Boşanma Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ürün Kodu: ME127
ISBN: 978-605-05-0389-0
Stok Durumu: Stokta var
275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME127
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar
Boşanma  Hukuku
Ömer Uğur GENÇCAN
2019/01 8. Baskı, 1529 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0389-0

Kitabın Temel Konu Başlıkları

  • Birinci Kısım: Genel Hükümler
  • İkinci Kısım: Özel Boşanma Sebepleri
  • Üçüncü Kısım: Genel Boşanma Sebepleri
  • Dördüncü Kısım: Boşanma Davasının Konusu
  • Beşinci Kısım: Boşanma Davalarında Geçici Önlemler
  • Altıncı Kısım: Boşanma Kararının Sonuçları
  • Yedinci Kısım: Yabancı Unsurlu Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk

BİRİNCİ KISIM
TEDBİR NAFAKASI

BİRİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI

& 1.. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197)...................... 49

          I.  BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ....................................... 52

A- . Ortak Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi................................. 52

B- . Ortak Olmayan Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi................. 53

1-.. Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f. I).. 53
a. .. Cinsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme........... 54
b. .. Fiziksel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme........ 56
c.... Görsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme.......... 57
d. .. Sosyal Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme.......... 58
2-.. Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi
(TMK m. 197 f. I)......................................................................... 59
3-.. Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi
(TMK m. 197 f. I)......................................................................... 61
4-.. Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma
(TMK m. 197 f. III)....................................................................... 62
5- . Ortak Hayatın Başka Sebeple Olanaksız Hale Gelmesi
(TMK m. 197 f. III)....................................................................... 64

        II. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ..................... 64

A- . Hem Eş Hem de Çocuk İçin İstenebilir............................................... 64

1-.. Eş İçin İstenebilir.......................................................................... 64
2-.. Çocuk İçin İstenebilir.................................................................... 66

B-.. Nafaka Yükümlülüğü Asıldır.............................................................. 68

C-.. Tereke Alacağına Dahildir................................................................... 69

D- . Eşitlik İlkesi Geçerlidir........................................................................ 69

1- . Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar................................... 69
a. .. Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası
Verilemez............................................................................... 69
b. .. İsteyerek Çalışmayana Tedbir Nafakası Verilemez............... 70
2- . Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar............... 70
a. .. Çalışmayan, Malvarlığı ve Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur............................................................. 70
b. .. Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur................................................................................................ 71

E- . Kusur Kural Olarak Dikkate Alınamaz............................................... 71

F-.. Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez............................................. 72

1- . Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır................................................... 73
2- . Ekonomik Destek Bulunmalıdır .................................................. 73
3- . Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır............................................ 74
4- . Ekonomik Birlik Oluşmalıdır....................................................... 74

G-.. Ayrı Yaşamada Haklılık Önlem İsteyen Eş Tarafından İspatlanmalıdır.. 74

H-.. Kanunda Düzenlenen Önlemler Alınmalıdır....................................... 77

I- .. Birlikte Yaşam Sırasındaki Hayat Seviyeleri Korunmalıdır............... 78

İ- .. Çocuğun Gelirleri Dikkate Alınır........................................................ 80

J- .. Davacının Gelirinin Bulunması Nafaka Takdirini Engellemez........... 81

       III.   BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK.................................... 83

A-.. İstek bağımsız dava ile yapılır............................................................. 83

B- . İstek Aşılamaz..................................................................................... 84

C- . İstek Belirsiz İse.................................................................................. 85

D- . İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse.................................................... 85

E- . İstek yoksa Verilemez.......................................................................... 85

F- . İstenmedi Sonra İstendi İse.................................................................. 85

G- . İstenmediği Açıklanmışsa.................................................................... 85

H- . İsteğe Boşanma Davası Engel Olamaz................................................ 86

I- .. İstek Dışı Karar Verilemez.................................................................. 86

       IV.  BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE..................................... 86

A-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Başlangıcı............................................ 86

B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Devamı................................................. 87

1- . Ucu Açık Olarak Verilmelidir...................................................... 87
2- . İstek Varsa Sınırlı Süre Verilebilir............................................... 88

C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Sona Ermesi......................................... 88

1-.. Eşlerden Birinin Ölmesi................................................................ 88
2-.. Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi....................................... 88
3-.. Gaiplik Kararı Alınması................................................................ 89
4-.. Boşanma Kararının Kesinleşmesi................................................. 89
5-.. Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesi........................................ 90
6- . Sınırlı Sürenin Tamamlanması..................................................... 90
7- . Bağımsız Nafaka Davasından Feragat Edilmesi........................... 91
8- . Kaldırılmasına Karar Verilmesi.................................................... 91
9- . Çocuğun Ergin Olması.................................................................. 91
10- Ergin Olmayan Çocuğun Fiilen Ayrılması................................... 91

         V. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI............. 91

A- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Miktarı ................................................ 92

1-.. Gelirin Araştırılması..................................................................... 92
2-.. Giderin Araştırılması.................................................................... 93
3- . Değerlendirme............................................................................... 93
a. Eşin Geliri Az İse..................................................................... 94
b. Eşin Geliri Varsa ..................................................................... 94
c. Eşin Geliri Yoksa..................................................................... 95
d. Eşin Geliri Araştırılmadı İse.................................................... 95
e. Eşlerin Geliri Eşit İse .............................................................. 96
f.  Eşlerin Mesleği Varsa.............................................................. 96
g. Eşlerin Kabul Ettiği Miktar Varsa ........................................... 97
4-.. Bilirkişi İncelemesi....................................................................... 97

B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Ödenmesi............................................. 97

1-.. Biçimi............................................................................................ 98
a.... İrat Biçiminde Ödenmesi....................................................... 98
b.... Toptan Ödenmesi................................................................... 98
2-.. Türü............................................................................................... 98
a. .. Türk Parası Olarak................................................................. 98
b.... Ayın Olarak............................................................................ 98

C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması.................................................................................. 99

D-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Faiz ................................................... 100

       VI. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ...... 102

A-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme............................. 103

B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme.............................. 104

C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Taraflar.............................................. 105

1-.. Davacı......................................................................................... 105
a.. Eşlerden Biri........................................................................... 105
b.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük.................................. 105
c.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Kayyım. 108
d.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Vasi..... 108
2-.. Davalı.......................................................................................... 108
a.. Diğer Eş.................................................................................. 108
b.. Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba.............................. 109
c.. Küçüğün Ana ve Babası......................................................... 109
d.. İflâs İdaresi............................................................................. 109

D-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Harç................................................... 109

E-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir.............. 110

F-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Feragat............................................... 111

1-.. Karardan Önce Feragat............................................................... 111
2-.. Karardan Sonra Feragat.............................................................. 111

G- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Zamanaşımı....................................... 112

H- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Kesin Hüküm.................................... 112

I- .. Bağımsız Tedbir Nafakasında Islah................................................... 112

İ- .. Bağımsız Tedbir Nafakasında İade.................................................... 113

J- .. Bağımsız Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz...................... 113

K- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Yargılama Gideri.............................. 114

1- . Kural Olarak ............................................................................... 114
2- . Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 114
3- . Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 115

L- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti................................... 115

1- . Kabulü Halinde Verilir............................................................... 115
a. .. Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir............................... 115
b. .. Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.................... 115
c. .. Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az  Olamaz............................................................ 116
d. .. Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz................................................................................. 116
e.... Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir............................ 116
2-.. Reddedilen Kısım İçin Verilmez................................................ 117
3-.. Tümden Reddi Halinde Verilir................................................... 119
4-.. Her Dava İçin Ayrı Verilir.......................................................... 120
a. .. Karşı Davada........................................................................ 120
b. .. Başka Davayla Birleştirilmede............................................. 120
c. .. Davaların Ayrılmasında....................................................... 121
5-.. Özel Durumlarda Farklı Verilir.................................................. 121
a. .. Davanın Konusuz Kalması................................................... 121
b. .. Feragat.................................................................................. 121
c. .. Kabul ................................................................................... 122
d. .. Sulh...................................................................................... 122
e. .. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi.............. 122
f. .. Görevsizlik........................................................................... 122
g. .. Yetkisizlik............................................................................ 123
h. .. Davanın Nakli...................................................................... 123
ı. ... Davanın Açılmamış Sayılması............................................. 123
i. ... Dava Ön Şartlarının Yokluğu............................................... 124
j. ... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi..................................... 124
6- . Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 124
a. .. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 124
b. .. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 125
c.  . İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 125

M- Bağımsız Tedbir Nafakasında İnfaz.................................................. 125

1-.. İnfazı Olanaklı İse....................................................................... 125
2-.. İnfazı Olanaksız İse..................................................................... 125

N- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası.................................. 126

1-.. Kime Verildiği Belli Olmalıdır................................................... 126
2-.. Niteliği Belli Olmalıdır............................................................... 126
3-.. Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır............................................ 127
4-.. Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................................... 127
5-.. Kısa Karada Verildi Gerekçeli kararda Yazılmadı İse............... 128
6-.. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.... 128
7-.. Kısa Kararda Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulmalıdır..................................................................................................... 129

O-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Tavzih............................................... 129

Ö-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Kanun Yolu....................................... 134

1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 134
a. .. İstinaf.................................................................................... 134
b. .. Temyiz.................................................................................. 135
2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 137
a. .. Yargılamanın İadesi............................................................. 137
b. .. Kanun Yararına Temyiz....................................................... 137

P-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru............................ 137

R-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Tanıma Tenfiz................................... 138

S-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır
(HMK m. 316 f. I/ç)........................................................................... 143

Ş-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Nitelendirme (HMK m.33)............... 152

T-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)...... 153

     VII.  KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA İSTEMİ
               (TMK m. 197 f. II).................................................................................. 153

A- . İstem Bulunmalıdır............................................................................ 153

1- . Konuttan Yararlanma İstemi....................................................... 154
2- . Ev Eşyasından Yararlanma İstemi.............................................. 158

B- . Taraf Teşkili Yapılmalıdır................................................................. 159

    VIII.  MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM İSTEMİ
               (TMK m. 197 f. II).................................................................................. 159

İKİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

& 2. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVASI
(TMK m. 200)............................................................................................... 161

          I. KOŞULLAR DEĞİŞMİŞ OLMALIDIR.............................................. 161

        II. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR........................... 161

       III.   ÖNLEM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR........................... 163

A- . Gözden Geçirme Usulü...................................................................... 163

1- . Duruşma Açılmalıdır.................................................................. 163
2- . Dengeleme İlkesi Uygulanmalıdır.............................................. 163

B-.. Gözden Geçirmenin Sonucu.............................................................. 163

1- . Önlem Kararı Değiştirilebilir...................................................... 163
2- . Önlem Kararı Kaldırılabilir......................................................... 164

       IV. ÖNLEM KENDİLİĞİNDEN SONA EREBİLİR................................ 164

A-.. Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi...................................................... 164

B-.. Birlikte Yaşamaya Başlamayla Sona Ermesi.................................... 164

C-.. Evlilik Birliğinin Sonlanmasıyla Sona Ermesi.................................. 165

         V. DAVANIN KONUSU............................................................................. 166

A- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Değiştirilmesi Davaları...................... 166

1- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası...................... 166
a.... Mali Durum Değişmelidir.................................................... 166

aa.. Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa................................... 166

bb.. Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa.................................. 166

b.... Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır........................ 167
c. .. Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır...................................... 167
d. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 169
e. .. Kaldırma Davası Varsa Sonucu Beklenmelidir................... 169
f. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 169
g. .. Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına
Engel Değildir...................................................................... 170
2- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası...................... 172
a. .. Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir................................... 172
b. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 172
c. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 172

B- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası........................... 173

1-.. Ekonomik Sebeplerle.................................................................. 173
2-.. Diğer Sebeplerle.......................................................................... 173

       VI.  BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DEĞİŞİKLİĞİNDE
               YARGILAMA USULÜ.......................................................................... 174

A- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Görevli Mahkeme......... 175

B- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Yetkili Mahkeme........... 178

C- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Taraflar.......................... 178

1-.. Davacı......................................................................................... 178
a.. Eşlerden Biri........................................................................... 178
b.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük.................................. 178
c.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Kayyım 180
d.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Vasi..... 181
2-.. Davalı.......................................................................................... 181
a.... Diğer Eş................................................................................ 181
b.... Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba........................... 181
c.... Küçüğün Ana ve Babası....................................................... 181
d.... İflâs İdaresi........................................................................... 182

D- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Harç............................... 182

E- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliği Davası Adli Tatilde Görülebilir. 183

F- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Feragat........................... 184

1-.. Karardan Önce Feragat............................................................... 184
2-.. Karardan Sonra Feragat.............................................................. 184

G- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Zamanaşımı................... 184

H- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Kesin Hüküm................ 184

I- .. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Islah................................ 184

İ- .. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İcrası Geri Bırakılamaz... 185

J-... Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Yargılama Gideri........... 185

1-.. Kural Olarak ............................................................................... 185
2-.. Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 186
3-.. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 186

K- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti................ 186

1- . Kabulü Halinde Verilir............................................................... 186
a.... Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir............................... 186
b.... Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.................... 186
c.... Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan
Ücretten Az  Olamaz............................................................ 187
d.... Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz................................................................................. 187
e.... Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir............................ 187
2-.. Reddedilen Kısım İçin Verilmez................................................ 188
3-.. Tümden Reddi Halinde Verilir................................................... 189
4- . Her Dava İçin Ayrı Verilir.......................................................... 190
a. .. Karşı Davada........................................................................ 190
b.... Başka Davayla Birleştirilmede............................................. 190
c.... Davaların Ayrılmasında....................................................... 190
5-.. Özel Durumlarda Farklı Verilir.................................................. 190
a.... Davanın Konusuz Kalması................................................... 190
b.... Feragat.................................................................................. 191
c.... Kabul ................................................................................... 191
d. .. Sulh...................................................................................... 192
e. .. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi.............. 192
f. .. Görevsizlik........................................................................... 192
g. .. Yetkisizlik............................................................................ 192
h. .. Davanın Nakli...................................................................... 193
ı. ... Davanın Açılmamış Sayılması............................................. 193
i. ... Dava Ön Şartlarının Yokluğu............................................... 193
j. ... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi..................................... 194
6- . Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 194
a. .. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 194
b. .. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 194
c.  . İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 194

L- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İnfazı............................... 194

M- Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Hüküm Fıkrası................ 195

1-.. Kime Verildiği Belli Olmalıdır................................................... 195
2- . Niteliği Belli Olmalıdır............................................................... 195
3-.. Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır............................................ 196
4- . Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................................... 196
5-.. Kısa Karada Verildi Gerekçeli Kararda Yazılmadı İse.............. 196
6- . Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.... 197

N-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Tavzih............................. 197

O-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kanun Yolu.................... 202

1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 202
a.... İstinaf.................................................................................... 203
b.... Temyiz.................................................................................. 203
2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 205
a.... Yargılamanın İadesi............................................................. 205
b.... Kanun Yararına Temyiz....................................................... 205
Ö-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yabancılık Unsuru... 206
P-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır (HMK m. 316 f. I/ç)........................................ 206
R-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)..................................................................... 207

İKİNCİ KISIM
GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI

BİRİNCİ BÖLÜM
EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI

& 3.. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI (TMK m. 169)................................. 209

          I. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASININ NİTELİĞİ.......................... 210

A-.. Koşulları Varsa Verilmesi Zorunludur.............................................. 210

1- . Kural Olarak Eşin Nafaka Yükümlülüğü Ortadan Kalkmaz...... 210
a.... Tutukluluk Halinde Verilebilir............................................. 211
b.... Hükümlülük Halinde Verilebilir.......................................... 211
c.... İşsizlik Halinde Verilebilir................................................... 211
d.... Askerlik Halinde Verilebilir................................................. 211
e.... Akıl Hastalığı Halinde Verilebilir........................................ 212
f.... Ekonomik Durumu Daha İyi Olana Verilebilir.................... 212
2- . Ekonomik Güçleri Birbirine Yakın Olan Eşlerin Geçici Tedbir Nafakası Verme Zorunluluğu Yoktur......................................... 214

B-.. Kusur Dikkate Alınamaz................................................................... 214

C-.. Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez........................................... 217

1- . Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır................................................. 218
2- . Ekonomik Destek Bulunmalıdır ................................................ 219
3- . Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır.......................................... 220
4- . Ekonomik Birlik Oluşmalıdır..................................................... 220

D-.. Tereke Alacağına Dahildir................................................................. 220

E-.. Pozitif Ayrımcılık İlkesi Uygulanamaz............................................. 221

F-.. Kabul Edilen Miktarın Azına Hükmedilemez................................... 221

G-.. Kesin Hüküm Oluşturmaz................................................................. 222

H-.. Dava Açılması İle Hak Edilir............................................................ 222

I-... İlamsız İcra Takibi Yoluyla İcrası Mümkündür................................ 223

        II. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK............................... 224

A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Aşılamaz................................. 224

B- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Belirsiz İse.............................. 225

C- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse.. 225

D- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Kendiliğinden Verilir............................ 225

E- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Önce İstenmedi Sonra İstendi İse......... 226

F- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa.................... 227

1- . İstenmediği Dava Dilekçesinde Açıklanabilir............................ 230
2- . İstenmediği Cevap Dilekçesinde Açıklanabilir.......................... 230
3- . İstenmediği Duruşmada Açıklanabilir........................................ 230

G- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Boşanma Kesinleşmişse İstenemez...... 231

H- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Dava İle İstenilmesi ........ 231

1-.. Ayrı Esasa Kaydedilmişse.......................................................... 231
2-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Alınıyorsa......................................... 231

I-... Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Miktar Kesinleşmişse Fazlası Verilemez........................................................................................................... 232

       III.   EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE................................. 233

A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı........................................ 233

1- . Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Verilir................................. 233
2- . İstek Tarihinden Başlatılamaz..................................................... 233
3- . Karşı Boşanma Tarihinden Başlatılamaz.................................... 233
4- . Kesinleşen Tedbir Nafakası Değiştirilemez............................... 234
5- . Sonradan İstek Tarihinden İtibaren Verilebilir........................... 234

B-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Süre Verilmesi...................... 235

C-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi..................................... 235

1-.. Eşlerden Birinin Ölmesiyle Sona Ermesi................................... 235
2-.. Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesiyle Sona Ermesi........... 235
3-.. Gaiplik Kararı Alınmasıyla Sona Ermesi................................... 236
4-.. Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Sona Ermesi..................... 236
5-.. Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesiyle Sona Ermesi............ 237
6-.. Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Sona Ermesi......................... 238
7-.. Başkasıyla Düzenli Yaşamaya Başlanmasıyla Sona Ermesi...... 238
8-.. Boşanma Davasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi........... 239
9-.. Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Sona Ermesi........................ 240
10- Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi. 241
11- Açılmamış Sayılma Kararıyla Sona Ermesi............................... 241
12- İhtiyacın Sona Ermesi Sebebiyle Sona Ermesi........................... 242

D-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Tedbir Nafakasına Etkisi. 242

       IV. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI........ 242

A- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarı ............................................ 242

1-.. Gelirin Araştırılması................................................................... 242
2- . Gelirin Değerlendirilmesi........................................................... 243
a. .. Eşin Geliri Az İse................................................................. 243
b. .. Eşin Geliri Varsa.................................................................. 243
c. .. Eşin Geliri Yoksa................................................................. 244
d. .. Eşin Geliri Araştırılmadı İse................................................ 245
e. .. Eşlerin Geliri Eşit İse........................................................... 245
f.  . Eşlerin Mesleği Varsa.......................................................... 246
3-.. Bilirkişi İncelemesi..................................................................... 246

B- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Değiştirilmesi................ 247

1- . Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının İndirilmesi..................... 247
2- . Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Arttırılması.................... 247

C- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi ........................................ 247

1-.. Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi............................. 247
a. .. Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi.......... 247
b. .. Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi...................... 247
2-.. Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü................................ 248
a. .. Türk Parası Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi... 248
b.... Ayın Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi............. 248

D-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Gelecek Aylardaki Miktarının Kararlaştırılması................................................................................ 248

E-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Faiz ................................................. 249

         V. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ... 251

A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme........................... 252

B-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme............................ 253

C-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Taraflar............................................ 253

1- . Kadın Yararına Geçici Tedbir Nafakası..................................... 253
a. .. Kural Olarak......................................................................... 254
b. .. Askerde Olan Erkek Eşin Geçici Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur.................................................................................. 254
c. .. Erkek Eşin Gelirinin Az Olması Tedbir Nafakası Vermesine Engel Değildir...................................................................... 255
2- . Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası................................. 256
a.... Kural Olarak  ....................................................................... 256
b.... Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası Verilemeyecek Haller.............................................................................................. 256

aa. Erkek Eş Çalışabilir İse ................................................ 256

bb. Erkek Eşin  Geliri Varsa................................................ 256

cc. Kadının  Geliri Yoksa ................................................... 257

D- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Harç................................................. 257

E- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası................................ 257

1- . Geçici Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır....... 257
2- . Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır................... 257
3- . Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır... 258
4- .. Geçici Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır.. 258
5- . Geçici Tedbir Nafakasında Yeniden Hüküm Kurulmamalıdır... 259
6- . Geçici Tedbir Nafakası Kısa Karada Verilip Gerekçeli Kararda Yazılmaması Önemli Değildir.................................................... 259
7- . Geçici Tedbir Nafakasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.................................................................... 260
8- . Geçici Tedbir Nafakası Sadece Ara Kararı İle Verilebilir.......... 260

F-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Feragat............................................ 261

1- . Karardan Önce Feragat Edilebilir............................................... 261
2- . Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir............................... 262

G-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Tavzih............................................. 263

H-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti................................. 264

I-  . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru.......................... 264

İ-   Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Zamanaşımı...................................... 264

J- .. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İnfaz................................................ 264

1- . İlamsız İcra Takibi Yoluyla İnfazı Mümkündür......................... 265
2- . İptali İçin Ayrı Dava Açılamaz................................................... 265
3- . Fazla Ödemeler İcra Takibi Sırasında Mahsup Edilebilir.......... 266
4- . Mükerrer Gerçekleşen Ödemelerin İadesi İstenebilir................. 266

K- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İade.................................................. 266

L- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz................... 267

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI

& 4. ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI................................................. 269

          I.  ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASININ NİTELİĞİ................ 270

        II.  ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASININ SÜRESİ.................... 271

A-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı.................................. 271

1- . Kural Olarak Dava Tarihinden Başlar........................................ 271
2- . Fiilen Kalma Dava Tarihinden Sonra İse.................................... 272
3- . Davadan Sonra Doğum Varsa..................................................... 273
4- . Karardan Sonra Doğum Varsa.................................................... 274
5- . Önce İstenmediği Açıklanmış Sonra İstenmişse........................ 274
6-.. Birleşen Nafaka Davası Varsa.................................................... 275

B- . Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.............................. 275

1- . Ret ya da Boşanma Kararının Kesinleşmesine Kadar Verilir..... 275
a.... Ret Kararının Kesinleşmesine Kadar Verilir....................... 275
b.... Boşanma Kararının Kesinleşmesine Kadar Verilir.............. 276
2-.. Fiilen Kalmanın Sonlandığı Tarihe Kadar Verilir...................... 277
3- . Ergin Olunduğu Tarihe Kadar Verilir......................................... 277
4-.. Ölüm Tarihine Kadar Verilir...................................................... 277
5-.. Boşanmayı Tanıma Kararının Kesinleşmesi Tarihine
Kadar Verilir............................................................................... 278
6-.. Kuruma Yerleştirme Tarihine Kadar Verilir.............................. 278

       III.  ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK..................... 278

A-.. Ergin Olmayan Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası.......................... 278

B-.. Ergin Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası......................................... 279

       IV.  ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA MİKTARININ
               BELİRLENMESİ .................................................................................. 280

A- . Çocuğun İhtiyaçları........................................................................... 280

B- . Çocuğun Gelirleri.............................................................................. 280

C- . Tarafların Ödemeyi Kabul Ettikleri Miktar....................................... 280

D- . Tarafların Hayat Koşulları ve Ödeme Güçleri................................... 280

         V. ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YER BELİRLENMELİDİR.................. 282

A- . Çocuk Yanında İse ............................................................................ 282

B- . Çocuk Yanında Değil İse .................................................................. 283

C- . İspat Araçları..................................................................................... 284

1-.. Tanık Anlatımları........................................................................ 285
2-.. Zabıta Araştırması....................................................................... 285
3-.. Diğer İspat Araçları..................................................................... 285

       VI.  ÇOCUĞUN SOYBAĞI SORUNU BULUNMAMALIDIR................ 285

     VII.  ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASININ ÖDENMESİ............. 286

A-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi....................... 286

1-.. Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi................. 286
2-.. Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi............................. 286

B-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü.......................... 286

1- Türk Parası Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi............ 287
2-.. Ayın Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi.................... 287

    VIII. ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA
               USULÜ..................................................................................................... 287

A- . Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme..................... 288

B- . Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme...................... 289

C- . Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Harç.......................................... 289

D- . Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası.......................... 289

1- . Geçici Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır....... 289
2- . Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır................... 290
3- . Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır. 290
4- . Geçici Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır.. 291
5- . Geçici Tedbir Nafakasında Yeniden Hüküm Kurulmamalıdır... 291
6- . Geçici Tedbir Nafakası Kısa Karada Verilip Gerekçeli Kararda Yazılmaması Önemli Değildir.................................................... 292
7- . Geçici Tedbir Nafakasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.................................................................... 292
8- . Geçici Tedbir Nafakası Sadece Ara Kararı ile Verilebilir.......... 293

E-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Feragat...................................... 293

1- . Karardan Önce Feragat Edilebilir............................................... 293
2- . Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir............................... 294

F-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tavzih....................................... 296

G-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti........................... 296

H-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru.................... 296

I-... Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Zamanaşımı.............................. 297

İ-... Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İnfaz.......................................... 297

1- . İlamsız İcra Takibi Yoluyla İnfazının Mümkündür.................... 297
2- . İptali İçin Ayrı Dava Açılamaz................................................... 298
3- . Fazla Ödemeler İcra Takibi Sırasında Mahsup Edilebilir.......... 298
4- . Mükerrer Gerçekleşen Ödemelerin İadesi İstenebilir................. 298

J-... Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İade........................................... 299

K-.. Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz............. 299

       IX.   ÇOCUK KORUMA KANUNA GÖRE TEDBİR NAFAKASI
               VERMEK................................................................................................ 299

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇOCUĞUN BAKIM VE
EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA

& 5. ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA
(TMK m. 327-334)........................................................................................ 301

          I. KAPSAMI (TMK m. 327)...................................................................... 301

A- . Ana ya da Babanın Haklılığı Aranmamalıdır.................................... 301

B-.. Soybağı İlişkisi Bulunmalıdır............................................................ 302

C-.. Çocuğun Mallarından Sarfedebilme Mümkündür
(TMK m. 327 f. II)............................................................................. 302

1- . Ana ve Baba Yoksul Olmalıdır................................................... 302
2- . Çocuğun Özel Durumu Olağanüstü Harcamalar Yapılmasını Gerektirmelidir............................................................................ 303
3-.. Olağan Dışı Herhangi Bir Sebebin Varlığı Bulunmalıdır........... 303
4-.. Hâkimin izni Alınmalıdır............................................................ 303

        II.  ANA VE BABANIN BAKIM BORCUNUN SÜRESİ (TMK m. 328) 303

A-.. Kural Olarak (TMK m. 328 f. I)........................................................ 303

B-.. Çocuk Ergin Olduğu Halde Eğitimi Devam Ediyorsa
(TMK m. 328 f. II)............................................................................. 303

       III.   ÇOCUĞA TEDBİR NAFAKASININ MİKTARI................................ 304

A-.. Çocuğa Tedbir Nafakasında Ölçüt (TMK m. 330 f. I)...................... 304

1-.. Çocuk Açısından Ölçüt............................................................... 304
2-.. Ana ve Baba Açısından Ölçüt..................................................... 305

B-.. Çocuğa Tedbir Nafakasını Ödeme Şekli........................................... 305

1-.. Her Ay Peşin Ödeme (TMK m. 330 f. II)................................... 305
2-.. İstek Varsa Gelecek Yıllardaki Miktarı Belirleme
(TMK m. 330 f. III)..................................................................... 306

C-.. Durumun Değişmesi (TMK m. 331)................................................. 306

       IV. ÇOCUĞA TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ
               (TMK m. 329).......................................................................................... 306

A-.. Genel Olarak...................................................................................... 306

B-.. Dava Açabilecekler............................................................................ 306

1-.. Küçüğe Fiilen Bakan Ana ve Baba............................................. 307
a.... Ana ve Baba Evli Değilse.................................................... 307
b.... Ana ve Baba Evli İse............................................................ 308
2-.. Kayyım........................................................................................ 309
3-.. Vasi............................................................................................. 309
4-.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük....................................... 309

         V.  ÇOCUĞA TEDBİR NAFAKASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLERİN
               ALINMASI (TMK m. 332-334)............................................................. 310

A-.. Dava Süresince Önlem Alınması (TMK m. 332 f. I)........................ 310

B-.. Soybağının Tespit Edilmesi (TMK m. 332 f. II)............................... 310

1-.. Nafakanın Depo Edilmesi........................................................... 310
2-.. Nafakanın Geçici Ödenmesi....................................................... 310

       VI.  ÇOCUĞA TEDBİR NAFAKASINDA GÜVENCE VERİLMESİ
               (TMK m. 334).......................................................................................... 310

A-.. Aynî ve Kişisel Güvence................................................................... 311

B-.. Diğer Güvenceler............................................................................... 311

DÖRDÜNCÜ KISIM
İŞTİRAK NAFAKASI

& 6. İŞTİRAK NAFAKASI (TMK m. 182 f. II)................................................. 313

          I.  İŞTİRAK NAFAKASININ NİTELİĞİ................................................ 314

A-.. Yiyecek Giderleri............................................................................... 315

B- . Giyecek Giderleri............................................................................... 316

C- . Barınma Giderleri.............................................................................. 316

Ç- . Sağlık Giderleri.................................................................................. 317

D- . Dinlenme Giderleri............................................................................ 320

E- . Eğitim, Öğretim Giderleri.................................................................. 322

F- . Harçlık Giderleri ............................................................................... 328

G-.. Ulaşım Giderleri................................................................................ 328

        II. İŞTİRAK NAFAKASI VERİLMESİNDE İSTEK.............................. 328

A- . İştirak Nafakasında İstek Aşılamaz................................................... 329

B- . İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Verilmemelidir........... 331

1-.. İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Verilmemelidir.... 332
2-.. İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Yeniden
İstenebilir.................................................................................... 333
3- . İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmamışsa Verilebilir....... 336

C- . İştirak Nafakasında Kabul Edilen Miktar Verilmelidir..................... 336

Ç- . İştirak Nafakası Kendiliğinden Verilmelidir..................................... 336

D- . İştirak Nafakası Her Zaman İstenebilir.............................................. 338

E- . İştirak Nafakasında Anlaşma Onaylanmalıdır................................... 342

F- . İştirak Nafakası Boşanma Davası Reddedilmişse Verilemez............ 342

G- . İştirak Nafakasında İstek Belirsiz İse Açıklattırılmalıdır.................. 343

Ğ- . İştirak Nafakası Ahlaki Görevle Yapılanda İstenilemez................... 343

H- . İştirak Nafakasında İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir................... 344

1-.. Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir........................................... 344
2-.. Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir.................................... 344

I-... İştirak Nafakasının Yardım Nafakasına Dönüştürülmesi İstenebilir. 344

İ-... İştirak Nafakasında İstek Doğru Nitelendirilmelidir (HMK m. 33).. 345

J-... İştirak Nafakasında İstek Dışı Karar Verilemez................................ 350

       III.   İŞTİRAK NAFAKASINDA SÜRE....................................................... 351

A- . İştirak Nafakasının Başlangıcı........................................................... 351

1- . Boşanma Kararının Kesinleşmesi İle Başlaması........................ 351
2- . Boşanma Kararından Sonra Başlaması....................................... 351
3- . Değiştirme Kararının Kesinleşmesi İle Başlaması..................... 352
4- . Soybağının Kurulması İle Başlaması.......................................... 352
5- . Doğum İle Başlaması.................................................................. 354
6- . Eylemli Teslim Alma İle Başlaması........................................... 355
7- . Velayetin Değiştirilmesi İle Başlaması....................................... 356

B- . İştirak Nafakasının Sona Ermesi....................................................... 356

1- . Ölüm İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi................................. 357
2- . Erginliğe Ulaşma İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi.............. 358
a.... Doğal Erginlik İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi............ 359
b.... Evlilik Erginliği İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi......... 359
c.... Yargısal Erginlik İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi........ 360
3- . Evlâtlık Verilme İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi................ 360
4- . Feragat İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi.............................. 361
5- . İştirak Nafakasının Kaldırılması................................................. 361
a.... Mali Durumlarının Değişmesi............................................. 361
b.... Hakkaniyetin Gerektirmesi.................................................. 361

       IV. İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN İLKELER.................................. 362

A-.. İştirak Nafakasında Ana Babaya İlişkin İlkeler................................. 363

1- . İştirak Nafakasında Ana Babanın Geliri Araştırılmalıdır........... 363
2- . İştirak Nafakasını Yeterli Geliri Olan Ana Baba Vermelidir..... 363
3- . İştirak Nafakasını Yoksul Olan Ana Baba Vermemelidir.......... 363
4- . İştirak Nafakasını Ana Baba Gücü Oranında Vermelidir........... 368

B-.. İştirak Nafakasında Çocuğun İlişkin İlkeler...................................... 370

1- . İştirak Nafakasında Çocuğun Görüşü Alınmalıdır..................... 370
2- . İştirak Nafakası Ergin Olan Çocuğa Verilemez.......................... 371
3-.. İştirak Nafakası Ölü Olan Çocuğa Verilemez........................... 372
4-.. İştirak Nafakasında Çocuğun Soybağı Sorunu Bulunmamalıdır 372
5- . İştirak Nafakasında Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderleri Belirlenmiş Olmalıdır..................................................................................... 373
6- . İştirak Nafakasında Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli
Dikkate Alınır............................................................................. 375
7- . İştirak Nafakasına Konu Çocuk Çalışmaya Zorlanamaz............ 375
8- . İştirak Nafakasında Yabancı Devlet Makamı Tarafından Yapılan Yardımlar Dikkate Alınamaz...................................................... 376

         V. İŞTİRAK NAFAKASI KARARININ KAPSAMI............................... 376

A-.. İştirak Nafakasında Hükmün Değiştirilmesi..................................... 376

1- . İştirak Nafakasını Değiştirme Şekli............................................ 377
a. .. İştirak Nafakasını Arttırma.................................................. 377

aa.. Mali Durum Değişmelidir............................................. 378

aaa... Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa.......................... 378

bbb.. Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa......................... 379

bb.. Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır.................. 380

cc.. Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır............................... 380

dd.. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.......................................................................... 381

ee.. Kaldırma Davası Varsa Sonucu Beklenmelidir............ 383

ff... Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır...................... 383

gg.. Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına Engel Değildir.......................................................................... 385

b. .. İştirak Nafakasını Azaltma................................................... 388

aa. Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir............................. 388

bb.. Anlaşmalı Boşanma Davasında Verilen İçin Açılabilir 391

cc.. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.......................................................................... 393

dd.. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır...................... 393

2- . İştirak Nafakasını Değiştirmede Taraflar................................... 393
a. .. İştirak Nafakasını Değiştirmede Davacı.............................. 393
b. .. İştirak Nafakasını Değiştirmede Davalı............................... 394
3- . İştirak Nafakasını Değiştirmede Usul ........................................ 394
a.... İştirak Nafakasını Değiştirmede Görevli Mahkeme........... 395
b. .. İştirak Nafakasını Değiştirmede Yetkili Mahkeme ............ 395
c. .. İştirak Nafakasını Değiştirmede Süre.................................. 396

B- . Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması............................... 396

1- . İstem Olmalıdır........................................................................... 396
2-.. İstem Hakkında Karar Verilmelidir............................................ 397
3- . Ödenecek Miktar Gösterilmelidir............................................... 398

C-.. İştirak Nafakasının Ödenmesi ........................................................... 398

1- . İştirak Nafakası Türk Parası ile Ödenir...................................... 399
2- . İştirak Nafakası İrat Şeklinde Ödenir......................................... 400
3- . İştirak Nafakası Toptan Ödenmez.............................................. 400
4- . İştirak Nafakası Her Ay Tahsil Edilir......................................... 401

Ç- . İştirak Nafakasında Faiz.................................................................... 401

       VI. İŞTİRAK NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ.......................... 402

A-.. İştirak Nafakasında Görevli Mahkeme.............................................. 402

B-.. İştirak Nafakasında Yetkili  Mahkeme.............................................. 403

1- . İştirak Nafakası Boşanma Davası İle İstenilmişse...................... 403
2- . İştirak Nafakası Boşanmadan sonra Bağımsız Dava ile
İstenilmişse................................................................................. 403

C-.. İştirak Nafakasında Davacı................................................................ 405

1-.. İştirak Nafakasında Davacı Ana veya Baba................................ 405
a. .. Küçüğe Fiilen Bakıyor Olmalıdır......................................... 405
b. .. Çocuk Ergin Olmamalıdır.................................................... 406
c. .. Çocuk, Kısıtlanıp Velayet Altına Konulan Ergin Çocuk Olmamalıdır ........................................................................ 406
ç. .. Ana ya da Baba Yararına Kurum İsteyemez........................ 407
2- . İştirak Nafakasında Davacı Kayyım veya Vasi.......................... 407
3- . İştirak Nafakasında Davacı Ayırt Etme Gücüne
Sahip Olan Küçük....................................................................... 407

Ç-.. İştirak Nafakasında Davalı................................................................ 407

1- . Velâyetin Kullanılması Kendisine Verilmeyen Eş..................... 407
2- . Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba.................................. 407
3- . Küçüğün Ana ve Babası.............................................................. 407
4- . İflâs İdaresi.................................................................................. 408

D-.. İştirak Nafakasında Harç................................................................... 408

1-.. Boşanma Davası İle İstenilmişse Harç....................................... 408
2-.. Boşanmadan Ayrı Bağımsız Dava İle İstenilmişse Harç............ 408

E-.. İştirak Nafakasında Hüküm Fıkrası................................................... 409

1-.. Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır............................................... 409
2-.. Hüküm Duraksama Yaratmamalıdır........................................... 410
3-.. Hüküm Çelişkili Olmamalıdır..................................................... 412
4-.. Hükümde Çocuk Yardımından Yararlanacak
Eş Açıklanmalıdır....................................................................... 412
5-.. Hükümde Güvence Verilmesi Kararlaştırılabilir........................ 413
6-.. Hüküm Edaya İlişkin Olmalıdır.................................................. 413

F-.. İştirak Nafakasında Feragat............................................................... 413

1-.. Karardan Önce Feragat Edilebilir............................................... 413
2-.. Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir............................... 414
3-.. Nafaka Doğmadan Feragat Edilemez......................................... 414

G-.. İştirak Nafakasında Tavzih................................................................ 416

H-.. İştirak Nafakasında Vekalet Ücreti.................................................... 421

1-.. Boşanma Davasında İstenmişse Vekalet Ücreti......................... 421
2-.. Bağımsız Davada İstenmişse Vekalet Ücreti.............................. 421
a.... Kabulü Halinde Verilir......................................................... 422

aa.. Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir........................ 422

bb.. Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır............. 422

cc.. Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az  Olamaz..................................................... 422

dd.. Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından
Çok Olamaz................................................................... 423

ee.. Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir..................... 423

b.... Reddedilen Kısım İçin Verilmez.......................................... 424
c.... Tümden Reddi Halinde Verilir............................................. 424
d.... Her Dava İçin Ayrı Verilir................................................... 424

aa.. Karşı Davada................................................................. 425

bb.. Başka Davayla Birleştirilmede...................................... 425

cc.. Davaların Ayrılmasında................................................ 425

e.... Özel Durumlarda Farklı Verilir............................................ 425

aa.. Davanın Konusuz Kalması............................................ 425

bb.. Feragat........................................................................... 427

cc.. Kabul ............................................................................ 428

dd.. Sulh................................................................................ 428

ee.. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi....... 428

ff... Görevsizlik.................................................................... 428

gg.. Yetkisizlik..................................................................... 429

hh.. Davanın Nakli................................................................ 429

ıı... Davanın Açılmamış Sayılması...................................... 429

ii... Dava Ön Şartlarının Yokluğu........................................ 430

jj... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi.............................. 430

f.... Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 430
aa.. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 430
bb.. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 430
cc.. İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 430

I-... İştirak Nafakasında Yabancılık Unsuru............................................. 431

İ-... İştirak Nafakasında Zamanaşımı....................................................... 433

J-... İştirak Nafakasında Kesin Hüküm..................................................... 433

K-.. İştirak Nafakasında İade.................................................................... 433

1-.. Kural Olarak................................................................................ 433
2-.. Ahlaki Bir Görevin İfası Halinde................................................ 434
3-.. Soybağının Reddi Halinde.......................................................... 434

L-.. İştirak Nafakasında Kanun Yolu....................................................... 434

1- . Olağan Kanun Yolları................................................................. 434
a. .. İstinaf.................................................................................... 434
b.... Temyiz.................................................................................. 435
2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 438
a.... Yargılamanın İadesi............................................................. 438
b. .. Kanun Yararına Temyiz....................................................... 438

M-. İştirak Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir.............................. 438

N-.. İştirak Nafakası İlam Kesinleşmeden Talep Edilemez...................... 439

O-.. İştirak Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır
(HMK m. 316 f. I/ç)........................................................................... 440

Ö-.. İştirak Nafakasında Yargılama Gideri............................................... 441

1-.. Kural Olarak................................................................................ 441
2-.. Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 442
3-.. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 443

P-.. İştirak Nafakasında Menfi Tespit...................................................... 443

R-.. İştirak Nafakasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)...................... 447

S-.. İştirak Nafakasında Birleştirme (HMK m. 166 f. I).......................... 448

     VII. ÇOCUK KORUMA KANUNA GÖRE İŞTİRAK NAFAKASI......... 449

BEŞİNCİ KISIM
YOKSULLUK NAFAKASI

& 7. YOKSULLUK NAFAKASI......................................................................... 451

          I. YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN AĞIR KUSURLU
               OLMAMALIDIR.................................................................................... 425

A-.. Boşanmaya Sebebiyet Veren Kusur Esas Alınır............................... 452

1- . Genel Boşanma Sebeplerinde Kusur Kavramı........................... 452
2-.. Özel Boşanma Sebeplerinde Kusur Kavramı............................. 453

B- . Ağır Kusurlu Yoksulluk Nafakası Alamaz........................................ 455

C- . Eşit Kusurlu Yoksulluk Nafakası Alabilir......................................... 455

D- . Kusursuz Yoksulluk Nafakası Alabilir.............................................. 456

1- . Genel Olarak............................................................................... 456
2- . İstekte Bulunan Akıl Hastası İse................................................. 457
3- . Taraflar Akıl Hastası İse............................................................. 457

E-.. Tam Kusurlu Yoksulluk Nafakası Alamaz........................................ 457

F- . Yoksulluk Nafakası Yükümlüsünün Kusuru Aranmaz..................... 459

G- . Yoksulluk Nafakasında Bekletici Sorun ........................................... 459

H- . Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Alamaz.............................................. 461

I- .. Kesinleşen Boşanma Kararının Gerekçesi Dikkate Alınmalıdır....... 462

1- . Türk Mahkemesinin Gerekçesi................................................... 462
2- . Yabancı Mahkemenin Gerekçesi................................................ 463

        II.  YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK
               OLMALIDIR.......................................................................................... 464

A- . Geliri Yetersiz Olan Alabilir............................................................. 465

B- . İşten İradesi Dışında Ayrılmış Olan Alabilir..................................... 466

1-.. İşten Çıkartılmış Olan Alabilir................................................... 467
2-.. İşten Hastalık Sebebiyle Çıkan Alabilir...................................... 467
3-.. İşten Ayrılma Sebebi Araştırılmalıdır......................................... 467

C- . Ev Kadını Olan Alabilir..................................................................... 468

D- . Henüz Maaş Bağlanmayan Alabilir................................................... 468

E- . Yurtdışı Geliri Yetersiz Olan Alabilir............................................... 469

F- . Asgari Ücret Alan Alabilir................................................................. 470

G- . Aylığı Yetersiz Olan Alabilir............................................................. 471

1- . Yaşlılık Aylığı Olan Alabilir...................................................... 471
2- . Özürlülük Aylığı Olan Alabilir................................................... 471
3- . Muhtaçlık Aylığı Olan Alabilir................................................... 472

H- . Ailesi Zengin Ancak Kendi Geliri Bulunmayan Alabilir.................. 473

I- .. Geçici İşte Çalışan Alabilir................................................................ 474

İ- .. Maddi ve Manevi Tazminat Alma Engel Değildir............................ 474

       III.  YOKSULLUK NAFAKASI KURAL OLARAK ALAMAYACAK
               OLANLAR.............................................................................................. 475

A-.. Yoksulluğu Kaldıran Geliri Olanlar Alamaz..................................... 475

1- . Aylığı Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz....................... 475
a. .. Dul Aylığı Yeterli Olan Alamaz.......................................... 475
b. .. Emekli Aylığı Yeterli Olan Alamaz..................................... 476

aa.. Emekli Sandığından Yeterli Emekli Aylığı Olan
Alamaz........................................................................... 476

bb.. SSK’dan Yeterli Emekli Aylığı Yeterli Olan Alamaz.. 476

cc.. Bağ-Kur’dan Yeterli Emekli Aylığı  Olan Alamaz....... 477

2- . Geliri Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz........................ 477
a. .. Yeterli Sosyal Yardım Geliri Olan Alamaz......................... 478
b. .. Yabancı Ülkeden Yeterli Geliri Olan Alamaz..................... 478
c. .. Yeterli Kira Geliri Olan Alamaz.......................................... 479
d. .. Sigortalı Olan Alamaz.......................................................... 479
e. .. İşsizlik Parası Alan Alamaz................................................. 480
f. .. Yaptığı İşten Yeterli Geliri Olan Alamaz............................ 481
3- . Mesleği Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz................................. 482
a. .. İşçi Olarak Çalışan Alamaz.................................................. 482
b. .. Memur Olarak Çalışan Alamaz............................................ 484
c. .. Serbest Meslek Sahibi Olarak Çalışan Alamaz.................... 485

B-.. Yoksulluğu Kaldıran Malvarlığı Olanlar Alamaz............................. 486

1-.. Yeterli Taşınmazı Olan Alamaz.................................................. 486
a. .. Taşınmazın Değeri Belirlenmiş Olmalıdır........................... 487
b. .. Sosyal Durumuna Uygun Evin Satılarak Daha Mütevazi Bir Evde Otur­ması İstenemez.............................................................. 489
2-.. Yeterli Parası Olan Alamaz........................................................ 489
3-.. Yeterli Taşınırı Olan Alamaz...................................................... 489

C-.. Yoksulluğu Kendi Yaratanlar Alamaz............................................... 490

1- . Yeteneğine Rağmen İsteyerek Çalışmayan Alamaz................... 490
2- . Yeterli Geliri Olup İşten Kendi İsteği İle Ayrılan Alamaz......... 491
3- . Muvazaalı Devir Yapan Alamaz................................................. 492
4- . Sürekli Kumar Oynayan Alamaz................................................ 493

D-.. Karşı Tarafın Özelliğinden Alamaz................................................... 493

l-... Eşi Yoksul Olan Alamaz............................................................. 493
2- . Geliri Denk Olan Alamaz........................................................... 494

       IV. YOKSULLUK BELİRLENMELİDİR................................................. 495

A- . Çalışma Belirlenmelidir .................................................................... 495

1- . İşyerinden Araştırma Yapılmalıdır............................................. 496
2- . İşin  Sürekliliği Araştırılmalıdır.................................................. 499
3- . Alınan Ücret Araştırılmalıdır...................................................... 499
4- . Ücret Belgesi Araştırılmalıdır..................................................... 500
5- . Yurtdışında Çalışma Varsa Belgelendirilmelidir........................ 500
6- . Gerekirse Tanık Dinlenmelidir................................................... 500
7- . Çelişki Varsa Giderilmelidir....................................................... 500
8- . Vergi Mükellefiyeti Araştırılmalıdır........................................... 501
9- . Ticaret Sicil Müdürlüğünden Araştırılmalıdır............................ 502

B- . Gelir Belirlenmelidir.......................................................................... 502

1- . Gelir Kaynağından Araştırılmalıdır............................................ 502
2- . Gelirin Sürekliliği Araştırılmalıdır............................................. 503
3- . Gerekirse Tanık Dinlenmelidir................................................... 503
4- . Çelişki Varsa Giderilmelidir....................................................... 503

C-.. Taşınmazlar Belirlenmelidir.............................................................. 503

1- . Tapu Kayıtları İncelenmelidir .................................................... 503
2- . Miras Yoluyla İntikal Varsa Mirasçılık Belgesi İncelenmelidir. 504
3- . Yoksulluk Nafakası İsteyenin Miras Payı Belirlenmelidir......... 504
4- . Yoksulluk Nafakası İsteyenin Payının Değeri Belirlenmelidir.. 505

         V. NEDENSELLİK BAĞI GERÇEKLEŞMELİDİR.............................. 505

       VI. YOKSULLUK NAFAKASI İSTEĞİ BULUNMALIDIR................... 506

A- . Yoksulluk Nafakasında İstek Aşılamaz............................................. 506

B- . Yoksulluk Nafakasında İstek Belirsiz İse Açıklattırılmalıdır ........... 506

C- . Yoksulluk Nafakasında İstek Karara Bağlanmalıdır......................... 508

1- . İstek Miktarı Gösterilmişse......................................................... 508
2- . İstek Miktarı Gösterilmemişse.................................................... 508
3- . İstek Dava Reddedilmişse Karara Bağlanmış Sayılır................. 509

D- . Yoksulluk Nafakasında İstek Yoksa Verilemez................................ 509

E- . Yoksulluk Nafakasında İstek Yoksa Ret Kararı Verilemez.............. 510

F- . Yoksulluk Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa Verilemez............... 511

G- . Yoksulluk Nafakasında İstek Süresinde Yapılabilir.......................... 511

1- . Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında................................ 512
2- . Ön İnceleme Duruşmasında........................................................ 513
a. .. Karşı Taraf Gelmişse............................................................ 513
b. .. Karşı Taraf Gelmemişse....................................................... 514
3- . Tahkikat Aşamasında.................................................................. 514
4- . Sözlü Yargılama Aşamasında..................................................... 514

H- . Yoksulluk Nafakasında İstek Boşanmadan Sonra Yapılabilir
(TMK m. 178).................................................................................... 515

1- . Kural Olarak................................................................................ 515
2- . Kesinleşen Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası İstenilmemişse..................................................................................................... 518
3- . Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası İstenilmemişse...... 518
a.... Türk Mahkemesinde Anlaşmalı Boşanma........................... 518
b.... Yabancı Mahkemede Anlaşmalı Boşanma.......................... 522
4- . Reddedilmesi Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmişse.................... 522

I-... Yoksulluk Nafakasında İstek Tenfizden Sonra Yapılabilir............... 522

İ-... Yoksulluk Nafakasında İstek Arttırılamaz........................................ 523

J-... Yoksulluk Nafakasında İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir............ 524

1-.. Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir........................................... 524
2-.. Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir.................................... 524

     VII. YOKSULLUK NAFAKASIN SÜRESİ................................................. 524

A- . Yoksulluk Nafakasının Başlangıcı.................................................... 524

1- . Kesinleşme Tarihinden Verilebilir.............................................. 524
2- . Dava Tarihinden Verilemez........................................................ 525
3- . Başlangıç Tarihi Gösterilmelidir................................................ 526

B- . Yoksulluk Nafakasının Sınırlı Süreli Verilmesi................................ 527

1- . Olan Hukuk................................................................................. 527
a.... İstek Varsa Sınırlı Süreli Verilebilir.................................... 528
b.... İstek Yoksa Sınırlı Süreli Verilemez................................... 528
c.... Süreli Yoksulluk Nafakası İçin Anlaşma Yapılabilir.......... 529
2- . Olması Gereken Hukuk............................................................... 529
3- . Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................ 530

C- . Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi................................................. 531

1-.. Yoksulluk Nafakasının Kendiliğinden Sona Ermesi.................. 531
a. .. Alacaklının Yeniden Evlenmesi .......................................... 531
b. .. Eşlerden Birinin Ölmesi....................................................... 532
2-.. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması........................................... 532
a.... Sebepleri............................................................................... 532

aa.. Alacaklının Başkasıyla Yaşaması................................. 532

bb.. Alacaklının Yoksulluğun Ortadan Kalkması................ 535

cc.. Alacaklının Haysiyetsiz Hayat Sürmesi........................ 551

dd.. Hakkaniyetin Gerektirmesi........................................... 551

b.... Yargılama Usulü.................................................................. 555

aa.. Görevli Mahkeme.......................................................... 555

bb.. Yetkili Mahkeme........................................................... 556

cc.. İstek Azaltılmayı da Kapsar.......................................... 556

dd.. Mahkeme Gerekçesi...................................................... 557

ee.. Usulüne Uygun Dava Bulunmalıdır.............................. 558

ff... Usulüne Uygun Yargılama Yapılmalıdır...................... 558

    VIII.   EVLİLİK BİRLİĞİ  BOŞANMA İLE SONA ERMİŞ OLMALIDIR... 563

A-.. Boşanma Kararı Verilmişse............................................................... 563

B-.. Ayrılık Kararı Verilmişse.................................................................. 564

C-.. Boşanma Davası Reddedilmişse........................................................ 564

       IX.   YOKSULLUK NAFAKASI KARARININ KAPSAMI...................... 564

A- . Yoksulluk Nafakasının Miktarı......................................................... 564

1- . Asgari Yaşam Gereksinimlerini Karşılayacak Miktar Olmalıdır.. 565
2- . Kabul Edilen Miktar Verilmelidir............................................... 566
3- . Maddî Tazminatla Birlikte İstenmesi......................................... 567
4- . Manevî Tazminatla Birlikte İstenmesi........................................ 569
5- . Katılma Alacağı İle Birlikte İstenmesi....................................... 569

B- . Yoksulluk Nafakasının Miktarının Değiştirilmesi............................ 569

1- . Yoksulluk Nafakasının Arttırılması............................................ 569
a.... Mali Durum Değişmelidir.................................................... 570

aa.. Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa................................... 570

bb.. Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa.................................. 570

b. .. Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır........................ 572
c. .. Yoksulluk Durumu Sürüyor Olmalıdır................................ 572
d. .. Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır...................................... 573
e. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 573
f. .. Kaldırma Davası Varsa Sonucu Beklenmelidir................... 574
g. .. Kesin Hükmün Sonuçları Tartışılamaz................................ 574
h. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 574
ı. ... Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına
Engel Değildir...................................................................... 575
2- . Yoksulluk Nafakasının Azaltılması............................................ 576
a. .. Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir................................... 576
b. .. Anlaşmalı Boşanma Davasında Verilen İçin Açılabilir....... 578
c. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 581
d. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 582
3- . Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesinde Görevli Mahkeme.... 582
4- . Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesinde Yetkili Mahkeme..... 582

C- . Yoksulluk Nafakasının Gelecek Yıllardaki Miktarının
Kararlaştırılması................................................................................ 584

D- . Yoksulluk Nafakasının Ödenmesi..................................................... 585 

1- . Yoksulluk Nafakasının Ödenme Biçimi..................................... 585
a. .. Yoksulluk Nafakasının Toptan Ödenmesi........................... 586
b. .. Yoksulluk Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi............... 587
2- . Yoksulluk Nafakasının Türü....................................................... 587
a. .. Ayın Olarak Yoksulluk Nafakası......................................... 587
b. .. Türk Parası Olarak Yoksulluk Nafakası.............................. 587

E- . Yoksulluk Nafakasında Faiz ............................................................. 588

        X.   YOKSULLUK NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ................. 589

A- . Yoksulluk Nafakasında Görevli Mahkeme....................................... 590

1- . Boşanmanın Eki Niteliğindeki Davada....................................... 590
2- . Boşanma Kesinleştikten Sonra Açılan Davada........................... 591

B- . Yoksulluk Nafakasında Yetkili Mahkeme......................................... 591

C- . Yoksulluk Nafakasında Taraflar ....................................................... 591

1-.. Davacı......................................................................................... 591
2-.. Davalı.......................................................................................... 592

D- . Yoksulluk Nafakasında Harç............................................................. 592

1- . Boşanma Kararından Önce İstenmesinde................................... 593
2- . Boşanma Davasından Ayrı İstenmesinde .................................. 593
3- . Yabancı Mahkeme Kararı Tenfiz Edilmişse Harç...................... 594
4- . Bağımsız Dava İle İstenilmesinde.............................................. 595

E- . Yoksulluk Nafakasında Hüküm Fıkrası............................................. 596

1-.. Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır............................................... 596
2-.. Duraksama Yaratmamalıdır........................................................ 597
3-.. Çelişkili Olmamalıdır.................................................................. 598
4-.. Kesinleşen Yönler....................................................................... 598

F- . Yoksulluk Nafakasında Feragat......................................................... 599

1-.. Karardan Önce Feragat Edilebilir............................................... 599
2-.. Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir............................... 600
3-.. Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz............. 601

G- . Yoksulluk Nafakasında Tavzih ......................................................... 602

H- . Yoksulluk Nafakasında Vekalet Ücreti............................................. 607

1-.. Boşanma Davası İçinde İstenilmişse.......................................... 608
2-.. Bağımsız Dava İle İstenilmişse................................................... 609
a.... Kabulü Halinde Verilir......................................................... 609

aa.. Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir........................ 609

bb.. Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır............. 609

cc.. Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az Olamaz...................................................... 610

dd.. Ücret, Tarifede Yazılı Miktardan Az ve
Üç Katından Çok Olamaz.............................................. 611

ee.. Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir..................... 611

b.... Reddedilen Kısım İçin Verilmez.......................................... 611
c.... Tümden Reddi Halinde Verilir............................................. 612
d.... Her Dava İçin Ayrı Verilir................................................... 612

aa.. Karşı Davada................................................................. 613

bb.. Başka Davayla Birleştirilmede...................................... 613

cc.. Davaların Ayrılmasında................................................ 613

e.... Özel Durumlarda Farklı Verilir............................................ 613

aa.. Davanın Konusuz Kalması............................................ 613

bb.. Feragat........................................................................... 614

cc.. Kabul ............................................................................ 615

dd.. Sulh................................................................................ 615

ee.. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi....... 615

ff... Görevsizlik.................................................................... 616

gg. Yetkisizlik..................................................................... 616

hh.. Davanın Nakli................................................................ 616

ıı. .. Davanın Açılmamış Sayılması...................................... 617

ii. .. Dava Ön Şartlarının Yokluğu........................................ 617

jj. .. Husumet Nedeniyle Davanın Reddi.............................. 617

f. .. Gönderme Kararlarında Verilmez........................................ 617

aa.. Kanunlar Gereği Gönderme.......................................... 617

bb.. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme..... 618

cc.. İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme........................ 618

I- .. Yoksulluk Nafakasında Yabancılık Unsuru...................................... 618

İ- .. Yoksulluk Nafakasında Zamanaşımı................................................. 618

J- .. Yoksulluk Nafakasında Kesin Hüküm.............................................. 623

K- . Yoksulluk Nafakasında Islah............................................................. 623

L- . Yoksulluk Nafakasında Kanun Yolu................................................. 623

1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 624
a.... İstinaf.................................................................................... 624
b.... Temyiz.................................................................................. 624
2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 628
a.... Yargılamanın İadesi............................................................. 628
b.... Kanun Yararına Temyiz....................................................... 628

M-. Yoksulluk Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir........................ 629

N-.. Yoksulluk Nafakasında Usulî Kazanılmış Hak................................. 629

O-.. Yoksulluk Nafakasında Tespit Davası............................................... 635

Ö-.. Yoksulluk Nafakası, Boşanma Hükmü Kesinleşmeden İcra Takibine Konu Edilemez............................................................................................ 635

P-.. Yoksulluk Nafakasında Bozma Sonrası Karar Verme...................... 636

R-.. Yoksulluk Nafakasında İhtiyati Tedbir............................................. 636

S-.. Yoksulluk Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır (HMK  m. 316 f. I/ç)...................................................................................... 636

Ş-.. Yoksulluk Nafakasında Yargılama Gideri......................................... 639

1-.. Kural Olarak ............................................................................... 639
2-.. Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 640
3-.. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 640

T-.. Yoksulluk Nafakasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)................ 640

U-.. Yoksulluk Nafakasında İade.............................................................. 640

ALTINCI KISIM
YARDIM NAFAKASI

& 8.. YARDIM NAFAKASI (TMK m. 364-365)................................................ 643

          I. YARDIM NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ....................................... 645

A-.. Kamu Düzeni İle İlgilidir................................................................... 645

B-.. Kural Olarak Miras Yolu İle Geçmez................................................ 645

1-.. Nafaka Talep Hakkı Geçmez...................................................... 645
2-.. Nafaka Alacaklılığı Geçmez....................................................... 645
3-.. Nafaka Yükümlülüğü Geçmez.................................................... 645
4-.. Muaccel Olup Ödenmemiş Nafaka Borcu Geçer........................ 646

C-.. Kural Olarak Haczedilemez............................................................... 646

1-.. İlama Dayanıyorsa (İİK m. 83)................................................... 646
2-.. Sözleşmeye Dayanıyorsa............................................................ 646

D-.. Kural Olarak Feragat Edilemez......................................................... 647

1-.. Muaccel Olmayan Yardım Nafakası Alacağı............................. 647
2-.. Yardım Nafakası Talep Hakkı ................................................... 647
3-.. İşlemiş Nafaka Alacağı............................................................... 647

E-.. Kural Olarak Takas Edilemez............................................................ 647

1-.. Nafaka Borçlusu Olarak (TBK m. 114 f. III).............................. 647
2-.. Nafaka Alacaklısı Olarak............................................................ 647

F-.. Başkası Tarafından İfa Edilebilir (TBK m. 83)................................. 648

G-.. Kural Olarak Devredilemez (TBK m. 183)....................................... 648

1-.. Muaccel Olmayan Alacak........................................................... 648
2-.. Muaccel Olan Alacak.................................................................. 648

H-.. Kusur Dikkate Alınamaz................................................................... 648

        II. YARDIM NAFAKASININ KOŞULLARI........................................... 651

A-.. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır.......................................... 651

1-.. Kendiliğinden Verilemez............................................................ 651
2-.. Mirasçılıktaki Sıra Göz Önünde Tutulmalıdır............................ 653
a.... Öncelikle Altsoya Başvurulmalıdır...................................... 653
b.... Ön Sırada Yükümlü Varken Sonraki Sıradaki Yükümlüye Başvurulamaz....................................................................... 655
c.... Aynı Sırada Birden Fazla Yükümlü Varsa, Ödenecek Olan Nafaka Ödeme Güçleri Oranında Paylaştırılır..................... 656
d.... Nafaka Yükümlülüğü Müteselsil Bir Borç Doğurmaz........ 662
3-.. Nafaka Alacaklısına Bakmakta Olan Kurum Dava Açılabilir.... 662
4-.. Kurum, Masraflarını Nafaka Yükümlüsü Hısımlardan
İsteyebilir.................................................................................... 662

B- . Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşülecek Olmalıdır....... 663

1-.. Yoksulluğa Düşecek Olan İsteyebilir......................................... 663
2-.. Eğitim İlişkisi Olan İsteyebilir.................................................... 665
a.... Eğitimine Devam Eden Ergin Çocuk İsteyebilir.................. 665

aa.. Öğrencinin Yeterli Geliri Bulunmamalıdır................... 665

bb.. Bakım Borcu Beklenilebilecek Süre Geçerlidir............ 669

cc.. Öğrenim Durumu Tespit Edilmelidir............................ 670

dd.. Devam Mecburiyetinin Yokluğu Engel Değildir.......... 670

b.... Yüksek Lisans Yapan Ergin Çocuk İsteyebilir.................... 670
c.... Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergin Çocuk İsteyebilir..... 670

C-.. Hısımlık İlişkisi Bulunmalıdır (TMK m. 364 f. I)............................. 674

1-.. Üstsoy Yardım Nafakası Alabilir................................................ 674
2-.. Altsoy Yardım Nafakası Alabilir................................................ 674
3-.. Kardeşler Yardım Nafakası Alabilir........................................... 675
4-.. Evlatlık ve Evlat Edinen Alabilir................................................ 675

D-.. Refah İçinde Olan Kardeş Nafaka Yükümlüsüdür (TMK m. 364 f. II). 677

E-.. İstek Doğru Olarak Nitelendirilmelidir (HMK m. 33)...................... 680

       III.   YARDIM NAFAKASI DAVASINDA KARARIN KAPSAMI........... 687

A- . Dava Tarihinden İtibaren Verilmelidir.............................................. 687

B- . Ucu Açık Olarak Verilmelidir........................................................... 688

       IV. YARDIM NAFAKASININ MİKTARI................................................. 689

A- . Yardım Nafakasında Miktarın Belirlenmesi ..................................... 690

1-.. Gelirin Araştırılması................................................................... 690
2- . Gelirin Değerlendirilmesi........................................................... 690
a.... Gelirin Niteliği..................................................................... 690
b.... Ekonomik Koşullar.............................................................. 691
c.... İhtiyaçlar.............................................................................. 692
d. .. Orantılılık İlkesi................................................................... 695
e. .. Hakkaniyet İlkesi................................................................. 696
3-.. Bilirkişi İncelemesi..................................................................... 697
4-.. Çocuğun Özel Durumu............................................................... 700

B- . Yardım Nafakası Miktarının Değiştirilmesi...................................... 701

1- . Yardım Nafakasının  Azaltılması................................................ 701
a. .. Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir................................... 701
b. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 701
c. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 701
2- . Yardım Nafakasının  Artırılması................................................ 702
a.... Mali Durum Değişmelidir.................................................... 702

aa.. Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa................................... 702

bb.. Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa.................................. 702

b. .. Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır........................ 703
c. .. Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır...................................... 703
d. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 703
e. .. Kaldırma Davası Varsa Sonucu Beklenmelidir................... 703
f. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 703
g. .. Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına
Engel Değildir...................................................................... 703
3- . Yardım Nafakasının  Kaldırılması.............................................. 703
a.... Mali Durumlarının Değişmesi............................................. 703
b.... Hakkaniyetin Gerektirmesi.................................................. 704

C-.. Yardım Nafakasında Miktarın Ödenmesi ......................................... 704

1-.. Biçimi.......................................................................................... 704
a.... İrat Biçiminde Ödenmesi..................................................... 704
b.... Toptan Ödenmesi................................................................. 704
2-.. Türü............................................................................................. 704
a.... Türk Parası Olarak............................................................... 704
b.... Ayın Olarak.......................................................................... 705

D-.. Yardım Nafakasında Miktarın Gelecek Yıllara Yönelik Kararlaştırılması........................................................................................................... 705

         V. YARDIM NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ.......................... 705

A-.. Yardım Nafakasında Görevli Mahkeme............................................ 706

B-.. Yardım Nafakasında Yetkili Mahkeme............................................. 707

C-.. Yardım Nafakasında Taraflar............................................................ 708

1-.. Davacı......................................................................................... 708
a.... Nafaka Alacaklısı................................................................. 708

aa.. Üstsoy............................................................................ 708

bb.. Altsoy............................................................................ 708

cc.. Kardeşler....................................................................... 711

b.... Nafaka Alacaklısına Bakan Kurum...................................... 711
2- . Davalı.......................................................................................... 711
a.... Üstsoy................................................................................... 712
b.... Altsoy................................................................................... 712
c.... Kardeşler.............................................................................. 712

D- . Yardım Nafakasında Harç................................................................. 712

E- . Yardım Nafakasında Hüküm Fıkrası................................................. 713

1- . Kime Verildiği Belli Olmalıdır................................................... 713
2- . Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................................... 713
3- . Kısa Kararda Verildi Gerekçeli kararda Yazılmadı İse.............. 713
4- . Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.... 714

F- . Yardım Nafakasında Feragat............................................................. 714

1-.. Karardan Önce............................................................................ 714
2-.. Karardan Sonra........................................................................... 714

G- . Yardım Nafakasında Tavzih.............................................................. 714

H- . Yardım Nafakasında Vekalet Ücreti.................................................. 719

1-.. Kabulü Halinde Verilir............................................................... 720
a.... Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir............................... 720
b.... Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.................... 720
c.... Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az  Olamaz............................................................ 721
d.... Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz................................................................................. 721
e.... Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir............................ 721
2-.. Reddedilen Kısım İçin Verilmez................................................ 722
3-.. Tümden Reddi Halinde Verilir................................................... 723
4-.. Her Dava İçin Ayrı Verilir.......................................................... 723
a. .. Karşı Davada........................................................................ 723
b.... Başka Davayla Birleştirilmede............................................. 724
c.... Davaların Ayrılmasında....................................................... 724
5- . Özel Durumlarda Farklı Verilir.................................................. 724
a.... Davanın Konusuz Kalması................................................... 724
b.... Feragat.................................................................................. 725
c.... Kabul ................................................................................... 725
d.... Sulh...................................................................................... 725
e.... Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi.............. 725
f.... Görevsizlik........................................................................... 726
g.... Yetkisizlik............................................................................ 726
h.... Davanın Nakli...................................................................... 726
ı..... Davanın Açılmamış Sayılması............................................. 727
i..... Dava Ön Şartlarının Yokluğu............................................... 727
j..... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi..................................... 727
6-.. Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 727
a. .. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 727
b. .. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 728
c.  . İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 728

I- .. Yardım Nafakasında Zamanaşımı..................................................... 728

İ- .. Yardım Nafakasında Kesin Hüküm................................................... 728

J- .. Yardım Nafakasında Islah................................................................. 728

K- . Yardım Nafakasında Kanun Yolu..................................................... 728

1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 728
a.... İstinaf.................................................................................... 729
b.... Temyiz.................................................................................. 729
2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 730
a.... Yargılamanın İadesi............................................................. 730
b.... Kanun Yararına Temyiz....................................................... 731

L-.. Yardım Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz.................................... 731

M-. Yardım Nafakasında Yargılama Giderleri......................................... 731

1-.. Kural Olarak ............................................................................... 731
2-.. Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 731
3-.. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 731

N- . Yardım Nafakası Davası  Adli Tatilde Görülebilir............................ 732

O- . Yardım Nafakası Davasında Birleştirme........................................... 732

P- . Yardım Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır
(HMK m. 316 f. I/ç)........................................................................... 734

R-.. Yardım Nafakasında Adli Yardım (HMK m. 334-340).................... 737

YEDİNCİ KISIM
BABALIK NAFAKASI

& 9.. BABALIK NAFAKASI................................................................................ 739

          I. KENDİLİĞİNDEN VERİLEMEZ....................................................... 739

        II. NAFAKA İSTENEBİLECEĞİ AN....................................................... 740

A-.. Babalığın Tespitinden Önce Tedbir Nafakası İstenebilir
(TMK m. 333).................................................................................... 740

B-.. Babalığın Tespitinden Sonra İştirak Nafakası İstenebilir.................. 740

       III.   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MİRASÇILARA İNTİKAL ETMEZ. 741

       IV. NAFAKA, BABALIK DAVASININ EKİ NİTELİĞİNDEDİR......... 742

A-.. Harca Tabi Değildir........................................................................... 742

B-.. Reddi veya Kabulü Halinde Vekalet Ücretine Hükmedilemez......... 742

         V. ANA İÇİN İSTENEMEZ....................................................................... 743

SEKİZİNCİ KISIM
DİĞER KANUNLARDA YER ALAN
NAFAKA HÜKÜMLERİ

& 10. DİĞER KANUNLARDA YER ALAN NAFAKA HÜKÜMLERİ......... 745

          I. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE NAFAKA......................... 745

A-.. Koruma Kapsamında Bulunanlar...................................................... 746

1-.. Korunma İhtiyacı Olan Çocuk.................................................... 747
2-.. Suça Sürüklenen Çocuk.............................................................. 748

B-.. Korumada Yer Alan Kişi ve Kurumlar.............................................. 748

1-.. Mahkemeler................................................................................ 749
a.... Çocuk Mahkemeleri............................................................. 749
b.... Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri............................................ 749
2-.. Resmî veya Özel Kurumlar......................................................... 750
3-.. Sosyal Çalışma Görevlisi............................................................ 750

C-.. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler.................................................. 751

1-.. Tedbirin Türü.............................................................................. 751
a.... Olağan Tedbir Kararları....................................................... 751

aa.. Danışmanlık Tedbiri...................................................... 751

bb.. Eğitim Tedbiri............................................................... 752

cc.. Bakım Tedbiri................................................................ 752

çç.. Sağlık Tedbiri................................................................ 754

dd.. Barınma Tedbiri............................................................ 756

ee.. Diğer Tedbirler.............................................................. 756

b.... Acil Korunma Tedbiri.......................................................... 757

aa.. Acil Bir Durum Bulunmalıdır....................................... 757

bb.. Acil Korunma Kararı Süresi.......................................... 757

cc.. Sosyal İnceleme Yapılmalıdır....................................... 757

aaa... Tedbir Kararı Alınması Gerektiği Anlaşılırsa...... 757

bbb.. Tedbir Kararı Alınmaması Gerektiği Anlaşılırsa. 757

çç.. Çocuk Hâkimine Müracaat Edilmelidir........................ 758

2-.. Tedbirin Süresi............................................................................ 758
3-.. Tedbirin Şekli.............................................................................. 759
4-.. Tedbirin Değiştirilmesi............................................................... 759
5-.. Tedbirin Kaldırılması.................................................................. 759
6-.. Tedbir Giderleri.......................................................................... 761

D-.. Yargılama Usulü................................................................................ 761

1-.. Görevli Mahkeme....................................................................... 761
2- . Yetkili Mahkeme........................................................................ 767
3-.. Davacı......................................................................................... 768
a.... İstem Üzerine....................................................................... 768
b.... Re'sen................................................................................... 768
4-.. Davalı.......................................................................................... 768
a.... Kuruma Yöneltilmelidir....................................................... 769
b.... Yasal Temsilciye Yöneltilmelidir........................................ 769
5-.. Kuruma Başvuru......................................................................... 772
a.... Bildirim Yükümlülüğü......................................................... 772
b.... Araştırma Yükümlülüğü....................................................... 773
c.... Başvuru Hakkı...................................................................... 773
6-.. Kural Olarak Duruşma Yapılmaksızın Tedbir Kararı Verilemez. 773
7-.. Görüş Alınmalıdır....................................................................... 774
8-.. Yargılama Giderleri.................................................................... 775

        II. SOSYAL HİZMETLER KANUNUNA GÖRE NAFAKA................. 775

       III.   İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE NAFAKA.............................. 775

A-.. İcranın Geri Bırakılması.................................................................... 775

1-.. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre............................. 775
2-.. İcranın Geri Bırakılması............................................................. 776

B-.. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler........................................................ 778

C-.. Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak....... 778

D-.. Hukuk Davalarının Tatili................................................................... 779

E-.. Adi ve Rehinli Alacakların Sırası...................................................... 779

F-.. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Cezası.................................. 780

G-.. Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası............................. 780

H-.. Davanın ve Cezanın Düşmesi İle Ceza Verilemeyecek Hâller......... 781

 

AKINCI, Ziya;

GÖKYAYLA Cemile DEMİR        : Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKINTÜRK, Turgut                       : Aile Hukuku, Ankara 1996

AKINTÜRK, Turgut                       : Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut                       : Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKYÜZ, Emine                                : Medeni Kanuna Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara-1983

AKYÜZ, Emine                                : Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ARSEBÜK, Esat                               :  Aile  Hukuku, Ankara 1940

AYAN, Serkan                                  : Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara-2004 (Kısaltma: AYAN-Evlilik)    

BAKTIR ÇETİNER, Selma            : Velâyet Hukuku, Ankara-2000

BAKTIR , Selma                              : Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAYGIN, Cem                                  : Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BİRSEN, Kemaleddin                      : Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

BOZOVALI, Haluk                         : Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları, İstanbul-1990

CEYLAN, Ebru                                : Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Doktora Tezi, İstanbul-2006.

CİN, Halil                                         :  İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

CİN, Halil                                         :  Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇELİKEL, Aysel                              : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-1995

ÇELİKTAŞ, Demet                          :  “Medeni Kanunda ve Medeni Kanun Öntasarısında Nafaka” Yargıtay Dergisi, C.15, S.1-4

DEMİR, Pınar Özlem                      : Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu İle İlgili Yenilik ve Değişiklikler, İstanbul-2004

DEVELİOĞLU, Ferit                      : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DOĞANAY, İsmail                          :  Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Davaları, Ankara-1961

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper                                 : Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan   : Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

EGGER, August                               : Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

ERGENEKON, Yılmaz                   :  Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakaarı, Ankara-1966

FEYZİOĞLU, Feyzi N.                    :  Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖKAY, Faruk Kerem                   : Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, İstanbul-2010

GÖZÜBÜYÜK, Şeref                       : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper                  : Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona                             :  Aile Hukuku, İstanbul 1993

HELVACI, Serap                             : Gerçek Kişiler, İstanbul-2010

IŞIK, Mehmet                                   : Yeni Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Evlat Edinme, Ankara-2005.    

İMRE, Zahit                                     :  Türk Miras Hukuku, İstanbul 1972

KARAMAN, Hayreddin                  :  Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1996

KILIÇOĞLU, Ahmet                      : Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KIRKBEŞOĞLU, Nagehan             : Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları, İstanbul-2006.

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim                                :  Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki                                      :  Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

NOMER, Ergin                                :  Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa                             :  Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit                    :  Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZDEMİR, Nevzat                          : Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul-2003.

ÖZDEN, Bülent                                : Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge                                   : Aile Hukuku, Ankara 2005

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri                     :  Kur’an’ın  Temel Kavramları, İstanbul 1996

PALAMUT,Mehmet E.                    : Medeni Hukuk, İstanbul-2004.

RUHİ, Ahmet Cemal                       : Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Ankara-2004

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal                       :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.                  :  Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona                             : Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat                                     :  Boşanma, Ankara 1997

T.C. ADALET BAKANLIĞI          : Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TİRYAKİOĞLU, Bilgin                  : Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku, Ankara 1991

TEKİNAY, Selahattin Sulhi            :  Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TUOR, Pierre                                   : İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Ankara- 1956, (Çev. Amil ARTUS)

TÜRKÇE SÖZLÜK                         : Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI               :  Ankara 1991

ULUOCAK, Nihal                            : Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun- MUMCU, Ahmet :  Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet    :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe                             : Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YILMAZ, Ejder                               : Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

Kitabın konusu olan nafaka davalarını inceleyen dairelerden biri olan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz yılı  (evet, otuz yılı!) aşkın süredir aralıksız görev yapıyorum.

Nafaka ile ilgili uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için ilgili Yargıtay Hukuk Dairelerinin son içtihatlarını kapsayan bilimsel bir eser sunulması amacı ile bu çalışmayı yapmış bulunuyorum.

Nafaka ilgili Yargıtay’ın son kararları tarafımdan  incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkında olunmasını isterim.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg  İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesine, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu ve Yozgat Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

                                                                                                                     

      1 Temmuz  2018                          Ömer Uğur GENÇCAN

            Çankaya-ANKARA   YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

- A -

Açılmamış Sayılma Kararıyla Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.... 241

Adi ve Rehinli Alacakların Sırası.......................................................... 779

Adli Tatilde Bağımsız Tedbir Nafakası Davası Görülebilir..................... 110

Adli Tatilde Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliği Davası Görülebilir.... 183

Adli Tatilde Yardım Nafakası Davası Görülebilir................................... 732

Ağır Kusurlu Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz........................................ 455

Ahlaki Bir Görevin İfası Halinde İştirak Nafakası.................................. 434

Ahlaki Görevle Yapılanda İştirak Nafakası İstenilemez.......................... 343

Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi............................. 61

Ailesi Zengin Ancak Kendi Geliri Bulunmayan Yoksulluk Nafakası
Alabilir.......................................................................................... 473

Akıl Hastalığı Halinde Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir................ 212

Alacaklının Başkasıyla Yaşamasıyla Yoksulluk Nafakasının
Kaldırılması................................................................................... 532

Alacaklının Haysiyetsiz Hayat Sürmesiyle Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması..................................................................................................... 551

Alacaklının Yeniden Evlenmesiyle  Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi 531

Alacaklının Yoksulluğun Kalkmasıyla Yoksulluk Nafakasının
Kaldırılması .................................................................................. 535

Alışılan Yaşama Şekli İştirak Nafakasında Dikkate Alınır...................... 375

Altsoy Yardım Nafakası Alabilir........................................................... 674

Ana Baba Gücü Oranında İştirak Nafakasını Vermelidir......................... 368

Ana Babanın Geliri İştirak Nafakasında Araştırılmalıdır......................... 363

Ana ve Baba Evli Değilse Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı............... 307

Ana ve Baba Evli İse Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı...................... 308

Ana ve Babanın Bakım Borcunun Süresi .............................................. 303

Anlaşmalı Boşanma Davasında Verilene İştirak Nafakasını Azaltma Açılabilir..................................................................................................... 391

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası İstenilmemişse..................... 518

Asgari Ücret Alan Yoksulluk Nafakası Alabilir...................................... 470

Asgari Yaşam Gereksinimlerini Yoksulluk Nafakası Karşılamalıdır......... 565

Askerde Olan Erkek Eşin Geçici Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur.. 254

Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur.............. 71

Askerlik Halinde Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir........................ 211

Ayın Olarak Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi..................... 287

Ayın Olarak Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi........................... 248

Ayın Olarak Yardım Nafakasını Ödeme................................................ 705

Ayın Olarak Yoksulluk Nafakası........................................................... 587

Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçüğün Tedbir Nafakasında Davacı Olması.. 105

Aylığı Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.................................... 475

Aylığı Yetersiz Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir.................................. 471

Ayrı Yaşamada Haklılık Önlem İsteyen Eş Tarafından İspatlanmalıdır.......... 74

Ayrılık Kararı Verilmişse Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması............... 564

- B -

Babalığın Tespitinden Önce Tedbir Nafakası İstenebilir ........................ 740

Babalığın Tespitinden Sonra İştirak Nafakası İstenebilir......................... 740

Babalık Nafakası Ana İçin İstenemez.................................................... 743

Babalık Nafakası Harca Tabi Değildir................................................... 742

Babalık Nafakası Kendiliğinden Verilemez........................................... 739

Babalık Nafakası Yükümlülüğü Mirasçılara İntikal Etmez....................... 741

Babalık Nafakası.................................................................................. 739

Babalık Nafakası, Babalık Davasının Eki Niteliğindedir......................... 742

Babalık Nafakasında Nafaka İstenebileceği An...................................... 740

Babalık Nafakasının Kabulü Halinde Vekalet Ücretine Hükmedilemez... 742

Babalık Nafakasının Reddi Halinde Vekalet Ücretine Hükmedilemez..... 742

Bağımısız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Hükmolunan Üzerinden
Vekalet Ücreti ............................................................................... 186

Bağımsız Dava İle İştirak Nafakasında İstek Gerçekleşebilir................... 344

Bağımsız Tedbir Nafakası Alınıyorsa Geçici Tedbir Nafakası................. 231

Bağımsız Tedbir Nafakası Çocuk İçin İstenebilir..................................... 66

Bağımsız Tedbir Nafakası Çocuk İçin İstenebilir..................................... 66

Bağımsız Tedbir Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir..................... 110

Bağımsız Tedbir Nafakası Davası........................................................... 49

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliği Davası Adli Tatilde Görülebilir......... 183

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliği Gerekçeli Kararda Yazılmadı İse.. 196

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davacı................................... 178

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı Diğer Eş..................... 181

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı İflâs İdaresi................. 182

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana..................................................................................................... 181

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı Küçüğe Fiilen Bakmayan Baba.............................................................................................. 181

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı Küçüğün
Ana ve Babası................................................................................ 181

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davalı................................... 181

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Feragat.................................. 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Harç...................................... 182

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Karardan Önce Feragat........... 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Karardan Sonra Feragat.......... 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kesin Hüküm........................ 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yargılama Gideri................... 185

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Zamanaşımı........................... 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Aleyhine Verilen Birden
Fazlaysa ....................................................................................... 186

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Başlangıç Belli Olmalıdır....... 196

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Bir Yıllık Üzerinden Vekalet Ücreti ..................................................................................................... 186

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Görevli Mahkeme.................. 175

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Hüküm Fıkrası....................... 195

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Islah...................................... 184

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde İstinaf.................................... 203

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kanun Yararına Temyiz......... 205

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kanun Yolu........................... 202

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kısa Kararla Gerekçeli
Karar Çelişkisi .............................................................................. 197

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kısmen Haklı Çıkılırsa
Yargılama Gideri........................................................................... 186

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kime Verildiği Belli Olmalıdır 195

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır..................................................................................................... 196

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Niteliği Belli Olmalıdır........... 195

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Olağan Kanun Yolları............ 202

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Olağanüstü Kanun Yolları...... 205

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Sonu Belli Olmalıdır.............. 196

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Taraflar................................. 178

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Tavzih................................... 197

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Temyiz.................................. 203

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Kabulü Halinde Verilir........................................................................................... 186

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti....................... 186

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yabancılık Unsuru................. 206

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yargılama Usulü.................... 174

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yargılamanın İadesi............... 205

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yetkili Mahkeme................... 178

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İcrası Geri Bırakılamaz........... 185

Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İnfazı..................................... 194

Bağımsız Tedbir Nafakası Eş İçin İstenebilir........................................... 64

Bağımsız Tedbir Nafakası Eş ve Çocuk İçin İstenebilir............................ 64

Bağımsız Tedbir Nafakası Hem Eş Hem de Çocuk İçin İstenebilir............ 64

Bağımsız Tedbir Nafakası Kararının Kapsamı......................................... 91

Bağımsız Tedbir Nafakası Kısa Karada Verildi Gerekçeli Kararda
Yazılmadı İse................................................................................. 128

Bağımsız Tedbir Nafakası Tereke Alacağına Dahildir.............................. 69

Bağımsız Tedbir Nafakası Ucu Açık Olarak Verilmelidir......................... 87

Bağımsız Tedbir Nafakasında Adli Yardım ........................................... 153

Bağımsız Tedbir Nafakasında Aleyhine Hüküm Verilenler Birden
Fazla İse........................................................................................ 115

Bağımsız Tedbir Nafakasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır............. 143

Bağımsız Tedbir Nafakasında Bilirkişi İncelemesi................................... 97

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan
Küçük........................................................................................... 105

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Eş............................................... 105

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Küçüğe Atanan Kayyım................ 108

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Küçüğe Atanan Vasi.................... 108

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı.................................................... 105

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı Diğer Eş....................................... 108

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı İflâs İdaresi.................................. 109

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı Küçüğe Fiilen Bakmayan
Ana veya Baba............................................................................... 109

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı Küçüğün Ana ve Babası................ 109

Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı.................................................... 108

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değerlendirme.......................................... 93

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davası.................................... 161

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Adli Yardım .......... 207

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Basit
Yargılama Usulü   ......................................................................... 206

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Dengeleme İlkesi Uygulanmalıdır..................................................................................................... 163

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Duruşma Açılmalıdır........ 163

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Eşlerden Birinin İstemi .... 161

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Gözden Geçirme Usulü..... 163

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Gözden Geçirmenin
Sonucu.......................................................................................... 163

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik İçin Koşullar Değişmiş
Olmalıdır....................................................................................... 161

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşin Geliri Araştırılmadı İse...................... 95

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşin Geliri Az İse...................................... 94

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşin Geliri Varsa ...................................... 94

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşin Geliri Yoksa...................................... 95

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşitlik İlkesi Geçerlidir.............................. 69

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşlerin Geliri Eşit İse ............................... 96

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşlerin Kabul Ettiği Miktar Varsa ............. 97

Bağımsız Tedbir Nafakasında Eşlerin Mesleği Varsa............................... 96

Bağımsız Tedbir Nafakasında Faiz ....................................................... 100

Bağımsız Tedbir Nafakasında Feragat................................................... 111

Bağımsız Tedbir Nafakasında Gelirin Araştırılması.................................. 92

Bağımsız Tedbir Nafakasında Giderin Araştırılması................................. 93

Bağımsız Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme................................... 103

Bağımsız Tedbir Nafakasında Harç....................................................... 109

Bağımsız Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası........................................ 126

Bağımsız Tedbir Nafakasında Islah....................................................... 112

Bağımsız Tedbir Nafakasında İade........................................................ 113

Bağımsız Tedbir Nafakasında İnfaz Olanaklı İse.................................... 125

Bağımsız Tedbir Nafakasında İnfaz Olanaksız İse.................................. 125

Bağımsız Tedbir Nafakasında İnfaz....................................................... 125

Bağımsız Tedbir Nafakasında İsteğe Boşanma Davası Engel Olamaz........ 86

Bağımsız Tedbir Nafakasında İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse............ 85

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Aşılamaz.......................................... 84

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Bağımsız Dava İle Yapılır................. 83

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Belirsiz İse....................................... 85

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Dışı Karar Verilemez........................ 86

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Varsa Sınırlı Süre Verilebilir.............. 88

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek Yoksa Verilemez.............................. 85

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstek......................................................... 83

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstenmedi Sonra İstendi İse........................ 85

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstenmediği Açıklanmışsa.......................... 85

Bağımsız Tedbir Nafakasında İstinaf..................................................... 134

Bağımsız Tedbir Nafakasında Kanun Yararına Temyiz........................... 137

Bağımsız Tedbir Nafakasında Kanun Yolu............................................ 134

Bağımsız Tedbir Nafakasında Karardan Önce Feragat............................ 111

Bağımsız Tedbir Nafakasında Karardan Sonra Feragat........................... 111

Bağımsız Tedbir Nafakasında Kesin Hüküm.......................................... 112

Bağımsız Tedbir Nafakasında Kısmen Haklı Çıkılırsa............................ 114

Bağımsız Tedbir Nafakasında Nafaka Yükümlülüğü Asıldır..................... 68

Bağımsız Tedbir Nafakasında Nitelendirme........................................... 152

Bağımsız Tedbir Nafakasında Olağan Kanun Yolları.............................. 134

Bağımsız Tedbir Nafakasında Olağanüstü Kanun Yolları....................... 137

Bağımsız Tedbir Nafakasında Ödeme Biçimi........................................... 98

Bağımsız Tedbir Nafakasında Ödeme Türü............................................. 98

Bağımsız Tedbir Nafakasında Önlem Kararı Değiştirilebilir................... 163

Bağımsız Tedbir Nafakasında Önlem Kararı Kaldırılabilir...................... 164

Bağımsız Tedbir Nafakasında Önlem Kendiliğinden Sona Erebilir.......... 164

Bağımsız Tedbir Nafakasında Önlem Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi... 164

Bağımsız Tedbir Nafakasında Süre......................................................... 86

Bağımsız Tedbir Nafakasında Tanıma Tenfiz......................................... 138

Bağımsız Tedbir Nafakasında Taraflar.................................................. 105

Bağımsız Tedbir Nafakasında Tavzih.................................................... 129

Bağımsız Tedbir Nafakasında Temyiz................................................... 135

Bağımsız Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Kabulü Halinde Verilir...... 115

Bağımsız Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti......................................... 115

Bağımsız Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru.................................. 137

Bağımsız Tedbir Nafakasında Yargılama Gideri.................................... 114

Bağımsız Tedbir Nafakasında Yargılama Usulü..................................... 102

Bağımsız Tedbir Nafakasında Yargılamanın İadesi................................ 137

Bağımsız Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme.................................... 104

Bağımsız Tedbir Nafakasında Zamanaşımı............................................ 112

Bağımsız Tedbir Nafakasını Ayın Olarak Ödeme..................................... 98

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası................................... 166

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması İçin Mali Durum Değişmelidir 166

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılmasında Davalının Gelirinin
Artmalıdır...................................................................................... 167

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılmasında Hakkaniyet
Gerektirmelidir.............................................................................. 167

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılmasında Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır..................................................................................................... 169

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Belli Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir......................................................................................... 172

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası................................... 172

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılmasında Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir............................................................................ 172

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılmasında Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır..................................................................................................... 172

Bağımsız Tedbir Nafakasının Başlangıcı Belli Olmalıdır........................ 127

Bağımsız Tedbir Nafakasının Başlangıcı................................................. 86

Bağımsız Tedbir Nafakasının Değiştirilmesi Davaları............................ 166

Bağımsız Tedbir Nafakasının Devamı..................................................... 87

Bağımsız Tedbir Nafakasının Diğer Sebeplerle Kaldırılması................... 173

Bağımsız Tedbir Nafakasının Ekonomik Sebeplerle Kaldırılması............ 173

Bağımsız Tedbir Nafakasının Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması....................................................................................................... 99

Bağımsız Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz............................ 113

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası................................. 173

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır................. 126

Bağımsız Tedbir Nafakasının Miktarı ..................................................... 92

Bağımsız Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır.......... 127

Bağımsız Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır............................ 126

Bağımsız Tedbir Nafakasının Ödenmesi.................................................. 97

Bağımsız Tedbir Nafakasının Özellikleri................................................. 64

Bağımsız Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.............................................. 88

Bağımsız Tedbir Nafakasının Sonu Belli Olmalıdır................................ 127

Bağımsız Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi...................................... 98

Bağımsız Tedbir Nafakasınınİrat Biçiminde Ödenmesi............................ 98

Bağımsız Tedbir NafakasınıTürk Parası Olarak Ödeme............................ 98

Bağkur’dan Yeterli Emekli Aylığı  Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz..... 477

Başka Sebeple Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi............................. 64

Başkası İle Yaşanıyorsa Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilemez.............. 218

Başkası İle Yaşanıyorsa Tedbir Nafakası Verilemez................................. 73

Başkası İle Yaşayan Eş İçin Ekonomik Birlik Oluşmuşsa Geçici Tedbir . 220

Başkası İle Yaşayan Eşe Ekonomik Destek Varsa Geçici Tedbir............. 219

Başkası İle Yaşayan Eşin Gereksinimi  Destekle Sonlanmışsa
Geçici Tedbir................................................................................. 220

Başkasıyla Yaşamaya Başlanmasıyla Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi..................................................................................................... 238

Belli Zamanın Geçmesi İştirak Nafakasını Azaltmada Gerekli Değildir... 393

Birleşen Nafaka Davası Varsa Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası............... 275

Birlikte Yaşam Sırasındaki Hayat Seviyeleri Tedbir Nafakasında Korunmalıdır....................................................................................................... 78

Birlikte Yaşamaktan Haksız Olarak Kaçınma.......................................... 62

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi............................................................ 52

Birlikte Yaşamaya Başlamayla Önlemin Sona Ermesi............................ 164

Birlikte Yaşamaya Ortak Kararla Ara Verilmesi...................................... 52

Birlikte Yaşamaya Ortak Olmayan Kararla Ara Verilmesi........................ 53

Boşanma Davası Reddedilmişse İştirak Nafakası Verilemez................... 342

Boşanma Davası Reddedilmişse Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması...... 564

Boşanma Davasından Feragat İle Geçici Tedbir Nafakasının
Sona Ermesi................................................................................... 239

Boşanma Kararı Verilmişse Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması............ 563

Boşanma Kararından Sonra İştirak Nafakasının Başlaması..................... 351

Boşanma Kararının Kesinleşmesi İle İştirak Nafakasının Başlaması........ 351

Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Geçici Tedbir Nafakasının
Sona Ermesi................................................................................... 236

Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi...... 89

Boşanma Kesinleştikten Sonra Açılan Davada Yoksulluk Nafakası......... 591

Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakasında İstek Yapılabilir.................. 515

Boşanmanın Eki Niteliğindeki Davada Yoksulluk Nafakası.................... 590

Boşanmayı Tanıma Kararına Kadar Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası
Verilir........................................................................................... 278

- C, Ç -

Ciddi Biçimde Kişiliğin Tehlikeye Düşmesiyle Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi......................................................................................... 53

Cinsel Sadakate Aykırı Davranışla Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi............... 54

Çalışmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur........................... 70

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Boşanma Kararının Kesinleşmesine Kadar Verilir........................................................................................... 276

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Boşanmayı Tanıma Kararına Kadar
Verilir........................................................................................... 278

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Ergin Olunduğu Tarihe Kadar Verilir..... 277

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Fiilen Kalmanın Sonlandığı Tarihe Kadar Verilir........................................................................................... 277

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Kural Olarak Dava Tarihinden Başlar.... 271

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Kuruma Yerleştirme Tarihine Kadar
Verilir........................................................................................... 278

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Ölüm Tarihine Kadar Verilir................. 277

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Önce İstenmediği Açıklanmış Sonra İstenmişse..................................................................................................... 274

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Ret Kararının Kesinleşmesine Kadar
Verilir........................................................................................... 275

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Ret Kararının Kesinleşmesine Kadar
Verilir........................................................................................... 275

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Sadece Ara Kararı İle Verilebilir............ 293

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası............................................................. 269

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Birleşen Nafaka Davası Varsa.......... 275

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Çocuğun Gelirleri............................ 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Çocuğun İhtiyaçları......................... 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Diğer İspat Araçları......................... 285

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Fazla Ödemelerin Mahsubu.............. 298

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Feragat........................................... 293

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme............................ 288

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Harç............................................... 289

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Hayat Koşulları............................... 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası................................ 289

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İade................................................ 299

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İnfaz............................................... 297

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İspat Araçları.................................. 284

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında İstek............................................... 278

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Miktarının Belirlenmesi .................. 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Mükerrer Gerçekleşen Ödemelerin
İadesi............................................................................................ 298

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Ödeme Güçleri................................ 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tanık Anlatımları............................ 285

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tarafların Hayat Koşulları............... 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tarafların Ödeme Güçleri................ 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tarafların Ödemeyi Kabul Ettikleri Miktar..................................................................................................... 280

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Tavzih............................................ 296

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti................................. 296

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru........................... 296

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yargılama Usulü............................. 287

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yeniden Hüküm Kurulmamalıdır..... 291

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme............................. 289

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Zabıta Araştırması........................... 285

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Zamanaşımı.................................... 297

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasından Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir..................................................................................................... 294

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasından Karardan Önce Feragat Edilebilir.... 293

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının  Gerekçeli Kararda Yazılmaması ...... 292

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ayın Olarak Ödenmesi..................... 287

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı Belli Olmalıdır................ 290

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı....................................... 271

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz..................... 299

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İlamsız İcra Takibi Yoluyla İnfazı .... 297

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İptali İçin Ayrı Dava Açılamaz......... 298

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi.................. 286

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır......... 289

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır.... 291

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır..................... 290

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği............................................ 270

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi............................. 286

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü................................ 286

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi........................................ 286

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.................................... 275

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Sonu Belli Olmalıdır………………………..290

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Süresi.............................................. 271

Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Türk Parası Olarak Ödenmesi........... 287

Çocuğa Tedbir Nafakasında Ana Ve Baba Açısından Ölçüt.................... 305

Çocuğa Tedbir Nafakasında Aynî Güvence............................................ 311

Çocuğa Tedbir Nafakasında Çocuk Açısından Ölçüt.............................. 304

Çocuğa Tedbir Nafakasında Dava Açabilecekler.................................... 306

Çocuğa Tedbir Nafakasında Dava Süresince Önlem Alınması ................ 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Ana ve Baba Evli Değilse............... 307

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Ana ve Baba Evli İse...................... 308

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan
Küçük........................................................................................... 309

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Kayyım.......................................... 309

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Küçüğe Fiilen Bakan Ana ve Baba.. 307

Çocuğa Tedbir Nafakasında Davacı Vasi............................................... 309

Çocuğa Tedbir Nafakasında Diğer Güvenceler....................................... 311

Çocuğa Tedbir Nafakasında Durumun Değişmesi ................................. 306

Çocuğa Tedbir Nafakasında Geçici Önlemlerin Alınması....................... 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında Güvence Verilmesi.................................... 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında İstek Varsa Gelecek Yıllardaki Miktarı Belirleme..................................................................................................... 306

Çocuğa Tedbir Nafakasında Kişisel Güvence......................................... 311

Çocuğa Tedbir Nafakasında Nafakanın Depo Edilmesi........................... 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında Nafakanın Geçici Ödenmesi....................... 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında Ölçüt ........................................................ 304

Çocuğa Tedbir Nafakasında Soybağının Tespit Edilmesi ....................... 310

Çocuğa Tedbir Nafakasında Yargılama Usulü........................................ 306

Çocuğa Tedbir Nafakasını Her Ay Peşin Ödeme ................................... 305

Çocuğa Tedbir Nafakasını Ödeme Şekli................................................ 305

Çocuğa Tedbir Nafakasının Miktarı...................................................... 304

Çocuğa Yabancı Devlet Makamı Tarafından Yapılan Yardımlar............. 376

Çocuğu Acil Korumada Acil Bir Durum Bulunmalıdır........................... 757

Çocuğu Acil Korumada Acil Korunma Kararı Süresi.............................. 757

Çocuğu Acil Korumada Çocuk Hâkimine Müracaat Edilmelidir.............. 758

Çocuğu Acil Korumada Sosyal İnceleme Yapılmalıdır........................... 757

Çocuğu Acil Korumada Tedbir Kararı Alınmaması Gerektiği Anlaşılırsa 757

Çocuğu Acil Korumada Tedbir Kararı Alınması Gerektiği Anlaşılırsa..... 757

Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli İştirak Nafakasında Dikkate Alınır......... 375

Çocuğun Bakım Giderlerini Karşılama.................................................. 301

Çocuğun Bakım Giderlerini Karşılamada Ana ya da Babanın Haklılığı ... 301

Çocuğun Bakım Giderlerini Karşılamada Soybağı İlişkisi Bulunmalıdır.. 302

Çocuğun Bakım Giderlerini Karşılamanın Kapsamı............................... 301

Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderleri İştirak Nafakasında Belirlenmiş Olmalıdır..................................................................................................... 373

Çocuğun Bulunduğu Yer Belirlenmelidir............................................... 282

Çocuğun Eğitim Giderlerini Karşılama.................................................. 301

Çocuğun Eğitim Giderlerini Karşılamada Ana ya da Babanın Haklılığı... 301

Çocuğun Eğitim Giderlerini Karşılamada Soybağı İlişkisi Bulunmalıdır.. 302

Çocuğun Eğitim Giderlerini Karşılamanın Kapsamı............................... 301

Çocuğun Ergin Olmasıyla Tedbir Nafakasının Sona Ermesi...................... 91

Çocuğun Gelirleri Tedbir Nafakasında Dikkate Alınır.............................. 80

Çocuğun Gelirleri Tedbir Nafakasında Dikkate Alınır.............................. 80

Çocuğun Görüşü İştirak Nafakasında Alınmalıdır.................................. 370

Çocuğun İlişkin İştirak Nafakasındaki İlkeler......................................... 370

Çocuğun Mallarından Sarfedebilme İçin Ana Ve Baba Yoksul Olmalıdır 302

Çocuğun Mallarından Sarfedebilme Mümkündür................................... 302

Çocuğun Mallarından Sarfedebilmede Hâkimin İzni Alınmalıdır............. 303

Çocuğun Mallarından Sarfedebilmede Olağan Dışı Sebebin Varlığı........ 303

Çocuğun Özel Durumu Olağanüstü Harcamalar Yapılmasını
Gerektirmelidir.............................................................................. 303

Çocuğun Soybağı Sorunu Bulunmamalıdır............................................ 285

Çocuğun Soybağı Sorunu İştirak Nafakasında Bulunmamalıdır............... 372

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri............................................................. 749

Çocuk Ergin Olduğu Halde Eğitimi Devam Ediyorsa Bakım Borcu......... 303

Çocuk İçin Bağımsız Tedbir Nafakası İstenebilir..................................... 66

Çocuk İştirak Nafakasına Konu İse Çalışmaya Zorlanamaz..................... 375

Çocuk Koruma Kanuna Göre İştirak Nafakası........................................ 449

Çocuk Koruma Kanuna Göre Tedbir Nafakası Vermek.......................... 299

Çocuk Koruma Kanununa Göre Nafaka................................................. 745

Çocuk Korumada Acil Korunma Tedbiri............................................... 757

Çocuk Korumada Araştırma Yükümlülüğü............................................ 773

Çocuk Korumada Bakım Tedbiri........................................................... 752

Çocuk Korumada Barınma Tedbiri........................................................ 756

Çocuk Korumada Başvuru Hakkı.......................................................... 773

Çocuk Korumada Bildirim Yükümlülüğü.............................................. 772

Çocuk Korumada Danışmanlık Tedbiri.................................................. 751

Çocuk Korumada Davacı...................................................................... 768

Çocuk Korumada Davalı...................................................................... 768

Çocuk Korumada Destekleyici Tedbirler............................................... 751

Çocuk Korumada Diğer Tedbirler......................................................... 756

Çocuk Korumada Eğitim Tedbiri.......................................................... 752

Çocuk Korumada Görevli Mahkeme..................................................... 761

Çocuk Korumada Görüş Alınmalıdır..................................................... 774

Çocuk Korumada Husumet Kuruma Yöneltilmelidir.............................. 769

Çocuk Korumada Husumet Yasal Temsilciye Yöneltilmelidir................. 769

Çocuk Korumada Koruyucu Tedbirler................................................... 751

Çocuk Korumada Kural Olarak Duruşma Yapılmaksızın Tedbir Kararı Verilemez...................................................................................... 773

Çocuk Korumada Kuruma Başvuru....................................................... 772

Çocuk Korumada Olağan Tedbir Kararları............................................. 751

Çocuk Korumada Sağlık Tedbiri........................................................... 754

Çocuk Korumada Tedbir Giderleri........................................................ 761

Çocuk Korumada Tedbirin Değiştirilmesi.............................................. 759

Çocuk Korumada Tedbirin Kaldırılması................................................ 759

Çocuk Korumada Tedbirin Süresi......................................................... 758

Çocuk Korumada Tedbirin Şekli........................................................... 759

Çocuk Korumada Tedbirin Türü........................................................... 751

Çocuk Korumada Yargılama Giderleri.................................................. 775

Çocuk Korumada Yargılama Usulü....................................................... 761

Çocuk Korumada Yetkili Mahkeme...................................................... 767

Çocuk Mahkemeleri............................................................................. 749

Çocuk Yanında Değil İse Geçici Tedbir Nafakası .................................. 283

Çocuk Yanında İse Geçici Tedbir Nafakası............................................ 282

Çocuk Yardımından Yararlanacak Eş Hükümde Açıklanmalıdır.............. 412

- D -

Dava Açma İştirak Nafakasını Arttırmada Belli Zamana Bağlı Değildir... 381

Davacının Gelirinin Bulunması Tedbir Nafakası Takdirini Engellemez..... 81

Davadan Sonra Doğum Varsa Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası................ 273

Davalının Gelirinin Arttığı İştirak Nafakasını Arttırmada Kanıtlanmalıdır 380

Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir............. 703

Değiştirme Kararının Kesinleşmesi İle İştirak Nafakasının Başlaması..... 352

Diğer Kanunlarda Yer Alan Nafaka Hükümleri...................................... 745

Diğer Sebeplerle Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması................... 173

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında Yoksulluk Nafakasında İstek 512

Doğal Erginlik İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi................................ 359

Doğum Davadan Sonra İse Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası.................... 273

Doğum İle İştirak Nafakasının Başlaması.............................................. 354

Dul Aylığı Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................. 475

Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası Verilemez................. 69

- E -

Ekonomik Birlik Oluşmuşsa Tedbir Nafakası Verilemez.......................... 74

Ekonomik Destek Bulunuyorsa Tedbir Nafakası Verilemez...................... 73

Ekonomik Durumu Daha İyi Olan Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir 212

Ekonomik Güçleri Yakın Eşler Geçici Tedbir Nafakası Vermesi Vermez 214

Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi ....................... 59

Ekonomik Sebeplerle Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması............ 173

Emekli Aylığı Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz........................ 476

Emekli Sandığından Yeterli Emekli Aylığı Olan Alamaz........................ 476

Ergin Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası............................................... 279

Ergin Olan Çocuğa İştirak Nafakası Verilemez...................................... 371

Ergin Olmayan Çocuğun Fiilen Ayrılmasıyla Tedbir Nafakasının Sona Ermesi....................................................................................................... 91

Ergin Olmayan Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası................................ 278

Ergin Olunduğu Tarihe Kadar Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Verilir..... 277

Erginliğe Ulaşma İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi............................ 358

Erkek Eş Çalışabilir İse Geçici Tedbir Nafakası..................................... 256

Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası Verilemeyecek Haller........... 256

Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası............................................. 256

Erkek Eşin  Geliri Varsa Geçici Tedbir Nafakası.................................... 256

Erkek Eşin Gelirinin Az Olması Tedbir Nafakası Vermesine Engel
Değildir......................................................................................... 255

Eş Başkası İle Yaşıyorsa Geçici Tedbir Nafakası Verilemez................... 218

Eş İçin Bağımsız Tedbir Nafakası İstenebilir........................................... 64

Eş ve Çocuk İçin Bağımsız Tedbir Nafakası İstenebilir............................ 64

Eşe Akıl Hastalığı Halinde Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir................ 212

Eşe Askerlik Halinde Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir........................ 211

Eşe Ekonomik Durumu Daha İyi Olan Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir 212

Eşe Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi ....................................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Boşanma Kesinleşmişse İstenemez.............. 231

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Dava Açılması İle Hak Edilir....................... 222

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Verilir.... 233

Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstek Tarihinden Başlatılamaz...................... 233

Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa........................... 227

Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Cevap Dilekçesinde
Açıklanabilir.................................................................................. 230

Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Dava Dilekçesinde Açıklanabilir 230

Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Duruşmada Açıklanabilir.......... 230

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Kararının Kapsamı...................................... 242

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Karşı Boşanma Tarihinden Başlatılamaz...... 233

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Kendiliğinden Verilir.................................. 225

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Kesin Hüküm Oluşturmaz........................... 222

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Koşulları Varsa Verilmesi Zorunludur......... 210

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Önce İstenmedi Sonra İstendi İse................. 226

Eşe Geçici Tedbir Nafakası Tereke Alacağına Dahildir.......................... 220

Eşe Geçici Tedbir Nafakası.................................................................. 209

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Bilirkişi İncelemesi............................... 246

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Faiz ..................................................... 249

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Fazla Ödemeler Mahsup Edilebilir......... 266

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Feragat................................................. 261

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Gelirin Araştırılması.............................. 242

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Gelirin Gelirin Değerlendirilmesi........... 243

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme................................. 252

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Harç..................................................... 257

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası...................................... 257

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İade...................................................... 266

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İnfaz..................................................... 264

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse.......... 225

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Aşılamaz...................................... 224

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Belirsiz İse.................................... 225

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek..................................................... 224

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Kabul Edilen Miktarın Azına
Hükmedilemez............................................................................... 221

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Kesinleşen Tedbir Nafakası
Değiştirilemez................................................................................ 234

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Kusur Dikkate Alınamaz........................ 214

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Miktar Kesinleşmişse Fazlası Verilemez. 232

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Mükerrer Gerçekleşen Ödemelerin
İadesi ............................................................................................ 266

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Pozitif Ayrımcılık İlkesi Uygulanamaz... 221

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Sonradan İstek Tarihinden İtibaren Verilebilir..................................................................................................... 234

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Süre...................................................... 233

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Taraflar................................................ 253

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Tavzih.................................................. 263

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti....................................... 264

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru................................ 264

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yargılama Usulü................................... 251

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme.................................. 253

Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Zamanaşımı.......................................... 264

Eşe Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi......... 241

Eşe Geçici Tedbir Nafakasından Kanun Yolu Aşamasında Feragat
Edilebilir....................................................................................... 262

Eşe Geçici Tedbir Nafakasından Karardan Önce Feragat Edilebilir......... 261

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Açılmamış Sayılma Kararıyla
Sona Ermesi................................................................................... 241

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ayın Olarak Ödenmesi........................... 248

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Dava İle İstenilmesi ................ 231

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Tedbir Nafakasına Etkisi......... 242

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Başkasıyla Yaşamaya Başlamasıyla
Sona Ermesi................................................................................... 238

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı............................................. 233

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Boşanma Davasından Feragat İle
Sona Ermesi................................................................................... 239

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Boşanma Kararı İle Sona Ermesi............. 236

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Evliliğin İptali Kararı ile Sona Ermesi..... 237

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Gaiplik Kararı İle Sona Ermesi............... 236

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Gelecek Aylardaki Miktarının Kararlaştırılması..................................................................................................... 248

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz.......................... 267

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İhtiyacın Sona Ermesi Sebebiyle Sona Ermesi..................................................................................................... 242

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İlamsız İcra Takibi Yoluyla İcrası Mümkündür..................................................................................................... 223

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İlamsız İcra Takibi Yoluyla İnfazı Mümkündür..................................................................................................... 265

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İptali İçin Ayrı Dava Açılamaz............... 265

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi........................ 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi........................ 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Sona Ermesi..................................................................................................... 240

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarı ................................................. 242

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Arttırılması........................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Arttırılması........................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Değiştirilmesi....................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının İndirilmesi............................ 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının İndirilmesi............................ 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği.................................................. 210

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi ............................................. 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi................................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi................................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü...................................... 248

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü...................................... 248

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ölüm Benzeri Durum İle Sona Ermesi..... 235

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Süre Verilmesi............................. 235

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Sona Ermesi..................................................................................................... 238

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.......................................... 235

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi................................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi................................... 247

Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Türk Parası Olarak Ödenmesi................. 248

Eşe Hükümlülük Halinde Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir.................. 211

Eşe İşsizlik Halinde Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir.......................... 211

Eşe Tutukluluk Halinde Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir..................... 211

Eşi Yoksul Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz........................................ 493

Eşin Geçici Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Kural Olarak Ortadan
Kalkmaz........................................................................................ 210

Eşin Geliri Araştırılmadı İse Geçici Tedbir Nafakası.............................. 245

Eşin Geliri Az İse  Geçici Tedbir Nafakası ............................................ 243

Eşin Geliri Varsa Geçici Tedbir Nafakası.............................................. 243

Eşin Geliri Yoksa Geçici Tedbir Nafakası............................................. 244

Eşit Kusurlu Eş Yoksulluk Nafakası Alabilir......................................... 455

Eşitlik İlkesi Bağımsız Tedbir Nafakasında Geçerlidir.............................. 69

Eşlerden Birinin Ölmesiyle Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi....... 235

Eşlerden Birinin Ölmesiyle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.................... 88

Eşlerden Birinin Ölmesiyle Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi............ 532

Eşlerin Geliri Eşit İse Geçici Tedbir Nafakası........................................ 245

Eşlerin Mesleği Varsa Geçici Tedbir Nafakası....................................... 246

Ev Eşyasından Yararlanma İstemi İstemi Bulunmalıdır.......................... 153

Ev Eşyasından Yararlanma İstemi......................................................... 153

Ev Eşyasından Yararlanma İstemi......................................................... 158

Ev Eşyasından Yararlanma İsteminda Taraf Teşkili Yapılmalıdır............ 159

Ev Kadını Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir......................................... 468

Evin Satılarak Mütevazi Bir Evde Otur­ması İstenemez........................... 489

Evlat Edinen Yardım Nafakası Alabilir................................................. 675

Evlâtlık Verilme İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi............................. 360

Evlatlık Yardım Nafakası labilir............................................................ 675

Evliliğin İptali Kararı İle Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi........... 237

Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesiyle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.... 90

Evlilik Birliğinin Sonlanmasıyla Önlemin Sona Ermesi.......................... 165

Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilemez....... 217

Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Tedbir Nafakası Verilemez......................... 72

Evlilik Erginliği İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi.............................. 359

Eylemli Teslim Alma İle İştirak Nafakasının Başlaması......................... 355

- F -

Feragat Edilmesiyle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.............................. 91

Feragat İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi........................................... 361

Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Yoksulluk Nafakası Alamaz..................... 461

Fiilen Kalma Dava Tarihinden Sonra İse Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası 272

Fiilen Kalmanın Sonlandığı Tarihe Kadar Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Verilir........................................................................................... 277

Fiziksel Sadakate Aykırı Davranışla Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi............. 56

- G -

Gaiplik Kararı Alınmasıyla Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi....... 236

Gaiplik Kararı Alınmasıyla Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.................... 89

Geçici İşte Çalışan Yoksulluk Nafakası Alabilir..................................... 474

Geçici Tedbir Nafakası Ayrı Esasa Kaydedilmişse................................. 231

Geçici Tedbir Nafakası Boşanma Kesinleşmişse İstenemez.................... 231

Geçici Tedbir Nafakası Dava Açılması ile Hak Edilir............................. 222

Geçici Tedbir Nafakası Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Verilir.......... 233

Geçici Tedbir Nafakası İstek Tarihinden Başlatılamaz............................ 233

Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa.................................. 227

Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Cevap Dilekçesinde Açıklanabilir.... 230

Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Dava Dilekçesinde Açıklanabilir..... 230

Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Duruşmada Açıklanabilir................ 230

Geçici Tedbir Nafakası Karşı Boşanma Tarihinden Başlatılamaz............ 233

Geçici Tedbir Nafakası Kendiliğinden Verilir........................................ 225

Geçici Tedbir Nafakası Kesin Hüküm Oluşturmaz................................. 222

Geçici Tedbir Nafakası Kısa Karada Verilip Gerekçeli Kararda
Yazılmaması ................................................................................. 259

Geçici Tedbir Nafakası Önce İstenmedi Sonra İstendi İse....................... 226

Geçici Tedbir Nafakası Sadece Ara Kararı İle Verilebilir........................ 260

Geçici Tedbir Nafakası Tereke Alacağına Dahildir................................. 220

Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme........................................ 252

Geçici Tedbir Nafakasında İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse................ 225

Geçici Tedbir Nafakasında İstek Aşılamaz............................................. 224

Geçici Tedbir Nafakasında İstek Belirsiz İse.......................................... 225

Geçici Tedbir Nafakasında İstek........................................................... 224

Geçici Tedbir Nafakasında Kabul Edilen Miktarın Azına Hükmedilemez 221

Geçici Tedbir Nafakasında Kesinleşen Tedbir Nafakası Değiştirilemez... 234

Geçici Tedbir Nafakasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında
Çelişki .......................................................................................... 260

Geçici Tedbir Nafakasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında
Çelişki .......................................................................................... 292

Geçici Tedbir Nafakasında Miktar Kesinleşmişse Fazlası Verilemez....... 232

Geçici Tedbir Nafakasında Pozitif Ayrımcılık İlkesi Uygulanamaz......... 221

Geçici Tedbir Nafakasında Sonradan İstek Tarihinden İtibaren Verilebilir 234

Geçici Tedbir Nafakasında Süre............................................................ 233

Geçici Tedbir Nafakasında Taraflar....................................................... 253

Geçici Tedbir Nafakasında Yeniden Hüküm Kurulmamalıdır.................. 259

Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme......................................... 253

Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi................ 241

Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi................ 241

Geçici Tedbir Nafakasının Açılmamış Sayılma Kararıyla Sona Ermesi.... 241

Geçici Tedbir Nafakasının Ayın Olarak Ödenmesi................................. 248

Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Dava İle İstenilmesi ...................... 231

Geçici Tedbir Nafakasının Başkasıyla Yaşamaya Başlanmasıyla
Sona Ermesi................................................................................... 238

Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır.................. 258

Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı.................................................... 233

Geçici Tedbir Nafakasının Boşanma Davasından Feragat ile
Sona Ermesi................................................................................... 239

Geçici Tedbir Nafakasının Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle
Sona Ermesi................................................................................... 236

Geçici Tedbir Nafakasının Eşlerden Birinin Ölmesiyle Sona Ermesi....... 235

Geçici Tedbir Nafakasının Evliliğin İptali Kararıyla Sona Ermesi........... 237

Geçici Tedbir Nafakasının Gaiplik Kararı Alınmasıyla Sona Ermesi....... 236

Geçici Tedbir Nafakasının İhtiyacın Sona Ermesi Sebebiyle Sona Ermesi 242

Geçici Tedbir Nafakasının İlamsız İcra Takibi Yoluyla İcrası
Mümkündür................................................................................... 223

Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi.............................. 247

Geçici Tedbir Nafakasının Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle
Sona Ermesi................................................................................... 240

Geçici Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır...................... 257

Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Arttırılması................................. 247

Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının İndirilmesi.................................. 247

Geçici Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır................. 258

Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır................................. 257

Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi......................................... 247

Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü............................................ 248

Geçici Tedbir Nafakasının Ölüm Benzeri Durum İle Sona Ermesi........... 235

Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Süre Verilmesi................................... 235

Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla
Sona Ermesi................................................................................... 238

Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi................................................ 235

Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi......................................... 247

Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi......................................... 286

Geçici Tedbir Nafakasının Türk Parası Olarak Ödenmesi....................... 248

Gelecek Aylardaki Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Kararlaştırılması..................................................................................................... 248

Gelecek Yıllara Yönelik Yardım Nafakası Miktarının Kararlaştırılması... 705

Geliri Denk Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz....................................... 494

Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur…………. ………….70

Geliri Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz..................................... 477

Geliri Yetersiz Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir................................... 465

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Cezası........................................ 780

Gerekçeli Kararda Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının  Yazılmaması ...... 292

Gereksinim  Destekle Sonlanmışsa Tedbir Nafakası Verilemez................. 74

Görsel Sadakate Aykırı Davranışla Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi.............. 57

- H -

Hakkaniyet Gerektiriyorsa İştirak Nafakasını Arttırma Olmalıdır............ 380

Hakkaniyetin Gerektirmesi Sebebiyle Yoksulluk Nafakasının
Kaldırılması................................................................................... 551

Hakkaniyetin Gerektirmesiyle İştirak Nafakasının Kaldırılması.............. 361

Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma.......................................... 62

Henüz Maaş Bağlanmayan Yoksulluk Nafakası Alabilir......................... 468

Her Ay İştirak Nafakası Tahsil Edilir.................................................... 401

Hukuk Davalarının Tatili...................................................................... 779

Hükümde Çocuk Yardımından Yararlanacak Eş Açıklanmalıdır.............. 412

Hükümlülük Halinde Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir.................. 211

- İ -

İcra ve İflas Kanununa Göre Nafaka...................................................... 775

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre.......................................... 775

İcranın Geri Bırakılması....................................................................... 775

İcranın Geri Bırakılması....................................................................... 776

İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşü İştirak Nafakasında Alınmalıdır.......... 370

İflâs İdaresinin Bağımsız Tedbir Nafakasında Davalı Olması.................. 109

İflâs İdaresinin İştirak Nafakasında Davalı Olması................................. 408

İhtiyacın Sona Ermesi Sebebiyle Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi 242

İlamsız İcra Takibi Yoluyla Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının İnfazı .... 297

İrat Şeklinde İştirak Nafakası Ödenir..................................................... 400

İstem Üzerine Çocuk Koruma............................................................... 768

İsteyerek Çalışmayana Tedbir Nafakası Verilemez................................... 70

İşçi Olarak Çalışan Yoksulluk Nafakası Alamaz.................................... 482

İşsizlik Halinde Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir.......................... 211

İşsizlik Parası Alan Yoksulluk Nafakası Alamaz.................................... 480

İşten Ayrılma Sebebi Yoksulluk Nafakasında Araştırılmalıdır................. 467

İşten Çıkartılmış Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir................................ 467

İşten Hastalık Sebebiyle Çıkan Yoksulluk Nafakası Alabilir................... 467

İşten İradesi Dışında Ayrılmış Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir............ 466

İştirak Nafakası Ahlaki Görevle Yapılanda İstenilemez.......................... 343

İştirak Nafakası Babalığın Tespitinden Sonra İstenebilir......................... 740

İştirak Nafakası Bağımsız Davada İstenmişse Vekalet Ücreti ................. 421

İştirak Nafakası Boşanma Davası İle İstenilmişse Harç........................... 408

İştirak Nafakası Boşanma Davası İle İstenilmişse Yetkili  Mahkeme....... 403

İştirak Nafakası Boşanma Davası Reddedilmişse Verilemez................... 342

İştirak Nafakası Boşanma Davasında İstenmişse Vekalet Ücreti.............. 421

İştirak Nafakası Boşanma Sonrası İstenilmişse Yetkili  Mahkeme........... 403

İştirak Nafakası Boşanmadan Ayrı Bağımsız Dava İle İstenilmişse Harç. 408

İştirak Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir..................................... 438

İştirak Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır................. 440

İştirak Nafakası Ergin Olan Çocuğa Verilemez...................................... 371

İştirak Nafakası Her Ay Tahsil Edilir.................................................... 401

İştirak Nafakası Her Zaman İstenebilir.................................................. 338

İştirak Nafakası Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır.................................. 409

İştirak Nafakası İlam Kesinleşmeden Talep Edilemez............................. 439

İştirak Nafakası İrat Şeklinde Ödenir..................................................... 400

İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmamışsa Verilebilir...................... 336

İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Verilmemelidir................... 331

İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Verilmemelidir................... 332

İştirak Nafakası İstenilmediği Açıklanmışsa Yeniden İstenebilir............. 333

İştirak Nafakası Kararının Kapsamı....................................................... 376

İştirak Nafakası Kendiliğinden Verilmelidir........................................... 336

İştirak Nafakası Ölü Olan Çocuğa Verilemez......................................... 372

İştirak Nafakası Toptan Ödenmez......................................................... 400

İştirak Nafakası Türk Parası İle Ödenir.................................................. 399

İştirak Nafakası Verilmesinde İstek....................................................... 328

İştirak Nafakası.................................................................................... 313

İştirak Nafakasına İlişkin İlkeler........................................................... 362

İştirak Nafakasına Konu Çocuk Çalışmaya Zorlanamaz.......................... 375

İştirak Nafakasında Adli Yardım........................................................... 447

İştirak Nafakasında Aleyhine Hüküm Verilenler Fazla İse
Yargılama Gideri........................................................................... 443

İştirak Nafakasında Ana Babanın Geliri Araştırılmalıdır......................... 363

İştirak Nafakasında Ana Babaya İlişkin İlkeler....................................... 363

İştirak Nafakasında Anlaşma Onaylanmalıdır........................................ 342

İştirak Nafakasında Anlaşmazlığın Giderilmesinde Vekalet Ücreti.......... 428

İştirak Nafakasında Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir................... 344

İştirak Nafakasında Barınma Giderleri................................................... 316

İştirak Nafakasında Başka Davayla Birleştirilmede Vekalet Ücreti.......... 425

İştirak Nafakasında Bir Yıllık Tutar Üzerinden Vekalet Ücreti
Hesaplanır..................................................................................... 422

İştirak Nafakasında Birleştirme............................................................. 448

İştirak Nafakasında Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli Dikkate Alınır......... 375

İştirak Nafakasında Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderleri Belirlenmiş Olmalıdır..................................................................................................... 373

İştirak Nafakasında Çocuğun İlişkin İlkeler........................................... 370

İştirak Nafakasında Çocuğun Soybağı Sorunu Bulunmamalıdır............... 372

İştirak Nafakasında Dava Ön Şartlarının Yokluğunda Vekalet Ücreti...... 430

İştirak Nafakasında Davacı Ana Küçüğe Fiilen Bakıyor Olmalıdır.......... 405

İştirak Nafakasında Davacı Ana............................................................ 405

İştirak Nafakasında Davacı Ayırt Etme Gücüne  Sahip Olan Küçük........ 407

İştirak Nafakasında Davacı Baba İse Çocuk Ergin Olmamalıdır.............. 406

İştirak Nafakasında Davacı Baba........................................................... 405

İştirak Nafakasında Davacı Çocuk, Velayet Altına Konulan Ergin
Çocuksa ........................................................................................ 406

İştirak Nafakasında Davacı Kayyım...................................................... 407

İştirak Nafakasında Davacı Vasi........................................................... 407

İştirak Nafakasında Davacı................................................................... 405

İştirak Nafakasında Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti.................... 425

İştirak Nafakasında Davalı İflâs İdaresi................................................. 408

İştirak Nafakasında Davalı Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba...... 407

İştirak Nafakasında Davalı Küçüğün Anası............................................ 407

İştirak Nafakasında Davalı Küçüğün Babası.......................................... 407

İştirak Nafakasında Davalı Velâyetin Kullanılması Kendisine
Verilmeyen Eş............................................................................... 407

İştirak Nafakasında Davalı.................................................................... 407

İştirak Nafakasında Davanın Açılmamış Sayılmasında Vekalet Ücreti..... 429

İştirak Nafakasında Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti.......... 425

İştirak Nafakasında Davanın Naklinde Vekalet Ücreti............................ 429

İştirak Nafakasında Dinlenme Giderleri................................................. 320

İştirak Nafakasında Eğitim, Öğretim Giderleri....................................... 322

İştirak Nafakasında Faiz....................................................................... 401

İştirak Nafakasında Feragat.................................................................. 413

İştirak Nafakasında Feragatte Vekalet Ücreti......................................... 427

İştirak Nafakasında Giyecek Giderleri................................................... 316

İştirak Nafakasında Gönderme Kararlarında Vekalet Ücreti Verilmez..... 430

İştirak Nafakasında Görevli Mahkeme................................................... 402

İştirak Nafakasında Görevsizlikte Vekalet Ücreti................................... 428

İştirak Nafakasında Harç...................................................................... 408

İştirak Nafakasında Harçlık Giderleri ................................................... 328

İştirak Nafakasında Her Dava İçin Ayrı Vekalet Ücreti Verilir................ 424

İştirak Nafakasında Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde Vekalet
Ücreti............................................................................................ 430

İştirak Nafakasında Hükmolunan Nafaka Üzerinden Vekalet
Ücreti Verilir................................................................................. 422

İştirak Nafakasında Hükmün Değiştirilmesi........................................... 376

İştirak Nafakasında Hüküm Çelişkili Olmamalıdır................................. 412

İştirak Nafakasında Hüküm Duraksama Yaratmamalıdır......................... 410

İştirak Nafakasında Hüküm Edaya İlişkin Olmalıdır............................... 413

İştirak Nafakasında Hüküm Fıkrası....................................................... 409

İştirak Nafakasında Hükümde Güvence Verilmesi Kararlaştırılabilir....... 413

İştirak Nafakasında İade....................................................................... 433

İştirak Nafakasında İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşü Alınmalıdır.......... 370

İştirak Nafakasında İstek Aşılamaz....................................................... 329

İştirak Nafakasında İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir.......................... 344

İştirak Nafakasında İstek Belirsiz İse Açıklattırılmalıdır......................... 343

İştirak Nafakasında İstek Dışı Karar Verilemez...................................... 350

İştirak Nafakasında İstek Doğru Nitelendirilmelidir ............................... 345

İştirak Nafakasında İstinaf.................................................................... 434

İştirak Nafakasında İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 430

İştirak Nafakasında Kabul Edilen Miktar Verilmelidir............................ 336

İştirak Nafakasında Kabulde Vekalet Ücreti........................................... 428

İştirak Nafakasında Kabulü Halinde Vekalet Ücreti Verilir..................... 422

İştirak Nafakasında Kanun Yararına Temyiz.......................................... 438

İştirak Nafakasında Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir.............. 414

İştirak Nafakasında Kanun Yolu........................................................... 434

İştirak Nafakasında Kanunlar Gereği Göndermede Vekalet Ücreti........... 430

İştirak Nafakasında Karardan Önce Feragat Edilebilir............................ 413

İştirak Nafakasında Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir......................... 344

İştirak Nafakasında Karşı Davada Vekalet Ücreti................................... 425

İştirak Nafakasında Kesin Hüküm......................................................... 433

İştirak Nafakasında Kısmen Haklı Çıkılırsa Yargılama Gideri................. 442

İştirak Nafakasında Kısmen Kabulde Davacı Yararına Vekalet
Ücreti Verilir................................................................................. 423

İştirak Nafakasında Mahkemeye Göre Ücretten Az Vekalet Ücreti
Olamaz.......................................................................................... 422

İştirak Nafakasında Menfi Tespit.......................................................... 443

İştirak Nafakasında Nafaka Doğmadan Feragat Edilemez....................... 414

İştirak Nafakasında Olağan Kanun Yolları............................................. 434

İştirak Nafakasında Olağanüstü Kanun Yolları....................................... 438

İştirak Nafakasında Özel Durumlarda Vekalet Ücreti Farklı Verilir......... 425

İştirak Nafakasında Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücreti Verilmez....... 424

İştirak Nafakasında Sağlık Giderleri...................................................... 317

İştirak Nafakasında Sulhte Vekalet Ücreti.............................................. 428

İştirak Nafakasında Süre....................................................................... 351

İştirak Nafakasında Tarifede Yazılından  Az Vekalet Ücreti Olamaz....... 423

İştirak Nafakasında Tarifede Yazılından Çok Vekalet Ücreti Olamaz...... 423

İştirak Nafakasında Tavzih................................................................... 416

İştirak Nafakasında Temyiz.................................................................. 435

İştirak Nafakasında Tümden Reddi Halinde Vekalet Ücreti Verilir.......... 424

İştirak Nafakasında Ulaşım Giderleri..................................................... 328

İştirak Nafakasında Vekalet Ücreti........................................................ 421

İştirak Nafakasında Yabancı Devlet Makamı Tarafından Yapılan
Yardımlar...................................................................................... 376

İştirak Nafakasında Yabancılık Unsuru.................................................. 431

İştirak Nafakasında Yargılama Gideri.................................................... 441

İştirak Nafakasında Yargılama Usulü.................................................... 402

İştirak Nafakasında Yargılamanın İadesi................................................ 438

İştirak Nafakasında Yeni Mahkemeye  Göndermede Vekalet Ücreti........ 430

İştirak Nafakasında Yeniden İstek......................................................... 333

İştirak Nafakasında Yetkili  Mahkeme................................................... 403

İştirak Nafakasında Yetkisizlikte Vekalet Ücreti.................................... 429

İştirak Nafakasında Yiyecek Giderleri................................................... 315

İştirak Nafakasında Zamanaşımı........................................................... 433

İştirak Nafakasını Ana Baba Gücü Oranında Vermelidir......................... 368

İştirak Nafakasını Ana Yararına Kurum İsteyemez................................. 407

İştirak Nafakasını Arttırma Belli Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir...... 381

İştirak Nafakasını Arttırma................................................................... 377

İştirak Nafakasını Arttırmada Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır 380

İştirak Nafakasını Arttırmada Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır............ 380

İştirak Nafakasını Arttırmada Kaldırma Davası Varsa Sonucu
Beklenmelidir................................................................................ 383

İştirak Nafakasını Arttırmada Kesinleşmemiş Artırım Davası Varsa ....... 385

İştirak Nafakasını Arttırmada Mali Durum Değişmelidir......................... 378

İştirak Nafakasını Arttırmada Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa............... 378

İştirak Nafakasını Arttırmada Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa.............. 379

İştirak Nafakasını Arttırmada Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır... 383

İştirak Nafakasını Azaltma Anlaşmalı Boşanma Davasında Verilene Açılabilir..................................................................................................... 391

İştirak Nafakasını Azaltma Belli Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir...... 393

İştirak Nafakasını Azaltma................................................................... 388

İştirak Nafakasını Azaltmada Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir.......... 388

İştirak Nafakasını Azaltmada Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır.... 393

İştirak Nafakasını Baba Yararına Kurum İsteyemez............................... 407

İştirak Nafakasını Değiştirme Şekli....................................................... 377

İştirak Nafakasını Değiştirmede Davacı................................................. 393

İştirak Nafakasını Değiştirmede Davalı................................................. 394

İştirak Nafakasını Değiştirmede Görevli Mahkeme................................ 395

İştirak Nafakasını Değiştirmede İstem Hakkında Karar Verilmelidir........ 397

İştirak Nafakasını Değiştirmede İstem Olmalıdır.................................... 396

İştirak Nafakasını Değiştirmede Ödenecek Miktar Gösterilmelidir.......... 398

İştirak Nafakasını Değiştirmede Süre.................................................... 396

İştirak Nafakasını Değiştirmede Taraflar............................................... 393

İştirak Nafakasını Değiştirmede Usul ................................................... 394

İştirak Nafakasını Değiştirmede Yetkili Mahkeme ................................ 395

İştirak Nafakasını Yeterli Geliri Olan Ana Baba Vermelidir.................... 363

İştirak Nafakasını Yoksul Olan Ana Baba Vermemelidir........................ 363

İştirak Nafakasının Başlangıcı.............................................................. 351

İştirak Nafakasının Boşanma Kararından Sonra Başlaması..................... 351

İştirak Nafakasının Boşanma Kararının Kesinleşmesi İle Başlaması........ 351

İştirak Nafakasının Değiştirme Kararının Kesinleşmesi İle Başlaması..... 352

İştirak Nafakasının Doğal Erginlik İle Sona Ermesi................................ 359

İştirak Nafakasının Doğum İle Başlaması.............................................. 354

İştirak Nafakasının Erginliğe Ulaşma İle Sona Ermesi............................ 358

İştirak Nafakasının Evlâtlık Verilme İle Sona Ermesi............................. 360

İştirak Nafakasının Evlilik Erginliği İle Sona Ermesi.............................. 359

İştirak Nafakasının Eylemli Teslim Alma İle Başlaması......................... 355

İştirak Nafakasının Feragat İle Sona Ermesi........................................... 361

İştirak Nafakasının Hakkaniyetin Gerektirmesiyle Kaldırılması.............. 361

İştirak Nafakasının Kaldırılması............................................................ 361

İştirak Nafakasının Mali Durumlarının Değişmesiyle Kaldırılması ......... 361

İştirak Nafakasının Niteliği................................................................... 314

İştirak Nafakasının Ödenmesi .............................................................. 398

İştirak Nafakasının Ölüm İle Sona Ermesi............................................. 357

İştirak Nafakasının Sona Ermesi........................................................... 356

İştirak Nafakasının Soybağının Kurulması İle Başlaması........................ 352

İştirak Nafakasının Velayetin Değiştirilmesi İle Başlaması..................... 356

İştirak Nafakasının Yardım Nafakasına Dönüştürülmesi İstenebilir......... 344

İştirak Nafakasının Yargısal Erginlik İle Sona Ermesi............................ 360

İştirak Nafakasınının Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması..... 396

- K -

Kabul Edilen Miktar Yoksulluk Nafakasında Verilmelidir...................... 566

Kabulü Halinde Vekalet Ücreti Verilir.................................................. 720

Kadın Yararına Geçici Tedbir Nafakası................................................. 253

Kadının  Geliri Yoksa Geçici Tedbir Nafakası....................................... 257

Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Geçici Tedbir Nafakasının
Sona Ermesi................................................................................... 240

Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi......... 91

Kaldırma Davası Varsa İştirak Nafakasını Arttırmada Sonucu
Beklenmelidir................................................................................ 383

Kanun Yolu Aşamasında Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilebilir..................................................................................................... 294

Kanun Yolu Aşamasında Eşe Geçici Tedbir Nafakasından Feragat
Edilebilir....................................................................................... 262

Kanun Yolu Aşamasında Yoksulluk Nafakasından Feragat Edilebilir...... 600

Kanunda Düzenlenen Önlemler Tedbir Nafakasında Alınmalıdır.............. 77

Karardan Önce Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Feragat.......... 184

Karardan Önce Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilebilir.... 293

Karardan Önce Eşe Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilebilir......... 261

Karardan Önce Yardım Nafakasından Feragat....................................... 714

Karardan Önce Yoksulluk Nafakasından Feragat Edilebilir..................... 599

Karardan Sonra Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Feragat......... 184

Karardan Sonra Doğum İse Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası................... 274

Karardan Sonra Doğum Varsa Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası............... 274

Karardan Sonra Yardım Nafakasından Feragat....................................... 714

Kardeşler Yardım Nafakası Alabilir...................................................... 675

Karşı Dava İle İştirak Nafakasında İstek Gerçekleşebilir......................... 344

Karşı Tarafın Özelliğinden Yoksulluk Nafakası Alamaz......................... 493

Katılma Alacağı İle Birlikte Yoksulluk Nafakasının İstenmesi................ 569

Kayyımın Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Olması......................... 108

Kesinleşen Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası İstenilmemişse....... 518

Kesinleşmemiş Artırım Davası İştirak Nafakasını Arttırmada Varsa ....... 385

Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına Engel Değildir..... 170

Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasında Çelişki .......................................................................................... 292

Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler............................................................ 778

Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesiyle Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi......................................................................................... 53

Konuttan Yararlanma İstemi İstemi Bulunmalıdır.................................. 153

Konuttan Yararlanma İstemi................................................................. 153

Konuttan Yararlanma İstemi................................................................. 154

Konuttan Yararlanma İsteminda Taraf Teşkili Yapılmalıdır.................... 159

Koruma Kapsamında Bulunanlar.......................................................... 746

Korumada Yer Alan Kişi ve Kurumlar.................................................. 748

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk.............................................................. 747

Koşulları Varsa Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilmesi Zorunludur......... 210

Kural Olarak Eşin Geçici Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Ortadan
Kalkmaz........................................................................................ 210

Kural Olarak Yoksulluk Nafakası Alamayacak Olanlar.......................... 475

Kurum Ana Yararına İştirak Nafakasını İsteyemez................................. 407

Kurum Baba Yararına İştirak Nafakasını İsteyemez............................... 407

Kurum İştirak Nafakasını Ana Yararına İsteyemez................................. 407

Kurum İştirak Nafakasını Baba Yararına İsteyemez............................... 407

Kurum, Masraflarını Nafaka Yükümlüsü Hısımlardan İsteyebilir............ 662

Kuruma Yerleştirme Tarihine Kadar Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası
Verilir........................................................................................... 278

Kusur Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Dikkate Alınamaz........................ 214

Kusursuz Eş Yoksulluk Nafakası Alabilir.............................................. 456

KüçüğeBakmayan Ana veya Babanın Tedbir Nafakasında Davalı Olması 109

- M -

Maddi Tazminat Alma Yoksulluk Nafakası Verilmesine Engel Değildir.. 474

Maddî Tazminatla Birlikte Yoksulluk Nafakasının İstenmesi.................. 567

Mali Durumlarının Değişmesiyle İştirak Nafakasının Kaldırılması ......... 361

Malların Yönetimine İlişkin Önlem İstemi ............................................ 159

Malvarlığı Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur.............. 70

Manevi Tazminat Alma Yoksulluk Nafakası Verilmesine Engel Değildir 474

Manevî Tazminatla Birlikte Yoksulluk Nafakasının İstenmesi................ 569

Memur Olarak Çalışan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................... 484

Mesleği Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................................. 482

Muaccel Olmayan Yardım Nafakası Alacağı......................................... 647

Muhtaçlık Aylığı Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir............................... 472

Muvazaalı Devir Yapan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................. 492

- N -

Nafaka Alacaklısı Olarak Yardım Nafakasında Takas............................. 647

Nafaka Alacaklısına Bakan Kurum....................................................... 711

Nafaka Alacaklısına Bakmakta Olan Kurum Dava Açılabilir.................. 662

Nafaka Borçlusu Olarak Yardım Nafakasında Takas.............................. 647

Nafaka Yükümlülüğü Bağımsız Tedbir Nafakasında Asıldır..................... 68

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanlara Ceza Verilemeyecek Hâller...... 781

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası................................... 780

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezasının Düşmesi................. 781

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Davasının Düşmesi................ 781

- O -

Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa Bağımsız Tedbir Nafakasının
Arttırılması.................................................................................... 166

Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa İştirak Nafakasını Arttırma.................. 378

Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa Yardım Nafakasının  Artırılması.......... 702

Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa Yoksulluk Nafakasının Arttırılması...... 570

Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa Bağımsız Tedbir Nafakasının
Arttırılması.................................................................................... 166

Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa İştirak Nafakasını Arttırma................. 379

Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa Yardım Nafakasının  Artırılması......... 702

Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa Yoksulluk Nafakasının Arttırılması..... 570

Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Yoksulluk Nafakasından Feragat Sayılamaz..................................................................................................... 601

Ortak Hayatın Başka Sebeple Olanaksız Hale Gelmesi............................. 64

Ortak Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi...................................... 52

Ortak Olmayan Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi........................ 53


 

- Ö -

Ölü Olan Çocuğa İştirak Nafakası Verilemez......................................... 372

Ölüm Benzeri Durum Sebebiyle Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi 235

Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesiyle Tedbir Nafakasının
Sona Ermesi.................................................................................... 88

Ölüm İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi............................................. 357

Ölüm Tarihine Kadar Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Verilir................. 277

Ölümle Tedbir Nafakasının Sona Ermesi................................................. 88

Ön İnceleme Duruşmasında Karşı Taraf Gelmemişse Yoksulluk Nafakası İsteği..................................................................................................... 514

Ön İnceleme Duruşmasında Karşı Taraf Gelmişse Yoksulluk Nafakası
İsteği............................................................................................. 513

Ön İnceleme Duruşmasında Yoksulluk Nafakası İsteği........................... 513

Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak............... 778

Önce İstenmediği Açıklanmış Sonra İstenmişse Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası..................................................................................................... 274

Önemli Değişiklik İştirak Nafakasını Azaltmada Gerçekleşmelidir.......... 388

Önlem İsteyen Eş Tarafından Ayrı Yaşamada Haklılık İspatlanmalıdır.......... 74

Özürlülük Aylığı Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir............................... 471

- R -

Reddedilmesi Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmişse Yoksulluk Nafakası
İsteği............................................................................................. 522

Refah İçinde Olan Kardeş Yardım Nafakası Yükümlüsüdür ...................... 677

Re'sen Çocuk Koruma.......................................................................... 768

Resmî veya Özel Kurumlar................................................................... 750

- S -

Serbest Meslek Sahibi Olarak Çalışan Yoksulluk Nafakası Alamaz......... 485

Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Geçici Tedbir Nafakasının
Sona Ermesi................................................................................... 238

Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Tedbir Nafakasının Sona Ermesi.......... 90

Sigortalı Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................................ 479

Sosyal Çalışma Görevlisi...................................................................... 750

Sosyal Durumuna Uygun Evin Satılarak Mütevazi Bir Evde Otur­ması İstenemez...................................................................................... 489

Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Nafaka.............................................. 775

Sosyal Sadakate Aykırı Davranışla Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi.............. 58

Soybağının Kurulması İle İştirak Nafakasının Başlaması........................ 352

Soybağının Reddi Halinde İştirak Nafakası............................................ 434

Sözlü Yargılama Aşamasında Yoksulluk Nafakası İsteği........................ 514

SSK’dan Yeterli Emekli Aylığı Yeterli Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz 476

Suça Sürüklenen Çocuk........................................................................ 748

Sürekli Kumar Oynayan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................. 493

Süreli Yoksulluk Nafakası İçin Anlaşma Yapılabilir............................... 529

- T -

Tahkikat Aşamasında Yoksulluk Nafakası İsteği.................................... 514

Tam Kusurlu Eş Yoksulluk Nafakası Alamaz........................................ 457

Taraflar Akıl Hastası İse Yoksulluk Nafakası......................................... 457

Tedbir Nafakası Babalığın Tespitinden Önce İstenebilir ........................ 740

Tedbir Nafakası Başkası İle Yaşanıyorsa Verilemez................................. 73

Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Davacı Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük..................................................................................................... 178

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davacı Eşlerden Biri............................. 178

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davacı Küçüğe Atanan Kayyım............. 180

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davacı Küçüğe Atanan Vasi.................. 181

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Anlaşmazlığın Giderilmesinde Vekalet Ücreti..................................................................................................... 192

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Dava Ön Şartlarının Yokluğunda Vekalet Ücreti............................................................................................ 193

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davanın Açılmamış Sayılmasında Vekalet Ücreti............................................................................................ 193

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Davanın Naklinde Vekalet Ücreti........... 193

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Gönderme Kararlarında Vekalet Ücreti Verilmez........................................................................................ 194

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Görevsizlikte Vekalet Ücreti.................. 192

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Her Dava İçin Ayrı Vekalet
Ücreti Verilir................................................................................. 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Husumetten Davanın Reddinde
Vekalet Ücreti................................................................................ 194

Tedbir Nafakası Değişikliğinde İş Bölümü İtirazından Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 194

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kanunlar Gereği Göndermede Vekalet Ücreti..................................................................................................... 194

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kısmen Kabulde Davacıya Vekalet Ücreti Verilir........................................................................................... 187

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücreti Verilmez..................................................................................................... 188

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Tümden Reddi Halinde Vekalet Ücreti Verilir..................................................................................................... 189

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Başka Davayla Birleştirilmede..................................................................................................... 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Davaların Ayrılmasında.. 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Davanın Konusuz
Kalması......................................................................................... 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Feragat.......................... 191

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Kabul ........................... 191

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Karşı Davada................. 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Özel Durumlarda Farklı Verilir..................................................................................................... 190

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti Sulh............................... 192

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yeni Mahkemelere Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 194

Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yetkisizlikte Vekalet Ücreti................... 192

Tedbir Nafakası Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Verilemez................. 69

Tedbir Nafakası Ekonomik Birlik Oluşmuşsa Verilemez.......................... 74

Tedbir Nafakası Ekonomik Destek Bulunuyorsa Verilemez...................... 73

Tedbir Nafakası Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez......................... 72

Tedbir Nafakası Gereksinim  Destekle Sonlanmışsa Verilemez................. 74

Tedbir Nafakası İsteyerek Çalışmayana Verilemez................................... 70

Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar............................................... 69

Tedbir Nafakası Yeterli Geliri Olan Eşe Verilemez.................................. 69

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Askerde Olan Erkek Eşin Yoktur.............. 71

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar............................. 70

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Çalışmayan Eşin Yoktur........................... 70

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Geliri Olmayan Eşin Yoktur…………. ………….70

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Malvarlığı Olmayan Eşin Yoktur…………………70

Tedbir Nafakasında Anlaşmazlığın Giderilmesinde Vekalet Ücreti.......... 122

Tedbir Nafakasında Başka Davayla Birleştirilmede Vekalet Ücreti.......... 120

Tedbir Nafakasında Birlikte Yaşam Sırasındaki Hayat Seviyeleri Korunmalıdır....................................................................................................... 78

Tedbir Nafakasında Dava Ön Şartlarının Yokluğunda Vekalet Ücreti...... 124

Tedbir Nafakasında Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti................... 121

Tedbir Nafakasında Davanın Açılmamış Sayılmasında Vekalet Ücreti.... 123

Tedbir Nafakasında Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti.......... 121

Tedbir Nafakasında Davanın Naklinde Vekalet Ücreti............................ 123

Tedbir Nafakasında Feragatte Vekalet Ücreti......................................... 121

Tedbir Nafakasında Gönderme Kararlarında Vekalet Ücreti Verilmez..... 124

Tedbir Nafakasında Görevsizlikte Vekalet Ücreti................................... 122

Tedbir Nafakasında Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde
Vekalet Ücreti................................................................................ 124

Tedbir Nafakasında İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 125

Tedbir Nafakasında Kabulde Vekalet Ücreti.......................................... 122

Tedbir Nafakasında Kanunda Düzenlenen Önlemler Alınmalıdır.............. 77

Tedbir Nafakasında Kanunlar Gereği Göndermede Vekalet Ücreti.......... 124

Tedbir Nafakasında Karşı Davada Vekalet Ücreti.................................. 120

Tedbir Nafakasında Sulhde Vekalet Ücreti............................................ 122

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Belirlenmiş Bulunan Ücretten
Az  Olamaz.................................................................................... 116

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Her Dava İçin Ayrı Verilir............... 120

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Kısmen Kabulde Davacı Yararına
Verilir........................................................................................... 116

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Özel Durumlarda Farklı Verilir......... 121

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Reddedilen Kısım İçin Verilmez....... 117

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Tarifede Yazılı Miktardan
Az Olamaz..................................................................................... 116

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Tarifenin Üç Katından Çok Olamaz.. 116

Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti Tümden Reddi Halinde Verilir......... 119

Tedbir Nafakasında Yeni Mahkemeler Nedeniyle Göndermede Vekalet Ücreti..................................................................................................... 125

Tedbir Nafakasında Yetkisizlikte Vekalet Ücreti.................................... 123

Tedbir Nafakasının Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Sona Ermesi...... 89

Tedbir Nafakasının Çocuğun Ergin Olmasıyla Sona Ermesi...................... 91

Tedbir Nafakasının Ergin Olmayan Çocuğun Fiilen Ayrılmasıyla
Sona Ermesi.................................................................................... 91

Tedbir Nafakasının Eşlerden Birinin Ölmesiyle Sona Ermesi.................... 88

Tedbir Nafakasının Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesiyle
Sona Ermesi.................................................................................... 90

Tedbir Nafakasının Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi.............................. 91

Tedbir Nafakasının Gaiplik Kararı Alınmasıyla Sona Ermesi.................... 89

Tedbir Nafakasının Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Sona Ermesi......... 91

Tedbir Nafakasının Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesiyle
Sona Ermesi.................................................................................... 88

Tedbir Nafakasının Ölümle Sona Ermesi................................................. 88

Tedbir Nafakasının Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Sona Ermesi.......... 90

Tereke Alacağına Bağımsız Tedbir Nafakası Dahildir.............................. 69

Toptan İştirak Nafakası Ödenmez......................................................... 400

Tutukluluk Halinde Eşe Geçici Tedbir Nafakası Verilebilir..................... 211

Türk Mahkemesinde Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası İsteği... 518

Türk Parası İle İştirak Nafakası Ödenir.................................................. 399

Türk Parası Olarak Çocuğa Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi........... 287

Türk Parası Olarak Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi................. 248

Türk Parası Olarak Yardım Nafakasını Ödeme....................................... 704

Türk Parası Olarak Yoksulluk Nafakası................................................. 587

- U, Ü -

Usulüne Uygun Dava İştirak Nafakasını Arttırmada Açılmış Olmalıdır... 383

Usulüne Uygun Dava İştirak Nafakasını Azaltmada Açılmış Olmalıdır.... 393

Üstsoy Yardım Nafakası Alabilir.......................................................... 674

- V -

Vasinin Bağımsız Tedbir Nafakasında Davacı Olması............................ 108

Velayetin Değiştirilmesi İle İştirak Nafakasının Başlaması..................... 356

- Y -

Yabancı Devlet Makamı Tarafından Çocuğa Yapılan Yardımlar............. 376

Yabancı Mahkemede Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası İsteği.. 522

Yabancı Ülkeden Yeterli Geliri Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.......... 478

Yaptığı İşten Yeterli Geliri Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz................. 481

Yardım Nafakası Başkası Tarafından İfa Edilebilir................................. 648

Yardım Nafakası Dava Tarihinden İtibaren Verilmelidir......................... 687

Yardım Nafakası Davası  Adli Tatilde Görülebilir.................................. 732

Yardım Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır............... 734

Yardım Nafakası Davasında Birleştirme................................................ 732

Yardım Nafakası Davasında Kararın Kapsamı....................................... 687

Yardım Nafakası İlama Dayanıyorsa..................................................... 646

Yardım Nafakası İsteyen Öğrencinin Yeterli Geliri Bulunmamalıdır....... 665

Yardım Nafakası Kamu Düzeni İle İlgilidir........................................... 645

Yardım Nafakası Kendiliğinden Verilemez............................................ 651

Yardım Nafakası Kural Olarak Devredilemez ....................................... 648

Yardım Nafakası Kural Olarak Haczedilemez........................................ 646

Yardım Nafakası Kural Olarak Miras Yolu İle Geçmez.......................... 645

Yardım Nafakası Kural Olarak Takas Edilemez..................................... 647

Yardım Nafakası Miktarının Değiştirilmesi........................................... 701

Yardım Nafakası Sözleşmeye Dayanıyorsa............................................ 646

Yardım Nafakası Talep Hakkı .............................................................. 647

Yardım Nafakası Ucu Açık Olarak Verilmelidir..................................... 688

Yardım Nafakası.................................................................................. 643

Yardım Nafakasında Adli Yardım......................................................... 737

Yardım Nafakasında Aleyhine Hüküm Verilen Fazla İse
Yargılama Gideri........................................................................... 731

Yardım Nafakasında Anlaşmazlığın Giderilmesinde Vekalet Ücreti........ 725

Yardım Nafakasında Aynı Sırada Birden Fazla Yükümlü Varsa.............. 656

Yardım Nafakasında Bakım Borcu Beklenilebilecek Süre Geçerlidir....... 669

Yardım Nafakasında Başka Davayla Birleştirilmede Vekalet Ücreti........ 724

Yardım Nafakasında Bilirkişi İncelemesi............................................... 697

Yardım Nafakasında Bir Yıllık Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplaması Yapılır..................................................................................................... 720

Yardım Nafakasında Çocuğun Özel Durumu......................................... 700

Yardım Nafakasında Dava Ön Şartlarının Yokluğunda Vekalet Ücreti..... 727

Yardım Nafakasında Davacı Altsoy...................................................... 708

Yardım Nafakasında Davacı Kardeşler.................................................. 711

Yardım Nafakasında Davacı Nafaka Alacaklısı...................................... 708

Yardım Nafakasında Davacı Üstsoy...................................................... 708

Yardım Nafakasında Davacı................................................................. 708

Yardım Nafakasında Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti.................. 724

Yardım Nafakasında Davalı Altsoy....................................................... 712

Yardım Nafakasında Davalı Kardeşler................................................... 712

Yardım Nafakasında Davalı Üstsoy....................................................... 712

Yardım Nafakasında Davalı.................................................................. 711

Yardım Nafakasında Davanın Açılmamış Sayılmasında Vekalet Ücreti... 727

Yardım Nafakasında Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti........ 724

Yardım Nafakasında Davanın Naklinde Vekalet Ücreti.......................... 726

Yardım Nafakasında Devam Mecburiyetinin Yokluğu Engel Değildir..... 670

Yardım Nafakasında Ekonomik Koşullar............................................... 691

Yardım Nafakasında Feragat................................................................. 714

Yardım Nafakasında Feragatte Vekalet Ücreti....................................... 725

Yardım Nafakasında Gelirin Araştırılması............................................. 690

Yardım Nafakasında Gelirin Değerlendirilmesi...................................... 690

Yardım Nafakasında Gelirin Niteliği..................................................... 690

Yardım Nafakasında Gönderme Kararlarında Vekalet Ücreti Verilmez.... 727

Yardım Nafakasında Görevli Mahkeme................................................. 706

Yardım Nafakasında Görevsizlikte Vekalet Ücreti................................. 726

Yardım Nafakasında Hakkaniyet İlkesi.................................................. 696

Yardım Nafakasında Harç.................................................................... 712

Yardım Nafakasında Her Dava İçin Ayrı Vekalet Ücreti Verilir.............. 723

Yardım Nafakasında Hısımlık İlişkisi Bulunmalıdır .............................. 674

Yardım Nafakasında Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde
Vekalet Ücreti................................................................................ 727

Yardım Nafakasında Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir.................. 720

Yardım Nafakasında Hüküm Fıkrası..................................................... 713

Yardım Nafakasında Islah.................................................................... 728

Yardım Nafakasında İhtiyaçlar............................................................. 692

Yardım Nafakasında İstek Doğru Olarak Nitelendirilmelidir................... 680

Yardım Nafakasında İstinaf.................................................................. 729

Yardım Nafakasında İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 728

Yardım Nafakasında İşlemiş Nafaka Alacağı......................................... 647

Yardım Nafakasında Kabulde Vekalet Ücreti......................................... 725

Yardım Nafakasında Kanun Yararına Temyiz........................................ 731

Yardım Nafakasında Kanun Yolu.......................................................... 728

Yardım Nafakasında Kanunlar Gereği Göndermede Vekalet Ücreti......... 727

Yardım Nafakasında Karşı Davada Vekalet Ücreti................................. 723

Yardım Nafakasında Kesin Hüküm....................................................... 728

Yardım Nafakasında Kısmen Haklı Çıkılırsa Yargılama Gideri............... 731

Yardım Nafakasında Kısmen Kabulde Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilir..................................................................................................... 721

Yardım Nafakasında Kusur Dikkate Alınamaz....................................... 648

Yardım Nafakasında Mahkemeye Göre Belirlenenden Az Vekalet Ücreti Olamaz.......................................................................................... 721

Yardım Nafakasında Miktarın Belirlenmesi .......................................... 690

Yardım Nafakasında Miktarın Gelecek Yıllara Yönelik Kararlaştırılması 705

Yardım Nafakasında Mirasçılıktaki Sıra Göz Önünde Tutulmalıdır......... 653

Yardım Nafakasında Muaccel Olan Alacak............................................ 648

Yardım Nafakasında Muaccel Olmayan Alacak..................................... 648

Yardım Nafakasında Muaccel Olup Ödenmemiş Nafaka Borcu Geçer..... 646

Yardım Nafakasında Nafaka Alacaklılığı Geçmez.................................. 645

Yardım Nafakasında Nafaka Talep Hakkı Geçmez................................. 645

Yardım Nafakasında Nafaka Yükümlülüğü Geçmez............................... 645

Yardım Nafakasında Nafaka Yükümlülüğü Müteselsil Bir Borç
Doğurmaz...................................................................................... 662

Yardım Nafakasında Olağan Kanun Yolları........................................... 728

Yardım Nafakasında Olağanüstü Kanun Yolları..................................... 730

Yardım Nafakasında Orantılılık İlkesi................................................... 695

Yardım Nafakasında Öğrenim Durumu Tespit Edilmelidir...................... 670

Yardım Nafakasında Öncelikle Altsoya Başvurulmalıdır........................ 653

Yardım Nafakasında Özel Durumlarda Vekalet Ücreti Farklı Verilir....... 724

Yardım Nafakasında Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücreti Verilmez..... 722

Yardım Nafakasında Sonraki Sıradaki Yükümlüye Başvurulamaz........... 655

Yardım Nafakasında Sulhte Vekalet Ücreti............................................ 725

Yardım Nafakasında Taraflar................................................................ 708

Yardım Nafakasında Tarifede Yazılının Üç Katından Çok Vekalet Ücreti Olamaz.......................................................................................... 721

Yardım Nafakasında Tarifeden Az Vekalet Ücreti Olamaz..................... 721

Yardım Nafakasında Tavzih................................................................. 714

Yardım Nafakasında Temyiz................................................................ 729

Yardım Nafakasında Tümden Reddi Halinde Vekalet Ücreti Verilir........ 723

Yardım Nafakasında Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır................ 651

Yardım Nafakasında Vekalet Ücreti...................................................... 719

Yardım Nafakasında Yardım Edilmezse Yoksulluğa Düşülecek
Olmalıdır....................................................................................... 663

Yardım Nafakasında Yargılama Giderleri.............................................. 731

Yardım Nafakasında Yargılama Usulü.................................................. 705

Yardım Nafakasında Yargılamanın İadesi.............................................. 730

Yardım Nafakasında Yeni Mahkemeler Nedeniyle Göndermede Vekalet Ücreti..................................................................................................... 728

Yardım Nafakasında Yetkili Mahkeme.................................................. 707

Yardım Nafakasında Yetkisizlikte Vekalet Ücreti.................................. 726

Yardım Nafakasında Zamanaşımı......................................................... 728

Yardım Nafakasından Karardan Önce Feragat....................................... 714

Yardım Nafakasından Karardan Sonra Feragat....................................... 714

Yardım Nafakasından Kural Olarak Feragat Edilemez............................ 647

Yardım Nafakasını Altsoy Alabilir........................................................ 674

Yardım Nafakasını Ayın Olarak Ödeme................................................ 705

Yardım Nafakasını Eğitim İlişkisi Olan İsteyebilir................................. 665

Yardım Nafakasını Eğitimine Devam Eden Ergin Çocuk İsteyebilir........ 665

Yardım Nafakasını Evlat Edinen Alabilir............................................... 675

Yardım Nafakasını Evlatlık alabilir....................................................... 675

Yardım Nafakasını Kardeşler Alabilir................................................... 675

Yardım Nafakasını Ödeme Türü........................................................... 704

Yardım Nafakasını Türk Parası Olarak Ödeme....................................... 704

Yardım Nafakasını Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergin Çocuk
İsteyebilir...................................................................................... 670

Yardım Nafakasını Üstsoy Alabilir....................................................... 674

Yardım Nafakasını Yoksulluğa Düşecek Olan İsteyebilir........................ 663

Yardım Nafakasını Yüksek Lisans Yapan Ergin Çocuk İsteyebilir.......... 670

Yardım Nafakasının  Artırılması Kesinleşmemiş Artırım Davası Varsa... 703

Yardım Nafakasının  Artırılması........................................................... 702

Yardım Nafakasının  Artırılmasında Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır..................................................................................................... 703

Yardım Nafakasının  Artırılmasında Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır.. 703

Yardım Nafakasının  Artırılmasında Kaldırma Davası Sonucu
Beklenmelidir................................................................................ 703

Yardım Nafakasının  Artırılmasında Mali Durum Değişmelidir............... 702

Yardım Nafakasının  Artırılmasında Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır..................................................................................................... 703

Yardım Nafakasının  Azaltılması Belli Zamanın Geçmesine Bağlı
Değildir......................................................................................... 701

Yardım Nafakasının  Azaltılması.......................................................... 701

Yardım Nafakasının  Azaltılmasında Önemli Değişiklik
Gerçekleşmelidir............................................................................ 701

Yardım Nafakasının  Azaltılmasında Usulüne Uygun Dava Olmalıdır..... 701

Yardım Nafakasının  Kaldırılması......................................................... 703

Yardım Nafakasının  Kaldırılmasında Mali Durumlarının Değişmesi
Gerekir.......................................................................................... 703

Yardım Nafakasının  Kaldırılmasını Hakkaniyet Gerektirmelidir............. 704

Yardım Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz.......................................... 731

Yardım Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi....................................... 704

Yardım Nafakasının Kısa Kararda Verildi Gerekçeli Kararda
Yazılmadı İse................................................................................. 713

Yardım Nafakasının Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki........ 714

Yardım Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır............................... 713

Yardım Nafakasının Koşulları............................................................... 651

..... Yardım Nafakasının Miktarı........................................................... 689

Yardım Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................ 713

Yardım Nafakasının Ödenme Biçimi..................................................... 704

Yardım Nafakasının Ödenmesi ............................................................ 704

Yardım Nafakasının Özellikleri............................................................ 645

Yardım Nafakasının Toptan Ödenmesi.................................................. 704

Yargısal Erginlik İle İştirak Nafakasının Sona Ermesi............................ 360

Yaşlılık Aylığı Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir.................................. 471

Yeteneğine Rağmen İsteyerek Çalışmayan Yoksulluk Nafakası Alamaz.. 490

Yeterli Geliri Olan Ana Baba İştirak Nafakasını Vermelidir.................... 363

Yeterli Geliri Olup İşten Kendi İsteği İle Ayrılan Yoksulluk Nafakası Alamaz..................................................................................................... 491

Yeterli Kira Geliri Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz............................. 479

Yeterli Parası Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.................................... 489

Yeterli Sosyal Yardım Geliri Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.............. 478

Yeterli Taşınırı Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.................................. 489

Yeterli Taşınmazı Olan Yoksulluk Nafakası Alamaz.............................. 486

Yoksul Olan Ana Baba İştirak Nafakasını Vermemelidir........................ 363

Yoksulluğu Kaldıran Geliri Olanlar Yoksulluk Nafakası Alamaz............ 475

Yoksulluğu Kaldıran Malvarlığı Olanlar Alamaz................................... 486

Yoksulluğu Kaldıran Malvarlığı Olanlar Yoksulluk Nafakası Alamaz..... 486

Yoksulluğu Kendi Yaratanlar Yoksulluk Nafakası Alamaz..................... 490

Yoksulluk Belirlenmelidir.................................................................... 495

Yoksulluk Nafakası Anlaşmalı Boşanmada İstenilmemişse..................... 518

Yoksulluk Nafakası Asgari Yaşam Gereksinimlerini Karşılamalıdır........ 565

Yoksulluk Nafakası Ayın Olarak Verilebilir.......................................... 587

Yoksulluk Nafakası Bağımsız Dava İle İstenilmesinde Harç................... 595

Yoksulluk Nafakası Bağımsız Dava İle İstenilmişse Vekalet Ücreti......... 609

Yoksulluk Nafakası Boşanma Davası İçinde İstenilmişse Vekalet Ücreti. 608

Yoksulluk Nafakası Çelişkili Olmamalıdır............................................. 598

Yoksulluk Nafakası Dava Tarihinden Verilemez.................................... 525

Yoksulluk Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir............................... 629

Yoksulluk Nafakası Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır .......... 636

Yoksulluk Nafakası Duraksama Yaratmamalıdır.................................... 597

Yoksulluk Nafakası Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır............................ 596

Yoksulluk Nafakası İçin İstekte Bulunan Akıl Hastası İse....................... 457

Yoksulluk Nafakası İsteği Bulunmalıdır................................................ 506

Yoksulluk Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa Verilemez...................... 511

Yoksulluk Nafakası İsteyen Ağır Kusurlu Olmamalıdır.......................... 425

Yoksulluk Nafakası İsteyen Yoksulluğa Düşecek Olmalıdır.................... 464

Yoksulluk Nafakası İsteyenin Miras Payı Belirlenmelidir....................... 504

Yoksulluk Nafakası İsteyenin Payının Değeri Belirlenmelidir................. 505

Yoksulluk Nafakası Kararının Kapsamı................................................. 564

Yoksulluk Nafakası Kesinleşen Boşanma Davasında İstenilmemişse....... 518

Yoksulluk Nafakası Kesinleşme Tarihinden Verilebilir.......................... 524

Yoksulluk Nafakası Kural Olarak Alamayacak Olanlar.......................... 475

Yoksulluk Nafakası Türk Parası Olarak Verilebilir................................. 587

Yoksulluk Nafakası Yükümlüsünün Kusuru Aranmaz............................ 459

Yoksulluk Nafakası.............................................................................. 451

Yoksulluk Nafakası, Boşanma Kesinleşmeden İcra Takibine
Konu Edilemez.............................................................................. 635

Yoksulluk Nafakasında Adli Yardım..................................................... 640

Yoksulluk Nafakasında Alınan Ücret Araştırılmalıdır............................. 499

Yoksulluk Nafakasında Anayasa Mahkemesi Kararı.............................. 530

Yoksulluk Nafakasında Anlaşmazlığın Giderilmesinde Vekalet Ücreti.... 615

Yoksulluk Nafakasında Başka Davayla Birleştirilmede Vekalet Ücreti.... 613

Yoksulluk Nafakasında Başlangıç Tarihi Gösterilmelidir........................ 526

Yoksulluk Nafakasında Bekletici Sorun ................................................ 459

Yoksulluk Nafakasında Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.... 609

Yoksulluk Nafakasında Boşanmaya Sebebiyet Veren Kusur Esas Alınır.. 452

Yoksulluk Nafakasında Bozma Sonrası Karar Verme............................. 636

Yoksulluk Nafakasında Çalışma Belirlenmelidir ................................... 495

Yoksulluk Nafakasında Çelişki Varsa Giderilmelidir.............................. 500

Yoksulluk Nafakasında Çelişki Varsa Giderilmelidir.............................. 503

Yoksulluk Nafakasında Dava Ön Şartlarının Yokluğunda Vekalet Ücreti 617

Yoksulluk Nafakasında Davacı............................................................. 591

Yoksulluk Nafakasında Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti.............. 613

Yoksulluk Nafakasında Davalı.............................................................. 592

Yoksulluk Nafakasında Davanın Açılmamış Sayılmasında Vekalet
Ücreti............................................................................................ 617

Yoksulluk Nafakasında Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti.... 613

Yoksulluk Nafakasında Davanın Naklinde Vekalet Ücreti...................... 616

Yoksulluk Nafakasında Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında İstek 512

Yoksulluk Nafakasında Faiz ................................................................ 588

Yoksulluk Nafakasında Feragat............................................................ 599

Yoksulluk Nafakasında Feragatte Vekalet Ücreti................................... 614

Yoksulluk Nafakasında Gelir Belirlenmelidir......................................... 502

Yoksulluk Nafakasında Gelir Kaynağından Araştırılmalıdır.................... 502

Yoksulluk Nafakasında Gelirin Sürekliliği Araştırılmalıdır..................... 503

Yoksulluk Nafakasında Genel Boşanma Sebeplerinde Kusur Kavramı.... 452

Yoksulluk Nafakasında Gerekirse Tanık Dinlenmelidir.......................... 500

Yoksulluk Nafakasında Gerekirse Tanık Dinlenmelidir.......................... 503

Yoksulluk Nafakasında Gönderme Kararlarında Vekalet Ücreti Verilmez 617

Yoksulluk Nafakasında Görevli Mahkeme............................................. 590

Yoksulluk Nafakasında Görevsizlikte Vekalet Ücreti............................. 616

Yoksulluk Nafakasında Harç................................................................ 592

Yoksulluk Nafakasında Her Dava İçin Ayrı Vekalet Ücreti Verilir.......... 612

Yoksulluk Nafakasında Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde Vekalet Ücreti..................................................................................................... 617

Yoksulluk Nafakasında Hükmolunan Nafaka Üzerinden Vekalet Ücreti Verilir..................................................................................................... 609

Yoksulluk Nafakasında Hüküm Fıkrası................................................. 596

Yoksulluk Nafakasında Hüküm Verilenler Birden Fazla İse Yargılama Gideri..................................................................................................... 640

Yoksulluk Nafakasında Islah................................................................ 623

Yoksulluk Nafakasında İade................................................................. 640

Yoksulluk Nafakasında İhtiyati Tedbir.................................................. 636

Yoksulluk Nafakasında İstek Arttırılamaz............................................. 523

Yoksulluk Nafakasında İstek Aşılamaz.................................................. 506

Yoksulluk Nafakasında İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir.................... 524

Yoksulluk Nafakasında İstek Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir..... 524

Yoksulluk Nafakasında İstek Belirsiz İse Açıklattırılmalıdır .................. 506

Yoksulluk Nafakasında İstek Boşanmadan Sonra Yapılabilir.................. 515

Yoksulluk Nafakasında İstek Dava Reddedilmişse Karara Bağlanmış
Sayılır........................................................................................... 509

Yoksulluk Nafakasında İstek Karara Bağlanmalıdır................................ 508

Yoksulluk Nafakasında İstek Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir........... 524

Yoksulluk Nafakasında İstek Miktarı Gösterilmemişse........................... 508

Yoksulluk Nafakasında İstek Miktarı Gösterilmişse............................... 508

Yoksulluk Nafakasında İstek Süresinde Yapılabilir................................ 511

Yoksulluk Nafakasında İstek Tenfizden Sonra Yapılabilir...................... 522

Yoksulluk Nafakasında İstek Varsa Sınırlı Süreli Verilebilir................... 528

Yoksulluk Nafakasında İstek Yoksa Ret Kararı Verilemez...................... 510

Yoksulluk Nafakasında İstek Yoksa Sınırlı Süreli Verilemez.................. 528

Yoksulluk Nafakasında İstek Yoksa Verilemez...................................... 509

Yoksulluk Nafakasında İstinaf.............................................................. 624

Yoksulluk Nafakasında İş Bölümü İtirazından Göndermede
Vekalet Ücreti................................................................................ 618

Yoksulluk Nafakasında İşin  Sürekliliği Araştırılmalıdır......................... 499

Yoksulluk Nafakasında İşyerinden Araştırma Yapılmalıdır..................... 496

Yoksulluk Nafakasında Kabul Edilen Miktar Verilmelidir...................... 566

Yoksulluk Nafakasında Kabulde Vekalet Ücreti..................................... 615

Yoksulluk Nafakasında Kanun Yararına Temyiz.................................... 628

Yoksulluk Nafakasında Kanun Yolu..................................................... 623

Yoksulluk Nafakasında Kanunlar Gereği Göndermede Vekalet Ücreti..... 617

Yoksulluk Nafakasında Karşı Davada Vekalet Ücreti............................. 613

Yoksulluk Nafakasında Kesin Hüküm................................................... 623

Yoksulluk Nafakasında Kesinleşen Boşanma Kararının Gerekçesi.......... 462

Yoksulluk Nafakasında Kesinleşen Yönler............................................ 598

Yoksulluk Nafakasında Kısmen Haklı Çıkılırsa Yargılama Gideri........... 640

Yoksulluk Nafakasında Kısmen Kabulde Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilir........................................................................................... 611

Yoksulluk Nafakasında Mahkemeye den Az Vekalet Ücreti Olamaz....... 610

Yoksulluk Nafakasında Miras Yoluyla İntikal İncelenmelidir................. 504

Yoksulluk Nafakasında Nedensellik Bağı Gerçekleşmelidir.................... 505

Yoksulluk Nafakasında Olağan Kanun Yolları....................................... 624

Yoksulluk Nafakasında Olağanüstü Kanun Yolları................................. 628

Yoksulluk Nafakasında Olması Gereken Hukuk..................................... 529

Yoksulluk Nafakasında Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz..................................................................................................... 601

Yoksulluk Nafakasında Ön İnceleme Duruşmasında İstek...................... 513

Yoksulluk Nafakasında Ön İnceleme Duruşmasında Karşı Taraf
Gelmemişse İstek........................................................................... 514

Yoksulluk Nafakasında Ön İnceleme Duruşmasında Karşı Taraf Gelmişse İstek..................................................................................................... 513

Yoksulluk Nafakasında Özel Boşanma Sebeplerinde Kusur Kavramı...... 453

Yoksulluk Nafakasında Özel Durumlarda Vekalet Ücreti Farklı Verilir... 613

Yoksulluk Nafakasında Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücreti Verilmez. 611

Yoksulluk Nafakasında Sözlü Yargılama Aşamasında İstek.................... 514

Yoksulluk Nafakasında Sulhte Vekalet Ücreti........................................ 615

Yoksulluk Nafakasında Tahkikat Aşamasında İstek................................ 514

Yoksulluk Nafakasında Tapu Kayıtları İncelenmelidir ........................... 503

Yoksulluk Nafakasında Taraflar ........................................................... 591

Yoksulluk Nafakasında Tarifedekinin Üç Katından Çok Vekalet Ücreti Olamaz..................................................................................................... 611

Yoksulluk Nafakasında Tarifeden Az  Vekalet Ücreti Olamaz................ 611

Yoksulluk Nafakasında Taşınmazın Değeri Belirlenmiş Olmalıdır.......... 487

Yoksulluk Nafakasında Taşınmazlar Belirlenmelidir.............................. 503

Yoksulluk Nafakasında Tavzih ............................................................ 602

Yoksulluk Nafakasında Temyiz............................................................ 624

Yoksulluk Nafakasında Tespit Davası................................................... 635

Yoksulluk Nafakasında Ticaret Sicil Müdürlüğünden Araştırılmalıdır..... 502

Yoksulluk Nafakasında Tümden Reddi Halinde Vekalet Ücreti Verilir.... 612

Yoksulluk Nafakasında Türk Mahkemesinin Gerekçesi.......................... 462

Yoksulluk Nafakasında Usulî Kazanılmış Hak....................................... 629

Yoksulluk Nafakasında Ücret Belgesi Araştırılmalıdır............................ 500

Yoksulluk Nafakasında Vekalet Ücreti.................................................. 607

Yoksulluk Nafakasında Vergi Mükellefiyeti Araştırılmalıdır................... 501

Yoksulluk Nafakasında Yabancı Mahkeme Kararı Tenfiz Edilmişse Harç 594

Yoksulluk Nafakasında Yabancı Mahkemenin Gerekçesi....................... 463

Yoksulluk Nafakasında Yabancılık Unsuru............................................ 618

Yoksulluk Nafakasında Yargılama Gideri.............................................. 639

Yoksulluk Nafakasında Yargılama Usulü.............................................. 589

Yoksulluk Nafakasında Yargılamanın İadesi.......................................... 628

Yoksulluk Nafakasında Yeni Mahkeme Nedeniyle Göndermede Vekalet Ücreti..................................................................................................... 618

Yoksulluk Nafakasında Yetkili Mahkeme.............................................. 591

Yoksulluk Nafakasında Yetkisizlikte Vekalet Ücreti.............................. 616

Yoksulluk Nafakasında Yurtdışında Çalışma Varsa Belgelendirilmelidir. 500

Yoksulluk Nafakasında Zamanaşımı..................................................... 618

Yoksulluk Nafakasından Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir...... 600

Yoksulluk Nafakasından Karardan Önce Feragat Edilebilir..................... 599

Yoksulluk Nafakasını Ağır Kusurlu Eş Alamaz...................................... 455

Yoksulluk Nafakasını Ailesi Zengin Ancak Kendi Geliri Bulunmayan Alabilir..................................................................................................... 473

Yoksulluk Nafakasını Asgari Ücret Alan Alabilir................................... 470

Yoksulluk Nafakasını Aylığı Yeterli Olan Alamaz................................. 475

Yoksulluk Nafakasını Aylığı Yetersiz Olan Alabilir............................... 471

Yoksulluk Nafakasını Bağkur’dan Yeterli Emekli Aylığı  Olan Alamaz.. 477

Yoksulluk Nafakasını Dul Aylığı Yeterli Olan Alamaz........................... 475

Yoksulluk Nafakasını Emekli Aylığı Yeterli Olan Alamaz...................... 476

Yoksulluk Nafakasını Emekli Sandığından Yeterli Emekli Aylığı Olan Alamaz..................................................................................................... 476

Yoksulluk Nafakasını Eşi Yoksul Olan Alamaz..................................... 493

Yoksulluk Nafakasını Eşit Kusurlu Eş Alabilir....................................... 455

Yoksulluk Nafakasını Ev Kadını Olan Alabilir....................................... 468

Yoksulluk Nafakasını Fiilen Evliymiş Gibi Yaşayan Alamaz.................. 461

Yoksulluk Nafakasını Geçici İşte Çalışan Alabilir.................................. 474

Yoksulluk Nafakasını Geliri Denk Olan Alamaz.................................... 494

Yoksulluk Nafakasını Geliri Yeterli Olan Alamaz.................................. 477

Yoksulluk Nafakasını Geliri Yetersiz Olan Alabilir................................ 465

Yoksulluk Nafakasını Henüz Maaş Bağlanmayan Alabilir...................... 468

Yoksulluk Nafakasını İşçi Olarak Çalışan Alamaz................................. 482

Yoksulluk Nafakasını İşsizlik Parası Alan Alamaz................................. 480

Yoksulluk Nafakasını İşten Çıkartılmış Olan Alabilir............................. 467

Yoksulluk Nafakasını İşten Hastalık Sebebiyle Alabilir.......................... 467

Yoksulluk Nafakasını İşten İradesi Dışında Ayrılmış Olan Alabilir......... 466

Yoksulluk Nafakasını Karşı Tarafın Özelliğinden Alamaz...................... 493

Yoksulluk Nafakasını Kusursuz Eş Yoksulluk Nafakası Alabilir............. 456

Yoksulluk Nafakasını Memur Olarak Çalışan Alamaz............................ 484

Yoksulluk Nafakasını Mesleği Olan Alamaz.......................................... 482

Yoksulluk Nafakasını Muhtaçlık Aylığı Olan Alabilir............................ 472

Yoksulluk Nafakasını Muvazaalı Devir Yapan Alamaz.......................... 492

Yoksulluk Nafakasını Özürlülük Aylığı Olan Alabilir............................ 471

Yoksulluk Nafakasını Serbest Meslek Sahibi Olarak Çalışan Alamaz...... 485

Yoksulluk Nafakasını Sigortalı Olan Alamaz......................................... 479

Yoksulluk Nafakasını SSK’dan Yeterli Emekli Aylığı Yeterli Olan
Alamaz.......................................................................................... 476

Yoksulluk Nafakasını Sürekli Kumar Oynayan Alamaz.......................... 493

Yoksulluk Nafakasını Tam Kusurlu Eş Alamaz...................................... 457

Yoksulluk Nafakasını Yabancı Ülkeden Yeterli Geliri Olan Alamaz....... 478

Yoksulluk Nafakasını Yaptığı İşten Yeterli Geliri Olan Alamaz.............. 481

Yoksulluk Nafakasını Yaşlılık Aylığı Olan Alabilir................................ 471

Yoksulluk Nafakasını Yeteneğine Rağmen İsteyerek Çalışmayan Alamaz 490

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Geliri Olup İşten Kendi İsteği İle Ayrılan  Alamaz.......................................................................................... 491

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Kira Geliri Olan Alamaz.......................... 479

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Parası Olan Alamaz................................. 489

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Sosyal Yardım Geliri Olan Alamaz........... 478

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Taşınırı Olan Alamaz............................... 489

Yoksulluk Nafakasını Yeterli Taşınmazı Olan Alamaz........................... 486

Yoksulluk Nafakasını Yoksulluğu Kaldıran Geliri Olanlar Alamaz......... 475

Yoksulluk Nafakasını Yoksulluğu Kendi Yaratanlar Alamaz.................. 490

Yoksulluk Nafakasını Yurtdışı Geliri Yetersiz Olan Alabilir................... 469

Yoksulluk Nafakasının Alacaklının Başkasıyla Yaşamasıyla Kaldırılması 532

Yoksulluk Nafakasının Alacaklının Haysiyetsiz Hayat Sürmesiyle Kaldırılması..................................................................................................... 551

Yoksulluk Nafakasının Alacaklının Yeniden Evlenmesiyle  Sona Ermesi 531

Yoksulluk Nafakasının Alacaklının Yoksulluğun Kalkmasıyla
Kaldırılması .................................................................................. 535

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Belli Zamanın Geçmesine Bağlı
Değildir......................................................................................... 573

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması....................................................... 569

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır.............................................................................. 572

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Hakkaniyet Gerektiriyor
Olmalıdır....................................................................................... 573

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Kaldırma Davası Sonucu Beklenmelidir..................................................................................................... 574

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Kesin Hükmün Sonuçları Tartışılamaz..................................................................................................... 574

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Kesinleşmemiş Artırım Davası
Varsa............................................................................................. 575

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Mali Durum Değişmelidir.......... 570

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır..................................................................................................... 574

Yoksulluk Nafakasının Arttırılmasında Yoksulluk Durumu Sürüyor Olmalıdır..................................................................................................... 572

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Anlaşmalı Boşanmada Verilen İçin Açılabilir....................................................................................... 578

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Belli Zamanın Geçmesine Bağlı
Değildir......................................................................................... 581

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması....................................................... 576

Yoksulluk Nafakasının Azaltılmasında Önemli Değişiklik
Gerçekleşmelidir............................................................................ 576

Yoksulluk Nafakasının Azaltılmasında Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır..................................................................................................... 582

Yoksulluk Nafakasının Başlangıcı......................................................... 524

Yoksulluk Nafakasının Boşanma Davasından Ayrı İstenmesinde Harç ... 593

Yoksulluk Nafakasının Boşanma Kararından Önce İstenmesinde Harç.... 593

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesinde Görevli Mahkeme.................. 582

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesinde Yetkili Mahkeme................... 582

Yoksulluk Nafakasının Eşlerden Birinin Ölmesiyle Sona Ermesi............ 532

Yoksulluk Nafakasının Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması.. 584

Yoksulluk Nafakasının Hakkaniyetin Gerektirmesi Sebebiyle
Kaldırılması................................................................................... 551

Yoksulluk Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi................................... 587

Yoksulluk Nafakasının Kabulü Halinde Vekalet Ücreti Verilir................ 609

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Sebepleri....................................... 532

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması...................................................... 532

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Evlilik Birliği  Boşanmayla Sonlanmalıdır................................................................................ 563

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Görevli Mahkeme..................... 555

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında İstek Azaltılmayı Da Kapsar...... 556

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Mahkeme Gerekçesi................. 557

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Usulüne Uygun Dava
Bulunmalıdır.................................................................................. 558

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Usulüne Uygun Yargılama Yapılmalıdır................................................................................... 558

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Yargılama Usulü...................... 555

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasında Yetkili Mahkeme...................... 556

Yoksulluk Nafakasının Katılma Alacağı İle Birlikte İstenmesi................ 569

Yoksulluk Nafakasının Kendiliğinden Sona Ermesi................................ 531

Yoksulluk Nafakasının Maddî Tazminatla Birlikte İstenmesi.................. 567

Yoksulluk Nafakasının Manevî Tazminatla Birlikte İstenmesi................ 569

Yoksulluk Nafakasının Miktarı............................................................. 564

Yoksulluk Nafakasının Miktarının Değiştirilmesi................................... 569

Yoksulluk Nafakasının Ödenme Biçimi................................................. 585

Yoksulluk Nafakasının Ödenmesi......................................................... 585 

Yoksulluk Nafakasının Sınırlı Süreli Verilmesi...................................... 527

Yoksulluk Nafakasının Sınırlı Süreli Verilmesinde Olan Hukuk.............. 527

Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi..................................................... 531

Yoksulluk Nafakasının Süresi............................................................... 524

Yoksulluk Nafakasının Toptan Ödenmesi.............................................. 586

Yoksulluk Nafakasının Türü................................................................. 587

Yurtdışı Geliri Yetersiz Olan Yoksulluk Nafakası Alabilir...................... 469

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar