Boşanma Sonrası Ortak Velayet

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nagehan ÇAKIR
ISBN: 9786050505566
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nagehan ÇAKIR
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Boşanma Sonrası Ortak Velayet

Nagehan ÇAKIR

2020/03 1. Baskı, 183 Sayfa

ISBN 978-605-05-0556-6

Akademik yaşamın ilk durağı olan yüksek lisans aşaması, nihayetinde tezin savunulmasıyla birlikte sona ermektedir. Yaşanan bu heyecanın en önemli sebebi, akademisyenin uzun süren çalışmaları neticesinde ortaya bir eser çıkarması ve bilimsel fikirler sunması ve jüri heyetinin önünde tezlerini ileri sürmesidir. Savunmanın başarıyla bitmesi durumunda alınan bilim uzmanı unvanı akademik hayatın başlangıç aşamasını aslında ifade etmektedir. Bu mutluluğu taçlandıran ise ortaya koyduğunuz fikirlerinizi bir eser haline getirerek kitap raflarında yerini aldığını görmektedir. Akademisyenin yaşadığı manevi tatmin de işte tam olarak bu noktadadır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi Nagehan Çakır’ın önsözünü yazdığım bu eseri işte tam da bunun bir örneğini teşkil etmektedir. “Boşanma Sonrası Ortak Velâyet” adını taşıyan bu çalışma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde benim danışmanlığımda tamamlanmıştır. Nagehan Çakır’ın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı bu çalışma, güncel yargı kararları eklenerek basıma hazırlanmıştır.

Söz konusu eser Medeni Kanunumuzda düzenlenmeyen birlikte velayet konusunda, AİHS EK 7 No’lu protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok tartışmaya çözüm önerileri sunmaktadır. Bu konuda uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştırmalı hukuktaki kaynakları irdeleyerek, Türk hukuk uygulamacılarına da yön göstermeye çalışmıştır.

Araştırma Görevlisi Nagehan Çakır’ın yazmış olduğu bu eserin elbette bir takım eksik yönleri ve tenkite uğrayabilecek kısımları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın meyvesi olan eserin yayınlanarak okuyucuların istifadesine sunulması son derece önemlidir. Zira Namık Kemal’in veciz şekilde ifade ettiği gibi “Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar” (Hakikatin ışığı, fikirlerin çarpışmasından meydana gelir).

Öğrencim ve meslektaşım Araştırma Görevlisi Nagehan Çakır’ın akademik hayatında ki ilk eserini bu vesileyle tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

TEŞEKKÜR9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR17

GİRİŞ

I.KONUNUN ÖNEMİ19

II.KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME
 PLANI21

III.TERMİNOLOJİ SORUNU22

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI,
VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  VE
VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI

I.GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI23

A.VELÂYETİN TANIMI23

B.VELÂYETİN ÖZELLİKLERİ25

C.VELÂYETİN TARİHİ GELİŞİMİ26

1.Roma Hukukunda Velâyet27

2.Germen Hukukunda Velâyet28

3.İslam Hukukunda Velâyet29

4.Türk Hukukunda Velâyet30

D.VELÂYETİN  AMACI31

E.VELÂYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ32

II.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI37

A.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
ANA ve BABA İLE EVLÂT EDİNENLER37

1.Ana ve Baba37

2.Evlât Edinenler39

B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK ÇOCUK40

1.Genel Olarak40

2.Türk Medeni Kanunu Kapsamında Çocuk40

a.Çocuk Kavramı40

b.Çocukluk Döneminin Başlangıcı41

c.Çocukluk Döneminin Sona Ermesi41

3.Kısıtlanan Ergin Çocuklar41

III.VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI43

A.GENEL OLARAK43

B.ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI44

C.ÇOCUĞUN TEMSİLİ BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI47

1.Genel olarak Çocuğun Temsili47

a.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsili48

b.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Fiil Ehliyeti
ve Temsili49

D.ÇOCUĞUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI52

1.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı52

2.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı54

3.Çocuğun Mallarının Gelirlerinin Sarfı54

4.Çocuğun Mallarının Sarfı55

İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ, ORTAK VELÂYET KAVRAMI, UYGULAMASI, ULUSLARARASI BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET

I.TARİHİ SÜREÇTE AİLENİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ57

II. BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK
 VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ58

A.GENEL OLARAK58

B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
BABA TERCİHİ58

C.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
ANNE TERCİHİ: DUYARLI YILLAR DOKTRİNİ60

D.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK BOŞANMA DAVASINDA KUSURSUZ OLAN TARAFIN TERCİH EDİLMESİ62

E.VELÂYET İLİŞKİSİ TARAFININ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ62

1.Genel Olarak62

a.Politik Hareketler63

b.Sosyal Gelişmeler63

c.Psikolojik Etmenler64

2.Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Doğrultusunda Velâyet İlişkisi Tarafının Belirlenmesi65

III.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYET66

A.GENEL OLARAK66

B.ORTAK VELÂYET KAVRAMI67

C.BOŞANMA SONRASINDA ORTAK VELÂYETİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ VE ORTAK VELÂYETİN AMACI69

D.ORTAK VELÂYET TİPLERİ70

1.Yasal Ortak Velâyet70

2.Fiziksel Ortak Velâyet71

E.ORTAK VELÂYETİ DESTEKLEYEN ve KARŞI ÇIKAN GÖRÜŞLER74

1.Ortak Velâyeti Destekleyen Görüşler74

2.Ortak Velâyete Karşı Çıkan Görüşler76

3.Görüş ve Değerlendirme77

IV.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYETLE İLGİLİ
 ULUSLARARASI BELGELER83

A.MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET84

B.KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET84

C.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTE’SİNİN
TAVSİYE KARARI KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET85

D.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 7 NUMARALI PROTOKOL KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET83

E.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET87

1.Ayrım Gözetmeme Yasağı Bakımından Ortak Velâyet88

2.Çocuğun Üstün Yararı Bakımından Ortak Velâyet88

3.Ana Babanın Sorumluluklarına, Hak ve Ödevlerine Saygı Bakımından Ortak Velâyet89

4.Çocuğun Ana Babası Tarafından Bakılma Hakkı ve Ana Babası ile Yaşama Hakkı Bakımından Ortak Velâyet90

5.Ana ve Babanın Sorumlulukları Bakımından
Ortak Velâyet91

V.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET91

A.ALMAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET91

B.İSVİÇRE HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET93

C.HOLLANDA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET97

D.İTALYAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET97

E.BELÇİKA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET98

F.FRANSIZ HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET99

G.LİTVANYA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET99

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK AİLE  HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN
BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE ORTAK VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI MESELESİ

I.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA
 VELÂYETİN KULLANILMASI101

A.VELÂYETİN KULLANILMASI101

1.Genel Olarak101

2.Evlilik Birliği İçerisinde Velâyetin Kullanılması101

a.Ana ve Baba Evli ise Çocuğun Velâyeti101

b.Ortak Hayata Son Verilmesi ve Ayrılık Durumunda Çocuğun Velâyeti102

3.Ana Baba Evli Değilse Çocuğun Velâyeti103

4.Boşanma Halinde Çocuğun Velâyeti105

B.VELÂYETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İLKELER106

1.Çocuğun Yararı İlkesi106

2.Çocuğun Görüşünün Dikkate Alınması İlkesi107

II.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK
 VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK
 İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER108

A.GENEL OLARAK108

B.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERMEDİĞİ GÖRÜŞÜ109

C.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLMADIĞI VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERDİĞİ GÖRÜŞÜ113

D.ÖRTÜLÜ BOŞLUK VE GERÇEK BOŞLUK GÖRÜŞÜ116

E.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME117

III.AİHS EK 7 NO’LU PROTOKOLUN YÜRÜRLÜĞE
 GİRMESİNİN İÇ HUKUKTAKİ VELÂYET HÜKÜMLERİNE
 ETKİSİ125

A.GENEL OLARAK125

B.DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER130

C.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME132

IV.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK
 VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM VE YARGI
 KARARLARINDA ORTAK VELÂYET134

A.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI
ORTAK VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM134

B.YARGI KARARLARINDA ORTAK VELÂYET135

V.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA VELÂYETE
 YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKLİLİĞİ VE
 BU YENİ DÜZENLEMENİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ141

SONUÇ149

KAYNAKÇA

ABARBANEL, Alice, Shared Parenting After Seperation: A Study Of Joint Custody, American Journal of Orthopsychiatry, C:49, S:2, Y: 1979, s. 320-329.

ABİK, Yıldız, Türk Medeni Kanunu’ndaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velâyette Çocuğun Yararı, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, Filiz Kitabevi.

AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, 21.Bası, İstanbul 2019, Beta.

AKINTÜRK/ ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, 16.Bası, İstanbul 2014, Beta.

AKİPEK, Jale/ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya, Kişiler Hukuku, 11.Bası, İstanbul 2014, , Beta.

AKKURT, Sinan Sami, Çocuğun Kişiliğinin Korunması ve Velâyetin Belirlenmesinde Çocuğun Menfaati Olgusu, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan C: 1, İstanbul 2010, On İki Levha Yayıncılık.

AKSAKAL, Sultan, Boşanmadan Sonra Çocuğun Velâyeti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:1, Y: 2003, s. 167-190. 

AKYOL, Şener, Medeni Hukuka Giriş, 2.Bası, İstanbul 2006, Vedat Kitapçılık.

AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku (Çocuk Hukuku), Çocuk Hakları ve Korunması, 3.Baskı, Pegem Akademi, Ankara 2013.

AKYÜZ, Emine, Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocuğun Malları Bakımından Korunması (Çocuğun Malları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:12, S:1, 1979, s. 153-175.

AKYÜZ, Emine, Velâyet ve Çocuğun Korunması (Çocuğun Korunması), Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, Seçkin.

ALTUNKAYA, Mehmet, Çocuğun Mallarının Yönetimi ve Kullanma Hakkı, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, Yetkin, s. 111-129. 

ANSAY, Sabri Şakir, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2002, Turhan Kitabevi.

ANTALYA, Gökhan/ TOPUZ, Murat, Medeni Hukuk, İstanbul 2016, Legal Yayıncılık.

APAYDIN, Eylem, Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velâyet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği,  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:9, S:1, Y:2018, s. 445-476.

ARKAN SERİM, Azra, Boşanma Halinde Ortak Velâyet, Legal Hukuk Dergisi, C: 14, S: 167, Y: 2016, s.6075-6088.

ARSAL, Sadri Maksudi, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul 1947, İsmail Akgün Matbaası.

ASLAN, Bedri, İslam Hukukunda Evlilikte Velâyetin Ortadan Kalkmasıyla Velinin Velâyetinin Kime Geçeceği Konusunun Değerlendirilmesi, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C: 4, S:7, Y: 2016, s.26-47.

ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 11. Baskı, 2017 Ankara, Seçkin.

ATKIN, Edith/ RUBIN, Estelle, Part-Time Father, The Vanguard Press, New York 1976.

AYAN, Mehmet/ AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, 7.Baskı, Konya 2015, Mimoza.

AYBAY, Erdem/ ŞEN, Bülent, Medeni Hukuk ve Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Birlikte Velâyet Sorunu, Prof. Dr. Turhan Erener’e Armağan Cilt-2 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, S: 1, Y: 2016, sayfa: 589-615.

AYBAY, Rona, Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri, TBB Dergisi, S: 70, Y: 2007,  s. 187-213.

AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, 13.Baskı, İstanbul 2015, Beta.

AYİTER, Kudret, Roma Hukuku Dersleri Aile Hukuku, 2.Baskı, Ankara 1963, Ankara Üniversitesi Basımevi.

BAKTIR ÇETİNER, Selma, Velâyet Hukuku, Ankara 2000, Yetkin.

 BAŞLAR, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü Ve Anayasal Denetimi Üzerine. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,  C: 24, S:1-2, s. 279-336.

BAYGIN, Cem, Soybağı Hukuku, 1.Baskı, İstanbul 2010, On İki Levha Yayıncılık.

BAYGIN, Cem/ DOĞAN, Murat, Çocuk Mallarının Kullanılması, Yönetilmesi ve Sarfı, AÜHFD, C: 9,  S: 1-2, Y: 2005, s. 379-427. 

BERKİ, Şakir, Roma’ da Aile Hukuku (Roma), AÜHFD, C:14, S:1, Y:1963, s. 111-121. 

BERKİ, Şakir, Türk Medeni Kanunu’nda Velâyetin Küçüğün Şahıs ve Malları Bakımından Şumûlü (Velâyetin Şumûlü), Ankara 1970, Yargıçoğlu Matbaası.

BİLGİN, Ahmet Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukuktaki Yeri, MÜHF-HAD, C: 22, S: 1,Y: 2016, s. 81-129.

BİLİR, Faruk, Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 13, S: 1, Y: 2005, s. 77-107.

BİNGÖL, Ediz, Boşanmış Çiftlerim Ortak Velâyet Hakkının Türk ve İsviçre Hukukları Bakımından Karşılaştırılması, İstanbul Barosu Dergisi, C: 88, S: 2, Y: 2014, s.276-308. s. 290.

BİRİNCİ UZUN, Tuba, Türk Medeni Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek(Üstün) Yararı Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S:1, Y:2016, s. 135-166.

BJARNASON, Thoroddur/ ARNARSSON,Arsaell M., Joint Physical Custody and Communication with Parents; A Cross-National Study of Children in 36 Western Countries, Journal of Comparative Family Studies, C:42, S:6, Y: 2011, s. 871-890.

BLACKSTONE, William, Commentarıes on The Laws Of England, Book the First, , Third Edition, The Clarendon Press, Oxford.

BOELE-WOELKI, Katharina / SCHRAMA, Wendy/ VONK Machteld, European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities (Ed. BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan), Intersentia Publishers, Antwerp- Oxford, 2005.

BOLL, Rosemarie, Joint Custody- Joint Disagreements, LawNow, C: 23, S: 2, Y: 1998, s. 46-48.

BOUMIL Marcia Mobilia, Joint Child Custody: In Whose Best Interest, Suffolk University Law Review,  C: 21, S: 1, Y: 1987, s. 1-31.

BOZKURT, İkbal, Velinin Velâyetten Doğan Hak ve Yetkileri (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

BRATT, Carolyn , Joint Custody, Kentucky Law Journal, C: 67, S: 2, Y: 1978, s. 271-308.

BRINIG Margaret/ BUCKLEY F. H, Joint Custody: Bonding and Monitoring Theories, Indiana Law Journal, C: 73, S:2, Y: 1998, s. 393-427. 

BUCHANAN Christy M./ JAHROMI Parissa L., A Psychological Perspective on Shared Custody Arrangements, Wake Forest Law Review, C: 43, Y:2008, s. 419-439. 

BUCHLER, Andrea, Family Law in Switzerland: Recent Reforms and Future Issues, European Journal of Law Reform, C: 3, S: 3, Y: 2001, s. 275-296. 

CANTIENI, Linus, Gemeinsame Elterliche Sorge nache Scheidung, FamPra.ch - Schriftenreihe zum Familienrecht Band/Nr. 7, 2007. 

CARLSUND, Asa/ ASPLUND, Kennet/ EVA, Sellström / ERİKSSON Ulrika, Swedish Parent’s Experiences of Joint Physical Custody, The Open Family Studies Journal, C:6, Y: 2014, s. 1-7.

CEYLAN, Ebru, Türk Velâyet Hukukunda Yeni Gelişmeler, LHD, C: 16, S: 181, Y: 2018, s. 35-68.

CHAMBERS, David L., Rethinking the Substantive Rules for Custody Disputes in Divorce, Michigan Law Review, C: 83, Y: 1984, s. 477-569.

CİN, Halil/ AKYILMAZ, Gül, Türk Hukuk Tarihi, 4.Baskı, Konya 2011, Sayram Yayınları.

COCHRAN, Robert F., Reconciling the Primary Caretaker Preference and The Case-by-Case Rule, Joint Custody and Shared Parenting (Ed: Jay Folberg), New York 1991, The Guilford Pres. 

CUADRA, Bernardo, Family Law, Maternal and Joint Custody Presumptions for Unmarried Parents. Constitutional and Policy Considerations in Massachusetts and Beyond, Western New England Law Review, C: 32, Y: 2010, s. 599-659. 

ÇELEBİCAN, Özcan Karadeniz, Roma Hukuku, 17.Baskı, Ankara 2014, Turhan Kitabevi.

ÇELİK, Cemil, Velâyetin kaldırılması, AÜHFD, C.54, S. 1, s. 255-309.

ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2017, Beta.

ÇELİKEL, Serdar, Çocuk Haklarına Dair Uluslararası andlaşmalar Işığında Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları, Ankara 2012, Adalet Yayınevi .

ÇETİNER, Selma, Velâyet Hakkının Tarihi Gelişimi ve Hukuki Niteliği, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı 2017, s.25-46. 

ÇETİNKAYA, Volkan, İnsan Hakları Hukuku Açısında Velâyet Hakkı (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÇINAR, Ömer, Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma Hakkı, İÜHFD, C.LXXI, S. 1, Y: 2013, s. 1355-1364. 

DETHLOFF, Nina, Parental Rights and Responsibilities in Germany, Family Law Quarterly, C: 39, S: 2, Y: 2005, s. 315-337. 

DETHLOFF, Nina/ MASCHWITZ, Alexandra, (Çev. Kerem Öz), Avrupa’da Çocuk Hakları – Biz Nerede Duruyoruz?,  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 2; Y: 2013, s. 147-154.

DOĞAN, Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Ankara 2019, Savaş Yayınevi.

DÖNMEZ, Ünsal/BARIN, Taylan, Boşanma Sonucunda Birlikte Velâyetin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu, TAAD, Y: 9, S:35, Temmuz 2018, s. 175-210. 

DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan, Kişiler Hukuku, Türk Özel Hukuku C.2, 15.Baskı, İstanbul 2014, Filiz Kitabevi.

DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 14.Bası, İstanbul 2019, Filiz Kitabevi.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat, Türk Özel Hukuku Cilt I: Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 6.Baskı, İstanbul 2011, Filiz Kitabevi.

EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Baskı, Ankara 1985, Ankara Üniversitesi Basımevi.

EINHORN,  Jay, Child Custody In Historical Perspective: A Study Of Changing Social Perceptions Of Divorce And Child Custody In Anglo-American Law, Behavioral Sciences and The Law, C: 4,  S: 2, Y: 1986, s. 119-135.

ELAL, Çağla, Roma Hukukunda Hak Ehliyeti Çerçevesinde Çocuk, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011, Der Yayınları, s.77-93. 

ELKIN, Meyer, Joint Custody: In the Best Interest of the Family, Joint Custody and Shared Parenting (Ed: Jay Folberg), New York 1991, The Guilford Press.

ELROD Linda D./ DALE, Milfred D., Paradigm Shifts and Pendulum Swings in Child Custody: The Interests of Children in the Balance, Family Law Quarterly, C:42, S:3, Y: 2008, s. 381-418. 

ERBAY, Ercüment, Çocuk Katılımı, Ankara 2016, Nobel Yayıncılık.

ERBAY, İsmail, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Türk Medeni Kanunu’ndaki Velâyet Hakkının Kaldırılması Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İÜHFD, C: 3, S:2, Y:2012, s.11-61.

ERDEM, Mehmet, Aile Hukuku, 2. Baskı Ankara 2019, Seçkin Yayıncılık, s. 171. 

EREN, Abdurrahman, 1982 Anayasası’nın 90. Maddesindeki 2004 Değişikliğinin Anlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C:8, S:3-4, Y: 2004, s. 43-77. 

ERGÜL, Ozan, Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar Kanun Hükmündedir, Yıldırım Uler Armağanı, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 2014, s.65-86 .

ERLÜLE, Fulya, İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velâyet, Ankara 2019, Yetkin.

ERTAŞ, Şeref, Yeni Medeni Kanunumuzda Velinin Çocuk Malları Üzerindeki Tasarruf Yetkisi, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’ na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cilt: 9, Özel Sayı, s. 391-398. 

ERTUĞRUL, Nafi / ERTUĞRUL Tuba, Uygulamada Boşanma Davaları, C.2, Ankara 2011, Yetkin.

ERYORULMAZ, Ani, Biyolojik Aileden Yamalıbohça Aileye, İstanbul 2013, Destek Yayınları.

ESTIN, Ann Laquer, Bonding After Divorce: Comments on Joint Custody: Bonding and Monitoring Theories, Indiana Law Journal, C: 73, S: 2, Y: 1998, s. 441-452.

FERRAND Frédérique, European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities (Ed. BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan), Intersentia Publishers, Antwerp- Oxford, 2005. 

FEYZİOĞLU Feyzi Necmettin/ÖZAKMAN Cumhur/SARIAL Enis, Aile Hukuku, İstanbul 1986, Filiz Kitabevi.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Aile Hukuku, 2.Baskı, İstanbul 1979, Fakülteler Matbaası.

FOLBERG Jay/ GRAHAM, Marva, Joint Custody of Children Following Divorce, University of California Law Review, C: 12, Y: 1979, s. 523-581. 

FOLBERG, Jay, Custody Overview, Joint Custody and Shared Parenting (Ed: Jay Folberg), New York 1991, The Guilford Press. 

FOSTER, Henry H. Jr., A Review of Beyond the Best of the Child, Willamette Law Journal, C: 12, S: 3, Y: 1975, s. 545-556.

FRANKEL, Steven, Joint Custody Awards and Children: A Theoretical Framework and Some Practical Considerations, Psychiatry Interpersonal and Biological Processes, C: 48, S: 4, s. 318-28.

FUHRMANN S. W.& ZIBBELL Robert A., Evaluation for Child Custody, New York 2012, Oxford University Press. 

GENÇCAN, Ömer Uğur, Aile Hukuku (Aile), Ankara 2011, Yetkin.

GENÇCAN, Ömer Uğur, Ortak Velâyet, İzmir Barosu Dergisi 8 Mart 2017 Özel Sayısı s. 24-30 .

GOLDSTEIN Joseph, /FREUD,Anna/ SOLNIT ,Albert J., Beyond the Best Interest of the Child, New York 1973.

GOUGE, Marcy, Joint Custody: A Revolution in Child Custody Law , Washburn Law Journal, C: 20, S:2, Y: 1981, s. 326-343.

GOURLEY Nancy Gilsan, Joint Custody: Best Interests of the Child, Tulsa Law Journal, C: 18, S: 159, 1982, s. 159-171.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt I, 1. Baskı, Bursa 2011, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

GRASSINGER, Gülçin Elçin, Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar (Çocuğun Menfaati),  Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C.I, İstanbul 2010, On İki Levha Yayıncılık, s. 841-843.

GRASSINGER, Gülçin Elçin, Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velâyet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (Alınacak Tedbirler) , 1.Baskı, İstanbul 2009, On İki Levha Yayıncılık.

GROSSBERG, Michael, Law and The Family In Nineteenth Century America, University of North Carolina Press, 1985. 

GÜLGÖSTEREN, Zeynep Ayza, Boşanma Sonucunda Ortak (Birlikte) Velâyet, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 2, S: 2, Y: 2017, s: 157-180.

GÜNEŞ CEYLAN, Seldağ, Roma Hukukundan Günümüze Velâyet Vesayet Hukuku, Ankara 2004, Yetkin.

GÜVEN, Aydın, Ortak Velâyet, İstanbul Barosu Dergisi, C: 91, S:3, Y:2017, s.119-130.

GÜVEN, Kudret, Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve Evlilik Dışı İlişkide Velâyet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velâyet, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 4, S: 1, Y: 2018, https://jurix.com.tr/article/12516.

HATEMİ Hüseyin/ KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu, Aile Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2018, On İki Levha Yayıncılık.

HATEMİ, Hüseyin, Aile Hukuku, İstanbul 2019, 7.Baskı, On İki Levha Yayıncılık.

HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN Rona, Aile Hukuku, İstanbul 1993, Filiz Kitabevi.

HETHERINGTON, Mavis, Divorced Fathers, The Family Coordinator, C: 25, S: 4, Y: 1976, s. 417-428.

HETT, G. G./ ROSE, C. D., Counselling Children Of Divorce: A Divorce Lifeline Program, Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, C:25, S:1, Y: 1991, s. 38-49.

IRVING, Howard/ BENJAMIN, Michael/ TROCNE, Nicolas, Shared Parenting: An Empirical Analysis Utilizing A Large Data Base, Family Process, C: 23, S:4, Y: 1984, s. 561-569.

İMAMOĞLU, Hülya, Yeni Medeni Kanundaki Düzenleme ve Velâyete Hâkim İlkeler Çerçevesinde Tedip Hakkının Değerlendirilmesi, AÜHFD, C:54, S:1, Y: 2005, s. 165-190. 

İNAN, Ali Naim, Çocuk Hukuku, İstanbul 1968, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

İNCE, Nurten, Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velâyet, TAAD, Y: 2018, Y:9, S:34, s. 189-229.

İYİLİKLİ, Ahmet Canik/ ERSÖZ, Oğuz, Ergin Kısıtlıya Ana veya Babanın Veli Atanmasının Sonuçları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, Haziran 2018, s. 169-216. 

JOHNSTON, Janet, Research Update: Children's Adjustment In Sola Custody Compared To Joint Custody Families And Principles For Custody Decision Making, Family and Conciliation Court Review, C:33, Y: 1995, s. 415-442.  

KABOĞLU, İbrahim, Anayasa Hukuku Dersleri, 7.Bası, İstanbul 2011, Legal.

KAHRAMAN, Süheyla, Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Ortak Velayet, İstanbul 2019, On İki Levha Yayıncılık.

KALABALIK, Halil, İnsan Hakları Hukuku, 4. Bası, Ankara 2015, Seçkin.

KALTENBORN, K./LEMPP, R., The Welfare of the Child in Custody Disputes after Parental Separation or Divorce, International Journal of Law, Policy and the Family, C: 12, S: 1, Y: 1998, s. 74-106.

KARABACAK, Ayşegül, Eşlerin Çocuk Üzerindeki Velâyet Hakkı (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KARACA, Hilal, Velâyetin Kapsamı ve Hükümleri, Ankara 2015, Seçkin.

KARAGÜLMEZ, Ali, 5170 Sayılı Yasa’yla Anayasa’nın 90. Maddesinde Yapılan Değişikliğe Bir Bakış, TBB Dergisi, S: 54,  Y: 2004, s.168-169.

KARAKOÇ, İrem, Bir İslâm Hukuku Müessesesi Olan Hıdâne Hakkinin Ve Osmanlı Aile Hukuku’nda Uygulanışının İzmir Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Bir Karar Örneği Üzerinden İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: 19, S: 3, Y: 2015, s. 151-206. 

KAYNAR, Reşat, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1977, Köroğlu Matbaası.

KESKİN, Dilşat, Ergin Kısıtlı Üzerindeki Velâyet Hakkı (Uzatılmış Velâyet), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 9, S: 2, Y:2014, https://jurix.com.tr/article/5666.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Medeni Hukuk, Ankara 2016, Turhan Kitabevi.

KIPP, Matthew, Maximizing Custody Options. Abolishing the Presumption against Joint Physical Custody, North Dakota Law Review, C: 79, Y: 2003, s. 59-82. 

KIRCA, Çiğdem,  Örtülü (Gizli) Boşluk Ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologısche Reduktıon), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  C: 50, S:1, Y:2001, s. 91-119.

KLAFF, Ramsay Laing, The Tender Years Doctrine: A Defense, California Law Review, C:70, S: 2, Y: 1982, s. 335-372. 

KOÇANO RODOSLU, Emine, Ev Başkanının Sorumluluğu, AÜHFD, C:63, S:4, Y:2014, s. 879-899. 

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz, Boşanmada Birlikte Velâyet ve Yasanın Aşılması, Ankara 2004, Turhan Kitabevi.

KOÇOĞLU, Safa, Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları, İstanbul 2018, Beta .

KÖPRÜLÜ, Bülent/ KANETİ, Selim, Aile Hukuku, 2.Bası, İstanbul 1989, Filiz Kitabevi.

KÖSE, Begüm, Geçmişten Günümüze Aile, Değişen Toplumda Değişen Aile (Ed: Nurşen Adak), 2018 Ankara, Siyasal Kitabevi.

KURKİ SUONIO, Kirsti, Joint Custody as an Interpretation of the Best Interests of the Child in Critical and Comparative Perspective, International Journal of Law, Policy and the Family, C: 14, Y: 2000, s. 183-205.

KURT, Leyla Müjde, Boşanma Durumunda Birlikte (Ortak) Velâyet, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:9, S:2, Y: 2018, s. 157-186. 

KUTOĞLU, Tuba, Üvey Ailede Hukuki İlişkiler, Seçkin, Ankara 2018. 

LEVMORE, Saul, Joint Custody and Strategic Behavior, Indiana Law Journal, C: 73, S:2, Y: 1998, s. 429-439.

LEWIS, Kapner, Joint Custody and Shared Parental Responsibility: An Examination of Approaches in Wisconsin and in Florida, Marquette Law Review, C:66, Y: 1983, s. 673- 696.

LINDA, Nielsen, Shared Physical Custody: Does It Benefit Most Children? , Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, C: 28, S: 1, Y: 2015, s. 586-609. 

MASON,Mary Ann, The Roller Coaster of Child Custody Law Over the Last Half Century, Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, C: 24, Y: 2012, s. 451-466.

MCKINNON, Rosemary / WALLERSTEIN, Judith, Joint custody and the preschool child, Behavioral Sciences and the Law, C:4, S:2, Y: 1986, s. 169-183. 

MCNEELY, Cynthia A., Lagging Behind the Times: Parenthood, Custody and Gender Bias in the Family Court, Florida State University Law Review, C: 25, S. 4, Y: 1998, s. 891-956.

MEŞE, İlknur, Sosyal Değişim Sürecinde Aile ve Kadın, Kadın ve Aile Hayatı (Ed: Nazım Elmas) , Ankara 2014, Pegem Akademi.

MIKELENAS, Valentinas, European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities ( Ed. BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan), Intersentia Publishers, Antwerp- Oxford, 2005.

MNOOKIN, Robert H., Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy, Law and Contemporary Problems, Duke University School of Law C:39, S. 3, Y:1975, s. 226-293.

MOIR, Donald, No Fault Divorce and the Best Interests of Children, Denver University Law Review, C: 69, S: 3, Y: 1992, s. 663-686.

NOBLE June/ NOBLE William, The Custody Trap, Hawthorn Books 1975. 

NOMER, Engin Devletler Hususi Hukuku, 22. Bası, İstanbul 2017, Beta.

OĞUZMAN Kemal/DURAL, Mustafa, Aile Hukuku, İstanbul 1994, Filiz Kitabevi.

OĞUZMAN, Kemal/ BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, 18. Bası, İstanbul 2012, Vedat Kitapçılık.

OĞUZMAN, Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler Hukuku, İstanbul 2014, Filiz Kitabevi.

OĞUZOĞLU, Cahit, Velâyetin Medeni Hukuktaki Ehemmiyeti (Velâyetin Ehemmiyeti), Ankara, 1940, Yeni Cezaevi Matbaası .

OĞUZOĞLU, Hüseyin Cahit, Medeni Hukuk: Aile Hukuku II, 2.Baskı, Ankara 1949, Güney Matbaacılık (Aile).

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuk, 14.Baskı, Ankara 2013, Yetkin.

ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G., Çocuğun Kişilik Hakkı ve Çocuğun Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Fiillere Karşı Korunması, Ankara 2019, Yetkin .

ÖZDEMİR Hayrunnisa/ RUHİ, Ahmet Cemal, Çocuk Hukuku, Ankara 2012, Adalet Yayınevi .

ÖZDEMİR, Hayrunnisa, Çocuk Mallarının Yönetilmesi, Kullanılması, Harcanması ve Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XVII, S: 3, Y:2013, s. 81-105.

ÖZDEMİR, Saibe Oktay, Türk Hukukunda Boşanma Sisteminde Revizyon İhtiyacı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C: 35, S: 1, Y: 2016, s.29-46.

ÖZMEN, İsmail, Açıklamalı İçtihatlı Velâyet Hukuku Davaları, Çocuk Hakları, Aile ve Çocuk Mahkemeleri, 3.Baskı, Ankara 2013, Adalet Yayınevi.

ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 6.Baskı, Ankara 2015, Turhan Kitabevi .

ÖZTAN, Bilge, Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velâyet Sorunu (Birlikte Velâyet), Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan 1. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 253. 

ÖZTAN, Bilge/ ÖZTAN, Fırat, Boşanmada Velâyetin Tevdii, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 1, S: 2, Y: 2016, s: 473-495;

ÖZTÜRKMEN, Yeşim İcan, Hâkimin Takdir Yetkisinin Velâyete İlişkin Yargıtay Karar Örnekleri Üzerinde Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

PARIBENI, ROBERTO, Roma Ailesi (Çev. Şemsettin Talip), İstanbul, Ahmed İhsan Basımevi.

PARKINSON, Patrick, Family Law and the Indissolubility of Parenthood, 2011 Cambridge University Press. 

PATTI, Salvatore/BELLISARIO, Elena/ROSSI CARLEO, Liliana, European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities (Ed. BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan), Intersentia Publishers, Antwerp- Oxford 2005. 

PEARSON Jessica/ THOENNES Nancy, Custody After Divorce: Demographic and Attitudinal Patterns, American Journal of Orthopschiatry, C: 60, S: 2, Y:1990, s. 233-249. 

PINTENS, Walter/ PIGNOLET Dominique, European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities (Ed. BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan), Intersentia Publishers, Antwerp- Oxford 2005.

POST, Dianne, Arguments against Joint Custody, Berkeley Women's Law Journal, C: 4, S: 2, Y:  1989, s. 316-325.

RAMEY Martha/ STENDER, Fay / SMALLER, Deborah, Joint Custody: Are Two Homes Better Than One?, Golden Gate University Law Review, C:8, S:3, Y: 1979, s. 559-581.

REISS, Stephanie R./ WHARTON, Meghan/ ROMERO, Joanne, Child Custody and Visitation, Georgetown Journal of Gender and the Law, C: 1, S: 2, Y: 2000, s. 383-400. 

RENK, Kimberly, The Importance of Fathers and Play, Fatherhood: Roles,  Responsıbılıtıes And Rewards  (Ed: LEYTON, Chelsea), New York 2011, Nova Science Publishers. 

RHOADES Helen / BOYD, Susan B., Reforming Custody Laws. A Comparative Study, International Journal of Law, Policy and the Family, C: 18, S: 2, Y: 2004, s. 119-146.

ROKUS, Tari Frahm, Child Custody: Determining the Best Interests of the Child, Journal of Juvenile Law University, C:6, Y: 1982, s. 82-86.

ROMAN, Mel/ HADDAD, William, Disposable Parent, New York 1978.  

ROTH, Allen, The Tender Years Presumption in Child Custody Disputes, Journal Of Family Law, C:15, S:3, Y:1976, s. 423-462.

SARI, Suat, Evlilik Birliğinde Ana Babanın Velâyeti Birlikte Kullanması, Legal Hukuk Dergisi, C: 5, S: 49, Y: 2007.

SAYMEN, Ferit /ELBİR, Halid, Türk Medeni Hukuku 3: Aile Hukuku , İstanbul 1957, Hak Matbaa ve Kitapçılık Müesseseleri .

SCHWENZER, Ingeborg/ KELLER, Tomie, New Rules on Parental Responsibility in Switzerland (Kısaltılmışı New Rules), International Survey of Family Law, Y: 2014, s. 457-470.

SCHWENZER, Ingeborg/ KELLER, Tomie, Recent Developments In Swıss Famıly Law, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C:35, S: 1, Y: 2015, s. 11-28.

SCOTT Elizabeth/DERDEYN Andre, Rethinking Joint Custody, Ohio State Law Journal, S: 45, Y: 1984, s. 455-498.

SCOTT, Elizabeth S., Pluralism, Parental Preference, and Child Custody, California Law Review, C: 80, S: 3, Y: 1992, s. 615-672.

SERDAR, İlknur, Kişisel İlişki Kurma Hakkı, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, C:9, Y:2007, s. 739-781. 

SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku (Çocuk), İkinci Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul 2017, Vedat Yayıncılık .

SEROZAN, Rona,  Medeni Hukuk Genel Bölüm/ Kişiler Hukuku (Medeni),8. Bası, İstanbul 2018, Vedat Yayıncılık. 

SEROZAN, Rona, Hukukta Yöntem-Mantık (Yöntem), 2. Bası, İstanbul 2017, Vedat Kitapçılık.

SEROZAN, Rona/ BAŞOĞLU, Başak/ KAPANCI, Berk, Aile Hukukunun Özellikleri, İlkeleri ve Gelişimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, S: 2, Y: 2016, s: 531-560 https://jurix.com.tr/article/5632. 

SMYTH, Bruce/ CHISHOLM, Richard / RODGERS, Bryan / SON Vu, Legislating For Shared Time Parenting After Parental Separation: Insights From Australia, Law And Contemporary Problems, C: 77, Y: 2014, s. 109-149. 

SODERMANS, Katrien/ VANASSCHE, Sofie/ MATTHIJS, Koen, Post-Divorce Custody Arrangements And Binuclear Family Structures Of Flemish Adolescents, Demographic Research, C: 28, Y: 2013, s. 421-432. 

SPRUIJT, Ed/ DUINDAM, Vincent, Joint Physical Custody in The Netherlands and the Well-Being of Children, Journal of Divorce and Remarriage, C: 51, S: 1, Y: 2010, s. 65-82.

STEEL, Sean, Having Your Cake and Eating It Too: The Law and Politics of Child Custody in Canada, University of Calgary, Department of Political, A Thesis Submitted To The Faculty Of Graduate Studies In Partial Fulfılment Of The Requırements For The Degree Of Master Of Arts, Calgary, 2001.

STEINMAN, Susan / ZEMMELMAN, Steven / KNOBLAUCH Thomas, A Study of Parents Who Sought Joint Custody Following Divorce: Who Reaches Agreement and Sustains Joint Custody and Who Returns to Court, Journal of the American Academy of Child Psychiatry, C: 24, S: 5, Y: 1985, s. 554-562. 

STEINMAN, Susan, The Experience Of Children in A Joint Custody Arrangement: A Report Of A Study, American Journal of Orthopsychiatry, C:5, S:3, Y: 1981, s. 403-414.

STOTTER, Lawrence, Rethinking Joint Custody, Compleat Lawyer, C: 6, S: 4, Y: 1989, s.  37-39.

SÜZEN, Begüm, Yabancı Mahkemelerden Verilen Birlikte Velâyet Kararlarının Tenfizi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10, S: 133, Y: 2015, s: 27-52.

ŞANLI, Cemal/ ESEN, Emre/ FİGANMESE ATAMAN, İnci, Milletlerarası Özel Hukuk, 4. Bası, İstanbul 2015, Vedat Yayıncılık.

ŞENER, Esat, Velâyet ve Vesayet Hukuku, Ankara 1996, Seçkin.

TACIN, Mustafa Hayri, Velâyet Hakkı, Velâyet Hukukuna Hâkim Olan İlkeler ve Velâyet Hakkının Kapsamı, Adalet Dergisi, S:59, Y:2017, s. 141-171.

TANDOĞAN, Haluk, Aile Hukuku Ders Notları ( Tasnif; Nuşen Ayiter), Ankara 1996.

TANÖR, Bülent, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2012, Beta.

TEKİN APAYDIN, Deniz, Monizm-Düalizm İkileminde Türk Hukuk Sistemi: Uluslararası Hukuka Bakış Üzerine Doktrinel Uzlaşmazlığın Nedenleri ve AB Hukuku Işığında Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 9, S:1, Y: 2018, s. 529-560.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, 7.Baskı, İstanbul 1990, Filiz Kitabevi.

TORUN, Fuat, Çekişmeli Boşanmalarda ve Velâyet Savaşlarında Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu, Psikonet Yayınları, İstanbul 2017. 

TUNÇ, Hasan, Milletlerarası Sözleşmelerin Türk İç Hukukuna Etkisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye İle İlgili Örnek Karar İncelemesi, Anayasa Yargısı Dergisi, S:17, Y: 2000, s. 174-192.

TURHAN, Nedim, Ana Babanın Çocuklarına Karşı, Çocukların Ana Babaya Karşı Olan Hak ve Yükümlülükleri ve Ehliyet Sorunu, Yargıtay Dergisi, C:27, S:3, Y:2001, s. 333-362. 

TÜRK MEDENİ KANUNU, TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN VE GEREKÇELERİ, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara 2002.

TWAITE, J. A./ LUCHOW A.K., Custodial arrangements and parental conflict following The impact on Children's Adjustment, Journal of Psychiatry and Law, C: 24, S: 1, s. 53-75.  

UMUR, Ziya, Roma Hukuku Ders Notları, 3.Baskı, İstanbul 2010, Beta.

USTA, Sevgi, Çocuğun İnanç Özgürlüğü Ve Bir Müdahale: Ana Babanın Çocuğun Dini Eğitimini Belirleme Hakkı (Çocuğun İnanç Özgürlüğü),  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 7, S: 1, Y: 2010, s. 137-182.

USTA, Sevgi, Velâyet Hukuku, İstanbul 2016, On İki Levha Yayıncılık.

ÜÇOK, Coşkun/ MUMCU, Ahmet/ BOZKURT Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, 17.Baskı, Ankara 2015, Turhan Kitabevi.

ÜNALDI, Nurdan, Ebeveynler Arası Çatışma ve Boşanmanın Çocuklarda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar ile İlişkisi: Risk Ve Koruyucu Faktörler, İstanbul Üniversitesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, İstanbul 2016.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku Cilt 2 Aile Hukuku, İstanbul 1965, 5. Baskı, Nurgök Matbaası.

WALLERSTEIN, Judith, Divorce Has a Lasting Negative Impact, Family (Ed: Karen Miller), Greenhaven Press, 2008, s.137-145.

WALLERSTEIN, Judith/ KELLY, Joan, Surviving The Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce, Basic Book Publishers, New York 1980. 

WEISS Yoram/ WILLIS Robert, Children as Collective Goods and Divorce Settlements, Journal of Labor Economics, C:3, Y: 1985, s. 268-292.

WEITZMAN, L. J, The Divorce Revolution, The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America, 1985 New York Free Press. 

WOOLLEY, Persia, Shared Custody , Family Advocate, C:1, S:1, Y: 1978, s. 6-34.

WOOLLEY, Persia, The Custody Handbook, Submit Book, New York 1979. 

YILDIRIM, Abdülkerim, Türk Aile Hukuku, Ankara 2014, 1. Baskı, Savaş Yayınevi.

YILMAZ, Canan, Yargıtay Kararları Işığında Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C: 35, S:1, Y: 2015, s. 103-141.

YILMAZ, Canan, Birlikte Velayet Çerçevesinde Alternatif(Dönüşümlü) Himaye, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyum Tebliğleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 33-36. 

YÜCEL, Yeliz, Türk Medeni Hukukunda Boşanma Halinde Velâyet, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ve Çocuğun Soyadı, İstanbul 2018, On İki Levha Yayıncılık.

YÜKSEL, Sera Reyhanî, Velâyet Hakkının Anayasal Sınırları, İstanbul 2016, Legal Yayınevi.

ZAMBRANO, Virginia, Allocating Child Shared Custody to Separating or Divorcing Couples, Law 54/2006, International Survey of Family Law, Y: 2008, s. 203-220.

ZEVKLİLER, Aydın/ ACABEY, Beşir/ GÖKYAYLA, Emre, Medeni Hukuk, 6.Baskı Ankara 2000, Seçkin.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uamevzuat/birlesmismilletler.pdf 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c246eafdaf733.77568387 

https://www.etimolojiturkce.com/kelime/velâyet 

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/539a9--Cocuk-Haklarinin-Kullanilmasina-Iliskin-Avrupa-Sozlesmesi.pdf

http://fathers.com/s5-your-situation/c18-divorced-dad/dont-be-a-disney-dad-guest blog/

https://www.huffpost.com/entry/uncle-dad-syndrome_n_2986705

https://medium.com/@thomburton/on-being-a-weekend-dad-cdca 74696af9

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/sep/05/weekend-dad-son

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=FAM&division=8.&title=&part=1.&chapter=1.&article=

https://codes.findlaw.com/mo/title-xxx-domestic-relations/mo-rev-st-452-375.html

https://law.justia.com/codes/georgia/2017/title-19/chapter-9/article-1/section-19-9-6/

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/cocuk-adalet-sisteminde-cocugun-yuksek-yarari.pdf

https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2016/08/26/AIHS_7.protokol.pdf

http://echr.ketse.com/doc/31061.96-en-20000711/

http://www.hurriyetaile.com/ebeveyn/kanunu-hak-ve-yasalar/ velâyette-devrim-ortak-   velâyet_23711.html

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/content/31-avrupa-konseyi-diger-belgeler/

https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/KadinlaraKarsiAyrimciliginOnlenmesiSozlesmesi.pdf

https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/49-avrupa-insan-haklar-sozlesmesi/

https://www.ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2017/04/2017-1293-%C3%87ocuk-Tesliminde-Hak-%C4%B0hlallerinin-%C3%96nlenmesi.pdf

https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/MedeniVeSiyasiHaklaraIliskinSozlesme.pdf.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar