Çekin İptali

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Önder Mustafa ÖNDÜL
ISBN: 978-605-7622-24-2
Stok Durumu: Stokta var
15,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Önder Mustafa ÖNDÜL
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Çekin İptali

Av. Önder Mustafa ÖNDÜL

2019/03 1. Baskı, 76 Sayfa

ISBN 978-605-7622-24-2

Çek, bir kıymetli evrak olarak, bir hakka sıkı sıkıya bağlanmıştır ve çek ibraz edilmeden söz konusu alacak hakkı elde edilemez. Ancak günlük hayat içerisinde çek herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelebileceği gibi çalınabilir ya da kaybolabilir. Bu durumda kıymetli evrakın bir özelliği olarak hakka kavuşmak imkansız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda çek hamilinin ve daha genelde kıymetli evrak hamilinin hakkına kavuşabilmesi için senet ile hak arasındaki bağ ayrıştırılmakta ve hakkı senetsiz talep etme imkanı oluşturulmaktadır. Bunun yapılabileceği hukuki enstrüman ise genelde kıymetli evrakın iptali, özelde ise çekin iptali davasıdır. Bu çalışmada kıymetli evrak ve çek kavramı üzerinde kısaca durulduktan sonra çekin iptali davasının açılabilmesi için gerekli olan çekin zayi olması durumu ve görünüm şekilleri anlatılmıştır. Çekin zayi olması durumunda hamilin duruma göre yapması gereken ödeme yasağı kararının alınması, mahkemeye tevdi talebi, iade davası ya da iptal davası süreçleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise iptal kararı aşamasında bu davaya özgü olarak davanın konusu, taraflar, iptal kararının şartları, özel usuli gereklilikler, ispat yükü ve kanunlar ihtilafı ile iptal kararının diğer ilgililer bakımından sonucu incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bakımından da değer kazanması için yüksek yargı organımız olan Yargıtay kararlarına da imkan olduğu ölçüde yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   I. Genel Olarak Çekin Ziyaı ve İptali
   A. Kıymetli Evrak Kavramı ve Nitelikleri
   B. Çek Kavramı ve Hukuki Niteliği
   C. Çekin Ödenmesi 
   D. Çekin Ziyaı
   1. Genel Olarak 
   2. Çekin Zayi Olma Halleri
   3. Hamilin Hakları

    II. Çekin İptaline İlişkin Yasal Süreç
    A. İptal Davası
    1. Genel Olarak
    2. Davanın Konusu
    3. Taraflar
    4. Görevli ve Yetkili Mahkeme
    5. Davanın Şartları
    6. Yargılamaya İlişkin Özel Durumlar (İlan)
    8. Kanunlar İhtilafı Kuralı
    B. İptal Kararı
    1. İptal Kararının Hukuki Niteliği
    2. İptal Kararının Fonksiyonu
    3. İptal Kararının İlgili Kişilere Etkisi
    a. Karar Hamili ile Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi
    b. Borçlu ile Senet Zilyedi Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkiye Etkisi
    c. İyiniyetli Zilyet ile Karar Hamili Arasındaki İlişkiye Etkisi
    4. Kanun Yolları
    5. Yargılama Giderleri
    C. İptal Edilen Çekten Ötürü Ortaya Çıkan Zarardan Sorumluluk

     III. Sonuç

       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.