Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Baki İlkay ENGİN - Tülay A. ÜNVER - Işık ÖNAY
ISBN: 9786051525945
Stok Durumu: Tükendi
29,17 TL 32,41 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Baki İlkay ENGİN, Tülay A. ÜNVER, Işık ÖNAY
Baskı Tarihi 2017/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

BH352
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN - Dr. Tülay A. ÜNVER - Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY
2017/10 4. Baskı, XVIII+323 Sayfa
ISBN 978-605-152-594-5

Bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. (Önsöz'den)

Kitabın Konu Başlıkları

Birinci Bölüm: ŞEMALAR

 • Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları
 • Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri
 • Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları
 • Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri
 • Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı
 • Şema 6: Borcun İfa Zamanı
 • Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri
 • Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)
 • Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü
 • Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları
 • Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
 • Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri
 • Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması
 • Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

 • I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı 
 • II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri 
 • III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması 
 • IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi 
 • V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali 
 • VI. İfa 
 • VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra 
 • VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar 
 • IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim 
 • X. Haksız Fiil 
 • XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu 
 • XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk 
 • XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi 
 • XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi 
 • XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

 • I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması 
 • II. Sözleşmenin Kurulması 
 • III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil 
 • IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo 
 • V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı 
 • VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri 
 • VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi 
 • VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları 
 • IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur 
 • X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi 
 • XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart 
 • XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü 
 • XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme 
 • XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim 
 • XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 
 • XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül 
 • XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas 
 • XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt 
 • XIX. Cezai Şart 
 • XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri 
 • XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç 
 • XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar 
 • XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme 
 • XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

 • I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali 
 • II. Gabin 
 • III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması 
 • IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması 
 • V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları 
 • VI. Hukuka Aykırı Fiil 
 • VII. Hukuka Aykırılık 
 • VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı 
 • IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat 
 • X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştirilmesi / Vekâletsiz İş Görme 
 • XI. Manevi Tazminat / Doğrudan Zarar / Yansıma Zarar 
 • XII. Manevi Tazminat 
 • XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza / Birlikte (Müterafik) Kusur 
 • XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesi 
 • XV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
 • XVI. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 
 • XVII. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
 • XVIII. Ev Başkanının Sorumluluğu 
 • XIX. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme / Sebepsiz Zenginleşme 
 • XX. Faiz 
 • XXI. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı 
 • XXII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 
 • XXIII. Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar 
 • XIV. Güven Sorumluluğu / Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart 
 • XV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 
 • XVI. Ceza Koşulu


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.