Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu
Yazar: Erhan GÜNAY
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu Av. Erhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-5043-9 Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ilâ 603.maddelerinde düzenlenen "Kefalet Sözleşmesi" özellikle kefilin sorumluluğu yönüyle uygulamada bireylerin bankalarda kullandıkları; "ticari, bireysel, tüketici vs. kredilerin" geri ödenmemesi durumunda uyuşmazlığa konu olmaktadır. Keza "kira sözleşmelerinde müteselsil kefil" sıfatıyla kefil olunması durumunda kiranın ödenmemesi yönüyle kefil aleyhine icr...
75,00 TL
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi
Yazar: Abdurrahim ALTUN
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi Abdurrahim ALTUN 2020/01 1. Baskı, 191 Sayfa ISBN 978-605-300-906-1 Reklamın yayınlanacağı mecranın belirlenmesi, çoğu zaman üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi hususunda, üreticinin asgarî düzeyde harcama ile azamî verimi alması yönünden ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca, reklam hukukunun genel kaidelerine uygun bir biçimde, mal ve hizmetin satın alınması konusunda hedef kitleyi harekete geçirecek mesajın belirlenmesi, çoğu zaman üreticile...
48,00 TL
Sözleşmenin Yorumu
Yazar: Murat SARIKAYA
Sözleşmenin Yorumu Dr. Murat SARIKAYA 2019/12 1. Baskı, 407 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-461-3 TAKDİM ............... III İÇİNDEKİLER ....... VII KISALTMALAR LİSTESİ  XIII BÖLÜM SÖZLEŞME YORUMUNUN TEMELLERİ: YORUM KAVRAMI VE İRADE BEYANI Kavramsal Olarak Yorum ve Sözleşmenin Yorumu . 4 Sözleşme Yorumunun Kanunların Yorumundan Farklılığı..........13 Sözleşmenin Yorumuyla Mukayese Edilebilir Kavram ve Kurumlar ..............16 Sözleşmenin Yorumuyla Birlikte Düşünülmesi Gereken Kavram ve Kur...
80,00 TL
Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Gökçe ŞAHİN CANDAŞ
Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu Av. Gökçe ŞAHİN CANDAŞ ISBN 978-975-2449-71-8 Bireylerin yaşamına, ruhsal ve bedensel iyiliğine doğrudan dokunması sebebiyle sağlık hizmetleri, bir ülkede en çok önem verilmesi, sürekli takip edilerek geliştirilmesi gereken hizmetlerdendir. Şüphesiz ki bu hizmetin sağlayıcılarından olan özel hastanelerin yükümlülüklerinin ve bunlara aykırılık halinde tarafların sahip oldukları hakların belirlenmesi, hizmetlerin standa...
22,00 TL
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi
Yazar: Barış DEMİRSATAN
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi Barış DEMİRSATAN 2019/12 1. Baskı, XXV + 371 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-85-5 Sözleşmeden haksız olarak dönüldüğü veya sözleşmenin haksız feshedildiği yargı uygulamasında ve öğretide sıklıkla karşılaşılan ifadeler olup bunlar pek çok uyuşmazlığın ana unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi adı verilen ve sözleşmeye aykırılık oluşturan bu durumlar Türk Borçlar Kan...
85,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
BH404 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE 2019/12 4. Baskı, 545 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-551-1 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler ........ 1 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler ........ 3 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak Hükümler 17 Özel Bor...
55,00 TL
Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk
Yazar: Ömer Ali GİRGİN
BH480 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk Ömer Ali GİRGİN 2019/11 2. Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-975-2449-40-4 Özünü yüksek lisans tez çalışmamın oluşturduğu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk" adlı eserin baskısının kısa sürede tükenmiş olması, hukuk camiasında konuya ilginin ve piyasada konuyla ilgili ihtiyacın halen canlı olması sebepleri, elinizdeki ikinci baskının hazırlanmasına önayak olmuş...
35,00 TL
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: Memet Sinan CEBE
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Memet Sinan CEBE 2019/11 1. Baskı, 416 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5768-1 Beden varlığı kişinin sahip olduğu en önemli değerdir. Bu nedenle beden tamlığının ihlali halinde failin cezai sorumluluğu dışında, tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak tazminat miktarının belirlenmesinde maddi hukuk kuralları kadar aktüeryal hesap yöntemleri de belirleyici olmaktadır. Dolayısı bu çalışmada, vücut tamlığının ihlali nedeni...
125,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:III
Yazar: O. Gökhan ANTALYA
BH259-3 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:III Prof. Dr. o. Gökhan ANTALYA 2019/11 2. Baskı, 648 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5795-7 Bu eser, Seçkin Yayıncılık'ın yayını olarak, "Marmara Hukuk Yorumu"nun "V/1, 3"üncü cildi olarak okuyucuya sunulmuştur. Bu eserde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" başlıklı birinci kısmının "Borç İlişkisinin Hükümleri" başlıklı ikinci bölümünün "Borçların İfası" başlıklı birinci ayırımında ve "Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları" başlıklı iki...
93,00 TL
Tek Satıcılık Sözleşmesi
Yazar: Servecan KAYA
Tek Satıcılık Sözleşmesi Av. Servecan KAYA 2019/11 1. Baskı, 138 Sayfa ISBN 978-605-80429-1-9 Tek satıcılık sözleşmesini inceleyecek olan bu çalışma üç (3) bölümden oluşmaktadır. Bu üç bölümün, her biri devamlılığı sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış, tek satıcılık sözleşmesinin özellikleri dikkate alınarak birlikte incelenmesi gereken hususlar, ilgili bölüm altında gereksiz alt ayrımlara girilmekten kaçınılarak incelenmiş. (Girişten) Konu Başlıkları Tek Satıcılık Sözleşmesinin Oluşumu, Tanımı,...
36,00 TL
-10%
Sözleşmeler Hukuku
Yazar: Erzan ERZURUMLUOĞLU
BH264 Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU 2019/11 89. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-605-05-0506-1 Türk Borçlar Kanunu'na göre "Sözleşmeler Hukuku-Özel Borç İlişkileri" kitabı, eleştiri, değişiklik ve noksanları da dikkate alınarak, yeniden daha geniş bir biçimde sekizinci basımı hazırlanmış. Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler için uygulanan yöntemin değişiklikleri izlemede büyük güçlük gösterdiği açıktır. Bununla birlikte önemli tüm değişiklikler yeni ba...
45,00 TL 40,50 TL
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Ders Kitabı
Yazar: Murat AYDOĞDU, Nalan KAHVECİ
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Ders Kitabı Prof. Dr. Murat AYDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ 2019/11 1. Bakı, 631 Sayfa ISBN 978-605-300-885-9 Akademik camiadan ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda nihayet dipnot atıflı olarak hazırladığımız ve bazı eklemeler yaptığımız bu basının bilhassa öğrencilere, akabinde akademik camia ve uygulamacılara faydalı olacağını umut ediyoruz. Bu baskıda, gelen talepler doğrultusunda, konularda ayrıntılara girilmekten kaçınılmış, tüm sözleşme g...
69,00 TL
İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler
Yazar: Furkan ÖZDEMİR
İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler Furkan ÖZDEMİR 2019/11 1. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-975-2449-33-6 Sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması olarak ortaya çıkan inançlı işlemler, yasal olarak düzenlenmese de doktrin ve yargı içtihatlarında geçerli olarak kabul edilen hukuki işlemlerdir. İnançlı işlemler, birbiriyle sıkı bağlantısı olan iki unsurdan oluşur. İnanan ve inanılan arasında yapılan ve inançlı işlemde iç ilişkiyi düzenleyen inanç anlaşması, işlemin ilk u...
40,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Özlem TÜZÜNER
BH348 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER  2019/10 5. Baskı, XVI+312 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-537-5 SUNUŞ......... iv BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ...... v ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ...vii İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ......viii TEŞEKKÜR .......... ix KISALTMALAR CETVELİ....xvii PRATİK ÇALIŞMA-1 ...... 1 Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketicihukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırtedilmesi PRATİK ÇALIŞMA-2 ...... 5 ...
38,00 TL
Staj Ücreti Alacağı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Staj Ücreti Alacağı Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/11 1. Baskı, 448 Sayfa ISBN 978-605-7615-64-0 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. maddesinde “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile...
119,00 TL
Gösterilen: 46 ile 60 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)