Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Ücretsiz Kargo
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ST118 Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Çelik Ahmet ÇELİK 2019/04 2. Baskı, 1296 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5387-4 Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar açılabilir; sigorta şirketlerine nasıl ve hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları gerekir, Motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırıl...
265,00 TL
Şematik Borçlar Hukuku – I (Genel Hükümler)
Yazar: İbrahim KAPLAN
Şematik Borçlar Hukuku – I (Genel Hükümler) Prof. Dr. İbrahim KAPLAN 2019/04 1. Baskı, 107 Sayfa ISBN 978-605-811-085-4 Şematik Borçlar Hukuku - Genel Hükümler başlıklı bu kitap, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 1-206. maddeleri arasında yer alan genel hükümlerinde düzenlenmiş olan "Söz-leşmelerden, haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri ile ilgili hukuki konuları şematik olarak, hukukçulara sunulmak için hazırlanmış. Türk Borçlar Kanunu'nun "Genel hükümler" kısmı, tart...
35,00 TL
-10%
Kira Sözleşmeleri - Tahliye ve Tesbit Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mithat CERAN
BH295 Kira Sözleşmeleri - Tahliye ve Tesbit Davaları Mithat CERAN ( AnkaraBölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Daire Başkanı) 2019/04 Genişletilmiş 3. Baskı, 1129 Sayfa  Ciltli  ISBN 978-605-05-0407-1 ÖNSÖZ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6530 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunu yürürlükten kaldırılmasına rağmen kiracının Türk Ticaret konusunda tacir olarak sayılan kişiler ile Özel Hukuk ve Kamu Hukuku te...
250,00 TL 225,00 TL
-10%
Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet
Yazar: Feryal ATAY
TÜ091 6502 Sayılı Kanum Uygulamasında Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet Feryal ATAY 2019/04 1. Baskı, 212 Sayfa ISBN 978-605-05-0416-3 Ülkemizde tüketici hukuku giderek popüler bir ilginin konusu olmaya başlamıştır. Bunun kuşkusuz anlaşılır nedenleri bulunmaktadır. Tüketici-satıcı, üretici, ithalatçı ilişkilerinin standartlara bağlanması zorunluluğunun doğduğu, tüketici tanımının herkesi kapsadığı ve tüketicilerin giderek bilinçlendiği günümüzde yaygın bir ilginin konusu olması şaşırtıcı olmasa gere...
65,00 TL 58,50 TL
Sözleşmeler Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Uygulamada Karşılaşılan Sözleşmeler ( TBK md. 393-514) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 456 Sayfa ISBN 978-605-7615-37-4 Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın dördüncü baskısına ek olarak beşinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda ol...
118,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı
Yazar: Murat DOĞAN, Gökhan ŞAHAN, İsmail ATAMULU
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı Prof. Dr. Murat AYDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHAN, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAMULU 2019/03 1. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-975-02-5371-3 Türk borçlar hukukunun genel hükümlerinin ele alındığı bu çalışma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve hukuk fakültesi dışındaki fakültelerde öğrenim gören öğrenciler için öncelikle faydalı olacağını düşünülen bu eser, hukuka ilgi duyan herkesin istifa...
39,90 TL
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi (TBK m. 347)
Yazar: Aylin HEKİM
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi (TBK m. 347) Aylin HEKKİM 2019/05 1. Baskı, 170 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7622-70-9 Bu eserin konusunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347'nci maddesinde düzenlenen "konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin bildirim yoluyla sona ermesi" oluşturur. Uygulamasına çok sık rastlanan ve kira sözleşmelerine ilişkin birçok hukuki sorunun çözümüne kaynaklık eden bu hüküm, eserde, öğretide savunulan görüşler ve mahkeme içtih...
50,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku Genel Hükümler El Kitabı
Yazar: Halûk N. NOMER
Borçlar Hukuku Genel Hükümler El Kitabı Prof. Dr. Haluk N. NOMER 2019/03 1. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-242-370-7 - Genel Bilgiler - Borç İlişkisinin Kaynakları - Sebepsiz Zenginleşme - Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları - Borçların Sona Erme Sebepleri - Borç İlişkisinde Özel Durumlar - Sözleşmenin Devri, Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi...
