Çevre, Sağlık ve Gıda Maddeleri Mevzuatı

Sırala:
Göster:
Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları Malpraktis Ücretsiz Kargo
Yazar: Ümit ERDEM, Pınar ÇELİKKIRAN
Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları Malpraktis Av. Arb. Ümit ERDEM, Dr. Pınar ÇELİKKIRAN 2019/11 1. Baskı, 590 Sayfa ISBN 978-605-315-759-5 Tıbbi malpraktis ve sağlık hukuku ile ilgili uygulamaya yönelik, ulaşılabilen emsal yargı kararı ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan kitapta,  2019 yılına ait kararların tam metinleri bir araya getirilmiştir. Her bir karar için, özet kavramlar hazırlanmıştır. Kitap, hukuk ve tıp meslek profesyonellerine ve öğrencilerine, yargı mensuplarına,...
175,00 TL
Sağlık Hukuku Temel Bilgileri
Yazar: Polat TUNCER
SM098 Sağlık Hukuku Temel Bilgileri Doç. Dr. Polat TUNÇER 2019/10 4. Baskı, XXVI+368 Sayfa ISBN 978-605-300-870-5 Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatılmaya çalıştığım bu kitap, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu alanda çalışan tüm sağlık çalışanlarının, bilhassa da hekim ve hemşirelerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere yer verilmiştir. Kitabın okunabilirliğini artırabilmek amacıyla konular temel bil...
38,00 TL
Özel Hastane İşleticisinin Hastaneye Kabul Sözleşmesi Çerçevesinde Yürütülen Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu
Yazar: Yasemin YILMAZ
Özel Hastane İşleticisinin Hastaneye Kabul Sözleşmesi Çerçevesinde Yürütülen Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu Yasemin YILMAZ 2019/09 1. Baskı, 214 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-88-4 Hastaneye kabul sözleşmesi, özel hastane işleticisi ile hasta arasında yapılan ve özel hastane işleticisinin tıbbi müdahalede bulunma ve/veya diğer mutat edimleri (barınma, yedirip içirme vb.) yerine getirmeyi hastanın da bunun karşılığında ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Çalışmamızda, özel hastane i...
55,00 TL
-10%
Estetik Tıp Hukuku
Yazar: Nejdet ŞATIR
Estetik Tıp Hukuku (Emsal Kararlar) Nejdet ŞATIR 2019/07 1. Baskı, 309 Sayfa ISBN 978-605-05-0448-4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 ESTETİK,PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİDE HEKİMLERİN, ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI-SORUŞTURMA USULÜ; TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ KOZMETİK HİZMETLER I.GENEL OLARAK13 II.ESTETİK NEDİR17 III.ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜFTİK   CERRAHİ NEDİR18 IV.TIBBİ MÜDAHALE20 V.TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ21 VI.TEMEL DÜZENLEMELER22 A.ANAYASA...
85,00 TL 76,50 TL
-10%
Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk Uygulamaları
Yazar: Neval YILMAZ
Karşılaştırmalı Hukukta Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk Uygulamaları Av. Dr. E. Neval YILMAZ 2019/06 1. Baskı, 118 Sayfa ISBN 978-605-05-0434-7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 İÇİNDEKİLER11 SİMGELER VE KISALTMALAR13   1.GİRİŞ 15 1.1.Tıbbî Malpraktis Kavramı 15 1.1.1.Tıbbî Malpraktis: Tanım 16 1.1.2.Tıbbî Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı 16 1.1.3.Tıbbî Malpraktisi Oluşturan Ögeler 18 1.1.4.Tıbbî Malpraktisten Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği 20 1.1.4.1.Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 20 1.1.4.2.Haksız Fiil...
50,00 TL 45,00 TL
Hukukçu Olmayanlar İçin Çevre Hukuku Bilgisi
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
Hukukçu Olmayanlar İçin Çevre Hukuku Bilgisi Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2019/06 1. Baskı, 308 Sayfa ISBN 978-605-300-764-7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 6 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKA GİRİŞ I. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK 17 II. HUKUKUN KAYNAKLARI 22 III. NORMLAR HİYERARŞİSİ 24 IV. HUKUKTA YAPTIRIM 27 V. ÖZEL HUKUK-KAMU HUKUKU AYRIMI VE HUKUKUN DALLARI 29 İKİNCİ BÖLÜM ÇEVRE HUKUKUNUN TEMELLERİ I. GENEL OLARAK 31 II. ÇEVRE KAVRAMI 32 III. EKOLOJİ 34 IV. ÇEVRE SORUNLARI 36 V. ÇEVRE SOR...
36,00 TL
Hasta Hakları
Yazar: Gürkan SERT
Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları Doç. Dr. Gürkan SERT 2019/05 2. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5448-2 Bu kitapta, hasta haklarının gelişimi ve gelişim nedenleri ile ilgili bilgilerin yanında gelişimde önemli etkiye sahip olan uluslararası hasta hakları belgeleri ve içeriklerine yer verilmiştir. Hasta haklarının Türkiye'deki gelişimi de incelenmiş, mevzuatta yer verilen hasta hakları sayılmış ve bu haklar ile ilgili bilgi sunulmuştur.  Ülkemiz gündeminde öneml...
