Çevre, Sağlık ve Gıda Maddeleri Mevzuatı

Sırala:
Göster:
Tıbbi Müdahaleye Rıza
Yazar: Ayça ÇAKAL
Türk Özel Hukukunda Tıbbi Müdahaleye Rıza 2018/04 1.Baskı,194 Sayfa ISBN 978-975-02-4809-2 Kişinin en temel değerlerinden olan yaşamı, vücut bütünlüğü ve sağlığına yönelen tıbbi müdahaleler, başka bir hukuka uygunluk sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmediği sürece hukuka aykırıdır. Kişi, tıbbi müdahaleye rıza göstererek hukukun kendisine sağladığı bu korumadan vazgeçmekte ve kişilik değerleri üzerinde bazı girişimlerde bulunulmasına razı olmaktadır. Kişinin maddi manevi varlığını koruma ve ge...
55,50 TL
Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi
Yazar: Adviye Merve SENKERİ
Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi Adviye Merve SENKERİ 2018/03 1.Baskı,154 Sayfa ISBN 978-605-152-705-5 Şiddet, birçok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da toplum huzurunu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık hizmet sunumunun tüm aşamalarında yaşanır hale gelmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar da sağlık sektöründe yaşanan bu şiddet artışını ortaya koymaktadır. Sağlık alanında meydana gelen şiddet...
23,15 TL
-10%
Hekim ve Hastahane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet DEMİR
SM128 Hekim ve Hastahane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku Prof. Dr. Mehmet DEMİR 2018/03 Baskı, 932 Sayfa ISBN 978-605-0502-77-0...
209,00 TL 188,10 TL
ULUSLARARASI HUKUKTA SAĞLIK HAKKI
Yazar: Ezeli AZARKAN
Uluslararası Hukukda Sağlık Hakkı Doç.Dr.Ezeli AZARKAN 2018/09 1.Baskı,208 Sayfa ISBN 978-975-02-5041-5 Bu çalışma, sağlık hakkını, uluslararası hukukunun gelişmekte olan bir konusu olarak araştırmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada sağlık hakkı, insanlık onurunun temel bileşenini oluşturan bir değer olduğu savunulmaktadır.  Sağlık hakkı tarihi incelendiğinde açıkça görülecektir ki, toplumlar ya hümanist ya ekonomik ya da politik nedenlerden dolayı insan sağlığını korumak için te...
59,00 TL
Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku Mevzuatı
Yazar: Ayfer UYANIK
Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku Mevzuatı Prof.Dr.Ayfer UYANIK 2018/02 1.Baskı 1334 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-152-687-4 Ülkemizde sağlık turizmi ile ilgili tüm konuları düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. "Yabancı hasta" ve ona sunulan sağlık hizmeti ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan kişi, kurum, kuruluş, işlem, olgu temelinde birçok yasal düzenleme mevcut ama ne yazık ki çok dağınıktır. Sağlık turizmi gibi bilinmezlik denizinde yol ve yöntem arayışında olan pek çok kişi, hatta...
87,96 TL
Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları
Yazar: Özge YÜCEL
Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları Yrd.Doç.Dr.Özge YÜCEL 2018/02 1.Baskı,376 Sayfa ISBN 978-975-02-4724-8 Günümüzde giderek daha çok insanın kronik hastalıklarla yaşamak ve yaşamlarının son dönemlerini hastanelerde, bakımevlerinde geçirmek zorunda kaldığı bilinen bir gerçektir. Tıp teknolojisindeki imkânların kişiyi görünüşte yaşamda tutması ancak kişilerin yaşamdan zevk almaması sebebiyle kişilerin yaşamlarının son d...
83,00 TL
Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları Ücretsiz Kargo
Yazar: Özge YÜCEL,Gürkan SERT
Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları Sağlık Hizmeti ¦ Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları ¦ Medeni Hukuk, Ceza ve İdare Hukuku Yönünden Sorumluluk Editörler : Yrd.Doç.Dr.Özge YÜCEL,Doç.Dr.Gürkan SERT 2018/2 1.Baskı,432 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-02-4676-0 Kitap ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan sağlık ve tıp hukuku ile ilgili genel bilgileri sistematik olarak sunmaktadır. Kitabın içeriği, sağlık hukuku ile ilgili olarak hukukçulara yönelik yürütülen bir ileri eğitim programı kapsamında...
129,50 TL
Osmanlı Tıp Hukuku
Yazar: Süleyman Emre ZORLU
SM127 Osmanlı Tıp Hukuku Dr. Süleyman Emre ZORLU 2017/11 Baskı, XIV+386 Sayfa, ISBN 978-605-300-341-0...
82,00 TL
Sağlık Hukukunda Uzlaşma
Yazar: Veli DURMUŞ
SM126 Sağlık Hukukunda Uzlaşma Dr. Veli DURMUŞ 2017/09 Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-975-02-4413-1...
78,50 TL
Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları
Yazar: Gültezer HATIRNAZ EROL
SM134 Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları Av. Arb. Gültezer HATIRNAZ EROL 2017/09 Baskı, 328 Sayfa, ISBN 978-975-02-4434-6...
83,00 TL
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Yazar: Güray TÜRKER
SM125 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Av. Güray TÜRKER 2017/05 Baskı, XVIII+206 Sayfa, ISBN 978-605-300-202-4...
60,00 TL
Çevre Hukuku - Doğal Çevrenin Korunması
Yazar: Handan YOKUŞ SEVÜK
SM067 Çevre Hukuku - Doğal Çevrenin Korunması Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK 2017/05 2. Baskı, XXII+416 Sayfa ISBN 978-605-300-186-7 Kitabın Konu Başlıkları Çevrenin korunması ve Çevre Hakkı AİHM Kararları Uluslararası Çevre Politikaları ve Örgütlenme Uluslararası Sözleşmeler AB Çevre Hukuku Çevrenin Korunmasında Hukuki Yollar Çevre Ceza Hukuku; TCK m. 181, 182...
54,00 TL
-10%
Sağlık Hukuku Alanında Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi
Yazar: Hayrunnisa ÖZDEMİR
SM122 Sağlık Hukuku Alanında Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR 2017/04 Baskı, 208 sayfa ISBN 978-605-05-0185-8 ...
51,00 TL 45,90 TL
Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan Tahsin GÖKCAN
SM065 Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Hasan Tahsin GÖKCAN 2017/04 3. Baskı, 1616 Sayfa, Ciltli ISBN  978-975-02-4260-1...
245,50 TL
Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller
Yazar: Emel BADUR
SM124 Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR 2017/03 Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-975-02-4246-5 ...
88,00 TL
Gösterilen: 46 ile 60 arası, toplam: 141 (10 Sayfa)