Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Rabia ÜNALDI
ISBN: 978-975-02-6229-6
Stok Durumu: Tükendi
65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rabia ÜNALDI
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılması

Arb. Av. Rabia ÜNALDI

2020/09 1. Baskı, 223 Sayfa

ISBN 978-975-02-6229-6

Tüketici hukukunun en canlı ve tüketicilerin en çok başvurduğu araç olan cayma hakkı konusunda kapsamlı bir çalışma olan kitapta; uygulamada "Maketten Satış" olarak bilinen ön ödemeli konut satış sözleşmesinin şartları ve geçerliliği detaylı olarak ele alınmış, cayma hakkının hukuki niteliği ve kullanılmasının sonuçları çeşitli olasılıklara göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken cayma hakkına benzer kurumlar ele alınmış ve kanunda tüketiciye cayma hakkı verilmiş diğer sözleşmelere yer verilmiştir. Bununla birlikte olası uyuşmazlıklarda yol gösterici olması amacıyla cayma hakkı kavramsal olarak değerlendirilmiş ve hakkın kullanılması sonucunda oluşacak tasfiye ilişkisine çözüm aranmaya çalışılmıştır.

22.07.2020 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na eklenen 73/A maddesiyle tüketici hukukunda uygulanmaya başlanan dava şartı arabuluculuğa ilişkin düzenleme de detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca kitapta; uygulamada sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıklar hakkında bolca emsal karara yer verilerek, hem hukukçular hem de sektör temsilcileri için uygulamaya dönük hale getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Sözleşmenin Zorunlu İçeriği, Tarafları ve Şekle Dair Kurallar
Cayma Hakkına Benzer Kurumlar
Cayma Hakkı Düzenlenen Diğer Tüketici Sözleşmeleri
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkı
Cayma Hakkının Kullanılmasından Sonra Tasfiye Süreci
Cayma Hakkının Diğer Kurumlarla Kıyaslanması
Dönme Teorileri Çerçevesinde Cayma Hakkına Bakış
Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  13

GİRİŞ  15

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GEÇERLİLİĞİ

I. GENEL OLARAK  23

II. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  26

A. Tüketici  26

1. Gerçek veya Tüzel Kişi Olma  27

2. Ticari veya Mesleki Amaçlı Olmama  29

3. Hareket Etme Unsuru  37

B. Satıcı  38

C. 6502 Sayılı Kanun Kapsamını Belirleyen Tüketici İşlemi Kavramı  39

III. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI, NİTELİK VE ŞEKLE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ  42

A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Konusu  42

B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Kısmi Satış Sözleşmeleri Arasındaki Yeri ve Benzer Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi  47

C. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Konusu  50

1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Konusunu Teşkil Eden Taşınmaz Mal ve Konut Kavramı  51

2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesini Diğer Sözleşmelerden Ayıran Unsur Olarak Ön Ödeme Kavramı  56

IV. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE KONUT FİNANSMANI VE BAĞLI KREDİLER  58

V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  66

A. Yapı Ruhsatı (İnşaat İzninin) Alınma Zorunluğu  66

B. Ön bilgilendirme Yapma Yükümlülüğü  68

C. Sözleşmenin Şekli  74

D. Sözleşmenin İçeriği  78

E. Şekle Aykırılığın Sonuçları  81

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK CAYMA KAVRAMI VE AMACI

I. GENEL OLARAK CAYMA KAVRAMI  87

II. TÜKETİCİ HUKUKUNDA CAYMA HAKKININ VARLIK NEDENLERİ  90

A. Sözleşmenin Güçsüz Tarafının Korunması İhtiyacı  90

B. Tüketicinin Aydınlatılma Hakkını Aktif Biçimde Kullanamaması  91

C. Profesyonel Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri Karşısında Tüketicinin Ani Karar Verme Tehlikesi  92

III. CAYMA HAKKI TANINMASININ FONKSİYONU  93

IV. HUKUKUMUZDA CAYMA HAKKININ FARKLI YANSIMALARI  96

A. Bağışlamanın Geri Alınması  96

B. Öneri ve Kabulün Geri Alınması  100

C. Temsil Yetkisinin Geri Alınması  104

D. Vekâlet Sözleşmesinde Geri Alma Hakkı  105

E. Havalenin Geri Alınması  108

F. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmelerde Geri Alma Hakkı  109

V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ DIŞINDA CAYMA HAKKININ KULLANILABİLECEĞİ DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ  111

A. Taksitle Satış Sözleşmesi  112

B. Tüketici Kredisi Sözleşmesi  117

C. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  120

D. Mesafeli Sözleşmeler  123

E. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  127

F. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri  132

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

I. CAYMA HAKKININ DOĞUMU  137

II. CAYMA HAKKININ KULLANIM KOŞULLARI  138

A. Cayma Hakkı Sahibi ve Muhatabı  138

B. Süre Bakımından Koşullar  139

C. Şekil Bakımından Koşullar  142

D. Tüketicinin Bilgilendirilmemesi Halinde Süre Hususu ve Bilgilendirilmemenin Sonuçları  144

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖNME TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE

CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI

I. KAVRAMSAL OLARAK  149

II. CAYMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  150

A. Hak Sınıflandırması İçerisindeki Yeri ve Hukuki Niteliğine İlişkin Tartışmalar  150

B. Cayma Hakkının Yenilik Doğuran Hak Olarak Kabul Edilmesinin Sonuçları  154

1. İkincil Nitelikte Olması  155

2. Tek Taraflı Beyanla Kullanılması  156

3. Kullanılmakla Tükenmesi ve Geri Alınamazlık  157

4. Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması  159

5. Kullanımının Şarta Bağlanamaması  160

III. TASFİYE İLİŞKİSİNE IŞIK TUTMASI AÇISINDAN CAYMA HAKKININ BENZER KURUMLAR İLE KIYASLANMASI  161

A. Sözleşmeden Dönme ile Cayma Hakkının Kıyaslanması  161

B. Fesih ile Cayma Hakkının Kıyaslanması  164

C. İptal ile Cayma Hakkının Kıyaslanması  166

D. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde “Dönme” Hakkının Cayma Kavramı ile İlişkisi  167

IV. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ HUKUKSAL ETKİLERİ  171

A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılmasının Sözleşme Bakımından Etkileri  171

B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinden Cayma Halinde Tasfiyenin Hukuki Niteliği Ve Dönme Teorileri Doğrultusunda Tasarruf İşlemlerine Etkisi  174

C. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılmasının Bağlı Kredi Açısından Etkileri  185

V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKININ SONA ERMESİ  188

A. Kullanılması ile Sona Erme  188

B. Kullanma Süresinin Aşılması ile Sona Erme  188

VI. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI  189

A. Tüketici Hakem Heyetleri  190

B. Tüketici Mahkemeleri  195

C. Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk  196

SONUÇ  203

Kaynakça  207

Kavram Dizini  221

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar