Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Günhan GÖNÜL KOŞAR
ISBN: 978-625-7953-46-7
Stok Durumu: Stokta var
85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Günhan GÖNÜL KOŞAR
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi

Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

2020/02 1. Baskı, 336 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7953-46-7

Hukukun en muğlak kavramlarından biri olan kusur kavramının teorik olarak tanımlaması noktasında derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Söz konusu görüşlerden biri tercih edilerek bir tanım yapılsa bile, bu defa teorik çerçevenin içeriğe kavuşturulması ve somut problemlere uygulanması sorunu gündeme gelecektir. Kusurun, sorumluluğun doğumu, kapsamının takdiri ve paylaştırılmasında belirleyici ölçüt olması ve uygulama alanının haksız fiille sınırlı kalmayıp neredeyse özel hukukun tamamı olması açısından, kusur kavramının monografik bir incelemeye konu edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. "Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi" isimli bu eserde kusur, kavramsal olarak irdelenmiştir. Eserde, kusurun tarihi gelişimi, karşılaştırmalı hukuktaki yeri, kusur teorileri, kusurun haksız fiil hukukundaki yeri ve kusurun unsur ve dereceleri (kasıt ve ihmal ile bunların alt dereceleri) incelenmiş; uygulamada kolaylık sağlaması amacıyla kusurun tespitinde başvurulacak kademeli bir "kontrol listesi" sunulmuştur. Bunlara ek olarak, hem maddi hem de manevi tazminatın belirlenmesinde kusurun nasıl dikkate alınacağı çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurularak somutlaştırılmış; nihayet çalışma, müteselsil sorumlulukta kusurun etkisi ele alınarak sonlandırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KUSURUN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ VE KUSUR TEORİLERİ
   I. Genel Olarak
   II. Kusur İlkesinin Sorumluluk Hukukundaki Gelişimi
   A. Roma Hukukunda Kusur
   B. Kusur İlkesinin Dönüşümü
   III. Karşılaştırmalı Hukukta Kusur
   A. Kıta Avrupası Hukukunda Kusur
   B. Anglo-Amerikan Hukukunda Kusur
   C. Avrupa Haksız Fiil Hukuku Uyumlaştırma Çalışmalarında Kusur
   IV. Kusuru Açıklayan Teoriler
   A. Sübjektif Kusur Teorisi
   B. Objektifleştirilmiş Kusur Teorisi
   C. Objektif Kusur Teorisi
   D. Değerlendirme ve Görüşümüz


    İKİNCİ BÖLÜM
    KUSURUN HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ YERİ VE KUSURUN BELİRLENMESİ
    I. Genel Olarak
    II. Kusur ile Haksız Fiilin Diğer Unsurları Arasındaki İlişki
    A. Genel Olarak
    B. Kusur ile Hukuka Aykırılık Arasındaki İlişki
    C. Kusur ile Nedensellik Bağı Arasındaki İlişki
    D. Kusur ile Zarar Arasındaki İlişki
    E. Kusur ile Fiil Arasındaki İlişki
    III. Kusurun Belirlenmesi
    A. Genel Olarak
    B. Kusurun Unsurları
    C. Kusurun Dereceleri
    IV. Somut Olayda Kusurun Tespiti
    A. Genel Olarak
    B. Kusuru İspat Yükü
    C. Hukuk Hakiminin Bağımsızlığı İlkesi
    D. Kusurun Belirlenmesinde Bilirkişinin Rolü
    E. Hakim Tarafından Kusurun Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Başlıca Hususlar


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     KUSURUN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ
     I. Genel Olarak
     II. Sorumluluğun Ortaya Çıkmasında Kusurun Etkisi
     A. Sorumluluğun Doğumu Açısından Kusurun Etkisi
     B. Sorumluluğun Ortadan Kalkması Açısından Kusurun Etkisi
     III. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Kusurun Etkisi
     A. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Failin Kusurunun Etkisi
     B. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Zarar Görenin Kusurunun Etkisi
     IV. Kusursuz Sorumlulukta Kusurun Etkisi
     A. Kusursuz Sorumluluk-Kusur Sorumluluğu İlişkisi
     B. Kusursuz Sorumlulukta Kusur (Ek Kusur)
     V. Manevi Tazminatta Kusurun Etkisi
     A. Manevi Tazminatta Kusurun Aranıp Aranmayacağı Sorunu
     B. Kusurun Manevi Tazminat Miktarına Etkisi
     VI. Müteselsil Sorumlulukta Kusurun Etkisi
     A. Müteselsil Sorumlulukta Dış İlişkide Kusurun Etkisi
     B. Müteselsil Sorumlulukta İç İlişkide Kusurun Etkisi
     SONUÇ


      KAYNAKÇA


      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.