Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Staj Ücreti Alacağı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Staj Ücreti Alacağı Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/11 1. Baskı, 448 Sayfa ISBN 978-605-7615-64-0 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. maddesinde “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile...
119,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I
Yazar: O. Gökhan ANTALYA
BH259 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA 2019/10 2. Baskı, 688 Sayfa,  ISBN 978-975-02-5785-8 Bu eser, Seçkin Yayıncılık'ın yayını olarak, "Marmara Hukuk Yorumu"nun "V/1, 1"inci cildi olarak okuyucuya sunulmuştur. Bu eserde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" başlıklı birinci kısmının "Borç İlişkisinin Kaynakları" başlıklı birinci bölümünün "Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri" başlıklı birinci ayırımında yer alan hükümler bilimsel olarak yoruml...
97,50 TL
-10%
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Fikret EREN
BH048  Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Fikret EREN 2019/10 24. Baskı, LXXX+1578 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0489-7 ÖNSÖZVII İÇİNDEKİLERIX KISALTMALARLXIII GENEL BİBLİYOGRAFYALXV GİRİŞ1 § 1.BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, SİSTEMİ VE KAYNAKLARI1 I.BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE ÖNEMİ1 II.TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KABULÜ, SİSTEM VE TEKNİĞİ5 1.Türk Borçlar Kanununun kabulü5 2.Türk Borçlar Kanununun sistemi5 3.Türk Borçlar Kanununun tekniği8 III.TÜRK BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLA...
195,00 TL 175,50 TL
Örnek Sözleşme Metinleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ,Ahmet Cemal RUHİ
BH130 Örnek Sözleşme Metinleri (2496 Seçilmiş Örnek Sözleşme Metni) Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/10 7. Baskı, 1368 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5756-8 Kitapta giriş kısmında sözleşme hazırlarken dikkat edilmesi gerekli altın öğütler ve sözleşmelerde muhakkak bulunması gerekli olan hususlar sırası ile belirtilmiştir. Bu kitapta A'dan Z'ye her konuda uygulamada kullanılan toplam 2500'den fazla sözleşme bulunmaktadır. Sözleşmelerden isimleri aynı olan birden fazla sözleşme kitaba alınmıştır....
299,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Fikret EREN
BH367       Borçlar Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Fikret EREN 2019/10 7. Baskı, CII+1180 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0475-0 İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER § 1.GİRİŞ1 I-GENEL BİLGİ1 II-KAYNAKLAR2 A)YAZILI KAYNAKLAR2 1)Türk Borçlar Kanunu2 a)Genel hükümler2 b)Özel hükümler2 2)Türk Medenî Kanunu3 3)Diğer kanunlar3 4)Uluslararası antlaşma ve sözleşmeler4 5)Devletler özel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4 6)Genel işlem şartları4 7)Bilimsel görüşler (doktrin) ve yarg...
175,00 TL 157,50 TL
Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri(Sözleşmeler Hukuku)
Yazar: Murat AYDOĞDU, Nalan KAHVECİ
BH299 Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri(Sözleşmeler Hukuku) Prof. Dr. Murat AYDOĞDU - Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ 2019/10 4. Baskı, 953 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-859-0 Akademik camiadan ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda nihayet dipnot atıflı olarak hazırladığımız ve bazı eklemeler yaptığımız bu basının bilhassa öğrencilere, akabinde akademik camia ve uygulamacılara faydalı olacağını umut ediyoruz. Bu baskıda, gelen talepler doğrultusunda, 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu, t...
99,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Yazar: Mehmet REMZİ, Sezer AYDIN
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Mehmet REMZİ, Sezer AYDIN 2019/10 9. Baskı, 495 Sayfa ISBN 978-605-300-868-2 Borçlar Hukuku Özel Hükümler kitabımızın bir önceki basının tükenmesi yeni basıyı hazırlamayı zorunlu kılmıştır. Kitabın her basısında olduğu gibi 9. basıda da güncel değişiklikler kitaba işlenilmiş, önceki basılarda yer alan bazı yazım yanlışları ve eksiklikler giderilmiştir. Borçlar Hukuku Özel Hükümler kitabı asıl olarak konu anlatımı esas alınarak hazırlanmış olup, Hukuk Fakültesi öğrenc...
49,00 TL
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat
Yazar: Halûk N. NOMER
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Haluk N. NOMER 2019/10 3. Baskı, 751 Sayfa ISBN 978-975-368-539-9 Türk Medeni Kanunu Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Tapu Sicili Tüzüğü  Kat Mülkiyeti Kanunu Kadastro  Kanunu (İlgili Maddeleri) Karayolları Trafik kanunu (İlgili Maddeleri) Kanuni Faiz ve Temerr...
45,00 TL
Themis - Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Yazar: Ayşegül BİLEN
Themis - Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ayşegül BİLEN 2019/10 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-975-2449-08-4 İÇİNDEKİLER Giriş §1.ATİPİK (İSİMSİZ) SÖZLEŞMELER I.GENEL OLARAK II.TÜRLERİ III.ATİPİK SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI VE YORUMLANMASI BİRİNCİ BÖLÜM Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler §2.SATIŞ SÖZLEŞMESİ I.GENEL OLARAK II.YARAR VE HASARIN GEÇMESİ III.TAŞINIR SATIŞI IV.TAŞINMAZ SATIŞI VE TAŞINMAZ SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR V.SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ §3.BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ I.GENEL OLARAK II.KOŞULLU VE...
23,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: İhsan ERDOĞAN
BH340 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN  2019/10 4. Baskı, 307 Sayfa, ISBN 978-975-8396-17-7 Kitapta konuların işleniş düzeni Borçlar Kanunu'nun sistematiğine ve sırasına uygun olarak tanzim edilmiştir. Kitapta borçlar hukukunun genel hükümler bahsi ele alınmıştır. Konu Başlıkları Borçlar Hukukunun Konusu, Kaynakları ve Temel Kaynakları Borç İlişkisinin Kaynakları, Doğuşu, Hukukî Muameleler Hukuka Aykırı Fiiller Sebepsiz Zenginleşme ve Borcun Diğer Kaynakları Borcun İfas...
45,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
BH405 Borçlar Hukuku Özel Hükümler(Kısa Ders Kitabı)   Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2019/10 4. Baskı, 627 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-546-7 Konu Başlıkları Satış Sözleşmesi Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa) Bağışlama Eser Sözleşmesi Vekalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi   ...
70,00 TL
Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu & 818 Sayılı Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu (OR)
Yazar: Sinan OKUR
Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu & 818 Sayılı Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu (OR) Editör: Sinan OKUR 2019/10 1. Baskı, 1117 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-855-2 Gerek 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde gerekse 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu döneminde farklı amaçlara matuf mevzuat derlemeleri yayımlanmıştır. Bu anlamda her iki dönemde de hukuk tatbikatını esas alan ve uygulayıcıya yol göstermeye çalışan diğer bir deyişle emsal i...
79,00 TL
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi
Yazar: Neşe ÖZKANOĞLU
6098 Sayılı TBK Kapsamında Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi Av. Neşe ÖZKANOĞLU 219/10 1. Baskı, 168 Sayfa ISBN 978-975-02-5783-4 Konut ve çatılı işyeri kiraları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 339 – 356. maddeleri arasında kira sözleşmesinin bir türü olarak düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler, kiracının sözleşmenin zayıf tarafı olarak görülmesi nedeniyle, esas olarak kiracıyı koruma amacı taşımaktadır. Bu koruma,...
51,00 TL
-10%
I-Quo Vadis II-Nihayet(TBK'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başladı)
Yazar: Halûk BURCUOĞLU
BH417 Uygulama ve Öğretiden Örneklerle Özel Hukukta(Aile-Kira-Bprçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri) I-Quo Vadis(Nereye) II-Nihayet(TBK'nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başladı) Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU 2019/10 2. Baskı, 206 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-48-4  ...
50,00 TL 45,00 TL
Kiralananın El Değiştirmesi ve Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Fesih Hakkı
Yazar: Hayreddin Fırat MEHMETOĞLU
Kiralananın El Değiştirmesi ve Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Fesih Hakkı Hayreddin Fırat MEHMETOĞLU 2019/10 1. Baskı, 262 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-19-0 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle "satım kirayı bozar" ilkesi yerini "satım kirayı bozmaz" ilkesine bırakmıştır. Bu ilkenin temelini oluşturan TBK m. 310 hükmüne göre, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik kira sözleşmesine taraf olur. Bu çalışmada kira h...
65,00 TL
Gösterilen: 61 ile 75 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)