Emsal Yargı Kararları Işığında

Belediye Sorunları Rehberi

İl Özel İdare Bölümü İlaveli
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Sadettin DOĞANYİĞİT - Lamih ÇELİK
ISBN: 9789750267994
Stok Durumu: Stokta var
198,00 TL 220,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sadettin DOĞANYİĞİT, Lamih ÇELİK
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1032

Çağdaş kent yaşamın kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısıyla yakından ilgilidir. Oysa günümüzde mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine, personel hukukundan finansman darboğazına, vergi mevzuatından imar, çevre ve sosyal politikalara kadar çok değişik alanlarda pek çok sorunla yüz yüzedir. İşte bu eserin amacı, başta belediyeler olmak üzere mahalli idarelerimizin soru ve sorunlarına çözüm üretmek, her birinin birer ‘marka şehir' olmasına katkı sağlamaktır.

Tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye personeline tavsiye edilen eserde; güncel Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay Kararları arasından itinayla seçilen, gerekçeli ve özetli olarak özenle oluşturulan çözümler yer almakta olup, eser bu yönüyle önemli bir misyon üstlenmektedir.

Geliştirilmiş ve güncellenmiş 8. baskıda; güncelliği kalmayan yargı kararları kitaptan çıkarılmış, değişen mevzuatla birlikte belediyeleri yakından ilgilendiren yeni ve güncel konular esere ilave edilmiştir.

Konu Başlıkları
Belediye Başkanı ile Meclis Üyelerinin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Özlük Hakları
Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni
Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Giderleri ve Sorumlulukları
Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları
Su Aboneliği, Kaçak Su ve Yer Altı Sularının Kullanımı
Belediyelerin Haciz İşlemleri
Belediye Taşınmazlarının İşgali ve Ecrimisil Uygulamaları
Belediyelerin İmar Uygulamaları Konusundaki Görev ve Yetkileri
Tebligat Kanunu Çerçevesinde Yapılan Tebligat Uygulamaları
Devlet Memurları ve Diğer Belediye Personeli
İl Özel İdareleri
Vergi Mevzuatı İle İlgili Kararlar
Belediyelerin Yerel Nitelikteki Gelirleri
Harcırah Ödemeleri
Sayıştay Yargısı ve Dış Denetim ile İlgili Belediyeleri İlgilendiren Konular
İş ve İşçi Mevzuatı
Belediye Ayniyat İşlemleri
Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku
İdarenin Üçüncü Kişilerle Olan Borç – Alacak İlişkileri
Yürürlükteki 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara İlişkin İhale İşlemleri ve Hakediş Uygulamaları
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Birinci Bölüm
BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI VE ÖZLÜK HAKLARI
A. BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  57
1. Temsil Ağırlama Bütçesinden Gazeteye Tanıtım Bedeli Ödenebilir mi?  57
2. Temsil Ağırlama Bütçesinden SMS Gönderim Gideri Yapılabilir mi?  57
3. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücret Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  58
4. Belediye Başkan Yardımcısı Belediyeyi Temsilen Temyiz Başvurusunda Bulunabilir mi?  58
5. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  59
6. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  59
7. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  60
8. Başkan Yardımcısının Görev Değişikliğinde Başkanın Serbestiyeti Var mıdır?  61
9. Belediye Başkanının Belediyeyi Temsil Yetkisi  61
10. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  62
11. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  62
12. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanına Devrini Öngören Hükmün İptali  62
13. Belediye Meclis Üyesinin Belediye Meclis Kararına Karşı Dava Açması  63
14. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  63
15. Belediye Kurulması İçin Danıştay’ın Görüşü Alınmaması Hukuka Aykırılık Oluşturur mu?  63
16. Belediye Başkanı Maaşının Hesabı  64
B. BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN MAAŞ VE HARCIRAHI  64
1. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  64
2. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Maliye Bakanlığı Personeli İçin Öngörülen Ek Ödemeden Yararlanabilir mi?  65
3. Belediye Başkanının Konaklama Gideri Mevzuatta Yer Verilen Sınırları Aşabilir mi?  65
4. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  66
5. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  67
6. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  68
7. Belediye Başkanı 4'üncü Dereceli Memur Harcırahından Daha Yüksek Miktarda Harcırah Alabilir mi?  69
8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  69
9. Belediye Başkanı Belediye Bütçesine Dahil Fon Saymanlığından İlave Ücret Alabilir mi?  70
10. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Eşlerine Yurtdışı Harcırahı Ödenebilir mi?  71
11. Görevlendirme Onayı Olmadan Belediye Başkanına Harcırah Ödenir mi?  72
12. Belediye Başkanı Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?  72
13. Meclis Üyelerinin Kurumsal İletişim Toplantıları Konaklamalı Yapılabilir mi?  73
14. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  75
C. TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ  75
1. Gazeteciler Günü Sebebiyle Belediye Bütçesinden Basın Mensuplarına Hediye Alınabilir mi?  75
2. Belde Halkı İçin Duvar Saati Yaptırılıp Dağıtılabilir mi?  76
3. Belediye Bütçesinden Sünnet Kıyafeti ve Çeyrek Altın Alınabilir mi?  76
4. Çay Ocaklarında Kullanılan Tüpler Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi?  77
5. DSİ Personelinin Yemek Giderlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  78
6. Emniyet Mensuplarına Yemek Verilmesi  78
7. Beldenin Tanıtımına Katkı Sağlayan Film Ekibinin Konaklama Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi?  79
8. Gezi Sürecinde Belediye Personeli İle Sivil Toplum Kuruluşu Üyelerine Yemek ve Konaklama Bedeli Ödenir mi?  80
9. Misafirler Arasında Yabancı Yoksa Mihmandar Hesap Cetveli Düzenlenmesi Gerekir mi?  81
10. Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir mi?  81
11. Mahalli İdare Birliği Bütçesinden Belediye Başkanı Adına Gazete İlan Bedeli Ödenebilir mi?  82
12. Başka Kurumlarca Düzenlenen Organizasyon Katılımcılarının Konaklama Bedeli Ödenir mi?  82
13. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Başkanı Dışındaki Kişiler Tarafından Gönderilen Çiçek Bedeli Ödenir mi?  82
14. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Personeli İçin Piknik Gideri Karşılanır mı?  83
15. Takvim ve Davetiye Bastırma Bedeli  83
16. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi  84
17. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi?  84
18. Taziye İlanları  84
19. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  84
20. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması  84
21. Kutlama ve Tebrik İlanları  84
22. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması  84
23. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması  85
24. Beldeye Somut Katkısı Olmayan Kişilere Temsil Harcaması Yapılabilir mi?  85
25. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  86
26. Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Ödeyenlere Ödül Verilmesi Mümkün mü?  86
27. Televizyon Programına Katılan Sanatçı ve Ekibinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenebilir mi?  86
28. Davetli Listesi  87
29. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması  87
30. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli  87
31. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler  88
32. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması Belediye Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  89
33. Konuşmacının Yemek ve Konaklama Giderleri Temsil Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  89
34. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi  89
35. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler  89
36. Tören Giderleri İçin İsim Listesinin Hazırlanması Gerekli midir?  89
37. Temsil Ödeneğinden Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Çikolata Alınması Mümkün müdür?  90
38. Temsil Ödeneğinden Sünnet Düğünlerinde Verilmek Üzere Altın Alınması Mümkün müdür?  91
39. Temsil Ödeneğinden Özel Günler İçin Kutlama Mesajı Yapılması Mümkün müdür?  91
40. Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalde Yapılan Barındırma Gideri  91
41. Politik İçerikli Bayram Kutlamalarının Bütçeden Karşılanması  91
42. Öğretmenlere Belediye Bütçesinden Ödül Verilebilir mi?  92
43. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi  92
44. Belediye Personeline Veda Yemeği Verilmesi  92
45. Belediyece Kitap Bastırılması  93
46. Belediye Bütçesinden Anket Yaptırılması Mümkün müdür?  93
47. Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takması  93
48. Ramazanda Davul Çaldırma Bedelinin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  94
49. Belediye Başkanının Ev Telefonu Fatura Bedelinin ödenmesi  94
50. Temsil Ödeneğinden Festival Jürisinin Otel ve Yol Giderinin Karşılanması  94
51. Seçime 10 Gün Kala Seçim Propagandası Sırasında Karşılama, Uğurlama ve Ziyafet  94
52. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  94
Ç. BELEDİYE BAŞKANININ LOJMAN İMKANI VE EMEKLİLİĞİ  95
1. Belediye Başkanı İçin Lojman Kiralanması ve Kira Bedelinin Bütçeden Ödenmesi  95
2. Lojmanda Oturan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılır mı?  96
3. Yanlışlıkla Emekli Sandığı İştirakçisi Sayılan Belediye Başkanının Durumu  96
D. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ  97
1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  97
2. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  97
E. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI  98
1. Müşterek Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi?  98
2. Aynı Gün İçerisinde Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenebilir mi?  98
3. Huzur Ücretinin Matrah Birleştirilmeden Ödenmesi  99
4. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenir mi?  100
5. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  101
6. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  102
7. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  104
8. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  105
9. Geriye Dönük Olarak Meclis Üyesi Huzur Hakkının Zamlı Ödenmesi  106
10. Belediye Meclis Üyelerine Yapılacak Huzur Ücretinin Genel Koşulları  106
11. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  106
12. Komisyonlar Teşkil Ederek Bunlara Huzur Hakkı Ödenmesi  106
13. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günleri ile Mesai Günleri Dışında Kalan Resmi Tatil Günlerinde Huzur Hakkı Ödenmesi  107
14. Toplantı Yapılmayan Günler İçin Huzur Hakkı Verilebilir mi?  107
15. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  107
16. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  108
17. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  108
18. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  109
19. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  110
20. Başkan Yardımcıları İhtisas Komisyonlarında Görevlendirilebilir mi?  110
F. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ VE SORUMLULUKLARI  110
1. Aynı Gün Yapılan Belediye Meclis ve Encümen Toplantısında Hakkı Huzur  110
2. Nakdi Yardımın Yapılmasına İlişkin Ödemeden Encümenin Sorumluluğu  111
3. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi  111
4. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  111
G. BELEDİYE BAŞKANININ SEMİNER VE DİĞER GİDERLERİ  112
1. Seminer Giderleri  112
2. Seminere Katılım Bedeli  112
3. Özel Şirketçe Düzenlenen Seminere Ödemede Bulunulması  112
4. Belediye Başkanının Cep Telefonu Giderlerinin Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Olarak Ödenmesi  113
5. Belediye Başkanının Ev Telefonu Gideri Bütçeden Ödenir mi?  113
6. Belediye Başkanının Konut Telefon Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  114
H. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI, SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI  114
1. Belediye Başkanı Personelin Atama İşlemi İle Mevzuata Aykırı Yapılan Ödemelerden Sorumlu mudur?  114
2. Bütçe Gelirlerinin Yüzde 30’unu Aşacak Şekilde Personel Ödemesinden Başkanın Sorumluluğu  115
3. Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Yapılan Sosyal Denge Tazminatı Ödemesinden Mali Yönden Belediye Başkanı Sorumlu Mudur?  116
4. Atama İşlemlerinin Mevzuata Aykırı Yapılmasında Sorumluluk  117
5. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  117
6. Belediye Başkanının Kaçak İnşaata Göz Yumması  118
7. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  118
8. Belediye Başkanının İhale Yapmadan Dükkan Kiralaması  118
9. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  119
10. Memurun Tahliyesinde Maaş Ödemesi Yapılır mı?  119
11. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  120
12. Belediye Başkanı Hakkında Görevini Kötüye Kullandığından Bahisle Şikayette Bulunulması  120
13. İddia Edilen Suçların Somut Olaylara Dayanması Durumu  121
14. Çeşitli Araç Lastiklerinin Parçalara Bölerek Pazarlıkla Satın Alınması  122
15. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  123
16. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı  124
17. Kira Gelirlerini Hayali Bir Şahıs Adına Tahsil Etme Suçu  124
18. Mevzuata Aykırı Atama Yapılması  124
19. Belediye Başkanının Kamu Zararı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması  125
20. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  125
21. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  125
22. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması  126
23. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması  126
24. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  127
25. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  127
26. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı  127
27. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  128
28. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  129
29. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki?  129
I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMALARINDAN SONRA ESKİ GÖREVİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  129
1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  129
2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  129
3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  130
İ. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ  130
1. Başkanlıktan Düşürülmesi Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilir mi?  130
2. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  130
3. Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıyan Belediye Başkanının Başkanlığı Düşer mi?  131
4. Seçilme Yeterliğini Kaybeden Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesi  132
5. Somut Belge ile Desteklenmeyen İddialar Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  132
6. Başkanlık Görevinden Düşürülmenin Yargı Kararına Bağlı Olduğu  132
7. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  133
8. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  133
9. Belediye Başkanının Vatandaşlığını Kaybetmesi  134
10. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  134
11. Memnu Hakların İadesi Kararı  134
12. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  134
13. Belediye Başkanının Düşürülmesine İlişkin Gensoru Önergesi  134
14. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  136
15. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  136
16. Belediye Başkanı İçin Gerekçeden Yoksun Şikayette Bulunulabilir mi?  136
J. BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET SUÇU  137
1. Haber Verme Özgürlüğü Sınırının Aşılması  137
K. SEÇİM PROPAGANDASINA İLİŞKİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İLKE KARARLARI  138
1. Seçim Broşürlerinin Dağıtımı  138
2. Özel Halk Otobüslerine Seçim Afişi Asılabilir mi?  138
3. Belediye İcraatlarını Anlatan Afişler Propaganda Kapsamında mıdır?  138
4. Seçim Yasaklarının İhlali  139
5. Bilboardlardan Siyasi Partiler Yararlanabilir mi?  139
6. Gazetenin Toplattırılması ve Basımının Durdurulması  139
7. Siyasi Propaganda Niteliği Taşımayan Kültürel Faaliyetlerin İcrası  139
8. TV ve Radyolar Tek Bir Siyasi Partinin Propagandasına Yönelik Yayın Yapabilir mi?  140
9. Partiler Arasında Fırsat Eşitliğinin İhlali  140
L. BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ  140
1. Gecikme Cezası Kesilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  140
2. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  141
3. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  141
4. Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma İşlemine Başlanması Soruşturmayı Gerektirir mi?  141
5. Yeşil Alanın Akaryakıt İstasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  141
6. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  142
7. Yangına Sebebiyet Vermek Soruşturmayı Gerektirir mi?  142
8. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  142
9. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirir mi?  142
10. Belediye Tabelasında Alfabede Bulunmayan Harfler Kullanılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  143
11. Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilen İşçiye Soruşturma İzni Verilmesi  143
12. Ticaret Alanının LPG İstasyonu Alanına Çevrilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  143
13. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  143
14. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  143
15. İmar Kanununa Muhalefet Soruşturmayı Gerektirir mi?  144
16. Projeye Aykırı İmalat İsnadı Üzerine Verilen Soruşturma İzni  144
İkinci Bölüm
BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ
A. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ  145
1. Belediyeye Ait Taşınmaz Malın Satış Yetkisi Kime Aittir?  145
2. İmar Planını Değişikliğinde Usul  146
3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  146
4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  146
5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  146
6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  146
7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  146
8. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  146
9. Belediyeye Ait Emlakin Satışına Kim Karar Verebilir?  147
10. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  147
11. Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev yapabilir mi?  147
B. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI  149
1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  149
2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  149
3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  149
4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  149
5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  149
6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  149
C. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  150
1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  150
2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  150
3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  151
4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yumma Eylemi  151
5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  151
6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  151
7. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  152
Ç. BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ  152
1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  152
2. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti  153
3. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması  153
4. Kesin Hesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  153
5. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  153
6. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  154
7. Belediye Meclisi Kararının Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  154
8. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  155
D. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  156
1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  156
2. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı  156
3. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  156
4. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  157
5. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  157
6. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  157
7. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  157
8. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  157
9. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi  158
10. Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi Belediye Encümenine Devredilebilir mi?  158
11. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uyulmaması  158
Üçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, GİDERLERİ VE SORUMLULUKLARI
A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDA YÜZ YÜZE GELDİKLERİ GÜNCEL BİR TAKIM SORUNLAR  159
1. Belediye Araçlarının Muayenesinin Zamanında Yapılmamasının Külfeti  159
2. Belediye Bütçesinden Dernek ve Vakıflara Nakdi Yardım Yapılması  160
3. Belediyenin Asli İşi Olan İmar Planının Yapılması İşleri İçin Hizmet Satın Alınabilir mi?  161
4. Belediye Bütçesinden Yardıma Muhtaç Kişilere Verilmek Üzere Mahalle Muhtarına Nakdi Yardım Yapılması  162
5. Nikâh İçin Çiftlerden Alınan Evlendirme Ücretlerinin “Evlendirme Memuru Ücreti” Olarak Dağıtılması Mümkün Müdür?  163
6. Özel Üniversitede Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim Bedelleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı?  166
7. Belediye Bütçesinden Uçak Kiralama Hizmeti Satın Alınması Mümkün müdür?  169
8. Ortak Hizmet Projesi İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması Mümkün müdür?  170
9. Öğrencilerin Özel Okul Harcamalarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi  172
10. Kasko Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  174
11. Kalkınma Ajansına Gecikme Cezası Ödenmesi  175
12. Temsil Ağırlama Bütçesinden Belediye Çalışanlarının Gezi Giderleri Ödenebilir mi?  176
13. Mahalli İdare Birliği Dergi Çıkarabilir mi?  177
14. Belediye Müdürlüğünün Asli Görevi Olan İş İçin İhale Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  177
15. Mevzuatta Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınmayacağı Belirtilen Giderin Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  178
16. Siyasi Partinin Tanıtımı Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı?  178
17. Belediye Konuk Evi Giderleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  178
18. Cep Telefon Bedelleri Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi ?  179
19. Belediyece Yaptırılan Nüfus Sayımı İçin Bedel Ödenebilir mi?  180
20. Belediyece Mahalle Muhtarlıklarına Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  180
21. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  180
22. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  182
23. Siyasi Partilerin Konser Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  184
24. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memurların Yemek Giderleri Temsil–Ağırlama Ödeneğinden Karşılanabilir mi?  184
25. Belediye Bir Derneğin Tıbbi Bitkiler Üzerindeki Araştırmasına Katkı Sağlayabilir mi?  185
26. Kurban Bayramında Kurban Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Giderleri  186
27. Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Mobil Telefon Giderleri  186
28. Memur ve İşçi Statüsündeki Personele Ramazan Paketi Yardımı Yapılabilir mi?  187
29. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Belediye Mevzuatı Karşısında Değerlendirilmesi  188
30. Sosyal Yaşantı İçin Gerekli Olan İlanlar Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi?  189
31. Belediye Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürünün Cep Telefonları Bütçeden Ödenebilir mi?  190
32. Belediyelerce Konut ve Arsa Üretilmesi ve Tahsisi  190
33. Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re’sen Tellal Tayin Edilmesi  192
34. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyonuna Katılan Hakemlere Ödenen Tazminatın Sınırı  193
35. Belediye Personeli İçin Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetleri Satın Alınabilir mi?  194
36. İzinsiz Ölü Defnetmenin Hükmü  195
37. Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında Mahkemece Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  195
38. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü  196
39. Haksız Yıkıma İlişkin Tazminat Talebi  196
40. Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetkisi  196
41. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamaması  196
42. Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ile Kapatılması  197
43. İnternet Cafe Olarak Kullanılan Büronun Eski Hale Getirilmesi  197
44. Belediyeler Lise Öğrencileri İçin Mesleki Yönlendirme Hizmeti Alabilirler mi?  198
45. Teminat Mektubu İçin Yapılan Komisyon Ödemesi  198
46. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Belediye Bütçesinden Tanıtım Gideri Yapılması  198
47. Fuara Katılmak Üzere Turizm Derneği’ne Makbuz Karşılığı Bağış Yapılabilir mi?  199
48. Belediye Okuma Yazma Kursunu Bitirenlere Hediye Verebilir mi?  199
49. Belediyeler Öğrenci Yurdu Tahsis Edebilir mi?  199
50. Belediyeler Orman Sahasını Bedelsiz Kullanabilir mi?  200
51. Belediye Bütçesinden Cep Telefonu Bedeli Ödenebilir mi?  201
52. Belediye Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması İçin Ücret Ödenebilir mi?  202
53. Belediye Çalışmalarının Tanıtımı İçin Medya Kuruluşuna Program Yaptırılması Mümkün müdür?  203
54. Belediye İşlerinin Takibi İçin Hizmet Gideri Yapılabilir mi?  204
55. Belediye Konservatuarındaki Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ücreti Ödenebilir mi?  205
56. Belediye Kapalı Spor Salonunun Elektrik Tarifesi  206
57. GSM Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinin Şartları  207
58. Dağıtılmak Üzere Kitap Alınabilir mi?  207
59. Estetik Kurul Üyelerine bütçeden ödeme yapılabilir mi?  208
60. Kıymet Takdir Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilir mi?  209
61. Kurum Doktorlarına İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenebilir mi?  210
62. Mahalli Bir Yayın Kuruluşunda Yayınlanan Haber ve Programlar Karşılığında Ödeme Yapılabilir mi?  211
63. Memur Eliyle Yürütülmesi Gereken İşler İçin Hizmet Alınması Mümkün müdür?  212
64. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İsteyene Daimi İkamet Koşulu Aranabilir mi?  213
65. Çocuk Şenliği Görüntü Bantları Yerel Bir TV’de Yayınlatılabilir mi?  213
66. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  213
67. Belediye Başkanının Yasal Dayanaktan Yoksun Tedavi Faturalarının Ödenmesi  215
68. Amatör Spor Kulüplerine Yardım  216
69. Muhtarlıklara Nakdi Yardımda Bulunulması Mümkün müdür?  217
B. BELEDİYELERDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ UYGULAMALARI  218
1. Tahsis Edilen Taşınmazda Toplumun Tümünün Yararlanmasına Açık Olmayan Yapılaşmalar Üzerine Belediyece Tahsisin Kaldırılması Mümkün müdür?  218
2. Sözleşmesinde Konut Olan İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaca Dönüştürülmesi  219
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkili Fesih  220
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  220
5. Ruhsata Aykırı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  220
6. Kat Karşılığı İnşaat Yapanlarda Maliyet Bedeli Endekslemesi Uygulanır mı?  220
7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatının ve Sözleşme Dışı Fazla İşe İlişkin Bedelin Tahsili  221
8. Yap–İşlet–Devret Yöntemiyle İnşa Ettiği Otogar Binasındaki Taşınmazı Kiraya Veren Kooperatife Yapılan Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılacak mıdır?  222
9. Ruhsatsız Kat Karşılığı İnşaat Yapana İhtar Yerine Para Cezası Verilebilir mi?  223
10. Araç ve Yolcu Toplu Taşımacılığına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Düzenlenmesi  223
11. Yap–İşlet–Devret Modeline Uygun Olarak Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerliliği  224
12. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapım İşiyle Görevlendirilen Sermaye Şirketinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu  225
13. Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilebilir mi?  225
14. Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verilmesi  227
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ  228
1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  228
2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  228
3. İmar Planlarının Onay Süreci  229
4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  229
5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  229
Ç. BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ  229
1. Faturanın Aslı Yerine Onaylı Fatura Fotokopisinin Kabul Edilmesi  229
2. Fatura Fotokopilerinin Geçerli Belge Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları  230
3. Trafik Cezası Olarak Bütçeden Yapılan Ödeme  231
4. Eski Yıllar Borçlarının Cari Yıl Bütçe Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür?  231
5. Mülkiye Müfettişleri Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  232
6. Belediye Gayrimenkulü İçin Yargıtay Kararları Emsal Alınarak Kira Artırımı Yapılması  232
7. Belediye Araçları Ruhsat Yenileme İşlemleri İçin İş Takipçilerine Ödeme Yapılabilir mi?  232
8. Encümen Kararıyla Nema Ödemesi  232
9. Avansın Kapatılması İşleminde Kullanılan Faturaların Avansın Verildiği Tarihten Önceki Tarihi Taşıması  232
10. Su Tahsilat Makbuzları Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  233
11. Belediyedeki Müdür ve Teknik Elemanlara Cep Telefonu Tahsisi  233
12. Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları Mümkün mü?  233
13. Belediyenin Nakit ve Ödenek Sıkıntısı Nedeniyle Vergi ve Prim Borçlarını Ödememesi  234
14. Faturaların Delil Olma Niteliği  234
15. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Belediye Borcunun Ödenmesi  235
16. Park ve Bahçelerin Aydınlatılmasında Kullanılan Elektriğin Resmî Daire Tarifesi Üzerinden Hesaplanması Mümkün müdür?  235
17. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  235
D. LOJMAN GİDERLERİ  236
1. Lojmanlara Bütçeden Uydu Anteni Takılır mı?  236
2. Lojman Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderleri  237
3. Lojman Küçük Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  237
4. Belediye Lojmanına Ait Boya Giderleri  237
5. Belediye Başkanı Lojmanının Yakıt Giderleri  237
6. Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri  237
7. Belediye Başkanı Lojmanının Telefon Giderleri  238
8. TV Yayın Giderleri  238
9. Kaloriferin Yanmadığı Yaz Aylarında Yakıt Bedellerinin İadesi  238
10. Lojmanlarda Kullanılmak Üzere Demirbaş Satın Alımı  238
11. Lojmanlara Ait Elektrik Aboneliği, Açma–Kapama ve Bağlantı Ücretleri Bütçeden Karşılanır mı?  238
12. Genel Sekreter ve Genel Sanat Yönetmeni İçin Konut Kiralanması Mümkün müdür?  239
13. Lojmanların Bakım Onarımı Hangi Koşullarda Yapılabilir?  239
14. Makam Şoförleri ve Koruma Görevlilerine Tahsis Edilen Konutların Isınma Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi?  240
15. Lojmanlarının TV Anten ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Kültür Hizmeti midir?  241
16. Kalorifercinin Lojmanlar İçin Değil Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi Durumu  241
17. Lojmanların Ortak Kullanım Alanları Ortak Giderleri  241
18. Belediye Başkanı Konutuna Bulaşık Makinesi Alınabilir mi?  242
19. Belediyeye Ait Dairenin Su Sayaç Bedeli ile Apartman Aidatlarının Bütçeden Ödenmesi  242
E. ELEKTRİK, SU, TELEFON, AKARYAKIT GİDERLERİ  243
1. Elektrik Bedelinin Ödenmesinde Daha Ucuz Birim Fiyatların Uygulanması Gerekirken Resmi Daireler İçin Öngörülen Tarifenin Uygulanması  243
2. Reaktif Enerji Bedelinden Muaf Tutulan Abonelerin Tükettiği Elektrik Bedelleri  243
3. Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Ortalamasının Alınması  244
4. Ankara'da İrtibat Bürosu Olarak Kullanılan Apartman Dairesinde Bulunan Telefona Ait Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  245
5. Resmi Telefonlarla Yapılan (900) Hatlı Telefon Giderleri  245
6. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının Cep Telefonları  245
7. Genel Sekreterin Evindeki Özel Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödenmesi  245
8. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin Cep Telefonları Giderleri  245
9. Resmî Olduğuna Dair Şerh Bulunmayan Cep Telefon Giderleri  246
F. BORÇLANMA VE BORÇ İLİŞKİLERİ  246
1. Sosyal Tesislerin Elektrik Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  246
2. Belediye ile Hazine Arasında Vadesi Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri  247
3. Belediye Giderlerinde Kullanılmak Üzere Aktarılan Payın Belediyelerce Borçlanılması  248
4. İl Hudutları Dışındaki Belediyelere Borç Verilebilmesi  249
5. İller Bankasınca Kefaleten Belediyeye Kullandırılan Banka Kredileri  249
6. Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelirler  250
G. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BAĞLI İŞLETMELERİ  250
1. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli 1. Hukuk Müşavirlerinin Makam ve Görev Tazminatı  250
2. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  251
3. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Soruşturma İzni Alınması Gereken Görevliler Kimlerdir?  252
4. İSKİ Çevre Temizlik Vergisini Tespit İçin Tarife Yapabilir mi?  252
5. İSKİ Uyuşmazlığı Hakem Tarafından Çözümlenebilir mi?  252
6. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin Su Tarifelerini Hazırlarken Kar Payı Koyabilir mi?  252
7. Aşırı Yağış Nedeniyle Eve Su Basmasından Dolayı Tazminat İstemi  254
8. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Taşınmazlarını Hangi Usulle Satabilir?  254
9. ASKİ Denetçilerine Ödenen Aylıkların Hesabı  254
10. ASKİ Kurum Personeline Ödenecek Ücretlerin Hesabı  255
11. ASKİ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Ücretler Huzur Hakkı Olarak Değerlendirilebilir mi?  256
12. ASKİ Araçlarına Kasko Sigortası Yapılabilir mi?  256
13. ASKİ Bütçesinden Serbest Avukatlara Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  257
14. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ödenen İkramiyelerin Hesabında Taban ve Kıdem Aylıkları Dahil Edilir mi?  257
15. İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilerek Belediyeye Devredilen İşçilere Ücret Ödenir mi?  258
16. DİSKİ Personeli İkramiye Tutarına Görev ve Temsil Tazminatı Dahil Edilir mi?  259
17. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi?  260
18. ESHOT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirine Makam ve Görev Tazminatı Ödenir mi?  260
19. Hukuk Müşavirine Ödenen Ek Gösterge Rakamının Fazla Alınması  261
20. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  262
21. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  262
22. Belediye Encümen Kararına İstinaden Şirkete Borç Verilmesi  262
23. Rüçhan Hakkı Kullanımı İçin Bakanlar Kurulu Ön İznine Gerek Var mı?  262
24. Şirketin Özelleştirilmesi Halinde Uhdesindeki Maden Ruhsatı Alıcıya İntikal Eder mi?  262
25. Belediyenin Kurduğu Ticari Şirketlerin Belediyenin Gelir Getirici İhalelerine Girmesi  263
26. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kuruluşlarına Açılacak Davalarda Yargı Yeri  264
27. Otoparkta Aracı Çalınan Kişi Tüketici Mahkemesine Girebilir mi?  265
28. Belediye Şirketine Ait Mali Müşavirlik Gideri Belediyece Karşılana Bilir mi?  265
29. İSKİ Daire Başkanına Makam Tazminatı Ödenir mi?  265
H. BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ  266
1. İçme ve Kullanma Suyu Hizmetlerinin İmtiyaz Yoluyla Devri  266
2. Danışmanlık Şirketlerine Yapılan Ödemeler  267
3. Gümrük İşlemleri İçin Komisyon Ödenebilir mi?  268
4. Belediye Gelir İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhalesi Mümkün müdür?  268
5. Belediyelerde Vergi Toplama Faaliyetinin İhale ile Özel Sektöre Yaptırılması  269
6. Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsiline Yönelik Alt Yapı Çalışmaları Oluşturma İşi İhale Yoluyla Yaptırılabilir mi?  269
I. KAMULAŞTIRMA VE İMAR İŞLEMLERİ  270
1. Daha Fazla İnşaat Alanı Sağlayan Projelere Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  270
2. Eşdeğer Alan Ayrılmadan İmar Plan Değişikliği Yapılabilir mi?  270
3. İmar Davalarında Davadan Feragat  270
4. İmar İtirazlarında Dava Açma Süreci  270
5. İmar Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali Halinde Eski Plan Yürürlüğe Girer mi?  271
6. Kamulaştırmanın Gecikmesinin Taşınmaza Getireceği Haklar Nelerdir?  271
7. Birleşme, Katılma veya Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında İmar Uygulaması  272
8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması  273
9. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  273
10. Encümenin Hukuka Aykırı Kamulaştırma Kararı  274
11. Kamulaştırma Bedelinde İndirim  274
12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı  275
13. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Kamulaştırmasız El Atılan Muhtesat Bedellerinin Ödenmesi  276
14. Kamulaştırmasız Elatmada Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır?  276
15. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması  276
16. Belediyece Hakkında Yıkım Kararı Verilen İmalatın Korunmaya Değer Kıymetinden Söz Edilebilir mi?  277
17. Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  277
18. Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Artırım Davası  277
19. Taşınmazın Arsa Niteliği Kazanması  277
20. Kamulaştırmadan Artan Tesislerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi Maliyeti  278
21. İmar Parseli Olmayan Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılması  278
22. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  278
23. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı  278
24. İmar Planlarının Onay Süreci  279
25. İmar Planlarının Uygulanması  279
26. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması  279
27. Özel Bir Kanunla Koruma Altına Alınmış Taşınmazların Devir ve Temlik ile Kamulaştırılması  279
28. Kamulaştırma Bedelinin Rayiç Bedelin Üzerinde Belirlenmesi  280
29. İmar Uygulamaları İşinin Şirkete Devri  280
30. Kadastral Parsel Bakımından Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmaları Yapılması  281
31. Sit Alanlarına ilişkin Kazanılmış Hakların Korunması  282
32. Onaylı İmar Planında Gösterilen Yerlerde İstimlâk İçin Umumi Menfaat Kararı Alınması  283
33. Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kesilen Ağaçların Bedellerinin Nazara Alınmaması  283
34. Harman Yeri Olan Taşınmazın Arsa Vasfına Dönüştürülerek Belediye Adına Tescili  284
35. Üst Ölçekli Planın Mahkemece İptali Halinde Buna Bağlı Olarak Alt Ölçekli Planlarda da Değişiklik Yapılması Gerekir mi?  284
36. Mahkemenin İmar Planı Hakkında Parsel Bazında Verdiği İptal Kararlarının İmar Planının Tümünün Yürürlüğünü Durdurur mu?  286
37. Projeye Aykırı Bazı İlaveler ve Ruhsatsız Çekme Kat Yapımı  286
38. Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının İptali  287
39. İmar Islah Planı ve İmar Tadilatları  287
40. Taşkın İnşaat ve Elatmanın Önlenmesi  288
41. OSB Sınırları İçerisinde Yapılacak Mevzii İmar ve Parselasyon Planları  289
42. Belediye Hizmet Alanı Olarak Kamulaştırılan Taşınmazın Ticari Faaliyet İçin Kullanılması Mümkün müdür?  289
43. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Hükmedilen Tazminat  290
44. Kamulaştırma Alacaklarında Faiz  290
45. Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenir mi?  290
İ. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN GİDERİLMESİ  290
1. Kırılan Şehir İçi Yolların Tazmin Ettirilmesi Koşulları  290
2. Caddelere Gelişigüzel El İlanı Atanlara Para Cezası Verilebilir mi?  291
3. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması  291
4. Yarım Yağlı Peyniri Tam Yağlı Gibi Satışa Sunmak  291
5. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür?  291
6. Kıyıların Hafriyat Dökenlerden Korunması  292
J. ÖZEL İLAN VE REKLAM GİDERLERİ  293
1. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan  293
2. Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılmayan Resmi İlan Giderleri  293
3. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi?  294
4. Resmi Nitelik Taşımayan Başsağlığı İlanı  294
5. Yerel Radyo ve TV’ye İlan Gideri  294
K. SİGORTA GİDERLERİ  294
1. Belediye Malları Sigorta Edilebilir mi?  294
2. Belediye Araçları İçin Kasko Bedeli Ödenebilir mi?  295
3. Hırsızlık Gasp ve Emniyeti Suistimal Sigortası Yapılabilir mi?  295
4. Kasko Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür?  297
5. Yangın Sigortası Yaptırılabilir mi?  298
6. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür?  299
7. Belediyenin Şehir Dışına Çıkan Araçları İçin Kasko Sigortası Yapılabilir mi?  300
8. Sigorta Poliçelerinde Lehdar Olarak Adı Geçen Finansal Kiralama Şirketine İndirim Yapılamaması  301
9. Devlet Malının Yangına Karşı Sigortalanması  302
10. Sigorta Poliçe Bedellerine İlişkin Ödemeler Damga Vergisinden İstisna mıdır?  302
11. Finansal Kiralama Yoluyla Belediyeye Alınan Aracın Kaskosu  302
12. Araç Sigorta Giderlerinden %25 Resmi Daire İndirimi Yapılması Zorunlu mu?  302
13. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinde Hasarsızlık İndiriminin Uygulanmaması  302
14. Bilgisayar ve Yazıcılar Sigorta Ettirilebilir mi?  302
L. SPOR KULÜPLERİNE YARDIM  303
1. Belediyece Profesyonel Spor Kulüplerine Maddi Yardımda Bulunulması Mümkün müdür?  304
2. Spor Kulübüne Destek Sağlamak Amacıyla Kombine Bilet Alınması Mümkün müdür?  306
3. Profesyonel Spor Kulübüne Ayni Yardım Yapılması Mümkün müdür?  306
4. Belediye Spor Kulübü Taraftarlırının Deplasmana Götürülmesi İçin Taşıma Hizmeti Alınması Kamu Zararı Oluşturur mu?  307
5. Profesyonel Spor Kulübüne Yardım Yapılabilir mi?  307
6. Amatör Ligde Mücadele Eden Spor Kulübü Mensuplarının Konaklama Giderleri  309
7. Spor Kulübü Oyuncularının Yemek Bedellerinin Belediye Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür?  310
8. Belediyelerce Spor Kulüplerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  310
9. Belediyelerce Spor Kulübü Derneklerine Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  313
10. Amatör Takımlarını Bünyesinde Barındıran Profesyonel Kulüplere Yardım  315
11. Profesyonel Spor Kulübünün Elektrik Giderinin Belediyece Ödenmesi  315
12. Futbolcu Transfer Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  316
13. Profesyonel Futbol Branşı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Belediye Bütçesinden Yardımda Bulunulması  316
M. BELEDİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR  317
1. Mühür Bozma  317
2. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  317
3. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı  317
N. BELEDİYELER ARASINDA GÖREV VE YETKİ İHTİLAFI  317
1. Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisi Kararını Geri Çevirmesi  318
2. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi?  319
3. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi  319
4. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatın Rücuen Tahsili  319
5. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu  320
6. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması  321
7. Verginin Tahsilinde Çıkan Uyuşmazlık  321
8. Büyükşehirlerde Büfe Yapılması Yetkisi  321
O. BELEDİYENİN HAZİNE TAŞINMAZINDAN YARARLANMASI  322
1. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi  322
2. Köye Ait özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  322
3. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi  323
Ö. BELEDİYELERİN MEZARLIKLARLA İLGİLİ GÖREVLERİ  323
1. Mezarlıkların Meskenlere Uzaklığı Ne Kadar Olacaktır?  323
2. Belediye veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Mezarlık Olarak Devri Mümkün müdür?  323
3. Derneğin veya Camiinin Mezarlığı Olabilir mi?  323
4. Mezarlıkların İdare ve Nezaret Görevi kime Aittir?  324
5. Belediyeler Müslüman Olmayanlar İçin Mezarlık Yapmak Zorunda mıdır?  324
6. Belediyenin Azınlık Mezarlıkların Korunması Görevi midir?  324
7. Mezarlıkların Bakım ve Onarım İşleri Vakıf Kanalıyla Yapılabilir mi?  324
8. Metruk Mezarlıklar Zilyetlikle Kazanılabilir mi?  324
9. Belediyeler Mezarlıkların Kullanım Hakkını Şahıslara Devredebilir mi?  324
10. “Mezarlık” Vasıflı Taşınmazların Vasfının “Arsa” Olarak Değiştirilmesi  324
11. İmar Planları Yapılırken Mezarlıkların Planlanması  325
12. Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Olmayan Mezarlık Arazisinin Haczi Mümkün müdür?  325
13. Taşınmazın Mezarlık Olarak Tahsisi İçin Hükümet Tabibinin Görüşü Gerekir mi?  326
P. VERGİ DAİRESİ İLE YAŞANAN VERGİ SORUNLARI  326
1. Belediye Otogar İşletmesinin KDV Mükellefiyeti  326
2. Belediyenin İşlettiği ve Devamlılık Arzeden Otoparkın Vergi Muafiyeti Var mıdır?  327
3. İnsan Sağlığı ve Tedavi Amacıyla İşletilen Kaplıcanın Vergi Muafiyeti Var mıdır?  328
4. Belediyenin Otel ve Lokanta Geliri Kurumlar Vergisine Tabi midir?  330
R. KÖYLERİN BELEDİYEYE BAĞLANMASI  331
1. Köy Tüzel Kişiliklerinin Belediyeye Katılması Hususunda Danıştay’ca Görüş Bildirilmesi  331
2. Köy Sınırlarının Açıkça Gösterilmemesi  333
S. VATANDAŞ BELEDİYE ARASI UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME  334
1. Amme Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinde Yargı Yeri  334
2. Para Cezası ve İşyeri Kapatmaya Karşı Açılan Davada Yargı Yeri  335
3. İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazda Yargı Yeri  336
4. Damga Vergisinin İadesi İsteminde Yargı Yeri  337
5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması Davalarında Yargı Yeri  337
Ş. BELEDİYELERİN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLERİ  337
1. Belediye Diğer Belediyelere Nakdi Yardımda Bulunulabilir mi?  337
2. Adalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında mıdır?  338
3. Belediye Başka Kurumun İhtiyacını Karşılayabilir mi?  339
4. Güzergah İzin Belgesi Talep Eden Araçlara Varış Yeri Olarak Durak Tahsisi Yapılması Mümkün müdür?  340
5. İhalenin İptal Edilmesi Encümene Verilmiş Yetkiyi Geçersiz Kılar mı?  340
6. Borçlu Belediyenin, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Nezdindeki Alacağına Haciz Konulabilir mi?  341
7. Kardeş Şehir İlişkisi İçinde Yurtdışı Gezisi Gerçekleştirilebilir mi?  342
Dördüncü Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
A. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SORUMLU TUTULACAK GÖREVLİ VE YETKİLİLERİN BELİRLENMESİ  343
1. Zamanında Tahsil Edilmeyen Kira Alacaklarından İdare Elemanları Sorumlu Tutulabilir mi?  343
2. Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Sorumluların İmzası Yok İse Muhasebe Yetkilisi Tek Başına Sorumlu Tutulabilir mi?  343
3. Kaynakların Verimli Kullanılmamasında Mali Sorumluluk  344
B. BELEDİYELERDE SORUMLULUK MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ  357
1. Yetkisiz Yapılan Büfenin Yıkımında Kamu Zararı Oluşur mu?  357
2. Yapılmayan İş İçin Bedel Ödenmesinde Mali Sorumluluk  358
3. Rutin Havale İşlemi Yapan Belediye Başkan Vekili Kamu Zararından Sorumlu Tutulabilir mi?  360
4. Sayıştay İlamlarının Tahsil Edilmemesinden Kimler Sorumludur?  360
5. Elektronik Para İle Yemek Yardımı İhalesinde İhale Yetkilisi ve İhale Komisyon Üyeleri De Sorumlu Tutulur mu?  361
6. Belediye Avukatlarının Zamanaşımı Defini Zamanında İleri Sürmemesinin Sonuçları  361
7. Tahakkuk Etmiş Olarak Yer Alan Para Cezalarının Zamanaşımına Uğratılması  362
8. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  362
9. Yapılan Fazla ödemeden ASKİ Genel Kurulu Sorumlu Olur mu?  362
10. Bilançoda Yer Alan Farktan Dolayı Sorumluluk  363
11. Ödeme Emrinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmemesi  363
12. İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluk  363
13. Tutulması Gereken Yevmiye, Gelir Hesapları, Yardımcı ve Ambar Defterleri ile Aylık Mizan Cetvellerini Tutmayan Görevlinin Sorumluluğu  363
14. İdare Zamanı Cetvelinde Muhasebe Yetkilisi Yerine İmza Atanların Sorumluluğu  364
15. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  364
16. Kusurlu Olduğu Anlaşılan Belediye Şoförünün Hazar Bedelinin Bütçeden Ödenmesi  364
17. Hak Sahibine Ödenmeyen Ödemeden Dolayı Sorumluluk  364
18. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ancak Harcırah Kanunu Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapanların Sorumluluğu  364
19. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Dolayı Sorumluluk  365
20. Vize Edilmiş Geçici İşçi Kadrolarından Fazla Sayıda Geçici İşçi Çalıştırılması Halinde Sorumluluk  365
21. Vergi ve Prim Borçlarının Ödenmemesinin Sorumluluğu  366
22. Vekalet Ücretinin Limiti Aşan Kısmının Ertesi Yılda Ödenmemesi Kararının Uygulanması  366
23. Değişik Ödenek Dilimlerinde Gerçekleştirilen İmalatlara İlişkin Sorumluluk  366
24. Vizesiz Çalıştırılan Geçici İşçilere İlişkin Sorumluluk  366
25. Ödeme Belgesinde Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasının Yer Almaması  367
26. Ölü Kişinin Sayıştay’a Karşı Sorumluluğu Var mıdır?  367
27. Bordro Toplamları Artırılarak Sebebiyet Verilen Fazla Ödemede Mutemedin Sorumluluğu  367
28. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi Durumunda Sorumluluk  367
29. Memur Statüsünde Çalışan Personele 657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenmesinin Getireceği Sorumluluk  368
30. Kasıt, Kusur, İhmal veya Tedbirsizliğe Dayanmayan Gecikme Cezası  368
C. GECİKME FAİZİ VE VERGİ CEZALARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ  369
1. Kira Bedelinin Geciktirilmesi Nedeniyle Belediye Bütçesinden Gecikme Cezası Ödenebilir mi?  369
2. Gecikme Faizi Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  370
3. İşin Geç Bitirilmesi Durumunda Hangi Hallerde Gecikme Cezası Kesilmelidir?  371
4. Elektrik Faturalarının Ödenmesinde Gecikme Cezası Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  372
5. Zamanında Ödenmeyen Elektrik Faturalarından Belediye Görevlileri Sorumlu Tutulabilir mi?  373
6. Gecikme Cezasından Ötürü Mali Sorumluluk  374
7. Sendika Aidatlarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Gecikme Faizi ve Mahkeme Masraflarına Sebebiyet Verilmesi  374
8. Belediye Meclis Kararlarına Dayalı Yapılan Gecikme Zammı ve Faiz Ödemesinden Sorumluluk  374
9. Ödeneği Olmayan Vergilerin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası  375
10. İcra Takibi Başlatılması Sonucunda Belediye Bütçesinden Faiz Ödenebilir mi?  375
11. Tasarrufu Teşvik Kesintisi Tutarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezası  376
12. Emekli Keseneklerinin Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü?  377
13. Belediyenin Maddi İmkansızlığı Nedeniyle Doğan Gecikme Zammının Bütçeden Ödenmesinde Sorumluluk  377
14. Belediye Bütçesinden Ödenen Faiz, Gider ve Vekalet Ücretlerinden Kimler Sorumludur?  378
15. Faiz ve Yargılama Giderine Neden Olunması  378
16. Belediye Bütçesinden Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası Ödenmesi  379
17. Sigorta İl Müdürlüğüne Yersiz Faiz Ödemesi  380
Ç. KANITLAYICI BELGEYE DAYANMAYAN ÖDEMELER  380
1. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Sosyal Yardımlar Kamu Zararı Oluşturur mu?  380
2. Zaruri Hallerde Fatura Fotokopileri Geçerli Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  381
3. Herhangi Bir Kanıtlayıcı Belge Olmadan Ödemede Bulunulması  382
4. Paranın Hak Sahibine Ödendiğini Gösteren Herhangi Bir Belge İbraz Edilememesi  382
D. İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI  383
1. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  383
2. Memur Aleyhine Tazminat Davası Açılabilir mi?  383
3. Belediyelerde Kamu Zararının Hesap Şekli  383
4. İlam Hükmünün İnfazı Mahiyetinde Tahsilat  383
5. Trafik Tescil İşlemlerinin Gecikmesi Sonucu Ödenen Para Cezasında Sorumluluk  384
6. Şikâyet ve İdari Yargıda Dava Açma Hakkı  384
7. Teknik Şartnameye Aykırı Araç Çalıştırılmasına Rağmen Teknik Şartnamede Öngörülen Cezanın Kesilmemesi Kamu Zararı mıdır?  385
E. MUHASEBE YETKİLİSİ  386
1. Sayman Mutemedi Sayılamayacak Birisi Tarafından Yapılan İşlemlerden Sayman Sorumlu Tutulabilir mi?  386
2. Muhasebe Yetkilisi Adına İmza Atanların Özel Hizmet Tazminatı  387
3. Muhasebe Yetkilisi Vergi Oranının Hatalı Uygulanmasından Sorumlu mudur?  388
4. Muhasebe Yetkilisine Belediyeye Dahil Fon Saymanlığından Ücret Ödemesi Yapılabilir mi?  390
5. Muhasebe Yetkilisinin Gelirin Tarh ve Tahakkuk Aşamalarına İlişkin Sorumluluğu Var mıdır?  390
6. Payları Zamanında Kuruma Aktarmayarak Gecikme Faizi Ödenmesine Neden Olmak  391
F. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ  391
1. İşçi Statüsündeki Gerçekleştirme Görevlisi Mali Açıdan Sorumlu Olacak mıdır?  391
2. Ödeme Emrini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisi Dışındaki Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu  392
3. Tahsilata İlişkin Belgenin Gönderilmemesi Tazmin Kararını Kaldırır mı?  392
G. SORUMLU KAMU PERSONELİNE RÜCU SÜRECİ  393
1. Hırsızlık Nedeniyle Belediye Bütçesinden Yapılan Ödeme Kamu Zararı mıdır?  393
2. Araç Hasarlarının Sorumlusuna Rücu Edilmesi Gerekir mi?  393
3. Kaybolan Cihaz Bedelinin Rücu Edilmeyerek Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  396
Beşinci Bölüm
SU ABONELİĞİ, KAÇAK SU VE YER ALTI SULARININ KULLANIMI
A. SU ABONELİK İŞLEMLERİ  399
1. Su Abonelik Sözleşmesinin Niteliği  399
2. Abonman Sözleşmesi Belediye ile Kişi Arasında Kurulan Özel Hukuk İlişkisini Kamu Hukuku İlişkisine Dönüştürür mü?  399
3. Abonelik Sözleşmesi ile Su Tüketim Bedeli Arasındaki İlliyet Bağı  399
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmayan Konut Su Abonesi Yapılabilir mi?  400
B. KAÇAK SU KULLANIMININ MÜEYYİDESİ  400
1. Kaçak Su Kullanımından Ev Sahibinin Sorumluluğu Var mıdır?  400
2. Kaçak Su Borcundan Abonenin Sorumluluğu  400
3. Abone Olmayan Kimsenin Belediyenin Verdiği Suyu Kullanması Halinde Bedeli Ödenir mi?  401
4. Sayaç Yerine Boru Takarak Su Kullanımı  401
5. Kaçak Su Bedeline Yasal Faiz Uygulanır mı?  401
6. Kaçak Su Kullananın Sınırlı Sorumluluğu  401
7. Su Borcundan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Sorumluluğu  401
8. Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir?  401
9. Faturanın Ödenmemesi Halinde Suyu Kesmeyen Belediye Kusurlu Sayılır mı?  401
10. Satın Aldığı Taşınmazın Eski Sahibinden Kalan Su Borcu  402
11. Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Kesilen Cezanın İptali İstemi  402
12. Su Yollarına Verilen Zararın Tazmini Hususunda Belediye Kamu Gücünü Kullanabilir mi?  402
C. YER ALTI SULARININ KULLANIMI  402
1. Kişilerin Kendi Arazilerinden Kuyu Açarak Çıkarılan Suyun Niteliği  402
2. Arazi Sahibince Bulunan Su Kendi İhtiyacı İçin Kullanabilir mi?  403
3. Yeraltı Sularının Aranması İznini Belediye Verebilir mi?  403
4. Su Arama Belgesi Su Tahsis Kararı Niteliğinde midir?  403
5. Kendi Taşınmazındaki Kuyudan Su Çıkartan Kişinin Eylemi Kaçak Su Olarak Değerlendirilebilir mi?  403
Altıncı Bölüm
BELEDİYELERİN HACİZ İŞLEMLERİ
A. BELEDİYELERİN HACİZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI  405
1. Belediye Meclisince Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Alınmış Olması Bir Gayrimenkulün Kamu Hizmetinde Kullanıldığını Gösterir mi?  405
2. Akar Türünden Olan Mal ve Gelirlerin Haciz Dışında Kalabilmesinin Koşulu  405
3. Fiilen Belediye Hizmetinde Kullanılan Taşınmazlar  405
4. Tüm Mal Varlığının Kamu Hizmetine Ayrıldığına Dair Meclis Kararı Alınması Mümkün müdür?  405
5. Belediye Meclisinin Kamuya Tahsis Kararının Yargıda İptali Halinde Karardan Kimler Yararlanır?  405
6. Tahsis Kararı Alınmadan Önce Konulan Haciz  406
7. Tahsis Kararı Alınmaksızın Kamuya Tahsisli Sayılan Mallar  406
8. Belediyenin Su Gelirlerinin Haczi Mümkün müdür?  406
9. Belediyenin Atık Su Ücretlerinin Haczi Mümkün müdür?  406
10. Belediyenin Başka Kurumlarından Olan Su Bedeli Alacağının Haczi Mümkün müdür?  406
11. Belediyenin Elektrik Tüketim Vergisi Alacağının Haczi Mümkün müdür?  406
12. Belediyenin Emlak Vergisi Gelirlerinin Haczi  407
13. Belediyenin Sözleşmeye Dayalı Elde Ettiği Gelirin Haczi  407
14. SSK’ya Olan Prim Borçlarına Karşılık Belediyenin Bankadaki Hesaplarına Haciz Konulabilir mi?  407
15. Gerçek Kişiler Tarafından Belediyenin İller Bankasından Aldığı Paya Haciz Konulabilir mi?  407
16. Alacaklarını 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Eden Kurumlar Belediyenin İller Bankası Paylarına Haciz Koyabilirler mi?  407
17. İller Bankası Payının Kısmen Haczi  407
18. Otopark Hesabında Toplanan Paranın Haczi Mümkün müdür?  407
19. Belediyelerce Tahsis Olunan Arsaların Haczi  408
20. Belediye Vergi ve Resimleri İçin Kamuya Tahsis Kararı Alınmasına Gerek Var mıdır?  408
21. Kendiliğinden Haczi Kabil Olmayan Gelirler  408
22. Vadeli Hesaba Aktarılan İller Bankası Payının Haczi Mümkün müdür?  408
23. İdari Nitelikteki Kamuya Tahsis Kararı İcra Mahkemesini Bağlar mı?  408
24. İller Bankası Payı Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Mal Niteliğinde midir?  409
25. Yer Tahsisi Nedeniyle Belediyece Alınacak Ücretlerin Haczi Mümkün müdür?  409
26. Belediye Otobüslerinin Haczi Mümkün müdür?  409
27. Haczin Kaldırılmasında İtiraz Süresi  409
28. Haczedilemez Şikayetini İnceleyecek Mercii  409
29. Belediyenin Uyguladığı Haciz İşleminde Haciz Varakasını Kim Onaylar?  409
31. Belediyelere Verilmekte Olan Paylar Haczedilebilir mi?  410
32. Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirler Haczedilebilir mi?  411
33. Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmayan İller Bankası Paylarının Durumu  412
34. Banka Hesabındaki Paranın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması  412
35. Kendiliğinden Kamuya Tahsis Edilmiş Bulunan Para Haczedilebilir mi?  413
36. Hakkında Verilmiş Bir “Kamu Hizmetine Tahsis Kararı” Bulunmasa Dahi, Haciz Edilemeyecek Olan Belediye Mal ve Paraları Nelerdir?  413
37. Belediye Avukatlarına Ödenmek Üzere Emanet Hesabında Bekletilen Paraya Haciz Konulabilir mi?  415
38. İçme Suyu Gelirleri Hangi Durumda Haczedilemez?  415
39. Sigorta Şirketleri Tarafından Yatırılan Payların Haczi Mümkün müdür?  416
40. Bankada Mevcudiyeti Belirgin Olan Mevduatın Haczi  416
41. Kamuya Tahsis Kararı Alınması  416
B. HACİZ İŞLEMLERİ  417
1. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  417
2. Birinci Haciz İhbarnamesinin Geçerlilik Şartı  417
3. Belediyenin Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazı  417
4. Yüklenici Şirket Aleyhinde Kesinleşen İcra Takibine Belediyenin İtiraz Hakkı Var mıdır?  417
5. İkinci Haciz İhbarnamesi Çıkarılması  417
6. Birinci Haciz İhbarına Süresinde İtiraz Edilmemesi  418
7. Belediyenin Birinci Haciz İhbarına Kısmen İtirazı  418