49,90 TL
Doktor ve Sağlıkçılara Şiddetin Hukuki Boyutu ve Sonuçları
Yazar: Asım EKREN
Doktor ve Sağlıkçılara Şiddetin Hukuki Boyutu ve Sonuçları ( Doktor ve Diş Hekimi, Hemşire, Ebe, Hastabakıcılara Özgü Suçlar) Asım EKREN 2019/05 1. Baskı, 131 Sayfa ISBN 978-975-368-525-2 IBÖLÜM DOKTOR veya SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET EYLEMLERİNİN KAPSAMI, HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARINA ÖZGÜ SUÇLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ CEZAİ KAVRAMLAR 1)Doktor yada sağlık personelinin ceza hukuku açısından konumu, kamu görevlisi yada memur olmasının sonucu 1 2)Sağlık çalış...
40,00 TL
Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu
Yazar: Ertunç MEGA, Turgay SARIAKÇALI
Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu Ertunç MEGA, Turgay SARIAKÇALI 2019/04 1. Baskı, 158 Sayfa ISBN 978-975-02-5437-6 Tıp biliminde bazı uzmanlık alanlarının daha riskli olduğu bilinmekte, en azından öyle olduğu düşünülmektedir. Cerrahi uygulamaların sıklıkla tedavinin parçası olduğu jinekoloji dalı da çoğu zaman bu listelerde başlarda yer almaktadır. Yüksek riskli uzmanlık dallarında çekinik tıp uygulamalarına yönelik yapılan bir çalışmada tabipler; acil tıp, genel cerra...
51,90 TL
Çevre Hukuku
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
SM092 Çevre Hukuku Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2019/04 2. Baskı, 432 Sayfa, ISBN 978-605-300-725-8...
48,00 TL
Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu
Yazar: Sabire Sanem YILMAZ
SM080 Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu Av. Arb. LL.M Sabire Sanem YILMAZ 2019/04 3. Baskı, 294 Sayfa ISBN 978-975-02-5444-4 Dijital dönüşümün veriyi toplama ve kaydetme hızının debisi yüksek bir akarsu gibi özel hayatımızı sular altında bırakmaya hazır olduğu bu çağda, yasaların gerçek bir ihtiyaca bu hıza ayak uyduracak bir biçimde cevap vermesi olanaklı mı? Özel hayatın gizliliği hakkını önemli hak kategorisinde tutan şey esasında bu hakkın insanın en çekirdek ve hassas alanını ...
72,90 TL
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Yazar: Abdulkadir YILMAZ
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü Abdulkadir yılmaz 2019/03 1. Baskı, 130 Sayfa ISBN 978-605-81108-4-7 Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için yapılan bu müdahalenin yetkin ve uzman hekimler tarafından, tıp mesleğinin öngördüğü kural ve ilkeler doğrultusunda icra edilmesi ve en nihayetinde hastanın aydınlatılarak rızasının alınması gerekir. Bu kapsamda, hastanın kendi bedeni üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleye rızasının alınmasının önkoşulu, hastanın aydınlatılmasıdır.  Çalışmada ay...
39,00 TL
Estetik Diş Hekimliği ve Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Fulya ÇANKAYA
Estetik Diş Hekimliği ve Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumluluğu Av. Fulya ÇANKAYA 2019/03 1. Baskı, 333 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-692-3 Estetik Diş Hekimliği ve Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukukî Sorumluluğu konusunu ele alan Sağlık Hukuku Yüksek Lisans tezimiz, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 09.01.2019 tarihinde yapılan tez savunmasında değerli jüri üyeleri Prof. Dr Cevdet YAVUZ, Doç. Dr. Harun DEMİRBAŞ ve Doç. Dr Mesut Serdar ÇEKİN...
90,00 TL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi Müdahaleden Doğan Akdi Sorumluluğu
Yazar: Merve Buse KALAYCI ÖLÇÜM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi Müdahaleden Doğan Akdi Sorumluluğu Av. Merve Buse KALAYCI ÖLÇÜM 2019/03 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-5391-1 Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, geçmişte daha çok tercih edilirken, günümüzde ise, doktorların karşılaştığı hukuki problemlerin artması ve yapılan her girişimin daha riskli bir hal alması nedeniyle, tercih sıralamalarında düşüşler yaşanmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de en çok dava açılan tıp ana dalı, kadın hastalıkları ve...
55,00 TL
Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler
Yazar: Remzi DEMİR
Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler Remzi DEMİR 2019/03 1. Baskı, 360 Sayfa ISBN 978-605-300-724-1 Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırladığım ve oybirliği ile başarılı bulunan “ Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler “ başlıklı bu çalışmayı yoğun ısrarlar üzerine kitap haline getirmeye karar verdim. Konunun özgünlüğü ve öneminin yanı s ıra, insanlık için büyük bir değer arz eden insan geni üzerinde...
85,00 TL
Gösterilen: 16 ile 30 arası, toplam: 141 (10 Sayfa)