Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri
Yazar: İlhan HELVACI
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/03 1. Baskı, 451 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-54-2 Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri isimli bu çalışmada Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alanına ilişkin Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce yaklaşık 3500 terim yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Yararlanılan Kaynaklar Türkçe - Fransızca -...
90,00 TL
Kiralananın Devri (TBK m. 310)
Yazar: Hazal Yeter PATIR
Kiralananın Devri (TBK m. 310) Av. Hazal Yeter PATIR 2020/03 1. Baskı, 136 Sayfa ISBN 978-975-02-5979-1 Kira sözleşmesinin kurulmasından sonraki bir dönemde, kiralananın üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı, sözleşmeyi sona erdirme hakkının olup olmadığı, taraf yükümlülüklerinin nasıl etkileneceği ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, gerek uygulamada gerekse öğretide önem arz etmektedir. Bu sorular ekseninde, yazarın Türk Borçlar Kanunu'nun 310. mad...
48,00 TL
Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Ücretsiz Kargo
Yazar: Sibel ÖZEL, Hatice PÜRSELİM ARNİNG
Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Editörler: Prof. Dr. Sibel ÖZEL, Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM ARNİNG 2020/03 1. Baskı, 661 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-89-3 Sözleşme özgürlüğü ile taraflar hukuken düzenlenmemiş bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hukuken düzenlenmiş farklı sözleşmelerin unsurlarını birleştirerek yepyeni bir sözleşme de oluşturabilirler. İçinde yabancılık unsuru bulunan sözleşmesel ilişkilerde de taraflar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeler yapmakta ve uygul...
150,00 TL
-10%
Satıcının Zapttan Sorumluluğu
Yazar: Mehmet AKÇAAL
Satıcının Zapttan Sorumluluğu Dr. Mehmet AKÇAAL 2020/03 1. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-05-0542-9 İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER 9 II. KISALTMALAR CETVELİ 17 III. BİBLİYOGRAFYA 21 GİRİŞ KONUNUN SUNUMU, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI I. KONUNUN SUNUMU 53 II. KONUNUN ÖNEMİ 54 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 56 BİRİNCİ BÖLÜM SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞU KAVRAMI, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI, ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANI  § 1...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi
Yazar: Öz SEÇER
Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi Doç. Dr. Öz SEÇER 2020/03 2. Baskı, 414 Sayfa ISBN 978-605-05-0545-0 İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 2016 yılında yayınlanan eserin basısının tükenmesi üzerineelinizdeki ikinci bası yayına hazırlanmıştır. Bu bası hazırlanırken yeni çıkaneserlerden yararlanılarak konu başlıkları zenginleştirilmiş, ilgili konularailişkin özgün Yargıtay kararları metinde ilgili yerlere işlenmiştir. Bu basınında öğrencilere ve uygulamada çalışanlara faydalı olmasını d...
90,00 TL 81,00 TL
Borçlar Hukuku Dersleri - Genel Bölüm
Yazar: Aydın AYBAY
Borçlar Hukuku Dersleri - Genel Bölüm Prof. Dr. Aydın AYBAY 2020/0 15. Baskı, XVI+200 Sayfa, ISBN 978-975-368-417-0  Prof. Dr. Aydın Aybayın kaleme aldığı "Borçlar Hukuku Dersleri" adlı kitap, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılıp, akademisyen, öğrenci ve bu konuyla ilgili tüm okurlara güncel bir kaynak sunulmuştur. Konu Başlıkları Borç İlişkisinin Kaynakları Borç İlişkisinin Hükümleri Borcun Sona Ermesi Borçların Çeşitleri Alacağın Temliki ve Borcun Nakli...
25,00 TL
-10%
Rödövans Sözleşmesi
Yazar: Emre OLGUN
Rödövans Sözleşmesi Emre OLGUN 2020/03 1. Baskı, 223 Sayfa ISBN 978-605-05-0547-4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 13 1. GİRİŞ 1.1. KonununSınırlandırılması 18 2. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN MADEN İŞLETME HAKKI 2.1.Maden İşletme Hakkı Kavramı 19 2.2.Maden İşletme HakkınınKazanılması 25 2.2.1.Maden İşletme HakkınınVerilme Şartları 28 2.2.2.Maden İşletme HakkınınKazanılması Aşamaları 30 2.2.2.1.İlk Müracaat veya İhale Yolu ile Başvuru Aşaması 32 2.2.2.2. Arama Faaliyeti Aşam...
60,00 TL 54,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ - Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 2020/02 14. Baskı, 251 Sayfa ISBN 978-605-247-164-7 Çalışmanın bu basısında önemli bir değişikliğe gidilmemiş, faiz oranları gibi bazı bilgiler güncellenmiş ve kitap sonunda yer alan test sorularının üzerinde değişiklikler yapılmış. (Önsözden) Konu Başlıkları Temel Bilgiler ve Kavramlar Borç İlişkisinin Kaynakları (Borçların Doğumu)Borçların Hüküm ve Sonuçları Borç İlişkilerinde Bazı Özel Durumlar...
23,00 TL
Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi
Yazar: M. Turgut ÖZ
Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi Prof. Dr. M. Turgut ÖZ 2020/02 1. Baskı, 66 Sayfa ISBN 978-605-7615-91-6 Açıklama BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN BU SÖZLEŞME GEREĞİNCE KAZANILMIŞ AYNİ HAKLARA ETKİSİ VE KLASİK DÖNME KURAMI İLE YENİ DÖNME KURAMININ KISA BİR KARŞILAŞTIRMALI ELEŞTİRİSİ GİRİŞ   DÖNME ÜZERİNE BAŞLICA İKİ GÖRÜŞ VE BUNLARIN AY...
24,90 TL
-10%
Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar
Yazar: Ömer Faruk İLGÜN
Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar Ömer Faruk İLGÜN 2020/02 1. Baskı, 131Sayfa ISBN 978-605-05-0533-7 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR11 GİRİŞ13 I. BÖLÜM AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 1.1.Tanım 1. 2.Unsurları 1.2.1.Belli Bir Hukuki Yardım 1.2.2.Belli Bir Ücret 1.2.3.Tarafların Anlaşmaları 1.2.4.Baroya Tabi Avukat Olma 2.Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması 2.1.Avukatlık Sözleşmesinin Şekli 2.2.Av...
45,00 TL 40,50 TL
Sözleşmenin Kurulması
Yazar: Zeynep Damla TAŞKIN
Sözleşmenin Kurulması Zeynep Damla TAŞKIN 2020/02 1. Baskı, 264 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-26-9 Bir borç kaynağı olan sözleşme, Türk özel hukukunda en çok rastlanan hukuki işlem türüdür. Zira sözleşmeyi her zaman tarafların biraraya gelip müzakereler yürüttüğü ve bu sırada hukukçuların yardımına ihtiyaç duydukları çetrefilli bir hukuki işlem olarak görmemek gerekir. Günlük hayatımızın rutinlerini gerçekleştirirken dahi farkında olmadan taraf olduğumuz sözleşmeleri de düşünecek olduğumuzda h...
70,00 TL
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
Yazar: Yavuz Can ASLAN
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Yavuz Can ASLAN 2020/02 1. Baskı, 293 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-30-6 Sözleşmeler kural olarak yalnız tarafları arasında hüküm ifade eder. Sözleşmenin nispiliği olarak da anılan bu ilkeye göre, sözleşmeden doğan hak ve borçlar yalnız sözleşmenin taraflarının hukuk alanında sonuç doğurur. Bunun neticesinde, hiç kimse taraf olmadığı bir sözleşmeden kaynaklanan bir borcu ödemekle yükümlü kılınamaz. Ancak iktisadi ilişkiler genellikle ikiden fazla kişiyi ilgilendir...
75,00 TL
Borçlar Hukuku Ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sınır Ötesi Elektronik Ticarette Açık Artırma Yolu İle Satışlar
Yazar: Sercan ÇAVUŞOĞLU
Borçlar Hukuku Ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sınır Ötesi Elektronik Ticarette Açık Artırma Yolu İle Satışlar Sercan ÇAVUŞOĞLU 2020/02 1. Baskı, 404 Sayfa ISBN 978-625-7953-29-0 Bu çalışmada, öncelikle elektronik ortamda gerçekleşen açık artırmalarda taraflar arasındaki ilişkilere uygulanacak maddi hukuk hükümleri değerlendirilmiş, devamında ise milletlerarası özel hukuk kapsamında taraflar arasında doğan bu ilişkilere uygulanacak hukuk ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı...
57,00 TL
Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat TOPUZ
İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Doç. Dr. Murat TOPUZ 2020/02 1. Baskı, 648 Sayfa ISBN 978-975-02-5919-7 Okuyucular bu eserde ortaya koyulan açıklamaları, Roma Hukuku'ndan başlamak üzere modern kanunlaştırma hareketlerine kadar ki tarihi temeller, mukayeseli hukuk düzenlemeleri, Avrupa Birliği Sorumluluk hukuku esasları , İsviçre Federal Mahkeme Kararları ve özellikle Yargıtay kararları ile birlikte Türk Borçl...
165,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt 2 Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Kemal OĞUZMAN, M. Turgut ÖZ
BH058-2 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt 2 Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN - Prof. Dr. Turgut ÖZ 2020/02 15. Baskı 686 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-61-3 Birinci Cildin devamı niteliğinde olup, haksız fiil, kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme, özellik taşıyan borç ilişkileri ve borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri başıkları altındaki konuları içermektedir. Kitabın Konu Başlıkları Genel Bakış Kusara Dayanan Sorumluluk Kusur Aramayan Sorumluluk Halleri Manevi Zararın Tazmini Bird...
120,00 TL 108,00 TL
Gösterilen: 16 ile 30 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)