8. Alacaklının Belediyenin Yaptığı İtirazın Kaldırılmasını İsteme Hakkı Var mıdır?  418
9. Belediyenin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Tespiti  418
10. Cezalandırma Talebinden Vazgeçilmesi  418
11. Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi  418
12. Belediyeye İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  418
13. Belediyeye Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi  419
14. Belediye Takip Alacaklısı Aleyhine İstirdat Davası Açabilir mi?  419
15. İtiraz Haklarını Süresinde Kullanmayan Belediye Memurlarının Sorumluluğu  419
16. Yüklenici Şirketin Alacaklarına Haciz Konulması  419
17. Yüklenici Şirketin Belediyedeki Henüz Doğmamış Alacaklarına Haciz Konulması Mümkün müdür?  419
18. Ödenmeyen Ücretin Müteahhit İstihkakından Kesilmesi  420
19. Hakedişler Üzerinden Yapılacak Haciz İşlemleri  420
20. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Süre Tanınması  420
21. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Karşı Belediyenin Sorumluluğu  420
22. Finansal Kiralama Konusu Malın Haczi Mümkün müdür?  420
23. Malın Haczedilip Muhafaza Altına Alınması Suretiyle Kiracının Faydalanma Hakkı Kısıtlanabilir mi?  421
24. Kiracı Aleyhine İcra Yolu ile Takip Yapılması  421
25. Finansal Kiralama Konusu Bir Malın İcra Takibine Uğraması  421
26. Finansal Kiralama Konusu Mal Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi  421
27. Finansal Kiralamaya Konu Mal Üzerinde İstihkak Davası Açmak Hakkı Kime Aittir?  422
28. İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılması  422
29. Alacağın Temlik Edilmiş Olması Belediyeyi Kuruma Karşı Sorumluluktan Kurtarır mı?  422
30. Faiz Alacağından Vazgeçme  422
31. Belediye Hakkında Başlatılan İlamlı İcra Takibi  423
32. Belediyeye Ait Reklam Ünitelerini Kiralayan Davalının Kira Bedellerini Ödememesi Nedeniyle Hakkında Yapılan İcra Takibi  424
33. Haciz Sonucu Cebri İhale ile Hakkin Başkasına Satılması  425
Yedinci Bölüm
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ İŞGALİ VE ECRİMİSİL UYGULAMALARI
A. ECRİMİSİL TALEP EDEBİLMENİN ŞARTLARI  427
1. Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Kira İşlemlerinde 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi?  427
2. Devlet İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Taşınmazların Kira Sözleşmesi Hakkında 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi?  427
3. Hazine Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesi  428
4. Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Durumu  428
5. Devletin Özel Mülkiyetine Tabi Olan Taşınmazların Haksız İşgali  428
6. Davacıların Sözleşmeye Aykırı Davranışları  429
7. Ecrimisilin Miktarı Ne Olmalıdır?  429
8. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Yetkisinde Bulunan Alandan Ecrimisil İstemi  429
9. Ecrimisil İçin Haksız Kullanıcının Kusuru Aranır mı?  430
10. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Vaki El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi  430
11. Ecrimisil Yolu ile Kiralama İlişkisine Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi  431
12. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil Uygulaması  432
B. ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ  432
1. İşgalin Devam Etmesi Durumunda Yeniden Ecrimisil İstenmesi  432
2. Yetkililerce Kamu Malının Boşaltılmasına Yönelik Yasal İşlemlerin Yapılması  432
3. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi  432
C. ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ  433
1. El Atmanın Önlenmesi Talebi  433
2. İdari Yargının Görevine Giren Bir Uyuşmazlık Adliye Mahkemelerinde Menfi Tespit Davasına Konu Edilebilir mi?  433
3. İdarenin Ecrimisil İstemine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?  433
4. Valilikçe Yapılan Tahliye İşlemi İdari Nitelikte midir?  433
5. İdari Yargıda İptal Edilmeyen Tahliye Kararının Hukuksal Gücü  434
6. İdarece Saptanan Ecrimisil ile Mahkemece Hükme Bağlanan Ecrimisil Arasında Fark  434
Ç. ZAMANAŞIMI  434
1. Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi  434
2. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi  434
D. HİSSELİ TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  434
1. Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Eden Paydaştan Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesi  434
2. Taşınmazın Tahliyesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali  435
3. Hazinenin Seçimlik Hakkı  435
4. El Atmanın Önlenmesi Talebi  435
5. Belediyelerin Ecrimisil İşlemlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi  435
Sekizinci Bölüm
BELEDİYELERİN İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ
GÖREV VE YETKİLERİ
A. İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GÖREVLER  437
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir?  437
2. Bölüştürmeye Karar Vermek İçin Belediye Encümen Kararı Gerekir mi?  437
3. Nizalı Yerin Davalı Parselinden İfrazı  437
4. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan İfraz ve Tevhid İşlemi Sırasında Belediye Encümeninden Karar Alınması Gerekir mi?  437
5. Bir Taşınmazın Diğer Bir Taşınmaza Şuyulandırılması  437
6. İfraz ve Tevhid İsteminin Belediyeye Bedelsiz Terk Şartına Bağlanması Mümkün müdür?  438
7. Encümence Yeniden İfraz İşlemi Yapılması  438
8. Belediye Başkanının İfraza Karar Verme Yetkisi Var mıdır?  438
9. Müteahhidin Ruhsata Aykırı Olarak Yaptığı İlave Dairelerden Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu Var mıdır?  438
10. İmar Kanununun 17/3 Maddesine Göre Yapılacak Satışlar  439
11. İmar Kanunun 18. Maddesi Kapsamında Yapılmış İmar Uygulamaları  439
12. Kamulaştırmasız El Koyma Olgusunun Gerçekleşmesi  440
B. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ (İ.K. m.19)  441
1. İmar Planlarının Yöre Halkının Sağlığını ve Çevreyi Koruma Görevi  441
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Parselasyon İşlemlerinin Yapılmasında Yetkili Organ  441
3. Hatalı Parselasyon İşleminin İptali İşlemi  441
4. Belediye Başkanı Parselasyon Planına Yapılan İtirazı Reddedebilir mi?  441
5. Askı Süresi İçerisinde Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Şekli  442
C. RUHSATSIZ BAŞLANAN BİNALARIN YIKTIRILMASI (İ.K. m.32)  442
1. Yapı Tatil Tutanağının İptali  442
2. Yıkım Kararı Verilebilmesi Koşulu  442
3. Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Tesis Edilecek İşlem  442
4. Yıkım İşlemin Belediyece Gerçekleştirildiği Durumlarda Yıkım Masrafı Yapı Sahibinden İstenebilir mi?  442
5. Hazineye Ait Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız İnşaata Karşı Yapılması Gereken İşlem Nedir?  443
6. Projeye Aykırı Olarak Yapılan İlave Yapılaşmayı Ruhsata Bağlama İmkanı  443
7. Ruhsata Bağlanma İmkanı Olmayan Ruhsatsız İnşaatlar Hakkında Süre Tanımadan Yıkım İşlemi Yapılabilir mi?  443
8. Özel Kişilere Ait Taşınmazlara Tecavüz Olması Halinde Encümen Kararı Alınmaksızın Tecavüzlü Duvar Belediyece Yıktırılabilir mi?  443
9. Taşınmazın Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Önceki Belediyece Bu Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılmasına İlişkin İşlem Geçerliliğini Korur mu?  443
10. Kamu Düzeni Açısında Yıkımı Gereken Yer İçin Bedel Talebinde Bulunulabilir mi?  444
11. Ruhsatsız Bina İçin Mülkiyet Tespiti İstenebilir mi?  444
12. Organize Sanayi Bölgelerindeki Plana Aykırı Yapıların Yıkım Kararını Kim Verir?  444
Ç. UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDEKİ GEÇİCİ YAPILARA İZİN VERMEK (İ.K. m.33)  444
1. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesi Yetkisi Kime Aittir?  445
2. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali  445
D. YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR (İ.K. m.39)  445
1. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıkım Kararının İptali Mümkün müdür?  445
2. Belediye Yıkım Masrafı İçin KDV Talep Edebilir mi?  446
E. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER (İ.K. m.40)  446
1. Belediyece Reklam Panolarının Kaldırılması Yönünde İşlem Tesis Edilmesi  446
2. Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Uygun Bir Süre Tanınmadan Para Cezası Verilebilir mi?  446
3. Çatıya Kurulan GSM Şirketlerine Ait Baz İstasyonlarının Kaldırılması  446
F. İMAR CEZALARI (İ.K. m.42)  447
1. Sit Alanlarında İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapılara İki Kat Ceza Verilebilir mi?  449
2. Para Cezası Uygulamalarındaki Usul Nasıldır?  449
3. Ruhsatsız Bina Temeli Açıldığında Para Cezası Verilebilir mi?  449
4. Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Verilmesi Koşulu Nedir?  449
5. İmar Para Cezasının İptali Prosedürü  449
6. Yapı Sahibine Verilen Para Cezasının Mirasçılarından Tahsil Edilmesi Mümkün müdür?  450
7. İmar Para Cezasının İadesi Mümkün müdür?  450
Dokuzuncu Bölüm
TEBLİGAT KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN
TEBLİGAT UYGULAMALARI
A. TEBLİGATIN ŞEKİL UNSURLARI  452
1. Tebligattan Amaç Nedir?  452
2. Tebligat Adresinin Tespiti  452
3. Tebligat Yapılacak Şahsa Hitap Etmeyen Tebligatlar Geçerli midir?  453
4. Zarfta Ev Adresi Yazılı Olmasına Rağmen İş Adresinde Tebligat Yapılması Mümkün müdür?  453
5. İsteklinin Doğru Adresinin Tespit Yükümlülüğü Var mıdır?  453
B. TEBLİGAT YAPILAN EVDE YOK ANCAK ADINA TEBLİGATI ALABİLECEK BAŞKALARI VARSA  454
1. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir?  454
2. Muhatabın Abisine Yapılan Tebligat Geçerli midir?  454
3. Herhangi Bir İsim Yazılmadan Yapılan Tebligat Geçerli midir?  454
4. Apartman Kapıcısına Yapılan Tebligat Geçerli midir?  454
5. Akrabaya Yapılan Tebligat Geçerli midir?  454
6. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı  454
C. ADRESTE KİMSE YOKSA YAPILACAK TEBLİGAT  455
1. Adreste Hiç Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı  455
2. Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Tebligata Yazılmalı mıdır?  455
3. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması  455
4. Tebligat Parçasına Komşunun Adının Yazılmaması  455
5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi  455
6. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması  456
7. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması  456
8. Adresin Tadilat Nedeniyle Kapalı Olması Hali  456
9. Tebligatın Hasma Yapılması  456
Ç. MUHATAP EVDE ANCAK TEBLİGATI ALMIYORSA (İMZADAN İMTİNA EDİYORSA)  456
1. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması  456
2. Kanunla Gösterilen Geçerlilik Koşulu  457
D. TEBLİGAT YAPILANIN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMU  457
1. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?  457
2. Tebligat İşlemi Tüzel Kişinin Personeline Yapılabilir mi?  457
3. Tebligatı Alacak Kişilerin Bulunmadığının Tebliğ Mazbatasına Yazılmaması  457
4. Tebligatın Şirket Sekreterine Yapılmasında Geçerlilik Şartı  457
5. Anonim Şirket Adına Çıkarılan Tebligat  458
6. Şirket Tebligatının Kişilere Yapılan Tebligata Benzer Şekilde Yapılması Mümkün müdür?  458
7. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi?  458
8. Faks ile Tebligat Yapılabilir mi?  458
9. Tüzel Kişiye Muhatabın Kendisine Şeklinde Tebligat Yapılabilir mi?  458
10. Şirket Yetkilisinin Bulunamadığı Hususunun Tebligata Yazılmaması  459
11. Tebligatın Belediyeye Başkanına Yapılmaması  459
E. MUHATABIN MESLEK VE SANAT ERBABI OLMASI DURUMU  459
1. Daimi İşçiye Yapılan Tebligat  459
2. İşyerinin Muhataba Ait Olmaması  459
3. Birlikte Çalışan Kaydıyla Yapılan Tebligatlar Geçerli midir?  459
4. İşyerinde Borçlunun İş Ortağına Yapılan Tebligat  459
5. İşyeri Olarak Kiraya Verilen Yerde Yapılan Tebligat  460
6. Muhatap Aranmadan Tebligatın Daimi İşçiye Yapılması  460
F. MUHATABIN SERBESTÇE GİRİLEMEYEN BİR YERDE BULUNMASI  460
1. Otel Adresinde Muhataba Tebligatın Şekli  460
2. Fabrika Adresine Yapılacak Tebligatlar  460
3. Hastane Adresine Yapılacak Tebligatlar  460
4. Okul Adresine Yapılacak Tebligatlar  460
5. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi  460
6. Mesai Arkadaşına Yapılan Tebligat  461
G. VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI  461
1. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat  461
2. Baro, Avukatın İş Yeri Adresi midir?  461
3. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?  461
4. Vekil Sayısı Birden Fazla İse Tebligat Nasıl Yapılacak?  461
5. İtirazın İptali Davası Dilekçesi Vekile Yapılabilir mi?  462
6. Azledilen Vekile Tebligat  462
H. USULE AYKIRI YAPILAN TEBLİGATIN HÜKMÜ  462
1. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü  462
2. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Halinde Tebliğ Tarihi Ne Olacaktır?  463
3. Muhatabın Belirttiği Tebligatı Öğrenme Tarihinin Kanıtlanması  463
4. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın "Sahte" Olması  463
5. Haczin Uygulandığı Tarihin Önemi  463
6. Tebligatın Usulsüzlüğü ile İlgili Olarak İcra Müdürlüğü Kendiliğinden Harekete Geçebilir mi?  464
7. Davalı Belediyeye Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması  464
Onuncu Bölüm
DEVLET MEMURLARI VE DİĞER BELEDİYE PERSONELİ
A. BELEDİYEDE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI  465
1. 657 Tabi Olarak Çalışan İşyeri Hekimine Kıdem Tazminatı Ödenebilir mi?  465
2. İşyeri Hekimliği Ücreti 6331 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  466
3. Kadrolu Kurum Doktoru Olmayan Kişiye İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenir mi?  467
4. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi?  468
5. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi?  469
6. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi?  469
7. Belediyedeki Tabiplik Görevini İkinci Görev Olarak Yapan Doktorun Ücreti  469
B. MEMUR VE MEMUR YAKINLARININ TEDAVİLERİ  470
1. Serbest Diş Tabibine ve Özel Sağlık Kurumuna Yapılan Diş Tedavilerine Ait Giderlerin Ödenmesi  470
2. Kalbe Takılan Stent Bedelinin Tamamı Ödenebilir mi?  471
3. Onsekiz Yaşın Üstündeki Erkek Çocukların Tedavi Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  473
4. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki Fiyatların Esas Alınması  473
5. Sezaryanla Doğum İşleminde Sezaryan Ücreti  473
6. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi  474
7. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  474
8. Basit Sarf Malzemelerinin Hastane Faturalarına İlave Edilmesi  474
9. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması  474
10. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli  475
11. Sezaryanla Doğumda Anestezi Ücreti  475
12. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  475
13. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür?  475
14. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi  476
15. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi?  476
16. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli  476
17. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı  476
18. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır?  476
19. Anlaşma Yapılmayan Eczaneden Alınan İlaç Bedelinin Tamamının Ödenmesi  476
20. Belediye Bütçesinden Özel Oda Bedeli Ödenebilir mi?  477
21. Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Diş Tedavi Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesilir mi?  477
22. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır?  478
23. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri  479
24. Sendika Şube Başkanı Olarak Seçilen Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tedavi Yardımı Devam Edecek midir?  480
C. BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA 657 SAYILI KANUN DIŞINDA HAK VE MENFAAT SAĞLANMASI  480
1. Belediye İle Sendika Arasında İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Fazla Ödemenin Niteliği  480
2. Müdür ve Vekillerine Ödenen Ücretin Ambar Memuruna Ödenmesi Mümkün müdür?  484
3. Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarın Üzerinde Yapılabilir mi?  485
4. Emekli Olan Memur Personelin Her Birine Ek Sosyal Denge Tazminatı Ödemesi Mümkün müdür?  486
5. Mevzuatın Öngördüğünden Daha Fazla Tutarda Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  488
6. Memura 666 Sayılı KHK İle Yapılan Düzenlemeden Sonra İkramiye Ödenmesi Mümkün müdür?  489
7. Belediye Personeline 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü Maddesine Göre Ödeme Yapılabilir mi?  490
8. Sözleşmeli Personelin İşsizlik Sigortası İşveren Pirimi Belediye Bütçesinden Ödenir mi?  490
9. Belediye Personeline İndirimli Su Satılabilir mi?  491
10. Memur Sendikası Arasında Yapılan Sözleşmeye Dayanarak Yardımda Bulunulması  492
11. Sosyal Denge Sözleşmesine İstinaden Memura Ödeme Yapılması  493
12. Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve İstihdam Politikası Sözleşmesi Gereğince Ücret Ödenebilir mi?  493
13. Üst Düzey Yöneticilerin Kendi Mülkü Meskenlere Ait Demirbaş ve Mefruşat Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  494
14. Meclis Onaylı Sosyal Denge Sözleşmesini Uygulayan Belediye Muhasip ve Tahakkuk Memurunun Ceza Sorumluluğu Var mıdır?  495
15. İLO Sözleşmesi Gereği Memurların Mali Hakları İyileştirilebilir mi?  496
16. Belediyelerce Kurulan Yardım sandıklarından Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılabilir mi?  497
Ç. AVUKATLIK HİZMETLERİ VE SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMI  498
1. Vekâlet Ücreti Ödemesinin Vergilendirilmesi Nasıl Yapılır?  501
2. Avukatlık Ücretinin Dağıtımında Memur Maaş Katsayısı Değişikliği Kaynaklı Fark Ödemesi Yapılabilir mi?  502
3. Sözleşmeli Belediye Avukatına Belediye Meclisince Belirlenen Tutarın Üzerinde Ödemede Bulunulması Mümkün müdür?  503
4. Doğrudan Temin Usulü İle Avukatlık Hizmeti Alımı  504
5. Gereksiz Mahkeme ve Vekalet Masrafına Sebebiyet  504
6. Avukatlık Vekâlet Ücretine Yeniden Değerleme Oranı Uygulayarak Üst Sınırdan Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  506
7. Belediyelerde Hizmet Alımı İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Stopajı Yapılır mı?  507
8. Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisinin Eksik Yapılması Kamu Zararına Yol Açar mı?  508
9. Belediye Avukatlarına Kanunda Belirtilen Üst Limitten Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi?  509
10. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışan Hukuk Müşavirinin Ek Göstergesi Nasıl Tespit Edilmelidir?  509
11. Vekalet Ücretinin Tanımı  511
12. Mahkemede Temsil Yetkisinin Avukat Olmayan Birine Devri Mümkün müdür?  511
13. Sayıştay Temyiz Dilekçesini Genel Sekreter İmzalayabilir mi?  512
14. Belediye Avukatları İçin Mahkemelerce Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Ödeme Esasları  512
15. Avukatın Alacağından Dolayı Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulu  513
16. Vekalet Ücretini Başkalarıyla Paylaşmayı Öngören Sözleşmeler Geçerli midir?  513
17. Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Bir Tarafa Avukatlık Etmiş veya Mütalaa Vermiş Olması  513
18. Vekalet Ücretinin Avukatlara Ödenmesi ile İlgili Sorunlarda Yargı Yeri  513
19. Müvekkilin Azlinde Sebep Bildirilmesi Zorunlu mudur?  514
20. Vekalet Ücretine Hak Kazanabilme Şartı Nedir?  514
21. Belediyenin Vekalet Ücreti Alacağı İçin İcra Takibi Kimin Adına Yapılmalıdır?  515
22. Süreden Önce Haksız Fesih Nedeniyle Kalan Aylara İlişkin Ücretlerin Talep Edilmesi  515
23. Avukatların İntibakında İş Kanununa Tabi Olarak Geçen Avukatlık Hizmeti Değerlendirilir mi?  515
24. Belediyede Geçici İşçi Statüsünde Avukat Olarak Çalışırken Aynı Kurumda 5393/49 Gereğince Sözleşmeli Avukat Statüsünde Çalışmaya Başladığında Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  515
25. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Davada Belediye Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  515
26. Avukatlara Asgari Ücret Tarifesi altında ödeme yapılabilir mi?  516
27. Avukatlara Farklı Kurumlardan Ödeme Yapılabilir mi?  517
28. Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Bir hizmet İçin Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılması Mümkün müdür?  519
29. Belediye Personeli Olan Avukatın Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  520
30. Avukata Asgari Ücret Farkı Ödenmesi  520
31. Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir mi?  520
32. 657 sayılı Kanuna Tabi Belediye Avukatlarına Vekalet Ücretlerinin Dağıtımında Sınırlama  521
33. Belediye Vekilliğine Son Verilme  522
34. Avukatlık Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Belediye Aleyhine İş Mahkemesinde Dava Açılabilir mi?  522
35. Belediye Encümen Kararıyla Avukat İstihdamı Mümkün müdür?  523
36. Vekalet Ücretlerinin Belediye Avukatlarına Dağıtımı  525
37. Vekâlet Ücretlerine Getirilen Limit Uygulaması Anayasaya Aykırı mıdır?  526
38. Avukatlık Vekâlet Ücretinin Dağıtımı  528
39. Yol Tazminatının Hatalı Ödenmesi  529
D. BELEDİYE ÇALIŞANINA YİYECEK YARDIMI YAPILMASI  530
1. Memura Yapılacak Yemek Yardımının Ölçüsü  530
2. Personele Paket Gıda ve Yiyecek Yardımı Yapılması Yapılır mı?  532
3. Personelin Motivasyonu ve Uyumu İçin Bazı Günlerde Belediye Personeline Toplu Halde Yemek Verilmesi Mümkün müdür?  532
4. Belediye Personeline Elektronik Karta Para Yüklemesi İle Yemek Yardımında Bulunulması Mümkün müdür?  533
5. İtfaiye personeline yemek verilmesinin ölçüsü nedir?  535
6. Yemek Yardımının Öğle Yemeği Alımı Şeklinde Yapılması Mümkün müdür?  535
7. Personel Yemek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasında Sınır Var mıdır?  537
8. Sosyal Yardımlar Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Dâhil Edilir mi?  537
9. Fiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi  538
10. Memurlara Verilen Yemeğin Tüm Maliyetinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Kamu Zararı Oluşturur mu?  539
11. İhale İle Alınan Yemek Hizmetinde Alınacak Bedel Nasıl Hesap Edilir?  540
12. Memurlara Verilen Yemek Hizmeti İçin Ne Kadar Katkı Bedeli Alınmalıdır?  540
13. İhale Yoluyla Yapılan Yemek Alımlarında Memur Payının Hesabı Nasıl Yapılır?  542
14. Yemek Yaklaşık Maliyetin Yarısı Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi?  543
15. Memurlardan Tahsil Edilecek Yemek Bedelinin Miktarı Ne Kadar Olmalıdır?  545
16. Yemek Yardımının Ayni Yapılması Mümkün müdür?  546
17. Yemek Yardımı Ödeneği Memurlara Yemek Vermek Üzere Kurulan Kuruluşlara Ödenebilir mi?  547
18. Belediye Memuruna Erzak Yardımı  548
19. Lokantadan Tabldot Usulü ile Yemek Alınması Mümkün müdür?  548
20. Öğle Yemeği Hizmetinin Özel Şirkete İhalesi  548
21. Memurlardan Tahsil Edilen Yemek Katkı Payının Maliyetin Yarısını Karşılamaması Durumu  548
22. Memura Yemek Yemedikleri Günler İçin Yemek Yardımı Yapılması  549
23. Yemek Maliyetinin Tamamının Belediyece Karşılanması Mümkün müdür?  550
24. Memur Yemek Yardımının Nakdi Yapılması Mümkün müdür?  551
25. Yemek Maliyetinin Bütçeden Karşılanamayacak Kısmını Kim Karşılar?  551
E. GİYECEK YARDIMI  552
1. Belediyenin Başkanlık Katında Çalışan Personel İçin Giyim Eşyası Satın Alınması  552
2. Memura Giyecek Yardımı Yapılmasında Maliye Limitlerine Uyulması Zorunlu mudur?  553
3. Maliye Bakanlığının Belirlediği Standart Fiyatların Gözetilmemesi  554
4. Hizmet İhalesi Çerçevesinde Çalışanlara Giyecek Yardımı Yapılır mı?  554
5. İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürüne Giyecek Yardımı  554
6. Giyim Yardımının Nakdi Verilmesi  554
7. Kontrollük Hizmeti Yapan Belediye Teknik Personelinin Giyim Yardımı  554
8. İşçi Personele Yapılacak Koruyucu Palto ve İş Elbiselerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  554
9. Erzak Yardımı İçin Yapılan Satın Almaya İlişkin Verile Emirlerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  555
10. Zabıta Memuruna İkinci Kez Takım Elbise Verilmesi Mümkün müdür?  556
F. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE ÖDÜLLER  556
1. Fiilen Zabıta Görevini İfa Etmeyen Şahsa Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  556
2. Zabıta Kadrosunda Olmayan Personele Maktu Çalışma Ücreti Ödenir mi?  557
3. Belediyenin Fen İşlerinde Çalışan Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenebilir mi?  557
4. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  558
5. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları İle Birlikte Çalışan Personel İçin Öngörülen Fazla Mesai Sürelerinin Aşılması Mümkün müdür?  559
6. Belediye Memurları İçin Öngörülen İkramiye Ödemesinin, Memur Sayısının %10’undan Fazlasına Yapılması Mümkün müdür?  559
7. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  560
8. Belediyenin Farklı Birimleri Ayrı Bir Makam Olarak Kabul Ederek Fazla Çalışma Ücreti Verilebilir mi?  560
9. Zabıta Kadrosunda Bulunan Memurlar Fiilen Zabıta Memurluğu Görevini Yapmazlar İse Fazla Çalışma Ödenir mi?  561
10. Mali İşlerde Çalışan Personel Dışındaki Çalışanlara Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilir mi?  562
11. Zabıtaya Verilen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Trafik Memurlarına da Ödenmesi  562
12. Teftiş Kurulu Bünyesinde Çalışan Personele “Fazla Mesai Ücreti” Adı Altında Ödeme Yapılması  562
13. Zabıta Memurluğu Kadrosunda Olduğu Halde Özel Kalem Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personele Maktu Çalışma Ücreti Önenir mi?  563
14. İtfaiyede Görevlendirilen İşçilere Maktu Çalışma Ücreti Ödemesi  563
15. Belediyelerin Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Sınırı  563
16. Kaçak Et Yakalayan Zabıta Memurlarına Teşvik Primi  563
17. Zabıta ve İtfaiye Birimlerinde Görevli Olmakla Birlikte Destek Hizmeti Yürüten Personele Fazla Çalışma Ödenir mi?  564
18. Belediye Zabıtasına Ödül  565
19. İtfaiyede Destek İşlerini Yürüten Teknik Personele Fazla Mesai Ödenir mi?  565
20. Zabıta Hizmetlerinde Fiilen Çalışmayan Görevliye Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi  566
G. YAN ÖDEME, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE MAAŞ  566
1. Başkan Yardımcılığı Görevini İfa Etmiş Olan Personele Bu Hakları Kazanılmış Hak Olarak Ödenir mi?  566
2. Belediye Kanununun 49’unca Maddesi Uyarınca Ödenen İkramiyelerin Hesaplanması  568
3. Daire Başkanlığına Vekâlet Edenlere Görev Tazminatı Ödenebilir mi?  569
4. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Çalışanlara Ödenecek İkramiye Nasıl Hesaplanır?  570
5. Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilen Kişiye Eski Görevine İlişkin Mali Hakların Ödenmesi Mümkün müdür?  571
6. Asilde Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekâlet Görevi Nedeniyle Zam ve Tazminat Farkları Ödenir mi?  572
7. Büyük Projelerde Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Tazminat Kimlere Ödenir?  573
8. Belediye Müfettişleri Makam ve Görev Tazminatından Yararlanabilir mi?  574
9. İkramiye Ödemeleri (5393/49 Gereği Yapılan) Gelir Vergisine Tabi midir?  574
10. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi?  575
11. Ödenecek İkramiye Hesabına Dahil Olacak Unsurlar Nelerdir?  576
12. Seyyar Görev Tazminatı Yasal Koşulları  577
13. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi?  578
14. Tedviren Atanılan Göreve Ait Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemenin Ödenmesi Mümkün müdür?  578
15. Belediye Teknik Personeline Ek Tazminat  579
16. Müktesep Derecesi 4 Olan ve 5'inci Dereceli Kadroda Bulunan Memura Tazminatı 4'üncü Dereceden Ödenebilir mi?  579
17. Açıktan Memur Atama Koşulları  580
18. Vekil Asilin Sahip Olduğu Her Türlü Hak ve Sorumluluğa Sahip midir?  580
19. Kurum İçinden veya Diğer Kurumlardan Belediyedeki Bir Göreve Vekaleten Atananlara Ödenecek Ücret  580
20. İkinci Görev Ücreti  580
21. Vekalet Görevinde Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı  581
22. Kadro Unvanlarının Gerektirdiği Görevleri Fiilen Yapanların Yan Ödemesi  581
23. Teknik Personelin Özel Hizmet Tazminatı  581
24. Yüksek Öğrenimli Olmayan Belediye Başkan Yardımcısının Maaşı  582
25. Teknikerin Göreviyle İlgili Olmayan Bir Üst Öğrenimi Bitirdiğinde Özel Hizmet Tazminatı Artar mı?  582
26. 3’üncü Dereceden Aylık Almakla Birlikte 5’inci Dereceli Memur Kadrosunda Görev Yapan Memurun Tazminatı  582
27. Büyük Projede Çalışanlara Ek Tazminat Ödenmesi  583
28. Memura Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  583
29. Belediye Müdürlük Kadrosuna Vekalet Edenlere Ücret Ödenebilir mi?  584
30. Vekalet Edene Fark Tazminatların Ödenmesinin Koşulu  585
31. Teknik Personele Ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatı  585
H. HİZMETİÇİ EĞİTİM VE SEMİNER  586
1. Bakan Olur Olmadan Belediye Personelinin Her Şey Dâhil Tam Pansiyon Seminere Gönderilmesi  586
2. Kursa Katılanlar Harcırah Yönünden 90 ve 180 Günlük Sınırlamalarına Tabi midirler?  588
3. Kursun Meslekle Alakalı Olması Koşulu  588
4. Birliğin Düzenlediği Seminer İçin Katılım Bedeli Ödenmesi  589
5. Görevde Yükselme Eğitimine Katılanlara İkametgah ve Kurs Yeri Arasında Mutat Taşıt Ücreti Ödenir mi?  589
6. Kursa Katılmak Amacıyla Memuriyet Mahallî Dışına Giden Memurlar Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi?  589
I. VEKÂLET NEDENİYLE ÜCRET VE FARK ÖDEMESİ  589
1. Yapı Kontrol Müdürlüğüne Vekâlet Eden ve Asilde Aranan Şartları Taşımayan Personele Fark Ödemesi Nasıl Yapılır?  589
2. Müdür Kadrosuna Asaleten Atanma Şartlarını Taşımayan Ancak Bu Görevi Vekâleten Yürüten Kişiye Ödenecek Ücret nedir?  590
3. Vekâlet Edilen Kadroya İlişkin Özel Hizmet Tazminatı Ödenebilir mi?  592
4. Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Kaybedilmesi Sonucu Karşı Avukatına Yapılan Vekâlet Ücret Nasıl Ödenir?  593
5. Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Vekalet Ücreti Ödenir mi?  594
6. Asaleten Atanacaklarda Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekalet Ücreti Ödenir mi?  595
7. Vekalet Ücreti Olarak Ödenecek Ücretin Sınırı Nedir?  595
8. Yüksek Öğrenim Görmemiş Memurun Yürüttüğü Vekalet Görevi  596
İ. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HARCIRAHLARI DİĞER HAKLARI  596
1. Belediye Personeline Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Yapılan Ek Ödeme Yapılabilir mi?  596
2. Emekli Aylığı Almakta Olan Belediye Başkan Yardımcısı İçin Pirim Ödenmesi  597
3. Görevlendirme Süresine Riayet Edilmeden Yurt Dışı Harcırahı Ödemesi  599
4. Aylıksız İzin Kullanan Devlet Memurlarının Hakları  599
5. Çalışan Eşler İçin İndirim Uygulaması  600
6. Belediye ile Belediye Sözleşmelileri Arasındaki İhtilaflarda Görevli Yargı Yeri Neresidir?  600
7. Dağıtıcı Personel Belediyeler Tarafından Sunulan Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanabilir mi?  601
J. MEMUR SUÇLARI  602
1. Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Verilen Memuriyetten Çıkarılma Cezası  602
2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  603
3. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlemek  603
4. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  604
5. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Kişiye Yönelik Keyfi İşlem Yapmak  604
6. Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Dolayı Memurluktan Çıkarılma  604
7. Memurlar Hakkındaki İhbar ve Şikayetleri İşleme Koyup Koymama Yetkisinin Sınırı  605
8. Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Yetkilerin Başka Bir Makamca Kullanılması Mümkün müdür?  605
9. Taşıt Kanununa Muhalefet  606
10. Vekil Vasıtası ile Savunma Yapılabilmesi  606
11. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğeleri  607
12. Kamu Görevlileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi  607
13. Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Yasada Belirtilen Usuller Haricinde Görevini Yapması  607
14. Suçluluğu Hükmen Sabit Olmayan Memurun Durumu  607
15. İhale Komisyon Üyesi Olmadığı Halde Karara Paraf Atan Memurun Sorumluluğu  608
16. Teknik İşlerden Dolayı Müdürün Sorumluluğu  609
17. Görevin Kötüye Kullanımının Ölçüsü  609
18. Zimmet Suçunun Oluşması Şartları  609
K. MEMURLARIN BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME KURULUNA YAPTIKLARI İTİRAZLAR  610
1. Kurula Kimler Başvurabilir?  610
2. Evrakın Arşivde Bulunması Gerekçesiyle Talep Reddedilebilir mi?  611
3. Evrakın Bilgi Edinme Biriminin Henüz Oluşturulmadığı Gerekçesiyle Reddi  611
4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtirazların Şekli  611
5. Kurula İtirazlarda Süre  611
6. Başvuru Sahibi Başvurusuna Cevap Vermeyen Yetkililer Hakkında Savcılığa Başvurabilir mi?  611
7. Devlet Memurlarının Yaptığı Bilgi Edinme Başvurularındaki Usul  611
8. Memurların Sicili ile Soruşturma ve Ceza Raporlarının Verilmesi Koşulu  612
9. Memurlar Hakkındaki İhbar Dilekçeleri Kendisine Verilebilir mi?  612
10. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamındaki Bilgilerin İstenilmesi  612
11. Kurumun Elinde Olmayan Bilginin İstenmesi  612
12. Kurulun Mahkeme Kararlarının Aleyhine Karar Alma Yetkisi Var mıdır?  613
13. Takipsizlik Kararına İlişkin Evrakının Fotokopisinin İstenmesi  613
14. KPDS Sınav Soruları Verilebilir mi?  613
15. Sicil Bilgilerine Erişim  613
16. Tapu Kayıtlarının Onaylı Suretleri İstenebilir mi?  613
17. Parsele Ait Yönetim Planı Onaylı Sureti Talep Edene Verilebilir mi?  614
L. MEMURLARA HUZUR ÜCRETİ ÖDEMESİ  614
1. Estetik Kurul Üyelerine Ücret Ödenir mi?  614
2. Uzlaşma Komisyonuna Ücret Ödenebilir mi?  615
3. Yarışmalarda Görev Alan Danışman ve Asli Jüri Üyelerine Ücret Ödenebilir mi?  615
4. Aynı Günde Birden Fazla Komisyonda Görev Alanların Huzur Ücreti  616
5. Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyelerine Huzur Ücreti  617
6. Asli Görevin Devamı Niteliğinde Görev Yapan Muvazzaf Takdir Komisyonları Başkanlarına Huzur Ücreti Ödenmesi  617
7. Estetik ve Sanat Kurulu Üyelerinden Memur Statüsünde Olanlara Ücret Ödenir mi?  618
M. MEMUR ATAMA VE SORUŞTURMA  619
1. Hırsızlık Suçundan Mahkûm Olan Memur Olabilir mi?  619
2. Memurun Müstehcen Görüntülü Mesaj Göndermesi Disiplin Suçu Oluşturur mu?  620
3. Belediyeye Bağlı Kuruluşun Yüksek Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?  620
4. Memura Hakkındaki Soruşturma Rapor Örneği Verilmesi Gerekir mi?  621
5. Memura Verilmeyen Soruşturma Raporu  621
6. Aynı Disiplin Cezasını Gerektiren Aynı Disiplin Suçunun İşlenmesi Ağırlaştırma Sebebi Sayılır mı?  621
7. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasından Son Savunma Hakkı  622
8. Hakkında İddialar Dolayısıyla Akdin Feshi Öncesi İşçiden Savunma İstenmesi Gerekir mi?  622
9. Belediye Başkan Yardımcısının Müdür Olarak Görevlendirilmesi Mümkün müdür?  622
10. Makamın Takdiri İle Memur Ataması Yapılabilir mi?  623
11. Salt Takdir Yetkisi İle Daire Başkanı Mühendis Olarak Görevlendirilir mi?  623
12. Hukuki Dayanaktan Yoksun Şekilde Makamın Takdiri İle Görevden Alma  623
13. Mevzuatta Öngörülen Koşulları Taşımadan Atanan Müfettişin Veri Hazırlama Kadrosuna Atanması Mümkün müdür?  624
14. Memurun Kadro Derecesi Gözetilmeden Atama Yapılması Mümkün müdür?  624
15. Görevden Alınma Kriterleri Ne Olmalıdır?  625
16. Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olması Halinde Ödenen Maaş Farkı Kamu Zararı mıdır?  625
17. Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olması Halinde Ödenen Maaş Farkı Kamu Zararı mıdır?  626
18. İstifa Halinde Yeniden Atanma Şartları  628
19. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Belediye Personelinin Müdür Olarak Atanması Mümkün müdür?  629
20. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Personelin Durumu  630
Onbirinci Bölüm
İL ÖZEL İDARELERİ
1. Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Yapımında Tespit Edilen İnşaat Eksiklikleri  631
2. Arama Ruhsatı Almadan İşletme Ruhsatı Alınması Mümkün müdür?  632
3. İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Var mıdır?  633
4. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özel Hizmet Tazminatı  633
5. İl Özel İdaresi Ödeneklerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı?  634
6. Jeotermal Kaynak Suyunun Kullanımından Elde Edilen Gayri Safi Hâsıla Üzerinden İdare Payı Alınacak mıdır?  635
7. Kaymakamlara Verilen Ek Ödeneklerden Gelir Vergisi Kesilecek midir?  637
8. Meclis Üyesi Aynı Zamanda Kadrolu Kamu İşçisi Olarak Çalışabilir mi?  637
9. Özel İdare Genel Sekreterine ‘Genel Müdür’ İçin Öngörülen Ek Ödeme Yapılabilir mi?  640
10. Devlet Hastanesine Alınan Tıbbi Cihaz Bedelleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi?  641
11. İl Jandarma Alay Komutanlığına Alınan Akü, Oto Yedek Parçası Giderleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi?  641
12. Özel İdare Araçlarının Kasko Sigorta Bedelleri  642
13. İl Özel İdarelerine Bağlı İşletmeler Sayıştay Denetimine Tabi midir?  642
14. Vekalet Görevini Yürüten Vekalet Makamına Tahsisli Araçtan Yararlanabilir mi?  644
15. Özel İdarece Gerçekleştirilen Taşıt Alım İşlemleri  645
16. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yardım Yapılması  645
17. İller Bankasına Sermaye İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  645
18. Memurların Özel İdarenin Şirketinde Görevlendirilmesi ve Ücret Ödenmesi Mümkün müdür?  646
19. Özel İdare Bütçesinden Tarım Kredisine Destek  647
20. Özel Bir Vakfa Özel İdare Bütçesi Kanalıyla Kültür Bakanlığınca Tahsisli Ödenek Gönderilmesi  647
21. Özel İdare Bütçesinden Misafirhane Olarak Kiralanan Dairelerin Vali Yardımcılarına Lojman Olarak Tahsisi  647
22. Özel İdare Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler Yapan Derneklere Yardım  647
23. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Yardım  648
24. Milletvekili ve Bakanların Uçak Giderlerinin Özel İdarece Karşılanması  648
25. Valinin Temsil ve Konut Giderleri  648
26. Vali Konağına Alınan Digitürk Abonelik Bedeli Bütçeden Karşılanabilir mi?  648
27. Yasal Keşif Artışı Dışında Yapılan İşlerin Yükleniciye Ödenmesi  649
28. Daha Düşük Bedelle Satılan Gazete (Promosyonsuz) Yerine Promosyonlu Gazete Alımı  649
29. Yıllık İzinli ve Sıhhi İzinli Olunan Günlerde Kaymakamlık Ödeneği Ödenir mi?  649
30. Özel İdare Lojmanındaki Kalorifercinin Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi  650
31. İl Genel Meclisi Üyelerine Ödenek Verilmesi Koşulları  650
32. Gündemsiz Toplantı Halinde Huzur Ücretinin Durumu  650
33. İzinli, Hasta ya da Raporlu Olmaları Nedeniyle Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Ücreti  651
34. Özel İdareye Ait Lojmanlar Üzerindeki TV Anten Sistemi ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Bedelini Bütçeden Karşılanabilir mi?  651
35. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare Hesaplarının Mahalline İadesi  651
36. Vali Yardımcılığı Kadrosuna Vekalet Eden Kaymakamın Harcırahı  652
37. Üst Limit Sınırını Aşan Valilik Araç Telefonunun Özel İdare Bütçesinden Karşılanması  652
38. Özel İdare Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri  652
39. İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerinin Ödenekleri  652
40. Lojman Bakım ve Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür?  652
41. Sıra Tahsisli Lojmanlara Ait Elektrik, Su ve Yakıt Bedellerinin Özel İdare Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür?  653
42. Öğle Yemeği İçin Lokanta ile Anlaşma Yapılması  653
43. İl Genel Meclisi Üyelerine Toplantılara Katıldıkları Günler İçin Ödenek Verilmesi  654
44. İzinsiz ve Mazeretsiz Gelmeyen Üyelere Katılmadıkları Birleşim Sayısı Kadar Eksik Ödenek Verilmesi  654
45. İl Genel Meclisi Üyelerine Hediye Olarak Saat Verilmesi Mümkün müdür?  654
46. İhtiyaç Fazlası Harman Yerlerinin Tahsis Amaçlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür?  655
47. Şifreli TV Kanal Ücreti Özel İdare Bütçesinden Ödener mi?  656
48. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  656
49. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilecek midir?  657
50. Özel İdare Otelini İhalesiz Kiraya Verdiği Gerekçesiyle Valinin Yargılanması  658
51. Temsil Ödeneğinden İl Genel Meclis Üyelerine Hediye Saat Alınması Mümkün müdür?  659
52. İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar İçin Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan Dava Açılması  660
53. Köylere Ait Aydınlatma Gideri İl Özel İdaresince Ödenebilir mi?  660
Onikinci Bölüm
VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ KARARLAR
A. DAMGA VERGİSİ  661
1. Katı Atık Bertaraf Ücretlerine Dair Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekir mi?  661
2. Banka Üzerinden Ödemesi Yapılan Elektrik, Gaz ve Telefon Bedellerinden Damga Vergisi Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  661
3. Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Kesilir mi?  662
4. Yol Katılım Bedellerine Yersiz Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi  662
5. Bir İşe Ait Sözleşme ve Ödemeden Kaç Çeşit Damga Vergisi Alınır?  663
6. Öğretmenevi Damga Vergisi Açısından Resmi Daire Olarak Kabul Edilebilir mi?  664
7. Vakıf Konutları İnşaatı Damga Vergisine Tabi midir?  665
8. Döner Sermayeye Yapılan Ödemelerde Damga Vergisi  666
9. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi  666
10. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi  666
11. Damga Vergisinin Matrahı  667
12. Resmi Daire Kapsamına Girmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler  667
13. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Uygulaması  667
14. Belediyece Finansal Kiralama Şirketine Ödenen Kiralama Bedelleri  667
15. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi  667
16. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması  668
17. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  669
18. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi  670
19. Belediye Encümeni Kararları Üzerinden Karar Pulu Kesilir mi?  671
20. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi  671
21. Dış Alımlardan Damga Vergisi Kesilir mi?  672
22. İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilecek midir?  673
23. Kamu İhale Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi, Sözleşme Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı?  674
24. Sözleşmenin Birden Fazla Düzenlenmesi ve Damga Vergisi  674
25. Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Damga Vergisinden Muaf midir?  675
26. Akreditif Karşılığı Açılan Kredi Tutarından Damga Vergisi Kesintisi Kesilir mi?  675
27. Sermaye Artırımı İçin Yapılan Ödemeden DV Kesilir mi?  676
28. Banka Kredi Taksitlerinin Geri Ödemesinde Damga Vergisi Kesilecek midir?  676
B. GENEL İTİBARİYLE VERGİ SORUNLARI  677
1. Şantiye Binası Kiralanması Karşılığında Gayrimenkul Sahibine Yapılan Ödemeden Tevkifat Yapılır mı?  677
2. Vergi Tevkifatının Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  677
3. Zirai Ürün Alımlarında Vergi  678
4. Arazi Tapulaştırma, Röleve ve Tescil Projeleri İşleri İnşaat ve Onarım İşi Kapsamında Değerlendirilerek Vergi Kesilebilir mi?  679
5. Ziraî Ürün Alımlarında Vergi Tevkifatı  679
6. Gider Pusulası Karşılığı Yapılan Mal Alımı  679
7. Zirai Ürün Bedelleri  679
8. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme  679
9. Vakfa Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri  680
10. Esnaf Muaflığından Yararlanma  680
11. Belediyece Kiralanan Arsalar İçin Ödenen Kira Bedellerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacak mıdır?  680
12. Sağlık Ocağından Elektrik Tüketim Vergisi Alınması  680
C. İŞÇİ İSTİHKAKLARINDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ  681
1. Kömür Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi?  681
2. İşçilere Yapılan Ayni Yardımlardan Gelir Vergisi  681
3. Takdir Komisyonu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkından Vergi Kesilir mi?  681
4. "Hizmet Karşılığı Burs" Adı Altında Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı?  681
5. Nakit Ödenen Toplu Taşım Kartı Bedellerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısında Durumu  681
6. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Giyim Eşyaları Vergiye Tabi midir?  681
7. İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Alınır mı?  682
8. TİS Gereği İşçilere Yapılan Vasıta Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi?  682
9. Yasal ve Akdi Geçici İş Göremezlik Ödemelerinden Yapılması Gerekli Kesintiler Nelerdir?  682
10. İşçilere Verilen Sosyal Yardım ve Haklardan Gelir Vergisi Kesilmesi  683
11. Sosyal Yardım Niteliğindeki Nakdî Yardımdan Gelir Vergisi Kesilir mi?  685
12. Erzak Yardımından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  685
13. Koruyucu Palto ve İş Elbiseleri GV’ne Tabi midir?  685
Ç. KATMA DEĞER VERGİSİ  685
1. Süre Uzatımı Nedeniyle Yıllara Sari Olan Yapım İşlerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı?  685
2. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı?  686
3. Demirbaş ve Taşıtların Bakım Onarımı KDV Tevkifatına Tabi midir?  687
4. KDV Oranının Hatalı Uygulanması  688
5. KDV Tevkifatı Yapılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  688
6. Restorasyon İnşaatı KDV İstisnası kapsamında değerlendirilebilir mi?  689
7. Hizmet Tanıtım Broşürü Yayın Kapsamında Düşünülerek KDV Ödenebilir mi?  690
8. İhale Uygulamalarında KDV  690
9. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İçin Yüklenilen KDV’nin İadesi  691
10. İhraç Edilen Malın Bünyesine Girmeyen Maddelere Ait Faturalarda Gösterilen KDV'lerin Vergi İadesine Dahil Edilmesi  691
11. Kızılay Derneğine KDV Ödemesi Yapılabilir mi?  692
12. Satış Nedeniyle Ödenen KDV’nin Durumu  693
13. Belediyenin Otopark İşletmeciliğinden Elde Ettiği Kazanç Katma Değer Vergisine Tabi midir?  693
D. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  694
1. Damga Vergisinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahına Dahil Edilemeyeceği  694
E. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  694
1. Ticari Faaliyet Sonucu Doğan Zararın Gayrimenkul Sermaye İradından Mahsubu  694
2. İkinci Kiracı Durumunda Olan Kurumun Binayı Kendisinden Kiraladığı Birinci Kiracıya Ödediği Kira Gayrimenkul Sermaye İradı Niteliğinde Sayılır mı?  694
Onüçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN YEREL NİTELİKTEKİ GELİRLERİ
A. İLAN VE REKLAM VERGİSİ  697
1. LED Kapalı Devre Yayın Sistemi Kurulabilir mi?  697
2. Mağazada Paketleme İçin Kullanılan Naylon Poşetler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  697
3. İlan ve Reklam Vergisinde Mükellefiyet  697
4. Tenzilatlı Satışlara İlişkin Vitrin Camlarına Yazılan Yazılar İlan ve Reklam Niteliği Taşır mı?  697
5. Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilecek İlan ve Reklam Vergisi  697
6. Şirketin Amblemini Taşıyan Peçetelerin Reklam Niteliği  698
7. Özel Televizyonlarda Yayınlanan Reklamlar İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  698
8. İlan Asma Tahsis Ücreti İsteme Koşulları  698
9. Banka Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midirler?  698
10. Belediyece Reklam Yazılarının Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Ücret İstenebilir mi?  698
11. Özel Direğe Asılı Reklam İçin Ücret İstenebilir mi?  698
12. Nakliye Araçları Üzerinde Yazılı Ticari Unvanlar İlan ve Reklam Vergisi Açısından Vergiye Konu Edilebilir mi?  698
13. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  699
14. Alışveriş Merkezinin Reyon Başlarında Kullandığı Panolardan Reklam Vergisi Alınır mı?  699
15. Reklam Panosunun Işıklı Sayılmasının Ölçütü  699
16. Bakanlar Kurulunca Tespit Edilen Vergi Sınırlarını Aşar Tarzda Tarhiyat Yapılabilir mi?  699
17. İlan veya Reklamın Panoda Kalma Süresi  699
18. İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatında Yetki Sınırı  700
19. Belediyenin Elektrik Direklerine Reklam Panosu Asılmasını Yasaklaması  700
B. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI  701
1. Eczaneler İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  701
2. İşyeri Açma İzni Harcına Tabi İşyeri  701
3. Banka Şubesi İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  701
4. İşyeri Açma İzin Harcı Alınmasının Koşulu  701
5. Özel Okulların İşyeri Açma İzni Harcına Tabi Olduğu  701
6. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  701
7. Ziraat Bankası Şubeleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından Muaf mıdır?  702
8. İşyerinin Belediye Sınırları İçindeki Başka Bir Yere Taşınması  702
9. Serbest Muhasebeci Bürolarının Açılması Harca Tabi midir?  702
10. Akaryakıt İstasyonlarından Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınır mı?  702
C. BELEDİYE EĞLENCE VERGİSİ  702
1. Defile Gösterileri Eğlence Vergisine Tabi midir?  702
2. Birden Fazla Bilardo Masası Bulunan Kahvehaneden Eğlence Vergisi Alınır mı?  702
3. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisi Ne Tabi midir?  703
4. Atari Salonlarından Alınacak Eğlence Vergisinin Hesap Şekli  703
5. Eğlence Vergisi Tarifesinde Tadilat Yapılması Mümkün mü?  703
6. Ürün Ambalajları Karşılığında Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat Eğlence Vergisine Tabi midir?  703
7. Eğlence Vergisinin Hangi Belediyece Tahsil Edileceği Hususunda Çıkan Uyuşmazlıkta Çözüm Mercii  703
8. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinden Eğlence Vergisi Alınır mı?  703
9. Müşterek Bahisler Üzerinden Alınacak Eğlence Vergisini Hangi Belediye Alacak?  703
10. At Yarışlarından Alınacak Eğlence Vergisi  704
11. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  704
12. Konserde Elde Edilen Gelirden Eğlence Vergisi Alınır mı?  704
13. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  704
Ç. HARCAMALARA KATILMA PAYI  704
1. Aynı Yerler İçin Hem Teknik Altyapı Bedeli Hem Katılma Payı Alınabilir mi?  704
2. Yapı Ruhsatı İsteyenlerden Yol Ücreti Alınabilir mi?  706
3. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının Ödendiğine Dair Karine  706
4. Harcamalarına Katılma Payı Alınabilmesi Şartı  707
5. Encümenin Harcamalara Katılma Payını Belirleyen Kararları İdari Yargıda Dava Konusu Olabilir mi?  708
6. Su Harcamalarına Katılım Payının Alınabilmesi Şartı  708
7. Katılma Paylarının Yarısının Önceden Belediyeye Ödenmesi Dava Açma Koşulu mudur?  708
D. İŞGAL HARCI VE BELEDİYE PAYLARI  708
1. İşgal Harcı Alınması Gerekirken İndirime Gidilerek Ecrimisil Alınması Mümkün müdür?  708
2. Kültür Bakanlığı'nca Giriş Ücretine Tabi Tutulan Yerlerden Elde Edilen Gelirlerde Belediye Payı Ayrılması  709
3. Servis Araçlarından Belediyenin Ücret Talebi  709
4. Kamuya Ait Yolun Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  710
5. Telefon Kulübelerinden İşgal Harcı Alınabilir mi?  710
6. Taksi Durağından İşgal Harcı  710
7. Belediye Payının Hesabı  710
8. Ören Yeri Gelirlerinden Belediye Payı  710
9. Vergi Hatası Oluşturacak İşgal Harcı  710
10. Belediyenin Özel Mülkiyetindeki Yer İşgal Harcına Konu Olabilir mi?  710
11. Otopark Olarak Kullanmak Üzere İşgal Edilen Belediye Taşınmazı  710
12. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  710
13. Belediye Paylarının Haczi Mümkün müdür?  711
14. Telekoma İşgaliye Harcı Tahakkuk Ettirilebilir mi?  711
E. BELEDİYE HARÇ, RUHSAT, KİRA VE PARA CEZALARI İLE DİĞER GELİRLERİ  712
1. Eğlence Vergisi Payı Belediye Sınırları İçinde Olmayan Derneğe Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  712
2. Sinema İşletmelerinden Alınması Gereken Eğlence Vergisinin Tahsil Edilmemesi  712
3. Eğlence Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması  713
4. Belediye Taşınmazının İşgali Halinde Ecrimisil Alınması Gerekir mi?  713
5. Kiraya Verilen Yerlerin Elektrik Faturalarının Ödenmesi Kamu Zararına Yol Açar mı?  715
6. Kira Tahsilatlarından KDV Alınır mı?  715
7. Belediyeye Ait Taşınmazlar için 2886/75. Madde Uygulanabilir mi?  716
8. Kullanılmayan Ticari Taksi Ruhsatlarının Aktifleştirilmesinde Geriye Dönük Koşul Belirlenebilir mi?  718
9. Ruhsatsız Taşımacılık Faaliyetinde Yargı Yeri  719
10. İstisna Kapsamındaki İşyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı Alması Gerekir mi?  720
11. Vatandaşın Semt Sakini Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti Var mıdır?  720
12. Yapı Tatil Tutanağındaki Bir Kısım Aykırılıkların Sonradan Giderilmesi  721
13. Tasdik Edilmeyen Ücret Tarifesinin Valilikçe İadesinde Dava Yolu  722
14. Ruhsata İlişkin Ücretlerin Tespitinde Ölçüt  722
15. İnşaat Harcının Hesabında Ölçü  722
16. Gerçekleşmeyen Satış Sebebiyle Tellallık Harcı İstenmesi  722
17. Sicil Kayıtlarına İşlenmeyen İşletme Ruhsatı İçin Harç Alınması Mümkün müdür?  723
18. Bina İnşaat Harcında Muafiyet Hükümleri  723
19. İçme Suyu Gelirleri Vergi Resim Harç Niteliğinde midir?  723
20. Asıl Kira Sözleşmesinin Feshi Alt Kira Sözleşmesini de Sona Erdirir mi?  723
21. Kullanma İzni Olmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Mümkün müdür?  724
22. Belediye Meclisi Kararı ile Geçiş Yolu Harcı Konulabilir mi?  725
23. İnşaat Ruhsatlarının İptali  725
24. Veterinerlik Hizmeti Vermeyen Belediye, Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı Alabilir mi?  725
25. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  725
26. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  725
27. Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılık  726
28. Belediyenin Para Cezalarını Genel İcra Dairelerinde Tahsil Etmesi Mümkün müdür?  726
29. Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Tazminat  726
30. Tellaliye Harcının Mükellefi  727
31. Büyükşehirlerde Su Tarifeleriyle İlgili Kararlar Mülki İdare Amirlerinin Onayına Bağlı mıdır?  727
32. Birim Su Fiyatının Resmi Kurumlar İçin Yüksek Belirlenmesi  728
33. Binanın Arka Bahçesine Ruhsatsız Olarak Yapılan GSM Baz İstasyonu Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası  728
34. Taşınmaz Üzerine Ruhsatsız ve Kaçak Yapı İnşa Edilmesi  728
35. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Ecrimisil İstenebilir mi?  729
36. Pazar Günü İşyeri Açmanın Hükmü  729
37. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  729
38. Yıkımı Zorunlu Yapıda Ekonomik Değerlerin Korunması  730
F. ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE BELEDİYECE KESİLEN PARA CEZALARI  730
1. 2021 Yılı Belediye Para Cezaları (01.01.2021– 31.12.2021) Tablosu  730
2. Ortak Yerlerin Kullanımında Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü  737
3. Tahammül Edilmesi Gereken Düzeyde Kalan Gürültü  737
4. Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Taşkınlık  737
5. Düğün Konvoyu Tarafından Oluşan Gürültü Kirliliği  737
6. Görevli Memura Kimlik Bilgilerini Açıklamaktan Kaçınma Suçu Kabahatler Kanununa Girer mi?  737
7. Kabahatler Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Ödeme Süresi  737
8. Zamanaşımı İtirazı  738
9. Gürültünün Şiddet Derecesinin Ölçülmesi  738
10. Kabahatler Kanunu Kapsamındaki Zamanaşımı Sürelerini Gösteren Tablo  738
11. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık  738
12. Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık  739
13. Kabahatler Kanunu Kapsamında Verilen Cezalarda Görevli Yargı Yeri Neresidir?  739
G. BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ  740
1. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesi İşlemi Valilikçe Durdurulabilir mi?  740
2. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür?  740
3. Ödeme Emrinin Tebliği  741
4. Elektrik Tüketim Vergisi ile Elektrik Ücretinin Takası Mümkün müdür?  741
5. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi?  741
6. Bağlı Kuruluşça Büyükşehir Belediyesine Gelir Aktarılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  741
H. EMLAK VERGİSİ  742
1. Emlak Vergisinin Hatalı Tahakkuku  742
2. İntifa Hakkı Sahipleri İçin Emlak Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması  744
3. Vergi Gecikme Zamlarının Tahsil Edilmemesi  744
4. Emlak Vergisine Esas m² Birim Değeri Nasıl Hesaplanır?  745
5. Yapılara Değer Biçilmesi ve Yıpranma Payı Düşülmesi  746
6. Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Ağır Kusur Cezasını Gerektirir mi?  746
7. Süresinde İmar Programına Alınmamış Olması Emlak Vergisinin Ödenmesini Durdurur mu?  746
I. DOĞALGAZ ABONE SÖZLEŞMESİ  748
1. Doğalgaz Abone Sözleşmesi ve Husumet  748
2. Doğalgaz Abonelerinden Bağlantı Ücreti Adı Altında Ücret Alınmasının Hukuka Uygun Olduğu  748
İ. ATIK SU, ÇEVRE VE ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELİNEN KİMİ SORUNLAR  748
1. Atık Bertaraf Ücreti  748
2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Hatalı Uygulanması  749
3. Çevre Temizlik Vergisinde Muafiyet Uygulaması  749
4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Olup Olmadığı  749
5. Büyükşehir Belediyesi Statüsünde Bulunmayan Belediye, Çevre Temizlik Vergisi Kapsamı Dışında Bulunan Kurumdan Atık Su Bedeli Alabilir mi?  751
6. Belediyece Su Bedeline İlaveten Atık Su Bedelinin Tahsili  751
7. Belediyenin Gelir Kaybına Sebebiyet Verilmesi  751
8. Büyükşehir Kapsamında Bulunmayan Belediyeler Atık Su Bedeli Alabilir mi?  751
9. Çevre Temizlik Vergisi Alınması Koşulları  752
10. Elektrik Tüketim Vergisinin İadesi  752
11. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Hasım  752
12. İki Ayrı Bölümden Oluşan İşyerinin İki Ayrı İşyeri Olarak Çevre Temizlik Vergisine Tabi Tutulması Mümkün müdür?  752
13. Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Belediyeler Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi?  752
14. Büyükşehir Belediyeleri Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi?  753
J. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI  754
1. İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz  754
2. Trafik Zabıtasınca Düzenlenen Para Cezasına İlişkin Ceza Tutanağının İptali İstemi  755
3. İş Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz  755
4. SSK Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz  755
5. Para Cezası Verilirken Fazladan Yapılan Katlar mı Yoksa Tümümü Esas Alınır?  755
K. 2464 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ MUKTEZALAR  757
1. Hastanelerin Belediye Harç ve Vergilerinden Muafiyet Durumu  757
2. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Çerçevesinde Oda Tarafından İktisap Edilen Gayrimenkuller Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  758
3. Gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi İçin Bildirimde Bulunulmamasının Getireceği Müeyyide  758
4. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder?  760
5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi Olan Kongre Merkezinde Düzenlenen Faaliyetlerin Eğlence Vergisini Hangi Belediye Tahsil Eder?  761
6. Büyük Alışveriş Merkezlerinin Çevre Temizlik Vergisi  763
7. Kullanılmayan Binaların Çevre Temizlik Vergisi  764
8. Vakıf Üniversiteleri İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mıdır?  765
9. Kurum Açma Ruhsatı Alan İşletme Ayrıca Belediyeye İşyeri Açma İzin Harcı Ödeyecek midir?  766
10. Kapıcı İçin Ayrılan Yerlerin Çevre Temizlik Vergisi  767
11. Sağlık Kuruluşlarına Ait Bina İnşaatları Bina İnşaat Harcından Müstesna mıdır?  768
12. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Kullandığı Binalar Çevre Temizlik Vergisinden Muaf mıdır?  768
13. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alabilmenin Koşulu  770
