Bilişim Sistemine Girme Suçu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Büşra ÖZÇELİK
ISBN: 9786257334525
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Büşra ÖZÇELİK
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 177

Her geçen gün hayatımıza bilişim sistemi olarak kabul edilebilecek yeni teknolojik cihazlar, program ve yazılımlar girmektedir. Bunların pek çoğu günlük hayatın önemli unsurları haline gelmektedir. Bilişim sistemlerine duyulan güven ve sistemlerin güvenilirliği gereği kişiler özel hayatlarından ticari hayatlarına kadar pek çok faaliyetini bu sistemler üzerinden yürütmektedir. Daha da önemlisi devletler de bilişim sistemlerinde devlet sırlarından vatandaşların kişisel verilerine kadar pek çok veriyi bilişim sistemlerinde saklamaktadırlar. Teknolojinin getirdiği hız ve imkanlar hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler açısından vazgeçilmez konuma gelmiştir. Ancak teknolojinin getirdiği kolaylıklar diğer yandan birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bilişim sistemlerinde işlenen veya bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen bu fiillerin ceza hukukunun kapsamı içine alınması hem ulusal hem uluslararası alanda çeşitli düzenlemelerle ve doktrinde yer alan tartışmalarla kendi gündemini oluşturmuştur. Bilişim sistemine girme suçu birçok bilişim suçunun da çekirdeğini oluşturan temel bir bilişim suçudur. Bu sebeplerle 5237 sayılı TCK'nın 243'üncü maddesinde yer alan bilişim sistemine girme suçunun detaylı olarak incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TERİMLER, TARİHSEL GELİŞİM, BAZI ÜLKE MEVZUATLARINDA VE AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU, KORUNAN HUKUKİ DEĞER
   I. GENEL OLARAK BİLİŞİM, BİLİŞİM SİSTEMİ, BİLİŞİM SUÇLARI, VERİ
   A. Bilişim, İşlemleri Otomatik İşleme Tabi Tutan Sistemler, Bilişim Sistemi
   B. Bilişim Suçu ve Terim Sorunu
   C. Veri
   II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
   A. Mülga 765 Sayılı TCK'da Durum
   B. 5237 Sayılı TCK'da Durum
   III. BAZI ÜLKE MEVZUATLARINDA VE AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU
   A. İngiltere
   B. Amerika Birleşik Devletleri
   C. Almanya
   D. Japonya
   E. Rusya
   F. İtalya
   G. Fransa
   H. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Bilişim Sistemine Girme Suçu
   IV. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER


    İKİNCİ BÖLÜM
    BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇUNUN UNSURLARI
    I. SUÇUN MADDİ UNSURLAR
    A. Fail
    B. Mağdur
    C. Suçun Konusu
    D. Fiil
    II. MANEVİ UNSUR
    III. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
    A. İlgilinin Rızası
    B. Hakkın Kullanılması
    C. Meşru Savunma
    D. Kanun Hükmünü Yerine Getirme
    E. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ, FİİL SEBEBİYLE BİLİŞİM SİSTEMİNDE YER ALAN VERİLERİN YOK OLMASI VEYA DEĞİŞMESİ, KUSURLULUK, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM
     I. NİTELİKLİ HALLER
     A. Suçun Bedeli Karşılığı Yararlanılabilen Sistemler Hakkında İşlenmesi
     B. Bilişim Sistemine Girme Suçunun Terör Amacıyla İşlenmesi
     II. FİİL SEBEBİYLE BİLİŞİM SİSTEMİNDE YER ALAN VERİLERİN YOK OLMASI VEYA DEĞİŞMESİ
     III. KUSURLULUK
     IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
     A. Teşebbüs
     B. İştirak
     C. İçtima
     V. MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM
     A. Muhakeme Kuralları
     B. Yaptırım ve Zamanaşımı
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar