Bylock Bilgilerinin Delil Değeri

Yayınevi: Alternatif Düşünce ve Medya Yayıncılık
Yazar: Ufuk YEŞİL
Ürün Kodu: YTK126
ISBN: 978-605-68264-2-9
Stok Durumu: Stokta var
70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ufuk YEŞİL
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Bylock Bilgilerinin Delil Değeri

Dr. Ufuk YEŞİL

2019/06 1. Baskı, V+361Sayfa

ISBN 978-605-68264-2-9


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZI

KISALTMALARIII

İÇİNDEKİLERV


BİRİNCİ BÖLÜM

BYLOCK PROGRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN DELİL ELDE ETME USULÜ


I. GENEL OLARAK13

II. BYLOCK NEDİR?14

III. BYLOCK SUNUCUSU NE ZAMAN VE NASIL ELE GEÇİRİLMİŞTİR?18

IV.BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA21

A. BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA VE KOPYALAMA23

1. Tedbirin Amacı23

2. Tedbirin Konusu24

3. Tedbirin Muhatabı24

4. Tedbir İçin Gerekli Şartlar25

5. Tedbire Karar Verecek Mercii29

6. Arama Kararının Kapsamı30

7. Arama Kararında Yer Verilmesi Gereken Hususlar30

8. Kopyalama ve Usulü31

9. Kayıtların Çözülerek Metin Haline Getirilmesi34

10. Kopyalama Zamanı ve Yeri35

11. Arama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar36

B.BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI VE KÜTÜKLERİNDE  EL KOYMA37

1. Usulüne Uygun Verilmiş Arama ve Kopyalama Kararı Bulunmalıdır37

2. Bilişim Sistemlerine Şifrenin Çözülememesi Nedeniyle Girilememesi Ya da Gizlenmiş Bilgilere Ulaşılamaması38

3. El Koyma Sırasında Sistemdeki Verilerin Yedeklenmesi38

4. El Koyma Olmaksızın Sistemdeki Verilerin Bir Kısmının Ya da Tamamının Kopyasının Alınması40

5. El Koyma Tutanağında Yer Alması Gereken Hususlar40

V.BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU41

VI. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DİJİTAL DELİLLER42

VII. HAKSIZ ARAMA VE EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT43

VIII. HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN DURUMU44

IX BİLİŞİM SİSTEMİNİN BAŞKA BİR ÜLKEDE BULUNMASI HALİNDE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM46

A. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ (CİKAYAS)47

B. SANAL ORTAMLARDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ (SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ)49

1. Sözleşme’de Öngörülen Bilişim Koruma Tedbirleri50

2. Sözleşmede Öngörülen Uluslararası İşbirliği62

C. CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNU73

1. Merkezi Makamın Görev ve Yetkileri74

2. Adli Yardım Talebinin Reddi74

3. Usul Hükümlerinin Uygulanması75

4. Belge ve Bilgilerin Kullanımı75

5. Adli Yardımlaşma Kapsamında Türk Adli Mercilerinin Talepleri75

6. Adli Yardımlaşma Kapsamında Yabancı Adli Mercilerin Talepleri76

7. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniğiyle Adli Yardımlaşma76

D. ADALET BAKANLIĞININ 69/2 NUMARALI GENELGESİ77

X.BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN DELİL NİTELİĞİ79


İKİNCİ BÖLÜM

BYLOCK SUNUCUSUNUN ELE GEÇİRİLMESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU


I. CİKAYAS’A, SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİNE VE 6706 SAYILI KANUNA UYGUNLUĞU82

II. CMK’YA UYGUNLUĞU87

A. SUNUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ TARİHTE BYLOCK İLE İLGİLİ BİR SORUŞTURMA VAR MIDIR?87

B. SUNUCU ELE GEÇİRİLİRKEN SOMUT DELİLLERE DAYALI KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİN VARLIĞI VE BAŞKA SURETTE DELİL ELDE ETME İMKÂNININ BULUNMAMASI ŞARTLARI GERÇEKLEŞMİŞ MİDİR?93

C.SUNUCUDA ARAMA YAPILABİLMESİ İÇİN VERİLMİŞ BİR HÂKİM KARARI VAR MIDIR?93

D. BYLOCK BİLGİLERİNİN BULUNDUĞU DİJİTAL MALZEMELERDEN USULÜNE UYGUN İMAJ ALINMIŞ MIDIR?96

1. İmaj Alma Usulü96

2. Usulüne Uygun Şekilde İmaj Alınmış mıdır?98

E. SUNUCUYA USULÜNE UYGUN EL KONULMUŞ MUDUR?110

F. GEÇMİŞE DÖNÜK ARAMA (!) KARARININ 134. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSABETLİMİ DİR?111

1. Uygulamaya İlişkin Bilirkişi Raporu Alınması Gerekir mi?117

2. MİT’in Hazırladığı Rapor Bilirkişi Raporu Olarak Kabul Edilebilir mi?118

H.BYLOCK BİLGİLERİ DELİLLERİN MÜŞTEREKLİĞİ İLKESİNE UYGUN MUDUR?125

III. 2937 SAYILI KANUNA UYGUNLUĞU133

A. MİT’İN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?134

B. MİT’İN ADLİ GÖREVİ VAR MIDIR?135

C. MİT’İN ADLİ KOLLUK GÖREVİ VAR MIDIR?142

D.MİT’İN ELDE ETTİĞİ BİLGİLER ADLİ SORUŞTURMADA KULLANILABİLİR Mİ?144

E.MİT’İN ELDE ETTİĞİ BİLGİLER ADLİ MERCİLERCE İSTENEBİLİR Mİ?146

IV. 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUNA UYGUNLUĞU148

A. GENEL OLARAK148

1. 5809 Sayılı Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler150

2. 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler154

3. Erişim Sağlayıcıların ve İşletmecilerin Trafik Bilgilerini Saklama Yükümlülüklerinin Kapsamı158

4. Silinmesi Gereken Trafik Bilgileri Kim Tarafından Tutulmaktadır?162

C.BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİLERİN TRAFİK BİLGİLERİ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ELDE EDİLMİŞ MİDİR?170

1.Bylock Sunucusuna Bağlanan IP Adresleri ve Bu Adreslere İlişkin Abonelik Bilgileri Nasıl Tespit Edilmiştir?171

2. Bylock Sorgu Ekranı Nasıl Oluşturulmuştur ve Hukuki Niteliği Nedir?174

3. Bylock Kullanıcılarına Ait Cihaz Kimlikleri Nasıl Tespit Edilmiştir?177

4. VPN İle Bylock Sunucusuna Bağlanan Kişilerin Kimlikleri Nasıl Tespit Edilmiştir?178

D.MİT, 2937 SAYILI KANUNUN VERDİĞİ YETKİ KAPSAMINDA KİŞİLERİN TRAFİK BİLGİLERİNİ GSM FİRMALARINDAN İSTEYEBİLİR Mİ?181

E.BYLOCK KULLANMAYAN BİR KİŞİ KULLANMIŞ GİBİ GÖZÜKEBİLİR Mİ?183

1. IP Çakışması Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme184

2. Morbeyin Tuzağı Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme189

3. Wi-fi, Spoofing ve Truva Atı Yöntemleri Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme195

4. Ülkeler Arasındaki Saat Farkı Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme197

5. Bylock Sunucusuna Ait IP Adreslerinin Başka Firmalara da Tahsis Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme198


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAHKEME KARARLARI BAĞLAMINDA BYLOCK BİLGİLERİNİN DELİL NİTELİĞİ VE BU KARARLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KEYFİ TUTUKLAMALAR ÇALIŞMA GRUBU’NUN BYLOCK İLE İLGİLİ VERDİĞİ KARARLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME199

II.YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ VE CEZA GENEL KURULUNUN BYLOCK’LA İLGİLİ VERDİKLERİ İLK KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME202

A. KARARLARIN İLGİLİ KISIMLARI202

B. KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ206

1. 2937 Sayılı Kanun Açısından Kararların Değerlendirilmesi206

2. CMK Açısından Kararın Değerlendirilmesi214

3. 5809 Sayılı Kanun Açısından Kararın Değerlendirilmesi224

4. 6706 Sayılı Kanun ve Siber Suçlar Sözleşmesi Açısından Kararın Değerlendirilmesi225

5.- TCK Açısından Kararın Değerlendirilmesi231

III.AYM’NİN BYLOCK İLE İLGİLİ VERDİĞİ İLK KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME240

A.BYLOCK TUTUKLAMA İÇİN KUVVETLİ ŞÜPHE SEBEBİ SAYILABİLİR Mİ?240

B.AYM’NİN BYLOCK İLE İLGİLİ TESPİTLERİNİN DAYANAĞI MİT RAPORU MUDUR?250


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN BYLOCK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ VE BYLOCK İLE İLGİLİ MAHKEMELERCE TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR


I.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN BYLOCK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ259

A. ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN İNCELEME259

1. Delillerin Kabul Edilmesi ve Değerlendirilmesi Açısından259

2. Çelişkili Kararlar Verilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından264

3. Kanunların Keyfi Uygulanması Nedeniyle Verilen Kararlardan Dolayı Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından266

4. Çekişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerine Aykırı Şekilde Verilen Kararlar Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından269

5. Bağımsız Mahkeme İlkesinin Gereklerini Yerine Getirmeyen Mercilerce Verilen Kararlar Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından270

B-ÖZEL YAŞAM VE HABERLEŞMEYE SAYGI HAKKI AÇISINDAN İNCELEME271

1- Hakkın Kapsamı ve Özellikleri271

2- Hakkın Kısıtlama Sebepleri273

II.BYLOCK İLE İLGİLİ MAHKEMELERCE TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR289

S O N U Ç298

KAYNAKÇA310

EK’LER318

 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz Bylock olmuştur. Bir haberleşme programını bu kadar popüler hale getiren husus, darbeye teşebbüs ettiği iddia edilen yapıya mensup kişilerin bu uygulama üzerinden haberleştikleri ve daha da önemlisi, yargılamaların en önemli delili kabul edilen Bylock bilgilerinin hukuka aykırı şekilde elde edildiği iddiasıdır.

Bylock programı bilgisayar sunucusu üzerinden iletişime imkân tanısa da, Bylock bilgi ve verileri tamamıyla haberleşmeye ilişkindir ve bunların yargılamada kullanılabilmesi, CMK’nın 135. maddesine uygun şekilde elde edilmelerine bağlıdır. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu konuyla ilgili incelemeyi, Bylock bilgilerinin bir sunucu bilgisayar üzerinde kayıtlı olması nedeniyle, CMK’nın 134. maddesine göre yapmıştır. Bu yöntemin doğru olmadığı düşünülse de, çalışmada da konu Yargıtay’ın kabulünden hareketle 134. madde kapsamında yapılmış ve uygulanma şartları oluşmayan bu maddeye göre Bylock bilgilerinin elde edilişinin hukuka uygunluğu üzerinde durulmuştur.

CMK’nın 134. maddesi gereğince, bilgisayar, programları ve kütükleri üzerinde arama, kopyalama ve el koyma işlemi yapılabilmesi için adli bir soruşturmanın varlığı ve başka suretle delil elde edilememesi nedeniyle dijital materyal üzerinde yapılacak işlemler (arama, kopyalama ve el koyma) için verilmiş hâkim kararının bulunması gerekir. Ayrıca Bylock sunucusunun başka bir ülkede bulunması nedeniyle yapılacak işlemlerin, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu ile tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve uygulamanın internet ortamında haberleşmeye olanak tanıması nedeniyle de elde edilecek delillerin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na uygun olması gerekir.

Kitap dört bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde; Bylock programı ve özellikleri ile bilişim sistemleri üzerinden delil elde etme yöntemine, ikinci bölümde; Bylock sunucusunun ele geçirilmesinin CMK’ya, 5809 ve 6706 sayılı Kanunlar ile 2937 sayılı MİT Kanununa ve tarafı olduğumuz Siber Suçlar Sözleşmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine uygunluğuna, üçüncü bölümde; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kararları bağlamında Bylock bilgilerinin delil niteliği ile bu merciler tarafından Bylockla ilgili verilen kararlara ilişkin değerlendirmelere, dördüncü ve son bölümde de; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ve 8. maddesinde düzenlenen özel yaşam ve haberleşmeye saygı hakkı açısından Bylock bilgilerinin incelenmesine ve bu bağlamda Bylock ile ilgili mahkemelerce tespiti gereken hususlara yer verilmiştir.

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar