Çevre, Sağlık ve Gıda Maddeleri Mevzuatı

Sırala:
Göster:
Hekimlerin Cezai Sorumluluğu
Yazar: Emre DİZDAR
Hekimlerin Cezai Sorumluluğu Emre DİZDAR 2019/02 1. Baskı, 301 Sayfa ISBN 978-605-300-676-3 Tıp hukuku; özel hukuk, idare hukuku gibi hukuk dallarını ilgilendiren boyutlara sahip olan çok boyutlu bir hukuk dalıdır. Çalışma da hekimlerin tıbbî müdahale nedeniyle cezaî sorumluluğu ele alınmaktadır. Bu nedenle diğer hukuk dalları açısından sorumluluk rejimine, ancak genel olarak ve karşılaştırma imkânı sunduğu ölçüde değinilmiş. (Önsözden) Konu Başlıkları Tıbbi Müdahalenin Hukuk Düzenindeki Yeri Ce...
70,00 TL
Küçük ve Kısıtlılara Yönelik Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam
Yazar: Elif Fulya AYDIN
Küçük ve Kısıtlılara Yönelik Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam Elif Fulya AYDIN 2019/02 1. Baskı, 103 Sayfa ISBN 978-605-300-683-1 Yetkili kişiler tarafından tedavi amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet  olan bireylerin vücut bütünlüğü, fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik yapılacak tıbbi müdahaleler kural olarak hukuka aykırıdır. Tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getiren hususlardan birisi de bireyden aydınlatılmış onam alınmasıdır. Bireyden aydınlatılmış onam alınması ise ilk...
30,00 TL
Organ Nakli Hukuku
Yazar: Begüm KOCAMAZ ŞAHİN
Organ Nakli Hukuku Türk ve Alman Organ Nakli Hukukunun Karşılaştırılması Av. Begüm KOCAMAZ ŞAHİN 2019/02 1. Baskı, 86 Sayfa ISBN 978-605-315-349-8 Bu çalışmada, organ bağışı konusunda dünyada kabul gören modeller, Türk hukukunda ve Alman hukukunda organ nakli konusunun hukuki ve cezai açılardan ne şekilde düzenlendiği incelenmiş ve her iki hukuk düzeni karşılaştırmalı olarak mercek altına alınmıştır.     İÇİNDEKİLER KISALTMALAR III 1. GİRİŞ 1 2. ORGAN TRANSPLANTASYONU 3 ...
27,00 TL
Sağlık Hukuku Ders Notları
Yazar: Kemale ASLANOVA
SM121 Sağlık Hukuku Ders Notları Kemale ASLANOVA 2019/02 2. Baskı, 225 Sayfa ISBN 978-605-7615-06-0...
40,00 TL
Kıyı Hukuku Uygulamaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Kıyı Hukuku Uygulamaları Dr. Gökhan TANERİ 2019/01 2. Baskı, 624 Sayfa ISBN 978-605-2332-97-9 İlk baskısının yapılmasından bu güne kıyılarla ilgili pek çok konu gündeme taşınmış olmasına rağmen esaslı çözümler halen gerçekleşmemiştir. Kıyı sorunları ülkemiz için terör sorununa eşdeğerdir. Kıyıların işgalden kurtarılması ve herkesin kullanımına açılması ve diğer yandan yolsuz tescille adına kaydedilen taşınmaz nedeniyle kişilerin de mağdur edilmemesi gerekir. Kıyı sorunlarının çözümlenmesi, ülkem...
120,00 TL
Sağlık Hukuku
Yazar: Ünal ER
Sağlık Hukuku Ünal ER 2019/01 1. Baskı, 680 Sayfa ISBN 978-605-7963-80-2 İçindekiler I. Bölüm Genel Bilgiler   II. Bölüm Tedavi Sözleşmesi (Hasta Ve Hekim Arasındaki Hukuki İlişkiler)   III. Bölüm Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar   IV. Bölüm Tıbbi Müdahale Çeşitleri   V. Bölüm Sağlıkla İlgili Bazı Temel Yasalar   VI. Bölüm Sağlık Teşkilatı (Sağlık Sistemiyle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar)   VII. Bölüm Türkiye’de Sağlık Hakları   VIII. Bölüm İş Sağlığı Ve Güvenl...
80,00 TL
II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı 21 - 23 Eylül 2017 Antalya Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan HAKERİ, Cahit DOĞAN
II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı 21 - 23 Eylül 2017 Antalya Editörler : Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ, Av. Cahit DOĞAN 2018/12 1. Baskı, 1277 Sayfa ISBN 978-605-300-626-8...
195,00 TL
Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu
Yazar: Özlem YENERER ÇAKMUT
Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu Editör: Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 2018/12 1. Baskı, 146 Sayfa ISBN 978-975-02-5185-6 Bu kitap; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu-İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi işbirliği ile 2 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Barosu ev sahipliğinde Türkiye ve Polonya'daki meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiş olan "Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu"nun sunumlarını içermektedir.  Sunulan tebliğler çerçevesinde, Türk hukuku ve yaban...
50,50 TL
Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis
Yazar: Hüseyin Cem BARLIOĞLU
Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis Hüseyin Cem BARLIOĞLU 2018/10 1.Baskı,174 Sayfa ISBN 978-975-02-5142-9 Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynızamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olanhekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz bırakılamayacağıgörüşü artık geçerli değildir. İlk olarak 1300'lü yıllarda gündeme gelmeyebaşlayan hekim hataları, geçen zaman içinde tıp dünyasının en önemli tartışmakonuları arasına girmekle kalmam...
55,50 TL
IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Ücretsiz Kargo
Yazar: Hamit HANCI,Yener ÜNVER
IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Prof.Dr.İ.Hamit HANCI,Prof.Dr.Yener ÜNVER 2018/09 1.Baskı,799 Sayfa ISBN 978-975-02-5056-9 Bu kitapta 4. Uluslararası Sağlık Kongresi'nde sunulan yazılı tebliğler, sözlü bildiriler ve poster sunumları bulunmaktadır. Kitapta yer alan eserler, karşılaştırmalı hukuk hakkında bilgi verdiği gibi, Türk sağlık hukukunun güncel sorunlarına ilişkin ilginç çalışmaları da içermektedir.  Sağlık hukukunun klasik konuları olan aydınlatma, rıza, tıbbi uygulama hatal...
162,00 TL
İlaç Hukuku
Yazar: Hakan HAKERİ
 İlaç Hukuku Prof. Dr. Dr. h. c.  Hakan HAKERİ 2018/09 2.  Baskı, 370 Sayfa ISBN 978-605-9623-59-9 İlaç hukuku tıp alanında kullanılan tüm ürünlerin değil, bunlardan ilaçların hukukudur. Bu kapsamda ilaç hukuku denilince, ilaçla bağlantılı tüm hukuki konu ve sorunların ele alındığı hukuk alanı anlaşılır. İlaçların ürün güvenliği konusu ilaç hukukunu ilgilendirirken, ilacın güvenli bir şekilde uygulanması esasen tıp hukukunu ilgilendirmektedir. Bununla beraber bu ikinci konu da ilaçlar...
49,00 TL
-10%
Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Hasta Memnuniyetine Etkisi
Yazar: Yurdagül MERAL
Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Hasta Memnuniyetine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Yurdagül MERAL 2018/06 1. Baskı, 107 Sayfa ISBN 978-605-242-187-1 Bu çalışmanın amacı, sağlık kuruluşlarında (araştırma kapsamı çerçevesinde) dış kaynak kullanımının ne tür yararlar getirebileceğini ortaya koymak ve sağlık kuruluşlarının daha etkili yönetimi ile ilgili bir takım önerilerde bulunmaktır. (Önsözden) Konu Başlıkları İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Önemi ve Rolü Sağlık Kuruluşlar...
20,83 TL 18,75 TL
Adli Kozmetoloji
Yazar: Ülker GÜL, Leyla Didem KOZACI, İ. Hamit HANCI
SM138 Adli Kozmetoloji Editörler: Prof. Dr. Ülker GÜL - Prof. Dr. Leyle Didem KOZACI - Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 2018/06 Baskı, 191 Sayfa, ISBN 978-975-02-4901-3...
55,50 TL
Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu
Yazar: Simge DEMİR
SM139 Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu Arş. Gör. Simge DEMİR 2018/06 Baskı, 311 Sayfa, ISBN 978-975-02-4914-3...
78,50 TL
Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar (Teknolojik Gelişmeler Işığında)
Yazar: Selin SERT SÜTÇÜ
SM137 Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar (Teknolojik Gelişmeler Işığında) Editör: Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ 2018/06 Baskı, 183 Sayfa, ISBN 978-975-02-4853-5...
55,50 TL
Gösterilen: 31 ile 45 arası, toplam: 141 (10 Sayfa)