14. Alkollü İçki İçilmeyen Yerler ve Kıraathaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  771
15. Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek poliçeler üzerinden Yangın Sigortası Vergisi Ödenir mi?  772
16. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  774
17. Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yerlerin İlan ve Reklam Vergisi Hangi Belediyeye Yatacaktır?  774
18. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Mahkeme Kararı ile Satılması Halinde Tellallık Harcı Alınır mı?  775
19. Üniversite Binalarının Çevre Temizlik Vergisi  777
20. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılan Onarım ve İnşaat İşlerinden Harcamalara Katılma Payı ve Diğer Belediye Vergileri Alınır mı?  777
21. Çevre Temizlik Vergisinin Kiracı Tarafından Mülk Sahibinden İstenmesi Mümkün müdür?  778
22. Bina Derecelerine Göre Belediye Meclisince Çevre Temizlik Vergisinde Değişikliğe Gidilmesi Mümkün müdür?  779
23. Tapuda Şahsi Mülkiyete Kayıtlı Yerdeki Reklam Tabelası Reklam Tabelası Asma Tahsis Ücretine Tabi midir?  780
24. Sınai Nitelikteki İmalathaneler Bina İnşaat Harcına Tabi midir?  781
25. Resmi Kurumların Çevre Temizlik Vergisi  782
26. İki Ayrı Büronun Birleştirilip Tek İşyeri Haline Getirilmesi Halinde Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir?  783
27. Küçük Sanayi Sitesinde Yapılan İnşaat Yapı Kullanma İzin Harcına Tabi midir?  784
Ondördüncü Bölüm
HARCIRAH ÖDEMELERİ
A. GENEL HATLARIYLA HARCIRAH SORUNLARI  785
1. Gündelik Verilen Memura Ayrıca Yemek Ücreti Ödenir mi?  785
2. Şehir İçi Ulaşımda Taksi Ücreti Ödenir mi?  786
3. Belediyede Çalışan İşçilere Ödenecek Harcırahın Üst Limiti Nedir?  786
4. Seyahat Kartı Verilecek Belediye Memurları  786
5. Geçici Görev Mahallinde Verilen Yemek Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  787
6. Bir Yıllık Dönem Zarfında Aynı Yerde Aynı İş İçin Verilecek Harcırahın Sınırı  787
7. Havaalanı ile İkametgah Arasında Taksi Ücreti Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı  787
8. Zaruri Giderlerin Ayrıntılı Gösterilmesi  787
9. Yabancı Konuklara Refakat Eden Görevlilerin Otel Masrafları  788
10. Harcırah Ödenebilecek Kişilerin Kapsamı  788
11. Açıktan Atananların Harcırahı  788
12. Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Bireyleri Kavramı  788
13. 90 ve 180 Günlük Sınırlamaların Uygulanması  788
14. İstifaen Ayrıldıktan Sonra Memuriyete Atananlara Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi  789
15. Belediye Sınırları Dışına Sefer Yapan Belediye Otobüsleri Şoförlerine Harcırah Ödenir mi?  789
16. Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Yolluk Ödemesi  789
17. Birinci Görev Yeri ile İkinci Görev Yeri Arasında Yol Ücreti  789
18. Seyahat Gider Belgeleri Ödeme Evrakına Eklenmeden Yapılan Ödeme  790
19. Mutat Taşıt Aracı İşleyen Yerlere Ticari Taksi ile Gidilmesi  790
20. Sürekli Görev Harcırahının Ödenmesinde Büyükşehir Belediyesi Sınırları  790
21. Her İkisi de Memur Olan Eşlerden Birisinin Emekli Olması Halinde Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsuru Nasıl Ödenir?  790
22. Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsurunun En Kısa Yol Üzerinden Hesaplanması  792
23. Günübirlik Memuriyet Mahalli Dışına Çıkan Ancak Dönüş Saatleri Beyannamelerinde Gösterilmeyen Memurların Harcırahı  793
24. Geçici Görev Mahallinde Yapılan Yemek Masrafları Bütçeden Ödenebilir mi?  793
25. TODAİE Eğitim Programlarına Katılanların Harcırahı  794
26. Arızî Olarak Memuriyet Mahallî Dışına Çıkan Yöneticiler Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi?  794
27. Geçici Olarak Görevlendirilen Memurlara Taksi Ücreti Ödenebilir mi?  794
28. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personele Emeklilik Tazminatı Ödenmesi Mümkün müdür?  795
B. TEDAVİ AMAÇLI HARCIRAH ÖDEMELERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  796
1. Uçakla Gitmeleri Öngörülen Hastaların Dönüşlerini de Uçakla Yapmaları  796
2. Yatarak Tedavi Gören Hastaya Harcırah Ödemesi  796
3. Tedavi Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışındaki Yerlere Gönderilenlere Dönüş Saatlerine Bakılmaksızın Tam Yevmiye Ödenmesi  796
4. Tedavi Maksadıyla Memuriyet Mahallinden Ayrılanların Seyyar Görev Tazminatı  796
5. Hastayı Gönderen Sağlık Kurumunun Raporundaki Refakat Şerhinin Niteliği  797
6. İkamet Mahalli veya Memuriyet Mahalli İçerisinde Ayakta Tedavi Görenlere Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı  798
7. Refakat Edenlerin Devlet Memuru Olması Halinde Tabip Raporu Harcırah Ödenmesini Gerektirir Görevlendirme Sayılır mı?  798
8. Hastanın Sevki Halinde Birden Fazla Kişiye Refakatçi Ücreti Ödenmesi  799
9. Ayakta Tedavi Görenlerin ve Refakatçilerin Gündelikleri  800
C. YURT DIŞI HARCIRAH ÖDEMESİ  800
1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirme ve Harcırah Ödemesinin Koşulları  800
2. Yurt Dışında 10 Günden Az Kalınması Halinde Yatak Ücretinin Ödenmesindeki Ölçü  802
3. Yurtdışında Kaza Geçiren Memurun Harcırahı  803
4. Yurtdışında İkametgah ile Havaalanı Arasında Taksi Ücreti  803
5. Özel Aracı ile Seyahat Edenlere Tren Esas Alınarak Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi?  803
6. Görevli Personele Ankara–İstanbul Arası Yolculuğunda Yurtdışı Gündeliği Ödenmesi Mümkün mü?  803
7. Yurt Dışı Geçici Görevlendirmelerde 10 Gün İçin Geçerli Olan %50 Zam Sürekli Görev Yolluklarında da Uygulanabilir mi?  804
8. Yurtdışı Kadrolarında Görevli İken Vefat Eden Memurun Kat Yevmiyesi  804
Ç. KURS VE SEMİNER HARCIRAHI  805
1. Personel Eğitimi İçin İçişleri Bakanlığı Genelgesindeki Sınır Aşılabilir mi?  805
2. Seminere Katılanlara Harcırah Ödemesi Nasıl Yapılır?  805
3. Eğitim Seminerinin Hizmet Alımı Yoluyla Tedariki Mümkün müdür?  807
4. Yurtdışında Düzenlenen Seminere Katılım Giderleri  808
5. Eğitim Faaliyetlerinin Dernekler Eliyle Gördürülmesi Mümkün müdür?  809
6. Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli Olarak Ödeme Yapılabilir mi?  811
7. Seminerlere Katılım Bedeli Olarak Hizmet Alımları Harcama Kaleminden Ödeme Yapılabilir mi?  813
8. Belediye Meclis Üyeleri İçin Yurtdışı Seminer Katılım Bedeli Ödenir mi?  814
9. Kursa Katılan Personele Kurs Süresince Geçici Görev Gündeliğinin Ödenmesi  815
10. TODAİE’ce Düzenlenen Uzmanlık Programına Katılanlara Harcırah Ödemesi  815
11. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım Bedeli Ödenmesi  815
12. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım  815
13. Yemek ve Kalma Yerlerinin Karşılandığı Durumlarda Harcırah Ödemesi  816
14. Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenler 42. Maddedeki Sınırlamaya Tabi Olacaklar mıdır?  816
Onbeşinci Bölüm
SAYIŞTAY YARGISI VE DIŞ DENETİM İLE İLGİLİ BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN KONULAR
A. SAYIŞTAY YARGISI  819
1. Kaç Gün İçinde Karar Düzeltilmesi Talebiyle Sayıştay Temyiz Kuruluna Başvuruda Bulunulabilir?  819
2. Sayıştay’a Temyiz İçin Başvurmaya Yetkili Olanlar  819
3. Hüküm Sonrası Tahsilat  820
4. Yargılamanın İadesi Süreci  820
5. Yargılama Sırasında Bulunmayan Belgeler Temyiz Konusu Olabilir mi?  821
6. Hüküm Öncesi Tahsilat Temyiz Konusu Yapılabilir mi?  821
7. Jandarma Tarafından Belgelere El Konulması Nedeniyle Belgelerin Sayıştay’a Teslim Edilememesi  821
8. Sayıştay Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler İçin İstişarî Mütalâa Verilip Verilmeyeceği  822
9. Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İşletmesi Sayıştay Denetimine Tabi midir?  824
10. Kanun Yollarına Başvurulma Sebeplerinin Oluşmaması  825
11. Adli veya İdari Yargıda Yapılan Ödemenin Ahizlerinden Alınamayacağına Karar Verilesi  826
12. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Olması Durumu  827
13. Sayıştay İlamlarının İnfazının Önemi  828
14. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Hakkında Karar Düzeltilmesi Gerekçeleri Nelerdir?  829
15. Belediyelerde Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştay’a Verilmesi  829
B. SAYIŞTAY DENETİMİ  830
1. Kamu Zararının Hesabı Nasıl Yapılır?  830
2. Sayıştay’a İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsilat Bildirilirken Verile Emrinin Tarih ve Sayısının Bildirilmesi Gerektiği  831
3. Sayıştay’ın Kısmi İncelemesi  831
4. Belediyelerce Kurulan Yardım Sandıklarının Denetimi  831
5. Belediyelerin Gelir Denetimi Sayıştay'ın Yetkisinde midir?  831
6. Belediyelerce Tesis Edilen Fonlar Sayıştay Denetimine Tabi midir?  832
7. Belediye Evraklarının Sayıştay İncelemesine Müteakip Mahalline İadesi Mümkün müdür?  832
8. Belediye ve Özel İdare Hesapları Hakkındaki Teftiş Layihalarının Sayıştay’ca İncelenmesi Esasları  832
9. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare ve Belediye Hesaplarının İadesi  832
Onaltıncı Bölüm
İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI
A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI  833
1. Karşılıklı Anlaşma İle Kıdem Tazminatı Ödenmesi Mümkün müdür?  833
2. İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda 4 Aylık Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi  834
3. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi  834
4. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı  834
5. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Kıstelyevm Esasına Göre Ödenmesi  834
6. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen ve İstifa ile Son Bulan Hizmetler  834
7. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı  835
8. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında 365 Gün Yerine Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması Mümkün müdür?  835
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi  835
10. İş Akitlerinin Askıya Alınması  835
11. Emekli Sandığına Tabi Geçirilen Sürenin Hesabı  835
12. Otuz Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması  836
13. Grev Günlerinin Kıdem Tazminatına Dahil Edilmesi  836
14. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre  836
15. Raporlu Günlerde Kıdem Tazminatı Ödenmesi  836
16. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması  836
17. 14’üncü Maddede Geçen Çalışılan Günler İfadesinden Anlaşılması Gereken  836
18. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler  837
19. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi  837
20. Kıdem Tazminatında Faiz  837
21. Kıdem Tazminatına Esas Süresinin Hesabında Grev Süresi Düşülecek midir?  837
22. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçirilen Hizmet Sürelerine İlişkin Kıdem Tazminatının Hesabında Ücret  837
23. Hizmet Akitlerinin İstifa Suretiyle Sona Ermesi  838
24. Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Tazminat Ödenmesi mümkün müdür?  838
25. Mahkeme Kararına Dayalı Kıdem Tazminatı  838
26. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı  839
27. Haklı Nedene Dayalı Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı  839
28. Yazılı Belgenin Aksi Eşdeğer Delil ile Kanıtlanmaması  839
29. Ücretsiz İzinde Geçen Süreler Kıdemin Hesabında Dikkate Alınır mı?  839
30. İşyerinde İkramiye Uygulaması Olduğunun Kanıtlanamaması  840
31. İstifanın Baskı ile Gerçekleştiğinin İspatlanamaması  840
32. İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce Önel Süresi İçinde İşçinin Emekliye Ayrılması Durumu  840
33. Ödünç İş İlişkisi Kurulması Şartı  841
34. Evlilik Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı  841
35. İş Sözleşmesi Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı  841
36. İşçinin Hem İşe İade Hem De Kıdem–İhbar Tazminatı Davası Açmış Olması  842
37. Kıdem–İhbar Tazminatı Davası ile İşe İade Davasının İlişkisi  842
38. Ücret Bordrolarının İtirazı Kayıt Konulmaksızın İmzalanması  842
39. Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Sebebiyle Faiz İstenebilir mi?  843
40. İşçinin Emeklilik Öncesi ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmek Suretiyle Kıdem Tazminatı İstemesi  843
41. Verilen Cezanın Fiille Orantılı Olmaması  843
42. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların İhbar Tazminatı Hakkı Var mıdır?  844
43. Hastalık Süresinin Altı Haftayı Aşan Süreye Ulaşması  844
44. İşçiye Daha Önce Ödenen Kıdem Tazminatının Avans Olarak Değerlendirilmesi  844
45. İşe Gelmeme Sebebiyle İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  844
46. İşçi Lehine İhbar Tazminatı  846
47. Kurum Muvafakati ile Kurumlar Arası Personel Geçişinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  846
B. İŞ AKDİNİN FESHİ KAPSAMINDAKİ SORUNLAR  847
1. Eşinin Askerliği Gerekçesiyle İş Akdinin Feshi Mümkün müdür?  847
2. İlkokul Mezunu Olmak Fesih İçin Haklı Neden midir?  847
3. İşçinin Yeterliliği ve Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler Fesih Nedeni Olabilir mi?  847
4. Görevin Gereği Gibi Yapılmaması ve İşyeri Kurallarına Aykırı Davranış Sergilenmesi  847
5. İhbar Tazminatı Ödenmeden İşverence Gerçekleştirilen Fesihler  848
6. Mevzuatça Belirlenmiş Olan Çalışma Koşullarının Uygulanmaması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir mi?  848
7. Feshin Haklı Neden Bulunmaksızın Feshi  848
8. Geçerli Nedene Dayanan Fesih  849
9. İş Akdinin Feshinde Objektif Kriterlerin Göz Önünde Bulundurulmaması  849
10. İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması Feshi Gerektirir mi?  849
11. Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatlanmayan Husus Nedeniyle Fesih  849
12. Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi Durumu  850
13. Sendikaya Üyeliği ile Akdin Feshi Arasındaki İlliyet Bağı  850
14. Kavgaya Karışan İşçinin İş Akdinin Feshi  850
15. İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden–Geçerli Neden İlişkisi  851
16. İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği  851
17. İşyerinde Sigara İçilmesi Nedeniyle Fesih  851
18. İşçinin İhbar Öneli İçerisinde Emeklilik Başvurusunda Bulunmasının İşe İade Davasına Etkisi  851
19. Yardımcı İşlerin Alt İşverene Verilmesi ve İş Güvencesi  852
20. Geçici İşçi–İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  852
21. İşçi Raporlu İken Fesih Bildirimi  852
22. Emekliliğin Fesih İçin Geçerli Bir Neden Olması  852
23. Sona Eren Akdin Daha Sonra İşveren Tarafından Feshi Mümkün müdür?  853
24. İş Akdinin İşveren Tarafından Feshinin Haklı Nedene Dayanması  853
25. Evlilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi  853
26. Başka Bir İşyerinde Değerlendirilme İmkanı Araştırılmadan Doğrudan Fesih Yoluna Gidilmesi  853
27. Görevini Gereği Gibi Yapmaması Nedenine Bağlı Fesih  854
28. Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspat Yükü Kime Aittir?  854
29. Görevi Aksatacak Şekilde Gazete Okuma Eylemi  854
30. Sendikal Nedene Dayalı Fesih  854
31. Çelişkili Davranış Yasağı İlkesinin İhlali  855
32. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi  855
33. Ekonomik Kriz Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshinde Cezai Şart Talep Edilebilir mi?  855
34. Sağlık Raporlarının Feshe Etkisi  855
35. İşçinin İş Şartlarında Esaslı Tarzda Aleyhine Yapılan Değişikliği Kabul Etme Zorunluluğu Var mıdır?  856
36. Fesih Nedeni Olan Verimsizliğin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?  857
37. Çağdaş Çalışma İlkeleri ile Bağdaşmayan Durum  857
38. İşçinin Savunması Alınmadan Fesih Mümkün müdür?  857
39. Asıl İşçilerle Aynı İşi Yapan Taşeron İşçilerin Gerçek İşvereni  858
40. İşyeri Devri İş Akdinin Feshi İçin Haklı Neden midir?  859
C. ASKERLİK BORÇLANMASI  860
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  860
2. İş akdinin İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması  860
3. Feshi İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi Hesaplamaya Dahil Edilir mi?  861
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi  861
5. Mirasçılara Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemesinde Askerlik Borçlanması Dahil Edilir mi?  862
6. Yaşlılık Aylığına Etkili Olması Gereken Askerlik Borçlanma Süresi  862
7. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatına Dâhil Edilmesinin Koşulu  862
Ç. TİS İLE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER  863
1. Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen Ücretin Başkanın Onayıyla Artırılması Mümkün müdür?  863
2. Toplu İş Sözleşmesi ile Yürürlüğe Giren Ücret Artışından İşçinin Feragati  863
3. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Yer Mahkemesine Yapılır?  864
4. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin İşverence Üstlenilmesi Mümkün müdür?  864
5. Toplu İş Sözleşmelerine Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullanılmaması Bunun Yerine Ücret Ödenmesine Dönük Hüküm Konulabilir mi?  864
6. İşçiye Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de yer Alması Yeterli midir?  864
7. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler Kazanılmış Hak Sayılır mı?  864
8. Bir Yılda 112 Günlük Ücreti Aşmamak Koşuluyla Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyelerin Ödenmesi Mümkün mü?  865
9. Asgari Ücret Farkı  865
10. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri  865
11. İşçi Alacaklarında Temerrüt  865
12. Ücret Farkının Mahsubu  866
13. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi?  866
14. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde Ödenmesi İçin TİS’e Hüküm Konulabilir mi?  866
15. TİS’e Konulan Hükümler Gereği İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  866
16. Toplu İş Sözleşmesindeki Değişiklik Geçmişe Etkili Olur mu?  866
17. Ücret Artış Zamanı Gelmeden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarca Değiştirilebilir mi?  867
18. Kazanılmış Hak İlkesinin İşleyişi  868
D. İŞÇİLERDE YAŞ SINIRI  869
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Harcırah ve Ücret Ödenmesi  869
2. İleri Yaşta Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi  870
E. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖDEMESİ  870
1. İlave Tediye Ödemelerinden İşçi/İşveren SGK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesi Gerekir mi?  870
2. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi  870
3. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere İlave Tediye Ödemesi  870
4. İlave Tediyeden SSK Kesintisi  871
5. İş Akdinin Feshinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı?  871
F. ÜCRET, YILLIK İZİN, BAYRAM VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ  871
1. Memurlar İçin Öngörülen İlave Ücretten İşçi Personel Yararlandırılabilir mi?  871
2. Fazla Sürelerle Çalışma İle Fazla Mesai Arasındaki Fark Nedir?  871
3. Haftalık 45 Saat İçerisinde Kalan Cumartesi Çalışmaları İçin Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  873
4. Ücretlerin Ödemesinde Temerrüt Olgusu  874
5. Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmesi  874
6. İkramiyelerin Hesabında Son Ücret Esas Alınabilir mi?  874
7. İşçi Ücretlerinden Spor Aidatı Kesilmesi  874
8. Kararın Kesinleşmesine Kadar Çalışılmayan Süre İçin İşçiye Ödenecek Ücret  875
9. Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti  875
10. İşyerinin Bayram Günlerinde Kapalı Olup Olmaması  875
11. Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanma  875
12. İşyerinde Üçlü Vardiya Yapılması  876
13. Akdin Feshi Sırasında Yıllık İzin Ücretinin Son Ücret Üzerinden Kullanılması  876
14. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası  876
15. Kullandırılmayan İznin Ücreti  877
16. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı  877
17. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu  877
18. Yıllık Ücretli İzin Alacağından İndirim Yapılması  877
19. Yıllık İzinlerin Kullandırıldığının İspatı Nasıl Yapılır?  877
20. Yıllık İzin Ücreti Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanır mı?  878
21. İşçinin Yıllık İzin Kullanım Zamanının Belirlenmesi  878
22. İzin Defterinin İrade Fesadı ile İmzalatıldığının İspat Edilememesi  878
23. Kampanya İşlerinde Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var mıdır?  879
24. Haftalık 45 Saati Aşan Kısım  879
25. İnkar Edilmeyen İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması  879
G. İŞÇİ ÜCRET, TEDİYE VE ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER  880
1. İşçilere Ayni Yardım Karşılığı Yapılan Ayakkabı Bedelleri Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi?  880
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu?  880
3. Ramazan Ayında Oruç Tutan İşçilere Yemek Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi  880
H. İŞÇİ PERSONELE AÇILAN RÜCU DAVASI  880
1. Mahkeme Masrafları Düşünülerek Kusurlu Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması  880
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi  881
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması  881
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi  881
5. Hasar Gören Belediye Araçlarının Onarım Bedellerinin Rücuen Tahsili  881
I. İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMEMESİ VE TAZMİNAT  882
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem  882
2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlanabilir mi?  882
3. İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşveren ile Alt İşverenin Birlikte Sorumlu Tutulması  882
4. İşe Başlatmama Tazminatı  882
5. İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerinin Açtığı Tazminat  882
6. Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Uğranılan Zarardan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Mahsup Edilmesi  883
7. Dava ile Talep Edilmeyen Manevi Tazminatın Islah Yoluyla İstenmesi Mümkün müdür?  883
8. İş Güvencesi Sisteminde Sendikal Tazminat  884
9. İş Güvencesi Tazminatı Öngören Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Yasal İş Güvencesi Sistemi Karşısında Geçersizliği  884
10. Geçersizlik Şartlarına Bağlı Tazminatın İstenmesi Koşulu  884
11. Kaza Sonucu Kısmi İşgöremezlik Durumuna Giren İşçinin Uğramış Olduğu Zararın Giderilmesi  884
12. İşe İadesini İstemeyen İşçi İş Güvencesi Tazminatı İsteyebilir mi?  885
İ. HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ  886
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi  886
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  886
3. T.C. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı  887
4. Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi  887
5. Yurtdışında Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi  887
6. Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanların Borçlarını Ödememeleri  889
7. Mevsimlik İşin Askıda Kaldığı Sürelerde Yurtdışında Yapılan Çalışmaların Birleştirilmesi  890
J. SENDİKAL FAALİYETLER  890
1. Sendika Üyesi İşçinin İşsiz Kalması Üyeliğini Etkiler mi?  890
2. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  891
3. İdarenin Kanuni Grevi Etkisiz Bırakma Çabası  891
K. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ  891
1. İş Kazası Olaylarında Kaçınılmazlık veya Kötü Tesadüf  891
2. İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Güvencesi  892
3. İşyerinin Yönetim Hakkı  892
4. İdarenin İşçinin İş Güvenliğini Sağlama Görevi  892
L. BELEDİYE İLE İŞ YAPAN TAŞERONLARIN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SORUNLARI  892
1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması  892
2. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması  893
3. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması  893
4. Cumartesi Günü Yapılan Çalışmalar Karşılığı Hafta Sonu Ücreti Ödenmesi  893
5. Yüklenicinin Çalıştırmadığı İşçiler İçin Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  894
6. Kusuru Bulunmasa Bile Taşeronun Kusur Payı Nedeniyle Belediye Müteselsil Sorumlu Olur mu?  894
7. Belediyenin Taşeron Firmasında Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshi  895
8. Belediye Misafirhanesinin Yapımında Merdivenden Düşerek Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren İşçi  896
M. İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR  898
1. Geçici İşçilere Çalışılan Günler İçin Yemek Bedeli Ödenebilir mi?  898
2. İşçi Olarak İstihdam Edilen Avukata Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Ücret Ödenmesi  899
3. İş Kazası Sonucunda Meslekte Kazanma Gücünün Yitirilmesine Bağlı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma  899
4. Tüzel Kişiliğe Sahip İşverenlerin Üst Düzeydeki Yöneticilerin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu  900
5. Aile Bireylerine Refakat Etmek Zorunluluğu  900
6. Davacı İşçinin Kusur Oranı  900
7. Borçlanma ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Hakkı  900
8. İLO Sözleşmesinin Geçerliliği  901
9. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Merciye Yapılacak?  901
10. İşçinin Tasarruf Kesintisi Davasında Görevli Mahkeme  901
11. Rekabet Yasağının Geçerlilik Koşulları  901
12. İş Koşullarında Esaslı Değişiklik  902
13. Alt İşverene Verilen Yardımcı İşte Muvazaa İddiası ve İş İade Davasında Sorumluluk  902
14. İşyerinin Devri ile İş Sözleşmesinin Devrinin Farkı  902
15. İşçi Sıfatının Belirlenmesinde Bağımlılık Unsuru  903
16. İş Arama İzninin Verilmemesinin Hukuki Sonucu  903
17. İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Başlatılması  903
18. Alt İşveren İşçisinin İşe İade Davası  903
19. Su Kontrolü Yapan Personelin Yaptığı Hizmet Kamu Görevi Sayılır mı?  903
20. İhtarnamenin Zamanaşımını Kestiği Düşüncesiyle Hüküm Kurulması  904
21. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının İhtilaf Konusu Olması  904
22. Mevsimlik İşçilerin Öncelikle İşe Başlatılma Gereği  904
23. İşletmeye Dahil Bir İşyeri İçin Yetki Tespiti  905
24. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Konusu  905
25. İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yolu ile Belirlenmesi Mümkün müdür?  905
26. İş Mahkemelerinde Yetkinin Kamu Düzeninden Olması  906
27. İş Yasasına Göre Cumartesi Günü Çalışma Günü müdür?  906
28. Belediye Şirketinde Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Dahil Olur mu?  906
29. Fazla Çalışma Dahil Olarak Ücretin Belirlenmesi  906
30. İşçinin İşyerine Gidip İşe Başlamaya Dair Belgeyi İmzalamaması  907
N. ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ (MOBBİNG)  907
1. İşverenin İşçisini Gözetme Yükümlülüğüne Uymaması  907
2. Personelin Sözlü Saldırılara ve Hakaretlere Maruz Kalması  907
3. Sağlığın Bozulması Nedeniyle İşyerinden Ayrılmak Zorunda Kalma  908
4. Yıldırma Politikası Uygulanarak İşe Son Verme  909
5. İşyerinde Psikolojik Tacize Uğranılarak Bölümünün Değiştirilmesi  909
6. Psikolojik Taciz Sonucunda İstifa Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenir mi?  909
7. Köpek Kulübesine Yakın Bir Yerde Çalışmaya Zorlanma  909
8. Asılsız İsnatlara Maruz Bırakılma  910
9. Sürekli Yer Değişikliği İle Yıldırma Politikası Uygulanması  910
10. Manevi Zararın Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini  911
Onyedinci Bölüm
BELEDİYE AYNİYAT İŞLEMLERİ
1. Kaybolan Cihaz Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  913
2. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  913
3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmamış Ayniyat Hesabının İadesi  914
4. Belediyelerin Sayıştay’a Ayniyat Hesabı Vermesi  914
5. Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilme Süreci  914
6. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  914
7. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  914
8. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  914
9. Ayniyat Tesellüm Makbuzu  915
10. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  915
11. Ambarlara Ait İşlemlerin Yürütülmesi  915
12. Promosyonlu Gazete Hediyesi Demirbaşın Ayniyat Kaydı  915
Onsekizinci Bölüm
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HUKUKU  917
Ondokuzuncu Bölüm
İDARENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN BORÇ – ALACAK İLİŞKİLERİ
A. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ İLGİLENDİREN KADASTRO VE İMAR UYGULAMALARI  919
1. Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması  919
2. Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Yapılan Ödeme  919
3. Ruhsatsız ve Kaçak Bina Yapanlar Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanır mı?  920
4. İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi için Mehil Verilmemesi  921
5. Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parselin Arsa Olarak Değerlendirilmesi  921
6. Tapulama Tespiti Sonucu Belediye Adına Tescil Edilmiş Yerler İçin Mülkiyet Nakli Talebi  922
7. Rekreasyon Alanının Tanzimi  922
8. Tahsis Edilen Arsa Bedelinin 2942 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanması  923
9. Davacının Bağımsız Bölüm Tescili İstemi  923
10. Boğaziçi Etkilenme Bölgesinde Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıkım Kararı  924
11. Tahsise Konu Yerin Herhangi Bir Kamu Hizmetine Ayrılmamış Olması Koşulu  924
B. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MENFİ – MÜSPET ZARAR AYIRIMI  925
1. Yüklenicinin Ölümü  925
2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme  925
3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı  926
4. İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Belediyenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi  926
5. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması  927
6. Menfi Zararın Tarifi  927
7. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi?  927
8. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi  928
9. Erken Fesih Hakkı  928
10. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata  929
11. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti  929
12. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi  929
13. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih  931
14. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı  931
15. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi  932
16. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi  932
17. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi  932
18. Menfi Zararın Tazmini  932
19. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi  932
20. İşin Tesliminde Gecikme  933
21. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası  933
22. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi  933
23. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması  933
24. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması  934
25. Hazine Zararının Tazmini  934
26. Tazminatın Hesabı  935
27. İki İhale Arasındaki Fark  935
28. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi  936
29. Fesihten Dönme Hakkı  936
30. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı  936
31. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi?  936
32. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi  937
33. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller  937
34. Tasfiye Hesabının Kesinleşmesi  937
35. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı  937
36. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt  939
37. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar  940
38. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi  941
39. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilmesi  942
40. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini  944
41. Hakedişlerin Geciktirilmesi Halinde Fesih Hakkı Doğar mı?  944
42. Daha Elverişli Koşullarla Sözleşme Yapma İmkanından Yoksun Kalındığı İçin Yoksun Kalınan Kazancın İstenilmesi  945
43. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği  945
44. Fesih Yöntemine Aykırı Biçimde Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  946
45. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi  946
46. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini  946
47. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi  948
48. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi  949
49. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür?  950
50. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi  950
C. ESER SÖZLEŞMESİ  951
1. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması  951
2. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi  952
3. Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda Yapılmayan Kısmın, Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunması  953
4. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu  954
5. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi  954
7. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  954
8. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi  955
Ç. İFAYA BAĞLI CEZA  955
1. “İfaya Bağlı Ceza" Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi  955
D. HİZMET KUSURU İLKESİ  956
1. Deprem Zararlarından Belediyenin Hizmet Kusuru  956
E. KIYILARDAN YARARLANMA  957
1. Kıyılardan Yararlanmada Anlaşmazlığın Çözüm Yeri  957
2. Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi Dahilinde Kaldığını İleri Sürerek Tapu İptali  958
F. TAPU İPTALİ VE TESCİL İŞLEMLERİ  959
1. Hak Sahipliği Listesi Dışına Çıkılarak Kayıt Oluşturulması  959
2. Taşınmazın Kumsal Olarak Tescil Dışı Bırakılması  959
3. Belediyeye İdari Bir İşlemin Yerine Getirilmesi Nedeni ile Husumet Yöneltilmesi  959
4. Arazi Toplulaştırma İşlemi Sonucu Oluşturulan Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İstemi  960
5. Kur’a Sonucu Taşınmaz İktisabı  961
6. Hukuki Değerini Yitirme Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İsteği  962
G. BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI  963
1. İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Talebi  963
2. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Zarar Görenlerin Tazminat Talepleri  963
3. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebi  964
4. Belediyenin Gözetimi Altındaki Elektrik Direklerinin Uygunsuz Bırakılması Sonucu Uğranılan Zararların Tazmin Talebi  965
5. Elatmanın Önlenmesi ve Maddi–Manevi Tazminat İstenmesi  965
6. Belediye Otobüsünün Neden Olduğu Kazaya Bağlı Tazminat  966
7. Henüz Arsa Tahsisi İşlemi Yapılmadan Yıkılan Bina ve Kesilen Ağaçların Bedelinin Tahsili İstemi  967
8. Belediye Otobüsünden İnerken Kolu Kapıya Sıkışarak Ölen Kişinin Eşinin Maddi ve Manevi Tazminat İstemi  968
H. MERA DAVALARI  968
1. Mera Kullanım Hakkı  968
2. Tahsisli Mera Kaydında İzlenecek Yol  969
3. Hazinenin Tapulu Yerlerinin Mera Kaynakları Kapsamına Alınmasında Husumet  970
4. İmar Planları İçinde Yerleşim Yeri Olarak İşgal Edilerek Mera Olarak Kullanımı Teknik Açıdan Mümkün Olmayan Yerlerin Tescilleri  971
5. Taşınmazın Mera Olarak Tashihi Talebi  971
6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  972
7. Belediyenin Mera Kapsamına Alınan Bir Yerin Tahsis İşlemine İlişkin Dava Hakkı Var mıdır?  973
I. BELEDİYENİN VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE DAYANAN BORCU  973
1. Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Dayanılarak Yapılan İşin Ödenmesi  973
Yirminci Bölüm
YÜRÜRLÜKTEKİ 2886 VE 4734 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN İHALE İŞLEMLERİ VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI
A. BELEDİYENİN GELİR İHALELERİ  975
1. Belediyelerin Kullandığı Yap İşlet Devret İhale Modelinden Ne Anlaşılması Gerekir?  975
2. Ek Protokolden Damga Vergisi Alınmaması  978
3. Asıl Yüklenici Tarafından Alt Kiracılık İlişkisi Kurulması  979
4. Belediye Taşınmazının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesinde KDV Alınacak mıdır?  980
5. Taşınmaz Kira Sözleşmesinin Feshinde Gecikme Cezası Tahsil Edilmemesi  982
6. İnşaat Yapımı ve 29 Yıl İşletilmesi İhalesinde Damga Vergisinde Matrahın Tespiti  982
7. Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazlar İhalesiz Olarak Spor Kulübüne Tahsis Edilebilir mi?  983
8. Spor Salonunun Donanımlı Şekilde Kiraya Verilebilir mi?  985
9. Kira Borçları Olan Kiracılar İçin Yaptırım Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  986
10. 2886 Sayılı Yasanın 72. Maddesinin Belediyeler Açısından Uygulanması Mümkün müdür?  986
11. Taşınmazın 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Yoluyla Kiralanması Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulanmasına Engel midir?  987
12. Yap İşlet Devret Modeli İhalesiz Yapılabilir mi?  987
13. Kira Sözleşmesinin Feshinin Alt Kira Sözleşmesine Etkisi ve Tahliye Talebi  988
14. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri  989
15. Encümence Sonradan İhale İndiriminin Düşürülmesi  989
B. ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK İHALELERİ  989
1. Katı Atık Bertaraf Ücreti İşine Ait Hakediş Ödemelerinde Eksik Tahakkuk  989
2. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkünü müdür?  991
3. Çöp Toplama İşinde İdare Malı Araçların Kira Tutarlarına KDV İlave Edilmeden Kesinti Yapılması  992
4. Belediyenin Temizlik İhalesini Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından Belediyenin Sorumluluğu Var mıdır?  992
5. Temizlik ve Bakım İşleri İçin Kararname Fiyat Farkının Uygulanması  993
6. Temizlik İşi İhalesinde Asgari Ücret Fiyat Farklarının Malzeme Fiyat Farkları Şeklinde Ödenmesi Gerekirken Müteahhit Kârı Eklenerek Ödenmesi  994
7. Çöp Toplama Sahasının 5 Yıl Süre ile İşletilmesi  994
8. Temizlik İhalelerinde Fiilen Çalışan İşçi Sayısına Göre Tespit Edilecek Asgari Ücret Fiyat Farkı  994
9. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi?  995
10. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi?  995
C. YOL YAPIMI VE ASFALTLAMA UYGULAMALARI  996
1. Hakediş Ödemelerinden Yapılması Gereken Kesinti Hangi Hesapta İzlenmelidir?  996
2. Bitümlü Malzemelerin Isıtma Bedelinin Ödenmesi  997
3. Asfalt Alımının Süreklilik Arz Eden Bir Yapım İşi Olarak Değerlendirilmesi  997
D. AYIPLI VE NOKSAN İMALATA DAYANAN SORUMLULUK  998
1. Kamu İnşaatından Tespit Edilen İnşaat Eksiklikleri  998
2. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu  998
3. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması  998
4. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi  999
5. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi  999
6. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp  999
7. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı  999
8. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler  1000
9. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı  1000
10. Ayıba Karşı Tekeffül  1000
11. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması  1000
12. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler  1000
13. Bozuk Malın Niteliği  1000
14. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı  1001
15. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması  1001
16. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu  1001
17. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi  1001
18. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması  1001
19. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu  1002
20. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu  1002
21. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini  1003
22. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak  1003
23. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması  1004
24. Basit Bir Muayenede Ortaya Çıkacak Kusurları Görmeyen İdare Yükleniciyi Suçlayabilir mi?  1004
Kavramlar Dizini  1005

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: belediye kanunu
İlgili Yayınlar