Al-tunç/Gülşah Bostancı Bozbayındır/Barış Erman/Fulya Eroğlu Erman/Gülşah Kurt/Hasan Sınar, On İki Levha Yayıncılık, İstan-bul 2017, 57-86. 

SINAR, Hasan, “Hakaret”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: III, Hür-riyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kiziroğlu/Ali Kemal Yıl-dız/Hamide Zafer/Eylem Aksoy Retornaz/Güçlü Akyürek/Ali Hakan Evik/Hasan Sınar/Sinan Altunç/Asuman Aytekin İnceoğ-lu/Barış Erman/Fulya Eroğlu Erman, On İki Levha Yayıncılık, İs-tanbul 2018, 423-464. 

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınla-rı, Ankara 2018. 

SOYSAL, Mümtaz, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayı-nevi, İstanbul 1986. 

SOYSAL, Mümtaz, Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1990.

SÖZÜER, Adem, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1996. 

ŞAHİN, Cumhur/GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Huku-ku I, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

ŞEN, Ersan, “Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerine Dair Söz-leşme’de Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı ve Türk Hu-kuku”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl: 1993, Sayı: 3-4-5, 141-172.

ŞEN, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: I, Vedat Kitapçı-lık, İstanbul 2006. 

ŞEN, Ersan, “Türk Ceza Kanunu m. 301”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Nisan 2007, 7-22. 

ŞEN, Ersan, “Twitter Hukuku”, içinde; Yorumluyorum, VI, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, 425-437. 

ŞEN, Ersan, “Yayın Yasağı”, içinde, Yorumluyorum, 8, Seçkin Ya-yıncılık, Ankara 2015, 87-94. 

ŞEN, Ersan, “Yayın Yasağı”, içinde; Yorumluyorum, XI, Seçkin Ya-yıncılık, Ankara 2016, 79-82. 

ŞEN, Ersan, “Basılmış Esere Elkoyma”, içinde; Yorumluyorum, XI, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, 209-221. 

ŞEN, Ersan/DEMİRBÜKER, Filiz, “Çekişmesiz Yargı ve İnternete Erişimin Engellenmesi”, içinde; Yorumluyorum, 19, Seçkin Ya-yıncılık, Ankara 2018, 59-65.

ŞEN, Ersan/YOLAÇAN, Merve, “Yayın Yasağına Karşı Bireysel Başvuru Hakkı”, içinde; Yorumluyorum, XI, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, 83-92. 

ŞEN, Osman Nihat, “İnternet İçerik Düzenlemeleri”, içinde; Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum, 8 Ekim 2010, (Ed. M. Tevfik Gülsoy), 50-62. 

TANERİ, Gökhan, “Müstehcenlik Suçu”, Erciyes Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 13, Sayı: 1, 561-624.

TANÖR, Bülent, “Terörle Mücadele Kanunu Üzerine İlk Düşünce-ler”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 1990, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 1990, 165-173.

TEZCAN, Durmuş, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verile-rin Kaydedilmesi Suçu ile İlgili Bazı Gözlemler”, İstanbul Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan (2. Cilt), Yıl: 2013, Cilt: 71, Sayı: 1, 1159-1164.

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat, Teo-rik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

TOPUZ, Hıfzı, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2014.

TOROSLU, Nevzat/TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2021. 

TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2018. 

TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hu-kuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2021. 

TOSUN, Öztekin, “Basın Suçlarında Ceza”, Ceza Hukuku ve Kri-minoloji Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, İstanbul 1979, 3-13. 

TURANLI ÖZCAN, Asiye Merve, Ceza Hukukunda İlgilinin Rızası, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı (Yayımlanmamış) Doktora Tezi, İstanbul 2018. 

TURGUT, Cemile, Kişilik Hakkının Bir Görünümü Olarak Unutul-ma Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2021. 

TURİNAY, Faruk Y., “Müstehcenlik Suçunun Hukuka Aykırılık Un-suru Bakımından Edebi Eserler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 77, Sayı: 4, 75-138.

TÜRAY, Aras, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. Maddesine İlişkin Bir İnceleme”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı: 2, Özel Sayı, 1727-1747. 

UÇUM, Mehmet/ABANOZ, Ümit, “Uygulamada Basın Özgürlüğü ve Hukuku”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 127-199.

ULUTÜRK, G. Hande, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukuk-ta Adli Haberlerin Verilişinde Yargı-Medya İlişkileri”, Bahçeşe-hir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 167-168, Temmuz-Ağustos 2018, 39-67.

ULUTÜRK, G. Hande, “Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Haber Verme ve Haber Alma Hakları”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 167-168, Temmuz – Ağustos 2018, 69-151. 

UYGUN, Oktay, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Huku-kunda İfade Özgürlüğünün Sınırlanması”, içinde; Kamu Hukuku İncelemeleri, İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Ege-menlik, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, 127-197. 

UYGUN, Oktay, “1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasal Sınırları”, içinde; Kamu Hukuku İncelemeleri, İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, 277-314. 

ÜNVER, Yener, “Türk Tıp Hukukunda Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Aralık 2006, 227-288. 

ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.

ÜNVER, Yener, Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267-298), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Yayın No: 12, İstanbul 2008. 

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2021. 

WILLIAMS, Kevin, “Gerçeklerden Daha Önemli Bir Şeyler: Savaş Haberciliğinde Etik Sorunlar”, içinde; Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Der. Andrew Belsey/Ruth Chadwick), Ayrıntı Yayınları, Ankara 2011, 188-207. 

YARSUVAT, Duygun, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55. 

YAVUZ YAYLA, Ebru, Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsa-mında Sınırları, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 

YENERER ÇAKMUT, Özlem, “Ceza Hukukunda Propaganda ve Düşünce Özgürlüğü”, içinde; Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999, 135-162.

YENERER ÇAKMUT, Özlem, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal Yayıncılık, İstanbul 2003. 

YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. 

YILDIZ, Ferhat, Basın Özgürlüğü, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

YILDIZ, Sevil, “Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Haber Verme Hakkı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoku-lu Dergisi, Yıl: 2014, Cilt: 10, Sayı:1-2, 201-220.

YOKUŞ, Sevtap, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.

YOKUŞ SEVÜK, Handan, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 16-19, Mayıs-Haziran 2007, 159-195.

YOKUŞ SEVÜK, Handan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020. 

YURTCAN, Erdener, “Atölye Tartışmaları”, içinde; Basın Hukuku, Atölye Çalışmaları: I, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2007, 31-55. 

YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Hakaret Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. 

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. 

YÜZER, Dilara, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Yetkin Yayınları, Ankara 2013. 

ZAFER, Hamide, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: III, Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kizi-roğlu/Ali Kemal Yıldız/Hamide Zafer/Eylem Aksoy Retor-naz/Güçlü Akyürek/Ali Hakan Evik/Hasan Sınar/Sinan Al-tunç/Asuman Aytekin İnceoğlu/Barış Erman/Fulya Eroğlu Er-man, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, 471-549.

ZAFER, Hamide, “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması”, içinde; Özel Ceza Hukuku, Cilt: III, Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar/Serap Keskin Kiziroğlu/Ali Kemal Yıldız/Hamide Za-fer/Eylem Aksoy Retornaz/Güçlü Akyürek/Ali Hakan Evik/Hasan Sınar/Sinan Altunç/Asuman Aytekin İnceoğlu/Barış Erman/Fulya Eroğlu Erman, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, 551-609.

ZAFER, Hamide, Ceza Hukukunda Terörizm, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999.

ZAFER, Hamide, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hu-kukuyla Korunması (TCK m. 132 – 134), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2010.

ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım Ya-yım Dağıtım, İstanbul 2021. 

Freedom of Expression in Europe, Case-Law Concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Files, No. 18, Council of Europe Publishing.

Journalism Ethics, A Casebook of Professional Conduct for News Media, Marion Street Press, Oregon 2011. 

“Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos”, Harvard Law Review, Volume: 128:735, 736 – 742. 

İNTERNET KAYNAKLARI

BAYINDIR, Sinan/APİŞ, Özge, “Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Ola-rak Haber Verme Hakkının Yazılı Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçları Açısından Değerlendirilmesi”, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m 2010-91-655, E.T. 30.07.2020.

BERGELSON, Vera, “Consent Defence”, içinde; The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 2014, Credo Reference Veri Tabanı, E.T. 31.03.2020.

DOLGUN, Uğur, “Kitle İletişim Araçları ve Yeni Medya”, https://www. researchga-te.net/publication/322386365_KITLE_ILETISIM_ ARACLA-RI_VE_YENI_MEDYA, E.T. 18.04.2019. 

GÖZLER, Kemal, “Kişilik Haklarını İhlal Eden İnternet Yayınları-nın Kaldırılması Usulü ve İfade Hürriyeti”, 2, anayasa.gen.tr, E.T. 16.01.2020. 

GÜNAYDIN, Barış, “5187 sayılı Yeni Basın Kanunu”, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-57-129, E.T. 30.07.2020. 

HIRST, K. Kris, “Understanding Mass Media and Mass Communi-cation”, https://www.thoughtco.com/mass-media-and-communication-4177301, E.T. 30.04.2019.

KARAARSLAN, Abdulkadir, “İfade Özgürlüğü Bağlamında Terör Propagandasının Yasaklanması Sorunu”, https://dergipark.org.tr /tr/download/article-file/155568, E.T. 17.03.2021. 

KARAÇAY, Timur, “İnternet Nedir”, http://www.baskent.edu.tr

/~tkara cay/etudio/ders/internet/internetis/internetnedir.html, E.T. 18.03.2019. 

KAYA, Başak, “8 yılda basın suçlarından 13 bin 227 gazeteciye so-ruşturma”, Sözcü Gazetesi, 23.07.2019, www.sozcu.com.tr, E.T. 26.08.2021.

KÖSEDAĞ, Mehmet Sena, “Sıkıyönetim Dönemlerinde Türk Bası-nı”, Selçuk İletişim Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 12, Sayı: 1, https://dergi park.org.tr/download/article-file/637361, E.T. 08.06.2019.

LOOF, Jan-Peter, “Restricting Free Speech in Times of Terror: An ECHR Perspective”, ResearchGate, E.T. 23.03.2021.

RICH, Jonathan Witmer, “It’s Good to be Autonomous: Prospecti-ve Consent, Retrospective Consent, and the Foundation of Con-sent in the Criminal Law”, Criminal Law and Phiolosophy, 5 – 2011, Springer Link Veri Tabanı, E.T. 02.04.2020. 

SCOTT, Micheal D., “Would a ‘Right of Reply’ Fix Section 230 of the Communication Decency Act?”, Journal of International En-tertainment & Media Law, 2011/2012, Volume: 4, Issue: 1, ebscohost Veri Tabanı, E.T. 23.01.2020. 

WESTEN, Peter, The Logic of Consent, The Diversity and Decepti-veness of Consent as a Defense to Criminal Conduct, Routledge, 2016, ProQuest Ebook Central, E.T. 31.03.2020. 

YALÇINÖZ, Bahadır, “Bireysel Başvuruya Konu Olamayacak İş-lem ve Kararlar”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155545, E.T. 13.01.2022. 

Briefing Paper on Protection of Journalists’ Sources, Freedom of Expression Litigation Project, Article 19 Interights, May 1998, https:// www.article19.org/data/files/pdfs/publications/right-to-protect-sour ces.pdf, E.T. 03.12.2019. 

Convention on the International Right of Correction, treaties.un.org, E.T. 25.01.2020. 

Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists Annual Report 2021, https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e, E.T. 28.08.2021. 

Defying the Law in the 19th Century: Journalistic Culture and the Source Protection Privilege, ebscohost Veri Tabanı, E.T. 11.12.2019. 

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the Protection of Persons Who Report Breaches of European Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937, E.T. 18.06.2021.

Google Spain SL, Google Inc. – Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, T. 13.05.2014, C-131/12, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CE LEX:62012CJ0131&from=EN, E.T. 14.01.2020.

İnternet, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet, E.T. 18.03.2019.

Media Ownership Monitor, https://www.mom-rsf.org/en/countries/tur key/, E.T. 26.08.2021.

Medyada Yer Alan Bazı Haberlerin, Masumiyet Karinesini İhlal Ettiği İddialarının Araştırılması İle İlgili İnceleme Raporu, https:// www. tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/03_03_2010_medya_raporu.pdf, E.T. 21.08.2021. 

Radio Broadcasting,https://www.britannica.com/topic/radio, E.T. 

02.04. 2019. 

Radio Broadcasting, https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/ 

radio/345387, E.T. 03.04.2019.  

Radio’s Early Years, https://www.britannica.com/topic/radio, E.T. 02.04.2019.

Recommendation 7 (2000), “The Right of Journalists Not to Disclose Their Sources of Information”, https://search.coe.int, E.T. 10.12.2019. 

Recommendation 13 (2003), “The Provision of Information Through the Media in Relation to Criminal Proceedings”, https://search.coe.int/ cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805df617, E.T. 01.05.2021. 

Recommandation 2075 (2015) Media Responsibility and Ethics in a Changing Media Environment, https://pace.coe.int/en/files/21961, E.T. 23.01.2020.

Reporters Without Borders World Press Freedom Index 2020, https://rsf. org/en/ranking/2020, E.T. 26.08.2021.

Reporters Without Borders World Press Freedom Index 2021, https:// rsf.org/en/ranking/2021, E.T. 26.08.2021.

Resolution 428 (1970), “Declaration on Mass Communication Media and Human Rights”, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2 HTML-en.asp?fileid=15842&lang=en., E.T. 31.05.2021. 

Resolution 1003 (1993), “Ethics of Journalism”, assembly.coe.int, E.T. 18.07.2020.

Resolution 1165 (1998), “Right to Privacy”, https://pace.coe.int/en/files/ 16641/html, E.T. 31.05.2021. 

Resolution 1551 (2007), “Fair Trial Issues in Criminal Cases Concer-ning Espionage or Divulging State Secrets”, https://assembly.coe.int, E.T. 18.06.2021.

Resolution 2171 (2017), “Parliamentary Scrutiny over Corruption”,  https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? fileid=23932&lang=en, E.T. 18.06.2021. 

Television, https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/television/ 106102, E.T. 08.04.2019.

The President Executive Order 13526, Classified National Security Information, https://www.archives.gov/isoo/policy-documents/cnsi-eo. html, E.T. 26.05.2021.

The Swedish Academy, The Nobel Prize in Literature 2004, http://www. nobelprize.org/prizes/literature/2004/summary, E.T. 31.03.2021.

Towards Decriminalisation of Defamation, Resolution 1577 (2007) 

tam metni için bkz. https://pace.coe.int/en/files/17588/html, E.T. 21.08.2021.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde Gerekçeli, TBMM 2008, https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/1169/200901027.pdf?sequence=1&isAllowed=y, E.T. 25.11.2019. 

“Wanted! Real Action for Media Freedom in Europe”, Annual Report 2021, 21, https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wan ted-real-action-for-media-freed/1680a2440e, E.T. 28.08.2021.

Yayın, https://sozluk.gov.tr/, E.T. 29.08.2021.

25 FCC 296 (1969), https://www.article19.org/data/files/pdfs/publicati ons/right-to-protect-sources.pdf, E.T. 03.12.2019. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Norm Denetimi Kararları 

AYM, T. 08.04.1963, E. 1963/16, K. 1963/83, RG 09.07.1963, No: 11449.

AYM, T. 08.07.1963, E. 1963/204, K. 1963/179, RG 13.11.1963, No: 11554.

AYM, T. 28.01.1964, E. 1963/128, K. 1964/8, RG 17.04.1964, No: 11685. 

AYM, T. 22.11.1976, E. 1976/27, K. 1976/51, RG 16.05.1977, No: 15939. 

AYM, T. 06.10.1986, E. 1985/21, K. 1986/23, RG 14.03.1987, No: 19400. 

AYM, T. 11.02.1987, E. 1986/12, K. 1987/4, RG 21.11.1987, No: 19641.

AYM, T. 23.10.1997, E. 1997/19, K. 1997/66, RG 16.01.1999, No: 23585. 

AYM, T. 12.12.2007, E. 2003/40, K. 2007/96, RG 31.01.2008, No: 26773. 

AYM, T. 24.09.2008, E. 2006/142, K. 2008/148, RG 25.12.2008, No: 27091. 

AYM, T. 07.05.2009, E. 2009/25, K. 2009/57, RG 03.10.2009, No: 27365. 

AYM, T. 18.06.2009, E. 2006/121, K. 2009/90, RG 02.08.2013, No: 28726.

AYM, T. 28.04.2011, E. 2009/66, K. 2011/72, RG 06.07.2011, No: 27986. 

AYM, T. 04.07.2013, E. 2012/100, K. 2013/84, RG 02.08.2013, No: 28726.

AYM, T. 09.04.2014, E. 2013/122, K. 2014/74, RG 26.07.2014, No: 29072.

AYM, T. 03.07.2014, E. 2014/25, K. 2014/119, RG 18.04.2015, No: 29330.

AYM, T. 02.10.2014, E. 2014/149, K. 2014/151, RG 02.10.2014, No: 29223. 

AYM, T. 04.12.2014, E. 2013/84, K. 2014/183, RG 13.03.2015, No: 29294.

AYM, T. 01.04.2015, E. 2014/118, K. 2015/35, RG 18.04.2015, No: 29330.

AYM, T. 30.12.2015, E. 2014/122, K. 2015/123, RG 01.03.2016, No: 29640. 

AYM, T. 14.12.2016, E. 2016/25, K. 2016/186, RG 03.01.2017, No: 29937. 

AYM, T. 15.11.2017, E. 2015/76, K. 2017/153, RG 07.02.2018, No: 30325.

Bireysel Başvuru Kararları

A. A. Başvurusu, T. 12.09.2018, B. No: 2014/7244. 

A.T. Başvurusu (5), T. 20.11.2019, B. No: 2015/3500.

Abdullah Öcalan Başvurusu, (GK), T. 25.06.2014, B. No: 2013/409. 

Abdurrahman Erol Özkoray Başvurusu, T. 09.01.2020, B. No: 2015/798.

Abuzer Demir ve Aslı Peksezer Başvurusu, T. 23.10.2019, B. No: 2016/73556, RG 13.12.2019, No: 30977.

Ahmet Hüsrev Altan Başvurusu, (GK), T. 03.05.2019, B. No: 2016/23668, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Ahmet Kadri Gürsel Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2016/50978, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Ahmet Meriç Şenyüz Başvurusu, T. 09.10.2019, B. No: 2016/11228, RG 12.11.2019, No: 30946. 

Ahmet Oğuz Çinko ve Erkan Çelik Başvurusu, (GK), T. 02.07.2015, B. No: 2013/6237, RG 15.09.2015, No: 29476. 

Ahmet Şık Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2017/5375, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Akın Atalay Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2016/50970, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Alaaddin Akkaşoğlu ve Akis Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Başvuru-su, T. 20.12.2017, B. No: 2014/18247, RG 21.03.2018, No: 30367. 

Ali Ahmet Böken Başvurusu, T. 12.12.2018, B. No: 2017/25973. 

Ali Bulaç Başvurusu, (GK), T. 03.05.2019, B. No: 2017/6592, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Ali Ergin Demirhan Başvurusu, T. 11.03.2020, B. No: 2015/16368, RG 02.05.2020, No: 31115. 

Ali Gürbüz ve Hasan Bayar Başvurusu, T. 24.06.2015, B. No: 2013/568, RG 13.08.2015, No: 29444. 

Ali İhsan Karahasanoğlu Başvurusu, T. 20.11.2019, B. No: 2017/21000, RG 26.12.2019, No: 30990.

Ali Kıdık Başvurusu, T. 26.10.2017, B. No: 2014/5552, R G 14.12.2017, No: 30270. 

Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu, T. 04.10.2017, B. No: 2014/4141. 

Aslı Güneş – Turkey, 27.09.2005, App. No: 53916/00.

Atilla Taş Başvurusu, T. 29.05.2019, B. No: 2016/30220. 

Aykut Küçükkaya Başvurusu, T. 09.01.2020, B. No: 2014/15916. 

Ayşe Çelik Başvurusu, T. 09.05.2019, B. No: 2017/36722.

Ayşe Nazlı Ilıcak Başvurusu, (GK), T. 03.05.2019, B. No: 2016/24616, RG 26.06.2019, No: 30813.

Aziz Yıldırım Başvurusu (5), T. 23.03.2016, B. No: 2013/9037. 

Baran Tursun Uluslararası, Dünya Ölçeğinde Silahsızlanma, Ya-şam Hakkı, Özgürlük, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Vakfı (BARANSAV) ve Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. Başvurusu, T. 26.09.2019, B. No: 2015/18581. 

Barış Yarkadaş Başvurusu, T. 17.04.2019, B. No: 2015/4821, RG 15.05.2019, No: 30775. 

Bejdar Ro Amed Başvurusu, T. 16.04.2015, B. No: 2013/7363, RG 13.07.2015, No: 29415. 

Bekir Coşkun Başvurusu, (GK), T. 04.06.2015, B. No: 2014/12151.

Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. Başvurusu, (GK), T. 22.05.2019, B. No: 2015/18936, RG 12.07.2019, No: 30829. 

Bizim FM Radyo Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. Başvurusu, (GK), T. 18.10.2017, B. No: 2014/11028, RG 19.12.2017, No: 30275. 

Bülent Kaya Başvurusu, (GK), T. 11.05.2016, B. No: 2013/2941, RG 26.08.2016, No: 29813.

C.K. Başvurusu, (GK), T. 15.03.2018, B. No: 2014/19685, RG 17.05.2018, No: 30424.

Cahit Yiğit Başvurusu, T. 27.11.2019, B. No: 2016/2736. 

Cem Mermut Başvurusu, T. 16.04.2015, B. No: 2013/7861, RG 11.07.2015, No: 29413.

Çetin Doğan Başvurusu (2), (GK), T. 27.02.2019, B. No: 2014/3494, RG 03.04.2019, No: 30734.

Dursun Onur Başvurusu, T. 29.01.2020, B. No: 2015/7877. 

Emin Aydın Başvurusu, T. 23.01.2014, B. No: 2013/2602. 

Enver Kaya Başvurusu, T. 21.03.2019, B. No: 2016/14445. 

Erbil Tuşalp Başvurusu, T. 23.10.2019, B. No: 2015/2595, RG 12.12.2019, No: 30976.

Erdal İmrek Başvurusu, T. 17.07.2019, B. No: 2015/4206, RG 10.09.2019, No: 30884. 

Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, (GK), T. 25.02.2016, B. No: 2015/18567, RG 10.03.2016, No: 29649. 

Eren Erdem Başvurusu, T. 09.06.2020, B. No: 2019/9120, RG 19.06.2020, No: 31160.

Ergün Poyraz Başvurusu, T. 26.02.2015, N. No: 2013/2809. 

Ergün Poyraz Başvurusu (2), (GK), T. 27.10.2015, B. No: 2013/8503.

F.Ö. Başvurusu, T. 19.11.2014, B. No: 2013/5895. 

Fahri Göncü Başvurusu, T. 05.10.2017, B. No: 2014/17943. 

Fatih Taş Başvurusu, (GK), T. 12.11.2014, B. No: 2013/1461.

Fetullah Gülen Başvurusu (2), T. 22.09.2016, B. No: 2014/11499.

Fevzi Yazıcı Başvurusu, T. 13.09.2018, B. No: 2016/59786.

G.D. Başvurusu (2), T. 04.10.2017, B. No: 2014/1808. 

Gözde Yiğit Başvurusu, T. 05.10.2017, B. No: 2014/16026. 

Gülser Yıldırım Başvurusu (2), (GK), T. 16.11.2017, B. No: 2016/40170, RG 21.11.2017, No: 30247.

Haci Boğatekin Başvurusu, T. 26.10.2017, B. No: 2014/18101.

Haci Boğatekin Başvurusu (2), T. 21.11.2017, B. No: 2014/12162. 

Hakan Yiğit Başvurusu, T. 05.07.2017, B. No: 2015/3378, RG 28.09.2017, No: 30194. 

Hakkı İlker Yaşar ve Birgün Yayıncılık ve İletişim Tic. A.Ş. Baş-vurusu (2), T. 20.09.2017, B. No: 2014/12902. 

Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. Başvurusu, (GK), T. 11.07.2019, B. No: 2014/19270, RG 17.09.2019, No: 30891. 

Hamit Karataş Başvurusu, T. 06.10.2015, B. No: 2013/5686, RG 24.11.2015, No: 29542. 

Harun Reşit Çümen Başvurusu, T. 21.06.2017, B. No: 2014/19048. 

Hidayet Karaca Başvurusu, (GK), T. 14.07.2015, B. No: 2015/144, RG 09.10.2015, No: 29497. 

IPS İletişim Vakfı Başvurusu (2), T. 07.03.2019, B. No: 2015/15873, RG 26.04.2019, No: 30756. 

İ.D. Başvurusu, T. 31.10.2018, B. No: 2015/15955. 

İbrahim Bilmez Başvurusu, T. 26.02.2015, B. No: 2013/434. 

İbrahim Özden Kaboğlu Başvurusu, (GK), T. 30.05.2019, B. No: 2015/18503, RG 19.07.2019, No: 30836.

İleri Yayımcılık Tanıtım ve Tic. Ltd. Şti. Başvurusu, T. 01.07.2020, B. No: 2017/30756, RG 07.08.2020, No: 31206. 

İlhan Cihaner Başvurusu (2), T. 30.06.2014, B. No: 2013/5574.

İlhan Cihaner Başvurusu (8), T. 12.11.2019, B. No: 2015/2611. 

İlker Deniz Yücel Başvurusu, T. 28.05.2019, B. No: 2017/16589, RG 28.06.2019, No: 30815. 

İlyas Çınar Başvurusu, T. 12.12.2018, B. No: 2015/14.

İrfan Sancı Başvurusu, T. 26.10.2017, B. No: 2014/20168, RG 28.12.2017, No: 30284.

İyi Haber Yayın Organizasyon Tic. A.Ş. Başvurusu, T. 10.01.2018, B. No: 2014/13819. 

K.A.İ.A.Ş. Başvurusu, T. 07.03.2018, B. No: 2015/9986. 

Kadir Sağdıç Başvurusu, (GK), T. 08.04.2015, B. No: 2013/6617, RG 10.07.2015, No: 29412.

Kamuran Reşit Bekir Başvurusu, (GK), T. 08.04.2015, B. No: 2013/3614, RG 10.07.2015, No: 29412. 

Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başvurusu, T. 02.12.2015, B.No: 2014/3532. 

Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başvurusu (2), T. 09.06.2016, B.No: 2014/3531. 

KAOS GL Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği Başvurusu, T. 23.05.2018, B. No: 2014/18891, RG 08.06.2018, No: 30445. 

Kemal Baytaş Başvurusu, T. 04.07.2019, B. No: 2016/1314, RG 26.07.2019, No: 30843.

Kemal Gözler Başvurusu, T. 19.04.2018, B. No: 2014/5232. 

Kemal Gözler Başvurusu (2), T. 10.12.2019, B. No: 2015/5612.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Başvurusu, T. 08.05.2019, B. No: 2014/12482, RG 29.05.2019, No: 30788.

Kemalettin Bulamacı Başvurusu, T. 04.07.2019, B. No: 2016/14830. 

Kenan Kıran ve Ramazan Fatih Uğurlu Başvurusu, T. 24.10.2019, B. No: 2016/2884, RG 19.11.2019, No: 30953.

Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu (2), T. 12.06.2019, B. No: 2015/15977, RG 17.07.2019, No: 30834.

Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu (3), T. 20.11.2019, B. No: 2015/17387. 

Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu (4), T. 19.11.2019, B. No: 2015/18876.  

Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ve Diğerleri Başvurusu, (GK), T. 27.10.2021, B. No: 2018/14884, RG 07.01.2022, No: 31712. 

Kutlay Telli Başvurusu, T. 22.06.2017, B. No: 2014/18100. 

Mahmut Tanal ve Diğerleri Başvurusu, (GK), T. 10.12.2014, B. No: 2014/18803, RG 21.02.2015, No: 29274. 

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. Başvurusu, (GK), T. 11.11.2015, B. No: 2013/2623, RG 08.12.2015, No: 29556.

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. Başvurusu (2), T. 16.02.2017, B. No: 2014/14965. 

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. Başvurusu (3), T. 03.07.2019, B. No: 2015/16499. 

Medya İzmir Basın Yayın Rek. San. ve Tic. A.Ş. Başvurusu, T. 08.02.2018, B. No: 2015/7019. 

Mehmet Ali Aydın Başvurusu, (GK), T. 04.06.2015, B. No: 2013/9343. 

Mehmet Baransu Başvurusu (2), T. 17.05.2016, B. No: 2015/7231, RG 17.06.2016, No: 29745. 

Mehmet Doğan Uğurlu ve Murat Alan Başvurusu, T. 18.07.2019, B. No: 2016/14942.

Mehmet Güngör Başvurusu, T. 11.12.2019, B. No: 2016/14951.

Mehmet Hasan Altan Başvurusu (2), (GK), T. 11.01.2018, B. No: 2016/23672, RG 19.01.2018, No: 30306. 

Mehmet Murat Sabuncu Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2016/50969, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Mehmet Özdemir Başvurusu, T. 29.11.2018, B. No: 2017/37283. 

Mehmet Özhaseki Başvurusu, T. 08.05.2019, B. No: 2015/4972, RG 29.05.2019, No: 30788. 

Meral Özata Özgürol Başvurusu, T. 26.12.2018, B. No: 2015/2326.

Miyase İlknur ve Diğerleri Başvurusu, T. 18.07.2018, B. No: 2015/15242, RG 25.09.2018, No: 30546. 

Murat Aksoy Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2016/30112, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Murat Narman Başvurusu, T. 02.07.2013, B. No: 2012/1137. 

Mustafa Ali Balbay Başvurusu, T. 04.12.2013, B. No: 2012/1272. 

Mustafa Ünal Başvurusu, T. 28.11.2018, B. No: 2017/21149. 

Mümtazer Türköne Başvurusu, T. 27.11.2019, B. No: 2017/17839, RG 10.01.2020, No: 31004. 

N.B.B. Başvurusu, (GK), T. 03.03.2016, B. No: 2013/5653, RG 24.08.2016, No: 29811. 

Nihat Özdemir Başvurusu, (GK), T. 08.04.2015, B. No: 2013/1997, RG 03.07.2015, No: 29405. 

Nilgün Halloran Başvurusu, T. 16.07.2014, B. No: 2012/1184.

Nurettin Özköse Başvurusu, T. 04.07.2019, B. No: 2016/1152.

Oktay Kuban Başvurusu, T. 10.12.2019, B. No: 2016/1999. 

Orhan Pala Başvurusu, T. 15.02.2017, B. No: 2014/2983, RG 29.03.2017, No: 30022. 

Ömür Radyo Televizyon Ticaret Anonim Şirketi Başvurusu, T. 21.02.2018, B. No: 2015/14943. 

Önder Balıkçı Başvurusu, T. 15.02.2017, B. No: 2014/6009, RG 05.05.2017, No: 30057. 

Önder Çelik ve Diğerleri Başvurusu, (GK), T. 02.05.2019, B. No: 2016/50971, RG 26.06.2019, No: 30813. 

Özgen Acar ve Diğerleri Başvurusu, T. 31.10.2018, B. No: 2015/15241. 

R.V.Y. A.Ş. Başvurusu, T. 14.10.2015, B. No: 2013/1429, RG 03.12.2015, No: 29551.

Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Başvurusu, (GK), T. 25.05.2017, B. No: 2014/12727, RG 05.07.2017, No: 30115. 

Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Başvurusu (2), T. 08.02.2018, B. No: 2015/3369. 

Sırrı Süreyya Önder Başvurusu, (GK), T. 03.10.2019, B. No: 2018/38143, RG 08.10.2019, No: 30912.

Ş.Y. Başvurusu, T. 07.03.2019, B. No: 2015/14044, RG 24.04.2019, No: 30754.

Şahin Alpay Başvurusu, (GK), T. 11.01.2018, B. No: 2016/16092, RG 19.01.2018, No: 30306. 

Tahsin Kandamar Başvurusu, T. 28.11.2019, B. No: 2016/213. 

Tansel Çölaşan Başvurusu, T. 07.07.2015, B. No: 2014/6128, RG 14.08.2015, No: 29445.

Tansu İşler Başvurusu, T. 14.04.2016, B. No: 2013/9799.

Tekno Gayrımenkul Yatırım San. Tic. Ltd. Şti. Başvurusu, T. 16.09.2015, B. No: 2013/62. 

Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Başvurusu, T. 06.10.2015, B. No: 2014/8691, RG 24.11.2015, No: 29542. 

Ufuk Çalışkan Başvurusu, T. 07.03.2019, B. No: 2015/1570, RG 11.04.2019, No: 30742.

Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu, T. 10.10.2018, B. No: 2015/13789. 

Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu (2), (GK), T. 26.12.2019, B. No: 2016/12313, RG 11.02.2020, No: 31036.

Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu (3), T. 09.01.2020, B. No: 2016/5653, RG 11.03.2020, No: 31065.

Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu (4), T. 16.01.2020, B. No: 2016/73977, RG 11.03.2020, No: 31065.

Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti Başvurusu (5), T. 28.01.2020, B. No: 2017/4786, RG 11.03.2020, No: 31065. 

Vural Nasuhbeyoğlu Başvurusu, T. 17.02.2016, B. No: 2013/6146, RG 05.04.2016, No: 29675. 

Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri Başvurusu, (GK), T. 26.12.2019, B. No: 2017/22355, RG 15.01.2020, No: 31009. 

Yakup Şimşek Başvurusu, T. 25.12.2018, B. No: 2017/36064.

Yaman Akdeniz ve Diğerleri Başvurusu, T. 02.04.2014, B. No: 2014/3986. 

Yeni Gün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş. Başvurusu, T. 13.09.2018, B. No: 2015/6313. 

Yeni Gün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş. ve Diğerleri Başvurusu, T. 25.09.2019, B. No: 2014/4430.

Youtube LLC Corporation Service Company ve Diğerleri Başvu-rusu, (GK), T. 29.05.2014, B. No: 2014/4705. 

Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Başvurusu, (GK), T. 26.07.2019, B. No: 2018/17635.

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI

Ağın – Turkey, 29.03.2005, App. No: 46069/99.

Ahmet Yıldırım – Turkey, 18.12.2012, App. No: 3111/10. 

Akdaş – Turkey, 16.02.2010, App. No: 41056/04.

Alınak – Turkey, 29.03.2005, App. No: 40287/98.

Ali Erol – Turkey (No. 2), 27.10.2005, App. No: 47796/99.

Alkaya – Turkey, 09.10.2012, App. No: 42811/06.

Altınok – Turkey, 29.11.2011, App. No: 31610/08.

Altuğ Taner Akçam – Turkey, 25.10.2011, App. No: 27520/07.

Arslan – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 23462/94.

Artun and Güvener – Turkey, 26.06.2007, App. No: 75510/01. 

Aslı Güneş – Turkey, 27.09.2005, App. No: 53916/00.

Autronic AG – Switzerland, 22.05.1990, App. No: 12726/87. 

Axel Springer AG – Germany, (GC), 07.02.2012, App. No: 39954/08.

Ayhan – Turkey (No. 1), 10.11.2004, App. No: 45585/99.

Ayse Öztürk – Turkey, 15.10.2002, App. No: 24914/94.

B. – Austuria, 28.03.1990, App. No: 11968/86.

Bakır – Turkey, 25.10.2005, App. No: 54916/00.

Bayar and Gürbüz – Turkey, 27.11.2012, App. No: 37569/06.

Becker – Norway, 05.10.2017, App. No: 21272/12. 

Bedat – Switzerland, (GC), 29.03.2016, App. No: 56925/08.

Bergens Tidende and Others – Norway, 02.05.2000, App. No: 26132/95. 

Bladet Tromso and Stensaas – Norway, (GC), 20.05.1999, App. No: 21980/93. 

Brind and Others – The United Kingdom, 09.05.1994, App. No: 18714/91.

Bulgakov – Russia, 23.06.2020, App. No: 20159/15.

Butkevich – Russia, 13.02.2018, App. No: 5865/07.

Castells – Spain, 23.04.1992, App. No: 11798/85.

Cengiz and Others – Turkey, 01.12.2015, App. Nos: 48226/10, 14027/11. 

Ceylan – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 23556/94.

Ceylan – Turkey (No. 2), 11.10.2005, App. No: 46454/99.

Chauvy and Others – France, 29.06.2004, App. No: 64915/01.

Colombani and Others – France, 25.06.2002, App. No: 51279/99. 

Couderc and Hachette Filipacchi Assocıés - France, (GC), 10.11.2015, App. No: 40454/07.

Craxi – Italy (No. 2), 17.07.2003, App. No: 25337/94.

Cumpana and Mazare – Romania, (GC), 17.12.2004, App. No: 33348/96. 

Çamlıbel – Turkey, 22.12.2005, App. No: 64609/01.

Çapan – Turkey, 25.07.2006, App. No: 71978/01.

Çetin – Turkey, 20.12.2005, App. No: 42779/98.

Çetin and Others – Turkey, 13.02.2003, App. Nos: 40153/98, 40160/98.

Dalban – Romania, (GC), 28.09.1999, App. No: 28114/95.

De Becker – Belgium, 27.03.1962, App. No: 214/56.

De Haes and Gijsels – Belgium, 24.02.1997, App. No: 19983/92.

Delfi as – Estonia, (GC), 16.06.2015, App. No: 64569/09.

Demirel and Ateş – Turkey, 12.04.2007, App. Nos: 10037/03, 14813/03. 

Demirel and Ateş – Turkey (No. 2), 29.11.2007, App. No: 31080/02.

Demirel and Ateş – Turkey (No. 3), 09.12.2008, App. No: 11976/03.

Dichand and Others – Austria, 26.02.2002, App. No: 29271/95.

Dicle – Turkey, 10.11.2004, App. No: 34685/97.

Dink – Turkey, 14.09.2010, App. Nos: 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09. 

Du Roy and Malaurie – France, 03.10.2000, App. No: 34000/96. 

E.K. – Turkey, 07.02.2002, App. No: 28496/95.

Ediciones Tiempo – Spain, 12.07.1989, App. No: 13010/87. 

Editions Plon – France, 18.05.2004, App. No: 58148/00.

Eerikainen and Others – Finland, 10.02.2009, App. No: 3514/02.

Egeland and Hanseid – Norway, 16.04.2009, App. No: 34438/04.

Ekin Association – France, 17.07.2001, App. No: 39288/98. 

Engels – Russia, 23.06.2020, App. No: 61919/16. 

Engels and Others – The Netherlands, 08.06.1976, App. Nos: 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. 

Erdener – Turkey, 02.02.2016, App. No: 23497/05.

Erdogdu – Turkey, 15.06.2000, App. No: 25723/94. 

Erdogdu and Ince – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. Nos: 25067/94, 25068/94.

Ergin – Turkey (No. 1), 16.06.2005, App. No: 48944/99.

Ergin – Turkey (No. 2), 16.06.2005, App. No: 49566/99. 

Ergin – Turkey (No. 3), 16.06.2005, App. No: 50691/99. 

Ergin – Turkey (No. 4), 16.06.2005, App. No: 63733/00. 

Ergin – Turkey (No. 5), 16.06.2005, App. No: 63925/00.

Ergin – Turkey (No. 6), 04.05.2006, App. No: 47533/99. 

Ergin and Keskin – Turkey (No. 1), 16.06.2005, App. No: 50273/99. 

Ergin and Keskin – Turkey (No. 2), 16.06.2005, App. No: 63926/00.

Falakaoğlu – Turkey, 26.04.2005, App. No: 77365/01.

Fatullayev – Azerbaijan, 22.04.2010, App. No: 40984/07.

Feldek – Slovakia, 12.07.2001, App. No: 29032/95.

Feridun Yazar and Others – Turkey, 23.09.2004, App. No: 42713/98. 

Financial Times Ltd. and Others – The United Kingdom, 15.12.2009, App. No: 821/03. 

Flinkkila and Others – Finland, 06.04.2010, App. No: 25576/04.

Flux – Moldova (No. 6), 29.07.2008, App. No: 22824/04. 

Fressoz and Roire – France, (GC), 21.01.1999, App. No: 29183/95. 

Frette – France, 26.02.2002, App. No: 36515/97.

Fuentes Bobo – Spain, 29.02.2000, App. No: 39293/98. 

Gerger – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 24919/94.

Girleanu – Romania, 26.06.2018, App. No: 50376/09. 

Gongadze – Ukraine, 08.11.2005, App. No: 34056/02. 

Goodwin – The United Kingdom, (GC), (Key Case), 27.03.1996, App. No: 17488/90. 

Görmüş and Others – Turkey, 19.01.2016, App. No: 49085/07. 

Gözel and Özer – Turkey, 06.07.2010, App. Nos: 43453/04, 31098/05. 

Grigoriades – Greece, (GC), 25.11.1997, App. No: 24348/94. 

Gumus and Others – Turkey, 15.03.2005, App. No: 40303/98.

Gül and Others – Turkey, 08.06.2010, App. No: 4870/02.

Hadjianastassiou – Greece, 16.12.1992, App. No: 12945/87.

Halford – The United Kingdom, 25.06.1997, App. No: 20605/92.

Halis – Turkey, 11.01.2005, App. No: 30007/96.

Handyside – The United Kingdom, 24.09.1976, App. No: 5493/72. 

Haydar Kaya – Turkey, 08.11.2005, App. No: 48387/99.

Hertel – Switzerland, 25.08.1998, App. No: 25181/94.

Hogefeld – Germany, 20.01.2000, App. No: 35402/97.

Hoon – The United Kingdom, 13.11.2014, App. No: 14832/11. 

Ilijkov – Bulgaria, 26.07.2001, App. No: 33977/96.

Informationsverein Lentia and Others – Austria, 24.11.1993, App. Nos: 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89, 17207/90. 

Incal – Turkey, (GC), 09.06.1998, App. No: 22678/93.

Jalba – Romania, 18.02.2014, App. No: 43912/10.

Jersild – Denmark, (GC), 23.09.1994, App. No: 15890/89. 

Jerusalem – Austria, 27.02.2001, App. No: 26958/95. 

Kalın – Turkey, 10.11.2004, App. No: 31236/96.

Kanat and Bozan – Turkey, 21.10.2008, App. No: 13799/04.

KAOS GL – Turkey, 22.11.2016, App. No: 4982/07.

Kaperzynski – Poland, 03.04.2012, App. No: 43206/07. 

Karakoc and Others – Turkey, 15.10.2002, App. Nos: 27692/95, 28138/95, 28498/95.

Karatas – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 23168/94.

Karhuvaara and Iltalehti – Finland, 16.11.2004, App. No: 53678/00.

Kasabova – Bulgaria, 19.04.2011, App. No: 22385/03.

Keegan – Ireland, 26.05.1994, App. No: 16969/90.

Kızılyaprak – Turkey, 02.10.2003, App. No: 27528/95.

Kobenter and Standard Verlags GMBH – Austria, 02.11.2006, App. No: 60899/00. 

Kormaz – Turkey (No.1), 20.12.2005, App. No: 40987/98. 

Korkmaz – Turkey (No. 2), 20.12.2005, App. No: 42589/98. 

Korkmaz – Turkey (No. 3), 20.12.2005, App. No: 42590/98.

Krone Verlag GMBH & CO. KG – Austria, 14.11.2008, App. No: 9605/03. 

Kroon and Others – The Netherlands, 27.10.1994, App. No: 18535/91.

Kürüm – Turkey, 26.01.2010, App. No: 56493/07.

Labita – Italy, (GC), 06.04.2000, App. No: 26772/95. 

Lehideux and Isorni – France, (GC), 23.09.1998, App. No: 24662/94. 

Leroy – France, 02.10.2008, App. No: 36109/03.

Letellier – France, 26.06.1991, App. No: 12369/86.

Lindon, Otchakovsky-Laurens and July – France, (GC), 22.10.2007, App. Nos: 21279/02, 36448/02.

Lingens – Austria, 08.07.1986, App. No: 9815/82.

Magyar Helsinki Bizottsag – Hungary, (GC), 08.11.2016, App. No: 18030/11. 

Maraşlı – Turkey, 09.11.2004, App. No: 40077/98.

Marckx – Belgium, 13.06.1979, App. No: 6833/74.

McVicar – The United Kingdom, 07.05.2002, App. No: 46311/99. 

Medya FM Reha Radyo ve İletişim Hizmetleri A.Ş. – Turkey, 14.11.2006, App. No: 32842/02. 

Medzlis Islamske Zajednice Brcko and Others – Bosnia and Her-zegovina, (GC), 27.06.2017, App. No: 17224/11.

Mehmet Hasan Altan – Turkey, 20.03.2018, App. No: 13237/17. 

Melnychuk – Ukraine, 05.07.2005, App. No: 28743/03.

MGN Limited – The United Kingdom, 18.01.2011, App. No: 39401/ 04.

Müller and Others – Switzerland, 24.05.1988, App. No: 10737/84.

Najafli – Azerbaijan, 02.10.2012, App. No: 2594/07.

Nedim Şener – Turkey, 08.07.2014, App. No: 38270/11. 

Neumeister – Austria, 27.06.1968, App. No: 1936/63.

Norwood – The United Kingdom, 16.11.2004, App. No: 23131/03.

Oberschlick – Austria, 23.05.1991, App. No: 11662/85.

Oberschlick – Austria (No. 2), 01.07.1997, App. No: 20834/92.

Observer and Guardian – The United Kingdom, 26.11.1991, App. No: 13585/88. 

Okçuoglu – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 24246/94.

OOO Flavus and Others – Russia, 23.06.2020, App. Nos: 12468/15, 23489/15, 19074/16.

Ormanni – Italy, 17.07.2007, App. No: 30278/04.

Otegi Mondragon – Spain, 15.03.2011, App. No: 2034/07. 

Ozgur Gundem – Turkey, 16.03.2000, App. No: 23144/93.

Öztürk – Turkey, (GC), 28.09.1999, App. No: 22479/93.

P.B. and J.S. – Austria, 22.07.2010, App. No: 18984/02.

Pakdemirli – Turkey, 22.02.2005, App. No: 35839/97. 

Pamak – Turkey, 07.06.2005, App. No: 39708/98.

Panchenko – Russia, 08.02.2005, App. No: 45100/98.

Pavel Ivanov – Russia, 20.02.2007, App. No: 35222/04.

Pedersen and Baadsgaard – Denmark, (GC), 17.12.2004, App. No: 49017/99. 

Pentikainen – Finland, (GC), 20.10.2015, App. No: 11882/10. 

Perna – Italy, (GC), 06.05.2003, App. No: 48898/99.

Petrenco – Moldova, 30.03.2010, App. No: 20928/05.

Polat – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. No: 23500/94.

Prager and Oberschlik – Austria, 26.04.1995, App. No: 15974/90.

Purcell and Others – Ireland, 16.04.1991, App. No: 15404/89.

Radio France and Others – France, 30.03.2004, App. No: 53984/00. 

Radio Twist – Slovakia, 19.12.2006, App. No: 62202/00. 

Reklos and Davourlis – Greece, 15.01.2009, App. No: 1234/05.

Reznik – Russia, 04.04.2013, App. No: 4977/04. 

Rizos and Daskas – Greece, 27.05.2004, App. No: 65545/01. 

Roemen and Schmidt – Luxembourg, 25.02.2003, App. No: 51772/99. 

Roşca – The Republic of Moldova, 22.10.2019, App. No: 36712/10.

RTBF – Belgium, 29.03.2011, App. No: 50084/06.

Saliyev – Russia, 21.10.2010, App. No: 35016/03. 

Sanoma Uitgevers B.V. – The Netherlands, (GC), 14.09.2010, App. No: 38224/03. 

Sapan – Turkey, 08.06.2010, App. No: 44102/04.

Satakunnan Markkinapörssi oy and Satamedia oy – Finland, (GC), 27.06.2017, App. No: 931/13.

Schalk and Kopf – Austria, 24.06.2010, App. No: 30141/04.

Sciacca – Italy, 11.01.2005, App. No: 50774/99.

Seferi Yılmaz – Turkey, 13.02.2018, App. Nos: 61949/08, 38776/09, 44565/09.

Seher Karatas – Turkey, 09.07.2002, App. No: 33179/96.

Selahattin Demirtaş – Turkey, (GC), (Key Case), 22.12.2020, App. No: 14305/17. 

Selmani and Others – “The Former Yugoslav Republic of Mace-donia”, 09.02.2017, App. No: 67259/14. 

Solmaz – Turkey, 16.01.2007, App. No: 27561/02.

Sorguç – Turkey, 23.06.2009, App. No: 17089/03.

Standart Verlags GMBH – Austria, 02.11.2006, App. No: 13071/03.

Standard Verlagsgesellschaft MBH – Austria (No. 2), 22.02.2007, App. No: 37464/02.

Stasaitis – Lithuania, 21.03.2002, App. No: 47679/99.

Stojanovic – Croatia, 19.09.2013, App. No: 23160/09. 

Stoll – Switzerland, (GC), 10.12.2007, App. No: 69698/01.

Sürek – Turkey (No. 1), (GC), 08.07.1999, App. No: 26682/95.

Sürek – Turkey (No. 2), (GC), 08.07.1999, App. No: 24122/94.

Sürek – Turkey (No. 3), (GC), 08.07.1999, App. No: 24735/94. 

Sürek – Turkey (No. 4), (GC), 08.07.1999, App. No: 24762/94. 

Sürek and Özdemir – Turkey, (GC), 08.07.1999, App. Nos: 23927/94, 24277/94. 

Şahap Doğan – Turkey, 27.05.2010, App. No: 29361/07.

Şahin Alpay – Turkey, 20.03.2018, App. No: 16538/17. 

Şener – Turkey, 18.07.2000, App. No: 26680/95.

Şık - Turkey, 08.07.2014, App. No: 53413/11. 

Tammer – Estonia, 06.02.2001, App. No: 41205/98.

Terentyev – Russia, 26.01.2017, App. No: 25147/09.

Teslim Töre – Turkey, 19.05.2005, App. No: 50744/99.

The News Verlags GmbH & Co. KG – Austria, 11.01.2000, App. No: 31457/96.

The Sunday Times – The United Kingdom (No. 1), 26.04.1979, App. No: 6538/74. 

Thoma – Luxembourg, 29.03.2001, App. No: 38432/97.

Thorgeir Thorgeirson – Iceland, 25.06.1992, App. No: 13778/88.

Tillack – Belgium, 27.11.2007, App. No: 20477/05. 

Times Newspapers Ltd. – The United Kingdom (Nos. 1 and 2), 10.03.2009, App. Nos: 3002/03, 23676/03. 

Tolstoy Miloslavsky – The United Kingdom, 13.07.1995, B. No: 18139/91.

Unabhangige Initiative Informationsvielfalt – Austria, 26.02.2002, App. No: 28525/95.

Ürper and Others – Turkey, 20.10.2009, App. Nos: 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07, 54637/07. 

Vedat Şorli – Turkey, 19.10.2021, App. No: 42048/19.

Vereinigung Bildender Künstler – Austria, 25.01.2007, App.No: 68354/01.

Vereinigung Demokratsicher Soldaten Österreichs and Gubi – Austria, 19.12.1994, App. No: 15153/89.

Vereinigung Weekblad Bluf! – The Netherlands, 09.02.1995, App. No: 16616/90.

Vitrenko and Others – Ukraine, 16.12.2008, App. No: 23510/02. 

Vladimir Kharitonov – Russia, 23.06.2020, App. No: 10795/14.

Von Hannover – Germany, 24.06.2004, App. No: 59320/00.

Von Hannover – Germany (No. 2), (GC), 07.02.2012, App. Nos: 40660/08, 60641/08. 

Voskuil – The Netherlands, 22.11.2007, App. No: 64752/01. 

Weber – Switzerland, 26.07.2007, App. No: 3688/04.

Wegrzynowski and Smolczewski – Poland, 16.07.2013, App. No: 33846/07.

Wemhoff – Germany, 27.06.1968, App. No: 2122/64.

Worm – Austria, 29.08.1997, App. No: 22714/93.

X, Y and Z – The United Kingdom, (GC), 22.04.1997, App. No: 21830/93.

Y.B. and Others – Turkey, 28.10.2004, App. Nos: 48173/99, 48319/99.

Yağcı and Sargın – Turkey, 08.06.1995, App. Nos: 16419/90, 16426/90.

Yavuz and Yaylalı – Turkey, 17.12.2013, App. No: 12606/11.

Zana – Turkey, (GC), 25.11.1997, App. No: 18954/91.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.