Çevre, Sağlık ve Gıda Maddeleri Mevzuatı

Sırala:
Göster:
-10%
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
Yazar: Beşir ORAK
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Beşir ORAK 2020/04 1. Baskı, 132 Sayfa ISBN 978-605-05-0578-8 Bilgi merkezli dijital bir çağa geçmiş olmamız itibarı ilekıymeti eskisine kıyasen muazzam bir biçimde artmış olan bir kavram var artıkhayatımızda: kişisel verilerimiz. Milyonlarca insanın verilerini dakikalariçerisinde analiz edebilen yapay zeka da işin içine girince kişiselverilerimizin kıymeti daha da atmış bulunmakta. Bunun üstüne bir debiyoteknoloji alanında yoğunlaşan ve kişisel sağlık verile...
45,00 TL 40,50 TL
Özel Sağlık Kurumları Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Korunması
Yazar: Hamza BAYINDIR
Özel Sağlık Kurumları Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Av. Hamza BAYINDIR 2020/04 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-625-7899-07-9 Kişisel sağlık verileri günümüzde oldukça gelişmiş bilişim tabanlı sistemler vasıtasıyla, pek çok kişi ve kurumca gerçekleştirilen toplanma, depolanma, paylaşılma gibi farklı veri işleme faaliyetlerine konu olmaktadır. Hiç şüphesiz, bu veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren önemli aktörlerden birisi de özel sağlık kurumlarıdır. Gerçekten de ö...
31,00 TL
Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Kaan SAYIN
Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Av. Kaan SAYIN 2020/03 1. Baskı, 142 Sayfa ISBN 978-975-02-5977-7 Bu çalışmada, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ele alınmıştır. Hekimin hukuki sorumluluğu, sağlık hukuku alanında önemli bir yer edinmektedir. Estetik amaçlı tıbbi müdahale ise, diğer tıbbi müdahalelere nazaran özellik arz eden ve farklılık gösteren bir işlem türüdür. Tıp bilimi ve sağlık hukukunda önemli birer yeri olan ...
50,00 TL
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu
Yazar: Ragıp ŞENGÜL
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu Ragıp ŞENGÜL 2020/03 1. Baskı, 191 Sayfa ISBN 978-605-7615-98-5 Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin esası, tıp bilimi kapsamında yer alır. Ancak bu ilişkinin hukuki yönü, günümüzde çok daha yüksek önem kazanmıştır. Geçmişte hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliği ve sonuçları, uygulamada daha nadir karşımıza çıkan bir halde iken, günümüzde gerek tıp biliminde yaşanan gelişmeler, gerekse bireylerin ...
59,00 TL
Tıp Hukuku
Yazar: Hakan HAKERİ
Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan HAKERİ 2020/02 19. Baskı, 608 Sayfa, ISBN 978-975-02-5886-2 Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğind...
59,00 TL
Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları Ücretsiz Kargo
Yazar: Işıl GÜNEY TUNALI
Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları Dr. Işıl GÜNEY TUNALI 2020/02 1. Baskı, 638 Sayfa ISBN 978-975-02-2887-2 Tıbbın başlıca amacı, bir başka deyişle tıp mesleğinin başlangıcından beri hekimlerden beklenen ve dolayısıyla onların da yükümlendikleri, en üst değer olarak görülen insan yaşamını ve sağlığını korumak ve kurtarmak olmuş, tüm mesleki çabalar bunun sağlanmasına yönelmiştir. Fakat günümüzde gelinen noktada, hekimi bu yükümlülüklerini yerine getirmekten tamamen ya da k...
135,00 TL
V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi
Yazar: Hamit HANCI,Yener ÜNVER
V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Editörler: Prof. Dr. h. c. Yener ÜNVER - Prof. Dr. İ. Hamit Hancı 2020/02 1. Baskı, 423 Sayfa ISBN 978-975-02-5914-2 Bu kitapta V. Uluslararası sağlık kongresinde sunulan sunumlar ve posterler yer almaktadır. Yabancı konuşmacıların sunumları orijinal dilde basılmış olup, Türkçe özetleri verilmiştir. Genelde sağlık özel tıp hukukunu ilgilendiren tüm alanlarla ilgili en güncel tartışmalar, sorunlu alanlar, mevzuat, yüksek mahkeme içtihatları ve bilim insanlar...
96,00 TL
Hatalı Tıbbi Cihazdan Doğan Hukuki Sorumluluk
Yazar: Ahmet Fevzi KİBAR
Ürün Sorumluluğu Bağlamında Hatalı Tıbbi Cihazdan Doğan Hukuki Sorumluluk Ahmet Fevzi KİBAR 2020/02 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-300-968-9 İnsanın hayatı ve sağlığı, onun en değerli varlığıdır. Bu nedenle sağlık sektörüne yapılan yatırım bir medeniyetin vazgeçilmez unsurudur. Tıbbî cihazlar günümüz sağlık sektörü açısından ilaçtan sonra en önemli teşhis ve tedavi araçlarıdır. Bu araçların tasarımından üretimine, üretiminden piyasaya sürümüne kadar olan safhalarda bu ürünlerde meydana gelebil...
43,00 TL
İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk
Yazar: Cihan YÜZBAŞIOĞLU
İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Dr. Cihan YÜZBAŞIOĞLU 2020/01 1. Baskı, 596 Sayfa ISBN 978-975-2449-86-2 Sağlığın bir yandan insan hakkı olarak ileri sürülebilen diğer yandan alınıp satılabilen, metalaşmış bir olgu halini almasıyla, paternalist hasta-hekim ilişkisi, hastanın hekimin faaliyetlerini sorguladığı bir ilişkiye dönüşmüştür. Böylece sağlık hukuku, ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda soruml...
90,00 TL
Adli Psikolojiye Giriş
Yazar: Oğuz POLAT
Adli Psikolojiye Giriş Prof. Dr. Oğuz POLAT 2020/01 3. Baskı, 368 Sayfa, ISBN 978-975-02-5864-0 Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalışılması, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, uzman tanıklığı gibi psiko-yasal alanlarda kanıt toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını kapsayan konularda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca adli psikoloji, suçluların sorgulanma...
45,00 TL
Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi Estetik Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu
Yazar: Merve GÜRCAN
Tıp Hukukunda Eser Sözleşmesi Estetik Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Av. Merve GÜRCAN 2020/01 1. Baskı, 218 Sayfa ISBN 978-975-02-5861-9 Çalışmada Tıp Hukuku'n da Eser Sözleşmesi uygulayıcılara ışık tutması amacıyla Yargıtay Kararları doğrultusunda incelenmiştir. Genel anlamda tıbbi müdahaleler öncelikle incelenmiş, ardından estetik amaçlı tıbbi müdahaleler değerlendirilmiş, hukuken eser sözleşmesi niteliğinde olduğundan eser sözleşmesi kavramı, hekimin hukuki sorumluluğu, ayıp kavramı, tı...
59,00 TL
Tıp Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan HAKERİ
Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan HAKERİ 2020/01 18. Baskı, 1408 Sayfa, Ciltli ( CD Ekli) ISBN 978-975-02-5828-2 Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu incelemektedir. Böylece değişik tıbbi müdahaleler bakımından hukuki sorunlar, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, hastaların hak ve yükümlülükleri ile hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat, ceza ve idari sorumluluk konuları sistematik bir yapı içinde, kapsamlı ve bilimsel olarak ele alınmaktadır. Kitapta tıp hukukunun teorik ve pratik bütün ...
287,00 TL
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti ve Yurt Dışına Çıkarılması Suçları (KTVKK m. 67/2, 67/3, m. 68)
Yazar: Mert ÜLGEN
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti ve Yurt Dışına Çıkarılması Suçları (KTVKK m. 67/2, 67/3, m. 68) Mert ÜLGEN 2020/01 1. Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-625-7953-14-6 Kültür ve tabiat varlıkları bakımından çok zengin bir birikime sahip olan ülkemizde, bu varlıklar ile ilgili en çok işlenen suçlar arasında, kültür ve tabiat varlıklarının ticareti ve yurt dışına çıkarılması suçları yer almaktadır. Ancak belirtilen suç tipleri ile ilgili sınırlı sayıda akademik çalışmanın yapılmış olması, böyle önem...
35,00 TL
Tıp ve Sağlık Hukuku Temel Mevzuatı (Yüksek Yargı Kararları ile) Ücretsiz Kargo
Yazar: Burcu ÖZTOPRAK ALSULU, Çağrı ŞÜKRÜ, Volkan YALÇINKAYA
Tıp ve Sağlık Hukuku Temel Mevzuatı (Yüksek Yargı Kararları ile) Av. Burcu ÖZTOPRAK ALSULU, Av. Arb. Çağrı ŞÜKRÜ ULUSLU, Av. Volkan YALÇINKAYA 2020/01 1. Baskı, 871 Sayfa ISBN 978-605-315-782-3 Sağlık hukuku gibi spesifik bir alanda çalışma yaparken en büyük eksikliğin çeşitlilik arz eden mevzuatın toplu halde bulunmayışı olduğunu gözlemledik. Sadece hukukçuların değil, aynı zamanda sağlık mesleği mensuplarının da faydalanacağı bu mevzuat derlemesi aynı zamanda güncel Anayasa Mahkemesi kararları...
220,00 TL
III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt 1 9 - 12 Ekim 2019 Antalya Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan HAKERİ, Cahit DOĞAN
III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt 1 9 - 12 Ekim 2019 Antalya Editörler : Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan HAKERİ - Av. Cahit DOĞAN 2019/12 1. Baskı, 1225 Sayfa ISBN 978-605-300-922-1 Geleneksel hale gelen uluslararası t ıp hukuku kongresinin üçüncüsünü gerçekleştirmiş ve bildirilerin bir kısmını da aynı yıl içinde yayınlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kongre esasen hukuk alanı içinde çok yan bir alan olan tıp hukukuna ilişkin olmasına rağmen büyük ilgi görmektedir. H...
188,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 142 (10 Sayfa)