29,50 TL 26,55 TL
Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69)
Yazar: Simge SARAÇOĞLU
Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69) Simge SARAÇOĞLU 2019/03 1. Baskı, 230 Sayfa ISBN 978-605-7622-35-8 Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesi, bir kusursuz sorumluluk hali olarak yapı malikinin sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu çalışmanın konusunu da söz konusu maddede düzenlenen kusursuz sorumluluk halinin incelenmesi oluşturmaktadır. Yapı malikinin sorumluluğunun hukuki niteliği ve düzenlenme amacı, sorumluluğun unsurları ile bu sorumluluğa bağlanan sonuçlar, çal...
50,00 TL
Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/03 1. Baskı, 368 Sayfa ISBN 978-975-02-5388-1 Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar olan yasal şartlar, 01.06.2019 yürürlük tarihli 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesin...
85,00 TL
TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal
Yazar: Emre CUMALIOĞLU
TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal Dr. Öğr. Üyesi Emre CUMALIOĞLU 2019/03 1. Baskı, 286 Sayfa ISBN 978-605-7622-36-5 Bu çalışmamızda; öngörülebilen ihlal kavramını ve sonuçlarını inceleyerek ve henüz muaccel olmayan borcun ifa edilmeyeceğinin öngörülebilmesi olgusuna yönelik bir öneride bulunuyoruz. Yaklaşık 170 yıl önce İngiltere'de doğan anticipatory breach doktrininin (öngörülebilen ihlal) CISG'deki yansımasını inceliyor, Türk hukukunda var olan görünümlerini belirgin ha...
42,00 TL
Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple olan İlişkisi (İlliliği)
Yazar: H. Tolunay OZANEMRE YAYLA
Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple olan İlişkisi (İlliliği) Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA 2019/03 1. Baskı, XV+464 Sayfa ISBN 978-605-313-071-0 BİRİNCİ BÖLÜM ALACAK HAKKI KAVRAMI, ALACAK HAKKININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, ALACAĞIN DEVRİ KAVRAMI, ALACAĞIN DEVRİNİNHUKUKÎ NİTELİĞİ VE ALACAĞIN DEVRİNİN BENZER KURUMLARDAN FARKI § 1. ALACAK HAKKI KAVRAMI VEALACAK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ § 2. ALACAĞIN DEVRİ KAVRAMI VEALACAĞIN DEVRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ § 3. ALACAĞIN DEVRİNİN BENZERHUKUKÎ ...
70,00 TL
Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer'i Teminatlarla Güvence Altına Alınması
Yazar: Hüseyin Can AKSOY
Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer'i Teminatlarla Güvence Altına Alınması Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Can AKSOY 2019/03 1. Baskı, 244 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7622-34-1 Günümüzde baraj, enerji santrali, telekomünikasyon hizmetleri gibi büyük ölçekli yatırımların finansmanı genellikle kredi konsorsiyumları, diğer adıyla sendikasyonlar tarafından sağlanmaktadır. Sendikasyon kredilerinde, kredi veren tarafında birden çok kredi kuruluşu yer almakla birlikte, kredi verenler, kredi alacağının tamamını...
50,00 TL
-10%
Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Muammer ÖZTÜRK, Zeki GÖZÜTOK
BH502 Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması Muammer ÖZTÜRK – Zeki GÖZÜTOK 2019/03 2. Baskı, 1275 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0395-1 Türk Borçlar Kanununun (TBK) 470 ila 486. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmeleri, günlük hayatımızda sipariş üzerine elbise dikimi, ayakkabı dikimi, mutfak dolabı yapımı, araç tamiri gibi işlerden başlayıp, otoyol, baraj, büyük inşaat yapımı gibi hayatımızın her aşamasında ve alanında karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesi ilişkilerinde ...
275,00 TL 247,50 TL
Escrow Sözleşmesi
Yazar: Şerafettin EKİCİ
Escrow Sözleşmesi Av. Dr. Şerafettin EKİCİ 2019/03 1. Baskı, 308 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7622-39-6 1850'li yıllarda California'da başlayan altına hücum dönemi ile birlikte Amerikan hukuk sistemine girmiş olan escrow sözleşmesi, güvensizlik unsurunu bertaraf eden özelliği sayesinde bugün bir mal varlığının devrini içeren tüm hukuki ilişkilerde uygulanır hale gelmiştir. Ancak kıta Avrupası hukuk sistemini benimseyen ülkemizdeki uygulama alanı bazı uluslararası alımlar ve sözleşmelerle sınırlı k...
60,00 TL
Gösterilen: 121 ile 135 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)