Birlikte Velayet

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Barış Can ÖZTÜRK
ISBN: 9786050512595
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Barış Can ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 297

Birlikte Velayet

Barış Can ÖZTÜRK

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ...........................................................................................................7

TEŞEKKÜR ..................................................................................................9

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................11

KISALTMALAR ........................................................................................19

GİRİŞ ...........................................................................................................21

BİRİNCİ BÖLÜM

VELAYET KAVRAMI

§ 1. VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARİHSEL

GELİŞİMİ VE İLKELER....................................................................27

I. VELAYETİN TANIMI..................................................................27

II. VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ...............................................29

III. VELAYETİN TARİHSEL GELİŞİMİ............................................31

IV. VELAYETE HAKİM OLAN İLKELER........................................36

A. ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI................................................36

B. ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNE SAYGI GÖSTERİLMESİ .............39

C. ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI................................41

D. SÜRELİ OLMA İLKESİ..........................................................44

E. BÖLÜNMEZLİK İLKESİ........................................................45

F. BİRLİKTE VELAYET İLKESİ...............................................47

G. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ............................................................48

H. KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMA İLKESİ.......................49

İKİNCİ BÖLÜM

VELAYET HAKKININ KAPSAMI, KULLANILMASI,

KALDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

§ 2. VELAYET HAKKININ KAPSAMI ..................................................51

I. GENEL OLARAK .........................................................................51

II. ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞINA İLİŞKİN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLER....................................................................53

A. ÇOCUĞUN BAKIMI...............................................................54

B. ÇOCUĞUN EĞİTİMİ..............................................................55

12

1. Genel Eğitim ......................................................................56

2. Mesleki Eğitim...................................................................57

3. Dini Eğitim.........................................................................58

C. ÇOCUĞUN ADI VE SOYADI................................................61

D. ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİ...............................................63

E. ÇOCUK ÜZERİNDE EGEMENLİK.......................................63

III. ÇOCUĞUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLER....................................................................64

A. GENEL OLARAK ...................................................................64

B. ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ.....................................65

C. ÇOCUK MALLARININ KULLANIMI ..................................68

D. ÇOCUK MALLARININ GELİRİNİN SARFI ........................71

E. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI .............................72

F. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI.........................................75

1. Genel Olarak ......................................................................75

2. Kazandırmalar....................................................................76

3. Saklı Pay.............................................................................76

4. Meslek veya Sanatın İcrası İçin Verilen Mal .....................77

5. Kişisel Kazanç....................................................................77

IV. ÇOCUĞUN TEMSİLİNE İLİŞKİN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLER....................................................................78

§ 3. VELAYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI...........................................83

I. VELAYETE SAHİP OLANLAR...................................................83

II. VELAYET ALTINDA OLANLAR...............................................86

§ 4. VELAYET HAKKININ KULLANILMASI .....................................86

I. EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ..........................................................86

II. EVLİLİK BİRLİĞİNE ARA VERME VEYA AYRILIK

HALİNDE ......................................................................................89

III. ANA BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE..........................91

IV. BOŞANMA VEYA EVLİLİĞİN İPTALİ HALİNDE...................91

V. EVLİLİK BİRLİĞİ HARİCİNDEKİ İLİŞKİDE............................93

§ 5. VELAYET HAKKINA SAHİP OLMAYAN TARAFIN VE

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI..........95

I. KİŞİSEL İLİŞKİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE

KAPSAMI......................................................................................95

II. KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ......................................97

A. GENEL OLARAK ...................................................................97

B. KİŞİSEL İLİŞKİNİN KURULMASINDA DİKKATE

ALINACAK ÖLÇÜTLER .......................................................98

1. Çocuğun Üstün Yararı........................................................98

2. Çocuğun Görüşünün Alınması...........................................99

13

3. Çocuğun Şahsına İlişkin Ölçütler.....................................100

4. Kardeşlere İlişkin Ölçütler ...............................................102

5. Ana Babaya İlişkin Ölçütler.............................................102

C. KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ ŞEKLİ ........................103

D. KİŞİSEL İLİŞKİNİN SINIRLARI, DEĞİŞTİRİLMESİ,

KALDIRILMASI VEYA REDDEDİLMESİ.........................106

III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE ÇOCUK ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASI ..............................................................................108

§ 6. VELAYET HAKKININ KALDIRILMASI.....................................110

I. GENEL OLARAK .......................................................................110

II. VELAYETİN KALDIRILMASININ SEBEPLERİ.....................112

A. VELAYET GÖREVİNİN GEREĞİ GİBİ YERİNE

GETİRİLEMEMESİ ..............................................................112

1. Ana Babanın Deneyimsizliği ...........................................112

2. Ana babanın Hastalığı......................................................113

3. Ana Babanın Başka Yerde Bulunması .............................114

4. Diğer Benzer Sebepler .....................................................115

B. ANA VE BABANIN ÇOCUĞA YETERLİ İLGİ

GÖSTERMEMESİ VE ÇOCUĞA KARŞI

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AĞIR BİÇİMDE

SAVSAKLAMALARI...........................................................116

C. ANA BABANIN KISITLANMASI.......................................117

D. VELÂYET HAKKINA SAHİP ANA VEYA BABANIN

BAŞKASI İLE YENİDEN EVLENMESİ .............................118

III. VELAYETİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI....................119

§ 7. VELAYET HAKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ.................................121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİKTE VELAYET

§ 8.BİRLİKTE VELAYET KAVRAMI..................................................125

I. GENEL OLARAK .......................................................................125

II. AMACI.........................................................................................128

III. ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE SEBEPLERİ................................130

A. BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ..130

1. Genel Olarak ....................................................................130

2. Yaş Gruplarına Göre Kısa Süreli Etkiler..........................133

3. Uzun Süreli Etkiler...........................................................136

4. Boşanmaya Çocuğun Uyumu...........................................136

B. BOŞANMANIN ANA BABA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ...137

C. BİRLİKTE VELAYETE İHTİYAÇ DUYULMASI..............140

14

D. BİRLİKTE VELAYETE GEÇİŞ SÜRECİ ............................142

IV. LEHE VE ALEYHE İLİŞKİN GÖRÜŞLER ...............................148

A. BİRLİKTE VELAYET ALEYHİNE GÖRÜŞLER ...............148

B. BİRLİKTE VELAYET LEHİNE GÖRÜŞLER.....................151

C. DEĞERLENDİRMEMİZ.......................................................154

V. İLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ................158

A. ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI..............................................158

B. ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI .............................160

C. ÇOCUKLAR ARASINDA AYRIM GÖZETMEME............162

D. ÇOCUĞUN ANA BABA TARAFINDAN BAKIM VE ANA

BABA İLE YAŞAMA HAKKI..............................................163

VI. BİRLİKVE VELAYET TİPLERİ .................................................164

A. YASAL BİRLİKTE VELAYET ............................................165

B. FİZİKSEL BİRLİKTE VELAYET ........................................166

§ 9. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİRLİKTE VELAYET.........168

I. GENEL OLARAK .......................................................................168

II. İTALYA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET......................170

III. BELÇİKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET.....................170

IV. HOLLANDA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET ..............170

V. İSPANYA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET ...................171

VI. FRANSA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET......................171

VII. ALMAN HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET......................172

VIII. AVUSTURYA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET ..........173

IX. İSVİÇRE HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET ......................173

X. İNGİLİZ HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET......................179

XI. AVUSTRALYA HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET..........179

XII. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE BİRLİKTE

VELAYET....................................................................................180

§ 10. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE BİRLİKTE

VELAYET........................................................................................180

I. GENEL OLARAK .......................................................................180

II. AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI.........................180

III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI

SÖZLEŞMESİ..............................................................................181

IV. ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN

AVRUPA SÖZLEŞMESİ.............................................................183

V. MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI

SÖZLEŞME .................................................................................185

VI. KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

SÖZLEŞMESİ..............................................................................185

15

VII. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ve EK 7 NO’LU

PROTOKOLÜ..............................................................................186

§ 11. TÜRK HUKUKUNDA BİRLİKTE VELAYET ...........................188

I. EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN BİRLİKTE

VELAYET....................................................................................188

II. BİRLİKTE YAŞAMAYA SON VERME VEYA AYRILIK

HALİNDE BİRLİKTE VELAYET..............................................189

III. ANA BABANIN BOŞANMASI HALİNDE BİRLİKTE

VELAYET....................................................................................190

A. GENEL OLARAK .................................................................190

B. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 336/III VE 182/III

HÜKÜMLERİNİN İNCELENMESİ .....................................190

C. DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER....................192

D. DEĞERLENDİRMEMİZ.......................................................200

IV. ANA BABANIN EVLİ OLMAMASI HALİNDE BİRLİKTE

VELAYET....................................................................................208

A. GENEL OLARAK .................................................................208

B. DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER....................209

C. DEĞERLENDİRMEMİZ.......................................................212

V. AİHS EK 7 NO.LU PROTOKOL 5. MADDESİNİN İÇ HUKUKA

ETKİSİ .........................................................................................219

A. GENEL OLARAK .................................................................219

B. DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER....................223

C. DEĞERLENDİRMEMİZ.......................................................225

VI. BİRLİKTE VELAYETE İLİŞKİN YARGI KARARLARI.........227

A. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 20.02.2017 TARİHLİ

2016/15771 E., 2017/1737 K. SAYILI EMSAL KARARI VE

ÖNCESİ..................................................................................227

B. YARGITAY EMSAL KARARI SONRASI VERİLEN YARGI

KARARLARI.........................................................................230

C. ANAYASA MAHKEMESİ HİLAL ERDAŞ BAŞVURUSU

(BAŞVURU NUMARASI: 2018/27658, T.6.10.2021, RESMİ

GAZETE 30.11.2021, S.31675).............................................232

D. DEĞERLENDİRMEMİZ.......................................................235

VII. BİRLİKTE VELAYETE HÜKMEDİLMEMESİ GEREKEN

HALLER ......................................................................................239

A. GENEL OLARAK .................................................................239

B. VELAYETİN KALDIRILMASI NEDENLERİNİN

BULUNMASI ........................................................................239

C. EBEVEYNLER ARASI SÜREKLİ ÇATIŞMA HALİ..........240

16

D. EBEVEYNLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM VE

İŞBİRLİĞİNİN BULUNMAMASI HALİ.............................241

E. EBEVEYNLERİN ORTAK İSTEĞİNİN VELAYETİN

TARAFLARDAN BİRİNE BIRAKILMASI OLMASI.........242

VIII. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA OLMASI GEREKEN

BİRLİKTE VELAYET DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN

MESELELER...............................................................................243

A. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMASI

GEREKLİLİĞİ.......................................................................243

B. BİRLİKTE VELAYETİN KURAL MI İSTİSNA MI YOKSA

BİR ALTERNATİF OLARAK MI DÜZENLENECEĞİ

MESELESİ.............................................................................245

C. BİRLİKTE VELAYETİN NASIL BİR MODELDE

UYGULANACAĞI MESELESİ............................................249

D. HAKİMİN BİRLİKTE VELAYETE KARAR VERİRKEN

DEĞERLENDİRECEĞİ HUSUSLAR ..................................252

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİKTE VELAYET KARARLARININ

TANINMASI VE TENFİZİ

§ 12. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA VE ULUSLARARASI

SÖZLEŞMELERDE BİRLİKTE VELAYETİN TANIMA

TENFİZİ..............................................................................................257

I. GENEL OLARAK .......................................................................257

II. 5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL

HUKUKU HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TENFİZİN

ŞARTLARI...................................................................................258

III. BİRLİKTE VELAYET KARARINA İLİŞKİN TENFİZ

DAVALARI İLE KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK

OLUŞTURMAMA KOŞULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...261

A. YARGITAY’IN TENFİZ KARARLARINDA KAMU

DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK DEĞERLENDİRMESİ261

B. KAMU DÜZENİNİN ÇOCUK HUKUKU İLKELERİ

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMESİ...............................263

C. AİHS EK 7. NOLU PROTOKOLÜN TENFİZ

KARARLARINA ETKİSİ .....................................................265

IV. ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN

TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN

YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

KAPSAMINDA TENFİZ.............................................................268

17

V. VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ,

UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE

İŞBİRLİĞİNE DAİR 1996 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ

KAPSAMINDA TENFİZ.............................................................270

SONUÇ ......................................................................................................273

KAYNAKÇA.............................................................................................285

KAYNAKÇA

ABİK, Yıldız: “Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı”, Prof. Dr. Şener

Akyol’a Armağan, İstanbul, 2011, s.1-75.

ABUGALI, Gulden: “Türk ve Rus Hukukunda Çocuğun Velayeti”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.26, S.3, 2018.

AKINCI, Ziya/ GÖKYAYLA, Cemile Demir: Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul, 2010.

AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, C.2, B.23, İstanbul, 2021.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, B.15, C.1, İstanbul, 2019.

AKKURT, Sinan Sami: “Boşanma Sonrası “Ortak velayet” Kavramının,

Özellikle Türk Hukuk Uygulaması Bakımından Genel Olarak Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, C.17, S.202, 2019, s.4185-4202.

AKTAŞ, Sururi: “Hukukta Yorum Çabaları”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 3-4, 2011, s.1-33.

AKYÜZ, Emine: “Boşanmanın Çocuk Üzerinde Etkileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.11, S.1, 1978, s.1-6 (Boşanma).

AKYÜZ Emine: “Velayet Hakkının Kaldırılması”, Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 1, 1992 (Kaldırılması).

AKYÜZ, Emine: Çocuk Hukuku Çocukların Hakları ve Korunması, B.6,

Ankara, 2018.

ALBAYRAK, Süleyman: “Çocuğun Serbest Malları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.26, S.2, 2018.

ALİBABA, Arzu/KOCANA RODOSLU, Emine: “The Role of Public

Policy in the Enforcement of

Foreign Custody Judgments: An Example of Joint Custody in Turkish

Law”, Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(5), 2020.

ALTAŞ, Hüseyin/DÖNGÜL, İrem Tuğçe: Medeni Hukuk Başlangıç

Hükümleri (TMK. MAD. 1-7), B.2, Ankara, 2020.

ALTIPARMAK, Ayşe Kübra: “Velayet Uyuşmazlıklarında Yeni Bir

Dönem mi? 1996 Tarihli Lahey Velayet Sözleşmesi Hakkında Bir İnceleme”

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.2, 2020.

286

ANTALYA, Gökhan/TOPUZ, Murat: Medeni Hukuk, Giriş, Temel

Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, C.1, B.4, 2021.

APAYDIN, Eylem: “Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velayet

Hususunda Yasal Düzenleme Gereği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C.9, S.1, 2018, s.445-476.

ARBEK, Ömer: Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk, Ankara, 2007.

ARKAN SERİM, Azra: “Boşanma Halinde Ortak Velayet”, Legal Hukuk Dergisi, C.14, S.167, 2016, s.6075-6088.

ATAAY, Aytekin: Medeni Hukukun Genel Teorisi, B.3, İstanbul, 1980.

ATAR, Yavuz: Türk Anayasa Hukuku, B.13, İstanbul, 2019.

AYAR, Ahmet: “Velayet Hakkının Boşanma Sonrası Verilmesi, Kaldırılması ve Ortak Velayet”, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı Aile Hukuku Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019.

AYBAY, Rona/ORAL, Elif: Kamusal Uluslararası Hukuk, İstanbul,

2016.

AYBAY, Rona: “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”,

Ayrı Basım, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.70, Ankara, 2007, s.187-213.

AYBAY, M. Erdem/ŞEN, Bülent: “Medeni Hukuk ve Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Birlikte Velayet Sorunu”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2016, s.589-615.

AYDIN, Mehmet Akif: Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul, 2017.

AYDIN, Okan/BARAN, Gülen: “Ebeveynleri Boşanma Sürecinde Olan

9-12 Yaş Grubundaki Çocukların Boşanmaya Uyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, C.1, S.1, 2012.

BAKTIR ÇETİNER, Selma: Velayet Hukuku, Ankara, 2000.

BAKTIR ÇETİNER, Selma: “Velayet Müessesesinin Tarihi Gelişimi Ve

Hukuki Niteliği “, Prof. Dr. Şeref Aktaş’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt: 19, İzmir 2017 (Tarihi Gelişim),

s.25-46.

BAYATA CANYAŞ, Aslı: “Why Not Enforce? A Critical Analysis of the

Refusal to Enforce Foreign Joint Custody Judgments in Turkish Courts”, International Journal of Law, Policy and the Family, C.27, S.3, 2013, s.310-331.

BAYGIN, Cem: “Kan Bağına Dayanan Soybağı” , Atatürk Üniversitesi

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-4, 2002.

BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, İstanbul, 2010 (Soybağı).

287

BAYGIN, Cem/ DOĞAN, Murat, “Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması ve Sarfı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,

2005, C.9, S.1-2, s.379-427.

BENEDEK, Elissa P./BROWN, Catherine: Boşanma Ve Çocuğunuz:

Çocuğunuzun Boşanmanızla Başetmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz, (Çev.

Serap Katlan), Ankara, 1997.

BERKİ, Şakir: Türk Medeni Kanununda Velayetin Küçüğün Şahıs ve

Malları Bakımından Şumulü, Ankara, 1970.

BİNGÖL, Ediz: “Boşanmış Çiftlerin Ortak Velayet Hakkının Türk ve İsviçre Hukukları Bakımından Karşılaştırılması” İstanbul Barosu Dergisi,

C.88, S.2, 2014, s.276-308.

BİRİNCİ UZUN, Tuba: “Türk Medenî Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli”, Hacettepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, 2019, s.135-166.

BLASİO, Guido de /VURI, Daniela: “Joint Custody in the Italian Courts”, 2013, s. 4, http://ftp.iza.org/dp7472.pdf (E.T. 30.06.2021).

BOZKURT, İkbal: “Velinin Velayetten Doğan Hak Görev ve Yetkileri”,

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

BÖLÜKBAŞI, Özge: “Birlikte Velayet ve Birlikte Velayet Kararlarının

Tenfizi”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzincan, 2020.

BRINIG, Margaret F./BUCKLEY, F. H.: "Joint Custody: Bonding and

Monitoring Theories," Indiana Law Journal: C.73, S.2, ABD, 1998.

BULUT, Harun: Aile Hukukunda Velayet Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ve Nafaka Davaları, İstanbul, 2007.

BÜKEL KOÇ, Merve: “Ortak Velayet”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.

CEYLAN; Ebru: “Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Korunmasıyla İlgili Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.3, 2017, s.35-68.

CEYLAN, Ebru: “Türk Velayet Hukukunda Yeni Gelişmeler”, Legal Hukuk Dergisi, S.181, 2018, s.35-68 (Yeni Gelişmeler).

CİN, Halil/AKGÜNDÜZ, Ahmed: Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2017.

CİN, Halil/AKYILMAZ, Gül: Türk Hukuk Tarihi, B.5, Konya, 2013.

CUADRA, Bernardo: “Family Law, Maternal and Joint Custody Presumptions for Unmarried Parents: Constitutional and Policy Considerations

in Massachusetts and Beyond”, Western New England Law Review, C.32,

2010.

ÇAKIR, Nagehan: Boşanma Sonrası Ortak Velayet, Ankara, 2020.

288

ÇATALBAŞ, İlay: “Türk Medeni Kanunu’nda Velayet ve Ortak Velayet

Kavramı”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2020.

ÇELEBİCAN, Özcan Karadeniz: Roma Hukuku, B.17, Ankara, 2014.

ÇELİK, Cemil: “Velayetin Kaldırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C.54, S.1, Ankara, 2005, s.255-309.

ÇELİKEL, SERDAR: Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeler

Işığında Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları, Ankara, 2012.

ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, B.15,

İstanbul, 2017.

ÇINAR, Ömer: “Ana Babanın Çocuk Mallarını Kullanma Hakkı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi Mecmuası, C.71, S.1, 2013, s.1355-1364.

DEMİR, Remzi: “Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocuğun Kişiliğinin

Korunması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: “Velayetin İçerdiği Hak ve Yükümlülükler Bakımından Boşanma Sonrası Ortak Velayetin İşlevselliği”, II.Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, C.2, (Ed. Süheyla Suzan Gökalp

Alıca/Necdet Basa), Ankara, 2019.

DETHLOFF, Nina: European Family Law in Action: Parental Responsibilities, (Ed.:Katharina Boelki- Woelki/Bente Braat/ Ian Curry-Summer),

C.3, 2005, https://assets.budh.nl/open_access/fenr/boeken/european_family_law_in_action.pdf (E.T.:30.06.2021).

DOĞAN, Vahit: Milletlerarası Özel Hukuk, B.5, Ankara, 2019.

DOLTO, Françoise: Çocuk ve Boşanma, Sorunlar Öneriler Çözüm Yolları (Çev. Nuriye Yiğitler), İstanbul, 1998.

DOLUNAY, Ayhan: “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve

Tenfizinde Kamu Düzeni” Prof. Dr. Yıldırım Uler'e Armağan", Lefkoşa, 2014,

s. 45-63.

DÖNMEZ, Ünsal/BARIN, Taylan: “Boşanma Sonucunda Birlikte Velayetin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu”, Türkiye Adalet Akademisi

Dergisi, S.35, 2018, s.175-210.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2017.

DURAL Mustafa/ÖĞÜZ Tufan/GÜMÜŞ Mustafa Alper: Türk Özel

Hukuku: Cilt III Aile Hukuku, B.16, İstanbul, 2021.

ELÇİN, E.Gülçin: “Türk ve İsviçre Aile Hukukundaki Değişikliklerin

Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11,

S.145-146, 2016, s.49-58.

ELKIN, Meyer: “Joint Custody: In The Best Interest of The Family”,

Joint Custody and Shared Parenting (Ed. Jay Folberg), New York, 1991.

289

EMERY, Robert E.: Evlilik Boşanma ve Çocukların Uyumu (Çev. Elif

Okan Gezmiş), İstanbul, 2013.

ENERGİN, Zümrüt: “Türk Hukukunda Müşterek Velayet Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

ERBAY, İsmail: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Türk

Medenî Hukukundaki Velâyet Hakkının Kaldırılması (TMK m. 348) Hükümlerinin Değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3,

S.2, 2012, s.11-61.

ERDEM, Mehmet: Aile Hukuku, B.2, Ankara, 2019.

ERDOĞAN, Oktay: Çocuk Hakları, İstanbul, 2011.

ERGİL, Doğu/ ALKAN, Türker: Siyaset Psikolojisi, Ankara, 1980.

ERLÜLE Fulya: İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet, Ankara, 2019.

ERLÜLE, Fulya: “Çocuk ile Kişisel ilişki Kurulması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.16, S.1-2, 2010 (Kişisel İlişki).

ERLÜLE, Fulya: “Karşılaştırmalı Hukukta Boşanmadan Sonra Velayetin Birlikte Kullanılmasına İlişkin Güncel Gelişmeler ve Türk Medeni Hukukunda Boşanmadan Sonra Velayetin Kullanılması”, Türk Medeni Hukuku

Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu Bildiri Kitabı

(Ed. Yasemin Güllüoğlu Altun), İstanbul, 2021 (Güncel Gelişmeler).

ERTAŞ, Şeref: “Yeni Medeni Kanunumuzda Velinin Çocuk Malları üzerindeki Tasarruf Yetkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C. 9, Özel Sayı, 2007, s.391-398.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin: Anayasa Hukuku, B.4, Ankara, 2018.

FERRAND, Frédérique: European Family Law in Action: Parental Responsibilities, (Ed.:Katharina Boelki- Woelki/Bente Braat/ Ian Curry-Summer), C.3, 2005, https://assets.budh.nl/open_access/fenr/boeken/european_family_law_in_action.pdf (E.T.:30.06.2021).

FEYZİOĞLU Feyzi Necmettin/ÖZAKMAN Cumhur/SARIAL Enis,

Aile Hukuku, B.3, İstanbul, 1986.

GENÇCAN, Ömer Uğur: “Ortak Velayet”, İzmir Barosu Dergisi, Özel

Sayı 8 Mart 2017 (Ortak Velayet), s.24-30.

GENÇCAN, Ömer Uğur: Velayet Hukuku, Genişletilmiş B.2, Ankara,

2020.

GENÇCAN, Ömer Uğur: Aile Mahkemesi Davaları Açıklama ve Dilekçe Örnekleri, B.4, Ankara, 2021 (Aile Mahkemesi).

290

GOURLEY, Nancy Gilsan: “Joint Custody: The Best Interests of the

Child”, Tulsa Law Journal, C.18, S.159, 1982.

GÖKCAN, Hasan Tahsin: “Bireysel Başvuruda İkincil İlkesi ve Denetim

Yetkisinin Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.135, 2018, s.9-

76.

GÖKKAYA, Vildan: “Ana ve Babanın Çocuğun Malları Üzerindeki

Kullanma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 133, 2017.

GÖREN, Zafer: Anayasa Hukuku, B.5, Ankara, 2020.

GRASSINGER, Gülçin Elçin: “Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün

Alınmaması Gereken Durumlar”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, 1. Cilt,

İstanbul 2010 (Çocuğun Menfaati), s.823-846.

GRASSINGER, Gülçin Elçin: Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (MK md.346, md.347, md.348), İstanbul, 2009.

GÜLGÖSTEREN, Zeynep Ayza: “Boşanma Sonucunda Ortak (Birlikte) Velayet”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, 2017,

s.157-180.

GÜNEŞ, Zeynep Naz: “Almanya ve İsviçre Örnekleriyle Türk Hukukunda Birlikte Velayet”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.150, 2020.

GÜVEN, Aydın: “Türk Hukukunda Ortak (Birlikte) Velayet”, İstanbul

Barosu Dergisi, C.91, S.3, 2017, s.119-130.

GÜVEN, Kudret: “Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve

Evlilik Dışı İlişkide Velayet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velayet”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1, 2018, s.11-64.

GÜVEN, Pelin: Tanıma – Tenfiz (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi), Ankara, 2013.

HATEMİ, Hüseyin: Medeni Hukuka Giriş, B.8, 2017.

HATEMİ, Hüseyin: Aile Hukuku, B.9, İstanbul, 2021 (Aile).

HATEMİ, Hüseyin/KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu: Kişiler Hukuku,

İstanbul, 2013.

HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona: Aile Hukuku, İstanbul, 1993.

HAYDEN, Adrina: “Shared Custody: A Comparative Study of the Position in Spain and England”, C.1, 2011, s.9-10, file:///C:/Users/toshiba/Downloads/SSRN-id1762804.pdf, (E.T.:30.06.2021).

HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, B.8, İstanbul, 2017.

HOHLOCH, Gerhard: Alman Aile Hukukundaki Yeni Gelişmeler, Reformun Gerçekleşmesi ve Diğerleri, (Çev. Zarife Şenocak), 1996.

HUYSAL, Burak: Devletler Özel Hukukunda Velayet, 2005.

291

İMAMOĞLU, S. Hülya: “Yeni Medeni Kanun’daki Düzenleme ve Velayete Hakim İlkeler Çerçevesinde Tedip Hakkının Değerlendirilmesi”,

AÜHFD, C.54, S.1, 2005, s.165-190.

İNAN, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul, 1968.

İNAN, Ali Naim: “Çocuk Hakları Beyannamesi İlkelerinin Türk Hukuk

Sistemine Etkisi” Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.1, S.1-4

(Çocuk Hakları Beyannamesi).

İNCE, Nurten: “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velâyet”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.34, 2018, s.189-229.

KABOĞLU, İbrahim Ö.: Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar),

B.10, İstanbul, 2015.

KAHRAMAN, Süheyla: “Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Müşterek

Velayet”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, 2018.

KAPANCI, Kadir Berk/ BAŞOĞLU, Başak: “Çocuğun Medeni Hukuk

Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.1, 2017.

KARAASLAN, Erol: “Çocuk İçin Bir Bakış: “Çocuğun Üstün Yararı”

İle “Dinlenilme Hakkı” Kavramlarının Aihm ve İç Hukukumuzda Görünümü”, İstanbul Barosu Dergisi, C.94, S.4, 2020, s.79-112.

KARACA, Hilal: Velayetin Kapsamı ve Hükümleri, Ankara, 2015.

KILIÇOĞLU, Ahmet Mithat: Aile Hukuku B.4, Ankara, 2019.

KIRCA, Çiğdem: “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması

Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama ( Teleologische Reduktion)”, Ankara

Ünivertsitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.50, S.1, 2001, s.91-119.

KİREMİTÇİ, Müge: Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve

Toplumsal Bakış Açısı, Yayımlanmamış Tez, İstanbul, 2015.

KLAFF, Ramsay Laing: “The Tender Years Doctine: A Defense”, California Law Review, C.70, S.2, 1982, s.335-372.

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz: Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın

Aşılması, Ankara 2004.

KOÇOĞLU, Safa: Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları, İstanbul,

2018.

KOENIGS, DeNece Day/HARRIS, Kimberly A.: "Child Custody Arrangements: Say What You Mean, Mean What You Say" Land & Water Law

Review, Vol. 31, Iss. 2, 1996, pp. 591-621.

KÖKSAL, Mehmet: ““Çocuğun Menfaati” Konusunda Türk Alman ve

İsviçre Hukuklarındaki Gelişmeler”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanun’unun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, C.1, Ankara, 2017.

292

KÖLE, Elif Naz: “Velayet Hakkına, Birlikte Velayet Kavramına, Velayet

Davalarında Çocuğun Dinlenmesine Kısa Bir Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, C.91, S.6, 2017, s.140-157.

KÖLE, Mehmet: “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde

Usul”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 34, Yıl:

2016, s.39-98.

KÖPRÜLÜ, Bülent/ KANETİ, Selim: Aile Hukuku, B.2, İstanbul, 1989.

KURKI SUONIO, Kirsti: “Joint Custody as an Interpretation of The

Best Interests of The Child in Critical and Comparative Perspective”, International Journal of Law, Policy and Family, C.14, 2000, s.183-205.

KURT Ekrem: “Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15,

S.2, 2016.

KURT, Leyla Müjde: “Boşanma Durumunda Birlikte (Ortak) Velayet”,

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, 2018, s.157-186.

LAVADERA, Anna Lubrano /CARAVELLI, Liliana /TOGLIATTİ,

Marisa Malagoli: “Joint Custody and Shared Parenting: Analysis of Practices in the Civil Court of Rome”, s. 93, https://ijfs.padovauniversitypress.it/system/files/papers/16_1_06.pdf (E:T.: 30.06.2021).

LOWE, Nigel: European Family Law in Action: Parental Responsibilities, (Ed.:Katharina Boelki- Woelki/Bente Braat/ Ian Curry-Summer), C.3,

2005, https://assets.budh.nl/open_access/fenr/boeken/european_family_law_in_action.pdf (E.T.:30.06.2021).

LUPPINO, Grace A./MILLER Justine FitzGerald: Family Law and

Practice The Paralegal’s Guide Third Edition, ABD, 2012.

ŞENSÖZ MALKOÇ, Ebru: Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Kararların

Tanınması, İstanbul; 2017.

MCNEELY, Cynthia A.: “Lagging Behind the Times: Parenthood, Custody and Gender Bias in the Family Court”, Florida State University Law Review, C.25, S.4, 1998, s.891-956.

MILLER, David J.: “Joint Custody”, Family Law Quarterly, C.13, S.3,

1979.

MNOOKIN, Robert H.: “Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy”, Law and Contemporary Problems, Duke

University School of Law, C.39, S.3, 1975, s.226-293.

NIKOLINA, Natalie: “The Influence of Internationel Law on the Issue

of Co-Parenting-Emerging Trends in International and European Instruments”, Utrecht L. Review, 2012, www.heinonline.org (E.T.: 13.07.2021),

s.122-144.

NOMER, Haluk Nami/ AKBULUT, Pakize Ezgi: Medeni Hukuka Giriş

Bölüm 1, B.4, İstanbul, 2020.

293

NOMER, Ergin: Milletlerarası Usul Hukuku, B.2, İstanbul, 2018.

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, B.20, İstanbul, 2014.

OĞUZMAN, Kemal/ SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), B.16, İstanbul, 2016.

OKTAY, Saibe: “İsviçre’de Yasal Değişiklikler ve Mahkeme İçtihatları

Işığında Evlenme ve Boşanma Hukukundaki Gelişmeler”, Türk Medeni Kanun’un Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü, B.1, İstanbul, 1996.

ÖCAL APAYDIN, Bahar: “İsviçre Medeni Kanunun Velayete İlişkin

Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Ortak Velayetin Kural Olarak Benimsenmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, S.145-146,

2016, s.631-658.

ÖNGİDER, Nilgün: “Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, C.5, S.2, 2013, s.148.

ÖZCAN, Aysu: “Boşanan Ana Babanın Birlikte Velayet Hakkı”, Türk

Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Yasemin Güllüoğlu Altun) , İstanbul, 2021.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: “Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması,

Harcanması ve Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.17,

S.3, 2013, s.81-105.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa/RUHİ, Ahmet Cemal: Çocuk Hukuku, Ankara, 2021.

ÖZER TAŞKIN, Özden: “Velayet Hakkının Kullanılması Velayetin Değiştirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 2020.

ÖZGENÇ, Zeynep: “Velâyete Uygulanacak Hukukun Tespitinde Kamu

Düzeni Müdahalesine İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 2018.

ÖZKAN, Oğulcan: Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, 2020.

ÖZLÜ, Hakkı: Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kaldırılması, Ankara,

2002.

ÖZMEN, İsmail: Açıklamalı-İçtihatlı Velayet Hukuku Davaları ve Çocuk Mahkemeleri, Ankara,2005.

ÖZTAN, Bilge: “Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velayet Sorunu”,

Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, 2006 (Birlikte Velayet Sorunu), s.251-260.

ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukuk Temel Kavramları, Ankara, B.43, 2019.

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, B.6, Ankara, 2015.(Aile)

ÖZTAN, Bilge/ÖZTAN, Fırat: “Boşanmada Velayetin Tevdii”, Çankaya

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 2016 (Tevdii), s.473-495.

ÖZTAN, Bilge/ÖZTAN, Fırat: “Boşanmada Birlikte Velayet ve Birlikte

Velayetin Uygulanmasına İlişkin Modeller”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, 2020.

294

ÖZTEKİN GELGEL/Günseli: “Devletler Özel Hukukunda Velayet Çocuk Kaçırmaları Evlat Edinmeye İlişkin Problemler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, S.8 Güz 2005/2.

ÖZTÜRK ALMAÇ, Tuğçe: “Aile Arabulucuğunda Ortak Velayetin Tesis Edilebilirliği”, Terazi Hukuk Dergisi, C.14, S.159, 2019.

ÖZTÜRKMEN İCAN, Yeşim: “Hakimin Takdir Yetkisinin Velayete İlişkin Yargıtay Karar Örnekleri Üzerinde Değerlendirilmesi” Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

2015.

PARIBENI, Roberto: Roma Ailesi, (Çev. Şemseddin Talip), Capitolium

I, İstanbul, 1935.

PARKINSON, Lisa: Aile Arabuluculuğu, Yeni Aile Adalet Sistemine

Dair Uygun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi, Adalet Bakanlığı Çeviri Yayını,

Ankara 2017.

PARKINSON, Patrick: Family Law and Indissolubility of Parenthood,

ABD, 2011.

PARTALCI, Rümeysa: “Yabancı Devletlerden Alınan Velayet Kararlarının Tenfizi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.

PAZARCI, Hüseyin: Uluslararası Hukuk, B.18, Ankara, 2019.

PRYOR, Jan/RODGERS, Bryan: Değişen Ailelerde Çocuklar, (Çev. İbrahim Enis Köksaldı), İstanbul, 2011.

POLAT, Oğuz/GÜLDOĞAN, Evin: “Uzman Görüşünün Boşanma Davalarında Velayetin Saptanmasındaki Önemi”,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.118, 2015, s.243-254.

REYHANİ YÜKSEL, Sera: Velayet Hakkı ve Anayasal Sınırlar, İstanbul, 2020.

RUHİ, Ahmet Cemal: Birlikte Velayet Kurumu ve Birlikte Velayete İlişkin Yabancı Mahkeme İlamlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul, 2019.

RUHİ, Ahmet Cemal: Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının

Tanınması ve Tenfizi, İstanbul, 2020 (Tanıma ve Tenfiz).

SAĞLAM, İpek: Türkish Family Law (Engagemanet, Marriage, Divorce

and The Consequences of Divorce), İstanbul, 2019.

SARI, Suat: “Evlilik Birliğinde Ana ve Babanın Velayeti Birlikte Kullanılması”, Legal Hukuk Dergisi: Cilt. 5, S.49, 2007, s.83-94.

SAYIN KORKMAZ, Bengi Sermet: “Roma Aile Hukukunda Evlat

Edinmenin Yeri ve Usulleri”, Ankara Barosu Dergisi C.78, S.3, 2020.

SAYMEN, Ferit H./ ELBİR, Halid K.: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, C.3, İstanbul, 1957.

295

SCHWENZER, Ingeborg/ KELLER, Tomie: “New Rules on Parental

Responsibility in Switzerland”, International Survey of Family Law, Y: 2014,

s.457-470.

SCOTT, Elizabeth S.: “Pluralism, Parental Preference, and Child Custody”, California Law Review, C.80, S.3, 1992.

SCOTT, Elizabeth/DERDEYN, Andre: “Rethink Joint Custody”, Ohio

State Laaw Journal, S.45, 1984, s.455-498.

SERDAR, İlknur: “Kişisel İlişki Kurma Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007 (Kişisel İlişki), s.739-

781.

SERDAR, İlknur: “Birlikte Velayet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, 2008, s.155-197.

SERDAR, İlknur: “Mukayeseli Hukuk Işığında Birlikte Velayetin Kullanılmasının Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C.19, S.2, 2020 (Mukayeseli Hukuk).

SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul, 2005.

SEROZAN, Rona: Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, B.4, İstanbul, 2013 (Medeni).

SEROZAN, Rona: Hukukta Yöntem, İstanbul, 2015 (Yöntem).

SEROZAN, Rona/BAŞOĞLU, Başak/KAPANCI, Berk: “Aile Hukukunun Özellikleri, İlkeleri ve Gelişimi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C.15, S.2, 2016, s.531-560.

SİNANOĞLU, Asena: Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocuk ile Kişisel

İlişki Kurma Hakkı, İstanbul, 2020

STEEL, Sean: “Having Your Cake and Eating It Too: The Law and Politics of Child Custody in Canada”, University of Calgary, Department of Political, A Thesis Submitted To The Faculty of Graduate Studies In Partial Fulfilment of The Requirements For The Degree of Master of Arts, 2001.

SÜZEN, Begüm: “Yabancı Mahkemelerde Verilen Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10,

S.133-134, 2015, s.27-52.

ŞANLI, Cemal/ ESEN, Emre/ ATAMAN-FİGANMEŞE, İnci: Milletlerarası Özel Hukuk, B.6, İstanbul, 2018.

ŞİRİN, Memduh Cemil: “Çocuğun Yararı Gözüyle Çocuğun Yüksek Yararı İlkesine Bakış”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi, C.4, S.8, 2019.

TAHİROĞLU, Bülent / ERDOĞMUŞ, Belgin: Roma Hukuku Dersleri,

İstanbul, B.13, 2019.

TEITELBAUM, Lee. E.: “Divorce, Custody, Gender, and the Limits of

Law: On Dividing the Child”, Michigan Law Review, C.92, S.6, ABD, 1994.

296

TEKİN APAYDIN, Deniz: “Monizim- Düalizm İkileminde Türk Hukuk

Sistemi:Uluslararası Hukuka Bakış Üzerine Doktrinel Uzlaşmazlığın Nedenleri ve AB Hukuku Işında Değerlendirme”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.1, 2018, s.529-560.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, B.4, İstanbul, 1982.

TEZGEL, Mehmet: Türk Hukukunda Yabancı Boşanma Kararlarının

Tanınması ve Tenfizi, Ankara, 2012.

TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), B.23, İstanbul,

2019.

TOKUŞ, Aylin: “Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Durumunda

Birlikte Velayet”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.

TORUN, Fuat: “Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, C.3, S.3, 2011, s.466-482.

UÇAR, Ayhan: “4721 Sayılı Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 1-4, Erzincan, 2002.

ULUSU KARATAŞ, Ayşe Elif: “Velayet Sorumluluğu Ve Çocukların

Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz Ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi Ve Türk Milletlerarası Özel Hukukuna Etkisi”, Milletlerarası Hukuk Bülteni, C.37, S.2,

s.911-1003.

USTA, Sevgi: Çocuk Hakları ve Velayet, İstanbul, 2012.

USTA, Sevgi: Velayet Hukuku, İstanbul, 2016 (Velayet).

UYANIK ÇAVUŞOĞLU/Ayfer: Türk Milletlerarası Özel Hukukunda

Boşanma, İstanbul, 2006.

UZUN KAZMACI, Özge: “Evlilik Dışında Velayetin Birlikte Kullanılması”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 2018, s.171-

186.

ÜÇOK, Coşkun/MUMCU, Ahmet/BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk

Tarihi, B.16, Ankara, 2014.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku,

C.2, B.5, İstanbul, 1965.

WALCZAK, Yvette/BURNS, Sheila: Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri (Çev. İsmail Ersevim), İstanbul,1999.

WARSHAK, Richard A.: “Parenting by the Clock: The Best Interest of

the Child Standard, Judicial Discretion, and the American Law Institute's

"Approximation Rule"”, University of Baltimore Law Review, C.41, S.1,

2011, s.83-164.

YETİK, Nurten: Açıklamalı-İçtihatlı Nüfus Velayet Vesayet Nafaka,

Ankara, 2007.

297

YILMAZ, Canan: “Yargıtay Kararları Işığında Çocukla Kişisel İlişki

Kurulması”, Miletlerarası Hukuk ve Miletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.35,

S.1, İstanbul, 2015, s.103-141.

YILMAZ, Canan: “Birlikte Velayet Çerçevesinde Alternatif (Dönüşümlü) Himaye”, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Tuğçe Tuzcuoğlu/A. Hulki Cihan), B.1, İstanbul, 2019 (Himaye).

YÜCEL, Özge: “Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun

İradesi” Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 2013.

ÇEVRİM İÇİ KAYNAKLAR

https://ec.europa.eu/eurostat/

https://www.echr.coe.int

https://www.etimolojiturkce.com

https://www.euromedjustice.eu

https://www.ft.dk

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr

https://www.kararara.com

https://karararama.yargitay.gov.tr/

https://www.lexpera.com.tr

https://www.maltepe.edu.tr

https://www.resmigazete.gov.tr/

https://sozluk.gov.tr

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/cocuk-adalet-sisteminde-cocugun-yuksek-yarari-politika-belgesi.pdf

https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss723m.htm

https://tuikweb.tuik.gov.tr

https://www.unicef.org

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.