Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: A. Alper DURMUŞ
ISBN: 9786050611960
Stok Durumu: Stokta var
24,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar A. Alper DURMUŞ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU

2020/09 1. Baskı, 134 Sayfa

ISBN 978-605-06119-6-0

BİRİNCİ KISIM /  SORULAR ve CEVAPLARI

- Belirli  Vadeli Ticarî Satışlarda Satıcının Temerrüdü -

- Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Şekil -

- Belirli Vadeli Ticarî Satımla Alelâde Satımda Satıcının  Temerrüdü Bakımından Farklar -

- Taksitle Satış - Kefalet -

- Alıcının Temerrüdü-Satıcının Sözleşmeden Dönmesi

- Belirli Vadeli Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü -

- Belirli Süreli Ticari Satım-Satıcının Temerrüdü  Temerrüde

Korona Virüs Etkisi-Banka Teminat Mektubu

- Taşınmaz Satışında Miktar Eksikliği -

- Taşınmaz Satışında Ayıp -

- Örnek Daire Satışında Ayıptan Sorumluluk -

- Bağışlama Sözü Verme-Elden Bağış -Ayıba Karşı Sorumluluk -

- Taşınır Satışı-Satılanın Ayıplı Olması -

- Alıcının Teslim Almada Temerrüdü -

- Bağışlama Sözünü Geri Alma – Bağışlamadan Dönme -

- Yazılı Tahliye Taahhüdü - Satımın Kirayı Bozması Kuralı - - Kiracının Üzerinde Kayıtlı İşyerinin Bulunması -

- Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi- Yenileme-Tahliye -

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Sözleşmede Tahliye Taahhüdü -

- Belirli Süreli Kira Sözleşmesi-Süre Sonunda Yıldan Yıla Yenilenme -

- Kira Sözleşmesi – Satın Alanın Kira Sözleşmesini Feshetmesi -

-Kira Sözleşmesinin Eşin Rızası Olmadan Feshedilmesi-

- Sözlü Kira Sözleşmesi-Üç Aydan Fazla Miktarda  Güvence

Parası Alınması-Sözleşmenin Süreden Önce Feshi -

- Kira Bedelinde İfa Zamanı -

- Korona Virüs Salgını Nedeniyle İfa İmkansızlığı -  Ödemezlik Def’i-Süre Uzatımı İçin Uyarlama Talebi -

- Süreli Kullanım Ödüncü-Ödünç Konusuna Gereksinimin Doğması -

- Kira Bedelinin Arttırılması -

- Kira Bedelinin Ödenme Zamanı-

- Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hal (Mühim Sebepler) Dolayısıyla Feshi -

- Gereksinim Nedeniyle Tahliye -

- Kira Bedelinin Arttırılması -

- Feshi İhbar Süre ve Dönemleri -

- Ölüm Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi – Eser Sözleşmesinde  Götürü Ücretin Arttırılması - Kefalet Sözleşmesinde Kefilin  Def’ileri - Satımda Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül) -

- Kira Bedelinde Artış -

- Kiracının Sözleşmeyi Süresinden Önce Feshetmesi -

- Kira, Satış -

- Öngörememe Kuramının (Clausula Rebus  Sic Stantibus Kuralının) Uygulandığı Haller -

- İşçi Ücretlerinin Haczi -

- İşyerini  Devredenin İşçi Alacaklarından Sorumluluğu -

- Televizyon Dizisi Yapma Sözleşmesi-İş sahibinin

Sözleşmeden Dönmesi -

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu -

- Deprem Sonucu Yıkılan Bina Nedeniyle  Yüklenicinin Sorumluluk Zamanaşımı -

- Yüklenicinin Temerrüdü-İşsahibinin Sözleşmeden Dönmesi -

- Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Susması-Yeniden Temerrüt -

- Yüklenicinin Verdiği Araç ve Gereçlerin Yetersizliği Nedeniyle  Yaratılmasının Gecikmesi -

- Eser Sözleşmesinde Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül) -

- Eser Sözleşmelerinde Zamanaşımı -

- Vekalet Sözleşmesi – Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme -

- Yatırım Danışmanlık Sözleşmesi -

- Avukatla Vekalet Sözleşmesi-Ücret-Avukatın İstifası -

- Vekalet Sayılan Sözleşme-Simsarlık Sözleşmesi -

- Süreli Vekalet (Avukatlık) Sözleşmesinin Feshi -

- Kefalet Sözleşmesi -

- Birlikte Kefalet - (Gerçek Olmayan Anlamda Birlikte Kefalet) -

- Birlikte Kefalet - (Gerçek Anlamda Birlikte Kefalet) -

- Birlikte Kefalet -

- Kefaletin Sona Ermesi -

- Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği-Süresi-Kira Sözleşmesine 

Aykırılıktan Kefilin Sorumluluğu -

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi -

- Adi Ortaklık-Sona Ermesi-Tasfiyesi

- Adi Ortaklık Sözleşmesi-Sözleşmenin Feshi -

İKİNCİ KISIM / SINAV SORULARI

ÜÇÜNCÜ  KISIM /  SORULAR

- Satıcının Teslimde Temerrüdü -

- Satıcının Teslimde Temerrüdü -

- Satıcının Teslimde Temerrüdü -

- Satıcının Teslimde Temerrüdü -

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının İkame Alımı -

- Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Zararları -

- Zapta Karşı Garanti (Tekeffül) Sorumluluğu -

- Zapta Karşı Garanti Sorumluluğu -

- Satın Alınan Taşınmazda Kira Şerhinin Bulunması -

- Ayıba Karşı Garanti (Tekeffül)-

- Satıcının Ayıba Karşı Garanti Sorumluluğu -

Satılanda Ayıp veya Zapt  Nedeniyle Sorumluluk              

- Satış Sözleşmesinin Geçerliliği -

- Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi -

- Önalım (Şuf’a) Hakkı -

- Önalım (Şuf’a) Hakkı -

- Önalım Sözleşmesi -

- Tüketim Ödüncü Yerine Satış -

- Taşınır Satışı-Satış Konusunun Çalınması (Hasarın Geçişi) -

- Satış Sözleşmesinde Hasarın İntikali -

- Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi-Sözleşmenin Feshi

- Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi-Kiralananın Satılması -

- Kiracının Ölümü-Gereksinim Nedeniyle Tahliye -

- Kira sözleşmesine Aykırılık -

- Süre sonunda kira sözleşmesinin feshi -

- Yıldan yıla yenilenen kira sözleşmesinin feshi -

- Eser Sözleşmesinde Götürü Ücret- Ücretin Arttırılması -

- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu -

- Eser Sipariş Edenin Ölümü -

- Eser Sözleşmesinden Zararın Tamamen Ödenmesi Suretiyle Dönme -

- Yayım Sözleşmesi -

- Kredi Sözleşmesi – Kefalet -

- Matbu Motorlu Araç Satış Sözleşmesi - Satım Sözleşmesinde

Temerrüt -

DÖRDÜNCÜ KISIM / KARAR TAHLİLİ

- Satış Sözleşmesi- Bozma (Fesih) Hakkı -


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.